april 2010

7reacties

Helmond bouwt minder vanwege crisis


Helmond gaat in 2011 en 2012 minder woningen bouwen dan oorspronkelijk bedacht. In plaats van 900 volgend jaar staan nu 645 woningen gepland, in 2012 in plaats van ruim 1.200 slechts 710. Dat is het gevolg van de crisis die in de woningbouw en -verkoop forse gaten slaat. De stad komt daarmee nog steeds wel uit op het voorziene gemiddelde van een kleine 500 nieuwe woningen per jaar. Het aandeel koopwoningen zal de komende jaren verder toenemen.
Dat blijkt uit de overeenkomst die de gemeente met 14 projectontwikkelaars en woningcorporaties heeft gesloten. De bedoeling is om aanbod en vraag naar woonruimte beter op elkaar aan te laten sluiten, zodat (nieuwbouw)panden niet te lang te koop of te huur staan. Dat heeft voor veel bouwplannen gevolgen. We noemen de belangrijkste:

  • De bouwplannen in Brandevoort, die last hebben van de problemen rond de hoogspanningslijn, worden doorgeschoven naar 2013. Dat geldt ook voor de ontwikkeling rond station ‘t Hout, het winkelplein in de Heistraat, stukken van Weverspoort en “stadsrand noord” van Suytkade, oftewel de Cacaofabriek en omgeving.
  • Naar 2012 doorgeschoven worden onder meer Waterblok 3 van Suytkade, 48 woningen De Koning en 1 bouwblok in de Veste en 1 in Stepekolk in Brandevoort. De Groene Loper wordt over 3 jaren uitgesmeerd, dat wil zegen. oplevering van 44 tot 60 woningen in de periode 2011 t/m 2013.

De gemeente heeft ook nog andere ijzers in het vuur om de woningverkoop op peil te houden. Zo gaat Helmond erfpacht invoeren. Dat betekent, dat de grond niet wordt verkocht maar verhuurd aan de eindgebruiker. Het voordeel van uitgifte in erfpacht is dat de grond dan niet door een bank gefinancierd hoeft te worden. De koopprijs daalt daardoor. Bovendien is de erfpachtcanon (de jaarlijkse vergoeding die wel betaalt dient te worden) fiscaal aftrekbaar.
Bij dit alles willen de Helmondse bouwers nog steeds kwaliteit boven kwantiteit stellen. Ook wordt geïnvesteerd in duurzaamheid, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen. Dit om bij te dragen aan een lager energieverbruik.
Voor de iets langere termijn is het doel om in 2014 uit te komen op een verhouding van huur- en koopwoningen van 45 respectievelijk 55 % (was per 1 januari 2009 47% versus 53 %). Tot 2015 worden ongeveer duizend woningen gerealiseerd die (ook) geschikt zijn voor de huisvesting van senioren. In dat jaar moet ook 15% van de woningvoorraad ‘levensloopbestendig’ zijn. Van de nieuwbouw zal 10% worden gerealiseerd als sociale koopwoning, dat wil zeggen goedkoper dan €181.000,- op prijspeil 2009.
Opvallend is dat van de aangekondigde ondertekenaars van de overeenkomst woningbouwvereniging Volksbelang ontbrak. Dat kan te maken hebben met het kort geding inzake coffeeshop Carpe Diem van Volksbelang tegen de gemeente.

In de reacties hieronder staan updates.

Naw en Vruuger CLII


Naw zie je de Markt (richting Marktstraat) met aan de overkant van de Watermolenwal het inmiddels oude hoofdpostkantoor. Vruuger (begin jaren 70) was links een parkeerterrein ontstaan door de sloop van het klooster Sint Aloysius. Achteraan is het postkantoor dat toen nog wel dienst had.

