2009

18reacties

Poll: Damir Ibrovic scoort het hoogst


De kiezer heeft gesproken. PvdA’er Damir Ibrovic is met een ruime meerderheid van de 1437 stemmen tot het beste raadslid van Helmond gekozen. Met Joke de Bruijn-van der Vleuten en Lodewijk den Breejen als afgetekende 2e en 3e. Zij zijn er kennelijk in geslaagd hun achterban het beste te mobiliseren.
Aanvankelijk leek het een strijd te worden tussen PvdA’er Den Breejen en Michael Rieter van Helder Helmond, tot Ibrovic aan een inhaalslag begon. Vervolgens ontwikkelde zich een nek aan nek-race tussen beide PvdA-leden, die door Ibrovic de laatste weken ruim gewonnen is. Rieter eindigt uiteindelijk op de 5e plaats en moet daarmee Rudi van der Made van GroenLinks voor zich laten gaan.
De 2e plaats voor Joke de Bruijn is ook opmerkelijk. Zij heeft in de jaren dat ze in de raad zit nauwelijks de media gehaald. Misschien is haar populariteit te verklaren uit haar nevenfuncties in onder meer de Rijpelberg, Brouwhuis en het Tienerhuis.
Opvallend is ook wat onder aan de lijst gebeurt. Bekende raadsleden als Henk Bekkers, Wynus Dams, Chris Davies, Ellen Niessen-Noordraven en Lex Pellemans kregen nauwelijks stemmen. Met als treurig dieptepunt Emmie de Voogd-van Dortmont van de gelijknamige lijst, voorheen Helmondse Seniorenpartij, die zelfs op 0 bleef staan. Datzelfde geldt voor Marie-Anne Mattheij-Van Woensel van het CDA, ondanks haar inzet voor Stiphout en Helmond-Oost. Overigens heeft mevrouw Mattheij al laten weten na 8 jaar een punt achter haar raadswerk te willen zetten.
De lage scores van bekende en actieve raadsleden zouden te maken kunnen hebben met hun bekendheid op het internet, of juist hun gebrek aan bekendheid op en met dit medium. Ofschoon bijvoorbeeld Niessen om de 6 weken lezenswaardige columns op onze weblog plaatst. Deze bekende voormannen en -vrouwen zijn hier kennelijk niet de stemmentrekkers waarvoor zij vaak aangezien worden of die ze in 2006 misschien nog waren.
Het meest frappant is natuurlijk dat het nu tot beste raadslid verkozen Damir Ibrovic zich heeft teruggetrokken als kandidaat voor de PvdA. Lees daar hier alles over.
Omdat ieder raadslid hieronder zelf de mogelijkheid heeft te reageren op zijn of haar winst, het verlies of bijvoorbeeld om de stemmers te danken, heeft de weblog zelf geen contact met hen opgenomen voor een reactie.

Alvast ter informatie: half januari volgt de verkiezing van het slechtste raadslid.

14reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?Tussenstand:
5 punten: Michael Rieter én wilma
3 punten: Ad én Els
2 punten: Noud
1 punt:en Ellen én Mien én Hans én Frans D. én Paul Smeulders én g-force

