Buiten is het 18 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 76.715 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Niet iedereen houdt van ons. Mooi!

Helmond Ginne Skrik

Ingezonden door 5701 CrossMedia

Q&A

De volledige raadsvragen & (zodra die er zijn) de B&W-beantwoording.

78reacties

Eikendreef op 6 juliEen jaar geleden voorspelde B&W dat de bezuiniging op onkruidbestrijding van de openbare ruimte dit jaar merkbaar zouden zijn.
Het welig tierende onkruid op de 3 bijgaande foto’s zou daarvan het gevolg kúnnen zijn. Óf is het voor het derde jaar op rij de schuld van de daartoe ingehuurde onkruidbestrijders? Want nadat dat bedrijf in 2015 al was aangesproken op het gebrek aan gecontracteerd onderhoud, volgden vorig jaar kortingen en boetes.
Het melden van de onkruidoverlast bij de gemeente hielp Elise 2 jaar geleden.
Lees verder »

54reacties

Een raadslid van de Helmondse gemeenteraad was eigenaar van een pand. Dat pand had hij verhuurd. Aan de verkeerde, zo bleek: er werd een wietplantage ontdekt. Burgemeester Elly Blanksma van Helmond wilde het pand sluiten. Ze werd persoonlijk benaderd, door een raadslid en door een wethouder. Of ze “wilde overwegen het pand niet te sluiten”. Want, zo zou de wethouder hebben gesteld: het pand werd verhuurd en dus wisten de eigenaren niks van de wietplantage.

Lees verder »

6reacties

Namens D66 stelde Gaby van den Waardenburg vanavond schriftelijke vragen aan B&W over het nog overeind staande oude deel van de Mariaschool (de kop) bij het Speelhuis aan de Kromme Steenweg.
Hieronder haar 5 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Op 21 juni 2017 stond in het Eindhovens Dagblad het volgende bericht:

“Het duurt iets langer voordat bekend is wat er gaat gebeuren met het nog overeind staande oude deel van de Mariaschool in Helmond. Komend najaar verwacht het gemeentebestuur te weten of de monumentale façade een nieuwe invulling krijgt, of toch plat gaat.”.

Tijdens de commissievergadering van 15 november 2016 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad (alle partijen m.u.v. het CDA) aangegeven de kop van de Mariaschool te willen behouden. Hierbij is de mogelijke invulling van het pand niet als voorwaarde gesteld. Het slopen van de kop van de Mariaschool is dan ook tegen de wens van de gemeenteraad. Het krantenartikel doet echter vermoeden dat het slopen van het gebouw nog een optie is. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

 1. Geeft het artikel een juiste voorstelling van zaken? Zo nee, dan ontvangen wij graag een nadere toelichting.
 2. Erkent het college dat de sloop van de kop van de Mariaschool indruist tegen te uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad om het gebouw te behouden?
 3. Kan het college bevestigen dat het gebouw behouden blijft?
 4. Waarom zijn we als gemeenteraad niet proactief geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de ontwikkelingen van het Speelhuis en de kop van de Mariaschool?

Uit het krantenartikel hebben we ook vernomen dat eerdere ideeën voor de invulling van het pand stuk liepen op het gebrek aan geld.

 1. Is het college actief op zoek naar een nieuwe invulling voor het gebouw?
  a. Zo nee, waarom niet?
  b. Zo ja, dan ontvangen wij graag een update van de initiatieven die reeds zijn onderzocht.
100reacties

Cor van der Burgt van de VVD stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W over de agressie van asociale hanggroep in ’t Haagje waarover onze collega’s van de krant sinds gisteravond schrijven. Hieronder zijn 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder. Lees verder »

28reacties

Kim Breuer van de fractie Lokaal sterk stelde schriftelijke vragen aan B&W over de brievenbussen, pinautomaat en heen-en weer verhuizingen van organisatie in de Rijpelberg. Hieronder haar 14 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die zoals altijd ook in zijn geheel in de reacties.

Ons bereiken allerlei berichten die wijzen op een verschraling van de wijkvoorzieningen in de wijk Rijpelberg. Dit baart ons zorgen en vandaar dat wij een aantal vragen hebben. Lees verder »

67reacties

Op de Willem Prinzenstraat in de Binnenstad heeft de politie gisteravond de handen vol gehad aan een grote groep jongeren. Aanleiding was een melding van scooteroverlast die rond 18.30 uur bij de politie binnenkwam.
Onder meer op het Willem Beringsplein zouden jongeren met scooters door de buurt crossen. Dit tot grote ergernis van buurtbewoners. Agenten waren snel ter plaatse en zagen op de Willem Prinzenstraat een jongen op een scooter rijden. Het voertuig was niet voorzien van een kentekenplaat. De politie maande de bestuurder te stoppen, maar die had daar geen boodschap aan. Toen agenten hem klemreden gooide de jongen zijn voertuig tegen de politieauto en ging er te voet vandoor. Hij was echter niet snel genoeg voor de agent die te voet de achtervolging had ingezet. Lees verder »

6reacties

Mirjam van der Pijl van de PvdA stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W over het per direct stoppen van Kledingbank Melach. Hieronder haar 6 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Geschrokken en verontrust namen we zojuist kennis van het bericht (op Facebook) van Stichting kledingbank Melach dat zij per onmiddellijk stoppen met hun goede en belangrijke werk voor de Helmonders die weinig te besteden hebben.
Juist gisteravond, bij de behandeling van de Voorjaarsnota, is door onze fractie al aangegeven dat wij ons zorgen maken over het voortbestaan van stichtingen die een deel van echt armoedebeleid voor hun rekening nemen. Wij gaven al aan dat voor een aantal van hen, met name door voortdurende huisvestingsproblemen, ermee op moeten houden een serieuze dreiging was. Mohammed Chahim heeft Stichting Melach daarbij met name als voorbeeld genoemd.
Al ruim een half jaar weet iedereen dat de stichting het huidige pand moet verlaten. De gemeente zou een helpende hand bieden. In het huidige pand schijnt Stichting Melach door gebrek aan nutsvoorzieningen nu ook definitief niet meer terecht te kunnen. Maar een ander pand vinden bleek een brug te ver.
In het Facebook-bericht geeft Stichting Melach zelf hierover onder meer het volgende aan:
…. “Nu is het zo dat wederom de gemeente Helmond wel zegt dat de ruim 1700 leden bij hun hoog in het vaandel staan maar de praktijk wijst anders uit .
Al sinds september zijn er verscheidene gesprekken gevoerd en tot op de dag van vandaag is er niks concreets…….
Kortom we zijn aan t lijntje gehouden en onze energie is op.
We hebben aan al hun voorwaarden voldaan en nog komen ze met niks over de brug”….
De PvdA-fractie vraagt u om aan te geven:

 1. Hoeveel gesprekken hebben er plaatsgevonden met het oog op herhuisvesting tussen de gemeente en de stichting?
 2. Wat zijn de voorwaarden waaraan de stichting moest voldoen?
 3. Wat is het struikelblok geweest voor het vinden van een ander pand?
 4. Was de huurprijs hierbij een probleem?
 5. Wat is er gedaan om te voorkomen dat na het laatste voor de stichting zo teleurstellende gesprek de stekker uit deze armoedevoorziening werd getrokken?
 6. Zijn er nu nog opties?
16reacties

Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond, stuurde vandaag de onderstaande brief aan zijn collega’s in de gemeenteraad en aan B&W:

Helder Helmond heeft van het bestuur van de bibliotheek vernomen, en e.e.a. werd bevestigd door de directie, dat dit najaar de tweede verdieping van de bibliotheek aan de Watermolenwal zal worden ontruimd. Door de door de gemeente opgelegde bezuinigings-taakstelling voor de bibliotheek moet deze verdere maatregelen nemen om aan die taakstelling te kunnen voldoen. Men kiest ervoor om niet te bezuinigen op personeel, niet op openingstijden en niet op inhoud máár door een deel van het vastgoed af te stoten door van een verdieping de huur op te zeggen. Als cultuur-partij vindt Helder Helmond dit een ongewenste ontwikkeling! Wij realiseren ons terdege dat dit een keuze is van bestuur en directie. Maar Helder Helmond vindt dat wij als raad, en als college, deze belangrijke cultuur-drager, de gelegenheid dienen te geven om ook de tweede verdieping te kunnen aanhouden. Er zijn volgens Helder Helmond diverse manieren waarop dat zou kunnen. Te denken valt b.v. aan een aanpassing van de hoogte van de huur (immers heeft de bibliotheek zelf, na verkoop van de oude bieb, de opbrengst daarvan, ruim 2 miljoen, ook aan het nieuwe pand betaald). Er zou iets gedaan kunnen worden aan afschrijvingstermijnen. Kortom; Helder Helmond vraagt aan raad en college om creatief mee te denken om te voorkomen dat de bibliotheek de tweede verdieping moet ontruimen. De aanstaande voorjaarsnota is daarvoor de ideale gelegenheid om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. In afwachting van een hopelijk positieve reactie.

