maart 2009

28reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?
Tussenstand:
4 punten: Els én Anita*
3 punten: wilma én Ellen*
2 punten: Helga*
1 punten: Hans én Noud én Jan

Een * betekent dat die persoon dit kwartaal 2 vrijkaartjes won voor een voorstelling in ’t Speelhuis.

GGG, Helmondse stadsbussen


 

De kleine stadsbusjes komen niet meer terug in het stadsbeeld van Helmond. Voortaan zet Hermes alleen nog maar de grote stadsbussen in.
Omdat een plaatje meer zegt dan 1000 woorden, verzochten we Hermes om wat fotomateriaal. Dat kregen we. Nu maar hopen dat er bij de aangeleverde foto door iemand een foutje is gemaakt.

voor busnummer 80.
.

8reacties

Rieter: ik ben het beste raadslid!


Zowel gemeenteraad als college van burgemeester en wethouders (B&W) als de burgemeester krijgen in 2008 ieder een 5,5 van de Helmondse bevolking. In 2004 was dat nog een 6,1 een 6,2 en een 6,3.
Vroeger was je op school nog niet slecht af met een 5,5 ! Want dat werd altijd afgerond naar een 6; en met een 6 had je een voldoende; en met alleen maar dat soort voldoendes was je zelfs uiteindelijk geslaagd! Of je daarmee ook mag stellen dat zowel raad als B&W als burgemeester uiteindelijk toch ook geslaagd zijn, gaat echter juist nu helemaal niet op! Integendeel! Als volksvertgenwoordigers (raadsleden) en als lokale bestuurders (burgemeester en wethouders) ben je zelfs gezakt. En we moeten nog een jaar……….. Want op 3 maart 2010 zijn er pas weer de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt er dan voor zorgen dat u dan de beste volksvertegenwoordigers krijgt want u kiest ze! En indirect hebt u de kans dat er door diezelfde nieuwe raad de beste wethouders benoemd gaan worden. Alleen de burgemeester blijft sowieso nog zitten tot 1 juli 2014, het einde van zijn tweede ambtstermijn.
Maar zijn al die raadsleden en wethouders wel zo slecht? Voor wat betreft het oordeel over de wethouders verwijs ik graag naar het ED dat daarover een analyse maakte. Maar ten aanzien van de raadsleden durf ik wel wat te stellen. Gemiddeld een 5,5 wil zeggen dat er ook één een 10 (de beste!) kan krijgen náást een ander die slechts een 1 (de slechtste!) krijgt, samen 11 dus gemiddeld een 5,5. En daar zit dan toch stiekem de hoop voor het volk. Want ik durf toch wel te stellen dat er heel wat behoorlijke, hardwerkende, goedgebekte raadsleden zitten tussen de 37 raadsleden die Helmond telt. En dat geldt zowel binnen de vrouwen (10) als binnen de mannen (27). Ik ga echter geen namen van partijen of personen noemen. Nee, ik praat heel arrogant alleen over Helder Helmond en dan nog eens met name over mezelf! En ik begin daarbij steevast altijd met dezelfde vergelijking. In een straat waar 5 aardappelboeren naast elkaar wonen stelt één ervan altijd dat hij of zij simpelweg de beste is! Voor aardappels moet je bij hem of haar zijn! En zo is dat ook in de politiek. Er is maar één partij in Helmond en dat is Helder Helmond! Ik ga toch geen andere politieke partijen promoten. Ik ben wel gek! En natuurlijk ben ik weer de beste van Helder Helmond. Ik stond toch niet voor niets bovenaan bij Helder Helmond tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006. En ik ben toch niet voor niets fractievoorzitter van Helder Helmond. Weliswaar slechts vertegenwoordigd met 2 raadsleden maar dat worden er in 2010 heel wat meer! Want ik en Helder Helmond luisteren naar de Helmonders. Dat is ook ons motto: samen doen en samen zijn. Ik ben benieuwd wie mij van mijn sokkel weet te halen………….

