september 2009

82reacties

Een historische vraag:


Dit schilderij dateert uit 1882 en is in Helmond gemaakt door 1 van 2 toen beroemde schilderende broers. Naast dit deftige woonhuis stond (zoals toen gebruikelijk) de fabriek.

Wat is de officiële firmanaam van het textielbedrijf waarvan de hoofdbewoner mede-eigenaar was?
(let op de puntjes)


Ook deze historische vraag werd opgesteld door
de stadshistoricus van Helmond, Giel van Hooff 

Tussenstand:
4 punten: Michael Rieter
3 punten: wilma
2 punten: Ad
1 punt:en Noud
0 punten: Els (gestart met 2 punten minder)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
1reactie

Van Mullekom: Columnist/politiek/vak apart


Geweldig nieuws voor de zeer velen die dagelijks de weblog van Helmond aandachtig lezen. Dit nieuwsmedium is mij uit het hart gegrepen door de objectiviteit waarmee de "Weblog van Helmond" het nieuws brengt. Zakelijk weergegeven en op geen enkele manier vervuild door haatdragende en/of andere schrijfsels die beneden elk nivo staan. Hoe bedoel ik dat nou zo? U kent, herkent allemaal wel wat het schrijven van een column inhoud, ludiek, kritisch de puntjes op de i zetten, zonder de/of ‘n ander op een volkomen misplaatste manier te beledigen. Waarom laat ik u dat weten, omdat u waarschijnlijk zelf columns leest en daar waarschijnlijk ook een mening over heeft. Goed en wel, Theo heeft kenbaar gemaakt dat hij op uitdrukkelijk verzoek vanuit de ledenvergadering van Helmond Aktief, opnieuw lijsttrekker zal worden voor deze partij. Helmond Aktief die wel degelijk zich een plaats in de Helmondse samenleving heeft verworven, al zal dat misschien niet voor iedereen even duidelijk zijn. Toch enkele wapenfeiten: Als eerste partij kwam Helmond Aktief met het nieuws naar buiten om "preventie-poli" in de wijken te vestigen. Ook de vernieuwde milieu-straat is door bemoeienis van Helmond Aktief tot stand gekomen, je kunt nu het afval erin schuiven, voorheen moest je het in de container tillen. Ook de fonteinen in het kanaal waren het idee van Helmond Aktief, zo zijn er meer zaken in het Helmondse die mede door Helmond Aktief tot stand zijn gekomen. Een kleine partij, dat geef ik direct toe maar wel een partij waar het goed in vertoeven is, nooit geen enkele bonje, heel gezellige ledenvergaderingen, waar op een fijne manier met elkaar gepraat wordt over het wel en wee van onze stad Helmond. Helmond Aktief maakt nu dus ook aan alle webloglezers kenbaar dat zij als politieke partij doorgaat en hoopt nu ook weer dat zij op een positieve manier kan gaan bijdragen dat onze ouderen, hulpbehoevenden, werklozen etc., allen die een steuntje in de rug nodig hebben op Helmond Aktief kunnen rekenen. Geen loze verkiezingsretoriek voor de a.s. verkiezingen, maar doen waar zij altijd al voor stond, helpen waar geholpen kan worden.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

1reactie

Molenstraat de nieuwe achterbuurt (JC)


