februari 2011

Helmonders, stem op mij want…


Woensdag worden de Brabantse Statenverkiezingen gehouden. Eerder gaven de 3 Helmondse lijsttrekkers hun meningen over 3 Helmondse aspecten. Vandaag vertellen zij waarom je op hem of haar moet stemmen. Hun eerste 5 woorden zijn niet van elkaar gepikt, maar het was de opdracht om zo te beginnen.

Annegien Wijnands (PvdA):
"Helmonders, stem op mij! Want een stem op de PvdA is een stem voor een eerlijker Helmond. Een Helmond waar iedereen mee telt en iedereen mee kan doen. Hoe meer mensen er mee doen, hoe sterker we zijn!
U hebt op 2 maart de kans om te laten zien dat we hier in Brabant andere keuzes maken dan het kabinet Rutte in Den Haag: Brabanders kiezen wél voor onderwijs – onderwijs voor kwetsbare kinderen en voor 30-plussers. Brabanders kiezen wél voor onze mooie Brabantse natuur en cultuur. En in Brabant accepteren wij níet dat de lagere en middeninkomens de rekening moeten betalen van de crisis.
Helmond is een prachtige stad, met volop economische kansen, mooie natuur en een rijk cultureel leven. De PvdA staat voor:

  • stimuleren van o.a. de Automotive Campus en Brainport, door in te zetten op werk voor hoger én lageropgeleiden 
  • behoud van de natuur rondom Helmond
  • behoud van de bibliotheek-netwerken in de regio
  • investeren in cultureel erfgoed, zoals de Cacao-fabriek en Sluis 7
  • investeren in een gezond achterland, zonder megastallen
  • investeren in een goed openbaar vervoer en wegen alleen aanleggen als dat écht nodig is 

Het moet eerlijker, stem op de PvdA!"

Paul Smeulders (GroenLinks):
"Helmonders, stem op mij want dan kunnen we samen werken aan een ontspannen samenleving! De natuur krijgt de ruimte, zodat iedereen er fijn kan recreëren en een balans kan vinden met de dagelijkse drukte. Het BZOB-bos, Diesdonk en 't Goor blijven dus onbebouwd. Ontspannen Brabant betekent voor mij ook lekker en gezond eten. We kiezen voor biologische landbouw en producten uit de streek. In plaats van megastallen die slecht zijn voor de dieren, slecht voor onze volksgezondheid en slecht voor de leefbaarheid in onze wijken. Denk aan Helmond-Noord, waar in 2009 honderden Helmonders ziek werden van de Q-koorts.
GroenLinks investeert in beter openbaar vervoer. Helmond wordt aangesloten op het nachtnet van de Nederlandse Spoorwegen. En we stimuleren ondernemerschap. Als het aan ons ligt komt er veel werkgelegenheid in Helmond, doordat we inspelen op maatschappelijke uitdagingen als duurzame energie en innovatie. De High Tech Automotive Campus verdient alle steun!
Samen zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst – niemand uitgezonderd – ontspannen kunnen werken, eten en recreëren in ons mooie Brabant. Want ook volgende generaties hebben recht op een groene stad en provincie!"

Ruud van Heugten (CDA):
"Helmonders, stem op mij want daarmee stemt u op iemand die in ieder geval bewezen heeft de belangen van Helmond goed te kunnen behartigen. Dat heb ik gedaan vanuit de Tweede Kamer, waardoor er o.a. extra geld (€ 5 mln) naar Helmond is gekomen voor de aanpak van de Kanaalzone. In de periode daarvoor heb ik als wethouder onder meer gewerkt aan de totstandkoming van Bandevoort, met het eigen station, de winkelstraat en het prachtige school-/wijkgebouw. Maar ook heb ik de herstructurering van de Binnenstad van de grond getild. Een wijk die er weer helemaal mag zijn. En nu ben ik provincie-bestuurder. De afgelopen jaren heeft de provincie flink in Helmond geïnvesteerd, zoals in Suijtkade, de Automotive Campus en de Groene Campus. En binnenkort wordt de stationsomgeving nog verbeterd. Al deze aandacht en inzet voor Helmond komt alleen tot stand als je goede contacten hebt, en weet hoe de politieke hazen lopen. Het CDA is op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau vertegenwoordigd. Steeds is een sterk team CDA politici bezig om het mooie en goede van Helmond te behouden, en te investeren in een nog betere toekomst van onze stad. Stem dus 2 maart CDA lijst 1."

