juni 2007

3reacties

Naw en Vruuger IX


Op de foto uit 1973 het gemeentelijk gasbedrijf. Op de foto van Naw het gebouw van RWE Obragas, zo lang het nog duurt dan. Want er zijn plannen in de maak dat ook dit gebouw wordt afgebroken.

9reacties

Weer roepen wij Ad naar voren


Vandaag is het weer zover: de bekendmaking van de kwartaalwinnaar van de kenniskwis van Helmond. De maanden april, mei en juni toonde hij zich wederom de grootste kenner van Helmond. Zijn naam is Ad.

De officiële eindstand van het tweede kwartaal van 2007 van Het WWWWW-spel, zoals die de annalen zal ingaan, luidt namelijk:

…………………….…….23 punten: Ad

…………………….…….21 punten: Helga

…………………….…….14 punten: Porcupine (a.k.a. Noud)

…………………….…….04 punten: Ellen

…………………….…….03 punten: fr@ boy slim

…………………….…….02 punten: Angelique

…………………….…….02 punten: Angie

…………………….…….02 punten: natasjalex

…………………….…….02 punten: Tasjabeest

…………………….…….01 punten: Caroline

Tja, wat moet je nog zeggen over iemand die deze kenniskwis voor de vierde (!!!!) keer won? Dat ie Helmond kent? Dat ie weet waar en bij wie hij zijn info moet halen? Dat ie geen eendagsvlieg is? Dat lijkt ons overbodig om te zeggen.
Daarom: Ad, van harte gefeliciteerd met je zege in de kenniskwis over Helmond. De eer, de eeuwige roem én de tegel op de Catwalk of Fame vallen je ten deel:

Ook jouw tegel zal de voorpagina (en elke andere pagina) van De weblog van Helmond tot in lengte der dagen sieren.

Als eindwinnaar van deze ronde won je ook het 3-gangen verrassingsmenu met drankjes voor 2 personen dat Sanne en Marcel van Grand-Café Restaurant Toff op de Markt beschikbaar stelden. Daar kun je jezelf (én diegene die het geluk heeft meegevraagd te worden) dus heerlijk culinair laten verwennen. Een plek waar het goed toeven is, zoals eerder verteld. Het jonge ondernemersduo van deze prachtig zaak danken wij ook dit maal voor het beschikbaar stellen van deze mooie prijs!

Marcel en Sanne van Toff (de gulle gevers) met tussen hen de terecht trotse Ad die vanmiddag zijn prijs symbolisch van hen ontving.
Geniet ervan Ad. Het woord is aan jou:
(meer…)

8reacties

Grote inval woonwagenkamp Bakelsedijk


Vanochtend om 8.00 uur heeft de politie op het woonwagenkamp op de Bakelsedijk een inval gedaan. Bij 4 huiszoekingen werden 5 mensen opgepakt. Bij deze aktie waren zo’n 100 politieagenten betrokken.
De actie was niet zozeer gericht tegen het oprollen van hennepplantages, maar vooral bedoeld om de mensen achter deze drugshandel te pakken, die zich dus bezighouden met grootscheepse hennephandel, aldus de politie.
In maart berichtten we al over een hennepsituatie bij een ander Helmonds woonwagenkamp. Toen vroegen we ons nog af hoe 1 en ander een vervolg zou gaan krijgen…

Mochten er weer Helmonders zijn die hiervan foto’s maakten, als je ze wilt mailen: graag. Wij plaatsen ze dan uiteraard hier.

2reacties

GGG, Politie


 

Uit landelijk onderzoek blijkt dat veel politieagenten vaak brokken met hun eigen politiewagen maken. Of dat nu komt omdat de auto’s ‘maar’ auto’s van de zaak zijn, werd niet vermeld.
De cijfers van het vernielen van materiaal bij de Helmondse politie hebben we jammer genoeg niet kunnen achterhalen. Wel een foto.

  voor een bestuurdersfoutje.

14reacties

Boekhoudfraude bij gemeente Helmond?