Michael Rieter
Fractievoorzitter

22reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?
Tussenstand:
4 punten: Els én Anita*
3 punten: wilma
2 punten: Helga* én Ellen*
1 punten: Hans én Noud én Jan

Een * betekent dat die persoon dit kwartaal 2 vrijkaartjes won voor een voorstelling in ’t Speelhuis.
7reacties

Foutje van de ING (JC)


Bent u klant bij de ING? Die kans is vrij groot, aangezien die bank 9 miljoen rekeninghouders telt. En anders bent u vast wel eens op het postkantoor geweest. Het zal u niet ontgaan zijn dat begin februari de Postbank ten grave is gedragen en Postbank en ING nu verder gaan onder de merknaam ING. Dat kunt u bijna niet gemist hebben, want de fusiebank bombardeert ons suf met reclame waarin die domme blauwe leeuw oranje kleurt. Van schaamte waarschijnlijk.
Wat mij betreft is dat op zich al voldoende reden om een andere bank te zoeken. Zeker als je weet dat deze reclamecampagne ruim 900 miljoen euro gaat kosten. En 2.500 voltijdsbanen, als het wereldwijd niet uitdraait op 7.000.
Intussen heeft de staat – wij allemaal dus – niet minder dan 6 miljard euro in de ING gepompt. Ondanks dat staat de koers van die bank op een historisch dieptepunt. Maar banken moeten we kennelijk redden.
Een ver van mijn bed show? Echt niet! Deze week kregen de Helmondse rekeninghouders een brief gedateerd op 26 februari van ING. Daarin staat dat op Watermolenwal 16 een nieuw, modern ING kantoor opent. Het kantoor aan de Kasteel-Traverse nummer 9 gaat daarentegen op 9 maart dicht.
Merkwaardig, hoogst merkwaardig. De Watermolenwal kennen wij allemaal als het (hoofd)postkantoor. En wie de Helmondse ontwikkelingen bijhoudt, weet dat dit grotendeels leeg staat. Niet verwonderlijk, het staat (net als dat hele blok) op de nominatie om gesloopt te worden voor de uitbreiding van het winkelcentrum.
Aan de Kasteel-Traverse hebben we helemaal nooit een postkantoor gehad. Wel zit daar het poenige gebouw van de ING op de hoek van de Stationsstraat. Ik ben daar eens binnen gegaan maar schrok zo van het marmer en verdere dure inrichting, dat ik heel snel weer omgedraaid ben.
ING wil geld besparen door het aantal mensen en gebouwen te verminderen. Dat ze de Helmondse situatie niet kennen, blijkt wel uit hun brief. Dat geeft weinig vertrouwen in de toekomst…

Was getekend,

3reacties

Naw en Vruuger XCVIII


Naw zie je de Noord Koninginnewal. Deze aanblik is nog maar kort in het echt te zien, want de beide Koniginnewallen krijgen een facelift om qua uitstraling het zelfde niveau te krijgen als de rest van het Centrum. Vruuger (1958) de Noord Koninginnewal die heel anders ingevuld was. De hekken werden ook gebruikt om het vee vast te binden dat verhandeld werd bij markten. Op deze foto was het zo te zien net einde schooltijd. De blonde jongen vooraan zou Chris van Uden zijn.

34reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?
Tussenstand:
4 punten: Els én Anita*
3 punten: wilma
2 punten: Helga* én Ellen*
1 punten: Hans én Noud

Een * betekent dat die persoon dit kwartaal 2 vrijkaartjes won voor een voorstelling in ’t Speelhuis.
6reacties

Glasvezel (JC)


Wethouder Cees Bethlehem vindt dat ‘de politiek’ het aanleggen van een glasvezelkabel in Helmond moet steunen. In gewoon Nederlands betekent dat: subsidiëren.
Die opmerking komt na nu al jarenlang gedoe bij het aanleggen van glasvezel in de regio. Ooit zou Kenniswijk daarvoor zorgen. Dat werd (na veel subsidie) niks. Sinds een paar jaar wil OnsBrabantNet ons ‘verglazen’. Helaas voor dat bedrijf, komen ze in Helmond maar niet aan de 50% aanmeldingen die ze willen hebben voordat de schop de grond in gaat.
Raar vind ik dat niet. Het aanbod van OnsBrabantNet is mager, de prijs veel te hoog voor wat ze biedt. Dat geld zal wel in de dure kantoren en duur drukwerk gaan zitten. Drukwerk waarmee ze alsmaar opnieuw proberen mensen over te halen zich aan te sluiten.
Brandevoort is de enige wijk die heeft getekend voor glasvezel. Maar blij zijn ze daar niet. Niet vanwege de grote overlast bij het trekken van de kabels, niet vanwege het fors uitlopen van de planning, niet vanwege de slechte service en per slot van rekening wederom niet vanwege het magere programma-aanbod.
Glasvezel zou het summum van moderne communicatie-techniek moeten zijn. En ik heb niks tegen vernieuwingen. Van mij mag je glasvezel als een nutsvoorziening zien. Dan zorgt de overheid (mede) voor aanleg en kan iedereen daar gebruik van maken, zowel aan de vraagkant als als aanbieder.
Onze nutsvoorzieningen worden echter steeds meer geprivatiseerd en het aanleggen en exploiteren van glasvezel loopt daarbij voorop. Dan moet je dat ook aan de markt overlaten. De reactie van de Helmondse markt is duidelijk: te weinig waar voor je geld.
Het meest verbazingwekkend vind ik overigens dat volgens het ED subsidiegeld dat voor 7.000 Helmondse en 8.000 Eindhovense woningen bestemd was, in Nuenen in de grond is gestopt. Ik ben voor regionale samenwerking maar dat gaat me toch veel te ver. Terug met dat geld. Desnoods om glasvezel aan te leggen.