In de reacties hieronder staan updates.

2reacties

D66, Lokaal Sterk en de PvdA stelden gisteravond nogmaals schriftelijke vragen aan B&W over de hoogspanningskabels in Brandevoort en de Handreiking van het RIVM.
Hieronder de 5 raadsvragen (Questions) van Gaby van den Waardenburg, Harrie van Dijk en Mirjam van der Pijl voorafgegaan door hun inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Vorig jaar heeft in de maand november op verzoek van de PvdA, Lokaal Sterk en D66 een beginspraakavond over hoogspanningskabels plaatsgevonden. Het onlangs in het Eindhovens Dagblad verschenen artikel ‘Helmond: RIVM-advies hoogspanning te laat’ leidt bij ons tot nieuwe vragen.
In het artikel wordt verwezen naar een rechtszitting bij de Raad van State over het bestemmingsplan ‘Brandevoort II Broekstraat 91’. In dit bestemmingsplan is nog geen rekening gehouden met het nieuwe rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), omdat (volgens het krantenartikel) het rapport te laat zou zijn gekomen voor bestaande bestemmingsplannen. Het betreffende bestemmingsplan is echter pas vastgesteld door de gemeenteraad op het moment dat het rapport al bekend was. Dit leidt bij ons tot de volgende vraag:

 1. Geeft het artikel een juiste voorstelling van zaken? Zo nee, dan ontvangen wij graag een nadere toelichting.

In de schriftelijke vragen van 16 augustus 2016 heeft D66 al gevraagd, of het niet verstandig zou zijn om de bestemmingsplannen voor de nieuwbouwplannen in Brandevoort aan te passen aan het nieuwe rapport van het RIVM (minimale afstand van 2 x 75 meter). Toen werd door het college aangegeven dat voor de beperkte periode – totdat technische maatregelen getroffen zouden zijn – naar de feitelijke belasting tot 2020 zou worden gekeken. Deze technische maatregelen betroffen het verkabelen (ondergronds brengen) van de 150 kV-lijn en optimaliseren van de 380 kV-lijn. Echter, tot onze grote verbazing is in een uitspraak van de Raad van State van 1 februari 2017 over het uitwerkingsplan ‘Brandevoort II – Hazenwinkel-Liverdonk West’ aangegeven, dat er geen concrete plannen zijn om de hoogspanningsleiding van 150 kV ondergronds te brengen.

 1. Kunt u aangeven wat precies door de gemeente Helmond is gezegd tijdens deze zitting bij de Raad van State (datum zitting: 31 oktober 2016)?
 2. Bent u het met ons eens dat de Raad van State of de gemeenteraad foutief is ingelicht?
  a. Zo ja, welke van de twee?
  b. Zo nee, waarom niet?
 3. Kunnen we concluderen dat de technische maatregel van het ondergronds brengen van de 150 kV-lijn compleet van de baan is?
  a. Zo nee, hoe strookt dat met de reactie in deze gerechtelijke zaak?
  b. Zo ja, wat heeft dat voor effect op de geplande nieuwbouwplannen?
  c. Zo ja, is de gemeente voornemens om andere technische maatregelen te treffen zodat, zoals eerder aangegeven, alle nieuwbouwwoningen en bouwpercelen in Brandevoort buiten de magneetveldzone komen te liggen?
 4. Is de gemeente bereid om de nieuwbouwwoningen op een grotere afstand van de hoogspanningskabels te bouwen?
  a. Zo ja, dan ontvangen wij hierover graag meer informatie.
  b. Zo nee, waarom niet?
38reacties

