februari 2010

2reacties

Helmondse Helden: Gérard Princée


Het Gemeentemuseum van Helmond heeft als thema voor zijn collectie: Mens en Werk. Dat is in het licht van de stadsgeschiedenis een aardige vondst, maar wel een vondst: vooral luie subsidieverstrekkers zullen er verrukt over zijn. Ikzelf had liever gezien dat het museum zich had ontfermd over kunstenaars uit de regio. Wie bekommert zich nu om een Sjef van Schaik of een Marinus Dillen? Als de directie pit had getoond had zij zelfs alle Brabantse schilders bijeen kunnen brengen, want de meeste omliggende musea proberen slechts een mini Tate of MoMA te zijn – ongewild maar toch zelfverkozen provincialisme, de meest verdrietige vorm ervan.
Wie aan elke vorm van provincialisme wist te ontsnappen en tegelijk zijn oorsprong nooit verloochende, was Gérard Princée (1908 – 1999), Helmonds grootste kunstenaar.
Gérard (op z’n Frans uitgesproken, maar Princée is weer op z’n Hollands) was een dromerige zoon van een slager op de Koninginnewal. Vandaag verdient een slager evenveel als de gemiddelde golfer, maar voor de oorlog was het armoe troef. Op latere leeftijd kon Gérard nog wenen om zijn gebrekkige jeugd, die inhield dat hij na de lagere school direct aan de slag moest en zijn tekenlust alleen op de avondschool kon botvieren. Er bestaan foto’s van hem op de caramelmakerij van de inmiddels verdwenen Nederlandsche Cacaofabriek, waarbij hij met stille verwildering tussen zijn collega’s staat. Iets van een carrière beleefde hij daar wel, want hij heeft voor dat bedrijf ook verpakkingen ontworpen. Achter in de twintig kwam hij echter tot de conclusie dat hij een kunstenaar was en hij waagde een enorme stap: hij vertrok op de bonnefooi naar Parijs. (meer…)

8reacties

Wmo geeft zieken sigaar uit eigen doos


"De gemeente is er alleen op uit om mensen af te schrikken die hulp willen vragen." Dat zegt Rinie Gielen-Biemans, van 1995 tot 2005 voorzitter van het Gehandicaptenoverleg Helmond. Nadat raadsleden in de commissievergadering verzucht hadden niets van de plannen van wethouder Boetzkes inzake de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) te begrijpen, schreef zij een brief met tekst en uitleg aan alle raadsleden. De plannen staan komende dinsdag op de raadsagenda zonder eensluidend advies van de commissie samenleving. In de raadscommissie kon immers geen besluit genomen worden.
Rinie Gielen-Biemans is niet blij met de voorstellen van de gemeente: "Mensen moeten meer gaan betalen en dan schrijft de gemeente ook nog glashard dat mensen door een hogere eigen bijdrage eerder 'eigen oplossingen zoeken'. In het zwarte circuit duiken bedoelen ze. Of 'mantelzorgers' nog zwaarder belasten."
De kritiek van mw. Gielen-Biemans richt zich op 3 zaken: de voorgestelde compensatieregeling en de regeling voor de eigen bijdrage maar vooral ook de adviezen van de belangenbehartigers. Het 'advies' van het Cliëntenplatform bestaat uit 1 mailtje met de mededeling dat de afzender het niet nodig vond over deze voorstellen te vergaderen. Ook heeft zij twijfels over de politieke onafhankelijkheid van leden van het Platform.
Inhoudelijk noemt ze de plannen zoals die in raadsvoorstel 25 en 26 (pdf) staan 'een sigaar uit eigen doos'.  De compensatie voor mensen met een laag inkomen van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp zoals voorgesteld, is zinloos. Die kon namelijk al bij de bijzondere bijstand worden gevraagd. Zo stopt de gemeente met Rijksgeld dat bedoeld was voor inkomensondersteuning haar eigen financiële gaten.
Bovendien moeten mensen toch weer gaan betalen als ze een andere voorziening nodig hebben, zoals een scootmobiel of woningaanpassing. Mensen betalen dan vaak jarenlang een maximale bijdrage, misschien zelfs wel meer dan een scootmobiel of aanpassing kost.
Sinds jaar en dag besteedt de gemeente maar een deel van het geld dat ze voor gehandicapten en zieken krijgt aan deze groep, besluit mw. Gielen-Biemans haar verhaal. "En daar komt nu een ordinaire bezuinigingsoperatie overheen. Niks 'Helmond, zorgzame stad'."

