mei 2009

2reacties

GGG, Q-koorts of varkensgriep


 

Volgende maand gaat 1 van onze collega’s trouwen. Hij is altijd al een voorzichtige geweest, maar nu maakt hij het wel een beetje te bont vinden wij. Om te voorkomen dat hij kort voor zijn huwelijk de Q-koorts of zelfs de varkensgriep krijgt, neemt hij wel heel bizarre maatregelen om besmetting te voorkomen.

om te zien hoe hij bij ons op kantoor zit te werken.

7reacties

Chahim: "Een politievriend"


Afgelopen week is het breed in de media verschenen. Toch voel ik de drang om dit platform te gebruiken om het echte verhaal naar voren te brengen.

Veel mensen vinden dat ik mijn positie als raadslid heb misbruikt om zo aandacht te vragen voor mijn zaak. Helaas is het zoals zo vaak, dat mensen reageren vorens het echte verhaal te kennen.

Nadat ik (onterecht) een klap had ontvangen, (onterecht) in de boeien was geslagen en (onterecht) in de cel voor enkele uren ben gegooid. Heb ik na mijn vrijlating, de wegen bewandelt zoals ieder ander zou doen. Ik heb geprobeerd een klacht in te dienen als burger, maar hierbij kreeg ik de nodige tegenwerking. Pas toen ik met een kluitje het riet in werd gestuurd heb ik de media ingeschakeld. Dit om dit soort misstanden kenbaar te maken. Hierop heb ik vele reacties ontvangen, zowel positief als negatief. Ik ben ook veel benaderd door mensen met een vergelijkbaar verhaal, waarvan het merendeel gewone autochtone Nederlanders. Naar mijn inziens bevestigde het laatste dat het niets met discriminatie te maken had.

In de maatschappij hoor je mensen vaak schreeuwen om een hardere aanpak. Zonder hierbij te beseffen dat dit soort zero-tolerence beleid gevolgen heeft voor de maatschappij als geheeld. Wij moeten ons afvragen of wij het acceptabel vinden dat gewone, plicht vervullende burgers de dupe worden van dit zogenaamd essentieel harde beleid. Bij een algehele harde aanpak zullen altijd onschuldige slachtoffers vallen, in mijn optiek is dit onacceptabel. Ik ben meer voor rechtvaardig optreden.

Tijdens een gesprek met de politie zijn er namens de betreffende agent excuses aangeboden. Op deze manier is mijn naam gezuiverd en hier ben ik blij mee. Ik heb de politie gezegd dat ik hoop dat iedereen die een klacht indient op een dezelfde manier wordt behandeld en dit is ook bevestigd door de politie. Ik heb er gelukkig geen rancuneuze gevoelens tegenover wie dan ook aan overgehouden. Nee, ik heb nog altijd de politie hoog zitten.

Mohammed Chahim
Raadslid

P.S: Het grappige is dat ik het Helmondse politie project "Burgers in Blauw" waar je als burger een dagje mee kunt lopen met de politie om verschillende redenen nog niet gedaan, maar door bovenstaand incident ruim heb ingehaald. Om te eindigen met Johan Cruijff's fameuze uitspraak: "Elk nadeel heeft zijn voordeel!".

7reacties

Wie is dit?Geef de volledige naam (= voornaam, eventuele tussenvoegsels én achternaam).


Tussenstand:
3 punten: wilma
2 punten: Els*
1 punt:en Helga én Niels*

Een * betekent dat hij of zij dit kwartaal 2 vrijkaartjes won voor een voorstelling komend seizoen in ’t Speelhuis.
4reacties

Naw en Vruuger CVII


Naw zie je Jack’s Casino aan het Binderseind 21. Daar zat Vruuger (1967) de firma Meerding die daarvoor op de Kromme Steenweg gevestigd was. Voordat de firma Meerding zich vestigde aan het Binderseind stond daar een pand uit 1765 van de groentehandelaar Jan Reemers.

1reactie

Rijschool-met-de-koran (JC)


