2009

14reacties

Q-koorts slaat hard toe in Helmond


Angelique Raaijmakers- van de Pol, CDA gemeenteraadslid Helmond-Noord, schrijft op ons verzoek over Q-koorts:

Tot en met 2006 kregen in Nederland elk jaar rond de 15 mensen Q-koorts, aangetoond na specifiek bloedonderzoek. Deze mensen werkten beroepshalve met dieren. In 2007 kwam een einde aan dit patroon doordat in Herpen ineens meerdere mensen ziek werden. Na enig onderzoek bleek dat deze mensen Q-koorts hadden en dat hier sprake was van een besmettingsbron.
In 2008 kreeg ik een telefoontje van een bezorgde wijkbewoner die net ontslagen was uit het ziekenhuis met de diagnose Q-koorts. In zijn naast woonomgeving kon hij wel 10 mensen aanwijzen met identieke klachten, zoals hoge koorts, longontsteking en “zo ziek als een hond” voelen. Intussen was dr. Di Giulo, huisarts aan de Leliestraat in Helmond, zelf ook al gealarmeerd door veel zieke patiënten met longontsteking in zijn praktijk.
Op dat moment ben ik gaan bellen met de GGD Brabant-Zuidoost die al acties uitgezet hadden. Al in 2008 werd een besmettingsbron aan de noordoost rand van Helmond aangewezen en het RIVM ( gezondheidsdienst van het Rijk) heeft in Helmond een luchtdeeltjesonderzoek uitgevoerd waarbij ze op een afstand van 500 meter en op 1.000 meter van het besmette bedrijf een hogere concentraties van de bacterie die de koorts veroorzaakt in de lucht aantrof.
Een besmette geit die lammert scheidt miljarden bacteriën uit en u moet weten dat je, bij pech, al van één bacterie besmet kunt raken en ook ziek kunt worden.
In 2009 vond een ware explosie plaats. Meer besmette bedrijven en zeer veel zieke mensen, 2.300 in totaal waarvan 221 mensen uit Helmond. Een flink aantal daarvan belandde in het ziekenhuis. Ik heb met best veel mensen gesproken die de Q-koorts gekregen hebben en allemaal zijn ze onder de indruk van het feit dat je zó ziek kunt worden en dat het zoveel tijd nodig heeft om weer de oude te zijn. Daarbij zijn ook nog flink wat mensen die twijfelen of ze zich wel de oude voelen!
In december 2009 loopt de publieke druk op. Want februari 2010 komt eraan en dan gaan de geiten weer lammeren. We hebben de discussie kunnen volgen en weten nu dat er flink wat maatregelen gaan volgen, waaronder het ruimen van geiten.
Helaas kan niemand een garantie geven voor het jaar 2010 en zelfs niet of de vaccinaties in 2011 het gewenste effect zullen gaan geven. We zullen met zijn allen af moeten wachten!
Ik heb hierboven het verhaal over de Q-koorts in een notendop opgeschreven. As u behoefte heeft aan de bijbehorende achterliggende documenten en cijfers en verdere uitleg over de Q-koorts zoekt, dan wil ik u verwijzen naar mijn web-log.