Waar bleef uw onroerendezaakbelasting?
Heeft u zich ook nooit afgevraagd wat er met uw Onroerendezaakbelasting gebeurde? Had de gemeente dat geld nou echt nodig? Heeft u ook nooit de jaarrekeningen van de gemeente bekeken? De jaarrekening van een gemeente is het officiële document waarin het gemeentebestuur aan ons als burgers rekening en verantwoording aflegt over de ontvangen en bestede belastinggelden. In die jaarrekeningen zou moeten staan of uw geld goed aangekomen is en wat ermee gebeurd is.
Registeraccountant drs. Leo Verhoef maakt er al jarenlang werk van jaarrekeningen van gemeenten te bekijken. Hij bekeek ook de jaarrekeningen van de afgelopen jaren van gemeente Helmond.
Zijn conclusies zijn niet mals.
De opbrengst van de OZB in de jaren 2004-2006 was circa 53 miljoen euro. Volgens de officiële cijfers in de jaarrekeningen hield de gemeente in die periode zo’n 39 miljoen over. Dus al volgens de officiële cijfers was zo’n 75% van de OZB totaal overbodig. Maar het is nog erger. Volgens de conclusies van registeraccountant Leo Verhoef is er ook nog eens fors geknoeid in die jaarrekeningen. Volgens zijn berekeningen heeft de gemeente in werkelijkheid 53 miljoen euro overgehouden. Conclusie: de hele OZB was dus totaal overbodig.
U dacht dat de gemeenteraadsleden dat ook in de gaten hadden gehad en nu actie ondernemen om de overbodige en met valse cijfers afhandig gemaakte OZB aan de burgers terug te geven? Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al twee keer. Die deed er helemaal niets mee.
Alles over de bevindingen van de registeraccountant, allereerst die over Helmond in zijn “Dossier: Helmond”, over zijn aangiften van boekhoudfraudes door gemeenten, over zijn acties tegen accountants, zijn brieven aan 2eKamerleden en aan ministers, en de verbijsterende reacties daarop, leest u op zijn uitvoerig gedocumenteerde website “Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag”. Beslist gaan kijken!
Hoe gaat het nu verder hier in Helmond?
Worden de gemeenteraadsleden eindelijk eens wakker? Gaan ze zich realiseren dat ze volksvertegenwoordigers zijn? En als die gemeenteraadsleden niet wakker worden? Wat dan?

Leo Verhoef
registeraccountant
26 juni 2007

In de reacties staat een update van de weblog.

4reacties

GGG, De gloeilamp


 

Onze buurman baalt nog steeds van de aankondiging dat de gloeilampen vervangen worden door energiezuinige lampen. Hij kan maar niet bevatten dat de regering zoiets wil. En dat nog wel na een werkbezoek van de milieuminister aan een stad zo dicht bij Helmond.
Naast een groot aantal normale gloeilampen voor reserve heeft hij daarom ook een extra grote lamp gekocht. Voor in zijn huiskamer, die iedereen van buiten heel goed moet zien. Zijn manier van stil protest.

  voor het gloeilampje van de buurman.

27reacties

Naw en Vruuger VIII


De Kluisstraat en de hoeken met de Noord Koninginnewal hebben sinds Vruuger (1965) een ware gedaanteverandering gekregen. Op de foto van Naw konden wij niets meer terugvinden van Vruuger.
Herken jij nog wel iets of weet je iets over deze straat van Vruuger, laat Helmond daarvan via een reactie meegenieten.

23reacties

Vraag 212 van Het WWWWW-spelDeze vraag werd ingezonden door Caroline. Omdat haar inzending dus wordt gebruikt, werd zij beloond met 1 punt. Of zij nóg een punt voor haar fotovraag krijgt, ligt aan jullie.


Wat is de straatnaam behorende bij deze locatie?


Tussenstand:21 punten: Ad

17 punten: Helga

14 punten: Porcupine (a.k.a. Noud)

04 punten: Ellen

03 punten: fr@ boy slim

02 punten: Angelique

02 punten: Angie

02 punten: Tasjabeest

01 punten: Caroline

01 punten: natasjalex

5reacties

Het zomerspel 2007


De zomer is in aantocht. Sommige Helmonders gaan op vakantie, andere maken een dagtripje, weer andere pikken een Helmonds zonovergoten terrasje en er zijn er zelfs die het zomers graag rustig aan doen. Voor het team van de weblog geldt dat net eender. Lastige ontwikkelingen voor Het WWWWW-spel.
Daarom deze zomer een vervangend spel dat daarmee rekening houdt. Het lijkt een beetje op Het WWWWW-spel, maar toch is het anders. Het is luchtiger, wat warmer en ontdaan van heel wat verpakking. De zomer van 2007 waardig dus.