6reacties

Tweede Kerstdag koopzondag


Het college van burgemeester en wethouders blijft bij haar besluit om de komende Tweede Kerstdag als koopzondag aan te wijzen. Daartoe werd besloten omdat het Centrummanagement om deze koopzondag vroeg en er geen wetgeving of verordening in de weg staat.
Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die gemeenteraadslid Lodewijk den Breejen van de PvdA aan het College stelde. Hij vindt het "stijlloos van het Centrummanagement dat men direct na de drukke periode van Sinterklaas en Kerst meteen Tweede Kerstdag weer aangrijpt om opnieuw het winkelpersoneel bovenmatig te belasten en daar staan waarschijnlijk minimale inkomsten tegenover."
Het College van B&W stelt daar tegenover dat "de bescherming van het winkelpersoneel voor de gemeente geen grond mag zijn om een aangevraagde koopzondag te weigeren." Verder is het volgens de gemeente landelijk en ook regionaal niet uitzonderlijk om winkels geopend te hebben op Tweede Kerstdag.
Dat een aantal centrumwinkeliers minder blij is met deze koopzondag bleek in januari. Wat de winkelende Helmonders willen is nog niet bekend…

11reacties

Lodewijk den Breejen scoort


“Wij roepen maar voren” Lodewijk den Breejen, die afgetekend de lauwerkrans voor het slechtste raadslid van Helmond krijgt. Hij krijgt in onze verkiezing 9,7% van de uitgebrachte stemmen. Berry Smits en Michael Rieter volgen met ruim 8%.
Maar zoals Den Breejen terecht zei: “Ik eindigde in de poll voor het beste raadslid als 3e dus waar praten we over?”
Waar praten we over inderdaad? Want bij de verkiezing voor het beste raadslid, hebben ongeveer 3 keer zoveel mensen gestemd. De Helmonders zijn misschien veel positiever of beleefder dan we allemaal denken.
Want de grootste winnaar én verliezer van onze poll voor het slechtste raadslid, is de Helmonder zelf. Van de 536 stemmen ging 13,4% naar ‘geen mening’. Helmonders foeteren (een net woord voor een heel wat minder net woord) zoals bekend graag en zeker op ‘de politiek’. Tenminste, thuis of in de kroeg. Want zelfs in onze anonieme poll, is het aantal mensen dat ‘geen mening’ geeft opvallend hoog. Geeft, want in het algemeen hebben mensen best een mening over allerlei zaken, al dan niet op basis van argumenten.
Waarschijnlijk ligt de waarheid ergens in het midden: Den Breejen, Rieter en Smits zijn Bekende Helmonders geworden. Dat geldt natuurlijk ook voor Yalcin Yeyden, Theo van Mullekom, Henk Bekkers en Theo van de Ven waarvan er 2 op de valreep nog een eindspurt inzette. Goed of slecht, als je maar bekend bent is hier het adagium. De meeste zorgen moeten zich de politici maken die in onze beide polls weinig stemmen gescoord hebben.
Met ruim 500 uitgebrachte stemmen zijn we heel tevreden. De verkiezing van het slechtste raadslid in deze vorm was een experiment dat geslaagd is. De Helmonder heeft de kans gekregen zijn gemopper hard te maken en daar naar behoefte gebruik van gemaakt. De beste of de slechtste blijven relatieve begrippen. Volgende week mag iedereen officieel met het rode potlood gaan stemmen op de voor hem of haar beste kandidaat.