Ik mag het waarschijnlijk niet zeggen maar doe het toch maar eens. Ik verbaas me over kwaliteit van de rijscholen-met-de-koran. Hoewel, ik neem aan dat die net als vrijwel alles in Nederland toch aan bepaalde minimale eisen moeten voldoen. Dus moet ik het misschien meer zoeken in de mentaliteit van bepaalde automobilisten.
Ik word dagelijks geconfronteerd met auto’s die midden op de weg parkeren, soms wel driedubbel. Met automobilisten die vergeten zijn dat ze clignoteurs moeten gebruiken, met chauffeurs die gezellig midden op de rijbaan kletspraatjes door het omlaag gedraaide portierraam staan te houden. Liefst met de muziek keihard aan. En niet te vergeten met vrachtwagens die plompverloren midden in het spitsuur de weg blokkeren om te laden of te lossen.
En ja, er zijn ook volop lompe Helmonders. Maar wie wel eens in de Heistraat, Molenstraat of Haaglaan probeert te rijden, zal het met me eens zijn dat deze verkeerszondaars vaak, laat ik zeggen, gekleurde medelanders zijn. Ze rijden, stoppen en doen alsof ze koning van de weg zijn, midden in de Sahara rijden of een stoet kamelen aan het drijven zijn.
En never nooit gîn politie in de buurt.
Ooit bestonden er fietslessen voor ‘buitenlanders’. Ik weet niet of die nog bestaan maar veel zoden hebben die verkeerslessen kennelijk niet aan de dijk gezet. Ik stel dus voor dat we, ik zou bijna zeggen ‘Europees’ weggedrag opnemen in de verplicht inburgeringcursussen. Of anders deze kleine verkeerscriminelen eens vaker op de bon slingeren. Het in ieder geval niet alsmaar door de vingers zien in het kader van lief zijn voor onze medelanders. De liefde moet wel van twee kanten komen.

Was getekend,

7reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?Won je deze ronde nog geen vrijkaartjes én beantwoord je deze vraag als eerste goed, dan weet je zeker dat je 2 vrijkaartjes wint voor een voorstelling in ’t Speelhuis in het komende seizoen.


Tussenstand:
3 punten: wilma
2 punten: Els*
1 punt:en Helga

Een * betekent dat zij dit kwartaal 2 vrijkaartjes won voor een voorstelling komend seizoen in ’t Speelhuis.
1reactie

GGG, Verhoogd toilet


 

Wellicht ben je bekend met de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In Helmond ook wel de Wet Minder Ondersteuning genoemd. Deze wet wordt mede uitgevoerd door de gemeentelijke Zorgpoort aan de Penningstraat.
Truus, de bijna 85 jarige tante van onze Nico, had een aanvraag ingediend voor een verhoogd toilet. Na veel bellen, schrijven, zeuren en smeken kreeg ze die uiteindelijk ook. Hoera.Maar tante Truus had zich toch wat anders voorgesteld van een verhoogde WC.

en zie wat tante Truus kreeg.
.

2reacties

Smeulders: Investeren!


De kredietcrisis heeft de illusie van perfect functionerende, vrije, financiële markten hardhandig doorgeprikt. Ons internationale financiële stelsel blijkt een wankel, chaotisch en riskant casino te zijn. Dure bankiers hebben gegokt met onze welvaart en we hebben allemaal verloren. Dat is een wel heel harde les, vooral voor alle mensen die nu hun werk kwijt raken, of dreigen kwijt te raken.

In onze stad lijkt de economische crisis extra hard toe te slaan. Uit onderzoek blijkt dat van de vijftig grootste gemeenten in het land Eindhoven en Helmond de steden zijn waar de werkloosheid door de economische crisis het sterkst stijgt. Volgens de onderzoekers is Zuidoost-Brabant erg 'conjuntuurgevoelig' en gaan vooral laagopgeleiden en jongeren de gevolgen van de recessie voelen.

De uitgangspositie van Helmond is al bepaald niet florissant. Voordat de crisis uitbrak zat meer dan 8 % van de Helmonders zonder werk. Daarmee liggen de werkloosheidscijfers in Helmond fors hoger dan in de rest van de provincie. De verwachting is dat het werkloosheidspercentage in onze stad nog dit jaar boven de 10 % uitkomt. Dat is slecht nieuws voor Helmond en een groot, persoonlijk drama voor alle Helmonders die langdurig op straat belanden.

Bestrijding van massawerkloosheid moet dan ook de absolute topprioriteit krijgen. Meer dan ooit moeten nieuwe banen worden geschapen in kansrijke sectoren én moet er extra geïnvesteerd worden om bestaande banen te redden. Wie nu enkel en hard wil bezuinigen komt niet van de regen in de drup, maar van het noodweer in een orkaan terecht.

Helaas lijkt de gemeente Helmond zich onvoldoende doordrongen van hetgeen de recessie in de stad teweeg gaat brengen. Afgelopen week maakte het college bekend dat Helmond tot en met 2013 elk jaar 2,5 miljoen euro gaat bezuinigen. In plaats van te investeren in oplossingen, wordt de problematiek hierdoor alleen maar vergroot.

Uiteindelijk gaan de zwakste groepen tijdens deze crisis de hoogste prijs betalen. Er wordt niet genoeg geïnvesteerd in werkzekerheid én uitkeringen worden bevroren. Ik vind dit onacceptabel: de pijn moet eerlijk worden verdeeld! Zeker in deze tijden dienen de sterkste schouders de zwaarste last te dragen. Juist nu moet de overheid leiderschap tonen en extra investeren in onderwijs en herscholing.

Paul Smeulders
Burgercommissielid

enter