juni 2010

2reacties

Naw en Vruuger CLXI


Naw zie je de Heistraat, gezien vanaf het Binderseind. Rechts op de foto Grandcafé Adas. Vruuger (1972) was de Heistraat smaller, daarom zie je nog net slagerij Verschuren links. Op de andere hoek zat Bakkerij Nieuwenhuis.
In het kader van ons jubileum: precies 5 jaar geleden was deze vraag de eerste vraag in De kennisquiz over Helmond.

15reacties

Ko: Mitchell 2.0 en het mysterie v/h boek


Mitchell is 8 en zit in groep 4. Zijn hobby’s zijn TV kijken, computeren (vooral MSN’en) en online tegen andere kinderen Modern Warfare 2 spelen op zijn Xbox 360. Mitchell is een snelle digitale jongen. School is wel OK, vooral de pauzes en gym. Taal en begrijpend lezen vindt hij stom, want dan moet je veel lezen. Gelukkig maar dat hij alleen tijdens school een boek in handen heeft. Als school uit is kan hij weer lekker gaan gamen..

Mitchell 2.0 staat voor vele kinderen die in een digitaal tijdperk leven. Bovenstaand is een samenvatting van de ingevulde bladzijden uit een vriendenboekje van een gemiddelde basisscholier. Ik denk terug aan de tijd dat ik 8 was. Mijn hobby’s waren tekenen, voetballen, verhaaltjes schrijven en vooral.. lezen! Ik was gek op leesboeken. Elke woensdagmiddag ging ik naar de bieb in Brouwhuis om de maximaal toegestane 7 boeken te lenen. Na één of twee dagen had ik ze allemaal uit. Dan was het weer wachten tot woensdag. Omdat de bieb niet ver weg was, mocht ik er altijd zelf naar toe fietsen vanuit de Rijpelberg. Tsjah.. ik vraag mij af hoeveel kinderen nu nog lezen als hobby hebben?
In een digitaal tijdperk is een scherm voor je neus hebben meer entertainment dan een pak papier. Een zorgelijke ontwikkeling zolang e-books nog niet geheel in zwang zijn geraakt als je het mij vraagt.

In de voorjaarsnotitie van het College van B&W die onlangs in de raad is behandeld, worden de bezuinigingsmogelijkheden geïnventariseerd. Voor het programma ‘cultuur’ valt in de notitie de volgende vage zin te lezen: ..”naast het concentreren van de bibliotheekvoorziening in de nieuwe accommodatie [gaat het] om een aantal relatief beperkte bezuinigingen verspreid over het programma”. Eigenlijk staat hier dat de drie bibliotheekfilialen (‘t Hout, Brouwhorst, De Bus) mogelijk moeten sluiten! Een zeer ongewenste ontwikkeling aangezien op deze wijze een belangrijke voorziening uit de wijken verdwijnt. Bij navraag bij de centrale bibliotheek bleek dat deze zorg niet weggenomen kon worden. Een garantie dat de filialen open blijven kon niet worden gegeven.. Erg jammer. Zodoende wordt de Mitchell 2.0’s stimuleren tot lezen nog hoogdrempeliger gemaakt. Kinderen worden steeds meer afhankelijk van hun ouders om de bieb te kunnen bezoeken. “De afstand tussen kind en boek wordt letterlijk groter gemaakt!”, zo schreef een directeur van een basisschool mij. Het mag toch niet zo zijn dat de kosten van een nieuwe hippe bieb gedekt dienen te worden door de filialen uit te bezuinigen?!

(meer…)

19reacties

In welk tijdschrift staan deze foto’s?


Bovenstaande 3 foto’s staan deze week in een Nederlands publiekstijdschrift. Opgeteld qua oppervlak beslaan ze meer dan een pagina in dat tijdschrift.
De titel van dat tijdschrift staat op de cover.
Let op: Vandaag (zaterdag 26 juni) mag je maar 1 antwoord geven!
Morgen mag je per deelnemer 3 antwoorden geven.