1reactie

Weblog-columns Rieter gebundeld


Na onder meer Jef de Jager staat De weblog van Helmond opnieuw aan de wieg van het meest traditionele medium; een boek(je). Columnist en raadslid Michael Rieter heeft de 6-wekelijkse columns die hij sinds 17 januari 2008 voor de weblog schreef gebundeld in een boekje. De Helmondse tekenares Hetty Hurkmans heeft bij elke column een passende pentekening gemaakt, zodat een boekje van 56 pagina's ontstaan is onder de titel "Ne skonne stad".
Het boekje is vanaf morgen gratis verkrijgbaar bij de Helmondse boekhandels De Roij & Boschman aan de Markt en De Ganzenveer aan de Oude Aa. Uiteraard zolang de beperkte voorraad strekt! Rieter noemt zijn columns "veelal ludiek geschreven verhaaltjes die af en toe niet gespeend van cynisme Helmondse onderwerpen onder de loep of op de hak nemen. Daarbij zijn Helmondse cultuur én multi-cultuur regelmatig aanleiding voor een soms scherpe pen."
Rieter geeft volmondig toe dat dit 'n verkiezingsstunt is maar dat het boekje ook voortkomt uit zijn ambitie om Helmond, de Helmonders en het Helmonds een eeuwige plaats in de geschiedenis te geven. "Ik vond het hartstikke leuk dat De weblog van Helmond mij 2 jaar geleden als columnist gevraagd heeft. Een beetje geïnspireerd door Wim Daniëls met zijn Helmondse boekjes én omdat het verkiezingstijd is, vond ik het nu een mooi moment om de columns te bundelen. Misschien ook wel om te bewijzen dat Helder Helmond geen rechtse standpunten heeft maar kijkt naar onze multi-culturele samenleving en dan hardop denkt 'daar moeten we iets mee'."
Voor een paar honderd liefhebbers ligt zoals gemeld een gratis exemplaar klaar in de Helmondse boekhandels. Mocht je misgrijpen, treur niet: alle columns van Rieter (weliswaar zonder de illustraties van Hetty Hurkmans) zijn hier te lezen.

Smeulders: Helmond Kiest


Het kan jullie haast niet zijn ontgaan: over een goede week zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politici halen alles uit de kast om zoveel mogelijk Helmonders te overtuigen om juist op hun partij te stemmen. De VVD deelt bij Helmond Sport stadionklappers uit, de PvdA bestelt voor een kapitaal aan rozen en onze windmolentjes, wuppies en appels vinden gretig aftrek. Alleen afgelopen zaterdag al hebben we er daar op de Markt duizend van uitgedeeld!

Hoewel het om lokale verkiezingen gaat, speelt de landelijke politiek een belangrijke rol. Dat effect wordt alleen maar versterkt door de val van het kabinet. Ik sprak zaterdag geregeld mensen die geen goed woord over hadden voor de regering. Mensen willen verandering. Niet alleen in Den Haag, maar ook in Helmond.

De afgelopen vier jaar is Helmond bestuurd door een coalitie van PvdA, CDA en VVD. Stuk voor stuk traditionele machtspartijen, die er samen niet in geslaagd zijn om een positieve visie voor de stad te formuleren. De punten waarop ze het wel eens worden, betreffen vooral de prestigieuze ruimtelijke projecten, zoals centrumuitbreiding, nieuwe wegen en grote investeringen in de kanaalzone.

GroenLinks ziet een heel andere toekomst voor Helmond. Een toekomst waarin alle inwoners worden meegenomen in de ontwikkeling van de stad. Daarvoor moeten alle Helmonders de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Verder is voor GroenLinks de bebouwde grens bereikt. Wij willen de groene gebieden aan de rand van Helmond behouden in plaats van bebouwen. Ook kiest GroenLinks Helmond ervoor om meer geld beschikbaar te stellen voor de thuiszorg.

Om deze belangrijke verbeteringen te betalen, kiest GroenLinks Helmond ervoor om de centrumuitbreiding een maatje kleiner te maken, grote investeringen in wegen te verminderen en plannen voor de kanaalzone 10 jaar uit te stellen.

Tijdens de campagne merk ik dat deze boodschap aanslaat. Veel Helmonders zijn geïnteresseerd in deze plannen. Dat doet me deugt, want GroenLinks wil graag groeien in Helmond, zodat wij meer van onze ambities voor Helmond kunnen realiseren.

We gaan deze laatste week dan ook tot het uiterste, om zoveel mogelijk Helmonders te attenderen op onze boodschap. Er staat nogal wat op het spel! De verkiezingen bepalen immers de zetelverdeling in gemeenteraad. Op basis hiervan wordt bepaald welke partijen het college vormen en de komende jaren hun stempel op Helmond mogen drukken. Helmond hunkert naar capabele bestuurders, die onze mooie stad door deze zware tijden loodsen.

Op 3 maart heeft u het voor het zeggen!

Paul Smeulders
Burgercommissielid

Al mijn voorgaande columns kunt u hier lezen.