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
9reacties

Noodsubsidie voor Stadspromotie


De gemeente Helmond heeft het subsidieverzoek voor 2010 van Stadspromotie ter hoogte van € 196.592 afgewezen. Om hun werk niet meteen in gevaar te brengen is besloten om een incidentele subsidie van € 75.000 te verstrekken.
Aanleiding om het subsidieverzoek niet te honoreren is dat het 8 weken te laat werd ingediend. De oorzaak van de nu ontstane situatie is fundamenteler.
Het college van burgemeester en wethouders stelt met vrij stevige woorden "afgelopen jaar hebben wij intensief overleg gevoerd met Stichting Stadspromotie over de toekomst van hun organisatie in relatie tot de wens om te komen tot een stadsmarketingorganisatie. Dit heeft geleid tot een voorstel van ons college aan de gemeenteraad. Zonder ons daarover te informeren heeft de stichting echter op het laatste moment aan de gemeenteraad laten weten dit voorstel niet te ondersteunen. Daarmee heeft de stichting de intentieovereenkomst die zij met ons afgesloten heeft eenzijdig verbroken. Over de redenen van deze beleidswending tasten wij nog altijd in het duister. Wij hebben de stichting  2 maal schriftelijk verzocht om een toelichting. Deze hebben wij tot op heden niet ontvangen. Wij kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken, dat er binnen het bestuur geen helder beeld bestaat over de toekomstige beleidskoers van haar eigen organisatie."
De gemeente Helmond wil Stadspromotie alleen een projectsubsidie geven. Zo kan er zowel voor- als  achteraf een inhoudelijke toetsing plaatsvinden van de besteding van de subsidie voor projecten als Het kasteel van Sinterklaas en de Kasteeltuinconcerten. Stadspromotie wil echter een instandhoudingsubsidie. De kosten worden dan niet toegerekend naar de verschillende activiteiten, maar aan het geheel.
Stadspromotie krijgt tot 1 maart 2010 de tijd om alsnog een subsidieverzoek te doen in de vorm van een projectsubsidie. Of zij zich gaan schikken naar de wensen van het college…

7reacties

Rieter: integreren is aanpassen…


Persoonlijk vind ik dat cultuur en integratie heel dicht bij elkaar staan. En wat mij betreft ook bij elkaar horen. En daar hoort ‘communicatie’ feitelijk ook bij. Helderder gezegd betekent dat ‘luisteren, praten, elkaar verstaan en samen doen en zijn’. Politiek in klare taal. Zelf ben ik geboren uit een Helmondse moeder máár mijn weg stond in het buitenland! Ik ben HET voorbeeld van een geïntegreerde Helmonder! Integreren vind ik dat een kwestie is van aanpassen. Wie zich Helmonder voelt en van Helmond houdt, mag zich wat mij betreft Helmonder noemen. Dat zouden méér mensen moeten doen! Het Helmond-gevoel is als thuiskomen na een reis of vakantie. Als een warme deken wanneer je het koud hebt. Als een jas wanneer het regent.
Helder Helmond is een politieke partij die de Helmondse cultuur heel hoog in haar vaandel heeft staan; misschien wel het hoogst van allemaal? Zeker waar het gaat om de culturele identiteit van de stad. We moeten die Helmondse cultuur koesteren! Je cultureel aanpassen zorgt dat je integreert. Zelf mag ik me voorzitter noemen van o.a. Haw Ut Hellemonds, een klupke dat zich bezighoudt met het behoud van het Hellemondse dialect. Maar ik ben ook voorzitter van het Comité Open Monumentendag Helmond dat jaarlijks in Helmond van meerdere monumentale gebouwen in het tweede weekend van september de deuren eens openzet. Maar het bárst gelukkig van heel veel actieve culturele verenigingen. Of dat nu gaat om koren, muziekgezelschappen, harmoniëen en fanfares, toneelclubs, historische verenigingen. Of culturele activiteiten en evenementen zoals Impact, Kasteel van Sinterklaas, Artimond, Jazz in Catstown, Carnaval, Warandeconcerten. Gelukkig te veel om op te noemen. Er zou ook (nog) meer aandacht van Helmondse cultuur op scholen en media mogen zijn.
Helmondse cultuur verbroedert en verzustert. Het stimuleert bewustwording van de Helmondse identiteit waardoor ons verantwoordelijkheidsgevoel voor onze samenleving vergroot kan worden. Helmond is van alle Helmonders. En dat maakt dat cultuur ook in één woord genoemd kan worden met integratie. Integreren is aanpassen. Het verstaan en spreken van de Nederlandse taal bevordert de nodige communicatie onderling maar verkleint daarnaast ook de afstand naar de arbeidmarkt. En met een goede communicatie kan er naar elkaar geluisterd worden. En horen wij elkaar. Ook daar is Helder Helmond sterk in met o.a. de maandelijkse hooravonden in de Helmondse wijken.
Alle inwoners zijn Helmonders. En Helmond is van alle Helmonders. Zorg dat je hart voor Helmond maar ook voor Helmonders hebt. Dat is de beste basis voor een goede Helmondse samenleving.

