september 2010

5reacties

Helmondse Helden: Leon Adriaans


Verwacht geen fijnschilders in Helmond! Iemand heeft eens geïnventariseerd hoeveel serieuze kunstenaars de stad heeft voortgebracht: meer dan honderd, maar daar zit geen fijnschilder tussen. Even typisch is dat geen van hen de eigen omgeving heeft verbeeld. Het kasteel en de Warande konden een enkeling nog inspireren, maar waar zijn de overalls, de volkscafés, de kanariepietjes? Althans picturaal pleegden Helmondse schilders vaandelvlucht; zij verkozen een leven elders, dat met een grove kwast kon worden neergezet.
        Leon Adriaans (1944 – 2004) verkoos de Peel. Geboren en getogen in de huidige Pastoor van Leeuwenstraat bevond hij zich al bijna in dat voormalige moeras, en zijn vader trok hem verder derwaarts als bedrijfsleider bij de Natex in Deurne. In zijn jeugd scharrelde hij graag rond bij Peelboertjes, en raakte hij vooral gefascineerd door hun dikke paarden en petieterige akkers. Zigeuners uit Roemenië, jaarlijkse bezoekers van deze contreien, wakkerden bij hem een permanent verlangen naar aardse simpelheid aan – sophistication zei hem weinig.
        Als kind tekende Leon al verwoed. Op de St. Jozefschool merkte zijn onderwijzer, Harry Crijns, dat hij voor weinig anders deugde. Gelukkig bleek hij genoeg talent te bezitten om zonder het vereiste Mulo-diploma te worden toegelaten tot de kunstacademie in ‘s-Hertogenbosch, en van hieruit begon zijn zoektocht. Op een keer maakte hij voor zijn docent een muurschildering met Belgische knollen, en hij werd ter plekke uitgeroepen tot zijn begaafdste leerling ooit. Maar de tijd was niet gunstig voor figuratieve schilders. De Cobra-beweging, een ‘historische vergissing’ aldus Leon, drensde nog na en de nieuwe popart wilde uitsluitend imponeren. Kunst, vond hij, moest het leven betrappen en diende niet esthetisch, niet mooi te zijn. (meer…)

4reacties

Minder geld voor uitkeringen


De gemeente Helmond krijgt 3 miljoen euro minder om uitkeringen te betalen. Dat is een kleine 10% Haagse korting. Mensen die recht hebben op een uitkering (WWB, WIJ, Bbz, IOAW en IOAZ  * ) zullen daar echter niets van merken. De gemeente is namelijk verplicht die uitkeringen te verstrekken. De gemeente zal eventuele tekorten elders uit de begroting moeten halen. Dat blijkt uit antwoorden van B&W op vragen van Nathalie van der Zanden van de SP.
De situatie is minder nijpend dan die lijkt. Burgemeester en wethouders verwachten dat het aantal uitkeringsgerechtigden dit jaar uitkomt op ongeveer 2.500. Dat is zo’n 100 klanten minder dan de sterk toegenomen groei (15%) in de eerste helft van dit jaar deed verwachten. Samen met andere gemeenten probeert Helmond de korting ongedaan te maken. Gezien de Haagse bezuinigingsdrift, is de verwachting dat dit gaat lukken niet erg hoog.
In de begroting 2011 is al rekening gehouden met deze korting. Deze wordt o.a. opgevangen door een aantal maatregelen binnen werk en bijstand. Zo gaat de gemeente de toeslagen op (langdurige) bijstand verlagen, snijden in de bijzondere bijstand (met name de vervoersregeling voor oudere minima) en meer drempels opwerpen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. Ook sociale werkvoorziening Atlant kan volgens B&W met minder geld toe.