1reactie

GGG: Oplossing voor problemen Ruit


In aanloop naar de Brabantse Statenverkiezingen van woensdag speelt mobiliteit rondom Eindhoven en Helmond een grote rol. Al jaren wordt discussie gevoerd rondom de aanleg van de Ruit rondom Eindhoven / Helmond. Vanuit Eindhoven, via het Dommeldal bij Lieshout doorsteken naar de N279? De N279 verdubbelen van Veghel naar Asten? De A270 (Eindhoven – Helmond) meer ontlasten?
Er worden maar geen keuzes gemaakt. Het mag niet ten koste gaan van het milieu en het woongenot van omwonenden. Vogeltjes moeten kunnen vliegen en fluiten. Inwoners moeten zuivere lucht in kunnen blijven ademen en niet de oren hoeven dichtstoppen. Er zal met veel belangen rekening gehouden moeten. Of én in welke vorm de Ruit uiteindelijk wordt uitgevoerd blijft vooralsnog gissen.
Gelukkig heeft de provincie nu een handige tool ontworpen waarmee alle problemen in 1 klap worden opgelost.

voor die ‘wondertool’.
.

Atlant sponsorde voor 143 duizend euro


In 2010 betaalde de Atlant Groep 37.209 euro aan sponsoring en 105.740 euro aan lidmaatschapgelden voor netwerken. Dat blijkt uit de opgave die de Atlant Groep aan de gemeente Helmond verstrekte.
De gemeenteraad wilde dat overzicht om te bekijken in hoeverre de sponsoractiviteiten van de Atlant Groep in verhouding staan tot hun kernactiviteiten. Die kernactiviteiten zijn de uitvoering van de Wsw voor de Peelland-gemeenten en het verrichten van re-integratie activiteiten voor hen die voornamelijk behoren tot de categorie zwakkeren op de arbeidsmarkt.
In een toelichting laat de algemeen directeur van de Atlant Groep, de heer Theo van Kroonenburg, weten dat al deze investering in sponsoring en netwerken gericht zijn op het creëren en uitbreiden van relaties met als doel werk binnen te halen. Hier (pdf) staan de overzichten met de kosten van hun sponsoractiviteiten en lidmaatschapsgelden.

15reacties

Helmondse Helden: Anna de Wit


Sinds kort heeft Helmond er een heldin bij, genaamd Anna de Wit (1876 – 1976). Ik concludeer dit althans uit het aan haar gewijde theaterstuk dat amateurvereniging St. Genesius niet zo lang geleden met veel succes heeft gebracht: Anna, begin en einde van het Peapark.
Anna was, voor wie dat niet weet, de vrouw van Piet de Wit, de wonderlijke fabrikant die vanuit Helmond de hemel trachtte te bereiken, wat alleen al taalkundig onmogelijk is. Niettemin kwam Piet ver. Na twee keer eerder onmiddellijk op aarde te zijn teruggestort, wist hij met behulp van afvaldekens een lift off te bewerkstelligen. Ten teken van zijn hemelvaart richtte hij aan de Aarle-Rixtelseweg een engelenburcht op, het Peapark. Bouwen en vliegen gaan echter niet samen; Piet ging bankroet en het Peapark werd afgebroken. Voordat Helmond voor hem een regelrechte mond van de hel werd, vertrok hij met stille trom naar Brussel, waar hij, opnieuw rijk, zou sterven.
Gegeven dit verhaal van een onvermoeibare Icarus had het voor de hand gelegen dat Piet tot hoofdpersoon van het stuk zou zijn verklaard. Het werd echter Anna, en ik kan me voorstellen hoe dat in zijn werk is gegaan. Eenmaal met het project bezig moet iemand geopperd hebben dat Piet een verderfelijke kapitalist was geweest, die zich over de ruggen van zijn arbeiders had verrijkt. Het feit dat Piet de eerste textielfabrikant in Nederland met een CAO was en zijn arbeiders beter betaalde dan andere werkgevers, werd daarbij gemakshalve verzwegen of over het hoofd gezien. Hierna heeft mogelijk een feministe in het gezelschap de suggestie aangedragen Piets vrouw als uitgangspunt te nemen. Over deze Anna de Wit was bekend dat zij door alle dames uit de bourgeoisie stevig werd gepest, omdat zij eerst Piets dienstbode was geweest en niet mocht menen dat een dubbeltje een kwartje kon worden. (meer…)