Michael Rieter
Fractievoorzitter én lijsttrekker

7reacties

Helmondse Helden: Jan F. van Vlissingen


Niemand heeft een saaiere biografie gekregen dan de grootste directeur uit de Vlisco-geschiedenis, Jan Fentener van Vlissingen (1893 – 1978). De schrijver ervan, Sjef Verschueren, heeft ook werkelijk alles gedaan om dat te bewerkstelligen. Zo verzuimt hij te melden dat Jan is gescheiden van de Helmondse bankiersdochter Pauline Lotichius vooraleer hij trouwde met Hedwig Schröder uit Nederlands-Indië. Ook Jans in Helmond unieke vrijmetselaarschap blijft ongenoemd.
Dit is des te vreemder, omdat beide feiten wellicht met elkaar te maken hadden. De Fentener van Vlissingens waren namelijk extra ‘fijn’. De familie had als enige onder de protestantse fabrikanten in 1887 de overstap naar de Gereformeerde kerk gemaakt en bezat een verregaande neiging tot wereldverwerping. Een klassiek staaltje, over meer dan één familielid verteld, was een taart op een zichtbare plek neerzetten en die te laten verschimmelen in plaats van op te eten. En dan liep Jan ongeremd zijn eigen neus achterna en scheidde hij in een milieu waar huwelijken nog vaak strategische allianties vormden. Uit zelfverdediging zal hij een andere levensoriëntatie hebben gezocht. (meer…)

5reacties

GGG, Extra parkeerplaatsen


Helmond heeft te weinig parkeerplaatsen. Omdat ze alles graag netjes achterlaat, zit dat wethouder Trix Houthooft-Stockx niet lekker. “Voor 3 maart wil ik zeker 10 extra parkeerplaatsen zien” zo liet ze haar ambtenaren in niet mis te verstane woorden weten.
Voor specifieke doelgroepen worden nu versneld parkeerplaatsen aangelegd.

voor een parkeerplaats voor bestuurders met een slok op.
.

13reacties

Ibrovic trekt zich als 3e terug uit PvdA


Ook PvdA-raadslid Damir Ibrovic trekt zich terug als kandidaat-raadslid voor de PvdA. Daarmee is hij het derde potentiële raadslid (na Nanette de Jager en Rita Bevers) dat zich van de lijst laat schrappen. Damir Ibrovic stond op een in principe onverkiesbare 15e plaats op de lijst maar heeft een behoorlijke eigen achterban die hem ver zou brengen. Dat blijkt onder meer uit onze eigen poll waar hij al een tijdje stevig de eerste plaats in handen heeft. Hij heeft vandaag de partijtop laten weten dat hij "verrast en gekwetst is door de opstelling en de werkwijze van dit bestuur en daarom verdere samenwerking met deze PvdA niet meer ziet zitten."
Zijn bezwaren richten zich op 2 zaken: het falen van het afdelingsbestuur "in alle opzichten maar zeker rond de vaststelling van de kandidatenlijst" en inhoudelijke bezwaren tegen het onlangs vastgestelde PvdA programma.
Om met de inhoud te beginnen: Ibrovic vindt dat de PvdA veel te weinig aandacht heeft voor de werkgelegenheid, zowel bekeken vanuit de ondernemers als vanuit de werkzoekenden. "We moeten ondernemers meer steunen," zegt de docent economie. "En we gaan veel te zachtzinnig met sommige werkzoekenden om. Mensen naar diverse buitenlanden sturen is veel te soft. Het lijkt wel bezigheidstherapie."
"Wij als PvdA slagen er steeds maar niet in om ons sociale gezicht te laten zien. Bijvoorbeeld op het gebied van integratie doen we het hier in Helmond slecht, zelfs slechter dan landelijk." Een laatste voorbeeld waar hij zich absoluut niet met de partijlijn kan verenigen, is het nieuwe stadion voor Helmond Sport. "Helmond Sport is belangrijk voor de stad. Daar zou de PvdA heel wat meer rekening mee moeten houden."
Organisatorisch heeft hij het helemaal gehad met dit bestuur: "Het is hier in Helmond al 4 jaar ellende met het partijbestuur. Op alle gebieden. De communicatie faalt en met kritiek uit de partij wordt niets gedaan. Ik zeg niet dat deze mensen niet capabel zijn maar dit strookt zeker niet met mijn beeld van een goed bestuur. De manier waarop de kandidatenlijst is vastgesteld, vormt daarbij voor mij wel het dieptepunt."
Ibrovic weet nog niet of hij lid wil blijven van de PvdA. "Ik ben nog aan het wikken en wegen of ik deze partij helemaal de rug toekeer."

4reacties

"Politiek zit niet in grote dingen"


“Politiek zit niet in grote dingen. We moeten op menselijke maat denken en zaken regelen. Daarom gaan we bij mensen thuis op bezoek.” Dat vertelt Jeroen Sanders (35), kandidaatsraadslid voor het CDA in Helmond. Met collega Gaby van den Waardenburg (23) heeft hij de bewoners van de binnenstad opgeroepen hun op de koffie te noden. En zoals beloofd brengen ze een forse portie vlaai mee.
We hebben hen als centrumbewoners uitgenodigd, maar omdat we ‘toevallig’ ook van de weblog zijn, wordt het een wat ander gesprek dan zij hadden verwacht.
De jonge kandidaten zijn vooral op zoek naar wat leeft in de binnenstad en Annaparochie maar praten desgevraagd ook open over hun eigen ideeën. Hoewel het moeilijk blijkt uit te leggen wat jongeren in de gemeenteraad anders doen dan de oude garde, vinden Gaby en Jeroen het allebei belangrijk dat er vernieuwing en verjonging in de gemeenteraad komt. “Je kijkt toch frisser tegen de zaken aan.” Beiden benadrukken ook dat de gemeenteraadsleden meer kritisch het beleid moeten volgen en zelf initiatieven nemen.
1 Van de zaken die ze willen aanpakken, is wat Jeroen de technocratie noemt. Het voorbeeld daarvan is een nieuwe hondenkapsalon in de Veestraat. Waar honden niet mogen komen vanwege het uitlaatverbod. “Dan moet je niet heel ambtelijk en ingewikkeld met vergunningen gaan werken maar gewoon een simpele oplossing zien te vinden.” Die Jeroen en Gaby vonden en regelden na contact met hun wethouder. Zo pleit hij ook voor wethouders en raadsleden die zelf een mening hebben en minder naar de ambtenaren luisteren.
Eigenwijs zijn, noemen ze dat allebei: “We hebben ook hele discussies gehad met onze voorzitter of we wel aan deze koffie met gebak-actie moesten beginnen. Maar we doen het wel. Ook binnen onze partij is het wennen aan nieuwe vormen van actie voeren en mensen bereiken.”
“Volgens ons moeten politici meer de straat op. We willen luisteren naar de mensen. Want juist op wijk- en straatniveau spelen de zaken die de Helmonders belangrijk vinden.” Gevraagd naar wat de eerste gesprekken thuis opgeleverd hebben, komen voorbeelden over tafel als parkeren, te hard rijden, jeugdhonken in bijvoorbeeld Brandevoort en Mierlo-Hout en sportclubs die in de knel zitten.
“Met alleen luisteren is de kous niet af. We proberen vooral ook praktische oplossingen te zoeken. Dat is waar mensen behoefte aan hebben.”
Ondanks dat de koffiegesprekken veel tijd vergen, zijn beide CDA kandidaten enthousiast. “Je moet als politicus oppassen dat je niet in het vergadercircuit vastloopt. Hier bij jullie zitten is effectiever dan menig fractievergadering.” Jeroen en Gaby zijn dan ook van plan om tijdens de komende raadsperiode deze gesprekken thuis voort te zetten. “Daarmee houden we de vinger aan de pols.”

