maart 2010

5reacties

Naw en Vruuger CXLV


Naw zie je “Score”, de jeans-store voor mannen, op de hoek van de Markt en de Veestraat. Vruuger (1959) stond hier de winkel van Albert Heijn. Het pand met puntdak links op de foto bleef wel bewaard, daar zit Naw D-reizen.

1reactie

GGG, Nieuwe stemmethode


Het was in Helmond nogal een gerommel met dat handmatig stemmen. Alert als altijd ging de gemeente Helmond meteen op zoek naar een alternatief voor de landelijke verkiezingen in juni.
Binnen de kaders van meer regionale samenwerking is nu een geweldig alternatief gevonden. Met die nieuwe stemmethode gaat geen enkele stem verloren. Geen last meer van stemmingmakerij en ook niet langer geronsel met stembiljetten. Stemmen wordt weer leuk.

om te zien hoe landelijk stemmen een ware attractie gaat worden.
.

13reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?Tussenstand:
2 punten: wilma
1 punten: Ad én Arjen én Els én Mien én Anita én Jeroen Sanders
-1 punten: Michael Rieter (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
15reacties

PvdA keert niet terug in college


De PvdA keert niet terug in het college. Dat maakte informateur Frans Stienen (CDA) zojuist bekend. Het nieuwe college gaat bestaan uit 2 wethouders van het CDA, 1 van de VVD en 2 van de gelegenheidscombinatie SDOH, Helmondse Belangen en D66. De 3 laatste partijen gaan als 1 fractie optreden.
Stienen neemt 2 weken de tijd om met deze partijen een collegeprogramma op te stellen, de portefeuilles te verdelen en daarna daar personen bij te zoeken. Daarbij is ‘alles onderhandelbaar’, om te beginnen de indeling van de portefeuilles.
De voornaamste reden waarom Stienen besloten heeft niet met de PvdA in zee te gaan, is dat hij de huidige fractie van deze partij ‘niet stabiel’ genoeg vindt. Bovendien vormde de coalitie van de afgelopen 4 jaar geen team en vertoonde niet voldoende cohesie. Voorzitter Gerard Meijer van de PvdA vindt dat spijtig. Volgens hem heeft de PvdA nooit serieus bij Stienen aan tafel gezeten. De PvdA beraadt zich op de situatie.
Een College met de ‘stoplicht-samenwerking’ SP, Helder Helmond en GroenLinks bleek volgens informateur Stienen onmogelijk omdat deze 3 partijen onderling te veel verschillen. De nu beoogde coalitie heeft een raadsmeerderheid van 20 zetels.

3reacties

Clublied Helmond Sport


Elke voetballiefhebber kent natuurlijk Vur welleke club bende gai? van De Vender. Maar dat nummer is niet het eerste clublied van Helmond Sport. Ene braadlap mailde ons dat hij een oud Helmond Sport-singeltje, dat hij nog op zwart vinyl had, op YouTube plaatste. Typisch iets voor de rubriek Gefundenes Fressen.
Dankzij braadlap kun je nu hieronder de nummers ‘Helmond Sport zal altijd zijn’ en ‘Leve Helmond Sport’ beluisteren via het YouTube schermpje. Beide liedjes worden uitgevoerd door De Baltrappers. De A-kant is van de hand van Kraft en Ad van Hoorn en het tweede nummer werd geschreven door Ad van Hoorn en Rini van Duijnhoven. Het jaar dat het op het vinyl kwam konden we helaas niet achterhalen.
Getuige dit leuke artikel uit de VPRO Gids (1998) blijkt het niet hun enige clublied uit de oude doos te zijn. Want begin jaren 70 werd ook nog het nummer ‘Vooruit Helmond Sport’ opgenomen.

Peters: Afscheid of toch wachtkamer?


