november 2010

8reacties

"De schreeuw om en naar Cultuur"


Als directeur van Lakei – een Helmondse culturele instelling – heb ik natuurlijk weinig sympathie voor de exorbitante bezuinigingen welke het nieuwe kabinet in petto heeft voor de kunst en cultuursector. Aan de andere kant vind ik het niet meer dan normaal dat ook de cultuursector haar steentje bijdraagt als het gaat om het brengen van financiële offers. Ik heb de afgelopen jaren zowel de welzijnssector als de zorg (na de invoering van de Wmo) offers zien brengen. Deze verzakelijking kwam overigens ook al vanuit deze sectoren zelf; de welzijnssector bijvoorbeeld zag in dat fusies van organisaties ervoor zorgen dat deze organisaties uiteindelijk sterker werden. Hetzelfde geldt voor de zorg: er werden nieuwe methodieken ontwikkeld die de kosten sterk reduceerden. De cultuursector kan hier nog wel wat van leren. De verzakelijking heeft slechts ten dele haar intrede gedaan binnen de wereld van de kunsten. Van synergie door samenwerking wordt maar mondjesmaat gebruik gemaakt; men is heel sterk in zichzelf gekeerd. Het geldt overigens ook niet alleen voor de culturele organisaties, maar zeker ook voor de 'kunstenaars', de uitvoerenden binnen kunst en cultuur. Sommigen lijken niet te beseffen dat we anno 2010 in een crisis leven. Als dat besef er namelijk wel zou zijn, zou een band dan nog steeds vragen om 'versgemaakte salsa van aubergine, paprika, tomaat (geen gezeefde) en nacho cheese tortilla chips (geen B-merk)'?
U zou eens moeten weten wat bands aan cateringeisen durven te vragen. Eisen die totaal niets te maken hebben met de dienst (het verzorgen van een muzikaal optreden) wordt geleverd. Nee, De Dijk wil geen gewone witte wijn, dat moet een Chardonnay zijn, uit de meest geprezen streken van de Bourgogne, met een voorkeur voor het jaar 2006. En nee, wij drinken geen blikjes bier, wij drinken slechts flesjes. En meneer Strijbosch van Lakei, wij hadden gevraagd om 21 broodjes met zalm en roomkaas (kaas en ham wordt niet geaccepteerd), maar ik tel er slechts 20. Verder had ik ook aangegeven een kaasplankje te willen en een fles Kahlua. En nee, wij gaan niet slapen in Hotel Lambert, want die hebben geen ster. Op deze manier draait de sector zichzelf de nek om. Wanneer komen bands van die roze wolk af en gaan ze zich als normale mensen gedragen? Laat ik u dit zeggen: Lakei doet niet mee aan deze flauwekul. Wij hebben het beleid dat wij geen contract meer tekenen, alvorens we de cateringeisen etc. hebben gezien. Zijn die buitensporig of onzinnig, dan komen ze er bij ons niet in. Want laten we wel gewoon normaal tegen elkaar blijven doen: podia hebben bands nodig, maar het omgekeerde geldt evenzeer. Dus laten we binnen onze eigen sector ook vooral naar elkaar gaan schreeuwen: blijf normaal doen (muzikanten en hun managers) en zoek elkaar eens wat vaker op (culturele organisaties).

Wim Strijbosch
Directeur poppodium Lakei

18reacties

Rieter: Centrumplan kan compacter!