101reacties

Wat is zijn voornaam?Tussenstand: 
4 punten: Mien
2 punten: Twan én Vogel
1 punt:en J.E. Mulder én Astrid én ad én wilma én Ellen

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
8reacties

Van der Pijl: Bezuinigingen


Afgelopen vrijdag is hij gepubliceerd: de concept begroting voor 2011 van de gemeente Helmond. Op een sobere bijeenkomst werd hij in Boscotondo door wethouder van financiën, mevrouw Yvonne van Mierlo gepresenteerd. Haar aanstekelijk enthousiasme zorgt er bijna voor dat je er de moed in gaat houden maar de cijfers vielen niet mee.
Natuurlijk, we zijn met zijn allen al lang op de hoogte dat er bezuinigd zal moeten worden. In de voorjaarsnotitie was de lijn al uitgezet. En de afgelopen weken druppelden enkele voorgenomen bezuinigingen al door.
De mogelijke sluiting van de wijkfilialen van de bibliotheek hebben al veel losgemaakt bij Helmondse burgers. Het bibliotheekbestuur zal het voortaan met 3,4 ton minder moeten doen. De lidmaatschapstarieven moeten daarnaast omhoog, daarmee moet 60.000,= extra binnenkomen zodat ook dit bedrag door de gemeente kan worden bezuinigd op de subsidie. U heeft er vast al eerder van gehoord. Veel leners/lezers die hun boeken halen bij het filiaal in Helmond-Noord, Brouwhuis of Mierlo-Hout hebben de moeite genomen om de raadsleden te bestoken met mailtjes waarin zij bijna smeken om de filialen te behouden. Hun argumenten zijn sterk en valide: voor jonge kinderen, minder mobile ouderen en lichamelijk beperkten wordt het wel erg moeilijk te blijven lenen als zij op de bieb op de Watermolenwal zijn aangewezen. En hoe belangrijk lezen is ga ik u niet meer uitleggen, medecolumniste Ling Ko schreef daar eerder een boeiende column op dit weblog over. Daarbij komt ook het argument van de sociale functie die de bieb in de wijken vervult.
Het motto van het college bij de bezuinigingen is: versterken van zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen. Dat klinkt goed! Zelfredzaamheid en eigen kracht betekend dat je het zelf kan. Dat levert zelfvertrouwen en meer plezier in het leven. Hele positieve dingen dus. Maar zelfredzaamheid en de eigen kracht betekend ook dat je het zelf moet doen, je eigen broek moet ophouden. Dat kan helaas niet iedereen en de kans bestaat dat dadelijk blijkt dat er een grotere groep is ontstaan die dat niet meer kan doordat een hoop (financiële) hulpmiddelen zijn wegbezuinigd. Hulp in het huishouden door bezuinigingen op de WMO, hulpmiddelen als scootmobielen die onbereikbaar werden door de eigen bijdrage, hulp in de vorm van hulpverlening door gemeentelijke instanties die het met minder ambtenaren en geld moeten doen en dus hun hulpverstrekking verminderen moeten. Zo zijn er nog wel een paar te verzinnen.
Bezuinigen zal moeten, daarover geen misverstand. En dat zullen we ook allemaal merken en daar zullen we niet blij van worden, dat is zeker. Maar bezuinigingen moeten eerlijk gespreid worden. Wie meer kan missen zal iets meer moeten inleveren dan diegenen (personen, organisaties en bedrijven) voor wie het water toch al aan de lippen staat. Als PvdA-fractie zullen we de bezuinigingen daarom ook niet beoordelen op de behaalde bedragen maar op de geboden oplossingen om die bezuiniging op te vangen.

Mirjam van der Pijl
Raadslid

GGG: Reptielenshow bij Circus Renz


Koude rillingen lopen over de rug bij het zien van gevaarlijke circusacts. Ons eigen Circus Renz spant nu de kroon met een reptielenshow die deel uitmaakt van hun nieuwe theatertour Jungle Fantasy. Zelfs Crocodile Dundee verbleekt bij het zien van dit glibberige en ijskoude spektakel.
Speciaal voor deze nieuwe act heeft Circus Renz een nieuwe standplaats en tent gecreëerd.

voor die nieuwe huisvesting van Circus Renz.
.

p.s. Wanneer de Ras Echte Nederlandse Zwervers weer naar Helmond komen is nog niet bekend. Houd hun website even in de gaten.