Zo lang ik in Helmond woon, word ik omringd door bouwkranen. Het ene nieuwbouwproject volgt op de andere kwaliteitsimpuls of opknapbeurt. Opvallende achterblijver daarbij is de Molenstraat.
Deze belangrijke aanloopstraat naar het centrum is zo een beetje het enige stuk Helmond waar al vele jaren niets aan gedaan is. Het gat vooraan naast het voormalige café Medoc staat al jaren achter een lelijke schutting, Medoc zelf is dichtgetimmerd en diverse andere panden staan te onderkomen. Voor het gebouw met het Regionaal Historisch Centrum Helmond dat zo nodig leeg moest is nog altijd geen bestemming gevonden en laten we het maar helemaal niet hebben over Plato. De moskee is zo een beetje het enige gebouw in die straat dat goed onderhouden wordt.
Wel heeft de gemeente grootse plannen met de Molenstraat. Het moet een exotische parel worden, de medina van Helmond. Toen een paar jaar geleden werd voorgesteld van de Heistraat een kashba te maken, werd het plan weggehoond maar vooruit.
Initiatiefnemers van die plannen zijn Adriaans Van Bussel Vastgoedontwikkeling, Woonpartners en de gemeente Helmond. Zij willen de Molenstraat haar eigen ‘kwaliteitsimpuls’ geven. De vastgoedbaronnen hebben intussen al heel wat panden in de Molenstraat in eigendom. Maar veel haast maken de plannenmakers niet. Het uitvoeren gaat nog tenminste tot 2011 duren. Intussen staan panden te vervallen en tiert het onkruid welig op lege plekken. Of zijn dat plantages van exotische planten, vooruit lopend op de medina-plannen?
Is het de crisis of is hier sprake van bewuste opzet? We zijn bijvoorbeeld aan de Zuid-Koninginnewal hele gevelwanden kwijtgeraakt door moedwillig de zaak te laten verloederen. Of denk aan de hijskraan bij Suytkade die zo nodig weg moet. De halve Heistraat wordt gesloopt maar een lullig poortje blijft met veel moeite staan.
Het zal trouwens niet meevallen van de Molenstraat een gezellige ‘exotische’ straat te maken. De nieuwbouw naast de parkeergarage is in beslag genomen door kunstgebittenboer die zijn pand heeft ingericht alsof het een bunker is. Ook andere nieuwkomers passen bepaald niet in dit beeld. Dan was de oude, gele arcade nog een beter idee. Kwaliteitsimpulsen maken niet altijd waar wat de naam belooft.
De gemeente Helmond reageert opvallend formalistisch op klachten over de verloedering van de Molenstraat: de gemeente is geen partij in deze zaak en blijft dus zitten waar ze zit. Het ontbreekt kennelijk aan elke vorm van regie. En intussen staat de straat lelijk te vervallen en onderkomen.

                                                          Was getekend,

8reacties

Bevrijders Helmond gehuldigd


Helmond herdacht vandaag dat 65 jaar geleden de hele stad bevrijd werd van de Duitse bezetting. Vanwege dat kroonjaar waren er bijzondere activiteiten, met name een optocht van historische legervoertuigen. Daarin reed ook mee de nu 89-jarige Harry Fraser, in 1944 1e sergeant in het Britse leger.
Nadat Helmond-West al op vrijdag de 22e ontzet werd, kwamen de Engelsen op maandagochtend 25 september in alle vroegte vanuit Deurne om de oostelijke helft van de stad te bevrijden. Harry Fraser was bij de eerste groep die via de Molenstraat de stad binnenreed in zijn Dingo pantserwagen. Hij werd bekend door een aantal foto's waarop hij wordt omstuwd door vrouwelijk schoon.
Harry Fraser was vandaag dus weer met een aantal collega’s in Helmond en trof daar net als 65 jaar geleden in de Molenstraat wederom Treesje van Baar (84). Het werd een emotioneel weerzien voor beiden.Fraser en zijn collega-veteranen gingen later op de dag in gesprek met leerlingen van het Jan van Brabant College en kregen van loco-burgemeester Cees Bethlehem een onderscheiding uitgereikt. Om 19 uur was de gebruikelijke dodenherdenking.

               

Naw en Vruuger CXXVII


Naw zie je, vlakbij het Kapelletje van Binderen, een tabernakel met een trapje. Dat schijnt al lang niet meer voor een openluchtmis gebruikt te zijn geweest.
Vruuger (1952) was dat wel anders. Tijdens de viering van een Rozenkrans Kruistocht waren er toen veel mensen op de been. De kapel zelf wordt Naw trouwens nog wel vaak bezocht, getuige de vele kaarsjes die er altijd branden.