4reacties

"Samen sterk"


Er staan het komende jaar de nodige interessante dingen op het programma van Lakei. De tendens die we vanaf de zomer van vorig jaar hebben ingezet – namelijk dat we veel meer een podium voor Helmond en omgeving willen zijn dan een landelijk podium – zal in 2011 nog verder vorm worden gegeven. We willen zoveel mogelijk producties welke aansluiten bij de interesses en vraag vanuit Helmond en omliggende gemeenten. Dat betekent dat in principe alles wat ook maar iets te maken heeft met Kunst en Cultuur in brede zin, een podium in Lakei kan krijgen. Lakei is er namelijk niet voor mij maar voor een ieder.

Om die behoefte en interesse van Helmonders zoveel en zo goed mogelijk te kunnen bedienen zoeken wij ook actief samenwerking met partners in onze stad. Dat zijn partijen binnen onze eigen cultuursector (Filmhuis, Annatheater), het onderwijs (ROC Ter AA) maar ook uit de lokale horeca (Muziekcafé). Die samenwerking zoeken wij op vanuit de overtuiging dat die samenwerking goed voor iedereen is, dat het een meerwaarde heeft om dingen samen te doen, omdat ik oprecht geloof in kruisbestuiving van kennis en kunde.

Teleurstellend is het dan ook te moeten constateren dat er ook partijen in onze stad zijn die niet of nauwelijks open staan voor samenwerking. Die niets lijken te voelen voor het gezamenlijk initiëren van projecten, het uitwerken van concepten of het gezamenlijk bedienen van dezelfde doelgroep. Eeuwig zonde vind ik dat. Zien deze organisaties niet dat samenwerking uiteindelijk altijd meer oplevert dan dat het aan inspanning kost? Zien mensen niet dat knelpunten veel minder gaan knellen als je ze met meerdere mensen of partijen aanpakt?

Het komt mij voor dat de partijen die samenwerking tot nu toe – om wat voor reden dan ook – hebben vermeden, het nog moeilijk gaan krijgen in de toekomst. De bezuinigingen in de zorg, binnen welzijn, in het onderwijs en in de cultuursector nopen partijen uiteindelijk om meer samen te werken. En als je dat tot nu toe niet hebt gedaan vanuit overtuiging of vanuit de inhoud, mag je straks op hangende pootjes gaan vragen bij organisaties of je toch aub met hen mee mag doen. Of je mee mag doen met het uitvoeren van een project of met het uitwerken van een idee. Dan is het voor hen te hopen dat de reeds samenwerkende organisaties minder arrogant en meer respectvol zullen reageren dan dat ze zelf nu doen.

Wim Strijbosch
Directeur poppodium Lakei

8reacties

Rieter: bezoekers uit centrum jagen?