1reactie

De andere hoogspanningsleidingen


Vanwege de opwinding over de hoogspanningskabel die door en langs de wijk Brandevoort loopt, zou bijna vergeten worden dat Helmond nog wat meer bovengrondse hoogspanningsleidingen en elektriciteitscentrales telt. Bijna, want inmiddels wordt onder meer door de Klankbordgroep Rijpelberg gevraagd hoe het zit met de eventuele gezondheidsrisico's van 'hun' hoogspanningsleidingen.
Over Helmonds grondgebied lopen 3 hoogspanningsleidingen. Daarvan vertrekken 2 leidingen van 150 kilovolt (kV) vanaf het trafostation bij Lungendonk. De ene gaat over het Groot Goor en Brandevoort naar gemeente Nuenen. De andere gaat de andere kant op, over de Zuid-Willemsvaart en Hoogeind. Vervolgens loopt deze noordelijk, langs de oostkant van de kanaalomleiding, naar Aarle-Rixtel. Beide leidingen zijn blauw op het kaartje.
De 3e komt over de gemeentegrens op het Eindhovens Kanaal ter hoogte van Mierlo de gemeente Helmond binnen. Deze kruist ter hoogte van Brandevoort de andere hoogspanningslijn en gaat dan ook de gemeente Nuenen in. Naar het zuiden loopt deze leiding door naar Maasbracht. Dit is de inmiddels beruchte 380 kV-leiding, rood op de (schematische) kaart.
Deze 380 kV-leiding bij Brandevoort heeft de gemeenschap al heel wat tijd, energie en geld gekost. Een school die niet open mocht, noodlokalen, aanpassingen van het woningbouwprogramma en mensen die vinden dat hun huis in waarde daalt, om de belangrijkste maar te noemen. Gemeente en netbeheerder Tennet zijn er nog niet uit hoe dat probleem op te lossen en vooral wie dat betalen zal. Overigens staat voor eind mei nieuw overleg tussen beide partijen gepland.
De leidingen komen niet voor op de risicokaart omdat hoogspanninglijnen geen acuut gevaar vormen. Ook normale gasleidingen staan niet op de risicokaart. Het gevaar van hoogspanningsleidingen is omstreden. Mensen met grote angst en mensen die denken dat er niets aan de hand is, staan vrijwel tegenover elkaar. De overheid probeert daartussen scheidsrechter te zijn, onder meer door richtlijnen op te stellen. Met name voor nieuwe leidingen overigens. Tennet heeft juist problemen doordat die richtlijnen veranderen en niet altijd even helder zijn.
Beide andere leidingen door Helmond zijn qua capaciteit nog niet de helft van de Brandevoort-lijn. Het antwoord op de vraag of ze daarom veilig zijn, hangt vaak af van hoe mensen het risico inschatten.
Wie de Tennet-kaart (pdf) goed bekijkt, ziet overigens ook nog 3 schakelstations (blauwe punten) en een aantal transformatiestations met kleine opwekkingscapaciteit, zoals langs de Zuid Willemsvaart en bij de Vlisco (zwarte rechthoeken).

25reacties

FC Den Bosch – Helmond Sport


In bovenstaande stadion speelt Helmond Sport donderdagavond de beslissende wedstrijd in de eerste ronde van de Jupiler Play-Offs 2010 tegen FC Den Bosch.

Wat wordt de uitslag?
(na eventuele verlenging en strafschoppen)

In welke minuut valt het eerste doelpunt in de wedstrijd?
(als er niet gescoord wordt vervalt deze vraag)

Bij deze 2 vragen gelden de volgende aanvullende regels:
• je mag in totaal 2 antwoorden geven (2 antwoorden op dezelfde vraag mag)
• plaats je tweede antwoord in een nieuwe reactie
• notatie van de uitslag zoals in: 3-6
• de gegevens op Voetbal International zijn maatgevend
• tot donderdag 29 april 19.00 uur kun je antwoorden
• voor íeder goed antwoord 1 punt (er kunnen dus vele punten uitgedeeld worden)
• indien er geen enkele juiste voorspelling werd gedaan, krijgt diegene die het dichtste bij het juiste minutenaantal zat 1 punt
• vrijdag maken we bekend wie er punten scoorde(n).


Tussenstand:
4 punten: wilma
3 punten: Els
2 punten: Ad
1 punten: Arjen én Mien én Anita én Jeroen Sanders én Niek én willion
-1 punten: Michael Rieter

Meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
76reacties

Inwoners Rijpelberg tegen Leuk! Festival


Inwoners van de Rijpelberg hebben bezwaren ingediend tegen het Leuk! Festival op zaterdag 8 en zondag 9 mei bij de Berkendonkse plas. Zij vrezen vooral geluidsoverlast maar maken zich ook bezorgd over de verkeersstroom en andere randverschijnselen. Tot en met vrijdag 23 april konden bezwaren worden ingediend. Een aantal bewoners heeft daar gebruik van gemaakt. "We zijn tegen de komst van een voetbalstadion. Dan willen we zeker deze geluidsoverlast niet," zegt 1 van hen.
Ook de verkeersweg ten oosten van Rijpelberg en Brouwhuis is al langer steen des aantstoots: "Door het lawaai van de N279 zijn alleen de weekenden nog relatief rustig. De herrie van dit festival in een weekend zal dus voor een aaneengesloten herrieperiode van 12 dagen zorgen. Bovendien kan een succesvol verloop ertoe bijdragen dat dit soort festivals hier vaker gaan plaatsvinden," motiveert een andere bezwaarmaker zijn mening.
Het is nog te kort dag om vanwege de bezwaren het festival af te gelasten of sterk aan te passen, zegt Tim Klomp Bueters van Wish Events. Samen met Part-T Events tekent hij voor de organisatie van dit festival rond moederdag met artiesten als Jan Smit, Jurk!, Don Diablo en De Jeugd Van Tegenwoordig. Volgens hem is de korte termijn tussen het verlenen van een vergunning (op 11 maart) en het organiseren van een feest in die wereld heel gewoon. De organisatie verwacht op beide dagen circa 3.000 bezoekers. "Die allemaal via de Deurneseweg komen en gaan, dus de wijk heeft verder geen last van ons" verzekert hij.
Wish Events timmert al 4 jaar aan de weg met ondermeer het gelijknamige festival in Beek en Donk. "Wij verzorgen alles altijd goed en krijgen in Beek en Donk weinig klachten. In Helmond zijn er volgens mij ook maar een stuk of 6 klagers," zegt Klomp Bueters.

19reacties

Van Mullekom: Parkeeridee


Beste webloglezers,

Parkeren met de auto is in bijna elke binnenstad een probleem. Of er zijn te weinig parkeerplaatsen om (piek)drukte op te vangen, of er staan files richting parkeergarages, enzovoorts. Iedereen herkent dit beeld denk ik wel. In Helmond speelt dit onderwerp in steeds belangrijker mate met de toekomstige centrumuitbreiding. Kunnen we echter slimme oplossingen vinden?

Helmond Aktief heeft hier over nagedacht en wil op de weblog haar gedachten met u delen. Hiermee komen voor- en nadelen vollediger op een rij te staan van dit prikkelende plan.

Dwars door het centrum van Helmond loopt de Zuid-Willemsvaart. Dit kanaal neemt best wel flink wat ruimte in beslag waar nu niet veel mee gebeurt. Die kubieke meters kunnen we mogelijk ook beter gaan benutten. Hoe dan?

Het idee is om in het kanaal een parkeergarage aan te leggen. Er blijft wel water in het kanaal. Bijvoorbeeld zo'n meter, want op water in een stadscentrum moet je zuinig zijn. Het trekt mensen aan. Onder het water komt dan de tweelaags-parkeergarage. Met het water nog in het kanaal lijkt het alsof er niets veranderd is, maar we krijgen er wel tot zo'n drieduizend parkeerplaatsen bij in het directe centrum van Helmond. Genoeg tot in lengte van jaren om toekomstige parkeerproblemen te voorkomen.

Concreet zou het dan kunnen gaan om het gebied tussen Julianabrug en Spoorbrug. De gemeente Amsterdam denkt ook na om eenzelfde parkeervoorziening aan te leggen in een deel van de Amstel. Daar denken ze aan zes lagen onder het water van de Amstel. De bovenste twee lagen vormen winkels, daaronder komen er mogelijk vier parkeerlagen.

De voordelen zijn aanzienlijk: bovengronds wordt Helmond leefbaarder doordat er minder auto's dwars door het stadscentrum hoeven te rijden om bij een grote parkeergelegenheid te komen. In deze nieuwe parkeergarage kunnen meteen ook extra voorzieningen worden aangelegd zoals elektrische oplaadpunten voor hybride- en elektrische auto's. Er zijn meerdere bestaande wegen beschikbaar waarmee deze parkeergarage te bereiken is. Kostentechnisch lijkt mij dit verhaal ook haalbaar, maar dat zou onderzocht kunnen worden. In ieder geval levert het aan de (regionale) bouw-, en automotive economie een impuls. Zeker wanneer we de parkeergarage zoals gezegd innovatief aanleggen met die extra oplaadvoorzieningen voor het toekomstige hybride- en elektrische wagenpark.

