maart 2011

49reacties

Psychiater Jos G. werd niet gestopt


De gigantische uitkeringsfraude waarvoor de Helmondse psychiater Jos G. (57), de Rotterdamse psychiater Sinan G. (46) en hun 2 handlangers eind januari van dit jaar aangehouden werden, was bij de keuringsdiensten van het UWV al lange tijd bekend. Vanwege het medische beroepsgeheim konden keuringsartsen de medische dossiers van de betreffende cliënten van deze psychiaters niet overdragen aan justitie. Het gevolg is dat veel cliënten daarna nog jarenlang een onterechte uitkering genoten. Deze bevindingen staan in het rapport (pdf) van het Rotterdams openbaar ministerie (OM) en de Bovenregionale Recherche Zuid-West.
Het onderzoek naar de 2 psychiaters richt zich op het oplichten van uitkeringsinstanties ten behoeve van hun cliënten. Met door hen opgestelde valse medische dossiers zouden deze 2 tegen betaling PersoonsGebonden Budgetten en WAO/WIA-uitkeringen voor hun cliënten regelen. Uit het onderzoek van de betreffende dossiers is inmiddels gebleken dat er bij die cliënten geen of nauwelijks sprake was van een psychiatrische voorgeschiedenis. Ook hun huisartsen wisten niets van het ziektebeeld.
Sinds december 2008 is dit crimineel samenwerkingsverband in beeld bij het Bovenregionale Recherche Zuid-West. Het rechercheteam beraamt de totale schade voor de samenleving op tientallen miljoenen euro’s. Maar dat er op nog veel grotere schaal op deze wijze werd gefraudeerd, wordt door hen zeker niet uitgesloten.
In het rapport staat ook de werkwijze van de 4 verdachten. De psychiaters constateerden bij hun ‘patiënten’ zware psychiatrische aandoeningen waardoor ze niet normaal konden functioneren. De ‘patiënt’ werd vervolgens getraind om deze stoornis te veinzen. Handlangers van de psychiaters gingen als ‘neef’ mee naar de gesprekken bij de instanties. Zij deden daar het woord omdat de ‘patiënt’ in kwestie daartoe niet in staat zou zijn.
Verder staan in het rapport vele aanbevelingen aan instanties als het UWV en CIZ. Aanbevelingen hoe deze instanties de vernuftige manier van de verdachten om de gaten in het systeem van uitkeringen en zorgbudgetten te misbruiken, kunnen tegengaan. Voorgesteld wordt dat uitkerings- en pgb-dossiers van ernstig zieke psychiatrische patiënten die thuis wonen op fraude moeten worden gecontroleerd. Verder zouden deze patiënten ter controle onaangekondigd thuis bezocht moeten worden.
Naar verwachting zal Jos G. eind april voor de rechter verschijnen.

Zie de reacties voor updates.

36reacties

EenVandaag: subsidies Marokkanen zinloos


Hierboven het opzienbarende item dat EenVandaag zojuist uitzond over de Marokkaanse jeugd in ‘t Haagje.
Het betreft het feit dat de gemeente Helmond de afgelopen jaren tonnen aan subsidie ontving en dat pompte in een project voor gezinscoaches. Buurtbewoners plaatsen vraagtekens bij het project, want de Marokkaanse gezinscoach zou ze helpen met het kwijtschelden van boetes en proces-verbalen.
“Met de meeste Nederlands-Marokkaanse jongeren in Helmond gaat het goed” liet het college van burgemeester en wethouders oktober vorig jaar nog over de 710 Nederlands-Marokkaanse Helmondse jongeren weten.
Meer achtergrondinformatie over de genoemde siuatie bij de snackbar.

In de reacties hieronder staan updates.

5reacties

Nieuws uit West: Project Buiten Om (16)


De vogeltjes zijn druk bezig met het bouwen van nieuwe nesten in onze tuin. De natuur maakt zich op voor een nieuwe lente. Ook de wijkontwikkelingsplannen in Helmond West beginnen langzaam vorm en kleur te krijgen. Ze zien steeds meer licht. Het live getwitter in de tuin overstemt vooralsnog het digitaal getwitter op internet. Voor hoelang nog? De tijd begint langzaam te dringen. Van bouwactiviteiten is echter nog geen sprake. Ligt de gemeente wel op schema? Achter de schermen wordt hard gewerkt.

