mei 2010

299reacties

Wooniezie.nl voor Huren in Helmond


“Huren in Helmond” heet voortaan Wooniezie (spreek uit: woon easy). Op www.wooniezie.nl staat “een geheel vernieuwd, overzichtelijker en nog beter woonruimteverdeelsysteem,” aldus de woningbouwcorporaties Woonpartners, woCom en Compaen. Het in 2005 ingevoerde systeem was goed vonden (vinden?) deze initiatiefnemers maar niet voor Helmond. Anders gezegd: Huren in Helmond voldeed niet. Er waren domweg té veel klachten. Ons log Huren in Helmond is daar misschien wel het duidelijkste bewijs van.
Daarom is een nieuwe website ontwikkeld om de woonruimten te verdelen. Helaas opnieuw zonder woningbouwvereniging Volksbelang. Die blijft via haar eigen website huurwoningen aanbieden.
We weten dat de woningbouwcorporaties hier weer gaan meelezen. Zij realiseren zich beter dan wie dan ook, dat ervaringsdeskundigen hen wijzer kunnen maken. Per slot van rekening zijn opmerkingen en klachten uitnodigingen tot verbeteringen om makkelijker te gaan wonen.

In de reacties hieronder staan updates.

1reactie

Naw en Vruuger CLVI


In de oude kern van Brouwhuis zie je Naw de kerk van Onze Lieve Vrouw Middelares aller Genaden. Vruuger (rond 1960) exact hetzelfde bakstenen bouwwerk uit 1929. Daaromheen wel wat veranderingen: groen verdween, een kerkplein ontstond en het witte Heilig Hartbeeld ging van rechts naar links.

32reacties

Vergoeding raadsleden ter discussie


1.570 Euro (bruto) per maand ontvangen de Helmondse raadsleden voor hun raadswerk. Tenminste, als die 37 zojuist gekozen raadsleden dinsdag het raadsvoorstel Vergoeding voor raadsleden en burgercommissieleden 2010 (pdf) goedkeuren. Dat is 27 euro per maand meer dan vorig jaar.
Hoewel het ernaar uitziet dat de meerderheid kiest voor deze wettelijk maximale loonsverhoging, zijn er in de gemeenteraad ook tegengeluiden. De SP maakt al jaren consequent bezwaar tegen het uitbetalen van de maximaal toegestane vergoeding. Daarnaast kent Helmond een zo geheten 5%-regeling. Dat deel van de vergoeding wordt ingehouden om andere kosten van het raadswerk te betalen. De kosten van internet en computer en de maandelijkse borrels na afloop van de raadsvergaderingen worden onder meer uit dit potje (ruim 29 duizend euro per jaar) betaald.
Waar niet alle partijen even gelukkig mee zijn. Een aparte vergoeding voor internet is anno 2010 wel achterhaald. "Dan kan uit dat potje net zo goed de televisie-aansluiting worden betaald betaald," aldus de SP.  "Misschien kun je dat geld beter aan een goed doel als de Super Sociaal geven," aldus de Helmondse SP-afdelingsvoorzitter Hans Verbakel.
Ook de PvdA heeft haar bedenkingen. Die wil dat duidelijker wordt waar de ingehouden 5% van het geld aan uitgegeven wordt. Bovendien zet die partij vraagtekens bij de extra vergoeding die fractievoorzitters ontvangen. PvdA-raadslid Mirjam van der Pijl stelt dan ook een andere fundamentele vraag: als we een landelijke regeling hebben waar vrijwel alle gemeenten zich aan houden, waarom moet Helmond dan een afwijkende regeling hebben?
Vrijwel al onze raadsleden zijn in fictieve loondienst bij de gemeente. Dat betekent dat zij over hun vergoeding inkomstenbelasting betalen. Schoon in de hand houden ze dan ongeveer duizend euro per maand over. Dat bedrag ligt tussen de bijstandsnorm van 909 euro voor 'n alleenstaande en 1.299 voor gehuwden per maand.
Volgens onderzoek (pdf) besteden raadsleden in een gemeente als Helmond een kleine 17 uur per week aan raadswerk. Duizend euro per maand voor een bijbaan lijkt dan heel wat….

37reacties

Kasteeltuinconcerten 2010 (met de foto’s)


Vanaf vrijdagavond 9 juli is het weer zover. Voor de tiende keer organiseert de Stichting Stadspromotie Helmond de jaarlijkse Kasteeltuinconcerten.
Tot en met vrijdag 20 augustus kunnen we in de kasteeltuin weer 7 vrijdagavonden  genieten, luisteren, swingen en wellicht een paar drankjes drinken.
Dit jubileumjaar wordt er teruggeblikt. Onder het motto Let’s Meet Again komen dit jaar bands naar de kasteeltuin die voorafgaande jaren succesvol optraden op de Kasteeltuinconcerten. Het programma is al bekend:
9 juli: Halfvol
16 juli: Blues Brothers Tribute Band
23 juli: Joe Cover Band
30 juli: Poder Latino
6 augustus: Antwerp Gipsy Ska Orkestra
13 augustus: 32BLUES (voorprogramma) en Mala Vita —> La Chiva Gantiva
20 augustus: Tribute2BobMarley
Op de sites van de bands kun je hun muziek beluisteren en filmpjes bekijken. Een goede voorbereiding blijft immers het halve werk. Hopelijk hebben de weergoden die vrijdagavonden goede zin (controleer hier wat ze in petto hebben). Want dán staan die avonden (van 20.30 uur tot 23.00 uur) weer garant voor mooie kasteeltuinfeesten. Alvast veel plezier! Natuurlijk lezen we jouw ervaringen ook dit jaar hieronder weer graag.

6reacties

Toch (1) stemmachine in Helmond


In Helmond komt op 9 juni 1 stemmachine te staan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Onze stad doet mee aan een landelijk experiment waarbij een nieuw soort stemmachine wordt getest. Deze geeft een geprinte bon af waardoor bij hertellingen de stemmen aan de hand van deze papieren bonnen gecontroleerd kunnen worden. Fabrikant Nedap heeft bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen deze machine al op kleine schaal getest in o.a. Groenlo en Doetinchem. Helmond is nu 1 van het handjevol gemeenten dat met een tweede testronde meedoet.
De eigenlijke stemming gebeurt over 2 weken nog steeds met stembiljet en rood potlood. De kiezers worden uitgenodigd daarnaast hun stem voor de tweede keer uit te brengen via de machine. De bonnetje van deze schaduwstemming verdwijnen in een stembus en worden in reserve gehouden voor eventuele hertellingen. In welk stembureau de automaat komt te staan, is nog onbekend. De gemeente is er nog niet helemaal zeker van of de leverancier de machine tijdig in Helmond kan krijgen.
Volgens een woordvoerder van Nedap komt de nieuwe stemmachine zeker naar Helmond. Helmond en Renkum zijn uit tientallen aanvragers geselecteerd als experimenteergemeenten.
Zoals bekend zijn bij de laatste verkiezingen alle Helmondse stemmen herteld omdat handmatig stemmen erg foutgevoelig bleek. De roep om het herinvoeren van de stemmachine is daardoor alleen maar harder geworden.

20reacties

Een logo-vraag:


Waarmee houdt de bij dit logo behorende organisatie zich bezig?
We beoordelen je antwoord op 1 woord. Alleen dat woord is dus voldoende.
Je antwoord mag uit meerdere woorden bestaan, maar staat er te veel onzin in, rekenen we je antwoord fout.


Tussenstand:
5 punten: wilma
4 punten: Els
2 punten: Ad én Arjen
1 punten: Mien én Anita én Jeroen Sanders én Niek én willion én Astrid
-1 punten: Michael Rieter

Meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
9reacties

Van der Pijl: Politiek op zijn Hellemonds


Vanaf vandaag heeft PvdA-raadslid Mirjam van der Pijl hier elke 6 weken haar column met haar bespiegelingen over Helmond. Wij wensen Mirjam alle succes.
_______________________________________________________________________________

In de politiek ben ik geen nieuweling. In Helmond wel!
In mijn eerste weblog op dit echt Helmonds en interactief informatiekanaal zal ik me dan ook eerst even aan jullie allen voorstellen.
Mijn naam is Mirjam van der Pijl, raadslid voor de Helmondse PvdA. Ik ben geboren in 1956 (je vraagt tenslotte een vrouw niet naar haar leeftijd), ik ben getrouwd en ik ben mijn echtgenoot al ruim 35 jaar trouw en we hebben samen 3 volwassen zoons die op zichzelf wonen. Echtgenoot Wil is najaar 2008 fulltime in Eindhoven gaan werken en dat was de reden om naar deze kant van het land te verhuizen. Dat deed ik graag want 35 jaar geleden werd ik in Eindhoven 2x verliefd; op mijn huidige man en op Brabant! Dat het Helmond werd was min of meer toeval, maar ja, als je het mooiste woonplekje van Brabant kunt kopen en het staat in Helmond, dan ben je gauw verkocht.
Mijn kennismaking met Helmond en de Helmonders is me heel erg goed bevallen. Ik vind het echt geweldig om hier te wonen.
Mijn wieg stond in Hilversum en daar ben ik ook opgegroeid. Na een kort maar hevig verblijf van 3 jaar in Eindhoven zijn Wil en ik naar Duiven verhuisd want Wil ging bij de Kema in Arnhem werken. In Duiven ben ik lang politiek actief geweest. Ik was er onder meer 12 jaar raadslid waarvan 4 jaar wethouder. Ook heb ik een aantal jaren deel uitgemaakt van de Provinciale Staten van Gelderland. Je zou zeggen dat ik wel weet hoe de hazen lopen in de politiek.
Toch heeft de Helmondse politiek me verbaasd. Dat uit zich namelijk in het vergaren van veel voorkeurstemmen, het van de ene naar de andere partij gaan, en met name het oprichten van nieuwe lokale partijen. De reden van het fenomeen is me nog steeds niet helemaal duidelijk; is het een groot ego-gehalte, de ons-kent-ons mentaliteit, een straatvechters-inslag of een uiting van strijdbaarheid? Feit is dat politici in Helmond heel goed voor zichzelf kunnen opkomen. Soms beter dan voor hun eigen partij en daarmee voor de Helmonders. Dat laatste vind ik zorgelijk. Binnen de PvdA heerst nu gelukkig het gevoel dat we de les wel hebben geleerd. We vormen een hecht team en jullie zullen ons als eenheid zien optreden de komende 4 jaar! Ik hoopte even dat ook bij andere partijen was doorgedrongen dat de versnippering in de politiek niet goed werkt. Bij de coalitievorming gingen drie partijen op in één fractie, dat leek een positief signaal op weg naar minder splinterpartijen. Jammer dat de samenwerking geweld aan gedaan wordt door het constante hameren van de fractieleden van deze samenwerkingsfractie op de naamsvermelding van hun club. Het moet voluit: Esdeeoohaadeezessenzestighelmondsebelangen!

Mirjam van der Pijl
Raadslid

GGG, Parkeerplaats gezocht


Eindelijk is er een oplossing voor het parkeerprobleem in de binnenstad. Een splinternieuwe parkeergarage onder de Zuid-Willemsvaart.
Het idee dat Theo van Mullekom in zijn column presenteerde kreeg daarna veel aandacht in de dag- en weekbladen.Het trekt nú al nieuwe bezoekers naar Helmond, het is alleen nog wel wat wennen voor hen. Want waar bevindt zich in hemelsnaam de ingang?

en ervaar hoe zij in hun zoektocht van de regen in de drup raken.
.

5reacties

Opheffen die gemeenten (JC)


De jaren zestig van de vorige eeuw waren de tijd van annexaties. Voorstanders durfden het niet zo te noemen maar per 1 januari 1968 werd Helmond uitgebreid met Stiphout, Mierlo-Hout en Brouwhuis. Om aan het ‘spook van de annexatie’ te ontkomen, gingen de gemeenten in zuidoost Brabant haastig samenwerken. Aanvankelijk in het Streekgewest Helmond, vanaf 1993 in de SRE, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. De jaren negentig zagen grootscheepse gemeentelijk herindelingen, waaraan zuidoost Brabant dankzij de samenwerking als een van de weinigen wist te ontkomen. Alleen Laarbeek en Gemert-Bakel kozen in 1997 eieren voor hun geld, opnieuw bang om door Helmond opgeslokt te worden.
En nu, weer ruim tien jaar later, gaan stemmen op om de provincies en de waterschappen op te heffen. Niet eens zo zeer om efficiënter te kunnen werken maar om een kwart tot de helft van de ambtenaren met een werkloosheidsuitkering thuis op de bank te zetten, een zo genaamde bezuiniging.
Jean Cat denkt dat dit de verkeerde weg is. Als veertig, vijftig jaar gemeentelijke samenwerking al iets bewezen heeft, is het dat die niet werkt. Geen enkel project komt van de grond, geen enkele knoop wordt doorgehakt. Het eigenbelang blijft volop overheersten. Elk dorp zijn eigen viaduct, industrieterrein en stoplicht.
Wat mij betreft mogen ze alle gemeenten opheffen, te beginnen in Zuidoost-Brabant. Maak van de samenwerkende regio’s maar een echte bestuurslaag. En inderdaad; als we toch bezig zijn, kunnen we de provincie net zo goed ook opheffen. Je kunt Brabant prachtig opdelen in drie of vier zelfstandige gewesten. Die komen dan in plaats van zowel de 68 gemeenten als de provincie. Dan kun je pas legers van burgemeesters, wethouders en raadsleden naar huis sturen. Wat een echte bezuiniging oplevert.
Opvallend genoeg krijg ik opeens steun voor dit idee van de VNG zelf, de belangenclub van de Nederlandse gemeenten. Zelfs die pleiten nu voor het opheffen van hun eigen achterban. Waarmee groot-Helmond toch nog een kans krijgt. Hoewel ik dan meteen ga voor Helhoven of Eindmond: de twee steden in deze regio liggen dicht genoeg bij elkaar om één te worden. Want we kunnen onze voorstad Eindhoven toch ook niet op haar eentje door laten ploeteren…

                                                          Was getekend,

1reactie

Naw en Vruuger CLV


Naw het Muziekcafé van Geert en Rik. Afgelopen dinsdag precies 1 jaar geleden  openden zij de eerste keer de deur van hun eigen café. Bij het appartement linksboven zie je al een eerste uiting voor Oranje.Vruuger (1963) zat er daar op de Zuid Koninginnewal 39 ook al een café. Links zat slager Van Rooij.

43reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?


LET OP:
Vandaag (woensdag 19 mei) maximaal 3 antwoorden per deelnemer!Morgen mag je tot 23.59 uur opnieuw maximaal 3 antwoorden geven.
Elk antwoord boven die quota is ongeldig.


Tussenstand:
5 punten: wilma
4 punten: Els
2 punten: Ad én Arjen
1 punten: Mien én Anita én Jeroen Sanders én Niek én willion
-1 punten: Michael Rieter

Meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
16reacties

Hondvriendelijk Helmond


Je trekt je voordeur dicht en staat in een hondendrol. De kinderen spelen op het veldje en komen huilend en onder de poep thuis. Je wandelt door de kasteeltuin maar bent zo druk met de kakkietrap dat je van het kasteel noch de tuin wat ziet. Dit soort voorbeelden kennen we allemaal. Hondenpoep is ergernis nummero 1.
Aan de andere kant hebben we de hondenbezitters die trouw 3 keer per dag hun huisdier uitlaten. Ze willen wel naar een uitlaatveldje maar dat is te ver weg. En dat gedoe met allerlei soorten zakjes en schepjes is ook maar lastig. Daar betaal ik geen € 51,12 hondenbelasting per jaar voor! Laat maar vallen die drol.
Sinds 1 januari 2009 moet in Helmond alle hondenpoep buiten de uitlaatveldjes direct opgeruimd worden. Zo niet, kost je dat 90 euro. Het niet bij je hebben van een opruimzakje kost 60 euro. Als je betrapt wordt tenminste.
Een korte wandeling door welke wijk dan ook, laat zien dat er overal nog hondenpoep ligt. Toch streeft Helmond naar een ‘hondvriendelijker hondenbeleid’. Een groot aantal voorheen voor honden verboden gebieden zijn nu wel toegankelijk. In de wijken Oost, Centrum, Mierlo-Hout, Dierdonk (pdf) en onlangs Warande zijn heuse hondenwerkgroepen opgericht om samen met de gemeente te bekijken hoe het beter kan. Dinsdag 25 mei komen die hondenwerkgroepen en de gemeente bij elkaar om het beleid door te praten. Later in het jaar zijn meer bijeenkomsten gepland. Daarin komen stellingen aan bod als:
• Mijn hond mag overal loslopen want hij is niet gevaarlijk en doet niks.
• Omdat ik belasting betaal hoef ik de poep van mijn hond niet zelf op te ruimen.
• Er moet meer gecontroleerd worden en beter gehandhaafd.
En zo werkt Helmond aan een ‘hondvriendelijke’ stad. Of gaat het hier om een baasjesvriendelijk beleid en is dat niet juist het tegendeel van een mensvriendelijk beleid?

25reacties

Niessen: Geen nachttrein voor Helmond


De Provincie wil de driejarige proef met de nachttrein in Brabant voortzetten in afgeslankte vorm. Door tegenvallende reizigersaantallen zal Helmond echter helaas niet worden toegevoegd aan het tracé. De economische crisis zou hiervan de oorzaak zijn maar die reden lijkt mij niet overtuigend. Je zou toch juist denken dat in een crisis met name jongeren eerder gebruik maken van het openbaar vervoer dan van een dure eigen auto. Wellicht dat de bekendheid van de nachttrein na drie jaar nog niet voldoende is.

De treinen  zullen de komende twee jaar vanuit Rotterdam naar Eindhoven en van Utrecht naar Eindhoven blijven rijden. Weliswaar met goedkoper materieel en nog enkel in het weekend om de kosten te drukken. De reden waarom Helmond drie jaar geleden niet werd aangesloten lag in het feit dat wij hier geen rangeermogelijkheden hebben en dat onze rustfacitieiten voor het treinpersoneel niet toereikend zijn. Het voorstel van Groen Links om de trein dan bijvoorbeeld tot Venlo te laten doorrijden heeft het bij de Provincie niet gehaald.

Dat we nu bij verlenging van de pilot wederom niet worden aangesloten op het tracé is natuurlijk een tegenvaller. Helmond heeft de ambitie om meer jongeren naar de stad toe te trekken. Het nachtnet biedt de jongeren maar ook ouderen de mogelijkheid om op een makkelijke manier met het openbaar vervoer ook 's avonds nog de stad uit te gaan èn terug te komen. Een goede bereikbaarheid is voor het vestigingsklimaat van een stad van groot belang en daarom is het jammer dat we niet worden aangesloten. Het inzetten van nachtbussen zou een alternatief kunnen zijn. Echter door het geringe aantal reizigers zou ook deze optie veel te kostbaar en dus onverantwoord zijn. Eind 2012 zal de proef opnieuw geëvalueerd worden en wie weet maken we dan meer kans.

Ellen Niessen
Raadslid

15reacties

Wat is zijn relatie met Helmond?


Omdat het antwoord een omschrijving is, zullen we je antwoord beoordelen naar voldoende inhoud, niet naar de exact juiste omschrijving. Maar let op: we rekenen je antwoord fout als er te veel onzin in staat. Dit alles naar onze beoordeling.


Tussenstand:
4 punten: wilma én Els
2 punten: Ad én Arjen
1 punten: Mien én Anita én Jeroen Sanders én Niek én willion
-1 punten: Michael Rieter

Meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.

Naw en Vruuger CLIV


Naw de 32 jaar geleden gerestaureerde Oude Toren. Vruuger (midden 20e eeuw) zie je de toren in Stiphout van na de grote brand in 1884. Heel Vruuger (1342) brandde het kerkgebouw ook al eens af. Volgens de overlevering kreeg boer Jan Baloys toestemming van de pastoor om met gevaar voor eigen leven de hosties uit de brandende kerk te redden. De vlammenzee week voor hem, de hosties werden gered. Dit mirakel is nog altijd te zien op de 3 grote gebrandschilderde glas-in-loodramen achter het altaar in de St. Trudo-kerk.

GGG, Wanbetalers opgelet!


Helmondse wanbetalers moeten vandaag extra opletten. Vanochtend zijn de gerechtsdeurwaarders van Helmond namelijk met maar liefst 26 personen (op volle oorlogssterkte dus) op pad gegaan. Let op je deurbel en brievenbus als je flink achterloopt met het betalen van je rekeningen. Kijk af en toe stiekem uit je raam, wellicht herken je ze als ze eraan komen.
Ton Oerlemans werd verantwoordelijk gemaakt voor het vervoer van deze uitzonderlijk grote groep deurwaarders. Vanwege zijn enthousiaste melding daarvan, ben jij hopelijk tijdig op de hoogte hiervan.

voor het vervoer dat Ton vanochtend al klaar had staan.
.