Tussenstand:
6 punten: Els
5 punten: wilma
2 punten: Ad én Arjen én willion
1 punten: Mien én Anita én Jeroen Sanders én Niek én Astrid
én Mirjam van der Pijl
-1 punten: Michael Rieter

Meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.

Naw en Vruuger CLX


Naw zie je op de Aarle Rixtelseweg nummer 65 een woonhuis in de stijl van de Amsterdamse School. Vruuger (1982) was er niet heel veel verschil, als je de klimop tenminste niet meetelt. Dit rijksmonument werd nog Vruugerder (1921) in opdracht van J.A. Carp gebouwd voor zijn chauffeur en bedienden.

7reacties

Helmond niet in de top 25


Helmond staat in geen van de 5 lijstjes met de beste gemeenten van Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 'De beste gemeenten' dat Elsevier vandaag publiceerde.
In dat onderzoek worden alle 430 Nederlandse gemeenten beoordeeld op de kwaliteit van de woonomgeving, zorg en onderwijs, sociaal-economisch klimaat, veiligheid, voorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening.In zowel de algemene top 50 als de top 25 voor jongeren, senioren, gezinnen en dinky's (Double Income No Kids – Yet) wordt Helmond niet genoemd.
In maart maakte de gemeente nog bekend het de afgelopen 4 jaar juist heel goed te doen in een soortgelijk onderzoek door Elsevier. Toen waren onder meer de stijgende woonlasten een negatief punt, maar scoorde Helmond op dienstverlening, sociaal klimaat, economie en veiligheid het hoogst haalbare.
Tja, een foute beoordeling van de betreffende Elsevier-onderzoekers? Of hoort Helmond toch gewoon niet tot de beste gemeenten van het land?

7reacties

Nieuwe software


Sinds vannacht draait De weblog van Helmond op de vernieuwde blogsoftware van onze weblogportal. Als regelmatige bezoeker zul je daar weinig van merken: je kunt zoals altijd blijven lezen en reageren op de weblog. Tenzij je de nieuwe notatie bij de 'Laatste reacties' (linksboven in de groene kolom) als ingrijpend ervaart, blijft alles ongeveer zoals het was. Een aantal kleine zaken verandert. Zo krijgen we extra functionaliteiten die (voor zover we die hebben kunnen testen) mooie aanvullingen zullen zijn.
Voor ons als beheerders heeft deze software-update wat meer impact. We zullen immers snel vertrouwd moeten raken met ons nieuwe gereedschap en daarmee vervolgens alles instellen zoals we willen. Dat kost natuurlijk tijd. Sommige functies op de weblog kunnen daardoor de eerste dagen tijdelijk anders functioneren dan gewenst. Weet dat we achter de schermen drukdoende zijn om die zo snel mogelijk goed te zetten.
De bedoeling is dat we ondertussen gewoon nieuwe logs plaatsen, maar vergeef ons als dat (of iets anders) ons niet lukt. Mocht je merken dat er op de weblog ineens iets vreemd of niet werkt, fijn als je dat hieronder even meldt. Die extra ogen komen ook nu goed van pas en daarmee is de weblog sneller up to date.

2reacties

De kleine man (JC)