Met vriendelijke groet,
Angelique Raaijmakers- van de Pol

8reacties

PvdA-raadslid wil niet meer


PvdA-raadslid Nanette de Jager trekt zich terug als kandidaat voor de komende verkiezingen. Zij is ontevreden over de manier waarop de Helmondse PvdA haar heeft bejegend rond het vaststellen van de nieuwe kieslijst. "Ik voel me afgeserveerd."
Volgens haar is de commissie die de kandidatenlijst samenstelt onzorgvuldig te werk gegaan en heeft slecht gecommuniceerd. Ze heeft slechts 1 gesprek gehad terwijl met andere mensen vaker gesproken is. Maar ze is vooral boos op het bestuur: "Het bestuur heeft nauwelijks contact met mij gezocht en toch moet ik wijken voor nieuwe kandidaten. Mijn plaats op de lijst veranderde per dag terwijl ze met de functioneringgesprekken niks gedaan hebben. Ze laten me niets weten en zetten me dan vijf plaatsen naar beneden. Dat vind ik geen manier van doen. Ik ben boos om niet te zeggen pislink."
De Jager had graag als 1e vrouw op de kieslijst gestaan. Wat haar vooral steekt, is dat haar niet verteld is of en waarom ze niet zou functioneren. "Ik ben kaltgestelt door allerlei andere vrouwen boven mij te zetten." Ze vermoedt dat dit me maken heeft met een burnout, die haar de 1e helft van 2009 het werken onmogelijk maakte.Nanette de Jager (1967) stond bij de vorige verkiezingen op plaats 5 en kreeg een behoorlijk aantal voorkeurstemmen. Ze zit op dit moment in de commissie samenleving en de rekenkamercommissie en laat weten in ieder geval deze (haar 1e) periode af te maken. Het verbaasd haar dat het bestuur kiest voor een lijst met bovenin vrijwel alleen nieuwe mensen, terwijl de begeleiding daarvan te wensen over laat.
Op de voorlopige lijst voor maart 2010 staat ze nu op plaats 10, hoewel er ook lijsten circuleren waar ze nog lager staat. De ledenvergadering van de PvdA moet de definitieve kieslijst nog vaststellen. Met Nanette de Jager als kandidaat, hoeven ze daar dus geen rekening meer te houden. "Ik heb het helemaal opgegeven," zegt De Jager, die overigens wel lid van de partij wil blijven.

1reactie

GGG, Pech onderweg


Een collega van ons schept graag op over zijn BMW en zijn rijvaardigheid. “Er is geen betere auto en chauffeur”, zo begint of eindigt hij menig relaas.
Van de week belde hij naar kantoor dat hij met pech langs de weg stond. Dat hij wat later zou komen, hoeveel later wist hij nog niet. Omdat zijn verhaal warrig en zweverig klonk, ging 1 van ons kijken wat er nu precies aan de hand was.
Wij denken dat de beste chauffeur met de beste auto de eerst komende tijd niet veel te missen zal hebben met zijn grote mond.

maar vraag ons niet hoe dit kan.
.

3reacties

Chahim: Verkiezingsstrijd in Helmond


De Poll over wie nu het beste gemeenteraadslid is, geeft al een goed voorproefje van hoe het zal gaan tijdens de verkiezingen op 3 maart 2009. Ik lees graag de opmerkingen die door de bezoekers worden achtergelaten op de weblog.nl. Vooral de mensen ben die zeer enthousiast reageren en pleiten voor een bepaalde kandidaat spreken mij erg aan. Ik vind het positief dat mensen voor "hun" kandidaat pleiten zonder andere af te branden, mijn complimenten!

De Poll heeft mij aan het denken gezet wat nou een goed gemeenteraadslid is. Is dit iemand die uitvoerig het woord voert in de raad en veel in de media opduikt. Of is het iemand die veel contact onderhoud met zijn/haar achterban en zich dus veel in de wijken bevind. Waarschijnlijk heb je van beide wel een beetje nodig, maar ieder doet het op zijn/haar eigen manier.

Het doel van de Poll is natuurlijk een zo goed mogelijk schatting van die werkelijkheid te maken. Dit doe je omdat je aanneemt dat de bezoekers van deweblog.nl een representatieve vertegenwoordiging zijn van de totale Helmondse populatie. Ondanks dat ik denk dat dit niet het geval is heeft de uitslag weldegelijk betekenis. Immers in de politiek draait het om zieltjes winnen en dus om ervoor te zorgen dat mensen op jou gaan stemmen. Dit kun je door verschillen manieren bereiken, o.a. een goed verkiezingsprogramma, goede uitstraling etc.

Het enige probleem van de Poll is dat je niet kunt controleren of de mensen die stemmen wel "stemgerechtigd" zijn. Immers kun je als niet ingezetene van Helmond je bemoeien met Helmondse aangelegenheden. Het zal allemaal wel meevallen, dus zal ik er niet moeilijk over doen. Wel wil ik alvast de winnaar of winnares (het is spannend aan de top) feliciteren. Hopelijk doen de Helmonders net zo enthousiast mee aan de verkiezingen op 3 maart 2009 als aan de Poll op deze website.

Mohammed Chahim
Raadslid

61reacties

Faits divers rond de verkiezingen


In verkiezingstijd valt over veel onderwerpen te discussiëren, ook in Helmond. Daarom snijdt de weblog regelmatig een verkiezingsonderwerp aan in een nieuw log. Maar soms is wat we niet aansnijden ook de moeite waard en is geen nieuws ook nieuws. Omdat het leuk, interessant, belangrijk is of gewoon te mooi om te laten liggen. We noemen dit ‘faits divers’, diverse zaken, nieuws, opinie en achtergrond. Variërend van een verslag van een verkiezingsavond in bijvoorbeeld Dierdonk, een leuke foto, een uitglijder van een kandidaat, een ludieke verkiezingsactie, een relletje tot natuurlijk de betere roddels. Aangevuld met klein en groot verkiezingsnieuws ontstaat zo dit log ‘Fait divers rond de verkiezingen’.
Wij denken dat deze kleinere berichtjes in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2010 tot weinig discussie zullen leiden. Maar óf er over gediscussieerd wordt, is natuurlijk niet aan ons maar aan de bezoekers.

Elke Helmonder kan hier verkiezingsnieuws plaatsen. 1 Heel specifieke groep Helmonders roepen we echter nadrukkelijk op te reageren. Want wie is het beste ingevoerd in het wel en wee van de Helmondse partijen? De betrokkenen zelf natuurlijk; de kandidaten en de raads- of commissieleden, de leden van de partijen en de mensen daar omheen. Zij kunnen de andere Helmonders echte inkijkjes geven. Dat kan vanuit hun eigen persberichten of vergaderingen voordat die ergens anders verschijnen tot nieuwtjes over (mensen van) Helmondse partijen en alles wat daar tussen zit. Daarmee tonen zij aan dat ze scherp zijn op alles wat Helmond en de Helmonders aangaat. En dat gaan we belonen.

Vorige week informeerde een partij naar een betaalde advertentie ‘banner’ op de weblog. Ons antwoord was dat we (nog) geen betaalde reclame plaatsen. Maar het bracht ons wel op een idee voor dit log.
In plaats van een betaalde banner, kan 1 partij de enige banner verdienen die in de weken voor 3 maart 2010 op de weblog linksboven in de groene kolom verschijnt. Die banner is dan op elke pagina van De weblog van Helmond te zien.
Als je bij je reactie(s) hieronder in het vakje “Naam: (verplicht)” achter jouw (nick)naam de naam van je partij plaatst, nemen wij die reactie mee voor die gratis banner. Hoe meer en beter de nieuwtjes, des te meer kans.
Aankondigingen van politieke evenementen plaats je gewoon bij het log ‘Zet je politieke evenement op de agenda‘. Dat is voor de bezoekers het duidelijkst.
Ook die reacties tellen mee voor die gratis banner, ook de reeds geplaatste. De partijnaam bij je (nick)naam mag je daar achterwege laten. Tenzij je het duidelijker vindt die wel te plaatsen want dat mag natuurlijk altijd.

6reacties

Helmondse Helden: Jan Bungeners


Wat mij bij Helmonders vaak opvalt is hun linkse reflex. Vooral de senioren onder hen kunnen nog ouderwets uitpakken over rijke stinkerds en uitgeknepen loonslaven. Ik heb daar weleens tegenin gebracht dat zo'n indeling eigenlijk een feodale denktrant verraadt, waarop ik meteen met de Helmondse discussietechniek kon kennismaken: 'achflikkertochop.'
        Je zou verwachten dat Helmond bij zoveel links vuur wel een stevig partijtje heeft meegeblazen tijdens de massastakingen gedurende de eerste helft van de vorige eeuw. De waarheid is echter dat hier pas in de jaren zeventig voor het eerst massaal is gestaakt. Helmondse arbeiders zochten verbeteringen van hun arbeidssituatie liever op persoonlijke titel, dat wil zeggen, in lijntrekken en voorgewende ziektes als 'ping in de rug'.
        Niettemin zijn er hier net als elders echte linkse helden geweest. Petje af voor Jan Bungeners (1899 – 1975), de eerste socialist die in de gemeenteraad belandde. Het jaar waarin dat gebeurde was 1931, rijkelijk laat in vergelijking met andere fabriekssteden. Jan had echter niet alleen te kampen met de onverschilligheid van Helmondse arbeiders, ook met de gevestigde macht. En in een kleine fabrieksstad met niet al te grote bedrijven was die effectiever dan elders. Vooral de kerkelijke ban was een probaat middel om socialisten af te schrikken, zoals Jan zelf zou ervaren. Zijn eigen moeder zat op een zondag niets vermoedend in de Paterskerk naar de preek te luisteren toen over hem een ban werd uitgesproken – haar zoon een paria!

(meer…)

Naw en Vruuger CXXXVII


Naw zie je een gedenksteen in de wijk Haverveld. Ter herdenking aan het Speulheuske dat daar vroeger vlakbij (op de Pannehoefselaan 5) stond.
Vruuger (1963) stond daar (met op de achtergrond de Paulus Potterlaan) dus het Speulheuske. Dat werd in 1779 als jachthuisje of koepel van stadssecretaris en notaris Pieter de Leeuw gebouwd op de grond van de abdij van Binderen. Vanwege de rond 1920 heersende woningnood was ’t Speulheuske zelfs toen nog bewoond. Ondanks hevige protesten werd het huisje in juli 1967 afgebroken.

Erfgoedpark naar Begemannhal (JC)


Helmond heeft een al (veel te) lange traditie met het slopen van monumenten, om ze vervolgens weer opnieuw op te bouwen. Ik noem slechts het Ketseganske, de St. Jozefkapel, de poortwoningen aan Heistraat en de torenwoningen aan de Willem Prinzenstraat. Ook de nieuwe toegangspoort van het kasteelpark past in deze traditie. En in zekere zin geldt dat ook voor het hele centrum van Brandevoort. Die ‘veste’ is van het begin af aan gebouwd als een namaak-monument. De deskundigen die hier op de weblog komen, zullen er nog wel meer voorbeelden weten.
Intussen is ook het plan geboren om een themapark industrieel erfgoed te beginnen. Dat mag “geen museale uitstraling hebben, maar (wel) een zeer sterke entertainment component.” Aldus de gemeente. Bovendien is het “alleen haalbaar en wenselijk als dit commercieel kan worden geëxploiteerd.”
Adviesbureau Hollandsblauw te Herwijnen is er goed mee. Die mogen het plan uit gaan werken.

Voor heel wat minder geld heb ik nog wel een suggestie. Laten we de prachtige hal van Begemann opnieuw gaan opbouwen. Om het praktisch te houden wat kleiner dan het origineel, laat zeggen schaal 1 op 10.
Daar kunnen we dan al die verzamelingen van onze erfgoedmusea in onder brengen. Met alle toeters en bellen die bij ‘entertainment‘ horen. En voor wie glijbanen, rollercoasters en een ponypark (oh nee, attractiepark….) nog niet genoeg is, heb ik voor hetzelfde geld een tweede voorstel.
Laten we aan de rand van de stad een gigantisch parkeerterrein annex ‘transferium’ aanleggen. Laat zeggen op het voormalige MOB-complex aan de Deurneseweg. Van daaruit laten we een stoomtram door de stad lopen die en passant ons themapark aandoet. Daarmee slaan we meerdere vliegen in één klap. De Traverse en andere wegen worden ontlast, we lossen parkeerproblemen op, we hebben een ietsje pietsje beter openbaar vervoer en vooral een extra industriële attractie…

                                                          Was getekend,

1reactie

GGG, Oorlog in onze werkplaats


Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het is oorlog in onze eigen werkplaats. Een van thuis meegebrachte radio vormt de aanleiding.
Wat is het geval: 3 van de 4 monteurs zijn liefhebber van muziek uit het populaire genre. De vierde monteur én eigenaar van de meegebrachte radio volgt liever de nieuwsberichten en de praatprogramma’s. Telkens als hij de werkplaats maar even verlaat, zetten zijn collega’s vlug een andere zender op.
Sinds gisteren is dat echter niet meer mogelijk.

voor zijn oplossing.
.

2reacties

Smeulders: Helmond West op de schop


De Helmondse gemeenteraad stelt morgenavond het Wijkontwikkelingsplan Helmond West vast. Zoals het er nu naar uitziet, moeten er de komende jaren 200 huizen tegen de vlakte, worden er circa 175 woningen gerenoveerd en komen er 90 nieuwe huizen bij. Zeker 40 woningen moeten wijken voor de nieuwe stedelijke verkeersring. Die zal niet, zoals lang gedacht, door de huidige Cortenbachstraat lopen, maar meer buitenom de wijk. Met een tunnel onder het spoor door, die aansluit op de Heeklaan.

Morgenavond weten de bewoners van Helmond West na jaren vanonzekerheid waar ze aan toe zijn. Die onzekerheid is de afgelopenmaanden alleen maar toegenomen, door de belabberde communicatie van degemeente. Wethouder Boetzkes is de huiseigenaren zondervooraankondiging deur aan deur gaan vertellen dat hun huis tegen devlakte ging: het zal je maar gebeuren! Ook de communicatie naar degemeenteraad was slecht. Zo was de eerste presentatie die we kregenniet onderbouwd. Een dikke onvoldoende!

Als gevolg van het plan wordt het aantal huurwoningen in de wijk behoorlijk verlaagd. In plaats van het op zo'n grote schaal inzetten op het slopen van woningen, zouden wij liever zien dat er werd geïnvesteerd in het aanpassen van bestaande woningen, zodat deze betaalbaar blijven.

De vervolmaking van de stedelijke verkeersring is voor GroenLinks geen grootschalige sloop waard. GroenLinks denkt meer aan het soort weg als de Julianalaan, die ook onderdeel van de stedelijke ring is. Daarvoor zou de Cortenbachstraat te volgen zijn, maar veel minder sloop nodig zijn. Helaas vertelde wethouder Boetzkes tijdens de commissievergadering dat zo'n smalle variant (conform de Julianalaan) niet is overwogen. We hebben sowieso vragen bij ondertunneling: dit heeft een verkeersaantrekkend effect op een weg die door een wijk heenloopt. Is dit wel wenselijk? En vloekt het niet om zo'n tracé te leggen door wat de meest duurzame wijk van Helmond moet worden?

Begin dit jaar werd met veel bombarie gepresenteerd dat Helmond West de 'Provinciale Proeftuin Duurzame wijkontwikkeling' was. Op 19 december 2008 tekenden de gemeente Helmond, woCom en de Provincie Noord-Brabant hiertoe een intentieovereenkomst. Hierin staat onder 'ambities en resultaten' opgenomen dat Helmond West "de vergelijking met de beste voorbeelden van geherstructureerde woonwijken in Nederland glansrijk kan doorstaan en dient als voorbeeld voor de rest van provincie op het gebied van duurzaamheid en innovatie." Dan is het toch vreemd dat het woord innovatie geen enkele keer terug is te vinden in het wijkontwikkelingsplan! En ook wethouder Boetzkes kon niet duidelijk maken wat er zo bijzonder duurzaam en innovatief gaat worden aan Helmond West. Een gemiste kans!

Paul Smeulders
Burgercommissielid

14reacties

Een logo-vraag:


In verschillende kleuren wordt bovenstaande afbeelding als een soort van logo gebruikt in promotionele uitingen van een organisatie.

Hoe heet deze vooral op Helmond en omstreken gerichte organisatie?
Omdat die organisatie hun naam niet altijd consistent gebruikt,
zullen wij je antwoord dit maal beoordelen op 1 woord.


Tussenstand:
5 punten: Michael Rieter én wilma
2 punten: Ad
1 punt:en Noud én Ellen én Mien én Hans én Els én Frans D.

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
59reacties

Kies het beste raadslid


Elke 4 jaar mogen we naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. We stemmen dan op een kandidaat vanwege zijn of haar prestaties, hun beloftes voor de toekomst en/of gewoon omdat ze goed kletsen of een lekker smoeltje hebben… In maart 2010 mogen we een nieuwe gemeenteraad kiezen. En daarmee ook wie 4 jaar lang onze stad gaat besturen.
Maar zo lang hoef je niet te wachten. Nu al kun je op De weblog van Helmond jouw beste gemeenteraadslid kiezen. Je kunt stemmen op de bovenstaande 37 Helmonders die nu in de raad zitten en daarom op hun kwaliteiten beoordeeld kunnen worden.
De vraag is dus: wie vind jij tot op heden het beste raadslid van Helmond?
Het stemmen is heel eenvoudig:
    1. Vink het beste raadslid aan in de linker kolom bovenaan.
    2. Ga naar de felrode button Stem (ruim 10 centimeter onder nummer 38).
    3. Klik daarop om je stem te activeren.
    4. Nadat je hebt gestemd zie je automatisch de meest actuele tussenstand.

1reactie

Naw en Vruuger CXXXVI


Naw zie je de Gaviolizaal aan de Torenstraat. Na een onderbreking van enige jaren, is daarin het Helmonds Draaiorgel museum her-gehuisvestigd. In deze zaal staan onder andere de orgels die eerst in danszaal Bocken stonden.
Ooit waren het de opslagloodsen van Van Stekelenburg (Végé). Daarna had de Helmonse Brandweer er tot 1985 haar kazerne. Vruuger (1975) werd er feestelijk een sleutel overhandigd van een nieuwe brandweerauto. Nog veel vruugerder (jaren 20/30) werd er in den lande over Helmond niet gesproken als
DE brandweer maar HET brandweer.

3reacties

Helmondse Helden: Matthijs Vermeulen


Naast het theater ’t Speelhuis staan de bustes opgesteld van twee lokale componisten van serieuze muziek: Matthijs Vermeulen en Alphonse Stallaert.
        High culture in een fabrieksstad!
        Voor Alphonse Stallaert lijkt deze monumentale hulde aan de vroege kant: hij was een tijdje dirigent van het Brabants Orkest en heeft daarna zijn arbeidsterrein verlegd naar Frankrijk. Matthijs Vermeulen (1888 – 1967) daarentegen wordt op Wikipedia aangemerkt als niet minder dan ‘de grootste symfonische componist van Nederland’. Zelf kende ik hem al zonder een noot van hem te hebben gehoord, want hij is de veroorzaker geweest van een van de weinige incidenten in de geschiedenis van het Amsterdamse Concertgebouw. Dat incident, cruciaal voor zijn hele loopbaan, heeft wel een verongelijkt Helmonds tintje, al kan dat projectie mijnerzijds zijn.
       Maar eerst: wie was Matthijs Vermeulen? Hij werd geboren als Matheas van der Meulen, zoon van een kleine smid en winkelier in ijzerwaren op Kerkstraat 10. Het lag in de lijn der dingen dat hij zijn vader zou opvolgen, maar een zwakke gezondheid verhinderde dit en hij koos voor een priesteropleiding. Tijdens de muzieklessen op het seminarie van de Norbertijnen in Heeswijk kreeg hij een visioen van wat hij echt wilde worden.

(meer…)

8reacties

Coffeeshop in de Wolfstraat mag blijven


De coffeeshop aan de Wolfstraat mag open blijven. De rechtbank in ‘s-Hertogenbosch heeft de bezwaren van woningbouw, ondernemers, het Dr.-Knippenbergcollege en vooral omwonenden afgewezen. Zij hadden bezwaar gemaakt tegen het besluit van burgemeester Jacobs om Patrick van de Pol een overlastvergunning te verlenen voor de coffeeshop op Wolfstraat 124.