Voor de vierde keer in 7 jaar lijken de voetbalgoaltjes op een veldje in Dierdonk door de gemeente vervangen te gaan worden. De reden zou een buurtbewoner zijn die al jaren klaagt omdat hij (geluids)overlast ervaart van de voetballende kinderen.
Diverse buurtbewoners zijn het nu helemaal zat en ondernamen actie richting de politiek: 2 wethouders en 2 raadsleden zijn nu in het spel dat draait om goaltjes en misschien iets meer…
Wat is er toch aan de hand in deze doorgaans rustige wijk waar veel gezinnen met wat hogere inkomens wonen? Lees verder »

3reacties

Namens D66 stelde Gaby van den Waardenburg vanochtend schriftelijke vragen aan B&W over de gevolgen van de Essentaksterfte in Helmond.
Hieronder haar 5 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

De besmettelijke Essentaksterfte heeft in verschillende steden geleid tot vele geïnfecteerde en zieke Essen. Helaas zijn er geen middelen beschikbaar om de Essen tegen deze schimmel te beschermen. Evenmin bestaat een behandeling waarmee aangetaste bomen kunnen worden genezen. Over het algemeen is sprake van een voortgaande taksterfte waardoor een steeds groter deel van de boom afsterft. Dit kan snel leiden tot gevaarlijke situaties. In andere landen zijn sterftepercentages van 80 tot 90 % geconstateerd. Daarom worden in vele gemeenten (werk)plannen opgesteld om de bomen planmatig en spoedig te kappen. Ook wordt daarbij gedacht aan het herplanten van een andere boom. Niet alleen zal een flink aantal bomen gekapt moeten worden (hetgeen kan zorgen voor een kaalslag), maar ook vraagt het de nodige ambtelijke inzet en investeringen. Inmiddels heeft de gemeente Utrecht al bekend gemaakt dat de kosten van de Essentaksterfte voor de gemeente kunnen oplopen tot ruim 20 miljoen euro. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

 1. Is voor de gemeente Helmond al geïnventariseerd hoeveel Essen in de gemeente staan? Zo ja, om hoeveel bomen gaat het?
 2. Is reeds geïnventariseerd hoeveel bomen geïnfecteerd zijn door de ziekte? Zo ja, kunnen wij hierover meer informatie ontvangen? Zo nee, wanneer verwacht u dat hiermee een start wordt gemaakt?
 3. Is voor de gemeente Helmond al een (werk)plan opgesteld? Zo nee, waarom niet?
 4. Weet u ook wat de kosten zullen zijn om de geïnfecteerde bomen te kappen en te vervangen? Zo ja, aan wat voor bedragen moeten wij dan denken?
 5. Worden de bewoners vooraf actief geïnformeerd over de kap van meerdere bomen?
4reacties

Het CDA stelde schriftelijke vragen aan B&W over mensen met verward gedrag in Helmond. In 6 jaar tijd verdubbelde het aantal geregistreerde incidenten met verwarde personen bijna: van 231 in 2011 tot 425 vorig jaar, zo blijkt uit de cijfers. Die aantallen zijn feitelijk overigens nog (iets?) hoger. Verwarde personen die zelfmoord pleegden, daartoe een poging ondernamen of een strafbaar feit pleegden, zijn niet in deze gepubliceerde cijfers opgenomen.
Hieronder de 9 raadsvragen (Questions) van Angelique Raaijmakers en Jan Roefs voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder. Lees verder »

12reacties

Op 24 januari maakte Helmond Sport bekend dit seizoen een verlies van 556.000 euro te verwachten. Vorig seizoen was het resultaat 232.000 euro in de min en voor het komende seizoen heeft de club al een fors negatief resultaat begroot. De gemeente heeft aan Helmond Sport leningen en borgstellingen verstrekt voor een totaalbedrag van 1,1 miljoen aldus D66-raadslid Gaby van den Waardenburg.
Namens de PvdA-fractie wil Mirjam van der Pijl van B&W nu weten welke gevolgen die rode cijfers van Helmond Sport voor de gemeente hebben. Hieronder haar 2 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Een artikel in het ED van zaterdag 28 januari 2017 verontrustte ons. In het betreffende artikel wordt gemeld dat voetbalvereniging Helmond Sport het jaar 2016 gaat afsluiten met een verlies dat rond de 5,6 ton zal liggen.
Een verlies is niet onverwacht. Al jaren op een rij draait deze club met verlies maar nu lijkt het toch wel forser dan anders te zijn.
De verontrusting betreft, naast zorgen rondom de club waar wij echter niet veel invloed op hebben, de gevolgen van dit tekort voor de gemeente.
Wij vragen u om aan te geven:

 1. wat dit betekent voor de leningen en garanties die Helmond Sport bij de gemeente heeft uitstaan;
 2. wat de gevolgen kunnen zijn voor de nieuwbouwplannen voor een multifunctioneel stadion op de Braak.

In de reacties hieronder staat een update.

2reacties

GroenLinks stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W over het aanpakken van ernstige woonoverlast in Helmond middels de nieuwe ‘Wet Aanpak Woonoverlast’.
Hieronder hun 3 vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Op 24 januari 2017 is door de Eerste Kamer de Wet Aanpak Woonoverlast aangenomen. Het doel van deze regeling is om ernstige woonoverlast – zoals een hond die voortdurend blaft, of buren die het portiek vervuilen – aan te pakken. Burgemeesters kunnen dankzij dit voorstel effectief en maatgericht optreden tegen mensen die woonoverlast veroorzaken: de overlastgever kan een gedragsaanwijzing krijgen in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. De maatregel kan worden ingezet indien alle andere vormen van overleg en bemiddeling geen effect hebben en dient derhalve proportioneel te zijn.
GroenLinks Helmond is blij met deze wet omdat deze nieuwe mogelijkheden biedt om lokale, langdurige burenoverlast aan te pakken en zo een socialere samenleving te bevorderen. Uit gesprekken met bewoners en VvE-besturen is ons gebleken dat deze overlast (die vaak niet zozeer heftig maar wel hardnekkig is) op dit moment zeer moeilijk aan te pakken is en in voorkomende gevallen het woongenot aanzienlijk beperkt. Ook kunnen problemen die voortkomen uit de verhuur van woningen (onder andere via AirBnB) hiermee daadkrachtig worden opgepakt.
Hoewel de wet pas in de zomer in zal gaan, is wel al duidelijk dat gemeenten de nieuwe regels aan hun plaatselijke regelingen moeten toevoegen alvorens deze kan worden ingevoerd.

Derhalve zijn onze vragen:

 1. Is het College op de hoogte van deze nieuwe wet?
 2. Ziet het College mogelijkheden om – zodra de landelijke wetgever deze nieuwe wet beschikbaar stelt – deze zo snel mogelijk op lokaal niveau te implementeren?
 3. Is het College bereid om voorbereidingen te treffen om (zodra dit mogelijk is) op lokaal niveau een pilot te starten – bijvoorbeeld met enkele buurten of VvE’s – om deze nieuwe wet handen en voeten te geven. En zo nee, op welke manier denkt het College dan deze nieuwe wet van toepassing te laten zijn op Helmond?
3reacties

Harry van den Berg van de PVV-fractie Noord-Brabant stelde 3 schriftelijke statenvragen aan het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten) van Noord-Brabant over het nut van te bouwen windtribunes bij Dierdonk. In een toelichting laat hij weten dat windmolens in Helmond volgens zijn partij ‘Jan Doedelmolens’ zijn omdat ze volstrekt nutteloos zijn.
Hieronder de vragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra wij de antwoorden (Answers) hebben, plaatsen we die ook volledig in de reacties hieronder.

