2008

1reactie

Naw en Vruuger LXXXVI


Naw zien we de achterkant, de zuidzijde van het Kasteel. Wat veel Helmonders niet weten is dat daar Vruuger (van eind 19de eeuw tot dat het verbouwd werd tot raadhuis in 1923) een romantische veranda met bruggetje zat. Het kasteel zelf heeft in de loop der tijd overigens de nodige verbouwingen ondergaan.

Bouw nieuwe bibliotheek start officieel


Vanmiddag om 17.00 uur is de bouw van de nieuwe bibliotheek officieel begonnen. De nieuwe bibliotheekis een eerste stap van het veelomvattende en  veelbesproken centrumplan. Op 19 augustus hebben wij al bericht dat de voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw van de bibliotheek waren gestart.

In het nieuwe gebouw zullen de nieuwe bibliotheek (met bibliotheekcafé), de VVV en het Regionaal Historisch Centrum gehuisvest worden. Het project is binnen de begroting van 11 miljoen euro aanbesteed en zal op 10-10-10 gereed zijn. “Maar de ervaring leert dat dergelijke projecten vaak duurder uitvallen en uitlopen” zo voegde wethouder Bethlehem er snel aan toe.Wethouder Yeyden presenteerde in zijn toespraak een nieuwe brochure getiteld “Helmond bouwt aan zijn centrum…’. In een drukbezochte foyer van theater ’t Speelhuis roemde hij de architectuur van de paalwoningen en ’t Speelhuis. Precies de locatie die door het 3 verdiepingen hoge gebouw voor een groot deel uit het zicht gaat verdwijnen.

Buiten werd de openingshandeling verricht door wethouder Bethlehem en de voorzitter van Bibliotheek Helmond-Peel, de heer Geerts. Gezamenlijk begroeven zij een milieuvriendelijke plastic koker in het verse beton. Die rode koker bevat onder meer een afschrift van het raadsbesluit van oktober 2004 waarin het plan voor de uitbreiding van het centrum bezegeld werd.

Op onderstaande foto de wijze waarop eerder vandaag beton werd gestort.

3reacties

IC van Elkerliek ziekenhuis NIET dicht


Ten onrecht meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in haar rapport vanmiddag dat het Elkerliek ziekenhuis haar afdeling intensive care (IC) per direct moet sluiten. Daarmee zou het Elkerliek 1 van de 10 ziekenhuizen zijn die hun intensive care meteen moeten sluiten.
De woordvoerster van het Elkerliek ziekenhuis bevestigde ons deze pijnlijke fout. De oorzaak dat dit verkeerd in het rapport staat, is een foutieve interpretatie van het IGZ. Zij waren in de veronderstelling dat er geen 24 uurs zorg werd verleend op de Helmondse intensive care, terwijl er 24 uur per dag een intensivist beschikbaar is.Deze onterechte vermelding zal in het persbericht staan dat met het rapport wordt uitgegeven, zo is toegezegd.
In 2006 was er in Helmond nog geen exclusieve bezetting door intensivisten (zie het Meerjarenoverzicht (pdf) van het IGZ), wellicht dat de fout zo is ontstaan.

Dat het Elkerliek door deze fout een flink deuk in haar imago heeft opgelopen, is zonder twijfel. Al was het maar dat onder meer het NRC en de NOS het als nieuws meldde. Want “waar rook is, is vuur” luidt het gezegde immers. Dat het Elkerliek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg nog een pittig gesprek hierover aangaat, staat vast. De snelle rectificatie op de website van het Elkerliek zal immers niet iedereen lezen.
Extra sneu is dat recent werd bekend gemaakt dat de Helmondse Intensive Care de zorgverlening nog verder aan het verbeteren is. De gewenste overgang in 2010 van level 1 naar level 2 betekent dat er zwaardere trauma’s mogen worden behandeld. Daarvoor is het aantal deskundige specialisten en verpleegkundigen uitgebreid, worden ruimtes opnieuw ingericht en nieuwe apparaten geplaatst.

Update om 15.45 uur:
Het gewraakte IGZ-rapport IC-afdelingen van niveau 1:’op weg naar verantwoorde zorg’  (pdf)

4reacties

Helmonds is de efficiëntste taal


“Het Helmonds is de kortste taal in Nederland en dus ook de meest efficiënte”  weet Patrick Kicken. Deze Radio Veronica DJ was de afgelopen 3 jaar de presentator van de ochtendshow ‘Kicken wordt wakker!’. Sinds september zit hij op de avond met ‘Keihard Kicken’.