We zitten in een crisis. Zeggen ze. We moeten bezuinigen – zeggen ze. En iedereen praat dat klakkeloos na. Terwijl volgens de meeste mensen die daar voor doorgeleerd hebben, je in crisistijd juist moet investeren. Mensen aan het werk helpen en houden, initiatieven voor de toekomst nemen. Maar ‘bezuinigen’ is in dit calvinistische land kennelijk een magisch woord voor politici. Ze doen niet liever, ook in Helmond.
Ging het vorige College al aardig die kant uit, de nieuwe ploeg van burgemeester en wethouders lijkt het wel heel bont te gaan maken.
Officieel is er nog niets bekend en is het wachten op de nota waar de gemeenteraad zich over enkele maanden over mag buigen. Maar informeel heeft wethouder Tielemans al de nodige proefballonnetjes opgelaten. Geen geld meer voor een gratis bus op zaterdag. En – vreemde tegenstelling – ook geen geld voor parkeergarages in het te vernieuwen centrum. Zelfs het aantal abonnementen op tijdschriften moet ‘tegen het licht gehouden worden’, zoals dat heet. Bezuinigen op minimale posten noem ik dat. En waar dat geen zoden aan de dijk zet, de meest kwetsbare mensen pakken. Die kunnen zich toch niet verweren. Geen subsidie meer voor fietsles voor allochtone vrouwen, heb ik Tielemans meen ik in verkiezingstijd horen zeggen. Of was het zwemles? Eerder werd namelijk al bekend dat de gemeente fors gaat bezuinigen op zorg en welzijn, op het aan het werk helpen van werklozen en op haar eigen personeel.
Het is dus wel duidelijk bij wie het geld weggehaald wordt en waar de klappen het hardste gaan vallen. Onze gemeente had gelukkig geen geld op IJslandse banken staan. Maar voor de rest sluit de stad leuk aan bij de bankencrisis. Louis Davids zong het al tijdens een vorige crisis: alles over de rug van de kleine man, de burgerman met een confectiepakkie en Bata-schoenen an….

                                                          Was getekend,

3reacties

Niessen: tegen stijging waterschapslasten


In de voorjaarsnota van Waterschap Aa en Maas wordt voorzien dat de waterschapslasten het komende jaar voor burgers met meer dan 9% en voor bedrijven met meer dan 13% omhoog gaan. Een motie van de VVD om de stijging van de tarieven te beperken werd niet aangenomen.

De VVD heeft samen met de Algemene Waterschapspartij vrijdag 18 juni tegen de voorjaarsnota gestemd.De VVD-fractie is van mening dat de stijging van de lasten wel degelijk beperkt kan worden.

Naar de mening van het Dagelijks Bestuur kan dat echter niet. In de laatste jaren heeft het Waterschap de tariefsverhoging opgevangen met middelen uit de Reserves en deze dus niet doorberekend aan de gebruikers. Hiermee heeft het DB dus structurele kosten met incidentele middelen gedekt! Nu de reserves aardig op raken moet de tariefsverhoging doorberekend worden aan de gebruikers.

Kostenbesparingen in de organisatie zouden volgens de VVD moeten leidden tot een minimale stijging van de tarieven. Van belang daarbij is dat het waterschap zich zo veel mogelijk tot haar kerntaak beperkt, dat wil zeggen zorgen voor: veilig, schoon en voldoende water.

De VVD fractie pleit ervoor dat er binnen het waterschap meer kostenreducties zullen moeten plaatsvinden door prioritering van projecten, achterstanden minder rigoureus wegwerken en bezuinigen op het inhuren van personeel.

De VVD vindt het onverteerbaar dat in een tijd van economische crisis het Waterschap ongegeneerd de kosten uit de pan laat rijzen en daar de burger voor laat opdraaien. Het hele kleine beetje draagvlak dat nog bestaat om Waterschappen als zelfstandige bestuursorganen te laten voortbestaan zal hierdoor in snel tempo afbrokkelen.

Ellen Niessen
Raadslid

6reacties

Naw en Vruuger CLIX


Naw de damesmodewinkel Petit Paris en Het Stadscafé op de Markt. Links zie je een stukje Chinees-Indisch Restaurant Kota Radja. Rechts een deel van het leegstaande pand waar 2 maanden geleden de Fortis Bank nog zat.
Vruuger (1966) zat naast Petit Paris (toen een winkel voor dameshoeden) het café-restaurant van Louis Melis. Links zat bakker Koppens en rechts de Rotterdamse Bank.

11reacties

Is HJ2G nuttig of niet?