In het centrum van Helmond hoeven niet twee maal zoveel winkels te komen! Het huidige Centrumplan is dan ook door de tijd, inclusief de financieel-economische crisis, achterhaald! We moeten ons op korte termijn beraden wat we nog wél met ons winkel-, tevens woon-hart, willen!
Helder Helmond heeft zich weliswaar nooit fel gekant tegen het Centrumplan maar we hebben wel gevonden dat het een of twee maatjes te groot is. Verder hebben we ons altijd hardop afgevraagd of we niet – dus al vóór de voornoemde crisis – met veel te veel grote projecten tegelijkertijd bezighielden. En dáárbij het investeren in mensen – werk, zorg, cultuur en veiligheid – uit het oog verliezen! En dan noem ik ze voor de volledigheid nog maar weer eens keer: Binnenstad, Suytkade, Groene Loper, Brandevoort 2 én Centrumplan! De verandering en vernieuwing in de Binnenstad begint gelukkig langzaamaan vorm te krijgen. Op Suytkade is de handtekening voor de derde waterburcht gezet. En het boswonen in de Groene Loper krijgt ook gestalte. Maar het Centrumplan ligt stil. De overeenkomst met de twee projectontwikkelaars is ontbonden. Alleen de nieuwe bibliotheek is klaar. Een mooi modern gebouw waar de meningen weliswaar over verschillen maar het had nóóit voor ‘t Speelhuis geplaatst mogen worden. Helmonds meest onderscheidende monument mag dan ook niet verder verstopt worden! Het moet samen met de kubus- of paalwoningen dé toeristische trekker worden! De west- en zuidzijde van Piet Bloms creatie moet als belangrijkste zichtwand dan ook onderdeel gaan worden van een aangepast Centrumplan! Want zijn al die nieuwe winkels nog wel nodig? Ik denk van niet. En daar zijn een aantal redenen voor te noemen. De belangrijkste is misschien wel dat we bij lange na niet zo groot zullen worden als we 10 jaar geleden nog dachten (hoopten?). Zeker geen 125 duizend inwoners maar hooguit over 25 jaar nog geen 100-duizend. Verder hebben we op dit moment in het centrum te maken met enorme leegstand; zelfs alle nieuwe winkels onder de nieuwe bieb. En wat te denken van een goede branchering – een zo breed mogelijk aanbod met niet te veel van hetzelfde. Ondanks de goede inspanningen van o.a. centrummanagement, kwaliteitsimpuls, e.d. zie ik b.v. 10 tot 15 uitzendbureaus op een kluitje op A-lokatie. Zouden deze niet beter op Werkplein passen of in ieder geval meer aan de rand van ons centrum? Respecteer verder meer de cultuur-historie van de stad door b.v. van de Watermolenwal geen ‘steeg’ te maken maar een soort van singel of boulevard als Markt en Koninginnewal. Transformeer verder het huidige Obragaskantoor tot hotel of maak er een muziektempel van, passend bij het Havenplein. Breek de hallen ook niet af maar bouw deze om naar de al lang gekoesterde wens van een platte zaal voor meer dan 1000 mensen.
Kortom: er is alle reden én mogelijkheid om snel – wellicht met een brede maatschappelijke discussie? – de plannen met ons centrum te herzien. En wel veel compacter!

Michael Rieter
Fractievoorzitter

5reacties

Asieldieren zoeken een baasje


Ineens kunnen onze trouwe viervoeters in het dierenasiel belanden. Omdat hun baasjes om gezondheidsredenen of door een allergie niet meer voor hun dier kunnen zorgen. Maar ook vanwege het verhuizen naar een kleinere woning, iemands overlijden of omdat het dier op straat gevonden werd, in de steek gelaten door de vorige eigenaar.
Het dierenasiel Stichting Animal Hope Helmond (verbonden aan de Dierenambulance) zoekt in die gevallen nieuwe baasjes. In samenwerking met het asiel besteedt de weblog aandacht aan die dieren. Want met de hulp van de Helmonders die nog een plekje vrij hebben bij de haard (de centrale verwarming mag ook…) kunnen zij het asiel verlaten.
Deze asieldieren (voornamelijk honden en katten) zie en hoor je hieronder op onze filmpjes. Als een dier een nieuw baasje kreeg, lees je dat in de reacties. Het bijbehorende filmpje verdwijnt uit het log en is dan alleen hier nog te zien. Het filmpje van een ander asieldier komt ervoor in de plaats. Alle nog niet geplaatste dieren kun je hieronder blijven zien via een filmpje of een link naar dat filmpje.
Het dierenasiel doet een beroep op het grote hart van de Helmonder, waar hij niet altijd mee te koop loopt maar wat hij toch écht heeft.
Interesse in 1 van deze dieren? Bel dan de Dierenambulance (0492 – 513 971).


(meer…)

14reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?Tussenstand: 
5 punten: Mien
2 punten: Twan én Vogel én Erik
1 punt:en J.E. Mulder én Astrid én ad én wilma én Ellen én Sjef én Ad én
1 punten: Anita én Patricia én Noud

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
1reactie

Naw en Vruuger CLXXXI


Naw zie je de Kerkstraat Zuid en De Wiel. Links een muur van de Vlisco, rechts Goorts & Coppens Advocaten. Helemaal vooraan het nieuwe hekwerk bij de voetgangersoversteekplaats dat sinds deze maand op de middenberm van de Kasteel Traverse staat. Zoek de verschillen tussen het oude en nieuwe hekwerk.
Vruuger (1974) was dat kerkje van de Nederlands Hervormde Gemeente. Links stond toen nog het fabrieksgebouw van de Vlisco.