Af en toe verschijnen er kleine berichten in de pers. Ook wordt de website die speciaal voor de plannen is ingericht steeds beter benut en actueel gehouden. Op website www.helmondwest.nl is onder het kopje ‘Planning’ een mooie animatie opgenomen die in 3 minuten vogelvlucht laat zien wat er allemaal op sprong staat in de wijk. Hier zijn ook andere berichten te vinden. Thomas Rau is aangewezen als architect van de nieuw te bouwen Wijkhuis Brede School. Hij wordt één van de smaakmakers van Helmond West.

De Meedenkgroepen beginnen langzaam vaste vorm en bezetting te krijgen. Er zijn vier Meedenkgroepen in het leven geroepen. Zelf maak ik deel uit van Meedenkgroep Goorloop – stedelijke verkeersring. Er zijn inmiddels drie bijeenkomsten geweest. De gemeente laat de plannen zien en de Meedenkgroep levert commentaar en geeft advies. Er moeten nog behoorlijk wat lastige (verkeers)knopen doorgehakt worden. Een kort verslag met belangrijke besluiten wordt na afloop van iedere Meedenkgroepvergadering op www.helmondwest.nl geplaatst.

Het gedeelte stedelijke verkeersring dat door Helmond West gaat lopen heeft sinds kort een nieuwe naam gekregen. De werknaam Tracé BuitenOm is omgedoopt tot Kasteelherenlaan, een naam met meer cachet. Daar zouden de kasteelheren Berlaer, Cortenbach en Arberg zeer blij mee zijn geweest. De drukke weg loopt ver buiten het kasteel om. De kasteelheren zouden er geen last van hebben gehad. Of de bewoners aan deze drukke weg er last van krijgen is en blijft de grote vraag.

Door toename van het verkeer zal het milieu onder druk komen te staan. Met als gevolg, grotere geluidsoverlast en grotere uitstoot CO2 en fijnstof. In het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de Wijkhuis Brede School wordt niet gerept over de stedelijke verkeersring die binnen 500 meter van de school gaat lopen. Er is dus geen extra uitgebreid onderzoek gedaan naar de te verwachten milieuoverlast. Dat is een kwalijke zaak. De wijkbewoners in Helmond West krijgen veel te slikken. Hopelijk slikken ze niet alles.

Mien Kastelenweg

12reacties

Op welk terrasje was je?


Het zonnetje liet zich al weer enkele dagen zien. Terrasjes-weer dus! Gelukkig hebben we veel terrasjes in onze stad. Niets lekkerder dan daar neerploffen en snel je drankje krijgen.
Maar dan ontstaan soms de ergernissen. Vaak over de bediening. De ene ober stuurt je chagrijnig door naar zijn collega, die nergens te bekennen is. Heb je eindelijk besteld, dan is het lang wachten geblazen. En dan maar hopen dat je de juiste bestelling krijgt, dat je biertje goed koud of je koffie niet lauw is en de volle asbakken worden geleegd. Of je krijgt je drankjes juist van die ene ober met die leuke glimlach. Of van de knappe serveerster die jullie grote groep niet in 1 keer kan bedienen maar begrijpt dat de 3 kinderen bij de eerste ronde alvast hun Fristi moeten krijgen.
Maar ook aspecten als het uitzicht, de prijzen, de stoelen, de terrasverwarming en de muziek (soms ook die van de buren) tellen natuurlijk mee.
Wat zijn jouw Helmondse terras-ervaringen? Welk terras in de stad wil jij in het zonnetje zetten en waar ga jij nooit meer in het zonnetje zitten?

13reacties

Vetjens: Parkeerbeleid Helmond


Er zijn allerlei grootse plannen om het winkelcentrum van Helmond uit te breiden, om er een publiekstrekker van te maken en om een stadscentrum te creëren dat past bij Helmond nu en in de toekomst. Op zich zijn plannen altijd welkom. Het is belangrijk om naar de toekomst te kijken. Hoewel je in tijden van bezuiniging best even pas op de plaats mag maken.