Ton’s melding staat hier en hier.
2reacties

Bodemvervuiling eindelijk serieus nemen


Helmond telt tientallen plekken waar de bodem zwaar vervuild is. Radioactief afval, benzeen, zink, koper, cadmium, arseen, en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn per ongeluk of expres in de grond terechtgekomen. GroenLinks raadslid Rudi van der Made maakt zich daar ernstig zorgen over: “De gemeente telt enkele ambtenaren die met het beperkte budget hun stinkende best doen om de risico’s op de vele plaatsen in de stad zo goed mogelijk onder controle te houden. Maar we weten veel te weinig en kunnen daardoor de risico’s niet goed inschatten.”
GroenLinks bond in december 2009 met andere partijen de kat de bel aan en heeft nu opnieuw aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd hoe het staat met de bodemvervuiling. Uit het antwoord van het College blijkt dat dit zich geen zorgen maakt. Zelfs niet als de wettelijke normen worden overschreden: “Een overschrijding van de interventiewaarde leidt in de praktijk meestal niet tot actuele risico’s en bodemsanering is bij ongewijzigd terreingebruik vaak niet noodzakelijk. Wel kunnen soms beheersmaatregelen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat wel een risico ontstaat,” aldus het College.
Van Der Made vindt dat absoluut onvoldoende, zowel in december als nu. Hij baseert zich onder andere op ‘goed geïnformeerde inwoners’ en gegevens van de gemeente zelf. Zijn conclusie: “De gegevens roepen bij mij grote zorgen op. Ik ben er door deze antwoorden van het College niet van overtuigd dat deze stoffen zich niet via het grondwater verspreiden en zo een groter gevaar voor de volksgezondheid vormen dan alleen het gebruik ter plekke doet vermoeden.” Hij wil dan ook dat de gemeenteraad meer en betere informatie krijgt om te beoordelen of er meer geld nodig is voor bodemsanering in Helmond.
Bij het woonwagenkampje aan de Beemdweg zijn eind vorig jaar maatregelen genomen. Dat wil zeggen: een speelveldje tegenover het kamp werd opeen afgezet met een hek en tot verboden terrein verklaard. Volgens Van der Made is daar o.a. cyaan en asbest gestort. De ongeveer 20 bewoners van het kampje voelen zich bepaald niet veilig. “Er is zo genaamd niks aan de hand maar we mogen dat terrein niet op, geen groente kweken en geen schop in de grond steken,” zegt de een. Een ander vult aan: “Zodra je hier gaat graven, blijkt de grond rood en blauw te zijn. Jaren terug hebben ze hier rondom al overal gemeten en volgens die man was het hier allesbehalve veilig.”
De bewoners zijn vooral boos dat met hun al jaren bestaande klachten niet serieus wordt omgegaan. “Niet alleen zitten we hier midden op een gifbelt maar de vervuilende bedrijven komen ook steeds dichterbij.”

25reacties

Helmond Sport heeft €350.000 tekort


Helmond Sport heeft een verlies geleden van 300.000 euro in het zojuist afgelopen seizoen. Dit wordt veroorzaakt door tegenvallende sponsorinkomsten en verminderde opbrengsten uit media-gelden. Samen met een bedrag van 50.000 euro voor vervanging en onderhoud komt het totaal tekort daarmee op 350.000 euro.
Daarom vraagt Helmond Sport aan de gemeente borg te gaan staan voor een nieuw krediet tot maximaal 200.000 euro bij de Rabobank. Het college van burgemeester en wethouders is, onder voorwaarden, van plan borg te gaan staan.
De gemeente heeft nu al stevige financiële banden met Helmond Sport als exploitant van het stadion. Er lopen 3 geldleningen van oorspronkelijk in totaal 952.940 euro waarvoor de gemeente borg staat. Dat was voor de financiering van de verbouwing van het stadion in 1999. 10 Jaar later bedraagt de restschuld van deze geldleningen 773.493 euro. Daarnaast is er in 2007 een gemeentelijke geldlening van 100.000 euro verstrekt ter verbetering van de veldverlichting in het stadion. (meer…)

13reacties

Ko: Leuk georganiseerd!


Vanaf vandaag heeft GroenLinks-raadslid Ling Ko hier elke 6 weken haar column met haar bespiegelingen over Helmond. Wij wensen Ling alle succes.
_______________________________________________________________________________

Het was in de aanloop naar het festival nog even spannend of het allemaal wel doorging, maar de bestuursrechter oordeelde in een kort geding dat door een buurtbewoner werd aangespannen in het voordeel van het festival. De vergunningaanvraag voldeed aan alle eisen en voorwaarden en derhalve kon het Leuk! Festival afgelopen weekend plaatsvinden bij recreatieplas Berkendonk.
Een handjevol buurtbewoners uit de wijk Rijpelberg hadden bezwaar aangetekend tegen de verleende vergunning. Zij vreesden voor geluids- en parkeeroverlast in de wijk. En bovendien leggen in mei alle vogels een ei, weet de organisatie dat niet?

Zelf afkomstig uit de evenementenorganisatie, weet ik hoeveel werk verzet dient te worden eer je eindelijk de definitieve vergunning in handen hebt. Er zijn talloze richtlijnen, normen en voorschriften waaraan je dient te voldoen en nog is het vaak niet goed genoeg. Een toetsingscommissie met o.a. gemeente, brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening (GHOR) kan het allemaal erg spannend (en moeilijk) maken voor de organisatie!

Erg spannend dat zo'n groot evenement plaatsvindt in mijn wijk. En natuurlijk kon ik het niet laten om een kijkje te nemen, dus stapte ik zaterdagavond op mijn fiets. De muziek is inderdaad goed hoorbaar in zowel de Rijpelberg als Brouwhuis. Voor zover ik kon zien, was er geen sprake van verkeersoverlast in de wijk doordat de ingang via de wijk naar de plas afgesloten was. Bij de hoofdingang langs de Deurneseweg waren voldoende parkeervoorzieningen gerealiseerd voor zowel auto's als fietsen. Stewards begeleidden de bezoekers naar de ingang. Ook de politie en reddingsbrigade zijn nadrukkelijk aanwezig. Hier en daar worden jongeren die zonder toegangskaartje toch een glimp van het spektakel achter de geblindeerde hekken willen opvangen uit de bermen teruggefloten door surveillerende motoragenten. Aan toezicht geen gebrek! De aankleding en belichting van het terrein zien er geweldig mooi uit. Fijn om te zien dat jongeren lekker kunnen feesten en genieten in Helmond. Ik krijg er zelf spontaan ook weer de kriebels van om een festival te organiseren!

(meer…)

21reacties

De weblog is 5 jaar in de lucht!


Praten, huilen en lachen over Helmond. Daarvoor staat De weblog van Helmond. Vandaag 5 jaar geleden om 16.25 uur gingen we online. Met als doel “eens wat meer de mening van de Helmonders te horen en discussies uit te lokken”.
Met dank aan vele Helmonders, is dat de afgelopen 5 jaar wel gelukt, denken wij. Zonder dat flinke aantal medewerkers en – sters in de loop der jaren hadden al die blogs niet op de weblog gestaan. Hulde voor al die vrijwilligers, van bekende columnisten tot technische mensen en fotografen op de achtergrond. Wat moet je schrijven over 5 jaar webloggen? Iedereen kan immers zelf op www.deweblog.nl zien wat de weblog na 5 jaar is geworden. Wat je ziet is wat het is. Niets meer, maar ook zeker niks minder.
We krijgen wel eens de vraag wanneer wij tevreden zijn met de weblog. Dat zit ‘m in 2 zaken. Cijfermatig kijken we naar het aantal bezoekers & reacties, qua gevoel of we er zelf aardigheid in hebben. Die aardigheid hebben we (bijna altijd). Bijvoorbeeld in projecten als WilHelmonds en de gemeenteraadsverkiezingen 2010 om 2 recentere grote weblog-projecten te noemen. Maar het leukste blijft toch altijd om via reacties en gesprekken te vernemen wat onze bezoekers leuk, leuker en het leukst vinden.
Wellicht heb jij als bezoeker zelf ook wel 1 of meerdere onderwerpen op de weblog die jou het meeste aanspreken. Het zou fijn zijn als je dat hier laat weten. Dan weten wij beter met welke onderwerpen we zeker door moeten gaan. Wanneer je het geheugen wilt opfrissen om een overzicht te krijgen van wat er zoal op de weblog ‘te koop’ is, kijk dan in de inhoudsopgave in de linker groen kolom bij de Inhoudsopgave – Archief.
De weblog van Helmond is de afgelopen 5 jaar geëvolueerd van een klein experiment tot wat het nu is. Lezers, reageerders en ook tipgevers weten de weg naar de weblog te vinden. Ook daarom kunnen we naast ‘vaste waarden’ als columns, quizvragen en Naw en Vruuger onderwerpen blijven brengen waarover te lachen of te huilen maar vooral te praten valt. En dat moet zo blijven natuurlijk.