"Wat heb ik nu helemaal gewonnen?" Die filosofische vraag stelde eigenaar Patrick van de Pol ons, staande in een rij in Eurodisney. Hij heeft net van zijn advocaat te horen gekregen dat hij zijn coffeeshop mag openhouden. Van de Pol is blij dat zijn zaak kan openblijven en gaat ook zeker door met zijn nieuwe zaak. Maar hij verbaast zich over alle opwinding: "Ik dacht het juist allemaal goed en mooi geregeld te hebben, allemaal keurig in samenwerking met de burgmeester, de gemeente en de politie."
Van de Pol heeft op 10 maart 2009 een zo geheten overlastvergunning gekregen om aan de Wolfstraat 124 een coffeeshop, Bonne Ville genaamd, te runnen. Omwonenden kwamen daartegen al snel in het geweer, verenigd in diverse huurdersorganisaties. Daarbij hebben het Knippenberg, de ondernemersvereniging Heistraat en de woningcorporaties Woonpartners en Volksbelang zich aangesloten. Hun klachten gingen onder meer over parkeeroverlast, het bestemmingsplan, het imago van de wijk en vooral overlast voor omwonenden.
De gemeentelijke bezwaarschriftencommissie heeft die bezwaren direct ongegrond verklaard, op 1 na: een ontoelaatbare verstoring van het woon- en leefklimaat in de wijk. Burgemeester Fons Jacobs heeft daarop zijn vergunning beter gemotiveerd en opnieuw verleend. Hij stelt in zijn reactie met name dat het door de bezwaarmakers opgeroepen beeld van de Wolfstraat en omgeving "niet overeenkomt met de werkelijkheid." De coffeeshop ligt niet in een exclusieve woonwijk maar in een wijk waar wonen, winkels, horeca, onderwijs enz. naast elkaar bestaan. Een coffeeshop past daar best bij, zo vindt Jacobs. Waarna de omwonenden naar de rechtbank gestapt zijn. Die heeft nu geconstateerd dat de burgemeester correct gehandeld heeft en er dus geen reden is om de vergunning te weigeren.
Interessant aan de zaak is dat de burgemeester zich afzet tegen de stilzwijgende gedachte dat hij een vergunning voor een coffeeshop als het even kan moet weigeren. Zoals bekend is de Helmondse politiek van mening dat een stad als Helmond 'recht' heeft op minstens 1 coffeeshop.
Volgens de gemeente en nu dus ook de rechtbank, valt de overlast best mee. Weliswaar is de zaak al eens 6 maanden gesloten geweest voor het te veel softdrugs in huis hebben maar daar heeft de buurt geen last van. Bij de politie zijn nauwelijks incidenten rond de coffeeshop gemeld, ook niet onder de voorganger van Patrick van de Pol in de coffeeshop, Willy van Aarle. Wat de rechtbank betreft, kan de helemaal opgeknapte coffeeshop dus gewoon open blijven.
Advocaat André van den Brand die de bezwaarmakers vertegenwoordigt, weet nog niet of hij namens hen in hoger beroep gaat. Wel realiseert hij zich dat iets als 'overlast' erg moeilijk te bewijzen valt.

14reacties

Niessen: Diesdonk of BZOB-bos?


Uit de presentatie van de stuurgroep MEROS * verleden week donderdag, kwam naar voren dat twee locaties de voorkeur genieten voor een nieuw aan te leggen industriegebied. Naast het al bekende Diesdonk is nu ook het BZOB-bos tot voorkeursalternatief uitgeroepen. In eerste instantie lijkt dat vreemd omdat het gebied in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ligt.  De provincie is tot op heden altijd uitermate terughoudend geweest in het opofferen van groen binnen de EHS omwille van de aanleg van industrieterreinen of woningbouwlocaties. De reden dat het BZOB-bos toegevoegd is aan de te onderzoeken locaties is mede gelegen in het feit dat het gebied door de Aa in tweeën gesplitst wordt en daardoor dus niet aaneengesloten wat praktisch en dan met name op infrastructureel gebied onhandig is. Daarnaast zal de ontsluiting door de ligging van het kanaal en de te realiseren aansluiting op de A67 kostbaar en niet zonder problemen zijn.
Het BZOB-bos daarentegen is qua ontsluiting gunstig door haar ligging aan de N279. Het gebied is echter wel 35 hectare kleiner dan Diesdonk. Het bos is bij het grote publiek niet echt bekend en/of toegankelijk. De stuurgroep acht het zelfs waarschijnlijk dat de aanleg van nieuwe natuur in het kader van de compensatie, een hogere waarde zal hebben dan het bestaande bos op dit moment.
Voor de VVD is het bij de keuze tussen deze twee van belang of de grootte van het gebied aan de vraag tegemoet kan komen. Een binnenkort te verrichten onderzoek naar de toekomstig in te schatten behoefte aan bedrijventerrein zal daarover uitsluitsel moeten geven. Maar nog veel belangrijker is de tijd waarbinnen  het nieuwe industriegebied aangelegd kan worden. Het probleem van het tekort aan industrieterreinen heeft namelijk niet alleen betrekking op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Helmond waardoor nieuwe werkgelegenheid gecreëerd wordt. Evenzo belangrijk is de mogelijkheid voor een aantal bestaande bedrijven die in Helmond willen uitbreiden maar dat nu wegens een tekort aan grote kavels niet kunnen. Deze bedrijven zorgen voor een groot deel van de werkgelegenheid in Helmond en zijn dusdanig succesvol dat schaalvergroting wenselijk is. Op dit moment is dat vanwege het tekort aan uit te geven gronden nu dus een probleem. Gevolg hiervan zou kunnen zijn dat deze bedrijven zich op een gegeven moment elders vestigen. En dat zou voor de werkgelegenheid in Helmond desastreus zijn!
In december mogen de gemeenteraden van Helmond, Deurne, Asten-Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo hun visie op de MEROS geven. De Stuurgroep kan op basis van de behandeling in de raden eventueel nog overwegingen meenemen maar het is de Provincie die in de zomer van 2010 uiteindelijk zal beslissen.

Ellen Niessen
Raadslid

 

 

 

*Milieu Effect Rapportage Oostelijk gedeelte van de Stedelijke Regio. MEROS onderzoekt welke locaties in dit gedeelte van de regio gereserveerd kunnen worden voor woningbouw en bedrijventerreinen.

GGG, Vakantiehuisje


Vorige week kregen we weer eens een verzoek om ergens een pittig stukje over te plaatsen. Of we maar even de leiding van het vakantiepark wilde aanpakken, zo was het verzoek in een notendop. De betrokkene zou zijn huisje moeten afbreken omdat het onderhoud nogal te wensen zou overlaten. Men viel vooral over zijn schommelbank.
Als ware onderzoeksjournalisten zijn we de situatie natuurlijk in ogenschouw gaan nemen. We besloten om er geen pittig log op de weblog over te plaatsen.

en kijk of jij dat ook vindt.
.

18reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?


Vandaag (zaterdag 21 november) maximaal 3 antwoorden per deelnemer!
Elk antwoord vandaag na je derde antwoord is ongeldig.
Morgen mag je weer zo veel antwoorden geven als je wilt.


Tussenstand:
5 punten: Michael Rieter én wilma
2 punten: Ad
1 punt:en Noud én Ellen én Mien én Hans én Els

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
1reactie

Naw en Vruuger CXXXV


Naw zie je (vanaf de Bakelsedijk) de Wezelstraat. Voorheen maakte die straat deel uit van de Dierenbuurt, Naw heet het daar de Vossenberg. De laatste jaren werden er veel woningen keurig gerestaureerd en woningen in stijl bijgebouwd.
Vruuger (net na 1925) zie je woningen van woningbouwvereniging De Hoop die gebouwd zijn in 1923/1924. In het meest rechtse huis woonde jarenlang Theo van Dijk die reclasseringsambtenaar én ook secretaris bij De Hoop was.