12reacties

Onze gemeenteambtenaren


Burgers in Nederland geven voor de dienstverlening door gemeenteambtenaren gemiddeld het rapportcijfer 7,1. Wel verwachten zij dat ambtenaren duidelijk meer doen dan nu het geval is. Het gaat hen er om dat de gemeenteambtenaar een extra stap zet, proactief oplossingen aanreikt, de burger actief betrekt en op de hoogte houdt van de status en procedures met betrekking tot zijn/haar aanvraag. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek dat TNS NIPO hield onder circa 1500 burgers en ambtenaren in Nederland.
Ook kan de digitale infrastructuur beter ingezet worden bij het tegemoet komen van de burger. Peter Kanne, de betreffende onderzoeker bij TNS NIPO: “Ik moest laatst de huur van mijn nieuwe tuin regelen met de gemeente. Dat duurt dan maximaal 8 weken. Het is nu 6 weken geleden en ik heb niets gehoord. Het zal best goedkomen, maar je vraagt je af: wat zijn ze nou allemaal aan het berekenen? Toen ik onlangs op een website een boek bestelde, kreeg ik al snel een mailtje dat de levertijd vijf in plaats van twee dagen zou zijn. Zoiets zouden gemeenten ook moeten implementeren in hun ict-systeem.” Tot zover het landelijke onderzoek van marktonderzoekorganisatie TNS NIPO.
De gemeente Helmond heeft het digitaal loket waar je met al je verzoeken om informatie, producten en/of diensten van onze gemeente terecht kunt. Eind 2009 en begin 2010 werd het oordeel van de klant daarover gevraagd. Zij gaven gemiddeld het rapportcijfer 8,1.
In Helmond hebben we 740 gemeenteambtenaren. Hoe waarderen wij Helmondse burgers hun dienstverlening aan ons?

13reacties

Doodsteek of steuntje?


Vol enthousiasme start je dit jaar een nieuwe horecazaak in het centrum van Helmond. Veel mensen (die net naast je zaak moeten zijn) komen daar voorbij, maar voorheen zat er nooit horeca. Je werkt je een slag in de rondte, doet er veel aan, maar het loopt (nog) niet zoals het moet.
De ochtend na een interview sla je het Eindhovens Dagblad open. Helmond Plus opent paginabreed met een artikel van een halve pagina over jouw zaak. Bij dat artikel een foto van jezelf met een lege zaak als achtergrond en daarboven paginabreed de kop "Te weinig loop in XXX". Op de XXX staat jouw horecazaak.
Moet je daar als eigenaar nu blij mee zijn of niet? Is zo'n krantenkop een doodsteek of is zo'n groot krantenartikel juist een steuntje in de rug?

7reacties

Vetjens: Trots Op Nederland


Het is niemand ontgaan dat het huidige kabinet een zeer onstabiele en wankele basis heeft. Het feit dat de meerderheid in de kamer van één zetel in handen is van een in opspraak geraakt kamerlid maakt dit erg duidelijk. Wie weet welke konijnen het huidige kabinet nog meer uit de hoge hoed tovert. Dit soort calamiteiten is niet goed voor de geloofwaardigheid van Nederland, het vertrouwen van de burger in de regering en de economische wederopbouw. Wij gaan er dan ook van uit dat dit kabinet geen lang leven beschoren is.

Daarom is het goed om te weten dat Trots Op Nederland springlevend is en betrouwbaar. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft Trots Op Nederland alle kandidaat raadsleden en de locale bestuursleden meerdere malen onderworpen aan een strenge screening. De ervaring heeft geleerd dat je ook dan nog niet 100% zeker kunt zijn. Inmiddels heeft dit proces zich bij Trots Op Nederland gestabiliseerd, is het kaf van het koren gescheiden en kunnen we landelijk verzekerd zijn van de ondersteuning van een zeer grote groep gemotiveerde mensen met een onberispelijke staat van dienst.

In maart hebben we in 39 gemeenten vanuit het niets 62 raadszetels veroverd, waarvan 2 in Helmond. Een prestatie die er zijn mag. In juni hebben we dit resultaat helaas niet weten om te zetten in klinkende Kamerzetels. Een harde les van de kiezer waaruit wij onze lering getrokken hebben. Er wordt dan ook hard aan de weg getimmerd om ons te wapenen voor de toekomst.

De organisatie van Trots Op Nederland is kritisch onder de loep genomen. Er is veelvuldig intern geëvalueerd. Ideeën, plannen en structuren zijn aangepast. We hebben kritisch gekeken naar onszelf en eenieders rol. Langzaam maar zeker ontstaat er een nog betere samenwerking tussen de vertegenwoordigers van Trots Op Nederland in alle Nederlandse gemeenten.

15 December 2010 komen Rita Verdonk en alle Brabantse afdelingen van Trots Op Nederland die raadszetels hebben verkregen naar Helmond. Dit in het kader van bovengenoemd proces en een verder gaande samenwerking tussen de verschillende afdelingen van Trots Op Nederland. Daar zijn we erg blij mee. Uiteindelijk is Rita het boegbeeld van Trots Op Nederland en zij staat aan de wieg van onze partij en ons partijprogramma "Vertrouwen en Handhaven".

De bijeenkomst start op 15 december aan het begin van de avond en is een besloten bijeenkomst. Maar wilt u haar toch ontmoeten, wilt u haar een boodschap doorgeven, laat het ons dan tijdig weten zodat wij in ons programma hiermee rekening kunnen houden.

René Vetjens
Raadslid

17reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?Tussenstand: 
5 punten: Mien
2 punten: Twan én Vogel én Erik
1 punt:en J.E. Mulder én Astrid én ad én wilma én Ellen én Sjef én Ad én
1 punten: Anita én Patricia

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
1reactie

GGG, nieuwe plannen rondom Berkendonk


In 1982 is begonnen met de zandafgraving van de Berkendonkseplas. Na 28 lange jaren wachten en tig veranderingen van plannen heeft de gemeente Helmond nu eindelijk een eindbestemming voor zowel het gewonnen zand als het grondgebied gevonden.
Lange tijd is er sprake van geweest dat op het grondgebied van Berkendonkseplas het nieuwe voetbalstadion van Helmond Sport gevestigd zou worden. Voor gemeente Helmond is dit nu definitief van de baan. De realisering van het nieuwe stadion is een luchtkasteel gebleken.

en zie waarvoor het zand en grondgebied nu gebruikt gaan worden.
.

6reacties

Naw en Vruuger CLXXX


Naw de Smalle Haven, het zijstraatje van de Veestraat bij Van Oorschot Mode. Vruuger (1976) zat deze modezaak er ook al. Toen aan de rechter kant nog geen Kijkshop en appartementen daarboven. Midden in deze straat stonden toen nog 3 vitrines waar achter glas waren werden uitgestald.

6reacties

De (haw ut) Helmond-crisis (JC)