Het bestaan en nut van Helmond JONG 2Gether oftewel HJ2G moeten beter uitgedragen worden. Dat concludeert onderzoeksbureau BMC uit Amersfoort in haar evaluatie van 2½ jaar HJ2G. Ook moeten de ambtenaren meer en vaker luisteren naar de jongeren en vooral sneller actie ondernemen. “De inbedding van HJ2G in de gemeente is dun”. Dun is ook de samenwerking met het onderwijs, jongerenwerk en vrijetijdsvoorzieningen, aldus het bureau.
HJ2G ontstond in 2007 op initiatief van de gemeente om jongeren tussen 13 en 24 jaar actief te betrekken bij het jeugdbeleid in Helmond. De in totaal ongeveer 25 jongeren (in een snel wisselende samenstelling) geven daarover gevraagd en ongevraagd advies.
BMC vindt dat HJ2G bijdraagt aan de participatie en ‘competentieontwikkeling’ van deze jongeren. Ook neemt de attractiviteit van de stad toe. BMC ziet echter ook grote gaten in het functioneren. De band met de wijken moet sterker en er zouden meer kortlopende concrete projecten moeten zijn. Die sluiten beter aan op de doelgroep en zijn gemakkelijker te communiceren.
Adviezen van HJ2G wijzigen het beeld dat ambtenaren hebben soms radicaal. Een gemeenteambtenaar met plannen voor een hightech speelvoorziening in het centrum was verbaasd te horen dat jongeren juist liever in hun eigen wijk spelen, ontspannen en hangen dan op 1 centrale locatie. En een beleidsambtenaar die zich met het Centrum voor Jeugd en Gezin bezig houdt was ervan overtuigd dat jongeren het liefst internetten en chatten. Van HJ2G-jongeren leerde hij dat zij bij problemen juist graag face to face van gedachten wisselen.
Dat laatste zou kunnen verklaren waarom de website van HJ2G al langere tijd uit de running is en het forum daarop niet echt liep. De HJ2G-Hyves doet het wel gewoon met daarop dit YouTube-filmpje van een promotie-actie in de stad.
In september komt wethouder Margreet de Leeuw met een voorstel of en hoe het na 2010 verder moet. Bij de gemeenteraad (die daarna hierover beslist) is het draagvlak voor HJ2G matig. Verschillende raadsleden vragen zich af of de hoge jaarlijkse kosten van 60.000 euro (inclusief de opstart- en ontwikkelingskosten) wel opwegen tegen de baten. Waarom dit jongerenplatform niet onderbrengen bij de Stichting Impact, zo werd er al eens geopperd. Mark Raijmakers, voorzitter van Impact, vindt HJ2G een goed initiatief. “Impact heeft op cultureel vlak bij de gemeente al vaker een brainstormende/adviserende rol gehad en draagt graag bij op dit vlak. Ik denk dat Impact als uitvoerende organisatie HJ2G goed aanvult en een combinatie zou in de toekomst een mogelijkheid kunnen zijn. Zeker met het oog op de steeds moeilijkere werving van nieuwe vrijwilligers.”

30reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?


LET OP: Vandaag (donderdag 17 juni) maximaal 3 antwoorden per deelnemer!


Tussenstand:
5 punten: wilma én Els
2 punten: Ad én Arjen én willion
1 punten: Mien én Anita én Jeroen Sanders én Niek én Astrid
én Mirjam van der Pijl
-1 punten: Michael Rieter

Meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.

GGG, Wooniezie maakt het easy


Via Wooniezie worden in Helmond de woningen verdeeld, via dit log geven ze antwoorden.
Wooniezie doet haar naam nu nog meer eer aan. Je hoeft niet langer via een lastige website een nieuwe huur- of koopwoning te zoeken en beoordelen. De woningen worden nu voortaan gewoon naar je toegebracht. Je krijgt de woning 3 dagen op zicht.

om te zien op welke bijzondere wijze dat gebeurt.
.

6reacties

Rieter: 9 zetels PVV Helmondse raad !