Het College schijnt te vergeten dat er mensen moeten zijn die het winkelcentrum bezoeken. Dat het winkelcentrum uitnodigt om er te gaan shoppen en uit te gaan. Daarvoor zijn randvoorwaarden nodig. Een daarvan is het juiste parkeerbeleid. Trots Op Nederland vraagt zich dan ook af wat het college bezield heeft om de parkeertarieven drastisch te verhogen.

Wanneer het winkelcentrum van Helmond nu platgelopen werd door bezoekers, bedrijven in de rij stonden om er een pand te huren of te kopen, de jeugd de stad platwalste om uit te gaan, dan kan ik mij er nog iets bij voorstellen. Maar Helmond heeft te kampen met een grote leegstand van winkelpanden in het stadscentrum en voor de wat oudere jeugd geen aantrekkelijke uitgaansgelegenheden. Blijkbaar is Helmond niet zo aanlokkelijk. Blijkbaar heeft het winkelcentrum van Helmond onvoldoende bezoekers om bedrijven er toe te brengen hun winkels in Helmond te vestigen. Blijkbaar hebben wij te beperkte uitgaansmogelijkheden. Misschien dat daar eerst eens aan gesleuteld moet worden.

Inmiddels zijn verschillende winkeliers al in actie gekomen. Zij zien de impact van deze te hoge tarieven. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat winkeliers hun klanten het parkeergeld terugbetalen. Eerdere reacties van de zijde van de winkeliers hebben geen gehoor gekregen bij het College. Ook de voorstellen tijdens de begrotingsronde van Trots Op Nederland om het parkeertarief ongewijzigd te laten werden ter zijde geschoven.

Inmiddels gonst het bij de bewoners van Helmond. Men vindt de verhoging van de parkeertarieven ongehoord. Overigens werd ik zelf ook geconfronteerd met het veranderde parkeertarief. Bij een kort bezoekje aan het Stadskantoor vroeg ik mij af waarom de parkeerautomaat de tijd niet per minuut verhoogde. Ik kreeg minimaal 30 minuten aan mijn broek, terwijl ik slechts 10 minuten binnen hoefde te zijn. Uiteindelijk viel het kwartje. Het nieuwe parkeerbeleid!!! Die 10 minuten kostten mij € 0,90.

Al eerder heeft Michael Rieter het parkeerbeleid van Helmond in zijn column aan de orde gesteld. Ik wil daar met deze column een schepje bovenop doen. Trots Op Nederland pleit er voor om de parkeertarieven weer per minuut te berekenen en de parkeerschijf in te voeren voor het kortstondig parkeren. Onze lokale economie verdient het om gestimuleerd te worden.

René Vetjens
Raadslid

3reacties

Naw en Vruuger CXCVII


  Naw zie je, vanaf de kruising met de Mierloseweg, de Eikendreef richting Kasteel Traverse. Dat laten we zien omdat onze voormalige columnist Perry Vermeulen vanaf zijn balkon binnenkort op dit deel van de Eikendreef kijkt. Want daar gaat hij wonen. Vruuger (jaren 30) zie je 2 rijen eikenbomen aan de Eikendreef. Weten we ook weer waarom die straat zo heet.

3reacties

"Nieuws"


Ik ben jarenlang ambtenaar geweest, ook in Helmond overigens. In die tijd heb ik een behoorlijke olifantenhuid ontwikkeld voor wat betreft berichtgeving in de media. Het was schering en inslag dat ik stukken in de krant las – ook over dossiers waar ikzelf bij betrokken was – die echt kant nog wal raakten. Het heeft even geduurd voordat ik de neiging om de waarheid van de daken te schreeuwen, wist te onderdrukken. Immers, dat was niet mijn taak; dat moest de wethouder maar doen als hij/zij dat nodig vond.

Nu, na al die jaren blijkt er nog niets veranderd. Nog steeds wordt er veel onzin uitgekraamd en worden halve waarheden opgeblazen tot buiten proportionele onzin. Eén voordeel: ik ben nu geen ambtenaar meer en mag dus wel reageren op de lariekoek die ik de revue vaak genoeg zie passeren.

