Buiten is het 18 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 74.671 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
6reacties

Mirjam van der Pijl van de PvdA stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W over het per direct stoppen van Kledingbank Melach. Hieronder haar 6 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Geschrokken en verontrust namen we zojuist kennis van het bericht (op Facebook) van Stichting kledingbank Melach dat zij per onmiddellijk stoppen met hun goede en belangrijke werk voor de Helmonders die weinig te besteden hebben.
Juist gisteravond, bij de behandeling van de Voorjaarsnota, is door onze fractie al aangegeven dat wij ons zorgen maken over het voortbestaan van stichtingen die een deel van echt armoedebeleid voor hun rekening nemen. Wij gaven al aan dat voor een aantal van hen, met name door voortdurende huisvestingsproblemen, ermee op moeten houden een serieuze dreiging was. Mohammed Chahim heeft Stichting Melach daarbij met name als voorbeeld genoemd.
Al ruim een half jaar weet iedereen dat de stichting het huidige pand moet verlaten. De gemeente zou een helpende hand bieden. In het huidige pand schijnt Stichting Melach door gebrek aan nutsvoorzieningen nu ook definitief niet meer terecht te kunnen. Maar een ander pand vinden bleek een brug te ver.
In het Facebook-bericht geeft Stichting Melach zelf hierover onder meer het volgende aan:
…. “Nu is het zo dat wederom de gemeente Helmond wel zegt dat de ruim 1700 leden bij hun hoog in het vaandel staan maar de praktijk wijst anders uit .
Al sinds september zijn er verscheidene gesprekken gevoerd en tot op de dag van vandaag is er niks concreets…….
Kortom we zijn aan t lijntje gehouden en onze energie is op.
We hebben aan al hun voorwaarden voldaan en nog komen ze met niks over de brug”….
De PvdA-fractie vraagt u om aan te geven:

  1. Hoeveel gesprekken hebben er plaatsgevonden met het oog op herhuisvesting tussen de gemeente en de stichting?
  2. Wat zijn de voorwaarden waaraan de stichting moest voldoen?
  3. Wat is het struikelblok geweest voor het vinden van een ander pand?
  4. Was de huurprijs hierbij een probleem?
  5. Wat is er gedaan om te voorkomen dat na het laatste voor de stichting zo teleurstellende gesprek de stekker uit deze armoedevoorziening werd getrokken?
  6. Zijn er nu nog opties?

6 reacties:

Het is schijnbaar veeeeel belangrijker om een regenboog te schilderen op een brug als iets voor de medeburger te doen. Helmond ten top.

Beantwoorden

Dit is natuurlijk een stichting voor een bepaalde groep met een migratie achtergrond en niet voor Jan, Pietje en Katrien.

Beantwoorden

@Mark op vrijdag 2 juni 2017 om 22:14:

En waar baseer je dat op?

Beantwoorden

@Mark op vrijdag 2 juni 2017 om 22:14:

Zo’n opmerking doet pijn, toevallig heet ik Jan.

Stichting Kledingbank Melach werd in 2012 opgericht om mensen in Helmond en omgeving die in financiële moeilijkheden zitten kosteloos te voorzien in kleding. Denk daarbij aan ziekte, het overlijden van de kostwinner, faillissement, kortom: schrijnende situaties. En ja Mark, ook mensen met een vluchtelingenstatus konden er terecht.
De kledingbank werd gerund door een team van enthousiaste vrijwilligers. Mensen met een beperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt vonden er een zinvolle werkplek of zo nodig een opleidingsplaats.
Kledingbank Melach is een zelfstandige stichting (KvK 57471983) bij notariële akte (met medewerking van OMD notaris) en werkt samen met doorverwijzers en sponsors.
Het bestuur:
Mevrouw Jeanette van den Berg: voorzitter en oprichtster
Mevrouw Annemarie Holzappel: secretaris
Pastor Henk Panhuijzen: Penningmeester
Mevrouw Beukhof, Hilbrink en Panhuijzen zijn de andere bestuursleden.

