juni 2008

10reacties

Succesje


De weblog van Helmond is intussen ook tot de politiek doorgedrongen. Niet alleen doordat we regelmatig bijdragen van politici plaatsen. We komen sinds deze week ook voor in het burgerjaarverslag 2007 (pdf) van onze eigen burgemeester, Fons Jacobs. Daarbij gaat het om het ‘stadsdebat’ (sommige ouderen zullen wellicht denken: “vroeger had je nog echte inspraak”) over de sluitingstijden van de horeca.
“Spontaan startte ook een discussie over de nota op een particuliere Helmondse weblog, die wij ook meenamen als inspraak.” zo staat letterlijk in het jaarverslag. Om te vervolgen: “Wij hebben die -voor het eerst- opgenomen in een inspraaknota.”
Even afgezien van het ambtelijke taalgebruik, is dat toch een leuk succesje voor ons allemaal. En dan bedoelen we niet alleen de makers van dit weblog maar vooral ook onze lezers die reageren en zo bijdragen aan de discussies.
Intussen kondigt Fons Jacobs in nog steeds hetzelfde jaarverslag aan, dat de gemeente meer met internet wil doen, (ook) als middel om de burger meer bij de politiek te betrekken en invloed te laten uitoefenen.
Sinds februari 2007 kent de gemeente een digitaal Stadspanel. Daaraan doen ruim 400 mensen mee. Deze weblog trekt intussen ruim 5.000 bezoekers per maand. Dus als de gemeente meer inspraak wil, kan ze altijd bij ons terecht. Helmonders weten deze weblog per slot van rekening al heel goed te vinden.

GGG, De hond uitlaten


 

Afgelopen weekend heeft 1 van onze collega’s nieuwe vloerbedekking bij haar thuis laten leggen. Hoogpolig 100% zuiver scheerwol in de kleur licht beige, het mocht wat kosten dus. Nu is ze bang dat haar hondje, door de modder buiten, de vloerbedekking vuil maakt.
Ze heeft daar wat op gevonden, maar of haar hondje daar nu zo gelukkig mee is…

voor haar manier van de hond uitlaten.
.

Chahim: Gratis Openbaar Vervoer


Het zag er even naar uit dat we de pilot niet zouden verlengen omdat de Gedeputeerde Staten hier niets in zagen. Helmond moest zich aansluiten bij het provinciale voorstel en daarmee was het gezegd. Een meerderheid van de commissie was het hiet totaal niet mee eens. Waarom zou je een succes volle pilot (gratis OV voor 65+ en 12- en zaterdag voor iedereen; stijging van busvervoer in Helmond en op zaterdag met wel 300%), zomaar inruilen voor iets wat (nog) niet succes vol is.

De wethouder werd op pad gestuurd om te kijken waar er nog speling is in de spelregels van de provincie. En afgelopen commissie vergadering (Ruimtelijk Fysiek) kwam de wethouder met een nieuw voorstel: De Helmondse Pilot te verlengen met een half jaar en daarna aan te sluiten bij het Provinciale voorstel. Kort gezegd bestaat het voorstel van de provincie uit twee pilots. De eerste pilot houdt in dat ouderen (65+) en jongeren (12-) kunnen reizen voor 30 cent. De tweede pilot houdt in dat alle andere (12-65) voor 60 cent kunnen reizen buiten de spits en voor 1 euro tijdens de spits. Dit betekend dus dat iedereen goedkoper kan reizen.

Ik ben erg blij dat de wethouder met een nieuw voorstel is gekomen. Ik vind echter dat de beslissing om aan te sluiten bij de provincie nu nog te vroeg is. Deze beslissing zouden we moeten verzetten naar december om dan te kijken wat de stand van zaken is bij de provincie omdat er nu nog een aantal onduidelijkheden zijn. Binnen het SRE is er met de provincie overeenstemming gekomen m.b.t. de eerste pilot, maar (nog) niet over de tweede. Verder is het zo dat de provincie incidenteel geld heeft uitgetrokken om de pilots voor drie jaar te financieren, wat gebeurt er na die drie jaar? Ook Eindhoven is er nog niet uit, sterker nog, in de raad is er een meerderheid om het gratis OV te verlengen. Misschien moeten we afwachten hoe het zich verder ontwikkeld in Eindhoven, zodat we op dit dossier samen kunnen optrekken. Immers samen sta je sterker.

Helmond mag en kan haar eigen beleid voeren als het gaat om OV. Ik vind dat je als gemeente je beleid niet (volledig) moet laten afpakken door de Provincie. Een succesvolle pilot zou je structureel moeten financieren en bij de provinciale pilot is hier geen sprake van.

Mohammed Chahim
Raadslid

10reacties

Spectaculaire noodlanding luchtballon


Zojuist maakte een luchtballon een spectaculaire noodlanding op het grasveld van de Tamboerijnstraat en Hoboplein in Helmond-Noord. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.

Personeelsleden van het Woonbedrijf SWS uit Eindhoven zaten in deze (door Virgin Balloon Flights georganiseerde) ballonvaart. De noodlanding was noodzakelijk omdat het gas op was, zo vertelde ons Rob v.d. Einden die bij Woonbedrijf in dienst is.

1reactie

Naw en Vruuger LIX


De toegang tot het fabrieksterrein van de Vlisco zoals het Naw is. Er gaan nu al voorzichtige stemmen op om dit complex op termijn verplaatsen, maar daar zullen nog wel de nodige jaren mee gemoeid zijn. In de 60 jaren is daar heel wat veranderd. Op de foto van Vruuger (1946) kunnen we zien hoe het ervoor was.

19reacties

Kasteeltuinconcerten 2008 (muziek & foto’s)


Dit jaar organiseert Stichting Stadspromotie Helmond voor de achtste keer de jaarlijkse Kasteeltuinconcerten. Duizenden Helmonders zullen ook in 2008 dus weer 1 of meer heerlijke vrijdagavonden in de kasteeltuin gaan beleven. Startend op 4 juli treedt er elke week een andere band op. De muziekstijlen die dit jaar voorbij komen variëren van soul tot salsa en van funk tot reggae. Zoals elk jaar begint de muziek om 20.30 uur en wordt er stipt om 23.00 uur gestopt. Evenals vorig jaar kun je hier alvast 1 nummer van iedere band horen. Normaal gesproken zullen we ook dit jaar weer foto’s plaatsen en na ieder concert en kun je ons ook jouw foto’s mailen. Kasteeltuinfeesten

Het muzikale programma:

04 juli: The Louis Windzak Soulband

11 juli: Salsaband Axioma

18 juli: Ska-D-Lite

25 juli: Seven Eleven

01 augustus: Orquesta Santiago

08 augustus: Mala Vita en Balkan Beatz DJ’s

15 augustus: Tribute2BobMarley

De foto’s van de Kasteeltuinconcerten tot op dit moment:

The Louis Windzak Soulband op vrijdag 4 juli:

Salsaband Axioma op vrijdag 11 juli:

Ska-D-Lite op vrijdag 18 juli:

Seven Eleven op vrijdag 25 juli:

Orquesta Santiago op vrijdag 1 augustus:

Mala Vita en Balkan Beatz DJ’s op vrijdag 9 augustus:

Tribute2BobMarley op vrijdag 15 augustus:

GGG, Gemeente Helmond draaft door


Ruim een maand geleden sloot de gemeente de enige Helmondse koffieshop.
Nu stemde de gemeente opeens im met vergunningen voor maar liefst 3 extra gelegenheden.
Gezien de te verwachtte woede van omwonenden, durven 2 uitbaters hun nieuwe locatie nog niet bekend te maken. 1 Ondernemer op de Mierloseweg is heel open en eerlijk over zijn nieuwe locatie.

als je dat nog niet zag.

Foto ingezonden door
Peter van de Kimmenade
34reacties

Een historische vraag:
Wie bezat het huisje waar de rode pijl naar wijst?

(op hoofdletters en extra aanduidingen zullen we bij deze vraag niet letten,
het moet niet te moeilijk worden immers)


Onderstaande personen wonnen al 5 Velvet Lounge consumptiebonnen:
Anita (2 keer), Rudi, Ellen (2 keer), Angelique, Helga (2 keer), J.E. Mulder
en jansen

2reacties

GGG, Klein Arsenal


 

Het boek Klein Arsenal is nog steeds niet gesloten. Zonder enige vergunning schijnen ze nu toch aan het voetballen te zijn op een terrein achter de Warande. Er moeten daar nog wat kleine aanpassingen verricht worden, onder andere de middellijn is wat te breed.
Eerst maar even afwachten hoe de gemeente Helmond hier weer op reageert.

voor het terrein.
.

4reacties

Smeulders: Het Helmondse Centrumplan


Naar alle waarschijnlijkheid stelt de gemeenteraad volgende week het Centrumplan vast. Deze plannen omvatten een verdubbeling van het Helmondse Centrum. Het is een goed streven dat Helmond meer mensen uit de stad en regio aan zich wenst te binden. Bepaalde uitbreiding en upgrading is dus zeker gewenst. Toch heeft GroenLinks bij de behandeling van het Centrumplan vraagtekens gesteld bij de ambities van dit plan. De gemeente trekt bijna 24 miljoen euro uit voor de realisatie van het plan. Een enorm bedrag, terwijl er bij het plan de nodige vraagtekens kunnen worden gesteld. Zo hebben we het idee dat dit plan een teveel aan winkels en woningen omhelst en dat het teveel inzet op de aantrekking van autoverkeer naar het hart van de stad.

In perspublicaties is gebleken dat de geplande productie voor de wijk Suytkade ernstig onder druk staat. De planning voor Brandevoort raakt verder achter op. Over de verkoop van het eerste deel van De Groene Loper horen wij zorgelijke verhalen. De verkoop van nieuwe woningen in de herstructurering van de Binnenstad stagneert. En recent bereikte ons het bericht dat er in Helmond meer dan 1000 bestaande woningen te koop staan. Er is nogal wat gaande op de Helmondse woningmarkt.

Verder blijkt uit het mede door het Helmondse college opgestelde Mozaïek van BrabantStad dat Brabant, bij een ongewijzigd beleid, in de periode tot 2046 wordt geconfronteerd met een krimpende bevolking, waarbij in grote delen de krimp tot 30% kan oplopen. Er zijn dus genoeg redenen om aan te nemen dat Helmond waarschijnlijk niet snel meer groeit.

Hoe reëel is het dan om nog eens zo’n 900 huizen in het Centrum in de markt te willen zetten? Dit zullen voornamelijk appartementen zijn, waar er in Helmond al veel van zijn en waarvan er al veel van worden gebouwd. De beperkte groei van Helmond heeft ook consequenties voor het aantal winkels dat nodig is. Daar moet namelijk wel iemand gaan shoppen. Hoe verstandig is er dan om ontzettend veel gemeenschapsgeld te stoppen in het verdubbelen van het winkelaanbod?

Met de ontwikkeling van de mobiliteit roeit de gemeente met deze plannen tegen de stroom in. Er is een steeds groter wordende maatschappelijke druk om in kader van luchtverontreiniging stadscentra autoluw te maken, met transferia te werken en met openbaar vervoer. Maar wat in deze plannen vooral opvalt, zijn de ontzettend veel (2081!) parkeerplaatsen die zijn opgenomen.

Het Centrum van Helmond moet op een aantrekkelijker en hoger niveau worden getild. Maar de schaal, de maat en inhoud van dit Centrumplan is te groot en hoog gegrepen, en mijns inziens is het in financieel ook allemaal erg onzeker.

Waarschijnlijk besluit de Helmondse raad om het Centrumplan toch door te zetten. Dan is het van belang dat er voor een fasering wordt gekozen die haalbaar is en dat er voor wordt gezorgd dat het hele Centrum niet 20 jaar op zijn kop staat. De leefbaarheid van het Centrum moet centraal blijven staan.

Paul Smeulders
Burgercommissielid GroenLinks