Helder Helmond is niet echt de partij van de auto máár we zijn ook beslist geen autopesters! Weliswaar zijn wij voor het stimuleren van andere vormen van vervoer zoals beter en betaalbaar openbaar vervoer, goede fietsvoorzieningen, e.d. Niet voor niets organiseren wij jaarlijks op de landelijke autovrije zondag, traditioneel de derde zondag van september (in 2011 dus op zondag 18 september), een fietstocht in Helmond. Máár we vinden ook dat de auto géén melkkoe mag worden. Want wat is er nu aan de hand? Wie het nog niet gemerkt heeft, mag wel opletten wanneer zij of hij eventjes snel denkt te parkeren in het centrum van Helmond. Want waar voorheen bij wijze van spreken per seconde betaald kon worden, moet nu minstens voor een half uur geld in de automaat gedaan worden. Zo kreeg ik van een boze burger het volgende bericht:
"Hoe wordt je als gemeente rijker? Wat mij is overkomen en met mij vele anderen. Het parkeerterrein bij de winkel Action heeft een parkeerautomaat. Wanneer je daar geld in werpt bijv. 40 eurocent omdat je denkt daar genoeg aan te hebben, slikt de automaat het geld in en je hebt geen bon. Je kunt per half uur een bon trekken en niet minder. Dat staat niet vermeld, volgens mij , en met mij de mensen die rondom het apparaat stonden en op hun geld stonden te wachten dat het uitgeworpen werd. Weg 40 ct. Als het systeem anders is dan bij andere parkeerautomaten oke maar laat dat dan weten via het menu in de automaat. Dat wilde ik even kwijt."
Maar we kregen meer vragen over dit – terecht! – in de beleving van de inwoners van Helmond onterechte en oneerlijke beleid. Als Helder Helmond hebben we daarom inmiddels over dit onderwerp een open brief geschreven aan B&W. Wij stellen daarin voor een aantal veranderingen op het nieuwe parkeerbeleid toe te passen. In ieder geval de mogelijkheid om in minuten, desnoods per kwartier, te kunnen betalen. En verder om op meerdere parkeerplaatsen met het zelfde kaartje te kunnen parkeren. Uiteraard moet dan op het kaartje staan voor welke andere parkeerplaatsen dat dan geldt. En verder wil Helder Helmond graag dat het college gaat bekijken of het mogelijk is om achteraf te kunnen betalen bij de parkeerautomaten.
Want als we niet opletten gaan we anders mensen wegjagen uit het centrum. En dan niet alleen de eigen bewoners maar ook de bezoekers van buiten.

Michael Rieter
Fractievoorzitter

29reacties

Wat is zijn of haar voornaam?


Wat is de voornaam van de persoon die letterlijk het onderstaande zei?
"We hebben een laag opleidingsniveau, grote werkeloosheid, laag veiligheidsgevoel en weinig ondernemerschap, laag inkomen en 140 verschillende nationaliteiten."


Tussenstand:
2 punten: ad
1 punt:en Twan én Mien én Erik

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
3reacties

Zijn er meer en betere wegen nodig?


In de aanloop naar de Brabantse Statenverkiezingen woensdag 2 maart geven de 3 Helmondse lijsttrekkers 4 keer hun mening over Helmondse aspecten. Vandaag hun antwoorden (in de maximaal 140 woorden die zij daarvoor kregen) op onze derde vraag: Heeft Helmond meer en betere (toegangs)wegen nodig?

Ruud van Heugten (CDA):
"Als je in Eindhoven of nog verder westwaarts werkt dan sta je elke morgen en avond in de file. Terwijl Helmond met 4 stations een uitstekend openbaar vervoer verbinding heeft. Maar kennelijk is dat voor veel mensen geen goed alternatief. Want niemand gaat voor zijn lol in de file staan. Verder zijn er natuurlijk de vele vrachtauto's die onze winkels en bedrijven bevoorraden. Helaas kan ook dat niet op een andere manier. Je kunt nu eenmaal niet per schip of trein bij de Albert Heijn komen bijvoorbeeld. Als er in de regio te weinig goede verbindingen zijn, dan rijden er ook onnodig veel auto's dwars door Helmond (Kasteel Traverse) of delen van Eindhoven (Kennedylaan), met alle hinder van dien. Daarom moeten de wegen rond Helmond op orde zijn. Het afmaken van de Ruit om Eindhoven/Helmond hoort daarbij."

Annegien Wijnands (PvdA):
"Mobiliteit is een belangrijke taak van de provincie. De PvdA Brabant wil investeren in openbaar vervoer en fietspaden, zodat er goede alternatieven zijn naast het autogebruik. Uitgangspunt voor de PvdA is om eerst te kijken naar beter gebruik van bestaand asfalt voordat er nieuw asfalt wordt aangelegd. De provincie wil de wegenruit rond Eindhoven gaan aanleggen. Voor de PvdA Brabant is nut en noodzaak voor de weg door het Dommeldal ten noorden van Eindhoven niet aangetoond. De PvdA ziet deze weg ook niet als oplossing voor de drukte op de A270 van Helmond naar Eindhoven .Wij zien hier meer in verbeterde doorstroming in Eindhoven zelf. De PvdA is wel voorstander van de verbreding van de N279 van Veghel naar Asten, mits de aanleg plaatsvindt in overleg met de bewoners en er goede oplossingen komen die de kwetsbare natuur ontzien."