Hieronder kun je horen waarom Patrick Kicken vindt dat wij het in Helmond zo efficiënt kunnen zeggen.

2reacties

GGG, Sfeer of vandalisme?


Gisteren plaatsten we op de weblog kerstversiering. Onze fotograaf was juist ter plekke bij het plaatsen van 2 kerstbomen bij de stadsbrug.Die kerstbomen worden midden in het kanaal geplaatst in de uitsparingen voor de fonteinen.
Of dit wordt gedaan om de sfeer te verhogen of de bomen minder gevoelig te maken voor vandalisme is bij ons niet bekend.

en wie het weet mag het zeggen.
.

25reacties

Van Mullekom: WVR spreekt egoïstisch


Met aandacht heb ik de brandbrief van de Wijkraadvereniging Rijpelberg (WVR) aan het college van B&W en aan de raadsleden van de gemeente Helmond gelezen. Een brief die uitsluitend gaat over de negatieve effecten die een mogelijke komst naar Berkendonk van een stadion voor Helmond Sport heeft op de (woon)omgeving en het woongenot van de bewoners van met name de Rijpelberg maar ook de bewoners en winkeliers in de omgeving van NS station Helmond-Brouwhuis.

Helmond Sport wil zich vernieuwen en voor de toekomst een nieuwe geschiktere stek vinden die minder problemen van allerlei aard met zich meebrengt. Berkendonk, in de haaksebocht Deurneseweg / N279, is daarvoor in de politiek als een mogelijke lokatie bespreekbaar. Als politicus heb ik de voor- en nadelen van elk voorstel af te wegen. In het verleden heb ik dat reeds gedaan toen er in de gemeenteraad over Berkendonk als lokatie gedebatteerd is. Het gaat nooit op om alleen te spreken over de nadelen van een lokatie zoals de WVR wel doet in haar brandbrief.

Op de Berkendonk ligt al ruim twintig jaar een enorme bult zand. Het ziet er afzichtelijk uit voor mensen die vanaf Deurne onze stad binnen komen. Het wordt tijd dat we de lokatie opwaarderen en gaan ontwikkelen.

De bezwaren die de WVR aanhaalt tegen de komst van een stadion betreffen samengevat de hoge menselijke bedrijvigheid in en rondom het stadion en op de weg daarna toe in combinatie met aantasting van de natuur. Feitelijk stel ik dat er al jaren dagelijks sprake is van een enorme bedrijvigheid van vrachtwagens met aan- en afvoer van zand. Veel van de bezwaren die de WVR in haar brief noemt, spelen daarom ook al lange tijd en zijn niet nieuw. Nooit heb ik daarover echter iemand van de WVR horen klagen. Ik denk daarbij dan niet alleen aan het geluid dat de vrachtwagens en de graafmachines iedere dag produceren, maar ook aan de invloed van deze menselijke bedrijvigheid op de natuur (lees bedreigde vogelsoorten, een bont gezelschap van watervogels, en een bijzondere verzameling van mossen, plantjes en insecten). Hieruit moet ik afleiden dat de bestaande situatie daarom niet tot overmatige overlast aanleiding geeft. Ook de situatie met een voetbalstadion op Berkendonk zal dat niet in hogere mate doen.Argumenten aangehaald door de WVR zoals geluidsoverlast, parkeeroverlast, aantasting van de natuur, vandalisme, geen vrije toegankelijkheid meer van de natuur, zijn derhalve naar mijn mening te ver gezocht.

De waterplas op Berkendonk blijft totaal ongemoeid door de aanleg van een stadion en parkeerplaats. Of willen de inwoners van de Rijpelberg het stadion wèl in het water bouwen?

Terzijde zou ik trouwens ook wel eens willen weten hoeveel mensen uit de wijk Rijpelberg en Brouwhuis lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Helmond en zeker ook hoeveel personen uit de Wijkraad zelf van die vereniging lid zijn?