29reacties

Boomwortels veroorzaken ongeluk


Vorige week ontvingen we van de gemeente de samenvatting (pdf) van een onderzoek naar de doelmatigheid van het onderhoud van openbaar groen in 2007. We lazen dat de technische kwaliteit in orde was, 66% van de Helmonders er tevreden over was en er voor 4 ton scherper was ingekocht bij de betreffende bedrijven.
Netjes, maar aan het onderwerp groenonderhoud besteden we geen aandacht, dachten de weblogredactie toen. Tót we de onderstaande videobeelden van Peter van de Kimmenade binnenkregen en dat besluit moesten herroepen.
Een dame reed afgelopen vrijdag op de scooter over de Binnendongenstraat:

Gelukkig stond de dame na dit ongeluk weer op. Met een aantal kneuzingen kwam ze er relatief goed van af. Wat zou er gebeurd zijn als zij met haar hoofd tegen het bushokje gevlogen was? Of stel dat het een dame op leeftijd betrof?
Losliggende tegels op het fietspad waren de oorzaak van dit ongeval. Die rode tegels waren omhoog gekomen door de druk van de wortels van de boom links. Wortels van bomen kunnen voor gaten en hobbels in het wegdek zorgen, een bekend groenprobleem. Inmiddels zijn de tegels daar weer goed gelegd.
Of de dame uit het filmpje tevreden is over het groenonderhoud in Helmond, laat zich raden.

Update om 10.37 uur:
Zojuist mailde Peter van de Kimmenade dat bovenstaand bericht De Telegraaf (screenshot 1 en screenshot 2) haalde.

6reacties

Vogelaarkorven voor Helmond-West


Onder het motto "meer blauw op straat" hebben alle woningen van Helmond-West de afgelopen dagen een blauwe plastic korf gekregen om hun oud papier buiten te zetten. Dit is een initiatief van de bewonerscommissie Oud en Nieuw West. De korven zijn betaald uit de zo geheten Vogelaargelden.
De initiatiefnemer is Peter van den Reek, voorzitter van de bewonerscommissie. Volgens hem zijn de afgelopen dagen ruim 2.100 korven verspreid die in totaal een 17 duizend euro hebben gekost. Om de 14 dagen worden die opgehaald door de kringloopwinkel. Bij de eerste ronde had volgens Van den Reek 65% van de woningen een papierkorf aan de straat staan en dat vindt hij een opvallend goed resultaat: "Je wilt niet weten hoeveel papier hier vroeger door de wijk slingerde. Zeker na een regenachtige nacht."
Het idee voor deze actie ontstond zoals zo vaak aan huis maar werd mede op verzoek van het buurtbeheer uitgebreid naar de hele wijk. Het Vogelaargeld voor Helmond (en nog 30 gemeenten) is eind 2008 beschikbaar gekomen, in totaal 270.000 euro. Burgemeester en wethouders hebben besloten het geld in 2008/2009 in te zetten in de wijken Helmond-West en Binnenstad.