Het is zo gemakkelijk om kritiek te leveren. Om als stuurman aan wal te staan en alles af te keuren wat je ziet gebeuren. Of nog erger: ook datgene afkeuren wat je niet ziet gebeuren. Negatief zijn over zaken waar je geen weet van hebt, die je vermoedt, die je hebt opgevangen in de welbekende wandelgangen. Je gal spuwen over omstandigheden of voorvallen uit een donkergrijs verleden en deze oneigenlijk koppelen aan het heden. Ouwe koeien uit de sloot halen. Afkraken, aan stoelpoten zagen, met de grond gelijk maken, afbranden, persoonlijk beschadigen, onzin als waarheid neerpennen; alsof mensen alleen daar van smullen.

Successen, leuke dingen, vrolijke en tevreden gezichten: daar willen ze niets van weten. Dat is geen nieuws. Daar zitten mensen niet op te wachten. Nee, het moet knallen, het moet pijn doen, het moet tot ergernissen leiden, het moet datgene kapot maken wat met veel pijn en moeite en heel voorzichtig is opgebouwd. Zo werkt het. Dat zijn de ongeschreven wetten.

Triest eigenlijk. Want zo werkt het helemaal niet. De mensen waar ik mee om ga en die ik spreek leven juist wel van de succesjes. Die genieten van tevreden mensen, waarderen de glimlach van een bezoeker, stralen als artiesten hen bedanken voor de goede zorgen. Willen goed doen voor de mensen, hun publiek. En die hebben geen boodschap aan suggestieve vragen, aan een negatieve insteek, aan je baseren op vermoedens, of de kreet van één iemand brengen als de kreet van een hele bevolkingsgroep.

Of het nu komkommertijd is of niet, dat zou niet uit moeten maken. Het gaat om je integriteit. Om wat je wilt overbrengen. Over je boodschap. Wil je mensen volledig informeren of wil je ze slechts deelgenoot maken van je eigen pessimistische kijk op het leven?

Gelukkig weten zij die het moeten weten wel beter.

Wim Strijbosch
Directeur poppodium Lakei

84reacties

Weer nieuwe locatie Helmond Sport


Gisterenavond werden wij ingefluisterd over nieuwe concrete plannen inzake de nieuwe locatie van het stadion van Helmond Sport! Nieuws dat in Helmond voor opschudding zou kunnen zorgen, want niet eerder kwam naar buiten dat er mogelijk een nieuwe locatie is voor het multifunctionele complex. Het gaat om het voormalige terrein van Lavans en Hartmann, naast voetbalclub HVV. Centraal gelegen dus, in de oksel van de Heeklaan en de Kanaaldijk.
Er zijn zelfs al eerste oriënterende gesprekken met de NS gevoerd. Die hebben al uitgewezen dat er slechts een kleine aanpassing op het spoor mogelijk is, om mensen vrijwel in het stadion te laten stoppen. Het zou gaan om een extra halte ter hoogte van de Haagse Beemdweg, die slechts in gebruik is op wedstrijdavonden. Een vijfde (!) station voor Helmond, inclusief ondertunneling van de Heeklaan, zou daarmee dus zeker tot de mogelijkheden behoren!
Zoals iedereen weet, ontwikkelt aan de overkant van het kanaal de wijk Suytkade zich meer en meer: samen met de beoogde culturele hotspot de Cacaofabriek zou het stadion een perfecte aanvulling moeten zijn op wonen, onderwijs, kantoren en ontspanning. We ontvingen een eerste schets. Onze excuses voor de wat verfromfraaide en gescheurde gescande situatieschets. Deze schets is afkomstig van het Russische architectbureau Daumontpraekt, ChPUP uit Minsk. Dit bureau ontwierp eerder een soortgelijk stadion voor het WK 2018 in Rusland. Met HVV zouden al afspraken zijn gemaakt dat onze Helmondse profclub op hun terrein kan trainen.
Gebaseerd op bovenstaande informatie is het naar ons idee een kansrijk, maar ook ambitieus plan. Goed dat er nu in ieder geval eindelijk duidelijkheid lijkt te komen! Maar of het verstandig is om de locatie Berkendonk nu al weer op te geven….
“Wij reageren binnenkort” was de vrijwel eensluidende reactie van zowel een verrast Helmond Sport als hoofdsponsor Lavans (en naamgever van het stadion), toen wij hen om een reactie vroegen. Of deze stroomversnelling qua locatie te maken heeft met dit log is ons onduidelijk. Hoewel we dus geen bevestiging konden krijgen, vinden wij het belangrijk genoeg dit bericht nu al naar buiten te brengen. Iemand moet immers de eerste zijn.