5reacties

TV-debat is preken voor eigen parochie


De verschillen tussen de politieke partijen moet je met een loep zoeken. Het verschil zit in de details. Dat bleek weer eens tijdens het ‘grote Helmondse televisiedebat’ waarvoor vanmiddag de opnamen gemaakt zijn in de Fonkel. Alle lijsttrekkers deden hun best zich te profileren maar de overeenkomsten (b)lijken groter dan de verschillen. Zeker met de 10 tot 20 miljoen euro die Helmond vanaf volgend jaar structureel moet gaan bezuinigen. ‘Investeren en bezuinigen’ was dan ook het thema van dit debat.
Bezuinigen kan door alle grootse plannen wat later, meer bescheiden of helemaal niet uit te voeren, zo stellen vrijwel alle leiders voor. “Helmond neemt te veel hooi op haar vork,” zoals Peter Tielemans (SDOH) het formuleerde. Dan gaat het over plannen voor het verdubbelen van het aantal vierkante meters winkels in het centrum, het ontwikkelen van de kanaalzone en de nieuwbouw op Suytkade. Wat in ieder geval op de zeer lange baan geschoven gaat worden, is het idee een groot themapark rond industrieel erfgoed te gaan inrichten. Wel blijft het verbeteren van het stadscentrum en Helmond-West belangrijk.
Weinig nieuws dus in dit door Stadsradio Helmond georganiseerde debat. Opvallend is wel dat vrijwel alle sprekers Trots (op Nederland) fel aanvielen, hoewel hun standpunten op allerlei gebieden dicht bij die van genoemde Tielemans en zelfs Rieter (Helder Helmond) zitten.
Van Michael Rieter komt het voorstel de Helmondse cultuur beter te verkopen om zo geld in het laatje te brengen, bij voorbeeld door het invoeren van toeristenbelasting. Ander punt van discussie: bezuinig je meer door ambtenaren te ontslaan en werk uit te besteden of is uitbesteden juist veel duurder dan zelf kennis in huis hebben en houden?
Opvallend was ook dat D66’er Jan van den Heuvel wel alle andere partijen vraagt hoe ze miljoenen willen bezuinigen (“bezuinigen doet pijn”) maar zelf niet verder komt dan ambtenaren aan het werk zetten om nog eens met een (grove) stofkam door de begroting te gaan. Bezuinigen doet pijn maar waar D66 die pijn wil leggen blijft onduidelijk.
Wie de meeste indruk maakte tijdens het debat, is moeilijk te zeggen. De debatten blijven toch voornamelijk preken voor eigen parochie. Opvallend is wel dat elkaar vliegen afvangen al snel gaat ten koste van de inhoud. Of de prijs moet naar Theo van Mullekom (Helmond Aktief) gaan, die die met zijn humor en inzet zoals gebruikelijk de show stal en daarmee een vaste plaats in de raad verdient voor de rest van zijn leven. Wie het allemaal zelf wil zien, het debat wordt volgend weekeinde uitgezonden op Kanaal Helmond.

14reacties

Kabinet valt. Gevolgen voor Helmond?


Het vierde kabinet-Balkenende kwam vannacht ten val. Over de gevolgen voor Nederland zal, verwachten wij, nog menig woordje gesproken worden.
Op De weblog van Helmond zijn we natuurlijk alleen benieuwd naar de invloed op de Helmondse verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen woensdag over 11 dagen gaan natuurlijk gewoon door. Maar wat zijn de gevolgen voor de Helmondse gemeenteraadsverkiezingen?
Worden argumenten over bijvoorbeeld coffeeshops, Berkendonk en het centrumplan nu naar de achtergrond verplaatst? Of zal het zwartepieten over de schuldvraag van de val de discussie tussen de (landelijke) partijen in Helmond domineren? Is de kabinetsval juist goed of slecht voor de lokale partijen (Helder Helmond, Helmond Aktief, Helmondse Belangen/Leefbaar Helmond en Soc.Dem.Helmond/Ondernemend Helmond)? Of maakt het landelijke nieuws van de val van het kabinet eigenlijk niks uit voor de gemeenteraadsverkiezingen? We zijn benieuwd.

2reacties

Naw en Vruuger CXLIII


 Na het CDA Huis, zie je Naw het SP-huis aan de Molenstraat 95. Sinds 1988 heeft de SP daar haar kantoor waarin zij onder andere het wekelijkse spreekuur houdt voor elke Helmonder, lid of niet, die hulp vraagt. Nadat daar de textielzaak en kleermakerij van Hermes-Klomp zat, woonde er Vruuger (midden jaren 70) de weduwe Hermens. Inmiddels was de Traverse aan de achterzijde van die panden doorgetrokken waardoor de Molenstraat de functie van doorgaande weg verloor.