Mijn opmerking vanuit Helmond Aktief aan u is: wanneer u reageert op dit idee doe dit dan met vermelding van tenminste uw volledige eigen naam. Als politicus kan ik niet zoveel met anonieme reacties. Ze zijn te vrijblijvend. Wanneer iemand haar/zijn eigen naam bij een reactie vermeldt, dan is daar serieus over nagedacht en daardoor is zo'n reactie ook waardevoller.

Helmond Aktief ziet uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet en bedankt voor uw steun bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

6reacties

Naw en Vruuger CLI


Naw zie je het NS-station in Brouwhuis. De foto werd gemaakt richting Deurne. Vruuger (1986) zag het er feitelijk niet veel anders uit. Sommige stations veranderen niet veel, sommige wel.

17reacties

Ziek van coffeeshop (JC)


Heel Helmond maakt zich druk om de komst van een tweede coffeeshop naar de Noord-Koninginnewal. Die indruk zou je althans kunnen krijgen uit de gesprekken aan de borreltafel en aan het aantal bezwaarschriften die bij de gemeente zijn ingediend. Enige tientallen mensen en instanties hebben zich bij de gemeente gemeld, voor een deel vertegenwoordigd door advocatenkantoren als Holland Van Gijzen; De Rijk Van de Westerlo; DAS Rechtsbijstand en Boskamp & Willems advocaten. Andere bezwaarmakers kozen voor een andere strategie. Zo heeft Woningbouwvereniging Volksbelang geloof ik wel vier verschillende mensen bezwaar laten aantekenen. Al dit papier is goed voor niet minder dan 42 punten waarop de gemeente weer moet reageren. Alsof dat niks kost.
En dan komt het. De ingediende bezwaren snijden geen hout, zijn vaak te klein om over te praten of worden er met de haren bijgesleept. Een armoedige vertoning, zeker voor duurbetaalde advocaten. Ik geef u een paar voorbeelden: ‘Hanggroepjongeren’ (let wel: groep!) zouden voor overlast gaan zorgen. Reactie van het college van burgemeester en wethouders: zelfs de politie verwacht niet dat er sprake zal zijn van overlast en onveiligheid. De Ameideflat zou 24 uur bewaakt moeten worden. Terwijl de drugswinkel slechts van 16.00 tot 23.00 open mag zijn, in het weekeind vanaf 14.00 uur. En dan worden er ook nog roofovervallen op oude mensen genoemd waar de politie niet eens iets vanaf weet. De bezwaarmakers komen met een serie veronderstellingen en vooroordelen waar de honden geen brood van lusten.
In een ander genre voorspellen kennelijk helderziende heren en dames dat de economie achteruit gaat, planschade voor nieuwbouw, winkels die minder klanten krijgen, huizen die minder waard worden. Ja zelfs het hele centrum zal leeglopen en daarvoor in de plaats “een minder sociale populatie terugkomen”.
Ronduit dom zijn argumenten over bijvoorbeeld parkeren in de nabijheid van het pand, met name tijdens weekmarkt en kermis. “Aangezien de Wal dan afgesloten is, kunnen auto’s er simpelweg niet komen,” reageert het College tamelijk droog.

(meer…)

3reacties

Nieuws uit West: Project Buiten Om (11)


De krokussen schieten uit de grond. Met een gemengd gevoel zie ik aarde en bloemknoppen openbarsten in mijn tuin. Hoor de vogels flirtend fluiten. Sommigen bouwen al een nest. De lente lonkt. Maar niet voor mij. Ik verblijf nog volop in herfst en winter. Mijn huis, op sterven na dood, huivert en wacht op sloop.

Vol goede moed blijf ik strijden voor wijk en woning. Dit wordt door sommige wijkbewoners met argusogen bekeken. Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om voor zijn wijk te strijden als hij die wijk op termijn zelf moet verlaten? Ook de opbouwwerker kan het maar moeilijk vatten. Voor zijn gevoel roep ik weerstand over mij heen als ik voor wijk, huis en haard strijd en gelijktijdig wil participeren in nieuwe wijkontwikkelingsplannen. Een patstelling die niet uitnodigt voor deelname aan meedenkgroepen. Voor mijn gevoel hoeft het één het ander niet uit te sluiten. Desondanks besef ik terdege dat ook mijn verstand en gevoel soms met elkaar in spagaat liggen.

Met lede ogen zie ik toe hoe niet alleen mijn huis, maar ook ikzelf, gesloopt dreigen te worden uit mijn geliefde wijk. Dat sta ik niet toe. Helmond West en ik zijn mij veel te lief. Helaas kan ik niet bogen op jarenlang geworteld zijn. Niet als wijkbewoner noch als Helmonder. Maar ook mijn hart kan verloren gaan. Betrokkenheid, mededogen en met elkaar in gesprek blijven, dat is wat er toe doet. Troost vind ik in het hart onder de riem, mij toegestoken door buurtbewoners, vrienden en familie.

Het is aan sommigen moeilijk uit te leggen dat je enerzijds mee wil praten in uitvoering van nieuwe wijkplannen, terwijl je anderzijds ook mogelijk stokken in wielen steekt van deelplannen, die in jouw ogen slecht ontwikkeld zijn. Dan mag je niet meer meepraten en wordt je buitengesloten. In mijn opinie en mijn ervaring is er pas sprake van succesvol projectwerk als zowel de grootste voor- als tegenstanders in onderling gesprek tot elkaar komen. Pas dan ontstaat ruimte en mogelijkheid voor draagvlak. Onderhandeling, sloop en wederopbouw zijn dan slechts een fluitje van een cent.

Helaas is die ruimte nog steeds niet gegeven. Veel wijkbewoners en ondernemers in Helmond West zijn nog steeds in afwachting van concrete toelichting van wijkontwikkelingsplannen. Zij hopen dat het nieuwe college, de nieuwe raad, de nieuwe raadscommissies en de uitvoerende ambtenaren, inzicht, tijd en moed vinden om belanghebbenden en mogelijk gedupeerden tijdig in te lichten. In Helmond West zijn de wijkbewoners en ondernemers het beu om informatie in last minute vorm of erger nog, achteraf tot zich te nemen. Zij nemen geen genoegen met mosterd na de maaltijd.

Mien

60reacties

Eerst de Bron, Dus geen Beton


Zo`n 14 jaar geleden (1996) ben ik met man en hond van Eindhoven naar Helmond verhuisd. Sinds die tijd wonen wij in een heel leuk pittoresk huisje aan de Houtse Parallelweg op hartafstand van de spoorlijn. Bewust van onze keuze ja, want naast de werkzaamheden van mijn man in het openbaar vervoer gaat zijn hobby uit naar het trein gebeuren. Vanuit Eindhoven naar Helmond ja waarom niet, in de woonwijk waar we op loopafstand woonde bij het dierenasiel, hoorden we de trein daar ook in onze achtertuin dus de keuze was snel gemaakt. Want zo zegt hij, hier komen alle nieuwe prototype`s langs. Dat dit zo is klopt ook, want ze worden steeds Stiller.
Om hierop verder te borduren heeft de gemeente Helmond het project “Stiller Spoor” in het leven geroepen. Daar is in 2009 een bijeenkomst over gepresenteerd in het Brabant House. De gemeente zal de gemeente niet zijn, dus daar aangekomen was alles al in kannen en kruiken. Zonder ons als bewoners op de hoogte te hebben gebracht hadden ze alle scenario`s al uit de kast getrokken. Een klein woordje van de Wethouder, het kijken en luisteren naar een door de gemeente en Pro-rails zelfgemaakt filmpje van zo`n 15 minuten. That`s It. Daarna nog een woordje om te vertellen dat als er vragen waren, wij ons konden wenden naar de mensen van ProRail, de Gemeente, maar ook verontwaardigende bewoners. Kreten van ik ga m`n huis verkopen, geen betonnen wal, wat denken ze wel etc. De eerste kennismaking was gelegd, zo ook onze projectgroep van de Houtse Parallelweg.
Een bezwaarschrift volgde met een handtekeningenactie namens alle betrokken bewoners, nieuwe bijeenkomsten in de wijken door de gemeente georganiseerd, want inmiddels was men er al gauw achter dat de eerste avond, laten we zeggen een fiasco was. In 1987 was de gemeente er al op gewezen dat er maatregelen getroffen moest worden ivm geluidshinder, veiligheid etc. Nu 2010 gaat het dan gebeuren, subsidie is aangevraagd bij het Ministerie van VROM, zo`n 54 miljoen als ik goed ben ingelezen. Door de besluiten die er nu genomen zijn hebben wij als projectgroep zeker niet stil gezeten, want ook wij laten ons niet zomaar de les voor lezen door de gemeente.
Dat er iets moet gebeuren oké, maar pak het aan vanaf de Bron, zoals we al maanden roepen. Ga opnieuw metingen doen, hanteer niet de metingen van 1987, kijk nog eens naar het filmpje wat VROM gemaakt heeft samen met ProRail, trek daar dan de conclusie`s uit. Geen schermen, dat is weggegooid geld, eerst raildempers en gevelisolatie, opnieuw metingen doen als dit gedaan is, ga dan weer eens met ons aan tafel. Tenslotte hebben wij op jullie gestemd want de gemeente moet dicht bij de burger staan wordt geroepen. Daarna maar eens kijken of de schermen dan nog noodzakelijk zijn. Niet andersom, want als ik denk hoe de gemeente denkt, komen onze woningen tegen die tijd helemaal niet meer in aanmerking voor gevelisolatie.

Jolanda Kampert
Projectgroep Houtse Parallelweg

12reacties

PvdA’er Yeyden verkast naar Rotterdam


Voormalig wethouder Seyit Yeyden (46) is benoemd tot voorzitter van de deelgemeente Feijenoord in Rotterdam. Tot op heden wordt die post ingenomen door PvdA-partijgenote Dagmar Oudshoorn. Voor zover bekend wordt Yeyden deze maand nog benoemd. Door deze benoeming zal Yeyden terugtreden als fractievoorzitter van de PvdA in de Helmondse gemeenteraad.
Rotterdam is onderverdeeld in 14 deelgemeenten. De deelgemeente Feijenoord ligt in Rotterdam-Zuid, aan de oevers van de (Nieuwe) Maas en telt ca. 70.000 inwoners. Feijenoord herbergt grote bedrijven als Unilever en Hunter Douglas en bekende plekken als de Afrikaandermarkt, tuindorp Vreewijk, de Kop van Zuid en natuurlijk een deel van de Rotterdamse havens.
PvdA, GroenLinks en CDA hebben in de deelgemeente Feijenoord sinds de laatste verkiezingen een meerderheid van 14 van de 25 deelraadszetels.

2reacties

Peters: Een daadkrachtige start


De verkiezingen zijn geweest, de nodige verschuivingen op posities hebben zich voltrokken en de nieuwe raad is aan het werk gegaan. Afgelopen zaterdag kwam de gemeenteraad met de burgerleden bijeen om de gang van zaken, werkwijze van het ambtelijk apparaat, en de regeltjes met elkaar te bespreken. Een goed initiatief want er zijn nogal wat nieuwe raadsleden die best een beetje moeten wennen aan de werkwijze en vooral de termen. "U zult zich de afkortingen eigen moeten maken want daarmee is de gemeentelijke politiek doorspekt", sprak raadsgriffier Jaspers tijdens de bijeenkomst. Ik kan als wat ervaren raadslid stellen dat je daar heel snel aan gewend raakt en ook snel aan gaat meedoen. Als je maar niet in afkortingen gaat praten naar de kiezer en het bij "gewone mensen taal" houd. Het eerste daadkrachtige besluit is al genomen. Voortaan gaan we de jaarrekening vaststellen voordat we ons gaan buigen over de voorjaarsnota. Nou, nou is dat nu zo belangrijk, zult u zeggen? Ja, het is mij de laatste jaren altijd een raadsel geweest waarom we dat niet deden. In elke gewone vereniging maak je eerst de balans op van het vorige jaar voordat je naar de begroting naar het volgende jaar gaat kijken. Ik heb ooit eens een amendement in gediend in de gemeenteraadsvergadering om dat te veranderen en al snel bleek dat ik helemaal alleen stond (met mijn CDA fractie). Vanaf volgend jaar zullen we dan anders gaan doen. We gaan eerst de rekening opmaken en dan kijken naar de plannen. We weten dan namelijk precies wat we te kort zijn gekomen of wat we over hebben gehouden. Dan kun je als Raad ook sturen op hoofdlijnen en bepalen wat er in financieel opzicht moet gebeuren. Afgelopen zaterdag werd deze mededeling gedaan aan de aanwezige raads- en commissieleden. Dat is heel positief te noemen want we staan de komende jaren voor heel belangrijke financiële keuzes en dan moet je als gemeenteraad wel weten wat het feitelijke huishoudboekje in het voorafgaande jaar heeft gedaan. In de vorige raadsperiode was ik lid van de commissie financiën en ook in deze periode mag ik me weer bezighouden met de "centjes". Dit besluit ervaar ik dan ook als bijzonder belangrijk en noem dat een daadkrachtige start. Het geeft de gemeenteraad in ieder een belangrijk sturend instrument in handen die het echt nodig heeft om een goede financiële koers uit te zetten.

Ron Peters
Raadslid

1reactie

GGG, Nieuwe bibliotheek omarmt Blom


De nieuwe bibliotheek Helmond-Peelland opent binnenkort haar deuren. De bibliotheek is architectonisch met grote zorgvuldig afgestemd op de omgeving. De lijnvoering van de nieuwe bieb weerspiegelt mooi in Piet Blom’s kubuswoningen.
Na lang zoeken is nu eindelijk ook passend meubilair gevonden dat voldoet aan integratie van vormeisen. Bovendien creëert het meubilair nog meer ruimte voor boeken in kubieke meters.

voor het uitgelezen ontwerp.
.

3reacties

Naw en Vruuger CL


Naw zie je “De Vennen” aan de Kloosterstraat in Stiphout. Daarin zit onder meer RSW Accountants en de praktijk voor gezondheidstherapie en natuurgeneeskunde van Ankie Uittenboogaard.
Vruuger (begin 20e eeuw) zat daar het liefdesgesticht met de meisjesschool van de congregatie van de Zusters van Liefde uit Tilburg. Nadat die zusters vertrokken, werd het pand van 1960 tot 1968 als het laatste gemeentehuis van de gemeente Stiphout gebruikt.

Steekjes los bij nieuwe bieb (JC)


Op 1 juni a.s. opent de bibliotheek Helmond-Peelland de deuren van haar nieuwe gebouw in het centrum van de stad. Een jaar of drie na de geplande datum maar zo gaat dat met nieuwbouwprojecten. De bibliotheek is belangrijk. Niet alleen voor leden en lezers maar voor de hele stad. Het gebouw vormt namelijk de aftrap voor de grootse plannen met het centrum.
Nooit weg, Helmond opstoten in de vaart der volkeren. De stad kan fraaie nieuwbouw wel gebruiken. Hoewel de meningen of dit gebouw zo fraai is en of het wel zo lekker staat, pal naast ‘t Speelhuis, nogal uiteen lopen. De architecten-prietpraat over fraaie lijnen die zo mooi aansluiten bij de kubussen van Piet Blom zijn aan mij in ieder geval niet besteed. Ik zie vooral een blinde zijmuur en een ingebouwd Speelhuis.
Dat de oude bibliotheek uit haar jasje is gegroeid zal ook niemand ontkennen. Maar of de nieuwe bieb ook daadwerkelijk 2½ keer zo groot (4.200 m2) moet worden? Deze ‘specialist op het gebied van kennis en informatie’ krijgt in haar pand inwoning van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) en de VVV. Maar dan nog blijven heel wat vierkante meters over die goed gevuld moeten worden. Zo komen in de nieuwbouw onder meer een horecavoorziening en een ruimte voor exposities en activiteiten.
Tegelijkertijd nemen de taken toe, wordt de jaarlijkse subsidie voortdurend minder, is van een ‘cultuurplein’ al lang geen sprake meer en dreigen filialen gesloten te worden. Gevolg: de bibliotheek probeert met kunst- en vliegwerk de tent vol te krijgen.
En dan moeten opeens vrijwilligers opdraven om daarvoor plannen te bedenken en als het even kan uit te voeren. Zo ongeveer tout(e) Helmond werd aangeschreven om ideeën te leveren. En die kwamen er ook. De horeca kan ook voor ‘t Speelhuis gaan werken. Dat dankt me de koekoek: gooi het café van ‘t Speelhuis eindelijk maar eens open. De ‘gehoorzaal’ is mooi als studio voor de stadsradio of – televisie. Zelfde antwoord: zorg eerst maar eens dat die organisaties goed draaien. Literair café en Dichterskring kunnen daar mooi onderdak vinden. Jammer voor de Velvet Lounge en wederom ‘t Speelhuis dan.
Intussen heeft de bibliotheek bedroevend weinig leden en bezoekers (15.339 in 2006, recentere cijfers krijg ik niet gevonden). Dankzij de ontlezing en andere ontwikkelingen zal dat aantal niet hard stijgen ben ik bang. Ook al is ook hier weer sprake van de onvermijdelijke kwaliteitsimpuls, wat ze in werkelijkheid doen is zaken naar vrijwilligers schuiven. Een verschijnsel waar bezuinigende instellingen wel vaker last van hebben.
Over dat een parkeergarage te duur werd, zal ik niet vallen. Of het te laat is voor het ex-gemeentearchief, nu buitenpost van het RHC, zal moeten blijken. Ik ben benieuwd of die erin slagen hun eens actieve gebruikerskring terug te winnen. Of het gebouw architectonisch de ‘belangrijke normatieve uitstraling voor de andere gebouwen in het centrumplan’ heeft zal eveneens moeten blijken. Maar financieel en organisatorisch zitten er volgens mij een paar behoorlijk steken los.

                                                          Was getekend,

28reacties

Wie is hij?


Geef zijn korte voornaam, eventuele tussenvoegsels en achternaam.


Tussenstand:
4 punten: wilma
2 punten: Els
1 punten: Ad én Arjen én Mien én Anita én Jeroen Sanders én Niek én willion
-1 punten: Michael Rieter

Meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
13reacties

Chahim: Afscheid, maar toch weer niet


De afgelopen 2,5 half jaar heb ik met veel plezier columns geschreven op de deze weblog. Ik was dan ook altijd zeer nieuwsgierig naar de reacties van mensen positief of negatief en dat ga ik zeker missen.

Sinds de verkiezingen is er veel gebeurd (zeker de eerste week na de verkiezingen). Eerst gekozen als raadslid en vervolgens na de hertelling op even veel stemmen komen als mijn collega Mirjam van der Pijl. Ik heb ervoor gekozen om mijn raadszetel op te geven en hier heb ik tot de dag van vandaag geen spijt van. Direct na de verkiezingen is er veel geschreven over onze fractie en ik merkte bij mijzelf dat ik zwaar teleurgesteld raakte over de berichtgeving. Je ziet je naam staan in allerlei media en nergens staat bij of je wel de juiste kwaliteiten hebt om de Helmondse gemeenschap te vertegenwoordigen. Nee, je bent allochtoon en blijkbaar zijn andere kwalificaties dan overbodig. Ik ervoer het debat zelf zo dat je per definitie als allochtoon niet geschikt bent, omdat je je alleen met allochtonen dan wel “allochtonen zaken” bezig gaat houden. Hiertegen kun je jezelf niet verdedigen en dat is toch wel erg jammer.

Maar goed wat me niet doodt, maakt me sterker. Ik blijf actief binnen de Helmondse politiek en zal me bezig gaan houden met financiën en economie, zeker niet onbelangrijk nu er grote bezuinigingen aan gaan komen. Gezien ik alleen burgercommissielid ben, verlies ik hiermee ook mijn column op de weblog, dit vind ik jammer, maar ik denk dat de mening van een raadslid veel interessanter is dan van een burgercommissielid.

Rest mij iedereen te bedanken die mijn columns heeft gelezen. Ik wil de mensen die daarnaast ook nog de moeite namen op mijn columns te reageren nog meer te bedanken, deze hebben mij weer veel lees plezier gegeven. En natuurlijk alle vrijwilligers van de deweblog.nl, in het bijzonder Rob, die als ik te laat was met het indienen van een column altijd beleefd een mailtje stuurde. Mijn mede politiekcolumnisten die ik ook met veel plezier las.

Het gaat u allen goed!

Mohammed Chahim
Burgercommissielid

In de reacties hieronder een update.

2reacties

www.helmond.nl op 3


De website van de gemeente Helmond behoort tot de 3 beste gemeentelijke websites van Nederland. Dat blijkt uit de jaarlijkse overheidsmonitor van de Overheid heeft Antwoord. Jaarlijks brengen zij in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening van de Nederlandse gemeenten in kaart. Met dit resultaat liet Helmond 428 gemeenten achter zich. Alleen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Woerden scoorden beter.
Sinds de site van de gemeente Helmond in maart 2006 werd vernieuwd, doet Helmond het goed in dit overzicht. In 2007 behaalde de website al plaats 19. In 2008 werd plaats 8 gescoord en in 2009 plaats 31.
Van harte gefeliciteerd met dit resultaat en prettig natuurlijk dat wij daar als Helmonders de voordelen van hebben.