4reacties

Peters: Het Hek bij Berkendonk


De commotie die is ontstaan over het hek bij de zeil en surfvereniging op Berkendonk heeft de afgelopen weken veel stof doen opwaaien. Tijdens de vergadering van de commissie ABA op 21 september komt de wethouder uitleg geven over het hoe en waarom. Om te beginnen moet gesteld worden dat het hek een tijdelijke maatregel is in het kader van de veiligheid.
Dat is middels brieven in de richting van de zeil en surfvereniging in juni van dit jaar aangegeven. De fractie van de SDOH loopt te hoop dat er niet gecommuniceerd is. Onzin, in de afschriften van bovenstaand brieven was heel duidelijk te lezen wat de plannen van het college waren. Letterlijk staat er in de brief "het terrein voor de zeil en surfvereniging wordt afgescheiden van het strandgedeelte". (einde citaat). Waarom dan al die ophef? Is het wel zo verstandig om een hek te plaatsen? Is het hek te groot? Allemaal vragen die ik tijdens de vergadering van de commissie zal stellen. Feit is wel dat we ooit eens de afspraak gemaakt hebben dat Berkendonk vrij toegankelijk zou zijn/blijven voor de bezoekers om te recreëren.
Dat is nu niet meer voor de volle 100% het geval. Daar moeten we dus iets aan gaan doen waarbij moet worden opgemerkt dat de veiligheid boven alles gaat! Er zijn mijns inziens best varianten denkbaar waarbij we het vriendelijk maken voor bezoekers, toegankelijk voor surfers, zeilers etc. Of dat nu met een hek had moeten gebeuren laat ik even in het midden.
Het hek is wel erg lelijk en daar zouden we iets aan moeten doen in de vorm van vriendelijk aankleden. Feit is wel dat het al 5 jaar verboden was om op de huidige afgezette plek te zwemmen. Nu is daar wat meer duidelijkheid aan gegeven door het college.

Ron Peters
Raadslid

1reactie

Twitter op de weblog en andersom


Sinds vandaag kun je De weblog van Helmond via Twitter volgen.
Elk nieuw log (inclusief de link) kondigen we daar aan. Makkelijk voor de Twitteraars, ons adres is http://twitter.com/weblog_Helmond
Twitter biedt ook de mogelijkheid op de weblog te lezen wat er over Helmond wordt getwittert. Soms is dat geneuzel, soms biedt het je de mogelijkheid Helmonds nieuws als eerste te lezen. In de gele rechter kolom onderin kun je deze nieuwe mogelijkheid volgen.
Wil je op iets reageren dat getwitterd werd, kopieer dat bericht dan even in je reactie in dit log. Twitterberichten die er nu staan, zullen namelijk verdwijnen. Je hoeft natuurlijk niet persé in dit log te reageren, soms zijn andere logs meer on topic.

2reacties

Naw en Vruuger CXXVI


Het is al vaker gezegd dat de Heistraat de straat is die het meest aan verandering onderhevig is.Naw en Vruuger zie je die straat van nummer 113 tot en met 125. Naw van KAF Telecom tot en met het Infocentrum Binnenstad.Vruuger (1959) begon het op nummer 113 met opticien Van de Vorst, vervolgens de groentehandel van Noud Driessen (later Van Hout), de ijzerwinkel van Van Lierop en op 125 de schoenenwinkel van Van Veghel.

42reacties

Wie is dit?


Geef de volledige naam (= voornaam, eventuele tussenvoegsels én achternaam)


Tussenstand:
3 punten: Michael Rieter én wilma
2 punten: Ad
1 punt:en Noud
-1 punt:en Els (gestart met 2 punten minder)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
1reactie

Nieuws uit West: Project Buiten Om (4)


De zomervakantie is voorbij. Een vakantie van hard werken. In de luwte van de zomer heb ik een  wezenlijk en allesomvattend dossier opgebouwd. Uit noodzaak geboren. Een dossier van oorzaak en gevolg, feiten en misvattingen over mijn geliefde wijk, Helmond West. De gemeente gooide vlak voor de zomervakantie een 'bom' op onze wijk. Een schok ging door de wijk nog voor de scherven vielen.

Waarom besloot de gemeente na dertig jaar beeldvorming rondom het Cortenbachtracé plots van koers te wijzigen? Waarom koos men voor completering van de stedelijke ring, de variant Buitenom? Benieuwd naar wie in onze wijk voor en tegen sloop waren en wie geen mening hadden, zette ik een enquête uit. Een flink aantal huurders en kopers van huizen, bedrijven en garageboxen bleken tegen het nieuw voorgestelde tracé en tegen sloop te zijn.