27reacties

Welke organisatie heeft dit in bezit?(de schrijfwijze van de volledige naam van die organisatie staat op www.kvk.nl)


Tussenstand:
2 punten: wilma
1 punten: Ad én Arjen én Els
-1 punten: Michael Rieter (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
5reacties

Parkeren is te duur?


Klagen over parkeren is een vast onderdeel op veel feestjes. Te duur en geen plek te vinden, zelfs niet als je een parkeervergunning hebt. Je auto parkeren is duur. En in Helmond zelfs wel heel duur. Of niet?
Volgens de gemeente valt het wel mee. Parkeren in Helmond is helemaal niet zo duur, laten ze ons weten.
Je auto in een parkeergarage zetten kost in Helmond 1,17 of 1,33 euro per uur. Tenminste in de gemeentelijke parkeergarages Boscotondo, Doorneind en City. Het P+R terrein bij het station is (voor treinreizigers) goedkoper, de particuliere Elzasgarage duurder. Parkeren bij een parkeerautomaat komt in het algemeen duurder uit, rond de 1,71 per uur.
Een ‘naheffingsaanslag ter zake van de parkeerbelasting’ (wij gewone mensen zeggen: parkeerbon) kost sinds 1 januari van dit jaar € 51,-.
Volgens een woordvoerder van de gemeente “zijn de parkeertarieven in Helmond laag vergeleken met andere steden.” Van de 5 grote steden in Brabant (Breda, Tilburg. ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond), heeft Helmond het laagste parkeertarief.
Het antwoord op de vraag hoe het met de bezettingsgraad zit en wat de (gemeentelijke) garages de gemeente kosten of opleveren, moest de woordvoerder ons schuldig blijven. Bekend is echter dat de gemeente zegt elk jaar geld bij de parkeergarages te moeten doen. Dat bleek onder meer toen de parkeergarage onder de nieuwe bibliotheek uit de plannen geschrapt werd. Hoeveel de gemeente jaarlijks bij moet leggen op de parkeergarages, blijft dus vooralsnog een vraagteken.
Wel is in mei 2009 een onderzoek gedaan naar hoe tevreden Helmonders zijn over het parkeren in de stad. Daaruit blijkt dat mensen ‘minder te spreken zijn’ over de hoogte van de tarieven en is een kleine helft van de bevolking ontevreden over het aantal parkeerplaatsen in het centrum.
Van de mensen met een invalidenparkeerkaart blijkt meer dan de helft niet tevreden over het aantal plaatsen voor gehandicapten. Daarnaast horen we al jaren klachten over hoe moeilijk het is om een parkeerkaart voor invaliden te krijgen. Kortom: over parkeren in Helmond zijn we nog lang niet uitgepraat.

Niessen: Veiligheid en Sport


Afscheid
Geschrokken heb ik vrijdag kennis genomen van het overlijden van collega raadslid Lex Pellemans. Lex was gedurende een poos wegens ziekte afwezig geweest maar de laatste tijd gelukkig weer van de partij. Hij zou zelfs de komende verkiezingen als lijstduwer voor de PvdA stemmen verwerven. En nu plots dit trieste bericht.
Een opmerkelijk en door mij zeer gewaardeerd standpunt van Lex was zijn visie op regels: die stonden ten dienst van de mens en niet andersom. Maar even zozeer zijn behulpzaamheid om mensen te helpen zijn voor hem zo karakteristiek.Mijn medeleven gaat uit naar zijn naasten, familie en vrienden en hen wens ik heel veel sterkte toe met dit groot verlies.
—————

Op zaterdag 20 februari komt Fred Teeven naar Helmond om samen met de inwoners van onze stad van gedachte te wisselen over de toename van geweldsdelicten in Helmond. De VVD heeft er al eerder voor gepleit dat mensen zich mogen verdedigen bij de dreiging van geweld. Teeven heeft hiertoe een initiatiefwetsvoorstel ingediend. "Ik wil af van de situatie waarin een dader eerst moet aanvallen voordat noodweer is toegestaan. Het is voor de VVD onbestaanbaar dat mensen die zich in hun eigen omgeving verdedigen, het risico lopen zich hiervoor te moeten verantwoorden voor de rechter", aldus Teeven. Concreet pleit de VVD voor verruiming van de noodweerbevoegdheid, zodat ook directe dreiging voldoende is om gebruik van noodweer te rechtvaardigen.
Daarnaast moet de bewijslast worden omgekeerd, d.w.z. dat het geaccepteerd moet worden dat je niet meer lijdzaam en machteloos toekijkt wanneer iemand jouw huis of winkel binnendringt. Het initiatiefwetsvoorstel wordt dit jaar door de VVD in procedure gebracht.
Graag nodig ik u uit op 20 februari om 17,30 in Hotel West Ende.