Wat gaan we doen?
Het komende kwartaal (van 1 juli tot 1 oktober) plaatsen we een aantal keer per week onaangekondigd een foto met als logtitel: "In welke straat bevond zich de fotograaf?". Die vraag kun je dan in het reactiegedeelte eronder beantwoorden.
Je mag zo vaak antwoorden als je wilt, als die antwoorden maar steeds in verschillende reacties staan. Dus voor alle duidelijkheid: 1 antwoord per reactie.
In élke reactie mag je schrijven wat en waar je wilt. Babbelen kan deze zomer dus zonder enige restrictie. Wij controleren alleen of je eerst gegeven straatnaam in je reactie correct is. Wil je weten hoe je de straatnaam schrijft, kijk dan hier. Minimaal eens per dag (meestal ‘s avonds) geven we aan of de vraag goed beantwoord werd en wie weet komt er soms een hint.

Meer prijzen!

Een aantal keer zal het goed beantwoorden van een vraag beloond worden met 5 consumptiebonnen. Welke vragen zo'n consumptiebonnenvragen zijn weten jullie niet, wij wel. We hebben daarvoor een mooi systeem uitgedacht. Enige wat we over ons systeem kwijt willen is dat 1 deelnemer/huishouden maximaal 2 consumptiebonnenvragen kan winnen. Levert een vraag consumptiebonnen op, dan staat dat er bij als we de vraagwinnaar bekend maken.

Rond 1 oktober verzamelen alle winnaars van consumptiebonnen zich bij Velvet Lounge, de sponsor van dit zomerkwartaal. Daar op de Steenweg worden die consumptiebonnen dan uitgereikt en ook (ooit) genuttigd. Want Velvet Lounge heeft in al haar wijsheid besloten zo aardig te zijn om al die consumptiebonnen ter beschikking te stellen. Waarvoor onze dank.

3reacties

GGG, Hondenpoep


 

De gemeente Helmond voert al jarenlang strijd tegen ergernis nummer 1: de hondenpoep. Vele wegen werden al bewandeld om daar een definitief einde aan te maken.
Nu heeft een ambtenaar van onze gemeente de oplossing gevonden, denkt hij. Toevallig heeft hij een iets intelligentere hond dan de gemiddelde Helmonder. Daarom wil hij ieders hond een verplichte cursus (op eigen kosten) laten volgen. Wij vinden het weggegooid geld omdat deze oplossing helemaal niet werkt.

  voor het kunstje van zijn hond.

1reactie

Naw en Vruuger VII


In juni 1986 zijn deze 3 bruggen over de Zuid-Willemsvaart officieel geopend. Maar het is al weer enige jaren geleden dat deze bruggen ook daadwerkelijk omhoog gingen. Zelfs voor Sinterklaas gaan ze niet meer omhoog.
Op de foto van Vruuger de Julianabrug in 1979.