11reacties

13 Miljoen euro in de min en 2 in de plus


Zojuist presenteerde wethouder van Financiën Yvonne van Mierlo haar eerste begroting van de Gemeente Helmond. In deze begroting 2011 (die ruim 300 pagina's beslaat met vele tabellen) wordt besproken hoe de beschikbare 349,6 miljoen euro moet worden verdeeld.
Zoals al bekend was gemaakt bezuinigt ook de gemeente Helmond vanwege de economische crises flink. Eerder werden op de weblog al adviezen gegeven hoe dat zou moeten/kunnen. Vandaag dus de exacte invulling van het nieuw college van burgemeester en wethouders. Voor bijna elke Helmonder prettige en minder prettige concequenties, daarom dit keer de volledige lijstjes. Er wordt 13,1 miljoen euro bezuinigd, klik op de onderstaande min om de lijst met bezuinigingsvoorstellen te zien. Klik op de plus als wilt zien waar in totaal 1,9 miljoen euro meer aan wordt uitgegeven (de zogenoemde intensiveringsvoorstellen).

Mocht je in de volledige begroting 2011 opvallende punten zien (en geloof ons, die staan er), we horen ze graag.

1reactie

Naw en Vruuger CLXXIII


Naw zie je de Sjef van Schaijkstraat met achteraan de boog aan de Willem Prinzenstraat. Vruuger (rond 1940) heette dat deelte van die straat nog de Advocaat Botstraat, genoemd naar Mr. Joannes Baptista Bots uit de 19e eeuw. De hoek Heistraat en de Sjef van Schaijkstraat (nu niet zichtbaar) toonden we eerder bij Naw en Vruuger LIV.

2reacties

Garagebox in brand na mislukte inbraak


Vannacht kort voor 5 uur is een garagebox op de Pieter Brueghelstraat in Helmond-Noord volledig uitgebrand. Alles wat een gezin daar had opgeslagen (waaronder een waterscooter, een scooter, mountainbikes, gereedschap van een ZZP-er, een uitgebreide kerstcollectie en speelgoed) ging verloren. Een drama voor hen. Er vielen geen gewonden.
De brand ontstond na een overduidelijke mislukte poging de in de garagebox gestalde waterscooter te stelen. Toen dat niet lukte is de garagebox in brand gestoken. Die brand ging gepaard met explosies die de buurt vroeg wakker maakten. Takken van een boom aan de overkant van de straat werden door de brand deels zwart. Omdat de garagebox (die gehuurd wordt van Woonpartners) op instorten staat zal die zo snel mogelijk omgestoten moet worden.