Beantwoorden

Henk en zijn mensen deden goed werk. Blijkbaar ligt het in de aard van de Gemeente om initiatieven af te breken of de grond in te boren. Subsidies worden verstrekt aan volstrekt nutteloze projecten. En Stienen en kornuiten, die kloppen zich op de borst: Kijk eens wat wij allemaal doen. Nou ja, afbraak alom en mevrouw Blanksma holt even hard mee. Net zoals een hele boel meelopers!

Beantwoorden

Update:
Kledingbank Melach gaat toch door
Dat en meer laat B&W weten naar aanleiding van de bovenstaande raadsvragen van de PvdA. Hieronder de volledige beantwoording van het stadsbestuur.

Recent maakte stichting kledingbank Melach bekend haar deuren te moeten sluiten. De kledingbank is gehuisvest aan de Kanaaldijk Noordoost. Van deze locatie kon tijdelijk, te weten tot 1 juni, kosteloos gebruik worden gemaakt. Met de verhuurder is inmiddels overeengekomen dat de kledingbank de locatie tot het einde van dit jaar kan blijven gebruiken, zodat er gelegenheid is om een structurele oplossing voor de huisvesting te vinden. In verband met de zomervakantie (waarin de kledingbank ieder jaar gesloten is) wordt gestreefd naar de heropening per 1 september.
.
Samenwerking kledingbank en Leger des Heils
Vorig jaar ontstond een samenwerking tussen kledingbank en het Leger des Heils. Sindsdien zijn vrijwilligers van het Leger des Heils actief bij de kledingbank. Vanaf september gingen ze samen op zoek naar een nieuwe locatie. Daarbij is ook gekeken naar samenwerking met andere stichtingen die zich richten op minima. Het Leger des Heils trad op als coördinator en woordvoerder. Er zijn tussentijds gesprekken geweest met ons over de voortgang en er zijn diverse opties besproken.
.
Passende locatie
De kledingbank beschikt over geringe eigen financiële middelen en is voor haar huisvesting afhankelijk van verhuurders die geen of zeer weinig huur vragen. Daarom bleek het tot op heden niet eenvoudig om voor de langere termijn een passende locatie te vinden. De mogelijkheden tot huur in een gemeentelijk pand zijn besproken. Op dat moment was geen geschikt pand beschikbaar voor de vraag vanuit de kledingbank. Binnen de wijkaccommodaties zijn er ook geen geschikte ruimten te vinden voor de functie van de kledingbank.
.
Subsidie
We hebben met het Leger des Heils en de kledingbank diverse keren de mogelijkheid tot subsidiering besproken. Hiervoor was het noodzakelijk dat er een uitgewerkt subsidieverzoek werd ingediend. De verwachtingen over en weer waren blijkbaar verschillend, waardoor we lange tijd met elkaar in overleg waren, zonder dat er concrete actie kwam. Dat is spijtig en leidde tot vertraging in de korte en lange termijnoplossing.
.
Oplossingsrichtingen
Op maandag 12 juni sprak wethouder Van der Zanden met de kledingbank en het Leger des Heils. In dit gesprek gaf de kledingbank aan haar diensten voort te willen zetten, tot eind 2017 op de huidige locatie. Het Leger des Heils blijft samen met de kledingbank op zoek naar huisvesting voor de lange termijn. We ondersteunen daarbij en bekijken eveneens zelf naar mogelijkheden voor huisvesting.
Ons college is verder bereid om op basis van een concreet voorstel een tijdelijke financiële bijdrage af te wegen voor een vernieuwend samenwerkingsinitiatief tussen onder andere het Leger des Heils, de kledingbank en andere stichtingen die zich inzetten voor minima in onze stad. Bij deze afweging vinden wij het belangrijk dat het voorstel een duidelijke meerwaarde heeft voor inwoners die moeite hebben om rond te komen. Het Leger des Heils werkt dit voorstel samen met de kledingbank de komende periode uit. We streven gezamenlijk naar een goede oplossing, zodat de waardevolle ondersteuning van kledingbank beschikbaar blijft voor onze inwoners.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

?>