Buiten is het 20 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.804 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
9reacties

Midden in een tiental crises die ons land nu rijk is, is in Helmond constructief gesleuteld aan een ambitieakkoord voor de periode tot 2026. Plaatsvervangend schaamte over wat Den Haag nu klaar maakt. En dan lezen we ook nog dat de wooncrisis wel aan Helmond voorbij zal gaan, dat we voor leegstand bouwen. Niet uit te leggen in een tijdsgewricht dat om iedere vierkante meter woonruimte bij wijze van spreken financiële “veldslagen” plaats vinden.

De verkiezingsopkomst van 16 maart 2022 baart ons allemaal zorgen. Is er sprake van een relatie met de hierboven aangehaalde crises en dan met name het vermoedelijke gebrek aan democratisch inslag in den lande? En moeten we ons dat als Helmondse politici ook aantrekken?

Het meest logisch antwoord zal wel zijn dat partijen en politici positief zullen moeten reageren op die vraagstelling. Maar wel tegen klippen van die crises op; die niet hun oorzaak in Helmond vinden maar ons stadsbestuur wel hinderen.
Als het dan zo beroerd gesteld is met de deelname aan het politieke en bestuurlijke leven in de Helmondse samenleving waar haal ik dan de verklaring vandaan voor de redelijk tot goed gevulde verkiezingslijsten. Ik geef overigens direct toe dat mijn partij in dit verband geen lichtend voorbeeld was.
Op 28 maart 2022 namen 22 van de 37 raadsleden afscheid van hun raadswerk, vertaald in 242 raadsjaren. Verlies van knowhow? Ja, zeker als het ging om “hoe de hazen lopen”, de kennis van processen en procedures. Maar ook het verlies aan inhoudelijk geweten van bestuurlijk Helmond.

Er stonden 22 nieuwe raadsleden klaar; een enkeling met voorgaande ervaring, maar grotendeels nieuwe gezichten. Een vervangend team met nieuwe inzichten, fris, andere ideeën, nog geen vastzittende dogma’s van “zo hebben we het altijd gedaan”. Voor onze bestuurscultuur zal dit, hoop ik, een verademing opleveren. Tel daar bij op dat we een project in gang hebben gezet om de griffie inhoudelijk te verbeteren.

Helmond staat voor een braingain!
In dit momentum valt een ambitieakkoord van de zeven partijen op zijn plek. Het is mijn stellige overtuiging dat over niet al te lange tijd de 14 uitgestoken collegehanden gretig zullen worden aangepakt door een groot deel van 74 raadshanden. Het heeft even tijd nodig om te ervaren dat het zoeken naar een mysterie niet nodig was; dat geruchten niet bestonden en ontkennen van problemen de discussie niet bevordert.

Frans Mol
Fractievoorzitter 50PLUS

9 reacties:

Het lijkt erop of deze column in 8 keer geschreven is, allemaal losse stukken zonder samenhang. Als u leerling was in Havo 4 kreeg u vast een onvoldoende voor dit opstel.

U vertegenwoordigt een van de partijen die ondanks fors stemverlies (1/3 minder stemmen) toch een grote broek aantrekt en mee gaat besturen. Zit daar ook niet een probleem van het afhaken van kiezers?

Beantwoorden

@Roland op maandag 4 juli 2022 om 08:00:
Volgens mij staat hier “Verbeter Helmond, begin bij jezelf”.

@Frans Mol:
Ik ben heb met je eens dat ontkennen van problemen de discussie niet bevordert, maar in het midden laten welke problemen momenteel ontkend worden helpt ook niet erg. Kun je een concreet voorbeeld noemen en het standpunt van 50PLUS over dat concrete probleem uit de doeken doen?

Beantwoorden

@Frans Mol op maandag 4 juli 2022 om 05:55:
U schrijft: ”Als het dan zo beroerd gesteld is met de deelname aan het politieke en bestuurlijke leven in de Helmondse samenleving waar haal ik dan de verklaring vandaan voor de redelijk tot goed gevulde verkiezingslijsten.”

Er stonden 297 mensen op de lijst, dat is nog geen half % van de Helmondse kiesgerechtigden. Met andere woorden: dit is appels met peren vergelijken.

Beantwoorden

Misschien gaat de heer Mol reageren. Politici zijn niet voor 1 gat te vangen. Hij zal de geleverde kritiek/opmerkingen wel weerleggen.
Voor zover dat natuurlijk mogelijk is??

Beantwoorden

Wat ik dan niet begrijp, wanneer u begint over ervaring, u een onervaren wethouder op de post heeft zitten? Die eerst haar raadszetel opgaf door onder andere de onervarenheid in het vak?

En dan vind u gelijk uw antwoord op de participatie van de Helmondse burger. Bent u wel eerlijk geweest naar de kiezer toe?

Beantwoorden

Inderdaad heeft 50PLUS een stemmenverlies geïncasseerd. Maar toch nog teruggekomen met twee zetels, waarmee we bijna vier jaar constructief het vorig college hebben gevolgd. Deelname aan dit college heeft niets van doen met een grote broek, maar het oppakken van de kans die zich voordeed. Die constructieve inslag heeft naar mijn oordeel wel een relatie met het krijgen van die kans.

De opmerking over een toelichting op het onderdeel “ontkennen van een probleem” was niet zo zeer bedoeld om het duiden van een een specifieke situatie. Het ging hier meer om een gedachtentrant in het algemeen. Maar ik kan natuurlijk wel een concreet probleem benoemen waarbij die situatie zich voordoet. Er zijn mensen/ groepen van mensen die onze klimaatproblemen niet erkennen. Ik wil graag in discussie over het oplossen, maar als bij sommige groepen we het niet kunnen hebben over oplossingen, omdat het probleem niet
“bestaat”, dan lijkt me dat geen vruchtbare gesprek gaan worden. Deze toelichting staat uiteraard los van het recht van die groepen om die mening te hebben.

Geen appels en peren, die vergelijking gaat volledig mank. Het gaat in beide gevallen om de inwoners van onze stad. In het ene geval de inwoner als kiezer, in het andere geval als kandidaat. Ik vond het opmerkelijk dat enkele partijen een behoorlijk gevuld verkiezingslijst hadden, min compliment daarvoor. Ik ben het eens met de steller van de opmerking dat het percentage mag/ moet opgeschroefd worden.

In de toelichting op het teruggeven van de raadszetel heeft betrokkene en de fractie duidelijk genoeg opgemerkt wat de beweegredenen .waren. De relatie trekken met het aanvaarden van het wethouderschap lijkt mij niet op zijn plaats. Het combineren van een job van 50 tot 60 uur in de week met het raadslidmaatschap of een wethouderspositie, waarbij niet alleen politieke ervaring een rol speelt.

Beantwoorden

@Frans Mol op woensdag 6 juli 2022 om 13:44:

Dank voor je inhoudelijke reactie op mijn vraag van maandag 4 juli 2022 om 10:11. Goed voorbeeld, waarbij ik zelf de kanttekening plaats dat een serieus te nemen eigen mening pas begint waar wetenschappelijke inzichten ophouden. Niemand heeft de waarheid in pacht, maar wetenschappers zitten er doorgaans wel dichter bij in de buurt.

Beantwoorden

@Frans Mol op woensdag 6 juli 2022 om 13:44:

“ het oppakken van de kans die zich voordeed. Die constructieve inslag heeft naar mijn oordeel wel een relatie met het krijgen van die kans.”

Ga toch weg!!! Jij was de laatste strohalm van GL om haar eigen machtspositie vast te houden. Het CDA had inmiddels al gepast voor dezelfde vraag.
HH en VVD kregen ze niet uitgespeeld en FvD was niet goed genoeg.

De enige relatie met die kans is gebrek aan ruggengraat! Veel succes de komende vier jaar. Tot op heden hebben we de fractie 50plus nog niet gehoord!

Beantwoorden
Nancy van Amerongen

In reactie op Nancy van Amerongen:
Dank voor het toewensen van succes. Ik vermoed dat u de fractie 50PLUS in de afgelopen vier jaar niet echt heeft gevolgd. In ieder geval had dat niets van doen van gebrek aan ruggengraat. Integendeel!!.
U schrijft dat “we tot op heden de fractie 50PLUS nog niet hebben gehoord” Vraag: wie zijn “we”? Of had dat “ik” moeten zijn.
Daarnaast is de stelling onjuist: de fractie 50PLUS heeft wel degelijk na de verkiezingen de publiciteit gezocht en gekregen. Geen nieuws volgen betekent ook geen nieuws krijgen

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *