oktober 2009

Benepen visie op cultuur (JC)


Helmond heeft een lange traditie van fantastische plannen, halve uitwerking en daardoor mislukte initiatieven. Ik beperk me in deze bijdrage even tot de culturele sector maar herinner ook aan grote bedrijven die toch maar niet kwamen of al snel verdwenen, gedoe over de infrastructuur en niet te vergeten die eeuwige blamage voor de stad: de Luchtbrug.
In de cultuurhoek hebben we o.a een Speelhuis gezien wat onderdeel was van een veel groter plan en uitgekleed werd, een nieuw Filmhuis waarvan op de tekening al duidelijk was dat het te klein zou zijn, een Plato waarvan iedereen met verstand van zaken kon voorspellen dat het gebouw niet voldeed (zie hier) en een Cacaofabriek die jarenlang met hangen en wurgen het hoofd boven het (kanaal)water heeft moeten houden.
En dan nu weer de discussie over ons industrieel erfgoedmuseum dat tienduizenden mensen naar de stad moet lokken en een culturele heetplek bij Suytkade.
Een en ander was voor mij aanleiding om eens goed naar de nieuwe (concept) cultuurnota 2009 – 2012 te kijken. En dat is een vreemd stuk geworden, balancerend tussen grote ambities en klein geld. In totaal is voor dit jaar ruim 10 miljoen euro voor cultuur beschikbaar. Cultuur is daarmee sowieso al een van de kleinere begrotingsposten. Dat geld gaat grotendeels op aan 4 grote zaken: achtereenvolgens de Bibliotheek, ‘t Speelhuis, het Kunstkwartier en het gemeentemuseum. Het hele verdere culturele veld moet het doen met peanuts.
Interessant zou het zijn de gegevens over deze grote 4 eens verder uit te werken. In de cultuurnota is dat helaas niet gedaan. Wat zijn bibliotheekbezoekers en hoe verhoudt zich dat met de rest van Nederland? Trekt het museum wel genoeg bezoekers? (Nee, althans minder dan een paar jaar geleden beloofd.) Kan het Kunstkwartier met de beperkte middelen wel aan de vraag voldoen? ‘t Speelhuis staat bijna 3 van de 4 avonden leeg. Wat kost dat per gesubsidieerde stoel? En last but not least: is de doelgroep echt klein of is de programmering achterhaald?
Ik denk dat een groot deel van het probleem ontstaat doordat alle instellingen moeten vechten voor hun bestaan, zeker in deze tijd van verdere bezuinigingen. Misschien moet Helmond het daarom maar eens over een hele andere boeg gooien. Niet langer aparte instellingen subsidiëren en zo in een concurrentiestrijd dwingen maar de zaken groots aanpakken. Dit is de zak met geld voor cultuur, dit zijn onze eisen in aantal bezoekers, exposities, cursisten of uitleningen, en zie maar dat je daaraan voldoet. Zo dwing je instellingen tot samenwerken en kan in Helmond misschien toch nog iets moois opbloeien. Want dat is misschien wel het meest vernieuwende aan deze cultuurnota: eindelijk zegt de gemeente met zoveel woorden dat cultuur voor een stad belangrijk is. Nu nog boter bij de vis.

                                                          Was getekend,

4reacties

Naw en Vruuger CXXXII


Naw zie je het kruispunt James Ensorlaan en Jacob Catslaan in de wijken Bloem- en Paardenvelden en Haverveld in Helmond Noord. Op 11 oktober werd deze foto gemaakt. Vruuger (1973) stond daar de kleuterschool die deel uitmaakte van basisschool De Hoefslag. Verder zie je een deel van het 6e, 7e en 8e Jagershof.

Bron van de foto van Vruuger:
Fotopersburo van de Meulenhof BV
23reacties

Wiens letters zijn dit?


Hierboven zie je 8 letters die op verschillende naam- of reclameborden, gevelreclame, et cetera aan de buitenkant van Helmondse gebouwen staan. Iemand die 6 letters tegelijk correct benoemt, verdient een punt.
Belangrijk (dus lees even met aandacht):

  • Op www.kvk.nl staan de exacte bedrijfsnamen die je hier moet invullen. Kopieer die naam en plak hem in je reactie. Heeft dat bedrijf daar meerdere namen, kies er dan 1.
  • Plaats elke naam op een nieuwe regel (dus na elke naam steeds een keer enteren).
  • Geef in 1 reactie dus meteen 6 verschillende namen behorend bij 6 verschillende letters. Geef je minder of meer dan 6 namen in 1 reactie, dan is je antwoord automatisch fout.
  • Je mag zoveel reacties (met opnieuw 6 namen) geven als je wilt.
  • Nadat de persoon is aangewezen die een juist antwoord (dus 6 namen) gaf, volgt in dit log waarschijnlijk een vervolgvraag.

Tussenstand:
5 punten: Michael Rieter
4 punten: wilma
2 punten: Ad
1 punt:en Noud én Ellen én Mien
0 punten: Els (gestart met 2 punten minder)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
27reacties

Wateroverlast in Helmond-Noord


Een deel van de huizen aan de Ferdinand Bolstraat in Helmond-Noord zit al de hele dag zonder water.
Dat meldt Maaike van Schaijk die zich ergert aan riolering en waterleiding in haar buurt. “Het gaat hier in de buurt voortdurend mis. Dan komen de kinderen van buiten gerend en roepen ‘Mama, er vliegt ‘n tegel de lucht in’. Waterleiding en riolering hier in de buurt zorgen nu al weken voor grote overlast.”
Volgens haar knapte 2 weken geleden een waterleiding in de Gerard Doustraat en zakte vorige week een telefooncel bij winkelcentrum De Bus in de grond. “Echt meters de grond in. Er moest ‘n kraan aan te pas komen om die eruit te trekken.”
3 Dagen geleden ging het mis bij de James Ensorlaan en vandaag in zowel de Bartholomeus van der Helststraat als de Jan Lievenstraat met als gevolg dat het hele blok blank stond.
Van Schaijk belde om te beginnen de gemeente maar kreeg daar geen gehoor. Daarna de politie die na een half uur ter plekke was. En pas na anderhalf uur waren mensen van Brabant Water bij het ongewenste zwembad. “Die dan ook eerst nog eens een uur staan kijken en niet weten wat ze doen moeten.”
“Het word toch eens tijd dat iemand hier wat aan gaat doen. Het hoeft maar te regenen en alles staat onder en dan springen er ook nog eens leidingen. Het is niet de bedoeling dat wij als buurtbewoners iedere keer met een bezem klaar moeten staan om het water buiten te houden, terwijl er tegelijkertijd geen water uit je kraan komt.”
Brabant Water is tot vrijdag 27 november bezig met schoonmaakwerk aan het waterleidingnet in Brouwhuis, Eeuwsels, Haverveld en Binderen. Daarbij worden de leidingen schoongespoeld. Brabant Water waarschuwt wel voor onderdruk maar niet voor overdruk waardoor leidingen kunnen knappen.
Brabant Water was na 17.00 uur niet meer voor commentaar bereikbaar.


Update (woensdag 28 oktober om 22 uur):
                                  YouTube-filmpje (zonder geluid) door Maaike van Schaijk

1reactie

Helmondse Helden: Jan de Wit


Er zijn bij mijn weten geen Helmondse voorbeelden van krantenjongens die miljonair zijn geworden – misschien werden er te weinig kranten gelezen.  Maar ik ken wel diverse verhalen van arbeiders die tot fabrikant zijn uitgegroeid. Een van deze helden was Jan de Wit (1882 – 1966).
Een arbeider van komaf was Jan niet. Zijn vader was een boer uit Gemert, die vroeg overleed. Zijn moeder kwam uit een smidsfamilie en  stuurde Jan in de leer bij diverse smeden. Eén patroon zag wel wat in de jongen en stimuleerde hem cursussen te volgen en zijn blikveld te verruimen – een vast element in dit soort verhalen. Via die patroon kon hij als vuurwerker terecht bij de schroefboutenfabriek Everts & van der Weyden in Helmond. Nog maanden zou hij ‘s avonds helemaal naar Gemert terugwandelen om zijn opleiding tot smid te voltooien.
De jonge katholieke arbeidersbeweging bood een platform voor verdere ontwikkeling. Namens haar bemiddelde hij bij een staking bij de bekende Pasturke van Thiel, die hem meteen als meesterknecht binnenhaalde. Nadat hij in 1911 de eerste ‘arbeider’ was die in de gemeenteraad belandde, steeg hij bij Pasturke door tot bedrijfsleider. Later ging hij weer terug naar Everts & van der Weyden, waar hij het tot directeur bracht. Omdat hij in de omgang nogal lastig was, verschaften zijn mededirecteuren hem in 1944, toen hij de zestig al was gepasseerd, de middelen om een eigen spijkerfabriek te beginnen, J.H. de Wit en Zonen. Tegen alle principes van de internationale arbeidsverdeling in is die fabriek tot vandaag actief. (meer…)

4reacties

Chahim: Heisa in Helmond West


Tijdens de laatste commissie vergadering RF stond het wijkontwikkelingsplan Helmond West op de agenda. De commissie had nog een aantal antwoorden op vragen tegoed van de wethouder Boetzkes. Tijdens de presentatie werd de commissie op de hoogte gesteld van de informatie plannen van de gemeente richting het allochtone gedeelte van de bevolking van Helmond West.

Dit voornemen is een resultaat van de lage opkomst van onze allochtone medeburgers op de algemene informatiebijeenkomsten van de gemeente. Zoals ik wel had verwacht, gezien ik al eerder op de hoogte was van deze plannen, zou dit gezien het huidige politiek klimaat, niet goed vallen.

Ten tijde van de commissievergadering was de geplande aparte allochtone informatiebijeenkomst al georganiseerd, gebleken was dat deze haast alleen door mannen is bezocht. Dit was een enorme teleurstelling voor de gemeente en SWH en dus is besloten om een aparte informatiebijeenkomst te organiseren voor vrouwen. Nou, dit was dus vloeken in de kerk. Een aparte informatiebijeenkomst voor vrouwen, is dit het Nederland waar wij voor staan. Past dit binnen onze normen en waarden. Nee, deze informatiebijeenkomst moet niet doorgaan en deze vrouwen moeten zich maar aanpassen. Dit waren ongeveer de reacties van een aantal politieke partijen in Helmond. Grote woorden, waar je denk ik niets mee opschiet. Want los je hiermee het probleem op? Nee.

Dat de opkomst van allochtonen op de algemene informatiebijeenkomst laag was is te betreuren. Dat vervolgens een aparte allochtone informatiebijeenkomst wordt georganiseerd hoort eigenlijk niet, maar is wel noodzakelijk gezien de gemeente ook deze bewoners moet proberen te betrekken bij de plannen van de nieuwe wijk. Daarna is gebleken dat er geen vrouwen aanwezig waren op deze laatste bijeenkomst is ook niet correct. Betekend dit dat we deze vrouwen nou gewoonweg niet moeten informeren (wat deze politiek partijen eigenlijk voorstellen)? Betekend dit dat we deze vrouwen niet moeten helpen bij hun emancipatieproces, door simpel te roepen dat zij zich maar moeten aanpassen aan ons (wat deze lege bewering ook maar betekend).

Nee, er zijn zeer veel (alleenstaande) vrouwen in Helmond West die wij uit hun huizen moeten krijgen en proberen deel te laten nemen in onze maatschappij en als dit betekend een aparte informatie bijeenkomst voor hen, dan zeg ik met volle mond: Ja, doen zodat deze vrouwen sterken op hun benen staan, maar vooral omdat ik geloof dat dan deze bijeenkomsten in de toekomst niet meer nodig zullen zijn.

Mohammed Chahim
Raadslid

1reactie

GGG, Koukleum


Anita, ons meisje van het archief, is een echte koukleum. ‘s Winters zien wij haar vaak bibberend op der stoelje.
Onze “Willie Wortel” van de technische dienst heeft al een tijdje een oogje op onze Anita. Daarom heeft hij een cadeautje voor haar gekocht dat hij gaat aansluiten op de CV installatie. Nog wat aankleden met wat zachte kussens en wij denken dat Anita deze winter niet meer zal klagen.

voor wat verwarmingsplezier.
.

Naw en Vruuger CXXXI


Naw zie je de Kanaaldijk Noord-West richting sluis 8 met links 2 bruggen voor het verkeer. Rechts, achter het groen, staan woningen van De Vloet.
Vruuger (1979) stond rechts de kartonnagefabriek van Van Wezel en (iets verder richting spoor) de bar Le Chat Rouge. Links was de hefbrug voor het spoor (die  Naw vervangen is door een vaste verbinding) en 1 brug voor het verkeer.

Bron van de foto van Vruuger:
Fotopersburo van de Meulenhof BV
12reacties

Helmondze belangen, websites bekeken


Elke zichzelf respecterende partij heeft wel ‘n website. Je zou verwachten dat die in deze laatste maanden voor de verkiezingen goed bijgehouden wordt. Dat blijkt echter nogal tegen te vallen. Het verkiezingsteam van De weblog van Helmond maakte een rondgang.

Het CDA kondigde ‘n paar dagen geleden trots aan dat de site nieuw leven is ingeblazen. Dat mocht ook wel, want de voorlaatste bijdrage dateert van juni. Verder zien we een lege agenda en een leeg forum.
Dan doet de SP het beter. Veel nieuws en actueel. Deze partij heeft ook de meest pakkende verkiezingskreet: ’65 blijft 65′. Dat de AOW-discussie niets met de gemeenteraadverkiezingen van doen heeft, zij de SP vergeven. Het lijkt erop dat dit toch ‘n belangrijk thema gaat blijven. Wel is hun site behoorlijk overladen en komt daardoor nogal rommelig over.
Dan is de VVD heel wat rustiger. Wat je ook verwachten kunt van een partij van onder meer middenstanders. Deze partij biedt ‘n redelijk bijgewerkte agenda maar het laatste nieuws daar is dat op 2 juli 2009 Yvonne van Mierlo tot lijsttrekker is benoemd. Deze site heeft leuke filmpjes, aangeleverd door de landelijke partij.
Helmondse Belangen noemt hun site op internet ‘Helmondze Belangen’. Daar zal wel diep over nagedacht zijn. Hier ontbreekt, net als bij sommige andere partijen, de nieuwsbrief. Wel leuk zijn de vragen of ingezonden stukken, al komen die meestal van Berry Smits zelf af. Alleen zou iemand hem eens moeten voordoen hoe je zonder (pc)fouten een brief op het internet zet. Het WOB-verhaal en Berkendonk zien er niet uit. Maar de laatste brief dateert alweer van 2008. Een programma heeft deze partij kennelijk ook niet.

(meer…)

8reacties

Nieuws uit West: Project Buiten Om (6)


Besluitvorming over wijkontwikkelingsprogramma Helmond West komt steeds dichterbij. Het is goed om in een project achterom te kijken. Zo ook in dit project dat algemeen en individueel belang moet dienen. Soms lijkt het alsof die twee voortdurend met elkaar in oorlog zijn.

Cruciaal in oorlogsvoering is bevoorrading en communicatie van juiste informatie. Niets is zo verraderlijk als informatie foutief weergeven of uitleggen. "Wat gezegd wordt, is dat ook gehoord? Wat gehoord wordt, is dat ook begrepen? Wat begrepen wordt, is dat ook begrepen als bedoeld? Wat bedoeld wordt, is dat ook akkoord bevonden? Wat akkoord bevonden is, wordt dat ook gedaan? Wat gedaan wordt, blijft men dat ook doen?" Gelukkig valt elke communicatiemuur te beslechten.

Dat gebeurde ook tijdens de Wijkforumavond in Helmond West waarbij alle fractievoorzitters waren uitgenodigd om te discussiëren met wijkbewoners. Het bracht wijkbewoners en politiek dichter bij elkaar. De politiek schrok van de tekortkoming in de communicatie van haar eigen gemeente naar wijkbewoners en henzelf.

Uit een hoge hoed kwamen stellingen tevoorschijn waarop antwoorden op vragen niet langer schuldig bleven. De standpunten van de politieke partijen waren lang niet zo verrassend als de keuzes die B&W in het geheim maakte binnen het wijkontwikkelingsprogramma.

De gemeente doet haar best om alle neuzen dezelfde kant uit te laten wijzen. Dat werd ook tijdens de commissievergadering Ruimtelijk Fysiek van 13 oktober weer duidelijk. Een gelikte presentatie zorgde voor misleidende beeldvorming. Zo was een zonovergoten Warande handig gefotoshopt in tracé Buitenom. In het Cortenbachtracé stonden alleen maar kale herfstbomen gefotoshopt. Dichterlijke internetvrijheid zullen we maar zeggen.

(meer…)

Plaza Futura opkopen (JC)


Regelmatig kom ik in de Plaza Futura in Eindhoven. En het aanbod daar ziend, denk ik niet voor het eerst: ik zou willen dat ik die voorstellingen in Helmond kon zien!
Nu zijn we met cultuur de laatste jaren heel anders aan het omgaan. Cultuur mag niet elitair zijn, het moet de stadswijken in en naar het volk. Alsof we terug zijn de bij socialisten van Domela Nieuwenhuis. En bovendien mag het niks kosten, dus of de commercie of wie dan ook maar wat geld wil bijdragen.
Sinds kort zien we daar een tweede ontwikkeling bij komen: gemeenten die elkanders cultuur proberen weg te kopen. Dan is er blijkbaar opeens wel geld. Van het Brabants Orkest tot het North Sea Jazzfestival trekken gemeenten aan (succesvolle!) cultuurinitiatieven. Met als meest recente het vertrek van Het Zuidelijk Toneel van Eindhoven naar Tilburg.
En daar ligt een schone taak en een kans voor Helmond. Plaza Futura vecht al jaren met de gemeente Eindhoven over een nieuwe plek waar meer ruimte is voor meer aanbod. Die discussie komt alsmaar niet verder. Dus kan Helmond mooi als reddende engel optreden: laten we de Plaza Futura naar Helmond halen. Desnoods naar Suytkade. Plaats genoeg en geld genoeg daar.

                                                          Was getekend,

2reacties

Smeulders: Afscheid Helmondse politiek


Dit is waarschijnlijk een van de laatste columns die ik schrijf op De weblog van Helmond. Ik heb me namelijk niet kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Dat was geen gemakkelijke beslissing.

Ik ben op mijn 16e lid geworden van GroenLinks omdat ik o.a. iets wil doen aan de honger in Afrika, me wil inzetten om de klimaatverandering tegen te gaan, eraan bij wil dragen dat er in Nederland niet langer 300.000 kinderen in armoede opgroeien. De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat het lastig is om deze zaken op gemeentelijk niveau aan te pakken.

Op dit moment is er sprake van een economische crisis, een energiecrisis en een klimaatcrisis. Ik zie het als een uitdaging om deze crisissen aan elkaar te verbinden en gecombineerd aan te pakken, zodat we er sterker uitkomen. Ik denk dat dat kan binnen Provinciale Staten. Als lid van de Provinciale Statencommissie voor Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid merk ik dat het abstractieniveau in de Staten hoger is dan in de gemeenteraad. Zo bepaalt de Statencommissie waar ik deel van uitmaak hoe we in Brabant het komende decennium met energie omgaan. Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat de provincie nu echt kiest voor duurzame energie. Voor zo'n keuze is de steun van alle partijen nodig, ook die deel uitmaken van de coalitie. Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken om ook de coalitiepartijen zover te krijgen, aangezien Provinciale Staten zich vaak dualer en minder volgzaam opstellen als de Helmondse raad. En dat maakt de politiek ook weer zoveel leuker!

Een andere, praktische reden waarom ik na de raadsverkiezingen niet terugkom, is dat ik simpelweg niet weet hoelang ik in nog in Helmond woon. Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van mijn scriptie voor de studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Ik doe dit bij Brainport in Eindhoven. Dit is goed te combineren met de Helmondse raad: Eindhoven is immers vlakbij Helmond. Stel dat ik over een half jaar in Den Haag ga werken, dan is in Helmond wonen een stuk minder voor de hand liggend.

Ik kijk met ontzettend veel plezier terug op vier jaar in de Helmondse poltiek. De afgelopen jaren heb ik veel geleerd! Die ervaring neem ik graag mee naar Den Bosch.

Eerst ga ik me nog vol inzetten tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks Helmond verdient meer dan 1 zetel in de gemeenteraad. Mijn fractievoorzitter Rudi van der Made is in mijn ogen het beste raadslid, en dat zeg ik niet omdat we van dezelfde partij zijn. Daarnaast zijn we de afgelopen jaren ook volop in de stad actief geweest. Denk aan de Kasteeltuinpicknicks en aan het Groenste Idee van Helmond. Binnenkort presenteren we een prachtige kieslijst en ik heb dan ook alle vertrouwen in de toekomst van GroenLinks Helmond.

Met mijn vertrek verlaat de jongste persoon de Helmondse politiek. Het is geen afscheid voor goed, jullie gaan zeker nog van me horen. En ook vanuit het provinciehuis blijf ik natuurlijk betrokken bij onze prachtige stad!

Paul Smeulders
Burgercommissielid

60reacties

Wat is zijn voornaam?Tussenstand:
5 punten: Michael Rieter
4 punten: wilma
2 punten: Ad
1 punt:en Noud
0 punten: Els (gestart met 2 punten minder)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
5reacties

Naw en Vruuger CXXX


Naw de Sint Jozefkerk met het pas gereedgekomen plein op de Tolpost. Op dat kruispunt van 5 wegen staat nu een fontein, een kunstwerk naar ontwerp van Henk Visch. Vruuger (1925) had de Sint Jozefkerk nog geen toren vanwege geldgebrek bij de bouw. De toren werd 2 jaar later toch nog gebouwd.

56reacties

Plastic wel of niet apart buiten zetten?


GroenLinks Helmond wil van burgemeester en wethouders weten wat de gemeente gaat doen om meer mensen te bewegen hun plasticafval in de daarvoor verspreide zakken te doen. Rudi van der Made heeft daarover schriftelijke vragen aan het College gesteld.
In de afgelopen weken zijn in heel Helmond aparte zakken uitgedeeld waardoor mensen hun plasticafval nu voortaan gescheiden aan de ophaaldienst kunnen meegeven. Van der Made constateert nu dat bij de eerste ronde van het gescheiden inzamelen van dit plastic maar weinig mensen een zak buiten gezet hebben.
Het doel van de gemeente is dat dit jaar 1/3 van de huishoudens aan de plasticinzameling meedoet. Helmond sluit daarmee aan bij de landelijke campagne om plastic afval te scheiden. Volgens GroenLinks wordt dat percentage op geen stukken na gehaald. Zoals bekend zaten in de bijgeleverde folders de nodige fouten en is het voor veel mensen onduidelijk wat wel en niet in de plastic zakken hoort. Bovendien stelt de gemeente in de folders ten onrechte dat de burger door deze afvalscheiding geld kan besparen omdat de grijze bak minder vaak geleegd hoeft te worden. In Helmond, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Laarbeek, betalen we echter een vast bedrag, onafhankelijk van hoe vaak of hoe vol de grijze bak aan de straat gezet wordt.
Dat is voor Van der Made aanleiding om het College van B & W te vragen om alsnog een gedifferentieerd tarief voor afvalstoffenheffing te (her)overwegen, waarbij per keer of per gewicht wordt afgerekend.

4reacties

30.000 Reacties


In maart 2006 de 10.000ste, in oktober 2007 de 20.000ste en jawel, 2 minuten geleden plaatste Ad de 30.000ste reactie op de weblog. Dat vinden wij het vermelden en een attentie waard. Daarom bieden we jou, met dank aan ‘t Speelhuis, bij deze 2 vrijkaartjes aan. Omdat smaken verschillen heb je de keus uit:
Ali B. (met ‘Wie Ali zegt, moet B zeggen’) op dinsdag 24 november
Leonie Jansen (met haar show ‘Second Wind’) op donderdag 26 november
Vertel in een reactie hieronder welke voorstelling je kiest en zet jouw e-mailadres in het daarvoor bestemde “E-mailadres-vakje”. Dan hoor je per mail van ons hoe je jouw kaartjes in bezit krijgt.
Dank natuurlijk ook aan al die Helmonders die de voorgaande 29.999 reacties achterlieten. Super leuk te zien dat de Helmonders zo massaal op de weblog reageren! Dat er nog vele mogen volgen. Want zonder reacties heeft De weblog van Helmond geen bestaansrecht, vinden wij. “Reacties zijn voor mij nog steeds de slagroom op de taart.” zoals 1 lid van het weblogteam het altijd zo mooi verwoordt.

19reacties

Plato. Door jongeren, voor jongeren?


Bijna dagelijks kom ik, op weg naar het centraal station, langs het gebouw van Plato. Poppodium Plato om precies te zijn.
Daar op die m.i. unieke locatie staat een gebouw bestemd voor jongeren wat nauwelijks wordt gebruikt voor het doel waarvoor het midden jaren 90 is gebouwd t.w. een cultureel centrum voor alle jongeren in de stad met speciale aandacht voor muziekconcerten.
Een aantal dagen in de week is er wat beweging. Meestal in de namiddag zie je enkele jongeren die, al of niet onder begeleiding van een ouder, deelnemen aan lessen welke worden verzorgd door medewerkers van het Kunstkwartier. De affiches die er hangen melden concerten welke worden georganiseerd bij 013 in Tilburg of  de Effenaar in Eindhoven. Alles lijkt erop dat Plato op stervensna dood is……….

Uit de krantenkoppen van de laatste maanden krijg ik de indruk dat het de wethouder goed uitkomt dat hier zo weinig activiteiten plaatsvinden. Het lijkt erop dat we, tragisch langzaam maar doelgericht, afstevenen op de sloop van dit gebouw. Politiek en pers praten niet meer over de door wethouder Bethlehem beloofde doorstart, het Plato bestuur zwijgt in alle toonaarden, interim managers onthouden zich wijselijk van gevoelige uitspraken en de jongeren, ofwel de doelgroep, wat vindt die er eigenlijk van? Het blijft erg stil.
Daarentegen lijken alle pijlen gericht op het zoveelste stedelijke wereldwonder van allure dat deze keer moet verschijnen in de omgeving van de Cacaofabriek. Oh ja, de naam hebben we al….die begint met een L.

Hoewel er niet openlijk wordt gesproken over te realiseren nieuwbouw aan de Molenstraat, lijkt het erop dat het Plato terrein, de parkeerplaats en het gebouw van de voormalige archiefdienst in de verkoop zijn. Wellicht voor het zoveelste project dure, niet verkoopbare woningen of een nieuw kantoorgebouw met de naam ‘Leegstand’. Gemakshalve praten we ook niet meer over de 1,4 miljoen gulden die Plato in 1995 kostte en de tussentijdse financiële injecties.

Als de jongeren van Helmond niet het initiatief nemen om te knokken voor het behoud van Plato en tegelijkertijd de zo lang verwachtte doorstart mogelijk te maken dan, ja dan, wordt het lastig. Of heeft de gemeente inmiddels de jongeren ‘in the pocket?’ Zijn de relaties misschien te ‘intiem’ geworden met het subsidiëren van Impact, Helmond Young2gether en is deze gemeentelijke bemoeienis de doodsteek voor dit platform voor de Helmondse jongerenscène?

Sloop…..nee!  Zoek dan naar andere alternatieven voor dit gebouw.

Frans van der Zanden

5reacties

Niessen: Citymarketing


Serieus dieptepunt in de bestrijding van de effecten van de economische crisis was het meerderheidsstandpunt van de gemeenteraad dinsdag om het voorstel "Citymarketing" niet te steunen.
Feit bleek dat de verschillende partijen hun standpunt al hadden ingenomen en dat de ruimte voor een politiek debat daarmee was verkeken.
Dat Citymarketing voor Helmond een onmisbaar instrument is om de doelstellingen die wij voor onze stad voor ogen hebben te realiseren, werd niet door  iedereen gedeeld.
Het aantrekken van nieuwe bedrijven bijvoorbeeld, omwille van het creëren van meer werkgelegenheid in een stad waar de werkeloosheid groter is dan in de regio, zal vanuit de overheid om behoorlijke inspanning vragen. Voor het overgrote deel van Nederland is Helmond namelijk nog steeds een arme en onaantrekkelijke industriestad waar het niet bepaald goed toeven is. Pas op het moment dat mensen daadwerkelijk in Helmond komen en zien wat er de laatste vijftien jaar is veranderd wijzigt dat beeld zich en krijgt Helmond daarmee een kans om zich te meten met andere steden die niet belast zijn met een slecht imago vanuit het verleden. Op dat moment staan investeerders of ondernemers ook open voor bijkomende gunstige factoren zoals het ondernemersvriendelijke klimaat van Helmond, de gunstige ligging en de aanwezigheid van aantrekkelijke woonmilieus en maakt Helmond dus een kans. Dit geldt net zo goed voor het binnenhalen van opleidingen of het aantrekken van winkels (te denken valt aan een V&D) voor het centrum en voor potentiële kopers van huizen in onze nieuwbouwprojecten.
Kort gezegd: investeren in Citymarketing is dus anticyclisch en voor onze toekomst onmisbaar. Geef bekendheid aan al die zaken waarmee Helmond zich onderscheid  en probeer daar over een aantal jaren de vruchten van te plukken.
Helaas ging de discussie die dinsdag werd gevoerd over onder andere de positie van de evenementenstichting Stadspromotie. Deze stichting zou namelijk onderdeel gaan uitmaken van de stichting Citymarketing waardoor  een win-win situatie ontstaat. Sommige partijen waren echter de mening toegedaan dat deze evenementenstichting waarschijnlijk ook wel het verhaal van Citymarketing op zich zou kunnen nemen voorbijgaand aan het feit dat Citymarketing een tak van sport is die veel verder reikt dan het organiseren van stadsevenementen. Ook het argument dat men de jaarlijkse 2 ton voor een periode van vier jaar die met dit voorstel gemoeid zijn, liever aan iets anders zou willen besteden in deze tijd van bezuinigingen is maar moeilijk te begrijpen. Met name als je weet dat andere steden wel tot deze investering bereid zijn en Helmond straks door niet te investeren, mis zal grijpen.  Het verlies dat daarmee gepaard gaat is vanzelfsprekend vele malen groter en de vraag is of wij ons dat kunnen permitteren.

Ellen Niessen
Raadslid

6reacties

Auto schept beveiligingshek


Vanavond rond 21.45 uur reed een auto in op het beveiligingshek op het Zuidende. Zoals je op de foto’s ziet, is het hek het gehele motorcompartiment binnengedrongen. Er vielen geen gewonden. Gelukkig reed de auto met matige snelheid, anders had er het slecht uitgezien voor vooral de bijrijder.
Toegestroomde buurtbewoners zeiden dit al vaker op deze plek te hebben meegemaakt. Nu is het weer het hek geweest, maar er heeft ook al verschillende keren een auto in 1 van de tuintjes gestaan.
Volgens de omstanders was drank ook vanavond de oorzaak.