Volgens een bericht op de website van het Eindhovens Dagblad zijn er plannen om 3 tot 6 windturbines te bouwen bij Dierdonk, waar de provincie positief tegenover zou staan. Volgens het Eindhovens Dagblad zou gedeputeerde Van Merrienboer hebben gesteld “dat ze veel kunnen verdienen” aan het opvullen van geschrapte bedrijventerreinen met windmolens en zonnepanelen.
De PVV heeft hierover de volgende vragen:

 1. Is de berichtgeving van het Eindhovens Dagblad correct? Zo nee, wat is er onjuist?
 2. Acht u het verstandig om in de omgeving van Helmond – een van de windarmste plaatsen in Nederland – windturbines te plaatsen, daarbij rekening houdend met de gegevens uit de windatlas, en met de Wet van Betz, die inhoudt dat per 10% minder wind de energieopbrengst met 30% daalt? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u dan bereid de initiatiefnemers mee te delen dat dit project geen doorgang kan vinden indien het onder provinciale verantwoordelijkheid valt (5-100MW opgesteld vermogen)?
 3. Gedeputeerde Van Merrienboer stelt dat “ze” veel geld kunnen verdienen bij plaatsing van windturbines. De burger wordt met het Energieakkoord – ongevraagd en buiten het stem- en budgetrecht van de parlementaire democratie om – direct en indirect van € 1000 per huishouden per jaar beroofd, grotendeels door grootschalige uitgaven aan onrendabele windenergie. Kunt u aangeven welke “ze” hier bedoeld worden? Zijn dat elektriciteitsbedrijven of zijn dat participerende burgers die daarmee feitelijk het geld van andere burgers afpakken en / of andere spelers?
3reacties

Kim Breuer van Lokaal sterk stelde gisteren schriftelijke vragen aan B&W over de gevolgen van een tekort aan schuim bij het blussen van grote branden.
Hieronder haar 6 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die in zijn geheel in de reacties hieronder.

Afgelopen nacht heeft er zich in Bladel een brand voor gedaan in een waxfabriek.
Naar aanleiding van de berichtgeving hieromtrent zijn er bij ons een aantal vragen gerezen. Op de site van de NOS doet Dhr. van Bockel, brandweerofficier, de volgende uitspraak: “maar sowieso is er in de regio niet genoeg schuim voorhanden voor zo’n grote industriebrand.”
Deze uitspraak baart ons zeer grote zorgen vandaar onze vragen;

 1. Klopt het dat er in de veiligheidsregio zuidoost Brabant niet voldoende schuim voorhanden is om een industriebrand te blussen?
 2. Zo ja, hoe kan dit?
 3. Bent u het met ons eens dat dit een onaanvaardbaar risico is?
 4. Wat zijn de gevolgen van dit schuimtekort als er zich in Helmond een calamiteit voor doet met een van de giftreinen die dwars door Helmond rijden?
 5. Wat zijn de gevolgen van een calamiteit op het industrieterrein BZOB en andere kleinere industrieterreinen die Helmond heeft?
 6. Als deze berichtgeving klopt, wat gaat het college dan ondernemen om dit, in onze ogen, onaanvaardbaar risico zo snel mogelijk op te lossen?
12reacties

De PvdA stelde schriftelijke vragen aan B&W over een derde geitenhouderij in Gemert-Bakel. Op dit moment loopt er al een discussie over de mogelijke komst van een andere geitenhouderij met 2700 geiten in die gemeente.
Mohammed Chahim en Mirjam van der Pijl stelden die vragen namens hun fractie. Hieronder hun 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding en eindigend met hun oproep. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Met veel verbazing lazen wij het bericht in het ED van 20 oktober j.l. dat er een derde vergunning is verleend voor een geitenhouderij in de gemeente Gemert-Bakel. Deze (toekomstige) geitenhouderij bevindt zich binnen 3,5 km van de Helmondse wijk Dierdonk, binnen 5 km van Rijpelberg, Helmond-Noord en Helmond-Oost. Wij maken ons ernstig zorgen over de gezondheid van de bewoners in de omgeving van de (toekomstige) geitenhouderij.
Hierover hebben wij de volgende vragen:

 1. Op dinsdag 6 september 2016 nam de gemeenteraad van Helmond unaniem een motie aan, die het college opdracht geeft inspanningen te verrichten tegen de komst van een geitenhouderij in de gemeente Gemert-Bakel. Wat heeft het college n.a.v. de motie ondernomen?
 2. Was het college op de hoogte van de nieuwe aanvraag voor een vergunning voor een geitenhouderij in de directe omgeving van Dierdonk?
 3. Zo ja, heeft u bezwaar aangetekend bij het college van B&W van de gemeente Gemert-Bakel? Of op andere manier uw ongenoegen hierover uitgesproken?
 4. Zo nee, bent u het met ons is dat het niet melden van een dergelijke aanvraag, zeker gezien de lopende discussie rondom 2 andere aanvragen voor (uitbreiding van) geitenhouderijen geen teken is van collegialiteit van het college van B&W van de gemeente Gemert-Bakel?