Was getekend,

6reacties

Van Mullekom: persvrijheid groot goed


Hoe ver kan het presidium van de gemeente Helmond gaan alvorens ze zich gaat houden aan de taak waarvoor zij is ingesteld? Het presidium heeft tot taak de zorg voor de voorlopige agendering van de vergaderingen van de raad, het bespreken van de dagelijkse gang van zaken in commissies en raad en de zorg voor een goede onderlinge afstemming. Het presidium bestaat uit de voorzitter, de heer L. den Breejen (PvdA)  en de leden J. Damen (VVD),  B. Smits (HB), mevr. M. Mattheij-van Woensel (CDA), mevr. E. de Voogd-van Dortmont (FDV), burgemeester A. Jacobs en griffier/secretaris J. Jaspers.

Ik was verbaasd en teleurgesteld te lezen in het Eindhovens Dagblad van vrijdag 20 februari 2009 dat het presidium van de gemeente Helmond zich negatief heeft uitgesproken richting weekblad "De Trompetter" over de inhoud van een wekelijkse column in dat weekblad. Dat is kennelijk op een niet mis te verstane wijze gebeurd, met als gevolg dat de leiding van het weekblad besloten heeft de betreffende columnist te ontslaan! Welke andere (zakelijk) belangen hebben in die keuze mogelijk nog een rol gespeeld, vraag ik me daarbij hardop af? Als fractievoorzitter van Helmond Aktief neem ik deze zaak hoog op en zal er op terugkomen in de gemeenteraad.

Als eerste wil ik duidelijk maken dat het presidium niet namens mij als individueel raadslid gesproken heeft. Echter de burgers spreken de Helmondse raadsleden er wel persoonlijk op aan en uiten hun ongenoegen over de gang van zaken in dat presidium aan hen alsof zij als raadslid er iets aan hebben kunnen doen. Daarnaast beschouw ik het presidium als een overlegorgaan waarvan de taken ook op een andere, betere wijze uitgevoerd zouden kunnen worden, waardoor het presidium als zodanig een overbodig groepje wordt. Maar dat is een iets andere discussie, dus terug naar het hoofdthema van deze column…

De laatste tijd en ook nu nog steeds is er met name landelijk veel te doen geweest over de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en dat moet wat mij betreft ook zo blijven. De vaak satirische column van Sjaak van Buren staat al sinds mensenheugenis in De Trompetter en wat is daar in feite mis mee? Indien personen uit de gemeenteraad van Helmond zich aangesproken of beledigd voelen door de schrijfwijze van deze columnist dan vind ik het het meest logisch en direct dat de op de korrel genomen personen rechtstreeks de redactie zelf benaderen en de klacht daar dan neerleggen. Mocht daar vervolgens geen bevredigende reactie op komen, dan staat mogelijk een gang naar de rechter nog open wanneer bewezen kan worden dat er sprake is van strafbare feiten in de column.

Ik kan niet begrijpen waarom het presidium zich met deze zaak bemoeid heeft en zich voor het karretje heeft laten spannen van de raadsleden mevrouw E. de Voogd en de heer S. Ferwerda. De handelswijze van het presidium heeft het aanzien geschaad van de Helmondse gemeenteraad en van alle raadsleden die daar deel van uit maken.Als raadslid ben je een meer of minder bekende lokale volksvertegenwoordiger en moet je ruggegraat en een dikke huid bezitten. Helaas is dat niet ieder raadslid gegeven.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

54reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?
Tussenstand:
4 punten: Els
3 punten: wilma én Anita*
2 punten: Helga* én Ellen*
1 punten: Hans én Noud

Een * betekent dat die persoon dit kwartaal 2 vrijkaartjes won voor een voorstelling in ’t Speelhuis.