De gemeente besteedde na het gooien van de bom geen aandacht meer aan de zaak. Dat deed me besluiten om de krachten in onze wijk te bundelen. Met goede argumenten trachtte ik voorbarige besluitvorming van de gemeente te keren. Een aantal buurtgenoten dacht hier hetzelfde over. Op 10 augustus 2009 zag belangenvereniging BUITEN(ONS)OM het licht. Een driekoppig bestuur was gauw gevormd evenals verenigingsstatuten. Belangen behartigen van leden met betrekking tot  leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving werd het hoofddoel van de belangenvereniging.

De eerste activiteit was het wakker schudden van college B&W en de gemeenteraad. Dit deden we middels een ingezonden brief die ook aan de pers overhandigd werd. De brief verwoordde het leed,  ons aangedaan in de wijze van communiceren van de wijkontwikkelingsplannen. We spraken in de brief onze zorg uit over hoe de belangen van gedupeerden behartigd zouden worden indien de plannen doorgang zouden vinden. Een algemeen belang dienend mogen individuele belangen nooit uit het oog verloren worden.

(meer…)

5reacties

Helmondse Helden: Jan Kam


Met wie ging domineeszoon Jan Benjamin Kam (1860 – 1932) zo al om voordat hij in Helmond neerstreek? In zijn jonge jaren schilderde hij samen met Vincent van Gogh op de Brabantse hei. Gerard Philips leerde hij kennen tijdens zijn studie voor civiel en bouwkundig ingenieur in Delft. Als architect in Amsterdam sloot hij vriendschap met Isaac Israels, Hendrik Berlage, Willem Kloos en Albert Verweij. In 1886 ging hij werken voor de sociale pionier Jacques van Marken in Delft. Daar had hij de supervisie over het unieke arbeidersdorp Agnetapark en trof hij zijn toekomstige vrouw, Maria Kruseman, die bekend staat als de eerste sociaal werkster van Nederland.
Dit mondaine leventje was in een klap verleden tijd toen hij, bijna dertig, samen met Egbert Begemann de directie ging voeren over de Koninklijke Nederlandsche Machinefabriek. Met negenduizend inwoners was Helmond op dat moment nog een dorp, een fabrieksdorp, met een voor buitenstaanders onwennige fysionomie. Zijn vriend Isaac Israels wilde hem eens per trein een bezoekje komen brengen. Eenmaal buiten het station schrok de fijngevoelige impressionist echter zo van de stank en het lawaai dat hij onmiddellijk rechtsomkeert maakte.
Het moet worden gezegd, Jan Kam schikte zich met overgave in zijn lot. Tot op zekere hoogte leek hij ook geknipt voor een leven in een Spartaanse provinciestad. Zo was hij niet enigszins maar extreem zwijgzaam. Hij richtte zich zelden tot zijn kinderen en als zijn broers uit het noorden op visite kwamen dan zaten ze urenlang met elkaar te roken zonder dat er een woord viel. Merkwaardig detail: hij droeg ook in huis dikwijls een hoed, alsof hij geen verschil kende tussen buiten en binnen.

(meer…)

6reacties

Chahim: Geweld in Helmond


Een van mijn dagelijkse rituelen is het laatste nieuws rondom Helmond bekijken op de website van ED.nl. Ik heb niet altijd tijd om de krant te lezen en zo blijf je, vind ik, ook goed op de hoogte. Meestal staat het belangrijkste nieuws iets later op de website van het ED dan in de krant van die dag, maar over het algemeen worden de belangrijkste berichten wel op de website gezet.