Wij roepen u op om over deze kwestie een stevig gesprek te voeren met het college van B&W van Gemert-Bakel. Wij gaan er vanuit dat u zich blijft inzetten om de definitieve komst van de geitenhouderijen in Gemert-Bakel tegen te gaan.
Wij begrijpen niet hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan, te meer omdat, zo lezen wij op het ED.nl, “de provincie Noord-Brabant gemeenten adviseert zich ‘tot het uiterste inspannen’ om ontwikkelingen bij pluimvee- en varkenshouderijen die leiden tot extra gezondheidsrisico’s te voorkomen”. Zeker gezien de geschiedenis met Q-koortsuitbraak en de afschuwelijke gevolgen ervan voor veel van onze Helmondse inwoners, zou dezelfde aanbeveling gehanteerd moeten worden aangaande geitenhouderijen.

In de reacties hieronder staan updates.

11reacties

Namens D66 stelde Gaby van den Waardenburg schriftelijke vragen aan B&W over de gezondheidsrisico’s van rubberen korrels op de Helmondse kunstgrasvelden.
Hieronder haar 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Onlangs is een Zembla-uitzending verschenen over de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels die worden gebruikt bij kunstgrasvelden. In deze korrels zou een hoog gehalte aan pak’s, zink en olie zitten en vormen hiermee een risico voor de gezondheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft aangegeven dat per direct een onderzoek wordt gedaan naar de effecten van het spelen op kunstgras. Veel clubs in Helmond spelen op kunstgrasvelden met deze rubberen korrels. Ook zou het materiaal verwerkt zijn in verschillende trapveldjes in Helmond. Op 6 oktober 2016 hebben we via de griffier het bericht ontvangen, dat de gemeente Helmond de voetbalverenigingen met kunstgrasvelden de laatste informatie vanuit de KNVB heeft toegezonden. In dit bericht wordt tevens aangegeven dat de gemeente de ontwikkelingen op de voet blijft volgen. Uit deze reactie blijkt echter niet dat de gemeente voornemens is op korte termijn maatregelen te treffen. Voor D66 staat de gezondheid van onze inwoners voorop en dit leidt bij ons dan ook tot de volgende vragen:

 1. Hoeveel velden in de gemeente Helmond zijn bestrooid met deze rubberen korrels? Welke velden betreft het?
 2. Zijn er ook kunstgrasvelden in de gemeente Helmond waar geen gebruik is gemaakt van deze korrels? Zo ja, welke velden?
 3. Waarom is er in de gemeente Helmond gekozen voor het gebruik van de rubberen korrels terwijl al enkele jaren geleden berichten verschenen over de gevaren van het gebruik hiervan?
 4. Heeft het college overwogen om net zoals in de gemeenten Eindhoven, Nuenen, Maarssen, Amersfoort en Zwijndrecht de velden af te sluiten? Zo nee, waarom niet?

In een reactie hieronder staan updates.

1reactie

Namens D66 stelde Noureddine Zarroy vanochtend schriftelijke vragen aan B&W over de brandveiligheid bij onze zelfstandig wonende ouderen.
Hieronder zijn 5 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

In een brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst drs. S.A. Blok van 24 augustus 2016 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal naar aanleiding van het verschijnen van het rapport “Branden in seniorencomplexen: regelgeving en praktijk” van het IFV op 9 juni 2016, schrijft hij dat gemeenten binnen de Woningwet extra mogelijkheden hebben om de brandveiligheid van woongebouwen met relatief veel verminderd zelfredzame personen te vergroten. De fractie van D66 heeft daarom de volgende vragen:

 1. Is het College bekend met het rapport van het IFV “Branden in seniorencomplexen: regelgeving en praktijk” (pdf) en met de brief (pdf) van de Minister voor Wonen en Rijksdienst betreffende dit rapport?
 2. Kent de gemeente Helmond een duidelijk en volledig overzicht van woongebouwen met relatief veel verminderd zelfredzame personen ten gunste van de Hulpdiensten?
 3. In hoeverre werkt de gemeente Helmond samen met eigenaren om woongebouwen met relatief veel verminderd zelfredzame personen te vergroten? Zo nee, waarom niet?
 4. In hoeverre is de gemeente Helmond bereid de bestaande ruimte binnen de Woningwet toe te passen om de brandveiligheid in woongebouwen met relatief veel verminderd zelfredzame personen te vergroten?
 5. In hoeverre houdt de gemeente rekening met de extra zorgbehoefte van de verminderd zelfredzame binnen de crisisbeheersingsplannen voor het geval er brand is in een woongebouw met relatief veel verminderd zelfredzame personen?

In de reactie hieronder staat een update.

4reacties

Namens de PvdA-fractie wil Mirjam van der Pijl van B&W weten of Helmondse woningcorporaties ook sociale huur- en koopwoningen (proberen te) verkopen aan (buitenlandse) investeerders waardoor de huren maximaal stijgen. Hieronder haar 5 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Diverse berichten in de landelijke media (o.a. NRC Handelsblad) verhalen over buitenlandse grote investeerders die massaal sociale huur- en koopwoningen opkopen van Nederlandse woningcorporaties. Sociale koopwoningen worden daarna verhuurd.
De investeerders zien de huurpenningen van de huurders als een aantrekkelijke manier om geld te verdienen. Mede door het tekort aan huizen in Nederland is het verhuren van de woningen verzekerd is en daarmee zijn ook de inkomsten verzekerd. NRC Handelsblad onthulde dat in twee jaar tijd 15.000 huurwoningen door woningcorporaties aan buitenlandse bedrijven zijn verkocht.
De buitenlandse beleggers laten de huurprijzen maximaal stijgen, hetgeen in de vrije sector meer is dan wat bij de corporaties is toegestaan: wel tot 4% tegenover 1% bij de corporaties. Dat brengt met name de huurders die op, net boven en heel vaak hen die onder het sociaal minimum leven in grote problemen.
Huurders kunnen geen kant op, goedkope woningen zijn nagenoeg niet beschikbaar.
Het aanbod van sociale huurwoningen krimpt sterk. De Woonbond berekende dat sinds 2009 al 250.000 sociale huurwoningen zijn verdwenen. Capital Value voorspelt dat tot 2021 het aantal sociale huurwoningen in de goedkoopste categorieën (tot 574 euro per maand) met nog eens 20 procent zal dalen.
De PvdA-fractie is erg benieuwd naar de Helmondse cijfers in dezen.
Wij maken ons zorgen om de huurders. Maar ook maken wij ons zorgen om de stad want de “grip” van de woningcorporaties op wijken waar zij tot nu actief meewerken aan een verbetering van de sociale structuur dreigt te verdwijnen.
Zoals een wethouder uit onze regio (PvdA-wethouder van Beers uit Dongen) het verwoordde: “Een corporatie heeft, naast zorgen dat de stenen er goed bij staan, ook een hele grote sociale functie. Ze hebben buurtbeheerders, wijkconsulenten, sociale teams en maken echt deel uit van een buurt.”
Daar waar corporaties niet langer eigenaar zijn van de woning zal deze functie teniet gedaan worden want zij zullen daar niet langer geld in steken.
Wij hebben daarom de volgende vragen:

 1. Kunt u ons aangeven in hoeverre in Helmond actieve woningcorporaties hun woningen aan (buitenlandse) investeerders hebben verkocht of van plan zijn te verkopen?
 2. Worden Helmondse woningen door woningcorporaties actief aangeboden aan buitenlandse investeerders, ook de nog (af) te bouwen woningen?
 3. Zo ja, wat is hiervoor de reden?
 4. Bent u het met ons eens dat dit geen goede ontwikkeling is en bent u bereid hiertegen in actie te komen?
 5. En bent u bereid met de woningcorporaties afspraken te maken over voorwaarden van verkoop van woningen? Zo, dat huren niet extravagant stijgen en woningcorporaties hun directe binding en betrokkenheid in de wijken behouden. Bijvoorbeeld een afspraak als alleen verkopen aan particulieren?

In de reactie hieronder staat een update.