Paul Smeulders (GroenLinks):
"Het antwoord op deze vraag is duidelijk: absoluut niet. Dagelijks blijkt dat Helmond prima te bereiken is met de auto. Het afmaken van de Ruit rondom Eindhoven en het verdubbelen van de N279 (de weg langs het kanaal) trekt vooral meer doorgaand verkeer aan waar we in Helmond last van krijgen. Hoewel veel bewonersorganisatie tegen zijn, worden deze plannen toch doorgedrukt. Waarom? Omdat de economische crisis wordt aangegrepen om Nederland versneld te asfalteren. Ik denk dat dit niet de oplossing is. GroenLinks staat zeer terughoudend tegenover het aanleggen van nieuwe infrastructuur voor auto's. We kijken vooruit en vinden het belangrijker het geld voor infrastructuur in te zetten voor duurzame mobiliteit als openbaar vervoer. Daarnaast stimuleert de provincie milieubewust autorijden zoals elektrisch vervoer. De High Tech Automotive Campus in Helmond krijgt daarom terecht financiële steun van de provincie!"

2reacties

Naw en Vruuger CXCIII


Naw de Zuid en Noord Koninginnewal. Vruuger (1901) lag daar de Ameide. Omdat deze stadsgracht steeds meer een open riool werd, werd die overkluisd en daarmee een ondergronds riool.
Vandaag een impressie omdat onze fotografe niet precies de plek kon vinden waar 110 jaar geleden de fotograaf stond.

4reacties

Topregio in wietteelt (JC)


Niet minder dan 2 miljard euro per jaar moet het kosten om Zuidoost-Brabant tot een ‘topregio’ op technologisch gebied te maken. Onder meer op het gebied van slim vervoer, chemie, medische technologie, duurzame energie en wat tegenwoordig heet agrofood. Onvermoeibaar zet burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven zich weer in om de regio met Brainport op te stoten in de vaart der volkeren. Minister Maxime Verhagen, ‘toevallig’ op bezoek, zegt niet eens meteen nee. Hoewel dit kabinet tegen vrijwel alles ‘nee’ zegt, klinkt ‘hightech’ kennelijk modern genoeg om een slag om de arm te houden.
Het debacle van het binnenhalen van een voetbalkampioenschapje hebben we gelukkig al gehad. Nu zijn de 5 grote Brabantse gemeenten weer geld over de balk aan het smijten om Culturele hoofdstad te worden. Daar kan een Brainport nog wel bij ook. Want Brainport is per slot van rekening iets heel anders dan het zwaar mislukte Kenniswijk. Zeggen ze.
Wat me meer verbaast, zijn de sectoren waarin de regio groot wil zijn. Slim vervoer wordt het beste geïllustreerd met de mislukte onbemande Phileasbus, het flitsfietspad dat er nooit kwam, de slimme Helmondse bestelwagen waarvoor geen belangstelling bestond en niet te vergeten de TNO-camera’s langs de weg naar Eindhoven. Agrofood klinkt wel modern en zal Helmond als muziek in de oren klinken. Maar dat is vooral ‘n prachtige term voor vervuilende landbouw, megastallen en nog meer rommelen met voedsel. Er zijn al te veel varkens (kippen, kassen) in de regio.
Over duurzame energie zal ik maar zwijgen. Als er 1 regio in Nederland is waar alternatieve energie geen poot aan de grond krijgt, is het Brabant. Zelfs de Helmondse producent van zonnecellen hebben we weggejaagd. Saillant detail: de meest duurzame woning van de stad is er uitsluitend en alleen door particulier initiatief gekomen. Daar heeft de gemeente geen rol in gespeeld. Maar bekroont dat wel met een prijs om zo te doen alsof ze daar werkelijk aandacht voor hebben.
Drie dure voorbeelden dus van ideeën waar met een natte vinger wat cijfertjes over de mogelijke inkomsten op geplakt worden. Een wassen neus noemen we dat in Nederland. Begrijp me goed: samenwerking is nooit weg. Maar sinds wanneer moet dat zoveel geld kosten? Goede wil lijkt me belangrijker om tot een echte “oplossing voor morgen” te komen zoals het rapport beweert. Gelukkig dat het geld van het bedrijfsleven en de regionale overheid moet komen. De minister heeft dan ook makkelijk praten. Als we zo modern willen doen, is volgens mij legale wietteelt een betere ‘oplossing voor morgen’

                                                          Was getekend,

1reactie

Veel invallen bij hennepkwekerijen


Ook vandaag zijn er invallen gedaan in wietkwekerijen in Helmond onder regie van de in december opgerichte Taskforce Georganiseerde Criminaliteit. Daarin werken de 5 grootste Brabantse gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, Defensie en het ministerie van Veiligheid en Justitie samen om de georganiseerde criminaliteit in Brabant terug te dringen. Gisterochtend werden al op meerdere locaties aan de Fon Groffenplein op het woonwagenkamp in Stiphout al meerdere hennepkwekerijen en -knipperijen opgerold.
De eerste reacties van 3 Helmondse buurtbrigadiers over de invallen van vandaag:
Johan Meeuwsen, buurtbrigadier in Helmond-Oost, meldt dat er 6 panden bezocht werden en ongeveer 550 planten aangetroffen. Die plantages werden geruimd en vernietigd.
Jeroen Loohuis, buurtbrigadier in Helmond-Noord, laat weten dat hij betrokken was bij een inval in een pand met ruim 300 hennepplanten. “Bewoner kan procesverbaal tegenmoet zien.”
Ronald Pennekamp, buurtbrigadier van de politie in Brouwhuis, ruimde vanochtend ook een pand, dat is doorgegeven aan de woningbouw. “Vrijwillig vertrek of uitzetting volgt. Tevens heeft Enexis de meter meegenomen in verband met de diefstal van stroom voor naar schatting 2500 euro. Dus geen stroom totdat betaald wordt.
Update:
De score vandaag: • 4 kwekerijen opgerold • 2 aanhoudingen • 560 planten

19reacties

Helmondse Heldinnen: Toos den Bok


Bij velen in Helmond verscheen een glimlach op het gezicht, wanneer ik vertelde dat ik in de serie HELMONDSE HELDINNEN een hoofdstuk aan Toos den Bok wilde wijden.

Van Toos van Bokhoven, later huwde zij bakker Van Stiphout, is bekend dat zij zelfs tijdens een uitvaart probeerde de mensen aan het lachen te krijgen. Toos den Bok was de eerste keienkletsster in Helmond en in de jaren zestig en zeventig door haar optredens tijdens de kletsavonden in de Helmondse Carnaval enorm populair. Nu zijn via internet passages uit haar dolkomische verhalen nog te beluisteren.
Maar voordat zij faam verwierf met haar “Büttenreden”, of tonpraote zoals dat in Helmond genoemd wordt, was zij in onze stad al “wereldberoemd” met haar dansschool.

Catharina Hendrika Antonia van Bokhoven werd geboren in Helmond op 22 oktober 1911 Haar ouders waren Johanna Maria de Wit en Leonard van Bokhoven. Haar moeder was van beroep modiste en haar vader schoenmaker. Zij hadden enige tijd een schoenenzaak (schoenmagazijn Hercules) in de Veestraat. Ook hebben zij een poos in Mierlo gewoond.
Tegenslag bleef het gezin niet bespaard. Zij verloren enkele kinderen onder wie een dochtertje van 2 weken oud en ook een wat ouder meisje.
Als tiener was Toos van Bokhoven in de jaren 30 actief bij de plaatselijke gymvereniging “Utile Dulce”. Zij deed daar aan turnen, ritmische gymnastiek en ook aan hardlopen. Zij won in die tijd ook diverse prijzen. Op sportief gebied deed zij het op latere leeftijd iets rustiger aan. Zo was zij rond 1946 lid van kegelclub De Natte Spons. (meer…)

4reacties

Vetjens: Politiek en leerlingenvervoer


Het is toch wel even wennen, die politiek. Uiteindelijk ga je er vanuit dat de Raad en het College gezamenlijk de stad besturen met als doel een goed en veilig Helmond. En dan loop je tegen zo'n geval aan, het leerlingenvervoer. Een noodzaak voor gezinnen die kinderen hebben met een beperking.