35reacties

FC Twente – Helmond Sport


In bovenstaande uitverkocht stadion speelt Helmond Sport woensdagavond voor de KNVB Beker tegen FC Twente.

Wat wordt de uitslag?
(na eventuele verlenging en strafschoppen)

In welke minuut valt het eerste doelpunt in de wedstrijd?

Bij deze vragen gelden de volgende aanvullende regels:
• je mag in totaal 2 antwoorden geven (2 antwoorden op 1 vraag mag)
• plaats elk antwoord in een nieuwe reactie
• notatie van de uitslag zoals in: 2-4
• de gegevens op Voetbal International zijn maatgevend
• tot woensdag 23 december 19.30 uur kun je antwoorden
• voor íeder goed antwoord verdien je 1 punt, er kunnen dus vele punten uitgedeeld worden
• indien er geen enkele juiste voorspelling werd gedaan, krijgt diegene die het dichtste bij het juiste minutenaantal zat 1 punt
• donderdag maken we bekend wie er punten haalde(n).


Tussenstand:
5 punten: Michael Rieter én wilma
3 punten: Ad én Els
2 punten: Noud
1 punt:en Ellen én Mien én Hans én Frans D.

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
4reacties

Van Mullekom: Bezinning


In deze paar dagen voorafgaand aan een van de mooiste kerkelijke feesten van het jaar "KERSTMIS" zal Helmond Aktief geen woord in deze weblog wijden aan politiek. Wij vieren de geboorte van Jezus Christus, de zoon van de levende God en daarom is het in de meeste huizen heel gezellig gemaakt, een kerstboom met ballen en lichtjes, sparrengroen, veel lekker eten en drinken,  kado's in overvloed. Maar beste weblog lezers, kunnen wij allemaal ook wel eens stilstaan bij hen die echt onze hulp nodig hebben? Denken aan hen die eenzaam en vol verdriet door het leven gaan, aan hen wie veel beloofd is, maar dan toch een grote teleurstelling moeten verwerken omdat gedane beloften niet waar gemaakt werden Aan de minder bedeelden, die niet de warmte voelen die zij wel zouden moeten ervaren, precies zoals u en ik? Wij, gewone simpele zielen, niets hebben we zelf in de hand als het gaat om grote aardse bedreigingen zoals aardbevingen, weer, overstromingen, etc. Als we het goed hebben moeten we goed doen, kunnen geven, nemen en delen, de samenleving hiermee helpen.

Dat is mijn boodschap namens Helmond Aktief.

Ik wens U allen en in het bijzonder allen die u intens lief heeft een zalig en gezegend kerstfeest. Voor het nieuwe jaar 2010 voor u allemaal een zeer gezond jaar, met veel voorspoed en geluk.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

45reacties

Wat is zijn achternaam?Tussenstand:
5 punten: Michael Rieter én wilma
3 punten: Ad én Els
1 punt:en Noud én Ellen én Mien én Hans én Frans D.

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
3reacties

Naw en Vruuger CXXXVIII


Naw zie je een deel van het Boscotondo-complex dat is gelegen aan het Frans Joseph van Thielpark. Deze achterkant kijkt uit op de Kromme Steenweg.
Vruuger (1963) zat daar, op de hoek met het inmiddels verdwenen Huismanshof, de textielwinkel De Bonte Bal en daarnaast Meerding Elektro.

6reacties

TON wil het anders doen


Helmond is 1 van de 19 gemeenten waar Trots Op Nederland meedoet aan de verkiezingen. De kring Helmond richt zich daarbij op 4 trefwoorden: veilig, ondernemend, mobiel en zorg. Politiek analist en bestuurslid René Vetjens motiveert de drijfveren van TON kort maar krachtig: "We zijn begonnen uit onvrede over de bestaande politiek, ook lokaal. Wij vinden dat Helmond het geld verbrast aan de verkeerde dingen of op de verkeerde manier."
Als voorbeeld noemt hij de school in Brandevoort die dankzij de nabij gelegen hoogspanningsleidingen niet gebruikt kan worden. "Dan moet voor ik geloof 1,1 miljoen euro een noodvoorziening gebouwd worden." Een ander voorbeeld vindt hij de opknapbeurt van de Luchtbrug en het aanleggen van Buitenom door de Itterestraat: "Wij denken dat een rondweg en een echte ruit om Helmond een meer structurele oplossing is dan geld stoppen in alweer een opknapbeurt van de Traverse. Wij willen graag wat verder vooruit kijken dan nu gebeurt."
Daarbij benadrukt Vetjens dat zijn partij beter wil communiceren met de burger. "Ze noemen ons populisten maar die term is uitgevonden door mensen die niet populair zijn. Wij willen serieus naar de burger luisteren, wetend dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. Maar dan moet je ook goede beslissingen nemen en die vervolgens beter uitleggen en onderbouwen."
Niet geheel verrassend, is TON ook voor krachtiger blauw op straat en respect voor Nederlandse waarden en normen. "Aan criminaliteit kun je ook lokaal wat doen. Bijvoorbeeld door prioriteit te geven aan serieuze delicten in plaats van aan kleine overtredingen. We moeten de slachtoffers weer centraal stellen en niet de dader. Ook vinden wij het te gek voor woorden dat een kleine groep mensen Nederland domineert. Daar moet je paal en perk aan stellen. Je past je aan of er is in Nederland geen plaats voor je."
Andere opvallende punten uit het programma van TON Helmond zijn:
• Een (nieuw) theater met voldoende capaciteit en een buitenzwembad.
• Sociaal maatschappelijk werk door werklozen met behoud van uitkering.
• Gratis openbaar vervoer, ook voor Dierdonk en Brandevoort.
• Op doordeweekse dagen voor kort parkeren de parkeerschijf invoeren.
• Voorlichting tegen verslavingen geven op scholen en in wijkcentra.
En, desgevraagd: Helmond Sport hoort niet midden in een woonwijk. "Dat stadion moet weg van De Braak. Berkendonk kan dan best een hele goede locatie zijn."
Opvallend is dat de website van TON ook een webwinkel heeft waar petjes, shirts en andere zaken te koop zijn. "Dat past wel in onze inzet om het anders te doen. We willen daarmee de aandacht trekken en onze ideeën uitdragen maar vooral ook het supportersgevoel van onze leden versterken en daardoor de saamhorigheid vergroten."
Het bestuur van TON Helmond bestaat uit oprichter Jan van Aert (ex-LPF), Maurice Martinali, Mario Neijts en René Vetjens. Aan de lijst voor de verkiezingen wordt nog gesleuteld. Lijsttrekker Jan van Aert heeft eerder laten weten dat hij denkt een zetel of 3 à 4 in Helmond te kunnen halen.

1reactie

Renz blijft in Helmond-Oost


Burgemeester en wethouders van Helmond blijven bij hun keuze voor het grasveld aan de Karel Doormanlaan in Helmond-oost voor de optredens van circus Renz. Het College schrijft dit in antwoord op vragen van Helder Helmond. Volgens B&W is die beslissing genomen in goed overleg met bewoners en wijkraad van de Annaparochie, waar het circus de laatste jaren een standplaats had op het grasveld 'achter' het station. In het verleden kwamen uit de Annawijk veel klachten over parkeer- en geluidsoverlast  als het circus daar zijn tenten had opgezet.
Fractievoorzitter Michael Rieter van Helder Helmond heeft onder meer het terrein waar de EDAH-hallen staan te verkommeren voorgesteld of een onbebouwd deel van Suytkade. Beide terreinen zouden dan tijdelijk ingericht kunnen worden. Het College kiest met het terrein bij het Sjef der Kimpepad en Doormanlaan  echter voor een 'alternatief met houdbaarheidsdatum' zoals het schrijft in antwoord op de vragen van het raadslid.Helder Helmond dacht na een hoorzitting eind oktober in de Annawijk dat ze daar het circus graag terug wilde. De wijk Helmond-oost daarentegen voelde zich 'overvallen' toen het circus daar begin november neerstreek. Wethouder Jos Boetzkes moest op een spoedbijeenkomst tekst en uitleg komen geven.