Als je de Helmondse uitslag voor de Tweede Kamer-verkiezingen van afgelopen woensdag 9 juni zou vertalen naar de Helmondse raad dan zou de PVV van Geert Wilders 9 zetels behalen! De VVD zou met 7 zetels (nu 5) de tweede partij van Helmond worden. Gevolgd door de PvdA met 6 zetels (nu ook 6) en ook de SP met 6 (nu maar 3 !) en de CDA met 5 (2 minder dan de 7 van nu !). GroenLinks en D66 zouden hun huidige 2 zetels behouden. Opvallend is verder dat TON géén zetel zou krijgen terwijl die er op 3 maart nog 2 behaalde. Je kan en mag dan ook gerust stellen dat ze die dus louter hebben gehaald door het niet meedoen van de PVV in Helmond op 3 maart j.l. tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen (niet voor niets haalt landelijk Rita Verdonk helemaal niets meer!). Nadrukkelijk dient er verder wél op gewezen te worden dat de huidige 10 lokale zetels (SDOH 4, Helder Helmond 3, HB 2 en HA 1) in deze vertaling niet voorkomen.
Je kan je wel alvast afvragen wanneer de PVV de volgende keer wél in Helmond mee zal doen hoeveel lokale zetels er nog over zullen blijven? Niet dat alle lokale stemmers bij voorbaat PVV-stemmers zullen zijn. Kijk wat dat betreft maar naar de cijfers voor de SP. Dat scheelt landelijk en lokaal 3 zetels en die gaan waarschijnlijk óók naar lokalen.

(meer…)

4reacties

Helmondse Helden: Addy Kleijngeld


Geen muziekinstrument kan de sfeer van een oude fabrieksstad beter oproepen dan een accordeon. De rapsodie op straat tijdens de spits, de dagelijkse polka in de bedrijven, de massaal gezongen kroegballade, de blues om de zoveelste dronkenschap.
Helmond hechtte aan het accordeon, want terwijl elders elektrische gitaren en drumstellen opgang maakten, beleefde de ‘hoempa trekzak’ en de ‘piano voor de armen’ hier een heuse renaissance. In dit bestek moet zeker Arie Willems uit de Heistraat worden genoemd, die als eerste conservatoriumdocent veel voor de herwaardering van het instrument heeft betekend. Maar de ware virtuoos, die ook door het grote publiek werd omarmd, was Addy Kleijngeld (1922 – 1977).
Addy had een echte kunstenaarsziel. Zijn vader dreef café Limburgia op de Zuid-Koninginnewal en bediende zichzelf dermate veelvuldig dat driftbuien steeds op de loer lagen. Addy leed zwaar onder hem, maar maakte ook telkens diens metamorfose mee. Zodra zijn vader een accordeon voorbond, werd het op slag gezellig. Een toverapparaat! (meer…)

4reacties

Naw en Vruuger CLVIII


Naw het Annatheater in de Annawijk in februari bezien vanaf de Engelsweg.
Deze foto van leerlingen van de Groene Campus werd zojuist gemaakt. In kader van hun maatschappelijke stage maken zij het terrein voor het theater schoon. Vruuger (1954) was dit de net gebouwde Sint Annakerk. Deze kerk werd in 1996 gesloten waarna het gebouw verloederde en drugsverslaafden er een slaapplaats vonden. Tot er (na bijna 2 jaar verbouwing) in 2003 het Annatheater in kwam.

33reacties

Eerste verkiezingsuitslag


De vakjes zijn rood gekleurd, de 36 stembureaus gesloten. De stemmen worden nu geteld. Zojuist werd in de Stadswinkel de eerste voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Helmond bekend gemaakt.
Op basis van de nu getelde stemmen 35% is dit de voorlopige zetelverdeling in Helmond:

Partij                                              Aantal zetels
CDA                                                       19
PvdA                                                       24
SP                                                          23
VVD                                                        31
PVV                                                        34
Groenlinks                                                8
Christen Unie                                            1
D66                                                          8
Partij voor de Dieren                                  1
Trots op Nederland Lijst Rita Verdonk         1
SGP, Nieuw Nederland, Partij voor Mens en Spirit, Heel NL, Partij één, Lijst 17, Piratenpartij kregen na 35% van de stemmen 0 zetels in Helmond.