(meer…)

1reactie

Geen verkiezingen rond carnaval (JC)


De PvdA-Kamerleden Heijnen en Kalma zijn als ik diverse media moet geloven ‘uitgelachen’en zelfs ‘gehoond’ om hun idee de verkiezingen naar later in het jaar te verschuiven. Van links tot rechts stonden ‘concullega’s’ klaar om daar een slaatje uit te slaan. Ik vraag me echter af waarom. Zo een slecht idee is dat helemaal niet. En zo nieuw is het voorstel ook al niet.
In vrijwel alle beschaafde landen, worden verkiezingen in de zomer gehouden. Inderdaad omdat de opkomst dan groter is, de organisatie simpeler en het campagnevoeren aangenamer en uitbundiger.
Voor Zuid-Nederland geldt nog eens een extra reden: elke keer opnieuw is carnaval spelbreker in de campagne’s, die minstens een week noodgedwongen stil liggen. Mede daardoor lijkt het wel alsof de verkiezingscampagne’s hier in het zuiden nooit serieus op gang komen. Ik vind het idee om de verkiezingen zo snel mogelijk naar bijvoorbeeld juni te verplaatsen dus helemaal niet slecht. Het kan de betrokkenheid, spanning of amusementswaarde alleen maar ten goede komen.
Ik zag op Twitter dat Stijn Smeulders (PvdA) het daar helemaal mee eens is: “Verkiezingen in de winter zijn voor niemand voordelig.” Hoewel Nannette de Jager (ook PvdA) de campagne juist niet vanwege de kou wil uitstellen. Daar heeft ze een beetje gelijk in. Maar carnaval, dat vind ik wel een heel sterk argument om verkiezingen te verplaatsen..
Á propos carnaval: in de tijd van bijvoorbeeld de Anti-Luchtbrugpartij zag ik heel wat zwaar politieke wagens en kreten in de optocht voorbij komen. In het kader van onze toenemende vrijheid en zelfstandigheid, schijnt dat tegenwoordig verboden te zijn. Wat ‘n armoede & angst om niks…

                                                          Was getekend,

 

 


PS: U weet het: ondergetekende houdt niet van carnaval maar ik wens u allen desalniettemin ‘n oprecht goed: Alaaf!

15reacties

Wie heeft dit kunstwerk geschilderd?


Geef de volledige naam (= voornaam, eventuele tussenvoegsels én achternaam).


Tussenstand:
2 punten: wilma
1 punten: Ad én Arjen én Els
-2 punten: Michael Rieter (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
9reacties

Luchtbrug als projectiescherm


‘Confettiachtig en carnavalesk’ is hoe de onderkant van de Luchtbrug de komende carnavalsdagen is ‘aangelicht’. De eerste van een serie lichtprogramma’s van kunstenaar Har Hollands.
De bedoeling van de gemeente is om dit stukje centrum op te leuken met wisselende lichtshows, aangepast aan de seizoenen of actualiteit. Voor tijdens de vierdaagse, het WK voetballen, Koninginnedag, het kasteel van Sinterklaas en oud- en nieuwjaar staan nu al speciale lichtshows klaar. De wethouders Yeyden en Houthooft mochten zojuist de lichtknop symbolisch bedienen.
“De dynamische seizoensgebonden en thematische lichtprogramma’s die worden getoond leveren mooie beelden op” en “spectaculair bewegend lichtkunstwerk”, waren de woorden in de persuitnodiging van de gemeente Helmond.
Hieronder 4 van de bovengenoemde lichtshows. Oordeel zelf:

9reacties

BZOB niet bij Brouwhuis


PvdA, CDA en VVD zullen zich sterk maken om te voorkomen dat de Brouwhuise Heide bij het industrieterrein BZOB wordt getrokken. Desnoods tot en met de Raad van State. Het BZOB dient uitgebreid te worden in Diesdonk, op Astens grondgebied. De woordvoerders van die 3 partijen zeiden dat gisteravond -na enig aandringen- tijdens een politiek café georganiseerd door de werkgroep Brouwberg.
Die werkgroep maakt zich sterk voor een groene oostzijde van de stad onder het motto 'liever een groene long dan een grijs industrieterrein.' Oftewel: wij willen de politiek ervan overtuigen dat de natuur hier behouden moet blijven. Onder de noemer Groene Peelvallei zijn voor het gebied ten oosten van de stad namelijk grote plannen in de maak. Onze columniste Ellen Niessen (VVD) schreef daarover eerder deze column. De werkgroep Brouwberg komt tegen die plannen in opstand namens de bewoners van Brouwhuis en Rijpelberg.
Naast de vraag of en waar het BZOB uitgebreid moet worden, kreeg vooral de ontwikkeling van de waterplas bij Berkendonk veel aandacht. En dan vooral de vraag of daar al dan niet een nieuw stadion van voetbalclub Helmond Sport moet verrijzen. Zoals bekend zijn de meningen daarover behoorlijk verdeeld, soms zelfs binnen 1 partij. Wel bevestigden de meeste partijen weer eens dat Helmond Sport het in ieder geval allemaal zelf moet betalen.
Nu de verkiezingen naderen, beginnen de discussies levendiger en feller te worden. Zonder dat dit overigens veel bijdraagt aan de duidelijkheid. Niet alleen kwamen uit de zaal soms goed onderbouwde bezwaren tegen de plannen aan de oostkant van de stad. Ook de politici onderling vliegen elkaar meer en meer in de haren. Wat eerder uitloopt op politiek gekissebis dan op duidelijke antwoorden op de vragen uit de zaal.Zoals 1 van de bezoekers na afloop zei: gaat het nu over of de plannen wenselijk zijn, haalbaar of nodig? Het meest radicaal daarin was iets eerder Rudi van der Made van GroenLinks: "De schattingen over de toekomstige behoefte aan ruimte voor wonen, werken en bereikbaarheid zijn veel te optimistisch. Wij staan voor nu een grens trekken. Helmond is groot genoeg."
De werkgroep kreeg zelf ook forse kritiek te verduren, met name op een 'stemwijzer' die op de website en in de wijkbladen staat. Die kritiek kwam zowel uit de politiek die zich miskend voelde als uit de eigen wijkraad en van bewoners. Zij constateerden dat de meningen van de partijen in de 'stemwijzer' bepaald niet correct worden weergegeven. Bovendien werd de vraag opgeworpen namens welke bewoners Brouwberg eigenlijk spreekt. Een vraag waar ook geen duidelijk antwoord op kwam.

31reacties

Tweede coffeeshop aan de Wal


Helmonds 2e coffeeshop komt aan de Noord-Koninginnewal 46, nu café Die 2. Dit nieuws werd zojuist vanuit het gemeentehuis bevestigd.
Burgemeester en wethouders willen daarvoor toestemming geven. De aanvraag is ‘gescreend’ en kan wat B&W betreft verleend worden. Wel wil het College de aanvraag in een ‘zeer zorgvuldige procedure’ afwerken. ‘Die 2’ is 1 van de 3 plaatsen die burgemeester Jacobs heeft voorgesteld nadat de raad beslist heeft dat in Helmond ruimte is voor 2 coffeeshops.
Helmond heeft in de Wolfstraat al jaren een pand waar softdrugs verkocht worden. Vanaf de discussie in de gemeenteraad in de zomer van 2008 is her en der geprotesteerd, zowel tegen de komst van een tweede coffeeshop, als tegen de locaties die de burgemeester uitgezocht had. De andere locaties zijn Beugelsplein 5 en Molenstraat 96-98. Tegen de Noord-Koninginnewal kwamen met name de bewonerscommissie Prinzenhof en de Ameideflat in het geweer. Zij hebben nu, net als alle betrokkenen, tot 23 maart de tijd om bezwaren in te dienen. Het voornemen om voor Die 2 vergunning te verlenen, wordt morgen in de Infopagina’s van de gemeente in De Trompetter gepubliceerd.

13reacties

Rita Verdonk scoort Helmonds applaus


"De politie moet weer de baas worden op straat." Met dat soort oneliners scoorde Rita Verdonk spontaan applaus, vanavond in hotel West Ende. Ze beëindigde daarmee een korte discussie over gezag en orde en – natuurlijk – respect. Maar de politie moet ook dag en nacht bereikbaar zijn en beter omgaan met slachtoffers en mensen die aangifte willen doen. Dat weer in reactie op een emotioneel verhaal van 1 van de aanwezigen. Het waren klapmomenten voor de ongeveer 100 mensen die waren afgekomen op deze eerste grote bijeenkomst van Trots op Nederland (ToN) 'kring Helmond'.
Genoemde discussie over de politie kwam na een vraag waarom er geen allochtonen op de Helmondse lijst van ToN staan. "Omdat die zich niet aangemeld hebben," aldus lijsttrekker Jan van Aert, die het Helmondse deel van de avond mocht invullen. Geen aanmeldingen, was ook het antwoord op de vraag of er jongeren op de lijst staan. Niet dus, maar ToN staat voor alle mensen, benadrukt de Helmondse politieke nieuwkomer.
Rita Verdonk blijft een sterk debater die de avond vlot inleidt, leidt en en passant antwoord geeft op vragen. Of juist niet. Maar dan wel zo, dat de zaal toch tevreden is.
Provincies en waterschappen opheffen, de ontwikkelingshulp voor 2/3e afschaffen, de Haagse standpunten komen haar vlot uit de mond. Als het over criminele Marokkaantjes gaat, weet ze haar standpunt dusdanig te verwoorden, dat niemand zich daar een buil aan kan vallen. Al blijft "het karakter van Nederland," respectievelijk Helmond leidinggevend.
Lokaal worden de standpunten van ToN al even kort en krachtig neergezet: een nieuw stadium op Berkendonk, een nieuwe binnenring in plaats van het Cortenbachtracé en géén coffeeshops in de binnenstad. Ook daarover ontstond nauwelijks discussie. Bestuur en de aanwezigen in de zaal zaten duidelijk op 1 lijn. Trots op Nederland wil groeien en "proberen echt iets te veranderen." Om te beginnen in Helmond.

2reacties

Rieter: 2010, nieuw jaar, nieuwe kansen!


Met de start van het nieuwe jaar – 2010 – zijn we aangeland in het jaar ván de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Terugblikkend was 2009 het eerste jaar van de nieuwe – en eerste zwarte! – president van de Verenigde Staten van Amerka: Barack Obama. Maar 2009 was ook hét jaar van de wereldwijde kredietcrisis! En hoewel het allemaal lijkt mee te vallen, moet waarschijnlijk het ergste nog komen. Naar verwachting zal het in ieder geval voorlopig nadrukkelijk van invloed zijn op ons leven van alle dag. Zo zal politiek Helmond zich moeten realiseren dat binnen onze vele nieuwbouwprojecten (Binnenstad, Brandevoort 2, Suytkade, Centrumplannen en Groene Loper) er wellicht bijstellingen zullen moeten gaan plaatsvinden. En dan met name voor wat betreft de langere tijd die er voor nodig is om deze uit te voeren. Dat mag wat mij betreft in ieder geval niet ten koste gaan van de binnenstad. Maar behalve de zorg om 'stenen` is de grootste zorg in ieder geval van Helder Helmond die van 'mensen'. En dat heeft dan weliswaar ook indirect met 'stenen' te maken als we het hebben over betaalbaar wonen. Maar ik denk ook met name aan de zorg in het algemeen. Zo is er weliswaar eindelijk eind 2008 het armoedebeleid vastgesteld maar dat had veel beter gekund. Want feitelijk is het beter arm te zijn in Eindhoven dan in Helmond. Helder Helmond heeft zich twee jaar geleden nog sterk gemaakt dat huishoudens tot 120 % van het minimum inkomen in aanmerking zouden kunnen komen voor zogenaamde inkomens ondersteunende maatregelen. Dat is namelijk in Eindhoven wél het geval terwijl dat in Helmond maar tot 110 % gaat. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat dát (te) veel geld zou kosten. Dat had nu volgens Helder Helmond daadkracht voor mensen kunnen betekenen! De zorg om de zorg baart Helder Helmond dan ook de meeste zorg. Persoonlijk vind ik de Helmondse cultuur, onze eigen identiteit, ook meer dan de moeite waard om me sterk voor te maken.
Maar wat ik nu eigenlijk zou willen weten van 'de Helmonder' is wat haar/hem nu het meest bezig houdt. En dan bedoel ik met name de verwachting die zij/hij heeft van de Helmondse politiek. En dat natuurlijk in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart aanstaande. Is dat inderdaad nog steeds ergernis nummer 1, de hondepoep? Of toch meer het veiligheidgevoel? Of toch liever goed onderwijs om de hoek? Of moet er toch meer geld uitgegeven worden aan wegen? En wat te denken van het milieu? Moeten we ons sterk maken om 45-plussers aan het werk te houden of weer te helpen?
Ik hoor het graag. Want dat doen we als Helder Helmond vooral: luisteren naar u.

Michael Rieter
Fractievoorzitter én lijsttrekker