10reacties

Peter W bedankt!


Vandaag helaas een minder prettig bericht: Peter W is gestopt als medewerker van De weblog van Helmond. Vandaag op de kop af 50 maanden geleden begon hij bij de weblog, de man die de rubrieken GGGNaw en Vruuger en menig vraag in De kennisquiz over Helmond bedacht én invulling gaf. En alsof hij daar nog niet genoeg werk aan had, vele foto’s op de weblog zijn van zijn hand. (Dat er door zijn vertrek een vacature bij de weblog is ontstaan moge duidelijk zijn.) Gelukkig blijft Peter W actief op zijn eigen weblog. Zodoende kan een ieder van zijn pennenvruchten blijven genieten.

Peter W, bedankt voor 4 jaar bloggen. Zonder jou was De weblog van Helmond niet wat die nu is.
Deze is voor jou:

1reactie

Nieuws uit West: Project Buiten Om (8)


De kogel is door de kerk. De gemeenteraad Helmond heeft op 1 december 2009, zich vrijwel unaniem uitgesproken voor het wijkontwikkelingsprogramma Helmond West. Op het laatste moment werden nog twee alternatieve plannen voor de completering stedelijke binnenring gelanceerd. Tegen beter weten in of met een knipoog naar op handen zijnde gemeenteraadsverkiezingen? Wie zal het zeggen?

Het fiat dat de gemeenteraad heeft afgegeven aan het college B&W, rust op een wankele fundering. Er is niet alom draagvlak voor de plannen. De voorbehouden die zijn uitgesproken door betrokken partijen, liegen er niet om. Zelfs de belangrijkste partner, woningbouwvereniging woCom, geeft nog geen volledige garanties af.

Een flink aantal huishoudens in Helmond West heeft aan het besluit koude rillingen overgehouden. Zij leven in onzekerheid over de uitvoering van de plannen. Wat gaat waar en wanneer precies plaatsvinden? Gelukkig heeft de gemeenteraad het college B&W een duidelijke opdracht meegegeven die zij ook zal toetsen. B&W dient op zorgvuldige wijze uitvoering te geven aan het wijkontwikkelingsprogramma. Dit moet vergezeld gaan van snelle en eenduidige communicatie. Daarnaast dient er extra zorg en aandacht te zijn voor gedupeerden in de wijk.

Met de toezegging van het college B&W zich hard te maken voor deze zorg en het verbeteren van de communicatie kan het wijkontwikkelingsprogramma de goedkeuring dragen van het gros van de inwoners van Helmond West. Het doet wel pijn en verdriet voor degenen die hun geliefde stek, hun met hart en ziel geborgen huis en haard, op termijn moeten verlaten.

Aan de andere kant mogen degenen die door het besluit van de gemeenteraad hun huis gered zien nu eindelijk lang uitgestelde investeringen waarmaken. Het is hen gegund.
Zij hebben veel te lang moeten wachten op dit besluit. Een besluit dat door inertheid, wispelturigheid en besluiteloosheid maar niet genomen werd door de gemeente Helmond.

Hopelijk trekt het college B&W lering uit wat wijkbewoners en de gemeenteraad haar influisteren. Een aantal zaken zijn voor verbetering vatbaar. Goed luisteren naar inwoners, zorg dragen voor goede communicatie, arrogantie los laten en empathie tonen. Pas dan creëer je als gemeente optimaal draagvlak en schep je voorwaarden voor het mooie credo 'samen meedenken en samen meedoen'.

Helmond West is te mooi om in de waan te laten. Laat het niet nog langer wachten op uitvoering van de mooie plannen. De gedupeerden inwoners willen, het algemeen belang dienend, ook graag hun individuele belangen geborgd zien. Zij zijn benieuwd welke compensatieregelingen de gemeente treft en of deze toereikend worden geacht. Stevige onderhandelingen staan ongetwijfeld op stapel. De  vraag is alleen, wanneer?

Mien