Nadat alle stemmen geteld zijn wordt de voorlopige uitslag op partij-niveau bekend gemaakt. Die zal hieronder in een reactie geplaatst worden.

14reacties

Nieuws uit West: Project Buiten Om (12)


Aan de vooravond van de landelijke verkiezingen hangt een waas van rust over Helmond West. Schijn bedriegt. Enkele wijkbewoners hebben hun huis al verlaten. Uit een veel te kleine woningvijver hebben zij een nieuwe stek gehengeld. Niet bepaald iezie.

Voorzichtig treedt het nieuwe college naar buiten. Aangenaam verrast ontving ik een uitnodiging van de nieuwe coördinerende wethouder Helmond West. Voor kennismaking. Kennismaking met wie? Met mij persoonlijk of als voorzitter van Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM? Eerst maar op persoonlijke titel.

Samen met mijn vrouw toog ik naar de wethouder. We hadden een goed gesprek waarin gelegenheid werd geboden om persoonlijke onvrede rondom de wijkontwikkelingsplannen kenbaar te maken. Dit vond gehoor. Verkapt bood de wethouder excuus aan voor zaken die niet soepel verliepen in de vorige collegeperiode. Hij beloofde verbetering in communicatie.

Een week later werd de daad bij het woord gevoegd. Ik ontving een uitnodiging voor hernieuwde kennismaking tussen gemeente en belangenvereniging BUITEN(ONS)OM. Ook kreeg de vereniging eindelijk bericht dat een informatieavond georganiseerd zou worden voor gedupeerde huurders van garageboxen en bedrijfspanden.

Intussen heeft de informatieavond plaatsgevonden. Voor het gemak waren tevens bewoners en ondernemers uitgenodigd, woonachtig tussen het spoor en de Heeklaan. Zij waren tot nu toe verstoken gebleven van persoonlijke toelichting op de plannen. In twee aparte sessies werd voor beide groepen de laatste stand van zaken toegelicht.

(meer…)

44reacties

Hoeveel stemmen krijgt hij in Helmond?


Morgen zijn de Tweede Kamerverkiezingen, wellicht hoorde je er al iets van. Bovenstaande persoon is daarbij de enige kandidaat waarop je in de gemeente Helmond kunt stemmen die als woonachtig in Helmond ingeschreven staat. De vraag is dus hoeveel stemmen hij morgen in zijn eigen woonplaats krijgt.

  • Vandaag (dinsdag 8 juli) mag je tot en met 23.59 uur 1 antwoord geven en morgen tot 20.30 uur mag je ook weer 1 antwoord geven.
  • Nadat de officiële definitieve uitslag bekend is (dus na een eventuele hertelling) worden de punten toegekend.
    Ligt jouw antwoord binnen maximaal 1% van het door hem behaalde aantal stemmen, krijgt je voor elk goed antwoord 2 punten. Ligt jouw antwoord binnen maximaal 5% (maar buiten die 1%) van het behaalde aantal stemmen krijg je 1 punt.
    Bijvoorbeeld: stel dat deze Helmonder precies 100 stemmen krijgt, dan verdien je met 99, 100 of 101 dus 2 punten met dat antwoord. Iedereen met het antwoord 95, 96, 97, 98 en 102, 103, 104, 105 krijgt dan 1 punt. In totaal zou je dus 4 punten kunnen binnenslepen.
  • Dat je de uitslag van deze vraag woensdag kunt beïnvloeden klopt.
    Vinden wij dat erg: nee!

Tussenstand:
5 punten: wilma én Els
2 punten: Ad én Arjen
1 punten: Mien én Anita én Jeroen Sanders én Niek én willion én Astrid
én Mirjam van der Pijl
-1 punten: Michael Rieter

Meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
13reacties

Van Mullekom: update parkeeridee


Beste Webloglezers,

Mijn vorige column op de Weblog bevatte de primeur van het parkeeridee. Hier heb ik erg veel reacties op gekregen, zowel op de Weblog als daarbuiten. Dat heeft ervoor gezorgd dat er momentum ontstaan is en dat ook ondernemers zijn gaan meedenken. Dat is belangrijk en ook noodzakelijk.

