januari 2011

2reacties

Rieter: voornemen of afvragen in 2011


Een nieuw jaar. 2011. Al weer het twaalfde van deze eeuw; want met 2000 begon het al. Wie herinnert zich nog de angst voor de millenium-bug bij het overgaan van 1999 naar 2000? Al weer het derde millenium na 0 t/m 999 én 1000 t/m 1999. De hele wereld zou wel eens 'plat' kunnen gaan; computer-technisch gezien dan. Het mobieltje – nou ja 'mobiel' klinkt beter want het waren vaak nog zogenaamde 'ijskasten' – was inmiddels echter gemeengoed. En we waren ook al weer een aantal jaren aan het internetten. Deze jaarwisseling heeft echter noemenswaard nauwelijks écht indruk gemaakt. Misschien dat het de diverse voornemens zijn die mensen en organisaties (zoals ook politieke partijen) hebben gemaakt. Hoewel naar het schijnt de meeste voornemens niet tussen kerst en nieuw máár tussen nieuw en kerst worden gemaakt! Met voornemens moet je in de politiek overigens voorzichtig zijn. Hoewel wat vager geformuleerd, zijn dat toch eigenlijk een soort van beloftes. Niet dat Helder Helmond geen voornemens heeft! De belangrijkste is toch wel het luisteren naar wat er in de stad leeft en ons o.a. verder sterk(er) maken voor die typische culturele Helmondse eigenheid, goede zorg, fijne en veilige woonomgeving en een dagbesteding – werk of vrijwillig – die een ieder bekoort.
Maar daarnaast vraag ik me ook een aantal zaken af!
Komt er dit jaar een (aanzet naar een) ander, compacter?, centrumplan? Waarbij de westzijde van 't Speelhuis niet meer verder zal worden verstopt? Waarbij niet nog meer leegstaande winkels worden toegevoegd? Waarbij meer rekening wordt gehouden met de Helmondse cultuur-historie?
Gaat Helmond Sport dit jaar komen met een plan voor een nieuw multifunctioneel stadion bij Berkendonk? En zo ja is dat dan een haalbaar plan? Zeker omdat de club toch financieel gezien min of meer onder curatele staat bij de KNVB? Of valt dat allemaal wel mee?
Zouden de twee onlangs gefuseerde heemkundekringen niet samen gehuisvest kunnen gaan worden in de voormalige marechausseekazerne aan de Molenstraat (later sociale dienst en weer later gemeentelijk archief)? Samen met misschien nog wel méér cultuur-historische clubs?
Gaan we een begin maken om een aantal al jaren leegstaande (ook nieuwe!) kantoorgebouwen om te vormen tot b.v. studentenflats?
Zou er dit jaar inderdaad worden gestart met de bouw van appartementen in het voormalige ABN-gebouw aan de Markt?
Gaat Fitland dit jaar dan toch eindelijk beginnen met de bouw van een groot sport en welness gebeuren op Suytkade?
Blijft orgelman van Gehlen ons plezieren met zijn draaiorgel in het Helmondse centrum?
Gaan de mensen die afhankelijk zijn van zorg niets merken van de bezuinigingen?
Gaat politiebureau centrum misschien dit jaar voortaan 24 uur per dag open?
Zal de taxbus binnen zeer afzienbare tijd van de kinderziektes af zijn?
Gaat de coffeeshop vanaf 1 april weer open?
Gaat ………………. ?
Vraag u zich ook het een ander af? Ik hoor het graag.
Een gezond en bovenal helder 2011 !!!

Michael Rieter
Fractievoorzitter

Naw en Vruuger CLXXXVII


Naw het Binderseind richting Bindersestraat. Vruuger (rond 1960) stonden links de huisjes die in de jaren 60 werden gesloopt. De straat De Waart kon daardoor ontstaan.

1reactie

GGG: IJskoude fusie


Van Rijsingen Diepvries uit Helmond fuseert met Rombouts Food International BV uit Waalwijk. Het nieuwe bedrijf heet Froster. Van Rijsingen Diepvries en Rombouts krijgen elk de helft van de aandelen. Deze ijskoude fusie betekent een bundeling van krachten en expertise. Wel zo fijn dat de aandelen gelijk verdeeld zijn. Een nieuw logo voor het nieuwe bedrijf was al gauw gevonden en wij kunnen je dat als eerste tonen. Nu maar hopen dat het ijs niet breekt.

voor hun nieuwe logo. Fusiegekheid op een stokje.
.