In de reacties hieronder staat een update.

7reacties

Jongeren met een mening (gezocht)


In april start op de weblog een nieuwe rubriek waarin we telkens Helmondse jongeren aan het woord laten. Elke zoveel weken plaatsen we een log over een Helmonds onderwerp dat met name jongeren aanspreekt.
Zo’n 8 of 9 geselecteerde jongeren van 16 tot en met 25 jaar gaan ons daarbij helpen. Zij mailen onderwerpen en (vraag)stellingen naar de redactie. En daarna mailen ze hun meningen over de uitgekozen stellingen. In ieder log staat steeds 1 stelling met daarbij de beste/interessantste/pakkendste/typerendste gemailde meningen van die jongeren. Zo ontstaat er, denken wij, een mooi startpunt voor discussie. Want nadat het log op de weblog geplaatst is, kan de rest van Helmond reageren, zoals bij elk ander log.

Via een aantal Helmonders die veel met jongeren omgaan hebben inmiddels 7 jongeren toegezegd die stuk voor stuk perfect in het gemêleerde jonge gezelschap passen dat we zoeken. We zijn nu nog op zoek naar 1 of 2 jongeren, waarvan er tenminste 1 een jonge dame moet zijn.
Van die jongeren verwachten we dat ze:
• iets met Helmond hebben (positief of negatief),
• over veel een mening hebben en die ook kunnen formuleren,
• de bereidheid hebben voor langere tijd mee te doen,
• zich aan afspraken kunnen houden.
Door de gekozen opzet zal het de deelnemende jongeren enkele uurtjes per maand achter hun pc of laptop kosten. En wie meer tijd heeft, kan dat er ook in kwijt.
Denk jij: dát is iets voor mij, mail ons dan op post@deweblog.nl. Geef in plusminus 50 woorden aan wie je bent (onder meer met je leeftijd, geslacht, interesses, wat je doet et cetera).
Denk jij: dit is niets voor mij (bijvoorbeeld omdat je net te oud bent), maar wel voor hem of haar, dan kan je die persoon natuurlijk hierop wijzen. Graag zelfs!

5reacties

Van der Zanden: pijnlijk


Tienduizend handtekeningen voor behoud van de filialen van de bieb mochten niet baten. De collegepartijen plus Helmond Aktief toonden zich ongevoelig voor het massale protest. Eind dit jaar worden de filialen gesloten. Waarom? Om jaarlijks vier ton te bezuinigen. Maar over het peperdure centrumplan – kosten: ruim 25 miljoen euro – wordt gezwegen.

We praten over de city-sporthal, de woningen aan de Waard en de Bleek, het Obragasgebouw en de supermarkt met parkeerplaats. Dit is grofweg het gebied waarvoor het centrumplan is opgesteld. Nieuwe woningen en meer winkels is de planning.

Het plan heeft een lange voorgeschiedenis. De eerste stap werd gezet toen de gulden nog bestond. In 1999 werd voor twee miljoen Buro van Riek (stedenbouwkundig bureau) ingehuurd. Het plan dat dit bureau bedacht, is de jaren erna – zoals dat gaat met planologische procedures – verder uitgewerkt tot er uiteindelijk een bestemmingsplan op tafel lag.

Als SP hebben we het plan steeds afgewezen. Argumenten: het is een maatje te groot (zo erg zijn de problemen niet) plus het kost een flinke berg geld dat onttrokken wordt aan andere belangrijke zaken. Maar goed, een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde wel steeds in met het plan en zo lagen de kaarten. Totdat juli vorig wethouder Tielemans bekend maakte dat de investeerders afhaakten.

Die investeerders zijn ING en Amstelland. De gemeente werkt al sinds 2002 met hen samen; zij waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van het centrumplan. Daarnaast is ING eigenaar van de Elzas Passage. Kortom, die jongens weten van de hoed en de rand. Waarom haken zij af na zo’n lange samenwerking?

Onze fractievoorzitter Erik de Vries vroeg vorig jaar meteen om de kwestie op de agenda te zetten. Na de nodige vijven en zessen – en zeven maanden later – is het ervan gekomen. Vorige week stond het op de agenda van de raadscommissie.

Wethouder Tielemans herhaalde zijn eerdere verklaring: partijen konden het niet eens worden over de prijs van de gronden die ING en Amstelland van de gemeente over zouden nemen. Wij vinden deze verklaring onbevredigend. Zijn andere uitspraak, dat vijf nieuwe investeerders staan te trappelen om het over te nemen, moeten we vertrouwen, maar controleren kunnen we het vooralsnog niet.

V & D keert terug naar Helmond op de plek waar nu nog appartementencomplex De Bleek staat, schrijft het Eindhovens Dagblad. Bron is wethouder Tielemans, hij zei het vorige week in de raadscommissie. Het typeert de discussie. Welke winkel komt waar? Maar geen fundamentele bezinning op het centrumplan.

Als gezegd: de miljoenen voor het centrumplan worden onttrokken aan andere belangrijke zaken. Daar niet kritisch naar willen kijken betekent, vrees ik, dat méér pijnlijke kwesties (na de biebfilialen en het leerlingenvervoer) zullen volgen.

Nathalie van der Zanden
Raadslid

6reacties

204 Auto’s in de Heistraat op de bon


foto’s Patrick Princen

Deze week schreven de stadswachten 204 bonnen à 76 euro in de Heistraat uit voor het negeren van het tijdelijk eenrichtingsverkeer. Slechts enkele uren per dag worden bonnen uitgeschreven en niet iedereen valt dan te bekeuren omdat er soms te veel overtreders zijn. Tel uit hoe vaak het gebeurt. Soms met als gevolg slaande ruzie tussen automobilisten wiens auto’s elkaar blokkeren.
Tot half juni zijn de nutsbedrijven in de Heistraat de kabels en leidingen aan het vernieuwen. Vandaar dat er in die periode sprake is van deze wegafsluitingen en omleidingen.

Naw en Vruuger CXCVI


Naw de Molenstraat die dezelfde uitstraling gaat krijgen als de andere winkelstraten in het centrum. Op www.virtueelhelmond.nl kun je de nieuwe aanblik al zien. Vruuger (1930) stond links het huis van Truike Peereboom en rechts dat van de familie Muffels. Het eerste huis ging later dat jaar tegen de vlakte om vervangen te worden door het huidige pand.

Wil je alle (voorgaande) edities van Naw en Vruuger eens rustig bekijken, dan kun je dat hier doen.

4reacties

GGG: 3 nieuwe coffeeshops


Nu Carpe Diem gesloten is, wil de gemeente meteen 3 nieuwe coffeeshops in Helmond openen. Onze burgemeester ziet nu in dat meer concurrentie zorgt voor meer economisch gewin. Met deze extra coffeeshops wordt een extra impuls gegeven aan het realiseren van een gezonde en vooral groene economie. Bijkomend voordeel is dat het minder erg is als er eens 1 gesloten moet worden.
Alle 4 Helmondse coffeeshops gaan samenwerken onder de gemeenschappelijke merknaam: Carpe Diem Sine Metu. Vrij vertaald betekent dat ‘Pluk de dag zonder angst’. Bij deze samenwerking hoort een creatief logo. Nu maar hopen dat de samenwerking snel tot stand komt onder een sterke arm der wet.

voor het logo van Carpe Diem Sine Metu.
.