Helmond en de Helmonders, het is een soort apart. Een grote bek en een klein hartje; veul praten en weinig doen; leuke plannen maar uitvoeren, ho maar. Dat ging door me heen toen ik de website van Haw ut Hellemonds bezocht.
In 2006 begon een aantal enthousiastelingen met Haw ut Hellemonds. Onder hen notoire Helmonders als Michael Rieter, Sjef Warmerdam, Jan Terbeek, Riekie Adriaans en Pierre van de Meulenhof. De bedoeling: het vastleggen en koesteren van het Helmonds dialect. Zij vinden het Helmonds “een levend monument.” Wat dat ook moge betekenen.
Verder geen kwaad woord over dit ‘burgerinitiatief’. De dames en heren zorgen voor leuke dingen waarvan het Hellemonds Diktee het meest bekend geworden is. En uit de proatgroepe zijn inmiddels andere activiteiten begonnen, zoals het zeeverkaffee.
Allemaal leuk en aardig dus en een compliment waard.
Maar dan.
Op 30-01-2010 is de eerste opzet van de website online gekomen, meldt genoemde website ons. Per februari is de hele site operationeel, is kennelijk op 1-2-2010 om 14.57 uur toegevoegd. Vol verwachting kijk ik rond. Wat een teleurstelling!
Sinds 1 februari is kennelijk niet meer naar de website gekeken. Het gastenboek telt nul berichten. De boodschap die ik het meest tegenkom is: Hier vindt u binnenkort alle overige foto’s (geluid, gastenboek, nieuws, noir boite. En “binnenkort de teksten van het 1ste, 2de en 3de diktee.” Intussen hebben we op 11 september l.l. alweer het 4e diktee gehad. Niks geen teksten of andere informatie.
De website van Haw ut Hellemonds is vrijwel leeg. Een van de weinige gevulde pagina’s is de bladzijde met ‘links’. Het moet gezegd worden, die zijn wel leuk. Om te beginnen natuurlijk naar dit weblog. Maar ook leuk is de dialectquizz die hier te vinden is. Wel een waarschuwing: beide sites laden langzaam, ongetwijfeld ook vanwege de reclame die zich ongevraagd opdringerig meldt en de een zenuwbreuk verwekkende plaatjes die over het scherm schieten. Maar het kan nog erger!
Van Haw ut Hellemonds zou je Helmondse activiteiten in Helmond verwachten. Van een relatie kreeg ik een ‘nieuwsmail’ van Haw ut Hellemond doorgestuurd. En waar willen ze me naar toe hebben? Naar een voorstelling van een vent uit Aarle-Rixtel, in het dorp Lieshout in gemiddeld Brabants.
Nu heb ik alle bewondering voor de man die een voorstelling geeft over een voornaam. Hij is geloof ik de enige (wetenskappeluke) professional in het hele clubje. Maar of we het daar Helmonds mee maken of houden?
Overigens: reserveren voor deze voorstelling aankomende zondag kan via: http://sghl.nl/tejater/reserveren.php?id=20101121

                                                          Was getekend,

6reacties

Pyromaan actief in De Waart


In de buurt De Waart in het centrum is sinds 3 weken een pyromaan actief. Vannacht was het zelfs 3 maal raak: een autobrand op de Matthijs Vermeulenstraat, een autobrand op de Torenstraat en een containerbrand in De Waart. Daarmee is in 3 weken het trieste aantal beland op tenminste 8 branden: 5 keer een auto die in brand werd gestoken en 3 keer een container.
Vanwege deze veelvuldige brandstichtingen surveilleert de politie al extra in deze buurt. Maar dat kon de branden van vannacht niet voorkomen. Deze branden in het gebied achter de City Sporthal (met de straatnamen De Waart, het Waartplein, de Matthijs Vermeulenstraat en de Torenstraat) blijken telkens te ontstaan aan het eind van de avond en het begin van de nacht.

Op bovenstaande foto de uitgebrande auto op een parkeerplaats onder de woningen aan de Matthijs Vermeulenstraat. Deze autobrand ontstond vannacht kort na middernacht. De bewoners van de bovengelegen woningen moesten daardoor tijdelijk uit hun huis. Er vielen geen gewonden. De uitgebrande auto is total loss, een ernaast geparkeerde auto liep schade op en er was roetschade aan het plafon erboven. De enorme rookontwikkeling die met de brand gepaard ging zal voor de bewoners die er boven wonen nog dagen stankoverlast veroorzaken.
Opmerkelijk was dat veel bewoners die vannacht noodgedwongen op straat stonden een wat gelaten indruk maakten door “de zoveelste brand.” Maar die gelaten houding kon ook komen omdat de meesten net uit hun bed waren getrommeld. Enkele gedupeerden waren ingehouden woedend met opmerkingen in de trant van “als ik weet wie dit gedaan heeft dan ….”

6reacties

Van der Zanden: bouwpastors en afbraak


Kent u het begrip 'bouwpastor'? Tot ongeveer de jaren 60 van de vorige eeuw was een bouwpastor een beproefd middel van de katholieke kerk bij de ontwikkeling van nieuwe wijken in een stad. Hoewel het bouwen van een nieuwe kerk prioriteit had, reikte de opdracht verder. Vaak nam zo'n pastor het initiatief om ook 'andere noodzakelijkheden' te realiseren. Op deze manier ontstonden verenigingen en werden vele initiatieven van bewoners opgepakt om hun wijk sociaal en menselijk te maken.

Ook de politiek kende zo'n soort van 'bouwpastors'. Weliswaar met een totaal andere inslag, maar toch. Rijpelberg ontstond bijvoorbeeld tijdens het wethouderschap van Remmen. Een wijk waarin het goed wonen moest zijn met voldoende voorzieningen in de wijk zelf.