Dat er bezuinigd moet worden, weet iedereen. Dat de keuzes daarvoor moeilijk zijn, dat weet ook iedereen. Uiteindelijk wil niemand er financieel op toeleggen. Dat je eerst iets moet onderzoeken op haalbaarheid, is meer dan normaal. Maar om dan als College tijdens de onderzoeksfase al een brief te sturen aan de betreffende ouders met de mededeling dat een afstand van 6 km de bepalende factor wordt om wel of niet voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, lijkt mij erg voorbarig. Maar vooruit, een fout is snel gemaakt en kan altijd rechtgezet worden. Toch?

Wat is het geval? Tijdens de raadsvergadering van 1 februari jl. werd het leerlingenvervoer door de voltallige Oppositie inclusief Trots op Nederland middels een ingediende motie aan de orde gesteld. De brief had bij de betreffende ouders voor nogal wat onrust had gezorgd. De strekking van die motie was: "Best college hanteer naast de 6 km grens ook andere criteria". Een debat volgde waarbij het college zich verschuilde achter de datum 14 maart 2011 (De resultaten van het onderzoek worden dan in de Commissie Samenleving besproken). Blijkbaar is het onderzoek nog gaande en zijn er geen beslissingen genomen!? Klaarblijkelijk is de brief prematuur verstuurd.

Uiteindelijk werd de motie door de volledige Coalitie weggestemd. Zij durfden geen stelling te nemen, dekte het College in de standpunten en wilden wachten tot 14 maart. Wat schetst mijn verbazing, de dag erna stelt het SDOH als lid van de Coalitie op papier vragen aan het College met de zelfde strekking als de motie die zij die avond daarvoor wegstemden?

Wat schetst mijn tweede verbazing dat meteen een Raads Informatie Brief verstuurd werd met de mededeling dat 10 lokalen van de Hilt niet doorgaan in verband met een andere rekeningmethodiek van kosten!! Deze informatie was door mij in de Raad aan de orde gesteld en blijkbaar geen gemeen goed. Meteen werd een brief aan de betreffende ouders gestuurd met de strekking dat je kind wel naar een andere school kan in Helmond, Horn of Stevensbeek! Hoezo kostenbesparing?
Waarom staan kinderen (met een beperking) nu ineens niet meer centraal zoals bij de kwestie Brandevoort waar € 900.000 is uitgetrokken voor tijdelijke schoollokalen?

Trots Op Nederland blijft dit volgen en adviseert de ouders om zich duidelijk te laten horen, ook in de Commissie Samenleving van 14 maart 2011. Laat de bewuste brief geen voorbode zijn van een definitieve beslissing!

René Vetjens
Raadslid

21reacties

Zwaar ongeluk op Havenweg


Zojuist kort na half 2 vannacht vond een zware frontale botsing plaats op de Havenweg net voor café de Gouverneur. Ambulance en brandweerwagens waren ter plaatse. Het dak van de rode Fiat moest eraf gezaagd worden om een inzittende die bekneld was eruit te halen. Deze is daarna in onbekende toestand naar het ziekenhuis vervoerd.
Volgens 1 van de vele agenten was er drank in het spel. Naar zijn informatie zijn de inzittenden van de zwarte Audi ongedeerd naar huis.

8reacties

Naw en Vruuger CXCII


Naw 3 jaar later vanaf de andere kant gefotografeerd.
Vruuger (begin jaren 60) was rechts de open plak waar de Heilig Hartkerk stond. Daarnaast Vroom en Dreesmann (V&D) toen het nog “Uw warenhuis” was en daarnaast winkelpanden in de Veestraat die qua skyline niet veranderde.

15reacties

Helmond Culturele Hoofdstad Europa?


In de aanloop naar de Brabantse Statenverkiezingen woensdag 2 maart geven de 3 Helmondse lijsttrekkers 4 keer hun mening over Helmondse aspecten. Vandaag hun antwoorden (in de maximaal 140 woorden die zij daarvoor kregen) op onze tweede vraag:
Waarom is het goed of slecht voor Helmond om zich in te spannen om in 2018 (samen met Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch) Culturele Hoofdstad van Europa te worden?