Inmiddels heeft ook het college van B&W haar reactie gegeven naar aanleiding van een brief van Helmond Aktief over het parkeeridee. Helaas een voorspelbare reactie. Namelijk eentje die een blokkade opwerpt voor vernieuwing. Het plan zou te duur zijn, want er zou een speciale, erg dure, betonsoort nodig zijn. Ook zou pleziervaart in de toekomst definitief niet meer mogelijk zijn. Maar er liggen sinds een jaar of tien toch vaste bruggen over de Zuid-Willemsvaart omdat de politiek dit zo gewild heeft? En de spoorbrug is toen toch ook maar meteen vastgelast….

Dit alles terzijde, terug naar de update. Er gloort tòch hoop en perspectief voor het kanaalidee: Helmond Aktief is benaderd door een zeer gerenommeerd en gespecialiseerd bedrijf dat kosteloos de technische haalbaarheid wil onderzoeken van het parkeeride. Het bedrijf gaf tevens aan het een zeer waardevol idee te vinden. Ook krijg ik van hen een inzicht in wat het idee zou gaan kosten.

Naast voornoemd bedrijf is Helmond Aktief ook door een Helmondse architect benaderd. Deze heeft op eigen initiatief met een tekening aangetoond dat er in een tweelaags parkeergarage tussen Julianabrug en de brug bij Obragas, dus in het hart van Helmond, alleen al 850 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Ter vergelijking: de Boscotondo parkeergarage heeft er 279.

Op basis van wat ik tot nu toe gehoord en gezien heb, ben ik inmiddels gesterkt in de mening dat het plan wèl haalbaar is. Over zo'n drie weken weet ik echter inhoudelijk meer. Dan komen namelijk de financiële cijfers en de technische details beschikbaar die hopelijk een beter en definitiever uitsluitsel geven. Mijn ambitie is om voor de Helmondse bevolking zo snel mogelijk helder te hebben wat dit idee kost en waar we op moeten letten bij de technische realisatie.

Uw meedenken hier op de Weblog ervaren wij van Helmond Aktief als een grote steun in de rug. Om voornoemde redenen vragen wij ook aan u: mocht u serieuze belangstelling hebben om ons politieke team van Helmond Aktief te versterken, meldt u dan aan bij ons secretariaat door te e-mailen naar info@helmondaktief.nl.

Het gaat u allen goed en veel kijkplezier bij het voetbal, laten wij hopen, ORANJE, ORANJE, ORANJE GAAT HET DOEN (tegen Argentinië in de finale!).

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

12reacties

Grote vechtpartij op het Havenplein


De politie heeft zondagmorgen tussen omstreeks 2.20 en 3.00 uur 15 personen aangehouden die ter hoogte van een taxistandplaats aan het Havenplein/Kanaaldijk aan het vechten waren.
Omstreeks 2.20 uur ter hoogte van de taxistandplaats ontstond er ruzie tussen een viertal personen. Al gauw vielen er klappen over en weer. Familie en vrienden in de nabijgelegen horecagelegenheid kwamen naar buiten en gingen zich ook met de vechtpartij bemoeien en raakten al gauw slaags met elkaar. De politie die de partijen probeerden te scheiden, werd zelf ook belaagd.
Door extra versterking in te roepen konden uiteindelijk vijftien personen worden aangehouden en worden overgebracht naar het politiebureau. Hierna werd het weer rustig. Er zijn nu nog 7 personen ingesloten, zij moeten nog gehoord worden. Er raakten 2 agenten licht gewond waarvan 1 zich onder doktersbehandeling moest stellen. Een 46-jarige Helmonder werd door een politiehond in zijn kuit gebeten toen hij een aanhouding probeerde te beletten. Vanwege de bijtwond moest hij naar het ziekenhuis. Tegen de 15 personen wordt proces-verbaal opgemaakt, dat door de politie wordt doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie.