april 2008

19reacties

Helmond Sport – De Graafschap
Wat wordt de uitslag?

In welke minuut valt het eerste doelpunt in de wedstrijd?
(deze vraag vervalt mocht het 0-0 worden)

Zoals beloofd vandaag 2 vragen. Want we willen graag minimaal 5 Velvet consumptiebonnen uitdelen. Wie als eerste de juiste uitslag of minuut weet te voorspellen, wint 5 Velvet consumptiebonnen. Er kunnen vandaag dus 10 consumptiebonnen uitgaan.
Bij deze vragen gelden de volgende aanvullende regels:
op iedere vraag slechts 1 antwoord per deelnemer
notatie van de uitslag zoals in: 5-1
jouw voorspelde minuut noteer je óf in een nieuwe reactie óf in dezelfde reactie
de gegevens op Voetbal International zijn maatgevend
tot 14.25 uur worden je antwoorden geaccepteerd
indien er geen enkele juiste voorspelling werd gedaan, krijgt diegene die het dichtste bij het juiste minutenaantal zat 5 consumptiebonnen
later vandaag volgt de bekendmaking.


Onderstaande personen wonnen al 5 Velvet Lounge consumptiebonnen:
Anita (2 keer), Rudi en Ellen

4reacties

GGG, Foutje?


 

Was het een foutje op de tekening of was er doodgewoon niet meer geld in Helmond beschikbaar?

en laat het (als je het weet) maar horen.
.

1reactie

GGG, Satelliettelevisie


 

De groep Helmonders die televisie kijken via de satelliet groeit nog steeds. Een uitstekende kwaliteit digitaal beeld voor relatief lage kosten. Alleen bij noodweer “bevriest” het beeld zo nu en dan.
Of dat laatste iets met de door ons aangetroffen situatie te maken heeft, weten wij niet. Wij dachten in eerste instantie aan een hulpantenne of ontvangst van een andere satelliet dan de Astra.

voor de foto en zeg het maar.
.

17reacties

Wat wordt de uitslag?In bovenstaande stadion speelt Helmond Sport vanavond in de eerste ronde van de play-offs tegen TOP Oss. Wie de juiste uitslag weet te voorspellen, wint zoals beloofd 5 Velvet consumptiebonnen. Wat dinsdag helaas niet lukte, zal vandaag hopelijk wel geschieden!
De volgende aanvullende regels gelden bij deze vraag:
de te voorspellen uitslag gaat over de eerste 90 minuten en de daarbij gebruikelijke blessuretijd; wat de score na een eventuele verlenging en het penaltyschieten is, telt voor jouw voorspelling niet mee
notatie zoals in deze 2 voorbeelden: 5-0 óf 6 – 0
slechts 1 antwoord per deelnemer
de eerste met de juiste uitslag wint de 5 consumptiebonnen
tot vanavond 19.15 uur wordt je antwoord geaccepteerd
zondag volgt de bekendmaking.


Onderstaande personen wonnen al 5 Velvet Lounge consumptiebonnen:
Anita, Rudi en Ellen

Naw en Vruuger LIII


Net als vorige week vandaag weer een steeg van Vruuger.
Naw is er het parkeerterrein van de Albert Heijn XL. In 1965 was er nog de Houtsteeg, een zijstraat van De Waard. Veel van die arbeiderswoningen (die eigendom van Van Thiel en de Nedschroef waren) werden bewoond door mensen die in dienst waren bij “De Vette”.

GGG, Nat voorjaar


 

Zoals je hier kon volgen (of buiten kon zien), hebben we weer een redelijk nat voorjaar achter de rug. Zelfs in de Stiphoutse bossen staan op veel plekken nog diepe plassen met water. Maar dat ze zo diep waren, had deze illegale crosser niet verwacht. Het is maar goed dat er geen politie in de buurt was, anders had hij zijn crossmotor kunnen inleveren.

voor de vastloper die een paar natte voeten gaat krijgen.
.

16reacties

Wat wordt de uitslag?In bovenstaande stadion speelt Helmond Sport vanavond in de eerste ronde van de play-offs tegen TOP Oss. Wie de juiste uitslag weet te voorspellen, weet nu al zeker dat hij of zij 5 Velvet consumptiebonnen wint. Want (zoals Robert Storm Petersen ooit zei) het is heel moeilijk iets te voorspellen, vooral de toekomst.
De volgende aanvullende regels gelden bij deze vraag:
notatie zoals in deze 2 voorbeelden: 0-5 óf 0 – 6
slechts 1 antwoord per deelnemer
de eerste met de juiste uitslag wint de 5 consumptiebonnen
tot vanavond 19.30 uur wordt je antwoord geaccepteerd
woensdag volgt de bekendmaking.


Onderstaande personen wonnen al 5 Velvet Lounge consumptiebonnen:
Anita, Rudi en Ellen

9reacties

Smeulders: sociale werkvoorziening


Afgelopen week is de Atlas voor Gemeenten weer verschenen. Voor de tiende keer op rij werden de vijftig grootste gemeenten van Nederland onderzocht op punten als economische groei, huizenprijzen, aantrekkelijkheid van de woonomgeving, en werkeloosheid. Conclusie: met de steden gaat het economisch gezien steeds beter. Er is één grote maar: er zijn te veel mensen die er niet in slagen van die economische verbetering te profiteren. Zowel in grote als in minder grote steden wonen relatief veel langdurige werklozen en werkloze jongeren die maar geen baan kunnen vinden.

Op de ranglijst van gemeenten met 'onnodige werkloosheid' (dat is langdurige werkloosheid in een omgeving met veel kansen op de arbeidsmarkt) komt Helmond er bekaaid vanaf. Van de vijftig onderzochte gemeenten scoort Rotterdam het slechtst, gevolgd door Helmond en Amsterdam. Met dat in het achterhoofd houdende verzoek ik u de onderstaande tekst goed in u op te nemen.

In onze regio geeft de Atlant Groep uitvoering aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De Atlant Groep heeft sinds 2002 jaarlijks gemiddeld een positief resultaat behaald van € 1,95 miljoen. Vanwege vermenging van WSW- en re-integratie activiteiten van de Atlant Groep, is hieruit niet direct te concluderen of de WSW-subsidie volledig wordt ingezet voor de doelgroep.

Nu blijkt uit jaarrekeningen van Atlant dat er in 2007 op re-integratie een negatief resultaat is gerealiseerd van € 930.000. WSW gaf in 2007 een positief resultaat van € 3.334.000. Tegelijkertijd telde de WSW wachtlijst eind 2007 318 personen. De gemiddelde wachttijd voor een nieuwe WSW-geïndiceerde bedraagt ongeveer 2 jaar.

De WSW-subsidie is er juist voor bedoeld om zoveel mogelijk WSW-geïndiceerden te helpen aan een passende arbeidsplaats en begeleiding. Het is voor GroenLinks dan ook onacceptabel dat het positieve resultaat in de uitvoering van de WSW in onze regio gebruikt wordt om de tekorten in de re-integratie activiteiten van Atlant te dekken, en verder gedeeltelijk terugvloeit naar de kas van de diverse gemeenten. Dit terwijl er nog honderden mensen op de wachtlijst staan, met een veel te lange wachttijd!

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Helmond van 1 april heeft GroenLinks-raadslid Rudi van der Made middels een motie gepoogd om de gemeenteraad te laten uitspreken dat (ik citeer) "het verkorten van de wachtlijst en wachttijd een hogere prioriteit heeft dan het realiseren van een positief financieel resultaat in de uitvoering van de WSW". Helaas heeft de motie geen meerderheid gekregen.

De Helmondse politiek moet zich schamen.

Paul Smeulders
Burgercommissielid

enter

1reactie

GGG, Pantoffels


 

1 Van onze collega’s heeft het thuis vaak met zijn vriendin aan de stok. Binnen loopt hij namelijk altijd op blote voeten. Dat doet hij (zegt hij) omdat dat goed is voor de bloedsomloop. Zijn vriendin vindt het maar 100 keer niks en zegt dat het heel onhygiënisch is.
Nu kreeg hij gisterenavond voor zijn verjaardag iets van zijn vriendin wat ons lijkt op een compromis. Wij vinden het bijzonder smakeloos en zouden niet zitten te wachten op zo’n cadeau.

voor het verjaardagscadeau.
.

2reacties

Naw en Vruuger LII


Helmond kende Vruuger vele steegjes. Veel verdwenen er, zoals de Botersteeg. Gelukkig werd het in 1939 vastgelegd op foto zodat we het Naw nog kunnen zien. Want Naw is er van dat steegje dus niets meer over. De Botersteeg lag op de plek direct naast het tegenwoordige postkantoor. Maar ook dit postkantoor gaat op termijn verdwijnen. Niet alleen het opheffen van de postservice, maar ook (in verband met de nieuwe Centrumplannen) het gebouw zelf.

2reacties

GGG, Bavaria House


 

Begin deze maand maakte Bavaria House bekend dat hun restaurant Brasserie Ambers tot het eind van de zomer gesloten is. Het ontbreken van een terras werd als reden opgegeven. We mogen gaan eten in Lieshout, ook Brabant, zo was de boodschap. De verbazing bij andere ondernemers op de Steenweg, centrummanager Peter Tielemans en het publiek was groot en begrijpelijk.
G-force, 1 van onze bezoekers, deed in de afgelopen weken succesvol onderzoek naar de ware reden van deze sluiting. Vandaag mag de weblog die reden bekend maken. Het blijkt dat er gewoon geen tijd meer is voor al dat culinaire gedoe. Een andere onderdeel, het organiseren van feestjes, blijkt sinds kort zo goed te lopen dat de artiesten daar nu met bosjes worden aan- en afgevoerd.

voor het logistieke traject.
.

15reacties

Perry: Mijd het Elkerliek!


Onlangs de nieuwe film van Michael Moore gezien, 'Sicko', over de Amerikaanse gezondheidszorg. Wat dat betreft mogen we ons in Nederland gelukkig prijzen met onze verzorgingsstaat: we hebben het hier net een beetje beter begrepen. Toch hebben ook wij nog veel te leren.

Een bekende, laten we hem Kees noemen, ging recentelijk midden in de nacht met veel pijn aan zijn bovenarm naar de eerste hulp van ons ziekenhuis, het Elkerliek. Na dagen van doorsukkelen besloot hij om er toch maar eens naar te laten kijken. Eenmaal aangekomen werd hem protocollair gevraagd of de pijn ontstaan was na een ongeluk: het ziekenhuisbezoek vond in de zaterdagnacht plaats, men zal ervaring hebben met personen die met een glaasje teveel op tegen de vlakte gaan. Het ging hier echter om een onduidelijke oorzaak, vertelde mijn kennis eerlijk. En hem werd vervolgens verteld dat hij niet kon worden geholpen: hij moest zich melden bij de huisartsenpost.

Er werd wel een telefoon aangereikt, dat dan weer wel. Waarna een lang telefoongesprek volgde waarin de hulpbehoevende met diverse argumenten moest komen voordat zijn verzoek werd gehonoreerd. "Ze waren me liever kwijt dan rijk", aldus Kees.

Maar nu komt het.

Na het verlossende woord mocht Kees naar de huisartsenpost, een reis van maar liefst: 5 meter. Een deur verwijderd van de eerste hulppost zat een vriendelijke dame al te wachten op zijn komst. En Kees herkende haar stem direct: hij had zojuist met háár aan de telefoon gesproken! Waarschijnlijk heeft de simpele ziel Kees gewoon kunnen horen, zonder de hoorn aan haar oren te hoeven houden. Een schandalige manier van zaken.

Het frappante is nog: een dronkelap die met pijn aan de bel komt trekken, wordt wél direct geholpen! Een vriendin die vorig jaar behoorlijk hard van haar fiets viel na een avondje op de Steenweg, werd meteen verpleegd. Wellicht moeten we bij pijn voortaan eerst wat whiskey naar binnen gooien en maar gewoon liegen dat we gevallen zijn…

Ik ben twee weken geleden op de fiets aangereden op het kruispunt bij La Venezia en Brasserie Ambers, op diezelfde Steenweg. Ik was nuchter, hij kwam van links. Gelukkig was de schade gering. De dader, een redelijk bekend en vermogend persoon in het Helmondse, kwam gelukkig direct over de brug met voldoende financiële genoegdoening. Of hij teveel gedronken had is helaas slechts speculatief, maar hij staat kennelijk bekend als iemand die hem wel mag lusten. Ik waarschuw jullie, lezers, kijk uit in het verkeer. In het ergste geval moet je langs bij het Elkerliek.

Perry Vermeulen

1reactie

GGG, Vrijwillige brandweer


De vrijwillige Helmondse brandweer telt zo’n 40 vrijwilligers. De meeste van hen hebben overdag een volledige baan. Maar gaat hun pager af, dan stoppen zij onmiddellijk met werken, stappen in hun auto of op de fiets en haasten zij zich naar de brandweerkazerne. Om dan zo vlug mogelijk in uitrukkleding in het brandweervoertuig te geraken op weg naar de brand. Fanatieke lui dus.
Maar de vrijwilliger die wij pas zagen, is toch iets te fanatiek.

om te zien hoe hij naar zijn werk gaat.
.

6reacties

Naw en Vruuger LI


Naw kijken we vanaf de kop van de Markt de Ameidestraat in. Zoals op de foto te zien is, is het daar bij mooi weer goed toeven. Vruuger was de Ameidestraat niet zo breed. De foto werd gemaakt door Herman Waijers in 1912, toen daar net de bekende Helmondse politieagent Janus de Gouw stond.