Tot slot eindigt de WVR met een naar mijn smaak gekunsteld alternatief om het stadion aan de westkant van Helmond te realiseren. Dit natuurlijk om te voorkomen dat Berkendonk als primaire lokatie in beeld blijft. De WVR toont daarmee in mijn visie totaal geen sportief gedrag. Om in voetbaltermen te spreken zou de WVR daarvoor de rode kaart getoond moeten worden.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

GGG, Financiële crises onze grote baas


 

Naar aanleiding van het vorige log, kregen we op kantoor een erg persoonlijk mailtje van onze grote baas. Omdat het niet om niks gaat, hebben wij gemeend zijn mailtje hier te moeten plaatsen.

Beste ….., ….., ……. en …,  (namen verwijderd ivm de privacy)
Ik las van de week dat de financiële crisis ook Helmond trof. Helaas ook mij persoonlijk. Vaak gaat het me goed, maar nu gaat het slecht. Na het controleren van mijn inkomsten uit de weblog en mijn persoonlijke uitgaven ziet het er helaas naar uit dat ik
de laatste maanden toch wat te royaal heb geleefd.
Ik zie mij daarom gedwongen wat persoonlijke hobby-dingen te verkopen. De komende weken ga ik daarmee van start. Treur niet, het zij zo.
Alles wat ik kwijt wil, heb ik in mijn tuin neergezet en er een foto van gemaakt. Als jullie of iemand die jullie kennen iets zien dat bruikbaar is en graag hebben wil, laat me dat dan even weten.
Groet,
Jullie baas

voor die foto en zie dat het menens is.
.

Naw en Vruuger LXXXV


Naw de Parkweg met de Traverse dominant in beeld.De Parkweg van Vruuger (we schrijven 1963) was zonder de Traverse. Een wereld van verschil. Vruuger zie je op de achtergrond (aan de overkant van het kanaal) nog het brugwachtershuis.

6reacties

Laatste natuur niet volbouwen (JC)


’t Goor en Lungendonk zijn aangewezen als locatie voor – alweer – een grootschalige woonwijk in (of bij) Helmond. Daar kunnen volgens mensen die daar voor doorgeleerd hebben niet minder dan 1.250 (’t Goor) en 3.500 (Lungendonk) woningen komen.
Nu heb ik wel enig begrip voor de gemeente Helmond. Die zit letterlijk tegen haar grenzen en kan geen kant meer op. Maar om daarvoor de laatste stukjes natuur in en bij de stad op te offeren, gaat me toch te ver.
Vroeger – toen er nog ijs was – gingen we schaatsen op het Groot Goor. Wandelen op zondagmiddag of fietsen naar het Eindhovens Kanaal. Van al dat groen is al niet veel meer overgebleven. Om nu de allerlaatste stukjes te asfalteren en vol te bouwen gaat mij niet alleen ver maar veel te ver.
De wijze mannen die deze onzin verzonnen hebben, zijn verenigd in de werkgroep Meros. Daarin zitten de provincie, de Stadsregio SRE, het waterschap en de gemeenten Helmond, Asten, Someren, Geldrop-Mierlo en Laarbeek. Een aantal van hen zou toch beter moeten weten!
De SRE zelf waarschuwt immers al een aantal jaren dat de regio te veel bouwplannen heeft. Mierlo ontwikkelt tegen alle adviezen in de nieuwbouwwijk Luchen. En Asten en Someren bouwen zo grootsteeds dat het al lang geen dorpen meer zijn.
Aan de oostkant van de stad zijn Deurne en Helmond samen bezig om een voetbalstadion, honderden vakantiebungalows en een pretpark te realiseren. Tegen de wil van bijvoorbeeld Rijpelberg en Brouwhuis in. Die voorzien alles bijeen meer steen dan groen in deze ‘Groene Peelvallei’. En aan onze noordgrens tenslotte is Gemert hard op weg om een middelgrote stad te worden.
Dat natuurwaarden het altijd moeten afleggen tegen economische waarden is een trieste waarheid. Intussen doen we net of de vergrijzing een probleem is, maar blijven we maar bouwen voor mensen die er over een paar jaar niet (meer) zijn. Toch wil Helmond in totaal niet minder dan 4.500 tot 6.000 woningen erbij bouwen. Doe eerst eens wat aan de voorzieningen, denk ik dan, niet voor het eerst.
Intussen is ook de strijd over wie in ’t Goor en Lungendonk mag gaan bouwen losgebarsten: Someren, op wiens grondgebied het ligt, of Helmond, waar de toekomstige woonwijk tegenaan ligt.
Ook niet voor het eerst denk ik dan: tijd voor een grenscorrectie zo niet annexatie, om maar eens een vies woord te gebruiken. Dan zijn we ook van dwarsligger Laarbeek af, die al tientallen jaren diverse bovenregionale projecten (zoals de ruit om Eindhoven en een bevaarbaar kanaal) frustreert. Maar om te beginnen: ’t Goor moet groen blijven!

Was getekend,

1reactie

GGG, Recessie in Helmond


 

Ook in Helmond heeft de kredietcrisis nu hard toegeslagen.
Maar ze zeggen niet voor niks “eenmaal Volvo, altijd Volvo”. Deze eigenaren hebben wel een klein beetje moeten inleveren, maar toch!

voor het andere Volvo-rijden.
.

10reacties

Ilse: Trots op de Sint!


Er zijn in Helmond natuurlijk verschillende plaatsen of gebouwen in Helmond  waar we écht trots op mogen of zelfs moeten zijn. Zo zijn er op deze website onder het kopje; "Waarop MOET Helmond trots zijn?" al vele dingen benoemd.  Zo wordt er meerdere malen het Kasteel van Helmond benoemd en natuurlijk de kubuswoningen.

Toch vind ik het spijtig om te lezen dat er, tot op heden, niemand trots is op het feit dat dé traditie van Nederland zich toch elk jaar weer huisvest in Helmond. Dat is namelijk niemand anders dan; Sinterklaas! Hij heeft dan niet de status Helmonder, maar toch… Ik vind dat hij zelfs een plaatsje op de "Catwalk of Fame" behoord te krijgen.

Dat vind ik namelijk omdat hij rond deze tijd van het jaar Helmond weer flink in de spotlights zet samen met zijn Pieten. Gezinnen van binnen Helmond, maar ook zeker van ver daarbuiten, nemen de moeite om urenlang te wachten in de rij om Sinterklaas een handje te mogen schudden.

Hetgeen resulteert in extra omzet voor de horeca daaromheen, extra omzet voor de winkeliers, extra omzet voor het Kasteel van Helmond en natuurlijk last but not least, extra reclame voor Helmond!

Al meerdere malen zie ik op de website van "Het Kasteel van Sinterklaas" dat het simpelweg is uitverkocht. (Hoewel ik de naam van de website iets of wat ver vind gaan, het kasteel blijft natuurlijk eigendom van de gemeente Helmond. Ik bedoel; het wil natuurlijk niet zeggen dat hij,  ondanks alle positieve dingen die hij brengt, het kasteel zomaar van zichzelf mag noemen!) Maar alleen het kasteel tot zich nemen is niet genoeg. Zelfs de Hermes veegt hij van zijn tabberd want via de "Sint Express" worden bezoekers vanaf diverse parkeerplaatsen vervoerd naar o.a. het kasteel.

Ik ben er trots op dat Helmond dit elk jaar weer organiseert. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door grote en kleine ondernemingen uit Helmond en omgeving. Zij zorgen ervoor dat kinderen een onvergetelijke dag kunnen beleven. Want zeg nou eerlijk, als dit er in onze tijd was geweest, zouden wij dat ook geweldig hebben gevonden! Helaas moesten wij het toen doen met hooguit een schoentje zetten in de Supermarkt en ons sufkleuren voor een karige prijs.

Daarom benoem ik bij deze "Het kasteel van Sinterklaas" als punt waarop Helmonders ook echt trots op mogen en moeten zijn!

Omdat dit mijn laatste column is voor dit jaar (niet getreurd, volgend jaar meer!) wil ik, ook al is het wat vroeg, iedereen alvast hele prettige feestdagen wensen en een gelukkig, liefdevol en gezond 2009!

Ilse

1reactie

Naw en Vruuger LXXXIV


Naw zie je Parc Hortensia aan de Narcissenstraat in Helmond-Oost. Dit appartementencomplex is eigendom van Woningbouwvereniging Volksbelang. Vruuger (eind 1978) stond er de toenmalige St. Jans Mavo die later verkaste naar Rijpelberg/Brouwhuis en Naw deel uitmaakt van het Jan van Brabant College.

Bron van de foto van Vruuger:
Fotopersburo van de Meulenhof BV
45reacties

Wat gaan deze 2 schilderijen opbrengen?Morgen worden deze 2 schilderijen ergens in Helmond geveild. Diegene die het dichtste bij het juiste antwoord zit, wint 1 punt in de tussenstand. Precies het juiste antwoord levert 1 punt extra op. Voor alle duidelijkheid, het gaat om het bedrag dat de 2 schilderijen zondag samen opbrengen. Tot zondag 30 november 14.00 uur mag iedere deelnemer maximaal 2 antwoorden geven.
Wellicht denk je “ik noteer hier een erg hoog bedrag, ga er morgen heen en doe daar dat hoogste bod en win zodoende 2 punten”. Dat is toegestaan.


Tussenstand:
6 punten: wilma*
2 punten: Helga én Anita
1 punt:en Tim én Noud* én Angelique én Els
AleBlie*

23reacties

Weblog-medewerkster in Soeps Top 100


Tijdens een gezellige en drukbezochte avond in de Smalle Haven in Eindhoven werd een aantal uur geleden de Soeps Top 100 bekend gemaakt. Voor het vijfde jaar op rij bepaalde Soeps magazine wie de 100 personen zijn die de belangrijkste bijdrage leverden aan de regio Eindhoven en daarmee een plek verdienen op deze prestigieuze lijst.
Ook een medewerkster van De weblog van Helmond stond er dit jaar in. Op nummer 70 staat Solveg. Zij is bij de weblog hoofd techniek en zorgt er voor dat alles vlekkeloos draait.
Haar vele goede werk bij de weblog is overigens niet de reden dat zij in de Top 100 staat. Want wat wellicht niet iedereen weet, is dat Solveg ook nog coördinator van de Let’s Ruilwinkel Helmond (waar haalt ze de tijd vandaan?) is. Via een puntensysteem en met gesloten beurs kunnen mensen op de Vondellaan producten en diensten met elkaar ruilen. Bijna 1000 mensen zijn al bij de Ruilwinkel Helmond aangesloten.
Haar vrijwilligerswerk daar bezorgde haar die plek in de Soeps Top 100. Met mensen als Rob van Gijzel, Wim van der Leegte en Theo Maassen voor zich en Herman Pieter de Boer achter zich. Pieter Gruijters op plek 22 was de andere Helmonder in de lijst.

Wij zijn er trots op zo’n kanjer in ons midden te hebben.
Solveg, van harte gefeliciteerd met jouw plek in de Soeps Top 100.

22reacties

Aankondiging van het WilHelmonds


Sinds maart van dit jaar werken 4 Helmondse organisaties keihard aan een groots opgezet muzikaal Helmonds project in 2009. Vol trots presenteren we vandaag de eerste contouren.
Bij veel mensen in onze stad leeft ’t Helmondgevoel, maar wat is dit Helmondgevoel nu eigenlijk?
Naar ons idee laten gevoelens zich vaak het best vertalen in muziek. Daarom namen wij in maart het besluit om samen met onze stadsgenoten op zoek te gaan naar een lied dat het Helmondse gevoel weergeeft en alle Helmonders verbindt, het WilHelmonds.

We willen aantonen dat er op muzikaal gebied enorm veel leeft in Helmond en dat dit tot vele leuke optredens zal leiden. Bands, muzikanten, koren, tekstschrijvers, producers ofwel een ieder wordt opgeroepen om het Helmondse volkslied te schrijven. Het WilHelmonds zal vervolgens gevonden worden door een wedstrijd verspreid over verschillende voorrondes (via internet en tijdens live optredens) en een spetterende finale.
Op deze wijze wordt de Helmondse burger optimaal bij het Helmondse volkslied betrokken waardoor een groot draagvlak voor het volkslied ontstaat.

Waarom het WilHelmonds? Wij, de initiatiefnemers van het WilHelmonds, willen laten zien dat Helmond een stad is waar vele Helmonders voor staan. Wij zijn trots op onze stad en willen dit gestalte geven door deze zoektocht naar het Helmonds volkslied.
Helmond timmert al jaren aan de weg en is op een punt beland dat er veel culturele en sociale activiteiten georganiseerd worden en een pracht stad aan het ontstaan is. Via het WilHelmonds kunnen we samen naar buiten treden als stad en laten zien waar wij toe in staat zijn.
Door het Helmonds volkslied te zoeken dat alle Helmonders verbindt, krijgt de stad een groter saamhorigheidsgevoel. Het goede gevoel dat veel Helmonders  over Helmond hebben, willen wij middels het WilHelmonds vastleggen. Zowel de zoektocht als het resultaat van die zoektocht zijn het doel.