Minder paarse krokodil bij lokale belasting


De overheid trekt al een aantal jaar ten strijde tegen de “paarse krokodil”. Sinds eind 2008 kunnen gemeenten geautomatiseerd bekijken of haar burgers recht hebben op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ruim 200 gemeenten doen dat inmiddels, met ingang van het belastingjaar 2011 ook de gemeente Helmond.
In Helmond vragen jaarlijks zo’n 3.600 burgers kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Circa 2.250 daarvan worden toegekend. Voor zowel de indiener (die schriftelijk veel informatie over persoonlijke situatie, inkomen en vermogen moet geven) als de gemeente (die de aanvragen handmatig beoordeelt en administratief verwerkt) levert dat veel werk op. Omdat hun situatie niet wijzigde vragen veel burgers het jaar daarop om dezelfde kwijtschelding. En dan begint het hele proces voor aanvrager en gemeente weer van voor af aan.
Het doel van de automatische toets is om de burgers die vorig jaar ook al kwijtschelding kregen automatisch en kosteloos te laten toetsen zonder dat de burger een aanvraagformulier hoeft in te vullen. Het Inlichtingenbureau (gelieerd aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) toetst de inkomensgegevens (bron: UWV), vermogen (bron: belastingdienst) en autobezit (bron: RDW) aan de normen van het Ministerie van Financiën. Als uit de rapportage blijkt dat toekenning kan worden verleend hoeft de gemeente verder niets meer te beoordelen. Automatische kwijtschelding levert naar verwachting voor zowel gemeente als burger op termijn aanzienlijke tijdswinst op. Bijkomend voordeel is dat de automatische toets een extra controle vormt op de juistheid van de voorheen door de burger aangeleverde informatie.
Helmonders die vorig jaar volledige kwijtschelding hebben gekregen werd enkele weken geleden toestemming gevraagd voor deelname aan de automatische toets. Als zij voor een eerste keer in aanmerking willen komen voor deze automatische kwijtschelding kunnen zij nog niet automatisch worden beoordeeld. Zij moeten een uitgebreid aanvraagformulier indienen dat handmatig wordt beoordeeld. De automatische toets beoordeelt namelijk niet alle aspecten van het vermogen.

15reacties

Helmonder van het jaar


Vorige week dinsdag zagen we de foto (linksboven) die Kees Tel op de kop van de Markt maakte. Hij vroeg zich toen af of het een ‘protest tegen’ of juist ‘reclame voor’ iets was. Wellicht zelfs iets met het boerka-verbod. Een andere oplettende Helmonder tipte ons over diezelfde situatie op de Markt en vermoedde een stil protest tegen de doodstraf.
Vandaag bleek hoe de vork in de steel zat omdat de oranje sjerp van de ingepakte man voorzien was van de tekst ‘Helmonder van het jaar’.
In opdracht van Rabobank Helmond maakte het Helmondse bedrijf Itch Reclame & Communicatie een reclamecampagne voor Helmonder van het jaar. Deze teaser-campagne (zoals dat in hun vaktermen heet) moet de betrokkenheid onder de Helmonders met deze verkiezing vergroten. Vanaf deze week worden Helmonders opgeroepen om een Helmondse persoon of instelling te nomineren die zich op cultureel, sociaal of maatschappelijk gebied verdienstelijk maakte voor onze stad. Kortom, wie wordt de 16de Helmonder van het jaar?

Ko: Geen doordecentralisatie voor school


De gemeente is voornemens het verzoek van de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant om tot doordecentralisering van de huisvestingsmiddelen te komen, af te wijzen. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de school bij de gemeente blijft en dus ook de middelen daartoe. Voor elke verbouwing en uitbreiding die de school wenst uit te voeren zal ze goedkeuring moeten vragen aan de gemeente. Of het verzoek wordt ingewilligd na een lange procedure en welk budget er überhaupt beschikbaar wordt gesteld, zal steeds maar de vraag zijn. Het Jan van Brabant College kampt al tijden met een ruimtetekort en met beperkte middelen kan zij dit probleem slechts gedeeltelijk verhelpen. Doordecentralisatie zou de uitkomst bieden doordat de school dan meer budget per leerling, een vastgesteld X bedrag, te besteden heeft.

De afwijzing betekent een genadeslag voor de wens van het Jan van Brabant College om zelf de regie te voeren over de huisvesting van de school. Dit in tegenstelling tot Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), een schoolbestuur waarin verschillende Brabantse scholen voor voortgezet onderwijs zijn vertegenwoordigd waaronder het Carolus Borromeus College en het Dr.-Knippenbergcollege. OMO kent wél een doorgedecentraliseerde regeling met de gemeente waardoor de Helmondse scholen o.a. hun locaties naar eigen inzicht konden uitbreiden. Het Jan van Brabant beroept zich dan ook op het gelijkheidsbeginsel. Zij vreest in een achterstandssituatie terecht te komen zonder doordecentralisatie.