Paul Smeulders (GroenLinks):
"Zonder kunst en cultuur geen bezieling, vernieuwing en vooruitgang. Helaas staat het cultuurbeleid en subsidiëring veel meer ter discussie dan andere beleidsterreinen. GroenLinks is ervoor dat de provincie BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 ondersteunt als initiatief om te komen tot een brede culturele infrastructuur. Dit betekent dat Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch en Helmond samen een jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa zijn. Wat voor GroenLinks heel belangrijk is, is dat dit geen feestje van elite wordt, maar dat iedereen ervan kan genieten. Alle evenementen zijn voor iedereen toegankelijk en er vinden veel uitwisselingen met andere culturen plaats. Zo lijkt het me prachtig wanneer we in Helmond in 2018 Braziliaans Carnaval vieren!"

Ruud van Heugten (CDA):
"Cultuur is voor het CDA geen exclusieve feestjes voor de elite. Brabant is rijk aan cultuur voor iedereen, jong en oud. Of het nu carnaval, de muziekschool, theaters, festivals, de Brabantse Dag, de fanfares, het bloemencorso, of het Brabants Orkest is. Door met meerdere steden en de provincie te investeren in uitbreiding en versterking van cultuur, ontstaan er meer mogelijkheden om cultuur te beleven. Bovendien vinden veel bedrijven een rijk cultureel leven een van de criteria om zich ergens (dus ook in Helmond) te vestigen. Cultuur is dus ook van economische waarde. Ongeveer 15% van de grondprijs wordt bepaald door het aanbod van cultuur.
Door culturele hoofdstad te zijn worden we internationaal bekend en komen er bovendien vele miljoenen aan inkomsten uit bezoekers en toerisme. De investering loont."

Annegien Wijnands (PvdA):
"Net als de provincie, staan gemeenten voor forse bezuinigingen, waarbij keuzes gemaakt moeten worden. De provincie heeft er voor gekozen om door te gaan met investeren in onze Brabantse cultuur. Het gaat niet om prestige projecten, maar om toegankelijke blijvende culturele uitingen. In Helmond investeert de provincie b.v. in industrieel erfgoed zoals de cacaofabriek. Investeren in cultuur levert een beter vestigingsklimaat op, het gaat om investeren in de kwaliteit van de regio. De creatieve industrie heeft de toekomst en investeren in cultuur heeft economische waarde.
Middenin WOII, toen de nood het hoogst was, kwam de minister van financiën bij Churchill met het voorstel om radicaal te bezuinigen op alles wat cultuur heette, anders zou de oorlog niet meer betaald kunnen worden. Churchill dacht even na en sprak de onsterfelijke woorden: Maar… waar vechten we dan nog voor!"

8reacties

Wellicht behoud van de 3 kerkgebouwen


Of de 3 kerkgebouwen van De Schabbert, De Goede Herder en O.L.V. Middelares binnenkort definitief moeten worden gesloten is nog even de vraag. De gemeente gaat bekijken hoe ze wellicht toch behouden kunnen blijven. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen van CDA-raadslid Eugene Princée.

De CDA-fractie vindt de sluiting van deze paraochies betreurenswaardig maar begrijpt het. De toenemende secularisatie, vermindering van de parochiebijdragen en oplopende kosten voor onderhoud maken het noodzakelijk om dergelijke keuzes te maken.
Wat nu te doen met de gebouwen? Natuurlijk vooral een zaak van de parochiebesturen, maar ook van de gemeente stelt het CDA. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld de parochiebesturen helpen bij mogelijke nieuwe bestemmingen. Mogelijk zou de gemeente de kerkgebouwen zelfs kunnen kopen en in samenspraak met publieke of private partijen te komen tot nieuwe ontwikkelingen.

Of het herbestemmingen zoals die van de H. Bernadettekerk aan de Azalealaan moeten worden… In ieder geval gaar een zware delegatie van burgemeester Fons Jacobs en de wethouders Jan van de Heuvel en Frans Stienen nu in gesprek met de betrokken pastoors, het kerkbestuur en het bisdom. Dat gesprek heeft ten doel om met elkaar de strategie stadsbreed te bespreken en middels een plan van aanpak te bezien op welke wijze met de ontstane problematiek moet worden omgegaan. Of dat geld mag gaan kosten wist de woordvoerder van de gemeente nog niet te vertellen.