Wrang is het dan te moeten constateren dat de rechtse afbraakwind ook in Helmond waait. Sluiting van politiebureaus en bibliotheken in de wijken en beperking van de inspraak van de bewoners bij klankbordgroepen zijn onder anderen het gevolg. Te duur, of niet meer onze verantwoordelijkheid, aldus het college.

Dat besturen meer betekent dan 'boekhouden' en men ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit van onze Helmondse samenleving, zie je in de gemeenteraad niet altijd terug. Zelfs partijen die er prat op gaan wijkgericht te werken en te denken, schromen niet om bij te dragen aan de afbraak.

Is het dan vreemd dat ik me als socialist soms meer kan vinden in een aantal initiatieven die in het verleden door vertegenwoordigers van de katholieke kerk werden uitgevoerd? Dat ik moeite heb met het feit dat ik zowel landelijk als lokaal steeds minder verneem over: samen delen, samen bouwen en samenleven?

Nee, integendeel. Hoe negatief de huidige ontwikkelingen op sociaal maatschappelijk terrein, economisch of cultureel gebied ook zijn, zij sterken mij in de gedachte dat we ons daar als SP voor in moeten blijven zetten.

Meer dan ooit is het noodzakelijk op te komen voor het behoud van de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving, het bestrijden van de ieder-voor-zich mentaliteit en het verder terugtrekken van onze overheid. Streven naar inspraak en betrokkenheid is hierbij van essentieel belang.

Dat onze inzet door sommigen een linkse hobby wordt genoemd beschouw ik als een compliment, in de wetenschap dat 'opbouwen' onze samenleving meer oplevert dan 'afbreken'. Ik denk dat de bouwpastors van vroeger er precies zo over dachten.

Nathalie van der Zanden
Raadslid

3reacties

Nieuws uit West: Project Buiten Om (14)


De uitwerking van de wijkontwikkelingsplannen in Helmond West verloopt erg traag. Na wat gesprekken met de coördinerend wethouder Helmond West en gemeenteambtenaren was er aanvankelijk hoop gecreëerd op een wat vlottere aanpak en betere communicatie van zaken. Het blijken maar weer eens harde lessen. Het geduld wordt weeral eens op de proef gesteld. En weer wordt duidelijk dat het de gemeente is die de maat bepaald.

Waar hebben we het over? Sinds 2 juni 2010 wachten zo'n 80 garageboxhouders die hun garagebox verliezen door de aanleg van de stedelijke ring op een vergoeding die is toegezegd. Vanaf het moment dat zij de huur opzeggen ontvangen zij namelijk 750 euro compensatie. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Na herhaaldelijke verzoeken om ook de daad bij het woord te voegen is er nog steeds geen regeling getroffen. De gemeente verschuilt zich achter de gemeentelijke grondaankoper die in onderhandeling zou zijn met de eigenaar van de garageboxen. Er moet eerst nog een minicontract opgesteld worden. Daar blijken meer dan 4 maanden voor nodig te zijn. Tot op heden hebben de garageboxhouders nog geen minicontract tegemoet gezien en weten zij niet wat te doen. Zij leveren hun sleutel voorlopig nog niet in en betalen vanaf het moment van huur opzeggen geen huur meer. Het wachten blijft nu op de 750 euro compensatie.

Als belangenvereniging probeer je de vinger aan de pols te houden. Tijdens een gesprek met de coördinerend wethouder en zijn gemeenteambtenaren (21-10-2010) kun je aandacht vestigen op de vertraging. De wethouder bevestigt dat het lang wachten op een regeling erg vervelend is voor gedupeerden en geeft opdracht om dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Hoopvol wachten gedupeerden dan op het minicontact. Alleen helaas, de communicatie valt stil.

Vervolgens kun je als belangenvereniging nogmaals de zaak onder de aandacht brengen bij de gemeenteambtenaar die opdracht heeft gekregen van de wethouder om dit verder te regelen en in goede banen te leiden. De belangenvereniging stuurt een mailbericht op 3 november 2010. Dit wordt niet beantwoord. Na een herhalingsmail op 9 november komt er eindelijk antwoord. De gemeenteambtenaar is helaas door ziekte niet in de gelegenheid geweest om te antwoorden maar gaat er spoedig achteraan. Hij verwijst in de beantwoording van de mail naar een afspraak die er nu ligt tussen de grondaankoper en de eigenaar van de garageboxen. De afspraak staat gepland voor 12 november 2010. We zijn zeer benieuwd of er nu op initiatief van de gemeente uitsluitsel komt.