22reacties

Geen hond kent gewijzigde hondenbeleid


Afgelopen zomer heeft de gemeente Helmond aanpassingen aangebracht in de hondenvoorzieningen in de Helmondse wijken Binnenstad, Helmond Oost en ‘t Hout. In overleg met werkgroepen van wijkbewoners werden toen de volgende maatregelen genomen:
• er zijn meer uitlaat- en loslaatterreinen aangelegd,
• een aantal van die terreinen is opnieuw ingericht,
• verbodsgebieden zijn opgeheven (speelplekken en winkelcentra uitgezonderd),
• hondenbezitters hebben hondenpoepzakjes en een houdertje gekregen,
• er zijn depo-dogs (poep-prullenbakken), verspreid in de wijk, geplaatst.
Die maatregelen zijn door de gemeente geëvalueerd en hieruit is gebleken dat hondenbezitters en met name niet-hondenbezitters niet goed op de hoogte zijn van de veranderingen. De aanleg en vernieuwing van hondenveldjes heeft dus niet geleid tot een toename van de hondenbezoekersaantallen.
Van de hondenbezitters is 50% op de hoogte van het opheffen van de verbodsgebieden. Van de niet-hondenbezitters is dit slechts 25%. Dit kan leiden tot misverstanden: stel, je loopt met je hond nietsvermoedend in een gebied waar het verbod is opgeheven, en je komt iemand tegen die van de wijzigingen geen weet heeft en jou wel eens even op je vingers wilt tikken.
Het gratis uitdelen van hondenpoepzakjes aan hondenbezitters heeft geleid tot een teleurstellende toename van het gebruik van 3%. De depo-dogs worden daarentegen wel gebruikt: door de ene helft van de hondenbezitters soms of altijd. Door de andere helft nooit. Dat laatste komt omdat ze de depo-dogs (nog) niet kennen, (nog) niet weten te vinden, of omdat ze hun honden altijd daar uitlaten waar de poep mag blijven liggen.
De meesten die de aanpassingen van de hondenvoorzieningen kennen zeggen tevreden te zijn. Alleen over het opheffen van verbodsgebieden is 18% ontevreden.
Maar als geen hond de maatregelen kent…

22reacties

Wat is zijn voornaam?Tussenstand:
3 punten: ad
2 punten: Erik
1 punt:en Twan én Mien én Mohammed Chahim én Jasper de Groot

Kijk hier voor de spelregels van
De kennisquiz over Helmond.
3reacties

Van der Pijl: Democratie


De onrust in het middenoosten drukken ons met de neus op de luxe die we in ons land hebben: democratie! De mensen daar willen dat zo graag verwerven! De dag voor de PS-verkiezingen werden bij het tv-programma P&W zelfs oproepen uitgezonden van strijdende mensen uit Libië aan ons, Nederlanders, om toch vooral te gaan stemmen. Dat heeft mij diep geraakt moet ik u zeggen. Democratie blijkt toch niet zo vanzelfsprekend te zijn als wij doorgaans denken.
Begin maart is in de Helmondse raad een vernieuwd reglement aangenomen voor de vergaderingen van de Helmondse raadsleden.
Wat heeft dat nou weer te maken met het voorgaande hoor ik u denken… Veel kan ik u zeggen.
Het Nederlandse woord democratie stamt af van de Griekse woorden dèmos, "volk" en krateo, "heersen, regeren" en betekent dus letterlijk "volksheerschappij". Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten of het volk kiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in ons land. Het moet wel duidelijk zijn waarop zij hun beslissing baseren. Openheid, transparantie zijn daarvoor sleutelwoorden. Vergaderingen moeten openbaar zijn zodat iedereen kan meemaken hoe het besluitvormingsproces te tot stand komt. Daar zit een knelpunt met het aangenomen nieuwe reglement. Voor een van de vaste commissies, het Presidium, is bepaald dat zij altijd in beslotenheid vergadert. Nou kan er een goede reden zijn om iets in beslotenheid te bespreken; mogelijke schade voor een persoon of een financieel nadeel van de gemeente. Dat gedeelte van de vergadering kan besloten worden gehouden maar de rest kan allemaal openbaar! De democratische regel van openheid wordt mijns inziens overtreden als tevoren wordt bepaald dat alle vergaderingen van een commissie besloten worden gehouden.

(meer…)

6reacties

Naw en Vruuger CXCV


Naw, bezien vanaf de Traverse, de Kanaaldijk Noord West en de Veestraatbrug. Vruuger (eind jaren 60) was dat er ook, maar toch net even iets anders. Op deze ansicht, die werd uitgegeven door de HEMA (en later ook door boekhandel Van de Moosdijk) zie je ook de nieuwe straatverlichting uit circa 1965, de verlichte verkeerswijzer op de hoek met de Steenweg, de voetgangersbrug en de grote gashouder van het Gemeentelijk Gasbedrijf.