27reacties

GroenLinks-raadslid Ling Ko stopt


Gemeenteraadslid Ling Ko van GroenLinks heeft ontslag genomen. Eind januari vertrekt zij in het kader van haar studie Master Bestuurskunde voor een half jaar naar Hong Kong (China) voor een stage bij het Nederlands Consulaat.
In een reactie op de vraag waaarom zij als raadslid stopt laat zij ons weten: "Het was absoluut geen gemakkelijke beslissing. Ik bevind mij momenteel in de laatste fase van mijn studie en heb altijd nog verdere verdieping en verbreding in mijn vakgebied gewild. Die kan ik nu krijgen middels een tweede stage binnen mijn opleiding. Tegelijkertijd werd ik gevoelsmatig tegengehouden in die ambitie omdat ik zelf sterk van mening was dat mijn werk als raadslid in Helmond er nog niet op zat. Ik begin net op gang te komen!"
Na overleg met haar fractie werd haar al snel duidelijk dat zij deze kans om in het buitenland stage te lopen niet moest laten liggen, waarna er samen naar een oplossing werd gezocht. Tijdens haar afwezigheid zal Ling Ko vervangen worden door Ruud Verhoeven.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar op 3 maart werd Ling (25 jaar) met 417 voorkeurstemmen voor het eerst in de gemeenteraad van Helmond gekozen. Ling Ko vervolgt "mijn intentie is om in september weer als raadslid beëdigd te worden zodat ik mijn werk voor deze mooie stad kan voortzetten. Dat ik daarvoor op dit moment ontslag moet nemen als raadslid zijnde, is formeel noodzakelijk".
Ruud Verhoeven (48) heeft Ko's positie als raadslid overgenomen, hij bekleedt nu de functie van GroenLinks-burgercommissielid in de commissie Samenleving. Op zijn beurt wordt hij weer vervangen door Ellen van Dael.
Ling laat merken heel veel zin te hebben in haar avontuur in het buitenland. Naast haar stage zal ze in Hong Kong aan de slag gaan bij een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor groepen die een extra handje kunnen gebruiken in de samenleving zoals etnische minderheden, dieren en ouderen. Ling beloofde ons zo nu en dan op de hoogte te houden van haar belevenissen in Hong Kong.
De opvolging van Ling als columnist op De weblog van Helmond is inmiddels geregeld. GroenLinks-fractievoorzitter Rudi van der Made zal Ling op de weblog gedurende haar afwezigheid vervangen.

2reacties

Helmondse Helden: Sjef Remmen


Sjef Remmen (1922 – 1986) is ongevraagd Helmonder geworden. Nu geldt dat voor de meeste mensen, maar hij heeft er zelfs tegen geageerd. Als gemeenteraadslid in Mierlo was hij namelijk fel gekant tegen de Helmondse annexatie van zijn eigen dorp Mierlo-Hout. Toen hij in 1968 toch Helmonder werd, rook hij kansen en stapte hij meteen over naar de politieke arena van zijn nieuwe woonplaats. Een presentje. Zonder hem was de stad misschien wel verloren geweest.
Sjef kwam voort uit de katholieke arbeidersbeweging en werkte bij houthandel Clerx als vertegenwoordiger. Hij combineerde betrokkenheid met savoir vivre en ging, in tegenstelling tot veel Helmonders, niet gebukt onder herenvrees en mopperzucht. Als politicus wilde hij ook sturen, niet dienen. Binnen de CDA-fractie stelde hij direct zoveel vragen dat algauw de stemming ontstond: die moet maar wethouder worden, wat in 1974 gebeurde.
Helmond verkeerde op dat moment in een jammerlijke situatie. Het voortdurende slopen had een vertrekoverschot bewerkstelligd en geld om te bouwen ontbrak, want de gemeente stond onder rijkstoezicht. In Sjef vond zij een ideale belangenbehartiger. Met zuinigheid was hij vertrouwd, want als hij op een congres in het buitenland moest zijn nam hij nog pakjes brood mee. Een grote inzet hoorde hierbij: werkweken van tachtig uur waren voor hem doorsnee. Als handelsman wist hij bovendien ‘waar d’n olie wordt verkocht’. Bij onderhandelingen kon hij onbehouwen gedrag insgelijks beantwoorden, maar hij was het sterkst in het onopgesmukte appèl dat de eindbeslissing bij de verantwoordelijke instantie liet. Een rasbestuurder! (meer…)

9reacties

Vetjens: Drugsbeleid


Trots Op Nederland wenst iedereen een gezond, gelukkig en voorspoedig 2011. Het eerste volledige jaar dat wij vertegenwoordigd zijn in de Helmondse gemeenteraad. We zien met een gerust hart terug op 2010 als een jaar waarin voor Trots op Nederland veel gebeurd is. We hebben veel geleerd, verschillende onderwerpen aangepakt en duidelijk onze inbreng getoond. En dat doen we in 2011 ook.

Een van de onderwerpen die onze gemoederen beroeren is het softdrugsbeleid in Nederland en de spin-off daarvan voor Helmond. Jarenlang gedogen heeft ertoe bijgedragen dat in Nederland een levendige "illegale" handel is ontstaan. Goed georganiseerd, op grote schaal en met geweld als bijproduct. Een en ander heeft onacceptabele proporties aangenomen met onder andere de aanslagen in Helmond als gevolg. Het is van de zotte dat Burgemeester Jacobs als gevolg van bedreigingen moest onderduiken. Gelukkig is hij weer terug en wij wensen hem alle sterkte en wijsheid toe.

Verkopen mag. Gebruiken wordt gedoogd, maar de teelt is verboden. Een kromme onbegrijpelijke situatie. Blijkbaar vergeet men dat we de drugs kunnen verbieden, maar de behoefte daaraan niet. Met andere woorden; de markt is er en zal er altijd blijven. En een markt die vraagt, wordt bediend.

Naar aanleiding van de aanslagen op de coffeeshop in Helmond is de overheid in actie gekomen. Echter tot onze grote verbazing wordt niet de aanvoerkant aangepakt maar de afnemerszijde!! En wel met pasjes, waardoor menigeen bij een coffeeshop geweigerd wordt en dus terugvalt op de illegale handel. Deze laatste wrijft zich in de handen. Zij zien de omzet stijgen, met dank aan de overheid.

Er is een "Taskforce" in het leven geroepen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken. Wederom een praatgroep waarvan nog maar moet blijken wat deze zal opleveren. Het is inmiddels al weer akelig stil. We wachten toch niet tot het volgende probleem zich in Helmond voordoet? Wellicht dat Helmond de overheid duidelijk kan maken dat met de huidige genomen stappen het probleem nooit opgelost wordt.

Trots Op Nederland is voor legalisatie van softdrugs inclusief de handel en het gebruik. Op deze wijze is de aanvoer gecontroleerd en het gebruik veilig en betaalbaar. Vergelijk het maar met alcohol en tabak. Zolang dat niet gebeurt, rest ons niets anders dan alles te verbieden. Maar dan ook alles, dus en het gebruik en de handel en de teelt. En overtredingen hard aanpakken zodat men zich wel verschillende keren zal bedenken alvorens met deze activiteit aan de slag te gaan. Dus geen gedogen, maar Vertrouwen scheppen en Handhaven.

René Vetjens
Raadslid

59reacties

Bejaard echtpaar uit huis gezet


Morgenvroeg om 9.30 uur wordt een bejaard echtpaar uit hun huis gezet door de deurwaarder. Zonder dat er voor hen enige opvang is geregeld.
Na klachten van omwonenden vanwege overlast van hun inwonende zoon, had woningbouwvereniging Woonpartners een rechtszaak aangespannen om hen uit huis te zetten. De uitspraak van de rechter was dat er tot huisuitzetting kan worden overgegaan.
Het Portugese echtpaar Diaz Perez (zij is nog net geen 70, hij is de 70 al gepasseerd) woont nu nog in de Margrietlaan. Kort voor Kerstmis werd de man ziek en kregen ze te horen dat hij prostaatkanker heeft. Vanaf morgen hebben ze dus geen dak meer boven het hoofd. Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. (SMO) wil of kan hen geen onderdak bieden. De deurwaarder heeft de huisuitzetting al 2 maal uitgesteld om ze de tijd te geven iets te regelen.
Hun jaar begint dus slecht. Iemand die voor dit echtpaar onderdak weet kan de redactie desgewenst rechtstreeks mailen.