35reacties

Help de Lets Ruilwinkel


De Lets Ruilwinkel in Helmond, barst uit haar voegen. Een grotere ruimte is zeer dringend noodzakelijk! Want anders…
Het woord Lets in de Lets Ruilwinkel staat voor: Lokaal Economische Transactie Systemen. Dit wil zeggen dat er goederen en diensten onderling geruild worden zonder dat er geld mee gemoeid is. Wereldwijd bestaat het systeem al sinds de tachtiger jaren, hier in Helmond sinds 2002.
De Lets Ruilwinkel groeit door de grote verborgen armoede hard. Het gebouw waar de Lets Ruilwinkel gehuisvestigd is, is daardoor veel te klein geworden en kan met de spullen, vrijwilligers en meer dan 700 leden nergens naar toe. Want door gebrek aan financiën kan de Lets Ruilwinkel zich geen grotere ruimte veroorloven.
De Provincie vindt deelname door minder draagkrachtigen aan de samenleving erg belangrijk en helpt ons middels een subsidie. Tot op heden heeft de Lets Ruilwinkel van de gemeente Helmond geen enkele ondersteuning gekregen. Maar als onze eigen gemeente niet helpt, verliest de Lets Ruilwinkel zelfs deze provinciale subsidie. Daardoor is de kans levensgroot dat de Lets Ruilwinkel aan het eind van het jaar haar deuren misschien moet sluiten.
De Lets Ruilwinkel hoort met zijn ruim 700 leden bij een van de grootste en succesvolste van Nederland. De laagdrempeligheid van de Lets Ruilwinkel helpt velen uit hun sociale isolement. De Lets Ruilwinkel is daardoor een goede opstap naar andere instanties. De Lets Ruilwinkel biedt stage plaatsen, werkervaring plaatsen etc. etc. Hoewel de Lets Ruilwinkel zichzelf allang bewezen heeft, krijgt de Lets Ruilwinkel (ondanks vele pogingen) dus nog steeds geen gemeentelijke subsidie.

Wellicht hulp via Hart in Aktie

Hart in Aktie is een televisieprogramma dat mensen helpt met problemen of misstanden. Misschien de Lets Ruilwinkel ook als u allemaal een email stuurt naar: help@hartinaktie.nl
Hoe meer mensen een mailtje sturen des te grotere kans op succes.
Hier een voorbeeld tekst die u kunt sturen:
Ik woon in Helmond en heb gehoord dat de Lets Ruilwinkel in Helmond in haar bestaan bedreigd wordt en hoop dat u daar wel wat aan zou willen doen.

Hartelijk dank voor uw medewerking !

2reacties

GGG, Samenwonen = samendelen


 

Sinds onze Nico met zijn vriendin Tine naar trouwringen was wezen kijken, was samenwonen natuurlijk nog maar een kleine stap. Met ingang van dit weekend is het zover. Nico en Tine, gefeliciteerd.
‘s Ochtends als we op kantoor komen, beginnen we altijd met een Brabants kwartiertje aan de koffietafel. Het is dan vaste prik om even in elkaars broodtrommel te kijken en de inhoud ervan te bespreken. Toen Nico vanochtend zijn broodtrommeltje openmaakte, keken we toch raar op. Nico probeerde het te verklaren dat hij met Tine afsprak de lusten en de lasten gezamenlijk te delen…

  voor eerlijk zullen we alles delen.

5reacties

Imago van Helmond is goed


De gemeente Helmond onderzocht eind 2006 het imago van Helmond bij de inwoners uit de regio rondom Helmond (grofweg tussen Eindhoven en Venlo en Uden en de Belgische grens). Vandaag kwam het rapport uit. Daaruit blijkt dat geïnterviewden die een oordeel hebben, vaak positief of neutraal over Helmond zijn. Slechts een beperkte groep is negatief.
Met name buiten de Peelregio is (het scala van mogelijkheden van) Helmond bij een relatief grote groep onbekend. De regiofunctie van Helmond in de Peelregio komt in het onderzoek duidelijk naar voren. Hoe vaker men in de stad komt, hoe positiever het beeld. Bekend maakt bemind dus.

Omdat mensen uit de regio in Helmond winkelen, wordt ons stadscentrum veruit het vaakste genoemd als het eerste waar men bij Helmond aan denkt. Ook de nieuwbouwwijken, verandering en dynamiek, kattenmeppers en specifieke plekken en gebouwen zoals het kasteel en het Havenplein zijn zaken waarmee mensen Helmond associëren. Wat de bezoekers van de weblog daarover aangaven, staat in het log 'Waarop MOET Helmond trots zijn?'.
Dat we een slechte naam hebben, er hoge werkeloosheid heerst, criminaliteit en trainingspakken wordt weinig genoemd. 'Een slecht naam' staat (daarvan als hoogste) pas op de twaalfde plaatst van meest genoemd door de geïnterviewden.
De Helmonders kunnen met de conclusies tevreden zijn, lijkt ons.

Met behulp van stadsmarketing wil de gemeente het stadsimago verbeteren en de concurrentiepositie versterken. De resultaten uit dit imago-onderzoek dienen als nulmeting en geven bruikbare informatie voor de te kiezen strategie.