Vrijdagavond 16 januari 2009 is de officiële lancering. Een avond met optredens, een spectaculaire start van de inschrijving voor deelnemers plus een geweldige surprise act! Kortom een waardige aftrap voor het WilHelmonds!

Na de lanceringavond kan iedereen zijn of haar lied inzenden tot en met 31 maart.Een paar dagen later worden die inzendingen hier geplaatst. Elke Helmonder kan ze dan beluisteren. Middels een internetpoll heeft iedere Helmonder een maand de tijd om te stemmen op zijn of haar favoriete nummer.
Wie de meeste stemmen krijgt gaat door naar de live rondes en gaat strijden om een plek in de finale. Tijdens de live rondes beoordelen een vakkundige jury en het aanwezige publiek de live gespeelde nummers. De nummers met de hoogste score gaan door naar de grote finale.Die finale zal in juni 2009 op grootschalige wijze in het centrum van Helmond plaatsvinden. De finalisten worden beoordeeld door én een vakjury én het aanwezige publiek én (via een nieuwe poll) de Helmonders thuis.

Het láátste WilHelmonds nieuws kun je op www.wilhelmonds.nl het éérste lezen. Wil je een reactie plaatsen dan kan dat hieronder.

Voor de muzikanten:
Wij realiseren ons dat je nu al muzikale vragen kunt hebben omdat je denkt: “ik ga meedoen!” Bewust hebben wij er voor gekozen die bij deze eerste aankondiging nog even voor ons te houden. Vanaf de lanceringavond weet je alles wat er te weten is. In de tussentijd zullen wij regelmatig het laatste WilHelmonds nieuws hier plaatsen. Het is alvast goed te weten dat inzendingen voor het WilHelmonds moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste is natuurlijk dat het thema Helmond moet zijn.

Voor de media:
De contactpersoon van WilHelmonds is Geert Blenckers (06 – 415 986 33).

WilHelmonds is een initiatief van de onderstaande organisaties:

3reacties

Kringloopwinkel illegaal bezig? (JC)


De ondernemers van industrieterrein Hoogeind in Helmond zijn tegen de verhuizing van de Kringloopwinkel naar de Noorddijk. Ze hebben daar zelfs een rechtszaak voor over.
De ondernemers ( verenigd in de Hoogeindse Ondernemerskring, HOK) vinden dat detailhandel daar niet past in het bestemmingsplan. De ironie wil dat de aankondiging van die rechtszaak kwam, koud na een grootscheepse controle van het Helmond Interventie Team (HIT) op datzelfde industrieterrein Hoogeind.Daarbij bleek dat de plaatselijke ondernemers zo ongeveer alles doen wat God verboden heeft. Een kleine greep uit het verslag: brandonveiligheid, een hennepkwekerij van 2 verdiepingen en 1.200 planten, een illegale SM-seksinrichting, illegale bewoning, een illegale growshop, illegale verbouwingen én bedrijven en personen die niet over de vereiste papieren beschikten.
De teamleider van het HIT zei het met enig understatement zo: “Niet alle bedrijven hebben het even nauw genomen met de  meldingsplicht en het aanvragen van de vereiste vergunningen.”
Dat zou ik denken: niet minder dan 22 bedrijven hadden zich niet gemeld bij de Milieudienst. Hiermee ontrekken zij zich aan controles. En dat leverde op 17 september 8 ernstige en 27 kleine milieuovertredingen op. Tenslotte werden nog auto’s met illegale diesel gevonden.
Ik zou dus denken dat de HOK-ondernemers terug in hun hok moeten. Of eerst hun eigen hok opruimen. Een typisch geval van de balk en de splinter. Of juist een bord voor je kop.
En over detailhandel gesproken: de naaste buren van de nieuwe kringloopwinkel zijn bouten- en schroevenleverancier Albema/Robema, een bedrijf in zonwering en een autodealer. Verderop komt de – eindelijk – uit de Heistraat vertrokken vuurwerkwinkel. Over detailhandel gesproken.

Was getekend,

17reacties

Welk woord staat ’t grootste op het bord?Het bord zelf zie je niet op deze foto, maar een deel van de bovenkant van het bijbehorende metalen frame wel.


Tussenstand:
5 punten: wilma*
2 punten: Helga én Anita
1 punt:en Tim én Noud* én Angelique én Els
AleBlie*