Gelukkig draagt de eigenaar van de garageboxen ook zorg voor de huurders. Want hij wil de zaken voor hun netjes regelen. Afwachten maar dus weer. We hebben als belangenvereniging de gemeente Helmond gevraagd om in ieder geval voor december uitsluitsel te geven hoe één en ander geregeld wordt voor de garageboxhouders. Het zou helemaal mooi zijn als dan ook het minicontract klaar is.

Mien Patience

Weer 4 personen mishandeld en beroofd


Rond 1.30 uur vannacht zijn 4 personen op de Molenstraat aangevallen, 1 van hen werd beroofd. Het viertal bestond uit 2 vrouwen (40 jaar uit De Goorn (NH) en 24 jaar uit Helmond) en 2 mannen (25 en 27 jaar uit Helmond). De vrouwen liepen voorop, de mannen liepen een paar honderd meter achter hen over de Molenstraat. Toen de vrouwen langs een groepje van 2 andere vrouwen en 2 mannen liepen, werden zij uitgescholden en achterna gelopen door die andere vrouwen. Vervolgens werden beide slachtoffers verschillende keren in hun gezicht geslagen.
De 2 mannen, bekenden van de slachtoffers, schoten hen te hulp. De 25-jarige man uit Helmond werd echter door 1 van de mannen in zijn gezicht geslagen en beroofd van zijn mobiele telefoon, portemonnee en sleutels. De 27-jarige vriend werd kort daarna ook geslagen op zijn hoofd en getrapt tegen zijn lichaam. Door de mishandeling liepen 3 slachtoffers verwondingen op in het gezicht. Zij hoefden echter niet in het ziekenhuis behandeld te worden.
Signalementen: 
vrouw 1: blank, circa 30 jaar, 1,70 -1,80 meter, blond opgestoken haar
vrouw 2: blank, circa 30 jaar, 1,70 -1,80 meter, donker opgestoken haar
man 1: blank, circa 35 jaar, 1,80 – 2,00 meter, kort bruin stekelig haar, breed postuur, witte blouse met roze boord, blauwe spijkerbroek, zwarte schoenen
man 2: blank, circa 35 jaar, 1,85 meter, breed postuur, zwarte jas
De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben van deze openlijke geweldpleging en beroving. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie in Helmond Centrum via 0900-8844 of anomiem via 0800-7000.
Deze geweldadige beroving volgt op de geweldadige beroving gistermiddag. Toen berichtten wij dat een 19 jarige man 's middags op de Mierloseweg werd mishandeld en beroofd door 2 daders.

31reacties

Wat is haar achternaam?Tussenstand: 
5 punten: Mien
2 punten: Twan én Vogel én Erik
1 punt:en J.E. Mulder én Astrid én ad én wilma én Ellen én Sjef én Ad én Anita

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
30reacties

Ook Helmond schreeuwt om cultuur


Ook op cultuur in Helmond wordt bezuinigd. Vanaf 2012 zo'n 6 ton per jaar op een cultuurbegroting van zo'n 12 miljoen. De bezuinigingsvoorstellen van de cultuurwethouder Jan van den Heuvel zijn bekend: sluiting van bibliotheekfilialen, verdwijnen van de vrijwilligerskaart, beknibbelen op het Kunstkwartier, beeldende kunst en de stichting Carat en minder geld in het beheer van het kasteel steken. Het gemeentemuseum en 't Speelhuis zijn in het verleden al gekort en draaien op minimale budgetten. Morgen vergadert de gemeenteraad over de gehele begroting (en dus ook de cultuurbegroting) en worden de besluiten genomen.
In Helmond dreigen de klappen hard aan te komen. Vandaar dat vrijwel alle Helmondse culturele instellingen mee doen aan een landelijke actiedag. Onder het motto 'Nederland schreeuwt om cultuur' zullen zij die dag het belang onderstrepen van kunst en cultuur, door sommigen ook wel de 'linkse hobbies' genoemd. Vanaf 12.30 uur zaterdagmiddag 20 november gaan zij op het Havenplein uiting geven aan hun schreeuw om cultuur.
Die landelijke actiedag is helaas na de Helmondse begrotingsvergadering. Vandaar dit log opdat een ieder zijn/haar zegje kan doen.