(meer…)

4reacties

Naw en Vruuger CLXXII


Naw zie je Gusto’s Schevelingen Restaurant-Bar aan de Aarle Rixtelseweg. Dit gebouw met de status rijksmonument staat daar sinds 1882. Vruuger (1958) was het gebouw ruim dubbel zo groot. Naast café Schevelingen zat toen antiekhandel Schevelingen. Later werd dat een plek voor kunstenaars. Dat gedeelte brandde af en kreeg toen de ludieke naam ‘Maison kaduuk’. Nadat dat deel werd afgebroken ontstond de huidige parkeerplaats.

1reactie

Weer 3 auto's in brand


In de Anna van Eekerenstraat stonden vanavond 3 auto's in brand. Daarvan brandde 1 auto volledig uit, 2 auto's die erbij stonden liepen brandschade op. De politie heeft deze auto's inmiddels laten afvoeren.
De uitgerukte brandweerauto's had de branden vrij snel onder controle. Het heeft er alle schijn van dat er weer sprake is van brandstichting. Eerder deze maand werd al een auto op de Van Hoofstraat in brand gestoken. Eind april en begin mei werden in Helmond meer dan tien auto's in brand gestoken.

5reacties

V&D kan terug naar Helmond!


"In alle steden waar een C&A zit, kan ook een V&D zitten", meldt de directeur van V&D Mark McKeon vanochtend in het Financieele Dagblad. Zoals wellicht bekend hebben we een C&A in Helmond. De conclusie dat V&D terug naar Helmond kan is dus makkelijk te trekken.
Na 52 jaar aan de Veestraat gevestigd te zijn sloot V&D 6 jaar geleden haar deuren in Helmond. Hierbij lieten zij het winkelend publiek, personeel, andere winkeliers en de gemeente Helmond in schok achter. In de afgelopen jaren had de gemeente diverse gesprekken met V&D om te kijken hoe V&D naar Helmond was terug te krijgen. Zonder zichtbaar resultaat tot op heden.
Gisteren werd bekend dat het Amerikaanse Sun Capital Partners V&D en restaurantketen La Place overneemt van de huidige eigenaar Maxeda. Die ontwikkeling zorgt er nu dus al voor dat veel Helmonders een prettig vooruitzicht hebben. Want de Helmonders missen V&D nog steeds.

15reacties

Welke 3 woorden horen bij dit logo?


Een kleine verduidelijking: die 3 woorden staan altijd links van deze illustratie.
Alleen de eerste 3 woorden van je reactie tellen, daarin moeten we nu wel streng zijn natuurlijk. Voor het gemak zullen we bij je antwoord niet letten op het juiste hoofdlettergebruik.
Mocht niemand binnen 24 uur die 3 woorden in 1 reactie geven, dan gaat het punt naar de persoon die als eerste binnen die 24 uur 2 van 3 woorden in 1 reactie gaf. Anders volgt zoals gebruikelijk de eerste hint.


Tussenstand:
3 punten: Mien
2 punten: Twan
1 punt:en J.E. Mulder én Vogel én Astrid én ad én wilma én Ellen

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
2reacties

Niessen: laatste bijdrage


Afgelopen week is in de raadsvergadering de Beleidsnota Verblijfsrecreatie behandeld. Voor de VVD een nota van groot belang. Het aanbod van verblijfsrecreatie is namelijk al jarenlang ondermaats en uit onderzoek van jaren terug is al gebleken dat een groot deel van de Helmonders de stad uittrekken om elders te recreëren. Voor mensen van buiten Helmond die de stad aan doen is er bovendien een tekort aan overnachtingfaciliteiten.
Dit is betreurenswaardig omdat we hiermee kansen voor met name ook lager opgeleiden op de arbeidsmarkt laten liggen. Want met name de toeristische sector biedt mogelijkheden in het aanbod van laaggeschoold werk en daar is voor een grote groep Helmonders die bijvoorbeeld deel uitmaken van het granieten bestand, vraag naar.
Maar ook voor de middenstand is verblijfsrecreatie aantrekkelijk gezien zij eveneens kunnen profiteren van de toeristen die hier hun geld spenderen.
De VVD wil dan ook dat ons leisurebeleid waaronder de verblijfsrecreatie op voortvarende wijze wordt opgepakt.
Dit mede ingegeven door de ontwikkelingen die zich bij de omliggende gemeenten voordoen en daarmee op concurrentiegebied een factor van betekenis zijn.
Het zou eeuwig zondig zijn als Helmond in de nabije toekomst de boot zou missen omdat wij te lang hebben gewacht met de uitvoering van beleid waar al zoveel jaren over gepraat wordt maar waar nog veel te weinig aan gedaan is.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor alle reacties die ik in de afgelopen tijd op mijn bijdragen heb mogen ontvangen. Graag wil ook ik zoals een groot aantal van mijn voorgangers ruimte maken voor nieuwe columnisten zodat vanuit meerdere politieke invalshoeken de weblog plaats kan bieden aan de verschillende partijen.

Ellen Niessen
Raadslid

5reacties

Gedichten over Helmond


Er zijn veel manieren om over een stad te schrijven. Daarvan is poëzie er 1. Denk maar aan “Ik ging naar Bommel om de brug te zien”, “Den Haag. Ik voel me er zo ver van huis” of (van de Helmondse dichter Hans van de Waarsenburg) “Midden op de Zuidwal”.
Veel steden zijn bezongen door dichters. Zo ook Helmond. Zowel ‘amateurs’ als ‘professionals’ hebben hun krachten gewaagd om hun beeld van de stad te schetsen. Helmond heeft zelfs sinds 2007 een stadsdichter in de persoon van Bert Kuijpers. Op initiatief van het Literair Café Helmond schrijft hij jaarlijks een tiental gedichten over onze stad. Een aantal daarvan is hier te lezen.
Maar Hans en Bert zijn natuurlijk niet de enige Helmondse dichters. Helmond heeft ook een dichterskring, een literair café, een poëzieroute en een aantal meer of minder bekende schrijvers en dichters. Tientallen amateurs en professionals zijn actief met taal en poëzie bezig. En wie weet hoeveel onbekende Helmonders af en toe iets moois over hun stad dichten.
De weblog biedt vanaf nu al die mensen een podium om hun gedichten voor een breed publiek te presenteren. Dat kan heel simpel door jouw of andermans gedicht hieronder te plaatsen. De enige voorwaarde is dat het gedicht (aanwijsbaar) over Helmond moet gaan. En wie weet, rolt daar te zijner tijd wel een nieuwe stadsdichter uit. Als voorzet en opening hieronder het gedicht Helmond van Hans van de Waarsenburg.

HELMOND

deze stille straten
met knekelhuizen
onherstelbare woningen
en as op lantaarnpalen

deze rechtopstaande muren
getooid met gekraste vingers
en blinde wonden in hun huid

deze mensen
met zilverekseem op de poriën
en godkanker op de strot

deze geografie is V. V. T.
en voor geen enkele herhaling vatbaar

18reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?


Let op: Vandaag (zaterdag 11 september) maximaal 2 antwoorden per deelnemer!


Tussenstand:
3 punten: Mien
2 punten: Twan
1 punt:en J.E. Mulder én Vogel én Astrid én ad én wilma
0 punten: Els (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
4reacties

Naw en Vruuger CLXXINaw zie je vanaf het Bindereind het begin van de Heistraat. Dat lieten we al eerder zien, maar toen vanuit een andere hoek. De reden voor deze ‘herhaling’ is dat we een andere foto van Vruuger (1972) toegespeeld kregen. Met daarbij onder meer de toelichting “Die werd in hetzelfde jaar vanuit een veel betere hoek gemaakt. Want daarop zie je tenminste de tweede Heilig Hartkerk aan de Bindersestraat.”