juni 2008

4reacties

Rieter: Is "38-ste" raadslid een spuit 11?


In de afgelopen mei vergadering van uw raad waagde ik het mij al af te vragen of wij met de centrummanager het "38-ste" raadslid hadden! Dat afvragen werd mij terstond niet in dank afgenomen. Ter verduidelijking: de Helmondse gemeenteraad bestaat op dit moment officieel uit 37 raadsleden. En de centrummanager is ene Peter Tielemans, in de vorige raadsperiode nog een doortastend en gerespecteerd wethouder. In maart 2006 kwam aan die loopbaan bruut een einde en werd hij weer gewoon raadslid, tót 1 oktober vorig jaar, toen hij de nieuwe centrummanager werd. In die positie roert hij zich inmiddels in menig politiek dossier en komt ook nog eens regelmatig zelf met eigen suggesties. Reden voor mij om in mei dus af te vragen, publiekelijk tijdens een raadsvergadering, of we met een "38-ste" raadslid te doen hebben. Daarmee leek de kous af……..
…… ware het niet dat over de centrummanager tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota half juni wéér een opmerking werd gemaakt die mijns inziens in het verlengde lag van mijn eerdere opmerking. Het PvdA-raadslid Lodewijk den Breejen noemde om dezelfde redenen die namelijk aan mijn opmerking ten grondslag lagen, het centrummanagement een spuit 11. Dus nadrukkelijk niét de centrummanager zélf maar het centrummanagement. Dus niet de persoon maar de organisatie. Althans dat bleek uiteindelijk uit een gezamenlijke verklaring van den Breejen en Tielemans. Delicaat feit is dat den Breejen Tielemans opvolgde als raadsnestor en daarmee zowel ook als vice-voorzitter van de raad als voorzitter van het Presidium. En daarmee lijkt de kous wederom af….. Laat onverlet dat naast andere niet beschreven en aan u niet gemelde nieuwsfeiten u de afgelopen weken bijna louter en alleen via het ED deelgenoot gemaakt bent van het gekrakeel tussen beide heren.
Vraag blijft echter voor mij of 'onze' centrummanager nu wél of niét voor de muziek uitloopt of andermans muziek, zonder de rechten daarvoor te hebben betaald, regelmatig speelt.
Waar ik mij dan ook 'druk' over maakte was dat een oud-wethouder die in zijn B&W-tijd toch vanuit collegiaal bestuur mee heeft gewerkt aan de eindtijd van 16.00 uur van de zaterdagse weekmarkt, zo makkelijk nu ineens kan en mag stellen dat die tijd weer terug mag naar 12.30 uur. En dat ook nog eens naast het feit dat zijn illustere voorganger Thieu de Wit als centrummanager juist nadrukkelijk heeft gepleit voor een veel latere eindtijd. En waar ik mij ook 'druk' over maakte was nadat ik een pleidooi deed voor snel open maken van de Gaviolizaal om onze draaiorgels weer te kunnen laten draaien, 'onze' centrummanager dat pleidooi letterlijk nog een dunnetjes overdeed. Wat mij betreft is nu de kous misschien toch wel echt af.
Tot slot wellicht nog wel de belangrijkste vraag is of dat wij ons als burgers van onze stad daar überhaupt druk over moeten maken.
Of……………………

Michael Rieter
Fractievoorzitter

1reactie

GGG, Bewaking in het uitgaansgebied


 

De camerabewaking in het Helmondse uitgaansgebied blijkt in de praktijk niet voldoende te zijn. Want al snel stonden rond sluitingstijd op alle strategische punten op de Steenweg en de haven weer de nodige politieauto’s opgesteld.
Maar zelfs dát is nu onvoldoende gebleken.
Dit weekend is men tot wel heel drastische maatregelen moeten overgegaan.
Als dit zo moet, drinken wij ons pilsje voortaan liever thuis.

voor de genomen maatregel.
.

11reacties

In welke straat is dit?Dit is de laatste vraag dit kwartaal,
je laatste kans dus om er donderdag 3 juli ook bij te zijn.


Onderstaande personen wonnen al 5 Velvet Lounge consumptiebonnen:
Anita (2 keer), Rudi (2 keer), Ellen (2 keer), Angelique, Helga (2 keer),
J.E. Mulder, jansen, Ad, Frans D., Hanny en Koen

3reacties

Naw en Vruuger LXII


Vruuger stond hier het jachthuis van de familie Wesselman Van Helmond. Tot circa 1914 woonde er een aangetrouwd familielid, Baron van Hardenbroek (de laatste exploitant van de Helmondse zoutziederij). In 1920 kocht de gemeente het en zat er van 1934 tot circa 1951 de Theeschenkerij met speeltuin van de familie Hoedemaker met de naam De Kluis. De datering van de foto van Vruuger schatten we op het tweede deel van de jaren 30.
Daarna werd het restaurant De Hoefslag en Naw dus De Warande.

45reacties

Helmondse horeca rookvrij


Dinsdag is het dan zover: in de Nederlandse horeca mag niet meer gerookt worden. Tenzij je het buiten op het terras doet. Veel rokers balen, veel horeca-ondernemers ook, vanwege het te verwachten omzetverlies door minder aanloop van rokers. Diezelfde horecabazen riepen bij het bekendmaken van de plannen nog dat er in hun zaak wel iets zou worden aangepast om toch te kunnen blijven roken.

Dat blijkt vies tegen te vallen. In de Helmondse horeca zijn niet of nauwelijks maatregelen zichtbaar om rokers 'binnenboord' te houden. Geen verbouwingen, geen advertenties, geen acties. Of zien we iets over het hoofd? Zijn er horecagelegenheden waar wel maatregelen worden getroffen om rokende bezoekers welkom te blijven heten? Worden er afzuigsystemen geïnstalleerd, bedieningsvrije zones of aparte rookruimten gecreëerd? Zijn er misschien zelfs ondernemers die zich verzetten tegen de voorschriften?
Gaat de nicotineverslaafde Helmonder nu minder uit? Gaan ze weer allemaal thuis of in een illegale kroeg zitten drinken?
Positiever gevraagd: bezoekt de niet-rokende Helmonder nu eerder de horeca? Puilen onze cafés en restaurants dadelijk uit van al die gezonde mensen die tot nu toe nooit uit konden gaan? Worden evenementen rookvrij, met de tent aan 2 of 3 kanten open? Kunnen moeders met kinderen nu massaal naar de disco, gaat de jeugd minder roken, moeten rokende bejaarden samenscholen op de balkons van de Ameideflat? Of gaan festivals failliet en horecazaken over de kop?
Hoe streng wordt in Helmond opgetreden tegen rokende bezoekers en wie krijgt de eerste boete van 300 euro?

Kortom, erg veel vragen waarvan sommige pas vanaf dinsdag beantwoord kunnen worden. Door jullie antwoorden weet de – rokende – meerderheid van het weblogteam en andere rokers in ieder geval waar ze heen moet als ze voor een natje en een droogje gaan. Al dan niet begeleid door een sigaret, sjekkie, pijp, sigaar of namaaksigaret.

15reacties

Wiens logo is dit?We zijn op zoek naar de naam waaronder deze organisatie zich profileert,
dus de naam hoe de organisatie zichzelf in uitingen naar buiten toe noemt.


Onderstaande personen wonnen al 5 Velvet Lounge consumptiebonnen:
Anita (2 keer), Rudi, Ellen (2 keer), Angelique, Helga (2 keer), J.E. Mulder,
jansen, Ad, Frans D., Hanny en Koen

3reacties

GGG, Witter dan wit


 

De Kanaaldijk is voor de zoveelste keer in de laatste jaren weer afgesloten voor doorgaand verkeer. Deze keer gelukkig niet zo lang. Want naar wij ons hebben laten vertellen, staan de schilders niet per uur of per meter en niet in aangenomen maar per kilometer. Het uiteindelijke resultaat mag er wezen. Zelfs bij kleurenblindheid is het verschil heel goed te zien.

voor de zomerschilder in actie.
.

6reacties

Van Mullekom: stel eisen aan wethouder


De geluiden over slecht functionerende wethouders worden in de stad steeds luider. Niet alleen Helmond Aktief liet zich in het verleden kritisch uit over de kwaliteit van de wethouders maar nu heeft ook Rudi van der Made van Groen Links zich in de discussie gemengd. Samen met Helmond Aktief is Groen Links van mening dat de kwaliteit van de wethouders sterk onder de bestuurdersmaat is voor een stad met 86.000 inwoners.

Wethouder Yeyden bijvoorbeeld is amper in staat de balie van de Kringloopwinkel te bemensen. Wethouder Boetzkes weet zich al geen raad als hij ook maar één stap buiten zijn geliefde Helmond Oost zet, wethouder Houthooft is de gemeentelijke sneeuwruimer die alles voor zich uitschuift en wethouder Kees Bethlehem zit louter en alleen in het college voor de gezelligheid. Slechts wethouder Frans Stienen doet het volgens Helmond Aktief zelfs goed. Buiten laatstgenoemde bestuurt dit gezelschap onze stad slecht! Wat hebben wij Helmonders in hemelsnaam misdaan om over zulke wethouders te beschikken?

Helmond Aktief is daarom van mening dat aan een wethouder eisen moeten worden gesteld die recht doen aan het besturen van Helmond. Je zou een nieuwe wethouder kunnen toetsen en testen door een extern bureau én je zou voor een nieuwe wethouder een sollicitatieprocedure kunnen opstarten zodat ook mensen van buiten de politiek wethouder kunnen worden. Waarom zou een deskundige burger van buiten de politiek minder verstand hebben van armoedebestrijding dan wethouder Yeyden die nog nimmer is betrapt op ook maar één zinnige bijdrage aan het probleem en daarom over het probleem dan ook consequent de mond houdt. Een goed opgeleide man/vrouw zou minder onrust in de Helmondse samenleving veroorzaken dan wethouder Boetzkes als portefeuillehouder van Welzijn, Jeugd, Onderwijs en Sport. En waarom zou een burger minder verstand hebben dan wethouder Houthooft van een stad met absoluut teveel stoplichten die nagenoeg altijd rood kleuren? Waarom worden nieuwe wethouders altijd gezocht in de donkere spelonken van de eigen partijpolitiek waar wij burgers geen enkel inzicht in hebben om vervolgens te worden opgescheept met wethouders die slechts één belangrijke kwaliteit hebben: zij hebben de contributie van hun eigen partij altijd trouw betaald. Niet meer dan dat.
Prettige vakantie!

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

7reacties

Helmond loopt achter


Met de nodige fanfare is begin mei een straatklok neergezet op de rotonde tussen Heeklaan, Geldropseweg en Hoofdstraat. Zie het Eindhovens Dagblad. Een Duitse stationsklok nog wel. De klok kwam daar op initiatief van Mario Coolen en Henk van de Westerlo en staat vlakbij de plek waar tot begin zeventiger jaren óók een klok stond; naast confectiefabriek Milo. De gemeente Helmond vond het een aardig idee om het ding op de rotonde te plaatsen en heeft de klok daarom van licht voorzien.

Mooi, denk je dan. Goed initiatief. Fijn dat de gemeente daar alle medewerking aan geeft. En ook nog blijk geeft van enig historisch besef.
Maar…
Helmond telt, of beter gezegd: telde nog heel wat meer straatklokken. Onder meer 2 VVV-klokken, waarschijnlijk geplaatst bij de oprichting in 1934, hoewel het jaartal 1952 ook de ronde doet. En die straatklokken staan al jaren te verstoffen en slijten, kortom: stil.
Al in 1997 heeft onder meer de Heemkundekring Helmond-Peelland de gemeente en de politiek gevraagd dit historisch (en nuttig) ‘straatmeubilair’ te behouden en bij de tijd te brengen. Het heeft niet mogen baten. Ruim 10 jaar later is nog steeds niets gedaan. Van de VVV-klok op het Bijsterveld rest slechts een treurige paal. Die op de hoek van de Mierloseweg en de 2e Haagstraat staat nog steeds op 9.53 uur.
Typisch Helmonds beleid trouwens, monumenten eerst laten vervallen en slopen om ze dan opnieuw op te bouwen. Denk aan het Ketsegankse en de Sint Jozefkapel.
Maar: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het wordt met andere woorden hoog tijd dat we eens bij de tijd gebracht wordt. Repareren die klokken. En terugplaatsen. Liefst op de originele plek. Misschien een mooie taak voor de VVV, de oorspronkelijke schenker. Of anders voor Stadspromotie Helmond?

Voor wie meer weet over deze klokken, aanvullingen heeft op de stand van zaken of beter nog: een oplossing: een reactie is altijd welkom! Zo zou ook in de 3e Haagstraat bij de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid een klok gestaan hebben. En wie kent nog meer (verdwenen) straatklokken?

4reacties

Naw en Vruuger LXI


Naw de “nieuwbouw” van de Vlisco in de Kerkstraat Zuid. Vruuger (de foto is uit de periode 1965 – 1975) heette die straat nog gewoon Kerkstraat. Links was drogisterij J. Bonnemaijers. Die zat op de hoek met het steegje de Donkerpoort. Die steeg moest verdwijnen voor het fabrieksgebouw van de Vlisco.

34reacties

Zijn ondernemers Vrienden van Oranje?


Onlangs werd in de Trompetter getoond, dat de ondernemers Helmond ‘vrienden van oranje’ zijn via deze advertentie. Gezien de resultaten zou je je op dit moment af willen vragen: wie niet?

Toch bestaat er een bepaald risico om zich op deze wijze te profileren, zowel voor de ondernemers als voor de Trompetter. De geportretteerde heeft immers portretrecht en kan publicatie van zijn op grond van m.n. artikel 21 van de Auteurswet voorkomen.

Grote vrees behoeven de ondernemers niet te hebben, omdat enkel de spelers van het Nederlands elftal zelf kunnen klagen over de schending van hun rechten. Zij zullen dit niet snel doen, omdat het in deze tijd algemeen gebruik is om reclames van het Nederlands elftal te koppelen aan producten en diensten. Er is eenvoudig geen beginnen aan voor de spelers om ieder, die zonder toestemming een gezicht gebruikt voor een reclame-uiting juridisch te vervolgen.

De ondernemers dienen zich echter te realiseren, dat het Nederlands elftal zoals de Hoge Raad het eerder formuleerde “steeds een redelijk belang zal heeft zich te verzetten tegen gebruik van het portret als ondersteuning van een commerciële reclame-uiting”. De Hoge Raad geeft aan, dit geschiedt “in het kader van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer”.

Het Nederlands elftal is vooral op dit moment publiek bezit van iedere Nederlander, daarom ook van de ondernemers in Helmond.

De ondernemers (en de Trompetter) zouden enkel dan te vrezen hebben ingeval de spelers vooraf zelf zouden hebben aangegeven alle rechten voor reclame uitingen zelf te willen exploiteren.

Helmond, 18 juni 2008

mr. J.L.M. van Gastel

GGG, Parkeerbonnen


 

Voor ons kantoor staat al enige weken een auto geparkeerd zonder een parkeerkaartje uit de parkeerautomaat. De altijd attente parkeerwachten hadden dit ook snel opgemerkt. De eerste dagen gingen de parkeerbonnen nog gewoon achter de ruitenwissers, maar het werden er al snel te veel.
Wij zijn benieuwd hoeveel bonnen er nog uitgeschreven gaan worden. We denken dat er nu nog genoeg bij kunnen.

voor de oplossing van de parkeerwachters.
.

2reacties

Perry: Open Dag gemeente Helmond


Ik werk nu bijna zes maanden als webcoördinator bij de gemeente Deurne. Die carrièremove ging in mijn omgeving destijds niet onopgemerkt voorbij: nog steeds vliegen op feestjes de ambtenarengrappen om de oren, nog steeds lacht men smalend als ik in weekenden opmerk dat het toch wel een drukke week was. Een ambtenaar werkt niet hard, is de algemene opinie. Er is een imagoprobleem vergelijkbaar met dat van de NS en de politie – en doorgaans duurt het wel enkele generaties voor een organisatie verlost is van zo'n vervelend stigma.

Goed, in Deurne heeft men op een gegeven moment toch gemeend iets te moeten organiseren, om te laten zien aan de inwoners dat er wel degelijk hard wordt gewerkt. Dit resulteerde in een open dag, die we op zondag 8 juni hielden in en voor het gemeentehuis. Het werd een hele succesvolle, stralende dag. Naast geijkte publiekstrekkers als de demonstraties van de brandweer, vonden er enkele bijzondere activiteiten plaats. Ik noem bijvoorbeeld het trouwen voor spek en bonen, waarbij 10 huwelijken van kinderen plaatsvonden – geweldig natuurlijk. Maar er was nog veel meer te doen: ruim 2000 inwoners van het dorp waren daarvan getuige. Een aantal waarop men nooit had durven hopen en na afloop was er dan ook louter tevredenheid. De reacties van de inwoners waren zeer positief. We proefden duidelijk dat men niet wist hoeveel er wel niet gebeurd binnen het ambtelijk apparaat, op hoeveel terreinen we bezig zijn, dat we echt niet alleen maar koffie drinken en gezamenlijk vijf dagen lang vooruitblikken naar het komende weekend. Gewoon in alle opzetten een geslaagde dag.

De dag erna stonden ook de lokale media vol met complimenten aan ons adres. Daarnaast hebben verscheidene gemeenten uit het hele land al aan de bel getrokken om eens met de organisatie van gedachten te wisselen: ons draaiboek is in principe toepasbaar op bijna elke (middelgrote) gemeenten. Met een laag budget en een betrokken groep ambtenaren creëer je op één dag een enorm draagvlak, begrip bij de mensen, betrokkenheid.

Goed, waar ik natuurlijk naartoe wil: is het iets voor Helmond? Moeten de stadswinkel en het plein voor de bioscoop ook niet een keer vol staan met kraampjes vol informatie over centrumplannen, openbare ruimte, economische gegevens, bedrijvenloketten, (digitale) dienstverlening et cetera? Over het algemeen kunnen we toch behoorlijk zeiken, om het maar plat te zeggen, over onze bestuurders en haar uitvoerders. Een open dag zoals in Deurne zal de onderlinge relaties in Helmond een enorme impuls geven, more understanding. Ambtenaren, aan het werk!

Perry Vermeulen

26reacties

Datumprikken voor de consumptiebonnen


Het is weer zover. Aan het eind van deze maand is dit kwartaal van de kennisquiz over Helmond ten einde. Altijd een prettig moment. De gewonnen consumptiebonnen mogen we weer aan de winnaars uitreiken én we gaan de mensen achter die namen zien. Daarbij deze keer ook nog de uitreiking van de tegel op de Catwalk of Fame.

Die avond (vanaf 21.00 uur) vindt natuurlijk weer plaats bij de gulle sponsor van dit spel, de Velvet Lounge op de Steenweg. We zien daar graag alle, maar in ieder geval zoveel mogelijk, winnaars. Daarom kunnen die winnaars zoals voorgaande keren weer meebeslissen welke datum het gaat worden. Wij prikten 3 mogelijke data voor die avond.
Om het datumprikken overzichtelijk te houden, vragen we de winnaars van de consumptiebonnen om (vóór donderdag 26 juni) de datum of data te geven waarop hij of zij absoluut NIET kan. Daarmee geef je dan in feite automatisch aan dat je er niet bij zult zijn mocht het onverhoopt toch op die dag zijn.
Kort na 26 juni zullen wij de datum bij de reacties hieronder bekend maken. Daarbij gebruiken we als criterium dat er die avond zoveel mogelijk consumptiebonnen uitgereikt worden.

De 3 mogelijke avonden zijn: dinsdag 1 juli
De 2 mogelijke avonden zijn: woensdag 2 juli
De 2 mogelijke avonden zijn: donderdag 3 juli

Zoals altijd mogen de winnaars iemand meenemen. Wees niet bang dat 5 consumpties je maar een kort avondje bezorgen. Op de voorgaande 3 avonden bij de Velvet bleek telkens weer dat daar op 1 of andere wijze een wonderbaarlijke spijsvermeerdering plaatsvindt. Wat ooit iemand met wijn in Kana en met 5 broden en 2 vissen in Tabcha presteerde, gebeurt dus ook (op iets beperktere schaal) in Helmond. Onverklaarbaar, maar wel lekker.

7reacties

Nul komma niks voor Super Sociaal


“Veel mooie woorden en verder niks.” Zo omschreef ex-burgemeester Wim van Elk de daadkracht van de gemeente Helmond bij het armoedebeleid. Hij zei dit bij de opening van de Super Sociaal (de nieuwe voedselbank) vanmiddag.
In ongemeen felle woorden haalde de voorzitter van de stichting Thomas van Villanova uit naar het gemeentebestuur. Van Elk zei zich geërgerd te hebben aan het feit dat de steun van de gemeente voor dit nieuwe initiatief “nul komma niks” was. Te meer omdat er een pot van één miljoen euro beschikbaar is voor armoedebeleid, waar tot op heden niks van uitgegeven is. Die stichting Thomas van Villanova betaalt voor een belangrijk gedeelte het werk van de Super Sociaal. “Waarmee je direct mensen helpt die het hard nodig hebben,” aldus de ex-burgemeester. “Daar heb je meer aan dan aan nota’s en armoedeconferenties.”
De Super Sociaal is een voor Nederland nieuw initiatief waar mensen zonder geld terecht kunnen om tegen sterk gereduceerd tarief voedsel en waren te kopen. Een belangrijk verschil met de oude voedselbank, is dat mensen zelf kunnen kiezen wat ze nodig hebben en niet de hand hoeven op te houden voor een kant-en-klaar voedselpakket. De tweede grote vernieuwing is dat via de Super Sociaal de klanten begeleiding of steun kunnen krijgen die hen kan helpen uit de armoede te komen.

17reacties

Naw en Vruuger LX


Naw zien we het dierenpark De Warande met daarin de stukken fundering van Vruuger van Peapark (van 1914 tot 1928). Over de Genesius-toneelvoorstelling over Peapark stelden we in onze kennisquiz ooit deze vraag.