De Helmonders hebben gestemd en de uitslag, ook na de hertelling is bekend.Het CDA is, ondanks verlies van 1 zetel, de grootste partij geworden. De PvdA verloor 3 zetels en onze collega's van de VVD hebben een goede uitslag gemaakt met 1 zetel winst.Tjonge wat een spanning en we hebben gezien dat het stemmen met het rode potlood toch de nodige problemen gaf met het tellen. Omdat voor het behalen van een voorkeurszetel nog maar een kwart van de kiesdeler nodig was, is ook bij mijn partij een aantal collega's hoger op de lijst gekomen. Hier past een ferm proficiat voor al die kandidaten die op eigen kracht de raadszetel hebben weten te bemachtigen. Voor mij persoonlijk betekent het dat ik buiten de boot val, tenminste, als het CDA niet in het college terecht gaat komen. Als dat namelijk wel het geval is dan zit er de kans in dat ik doorstroom naar de raad. Dat weten we pas als de coalitieonderhandelingen zijn afgerond. Even in de wachtkamer dus!
De uitslag van de verkiezingen geeft wel aanleiding tot puzzelen. De voor de hand liggende coalities zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Er zijn niet echt twee hele grote partijen meer die samen al een heel eind van de meerderheid in handen hebben. Hoe je de uitslag ook draait of keert, we moeten het er mee doen en zullen ons uiterste best doen om een goed bestuur voor de stad neer te zetten, dat recht doet aan de verkiezingsuitslag. Jammer is wel dat de opkomst zo laag was in Helmond. Dat moeten we ons als politiek echt aantrekken. We zitten te veel op het stadhuis en vergaderen te veel. De kiezer herkent zich niet meer in de gemeente en dat is  absoluut een punt van zorg. Reden genoeg om daar de komende tijd eens echt werk van te maken. Aan de slag, zullen we maar zeggen.

Ron Peters
 

22reacties

Chahim wint maar treedt terug


Mohammed Chahim (PvdA) staat zijn zetel in de gemeenteraad af ten gunste van zijn partijgenote Mirjam van der Pijl. Na hertelling bleken beide kandidaten op 253 stemmen uit te komen. Bij loting werd Chahim als raadslid aangewezen. Na deze vaststelling  trok hij zich na een emotioneel betoog terug als kandidaat: “Het kan eigenlijk niet dat de verkiezingen zo afgerond worden,” aldus Chahim. “Het is bizar dat we als PvdA geen vrouw in de raad krijgen dus ik trek me terug.” Hij benadrukte dat dit zijn eigen beslissing is na een slapeloze nacht nadenken, zonder overleg met fractie of partij.
Lodewijk den Breejen (PvdA) en Jeanne Janssen-Jansen (VVD) kwam na de hertelling van afgelopen weekeinde allebei op 202 stemmen; 1 te weinig om in de raad te komen. Naar verluidt is mevrouw Jansen het kandidaat-raadslid dat de hertelling aangevraagd heeft.
Ondanks de verschillen per kandidaat, blijft de verdeling van de raadszetels tussen de partijen gelijk aan de eerste uitslag. Zeer opvallend is wel dat bij de hertelling bleek dat op kandidaatsniveau in 52% van de gevallen verschillen zijn genoteerd. Die verschillen wijken af van 1 tot 27 stemmen.
Burgemeester Fons Jacobs toonde zich na afloop ‘echt teleurgesteld’ over de lage opkomst. Bij in totaal 4 kandidaten scheelt het slechts 1 stem of zij al dan niet verkozen werden. Daaruit blijkt maar weer dat elke stem heel letterlijk telt, aldus de burgemeester.

Naw en Vruuger CXLIV


Naw zie je de Christinalaan en het appartementencomplex Residentie Oranjerie. Links op de foto de zijkant van de winkel Life and Living en rechts een deel van het pand van La Venezia. Vruuger (1987) zaten tussen die 2 panden op de Steenweg de gehoorapparatenwinkel  Beter Horen en groente- en fruithandel De Vitaminebron. Daarvoor zat er café-restaurant Het Wapen van Helmond.

12reacties

Solveg bedankt!


Sinds juli 2006 was Solveg 1 van de vaste medewerksters van De weblog van Helmond. Ze hield zich vooral bezig met de technische zaken van de weblog. Van een flink deel van haar werk merken de meeste bezoekers niets, tot het níet gebeurt. Want dan zijn de rapen gaar. Zoals een ieder heeft kunnen merken, is dat in haar werkperiode nooit gebeurd.
Daarnaast zorgde ze, bijna even onmerkbaar aan de ‘voorkant’, voor diverse technische vernieuwingen en verbeteringen. Enkele meer zichtbare hoogtepunten zijn haar betrouwbare polls, de vele afbeeldingen en de WilHelmonds-jukeboxen. Zaken waarvan wij weten dat ze daar dikwijls tot diep in de nacht mee bezig was.
Solveg heeft nu laten weten te willen stoppen met haar werk voor de weblog. Met haar verdwijnt een gedreven, enthousiaste en behulpzame collega die we gaan missen. Vandaag is haar laatste dag bij de weblog. Wij zijn blij dat zij tijdig liet weten te gaan stoppen, zodat alle zaken netjes en rustig konden worden overgedragen.
Wij bedanken bij deze Solveg voor al haar werk en inzet en wensen haar het beste met haar Ruilwinkel en alle plannen waar ze nu wel tijd voor heeft.

Solveg, deze zijn voor jou: 

38reacties

Volledige hertelling van alle stemmen!


Alle stemmen in Helmond worden opnieuw geteld. Bij een controle bij 1 stembureau zijn meerdere afwijkingen aan het licht gekomen. Omdat het stembureau geen enkele discussie wil over de uitslag van de verkiezingen voor de leden van de Helmondse gemeenteraad, heeft zij besloten om tot een volledige hertelling over te gaan. De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond is door dit besluit niet vastgesteld en daarmee niet definitief.
Het onderzoek bij het stembureau werd uitgevoerd naar aanleiding van vragen van 1 kandidaat-raadslid over het telproces en de daaruit voortgekomen uitslag. Omdat er meerdere afwijkingen aan het licht zijn gekomen bij dit ene stembureau, vindt nu een volledige hertelling plaats van alle bijna 30.000 stemmen bij de in totaal 36 stembureaus in Helmond. Deze hertelling is nu begonnen.
Het aan het licht komen van de afwijkingen in de uitslag – en daaruit volgend het besluit om over te gaan tot een volledige hertelling – is voor het hoofd- en centraal stembureau van Helmond aanleiding om de minister van Binnenlandse Zaken op te roepen het handmatig tellen opnieuw tegen het licht te houden. Het stembureau van Helmond spreekt de hoop uit dat er een meer geautomatiseerd stem- en telproces komt, dat minder foutgevoelig is.
Nieuwe uitslag
Maandagochtend 8 maart om 9.00 uur vindt een openbare bijeenkomst plaats in de raadzaal in bestuurscentrum Boscotondo waarbij de resultaten van de hertelling worden gemeld en het besluit tot vaststelling wordt genomen.

6reacties

Nieuws uit West: Project Buiten Om (10)


Kabinet Balkenende IV is gevallen en gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug. Gedurende de verkiezingsstrijd lijkt de uitvoering van gemeentebeleid altijd even stil te staan. Zo ook de uitwerkingen van het wijkontwikkelingsprogramma Helmond West. Of toch niet? De gemeentelijke grondaankoper heeft al een aanvang gemaakt met het werven van huizen die moeten wijken voor de plannen.

Vreemd eigenlijk. Een sloopvergunning is nog niet afgegeven. Het is daardoor niet mogelijk voor gedupeerden om eventueel bezwaar aan te tekenen. Een schriftelijke aankoopprocedure is niet op schrift gesteld en uitgereikt. De spelregels blijven vooralsnog onduidelijk.

Het kost gedupeerden veel kruim om telkens aan familie, vrienden en kennissen uit te moeten leggen dat nog geen klaarheid is gegeven. De plannen zijn al meer dan een half jaar geleden aangekondigd. In december heeft de gemeenteraad in haar besluit aangedrongen om grote zorgvuldigheid naar alle betrokkenen te betrachten en te voorzien in goede en snelle communicatie. Dat wil nog niet echt vlotten.

Voorafgaand aan de besluitvorming in de gemeenteraad heeft belangenvereniging BUITEN(ONS)OM haar zienswijze op het wijkontwikkelingsprogramma afgegeven aan B&W. Pas drie maanden later is er een reactie gekomen. Daarvoor was wel eerst een brandbrief aan de burgemeester nodig. B&W vraagt zich in haar reactie af of BUITEN(ONS)OM nog wel behoefte heeft aan terugkoppeling. De gemeenteraad heeft immers al haar goedkeuring verleend aan het wijkontwikkelingsprogramma. Met deze vooronderstelling gaat B&W voorbij aan de kritiek en voorstellen die zorgvuldig zijn vastgelegd in de zienswijze van de belangenvereniging.

De gemeente neemt gedupeerden niet echt serieus. Herhaaldelijke verzoeken van BUITEN(ONS)OM om te worden gehoord in de wijkontwikkelingsplannen worden niet of nauwelijks beantwoord. Tijdens een recente klankbordvergadering Helmond West meldde de voorzitter, die tevens coördinerend wethouder Helmond West en wethouder Welzijn is, dat meedenken en meedoen alleen is toegestaan binnen bestaande bewonersverenigingen. Niet echt democratisch. De bewonersverenigingen vertegenwoordigen alleen huurders. Op die manier worden wooneigenaren en ondernemers niet in de plannen betrokken en gekend. Dit creëert selectief draagvlak.

In de klankbordvergadering werden de eerste uitwerkingen van het wijkontwikkelingsprogramma gepresenteerd. De wijkbewoners reageerden alert met kritische vragen. De wethouder zegde toe, op korte termijn, een schriftelijke aankoopprocedure aan huiseigenaren te versturen.  Woningbouwvereniging woCom gaat huurders uitnodigen voor een individueel gesprek. Echter pas nadat een sloopvergunning is afgegeven. De gemeente gaat een informatieavond voor ZZP-ers organiseren waarin zij uitleg krijgen over hun situatie. Al met al een vruchtbare klankbordvergadering die een beetje gemoedsrust brengt in Helmond West.

Mien

18reacties

De 37 raadsleden zijn bekend


Zojuist werd bekend gemaakt welke 37 Helmonders gemeenteraadslid zijn geworden in Helmond.

PvdA
1. Seyit Yeyden (1.486 stemmen)
21. Necati Kaygisiz (614 stemmen)
2. Jos Boetzkes (492 stemmen)
9. Abdel Tijani (323 stemmen)
8. Karim Ajouaou (281 stemmen)
7. Mohammed Chahim (256 stemmen)
CDA
1. Frans Stienen (2.012 stemmen)
2. Magreet de Leeuw-Jongejans (449 stemmen)
9. Pieter Vervoort (437 stemmen)
3. Angelique Raaijmakers-van de Pol (351 stemmen)
6. Jan Roefs (314 stemmen)
12. Joke de Bruijn-van der Vleuten (280 stemmen)
4. Eugène Princée (253 stemmen)
SDOH
1. Theo van de Ven (1.148 stemmen)
5. Henk Bekkers (391 stemmen)
2. Peter Tielemans (374 stemmen)
3. Harrie van Dijk (244 stemmen)
SP
1. Erik de Vries (1.599 stemmen)
2. Nathalie van der Zanden-van der Weijden (430 stemmen)
3. Ad Spruijt (71 stemmen)
VVD
1. Yvonne van Mierlo (2.378 stemmen)
2. Ellen Niessen-Noordraven (381 stemmen)
5. Cor van der Burgt (272 stemmen)
3. Joan Damen (109 stemmen)
4. Serge van de Brug (169 stemmen)
Helmondse Belangen
1. Berry Smits (626 stemmen)
2. Anja Spierings-van Deursen (134 stemmen)
Helder Helmond
1. Michael Rieter (1.039 stemmen)
2. Henriëtte Verouden-Berens (222 stemmen)
3. Sacha van Lierop (133 stemmen)
Helmond Aktief
1. Theo van Mullekom (751 stemmen)
GroenLinks
1. Rudi van der Made (1.109)
3. Ling Ko (417 stemmen)
D66
1. Jan van den Heuvel (1.216 stemmen)
6. Noureddine Zarroy (245 stemmen)
Trots op Nederland
1. Jan van Aert (1.175 stemmen)
2. René Vetjens (77 stemmen)

Voor elke naam staat het nummer dat die persoon op de kandidatenlijst van zijn of haar partij had.
Deze lijst is de voorlopige uitslag op kandidaat-niveau.

12reacties

Eerste verkiezingsuitslag


Na het tellen van 53% van de stemmen zijn de eerste voorlopige uitslagen van de raadsverkiezing bekend:

PvdA: 6 zetels
CDA: 7 zetels
SDOH: 4 zetels
SP: 3 zetels
VVD: 5 zetels
Helmondse Belangen: 2 zetels
Helder Helmond: 3 zetels
Helmond Aktief: 1 zetels
GroenLinks: 2 zetels
D66: 2 zetels
Trots op Nederland  Lijst Rita Verdonk: 2 zetels

Rond 23.30 uur verwachten wij de voorlopige uitslag op partijniveau bekend te kunnen maken. Want dan zouden alle stemmen geteld moeten zijn. Vandaag alleen de uitslagen per partij. De gedetailleerde en definitieve uitslagen worden morgen rond 13.00 uur verwacht. Dan weet je dus welke Helmonders er in de gemeenteraad zitting mogen nemen.

