juli 2008

GGG, Echt Helmonds


 

Uit onderzoek van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente is gebleken dat de echte Helmonders (qua aantal) nog maar net de overhand hebben in Helmond. Dat is goed zo en dat willen wij ook zo houden. Wij hebben daarom onder de ‘Klik hier button’ een echt Helmonds item gezet.
Om de “minder echte” Helmonders niets te kort te doen plaatsen wij hun versie hier toch ook maar. De weblog van Helmond is er immers voor alle Helmonders.

voor de Hellemondse versie.
.

48reacties

Een historische vraag:
Wat is de bijnaam van dit pand?

Hoewel het pand door sommige Helmonders ook wel ooit de witte villa wordt/werd genoemd, is dat niet het antwoord dat we zoeken.
Elk woord in jouw antwoord dient met een hoofdletter te beginnen, anders is het geen juist antwoord.


Tussenstand:
1 punt: wilma én Klorriemorrie én Helga én allesvanhelmond.nl én Noud
1 punt: én J.E. Mulder én Hanny én Antoon én els

1reactie

GGG, Waterbed


 

Gisteren troffen wij een Helmondse patser. Vol trots vertelde hij ons dat hij, ondanks het warme weer, voortreffelijk kon slapen. Dankzij zijn bijzondere waterbed. Op zijn uitnodiging zijn we mee gaan kijken. Dat je zo iets in Helmond kunt vinden is eigenlijk niet normaal.
En voor de dames: nee, de naam van deze vrijgezelle jongeman geven wij niet.

voor wat waterplezier.
.

2reacties

Perry: Ode aan het Muziekplantsoen


Ik zit toch aardig bovenop de actualiteiten, maar dit Helmondse nieuwtje, alweer van september 2007, is me toch ontgaan. En dat terwijl ik persoonlijk erg betrokken ben bij de locatie waarom het gaat: mijn halve jeugd was ik hier te vinden, voet aan de bal. Een ode aan het wijkpark tussen de Baritonstraat en de Tamboerijnstraat, in de Muziekwijk in de Eeuwsels. Het park dat een klein jaar geleden officieel de naam Muziekplantsoen heeft gekregen. De gebouwen aan de Tamboerijnstraat zijn allemaal tegen de vlakte gegaan. Al jaren geleden heeft het basketbalplein plaats moeten maken voor een hondenuitlaatveld en is aan de andere kant mijn oude basisschool De Schakel gesloopt voor koopwoningen. Het park is echter onaangeroerd blijven liggen op de voor mij historische grond. Zal er nu nog steeds zoveel gevoetbald worden als vijftien jaar geleden? Ik betwijfel het.


Luchtfoto vlak voor afbraak gebouwen aan Tamboerijnstraat (rechts)

Perry in 1995; het grootste talent

Perry Vermeulen

1reactie

Naw en Vruuger LXVI


Naw is de straatnaam Zuidende en zien we tankstation City.
Vruuger, de foto is uit 1967, zien we een rijtje huizen genummerd 8 tot en met 18 uit de Laan Vredelust. Nog vruugerder werd dat ook wel het Leloup laantje genoemd, naar de eigenaar die de huizen had laten bouwen. Voor de echte kenners, de man op de foto is de “fonds-agent” Toontje Smits.

1reactie

GGG, Preventie


 

Is het zo erg dan in Helmond?
Ja het is inderdaad zo erg, naar het schijnt dan.
Gezien in de buurt van de Fonkel.

voor de genomen voorzorgsmaatregel.
.

3reacties

Chahim: Helmond Studentenstad


Eindelijk is het zover, Helmond heeft haar eerst HBO instelling, de automotive campus. Nou ja eerste, we hebben al enige tijd een PABO, maar goed. In het Eindhovens Dagblad werd met een beetje sarcasme gesproken over “Helmond Studentenstad”, maar wellicht zullen de komende jaren daar verandering in brengen. Helmond zal op korte termijn maar liefst drie HBO instellingen huisvesten. Naast de automotive campus en de PABO komt er een Groene Campus op Suytkade. Verder heeft de TU-Eindhoven plannen om de verdediging bij promoties op gebied van automotive in Helmond, bijvoorbeeld in het Kasteel, plaats te laten vinden.

Helmond kan dus een studentenstad worden, maar is het vandaag de dag NIET! Als B5 gemeente moeten we zeker ernaar streven en op dit moment hebben we ook de kansen die we, naar mijn mening niet onbenut moeten laten. Studenten willen maar twee dingen: 1 Goedkoop en goed kunnen wonen; 2 goed kunnen stappen. Afgelopen week stond in het Eindhovens Dagblad dat de kamerprijzen in Eindhoven het hardst stijgen. Hier zouden wij in Helmond van kunnen profiteren. Maak van al die lege kantoorpanden in het centrum kamers. Volgens mij ben je nog sneller vanuit Helmond met de trein op school in Eindhoven, dan dat je vanuit Gestel, Woensel of Strijp met de bus reist. Dan komen we bij het tweede punt, het stappen. Natuurlijk kunnen we op dat gebied niet met Eindhoven concureren, maar met de (mogelijke) komst van het Nachtnet krijg je bij huisvesting in Helmond Eindhoven er gratis bij!

Ook op cultureel gebied doen we het goed. Het aantal festivals in Helmond is door de jaren heen gestegen en worden altijd druk bezocht. Ook het centrum krijgt een flinke boost. Met de centrumplannen nu echt definitief getekend, komt er maar liefst 20.000 m2 winkel oppervlakte bij. Daarmee krijgen we een centrum waardig aan een stad als Helmond.

Kortom alle ingrediënten voor een studentenstad zijn aanwezig. Het is nu aan de gemeentebestuur om deze ambitie te realiseren.

Fijne vakantie!

Mohammed Chahim
Raadslid

1reactie

GGG, Zonnig weer


 

Bij sommige Helmondse instellingen overdrijven ze toch wel een beetje. Want zo’n zonnig weer is het nu ook weer niet dat de zonwering omlaag moest.

voor die locatie aan de Zuid Koninginnewal.
.

Naw en Vruuger LXV


Naw de vernieuwde toegang van het Elkerliek ziekenhuis aan de Wesselmanlaan. Met slagbomen vanwege het betaald parkeren.
Vruuger (1960) was het parkeren gratis. Toen heette het (in 1957 gebouwde) ziekenhuis het Sint Lambertus ziekenhuis. Behalve die naamsverandering heeft het Helmonds ziekenhuis inmiddels veel ingrijpende verbouwingen achter de rug.

2reacties

GGG, Leefbaarheid


 

De gemeente Helmond heeft de mond vol van het verbeteren van de leefbaarheid in de herstructureringsgebieden in de binnenstad. Woningen die gesloopt gaan worden, worden daarom tijdelijk verhuurd. Dit in het kader van anti-kraakbeleid en om de buurt zodoende zoveel mogelijk aangekleed te houden.
Wij betwijfelen of deze vorm van aankleding daar een positieve bijdrage aan levert.

voor die aankleding.
.

16reacties

Nog een kermisvraag
Circa hoeveel lampjes heeft deze actractie?

De opgave van de exploitant die wij hebben is daarbij maatgevend.
Uiterlijk morgenavond (16 juli) geeft de weblog het juiste antwoord. Zien we het juiste antwoord eerder, dan geven we het juiste antwoord eerder.Dan weet je of jij het punt won dat bij deze vraag hoort. Tot dat moment mag je in totaal maximaal 3 antwoorden geven! Gaf niemand het juiste antwoord, dan wint de persoon die er het dichtste bij zit.


Tussenstand:
1 punt: wilma en Klorriemorrie en Helga en allesvanhelmond.nl

1reactie

Smeulders: Op naar 2010


Het is reces, zoals dat zo mooi heet. Na het reces is het nog anderhalf jaar tot de volgende raadsverkiezingen: in maart 2010 mogen de Helmonders naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Een mooi moment om vooruit te kijken. Er is namelijk nog genoeg te doen. Ik noem een aantal punten die voor GroenLinks belangrijk zijn.

Te beginnen bij de armoedeproblematiek. Ondanks mooie woorden van de PvdA wethouders Yeyden en Boetzkes, is er nog steeds geen Helmonds armoedebeleid. Het is de hoogste tijd dat actie wordt ondernomen en dat er een goed onderbouwd beleid komt, waar voldoende middelen voor wordt uitgetrokken. Het college mag deze mensen niet langer in de kou laten staan!

Op het gebied van milieu zijn de afgelopen jaren mooie doelstellingen geformuleerd. De Strategische Milieuvisie 2007-2011 bevat goede ambities. GroenLinks zal er bovenop zitten zodat deze ambities ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het is in Helmond namelijk niet vanzelfsprekend dat de ambities die worden gesteld, ook worden gerealiseerd.

Een treffend voorbeeld daarvan is het Helmondse fietsbeleid. Bij vaststelling van het plan 'Helmond Mobiel 2015' is op initiatief van GroenLinks, met raadsbrede steun, vastgelegd het aandeel van vervoer per fiets binnen de stad te verhogen van 30% nu tot 40% in 2015. Bij de Voorjaarsnota werden we echter zwaar teleurgesteld. Want in plaats van een forse verhoging van de 200.000 euro die Helmond jaarlijks uitrekt voor haar fietsbeleid, heeft het college het budget voor fietsbeleid gehalveerd. Of dat logisch is? Allerminst!

Ook op het gebied van openbaar vervoer ligt een pijnpunt. Het lukt het college namelijk maar niet om Helmond aan te sluiten op het Nachtnet van de Nederlandse Spoorwegen, terwijl de volledige raad de intentie daartoe heeft uitgesproken. Deze discussie wordt dit najaar vervolgd.

Een van de grootste problemen in aanloop naar 2010 lijkt zich af te gaan spelen op de woningmarkt. Helmond lijkt zich met haar eigen Woonvisie in de vingers te snijden. In deze vorig jaar vastgestelde visie is namelijk opgenomen dat Helmond in 2015 de grens van de 100.000 inwoners gepasseerd dient te zijn. Om dit inwonersaantal te bereiken worden er steeds weer nieuwe bouwplannen ontwikkeld, terwijl de markt het aanbod nu al niet meer lijkt aan te kunnen. GroenLinks pleit ervoor dat er wordt gebouwd voor de behoefte van de markt, dus minder en met het accent op betaalbare woningen.

En natuurlijk houden we ook de situatie van de thuiszorg nauwlettend in de gaten. Er spelen zich op dit vlak momenteel grote problemen af in Helmond. Wethouder Boetzkes gaf aan een half jaar nodig te hebben om de problemen op orde te hebben. Laten we hopen dat dit gaat lukken.

Genoeg werk te doen dus. Na de zomervakantie gaan Rudi en ik er weer vol tegenaan!

Rest me nog jullie een prettige vakantie toe te wensen!

Paul Smeulders
Burgercommissielid

enter

GGG, Helmondse rekenkunst


 

Bij zwembad De Wissen worden de fietsenrekken vervangen. Voor de realisering kreeg de gemeente flink wat subsidie van de Provincie Noord Brabant. En dus werd er een heus project van gemaakt, ‘Realisatie fietsenstallingen’ genaamd.
De nodige ambtenaren en zelfs het ingenieursbureau van de gemeente werden hiervoor ingeschakeld.
Echter, het inschakelen van al die ambtenaren bleek dusdanig duur dat de klus niet helemaal geklaard kon worden. Men zit nu te wachten op de aangevraagde Europese subsidie.

voor het gevolg van de verkeerd opgestelde begroting.
.

GGG, Lege wachtkamers


 

In het Helmondse Elkerliek ziekenhuis troffen we vrijdag een lege wachtruimte en geen mensen of personeel in de gangen.
Zou dit iets te maken hebben met de vrouw die besmet was met het Ebola verwante Marburg-virus? Of komt het gewoon door de vakantietijd?

voor de lege wachtruimte en gang.
.

42reacties

Een kermisvraag
Hoeveel personen kan deze actractie per uur verwerken?

De opgave van de exploitant die wij hebben is daarbij maatgevend.
Zondagavond (13 juli) tussen 20 en 23 uur geeft de weblog het juiste antwoord. Dan weet je of jij het punt won dat bij deze vraag hoort. Tot dat moment mag je
in totaal maximaal 3 antwoorden geven! Gaf niemand het juiste antwoord,
dan wint de persoon die er het dichtste bij zit.


Tussenstand:
1 punt: wilma en Klorriemorrie en Helga

3reacties

Naw en Vruuger LXIV


Naw een pas opgeknapte Smalle Haven. Vruuger het Zustersklooster, gebouwd rond 1930. Daarin zat het Wit Gele Kruis, net als de zuigelingenzorg en het onderzoek naar tuberculose. Dat gebouw werd in 1982 gesloopt. Nog ‘Vruugerder’ liep ook de Aa nog door het straatje.