Het nieuws over Helmond wordt de laatste weken gedomineerd door geweldgerelateerde berichten (ten minste op de website van het ED):
-Mishandeling en vrijheidsberoving – Zakkenrolster door het lint – Meisjes mishandelen Helmondse tiener -Helmonder mishandelt bezoeker -Tiener bedreigt ambulancepersoneel-

Nu klik ik vaak uit nieuwsgierigheid ook op het kopje Eindhoven om het nieuws uit die stad ook te lezen en om een vergelijking te kunnen maken. Tot mijn verbazing staat er weinig geweld gerelateerd nieuws op. Dit kan twee dingen betekenen. In Eindhoven gebeurd relatief gezien veel minder als het om geweld gaat of in Eindhoven is er belangrijker nieuws. Zo op het eerste oog lijkt het eerste het geval te zijn. Nou ja, het kan ook zijn dat er in Helmond niet zoveel ander nieuws is, maar ook als ik kijk onder het kopje NIEUWS HELMOND van deze weblog kijk, dan wordt dit sterk gedomineerd door geweldgerelateerde berichten.

Als raadslid volg je de berichten op de voet en vraag je jezelf af of dit allemaal incidenten zijn of hebben we hier te maken met een ernstig probleem. Ik vraag mij dan ook af of wij in Helmond afwijken van de landelijke trent. Uit nieuwsgierigheid ben ik gaan kijken op de misdaadmeter van het AD. Er staan helaas geen cijfers op over 2009, maar je ziet duidelijk dat gewelddelicten in 2008 gedaald zijn t.o.v. 2007. Bijvoorbeeld het aantal mishandelingen in 2007 zijn van 460 gedaald naar 428 in 2008.

Ik ben erg benieuwd naar de cijfers van 2009, maar als ik lees dat er 40 procent bezuinigd gaat worden op veiligheidsbudget van de gemeente Helmond dan vrees ik voor de nieuwe cijfers. Hopelijk zullen de vooroordelen over Helmond niet bevestigd worden.

Mohammed Chahim
Raadslid

6reacties

Elly Vereijken wint Hellemondse diktee


Gisterenavond organiseerde Haw Ut Hellemonds voor het derde jaar het Growt Hellemondse Diktee. Aan de deelnemers de schone taak 30 Helmondse woorden correct te spellen en 5 woorden van de juiste betekenis te voorzien. Zo werd beoordeeld wie de Helmondse taal dit jaar het best machtig is. Dat bleken de dames Elly en Anja Vereijken te zijn met ieder 16 juiste antwoorden. De daardoor noodzakelijke barrage wees Elly Vereijken als winnares aan.
Wim Daniëls, de samensteller van het Helmonds woordenboek, presenteerde de avond gelardeerd met leuke anekdotes. Voor mevrouw Welling-Visser, speciaal uit haar woonplaats Amstelveen weer naar Helmond gekomen, was er slecht nieuws. Zij presteerde het om werkelijk alles fout tebeantwoorden.
Gelukkig kwam uit het zeer goed gevuld Speelhuis prettig nieuws voor een Helmonder die vorig jaar vanwege zijn hazenlip, nogal moeite had met de Helmondse uitspraak. Lastig, want "het Helmonds is een taal die je schrijft zoals je hem hoort" zoals Daniëls pleegt te zeggen. Deze mijnheer had een aantal maanden geleden een operatie ondergaan. Het spreken ging nu stukken beter maar hij had nog wel evenveel fouten als vorig jaar.

10reacties

Camera’s op de gemeenteraad (JC)


Helmond heeft 5 jaar geleden veel werk gemaakt van het Boscotondocomplex, waarvan een nieuwe raadzaal een belangrijk onderdeel is. Toch zitten er wat rare zaken in dat complex. Een daarvan is dat naar goed Italiaans gebruik de raadsleden met hun rug naar de burger zitten. Een welhaast symbolische opstelling die kennelijk iedereen bij de bouw van Boscotondo over het hoofd gezien heeft. Het College wil daar best wat aan doen en kwam met een verbouwingsvoorstel. Beter laat dan nooit, nietwaar?
Een dag of tien geleden is dat plan toch afgewezen. De gemeenteraad heeft er geen 450.000 euro voor over om de raadzaal op de schop te nemen. Raar eigenlijk, want dat besluit is mede ingegeven door de noodzaak tot bezuinigingen. Terwijl vrijwel alle economen nu juist leren dat investeren en projecten uitvoeren, juist goed is om in tijden van crisis de economie op gang te houden. En dat kunnen we in Helmond verdraaid wel gebruiken!
Een heel erg opvallend (en duur!) onderdeel van het verbouwingsplan was het ophangen van wat camera’s en andere apparatuur om de raadsvergaderingen direct op internet uit te kunnen zenden. Een al weer oud idee van D66 dat ooit opgericht is om bestuurlijke vernieuwing door te voeren en zich in het verlengde daarvan zich nog steeds zich sterk maakt voor het volkomen mislukte dualisme.
Het uitzenden van raadsvergaderingen is sowieso geen goed idee. Ze duren dan drie keer zo lang en alle raadsleden wringen met de ellebogen om zo lang mogelijk in beeld te komen, of ze nu iets te vertellen hebben of niet. Toen in de jaren ’90 de lokale omroep een poosje de raadsvergaderingen live uitzond, duurden de op tv uitgezonden raadsvergadering zo’n 2 uur langer!
Bovendien zijn raadsvergaderingen in het algemeen saaie grauwe gebeurtenissen waarvan het toezien de burger alleen maar meer afkerig van politiek zal maken.
Veel grote bezwaren vind ik echter dat de gemeente zo op de stoel van de zendgemachtigde gaat zitten en nog meer geld in haar eigen afdeling communicatie stopt om de uitzendingen mogelijk te maken. Dat past in een trend maar ik dacht eigenlijk dat we voor dit soort zaken een lokaal radiostation hadden, Stadsradio (en televisie!) Helmond.
Waarom dus al dat geld voor de raad als filmster niet aan de Stadsradio gegeven zodat zij een goede (dwz. professionele en onafhankelijke) samenvatting van een half uur kunnen maken van alle raadsvergaderingen? Ingeleid en becommentarieerd door professionals, omlijst door interviews en achtergrondreportages kan dat een leuk programma worden. Dat zou een echte bijdrage zijn aan de communicatie van de gemeenteraad. En aan de noodlijdende Stadsradio.

                                                          Was getekend,

Naw en Vruuger CXXV


Naw het uit 1978 daterende appartementencomplex Tramonde. Van dit complex zijn 53 woningen aan de Kasteel Traverse gelegen en 3 woningen aan de Kerkstraat. Vruuger (1963) zie je de gemaakte doorsteek ten behoeve van de aanleg van de Kasteel Traverse. De Kerkstraat werd daardoor in tweeën gedeeld.

7reacties

Wie schilderde dit schilderij?


Geef de volledige naam (= voornaam, eventuele tussenvoegsels én achternaam)


Tussenstand:
3 punten: Michael Rieter
2 punten: Ad én wilma
1 punt:en Noud
-1 punt:en Els (gestart met 2 punten minder)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
3reacties

2 Meisjes mishandelen leeftijdgenootje


De politie hield gisteren rond 13.30 uur een 14-jarig en een 15-jarig meisje uit Helmond aan. Zij worden ervan verdacht zondagavond 6 september rond 19.45 uur op het Frieslandpad een 15-jarig meisje uit Helmond mishandeld te hebben. Onder andere door haar meerdere keren in het gezicht te slaan
Daarbij vernielden ze ook haar bril en pakten haar mobiele telefoon af. Het meisje wist  te vluchten maar moest hierbij haar fiets achterlaten. De 2 jonge daders meldden zichzelf een dag later op het politiebureau aan de Deltaweg in Brouwhuis. Tegen de verdachten is proces-verbaal opgemaakt.