Update om 23.45 uur:
Nu alle stemmen geteld zijn is de voorlopige einduitslag gelijk aan bovenstaande uitslag.

23reacties

Vandaag kunnen we kiezen


Vandaag is het woord aan de Helmonder, aan jou dus. De afgelopen weken hebben politici van alle partijen hun stinkende best gedaan om jouw stem te krijgen. Vandaag tot 21 uur kun jij laten weten wie jou het meest bekoort en de komende 4 jaar namens jou de stad helpt besturen.
Men zegt wel eens "Stemmen is een voorrecht. Maak er gebruik van of houd de komende 4 jaar je mond." Terecht of niet, hier kun je natuurlijk altijd je mening kwijt.

41reacties

Wat wordt de opkomst in Helmond?


Morgen, woensdag 3 maart, worden de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond gehouden. Bij deze vraag naar de opkomst horen de volgende aanvullende regels en aanwijzingen:

  • Je antwoord moet je afronden op 1 cijfer achter de komma, de notatie van je antwoord als in 98,7%.
  • Vandaag (dinsdag 2 maart) mag een ieder 1 antwoord geven.
    Met de kennis van woensdag en met voortschrijdend inzicht mag een ieder woensdag 3 maart tot 21.00 uur ook 1 antwoord geven.
    Antwoorden na woensdag 3 maart na 20.59 uur zijn niet meer geldig.
  • De deelnemer die het dichtste bij het juiste antwoord zit verdient het punt. Geeft iemand exact het juiste antwoord, dan krijgt hij of zij een bonuspunt.
  • Zodra wij de officiële uitslag hebben, wordt de uitslag bekend gemaakt. Naar verwachting is dat donderdag.
  • Helmonders die kandidaat zijn om raadslid te worden mogen natuurlijk ook meedoen en kunnen daarmee aantonen Helmondkennis te bezitten.

Tussenstand:
2 punten: wilma
1 punten: Ad én Arjen én Els én Mien én Anita
-1 punten: Michael Rieter (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
14reacties

Chahim: Campagne in Helmond


Het einde van een intense campagne is in zicht en het woord is aan de kiezer. Zittend aan mijn bureau probeer ik mijn column voor de weblog voor te bereiden. Ondanks de kou hebben we een goede campagne neergezet, gefocust op eigen kracht en positiviteit.

Campagne voeren vind ik ook een van de leukste zaken in de politiek. De reacties op straat zijn vooral positief, maar zo nu en dan krijg je ook een middelvinger naar je hoofd geslingerd. Die mensen die dit soort asociaal gedrag tonen, zijn vaak ook de mensen die schreeuwen dat we in Nederland leiden aan normen en waarden vervaging.  Mensen die teleurgesteld zijn in het land, maar zelf er weinig aan doen om daaraan iets te veranderen.

Maar goed, zowel de positieve als de negatieve reacties geven mij veel energie om door te gaan. Ik probeer ook met iedereen te praten en meid de critici niet. Ik merk dan op het moment dat je de tijd neemt en naar de mensen luistert dat ze ook begrip krijgen voor de positie van de politici. We hebben nu eenmaal in Nederland een politiek systeem, waar je gedwongen wordt om samen te werken met andere partijen en dus ook compromissen moet sluiten. Hierdoor komt het vaak voor dat je niet alles uit je programma uit kunt voeren, maar breek je hiermee een verkiezingsbelofte?

De komende periode wil ik graag mij wederom inzetten om Helmond verder op de kaart te zetten. Vanuit de PvdA Helmond hebben we het verkiezingsprogramma kunnen samenvatten door vijf speerpunten. Punten die wij belangrijk vinden om in de komende periode uitvoer aan te geven.

1. Voldoende banen voor Helmonders: uitbreiding met 3000 banen in 2014
2. Veiligheid is belangrijk
3. Aandacht voor armoede en bijzondere bijstand
4. Meedoen met duurzame economie
5. Een WMO toegankelijk voor iedereen met zorg op maat

Ik wens u allemaal veel wijsheid op 3 maart.

Mohammed Chahim
Raadslid