mei 2011

19reacties

Wat is zijn voornaam?


Wat is de voornaam van de zanger van dit lied?

Tot morgen woensdag 1 juni 12.30 uur maximaal 1 antwoord per deelnemer!

Natuurlijk zingen er veel mensen mee, maar we vragen naar de voornaam van de zager, de eerste persoon die je hoort zingen.


Tussenstand: 
6 punten: ad
4 punten: Erik
3 punten: Mien
1 punt:en Twan én Mohammed Chahim én Jasper de Groot én wilma
1 punt:en én RoelAdriaans én Rudi van der Made

Kijk hier voor de spelregels van
De kennisquiz over Helmond.
1reactie

Van der Made: Is Helmond akkoord?


Morgen dringt de landelijke politiek heel even binnen in de raadszaal van Helmond. Als er een nieuw kabinet is, is het gebruikelijk dat het rijk een bestuursakkoord sluit met de drie andere overheden: gemeenten, provincies en waterschappen. Hierover is ook na het aantreden van het huidige kabinet uitgebreid onderhandeld. Het concept akkoord dat daar is uitgekomen, wordt nu voorgelegd aan de achterban. In het geval van de gemeenten is er onderhandeld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en kunnen de vertegenwoordigers van alle gemeenten, dus ook die van Helmond, op 8 juni hun stem uitbrengen op het VNG congres.
Het is een belangrijk onderwerp, omdat er de komende jaren extra taken op de gemeenten afkomen op het gebied van jeugdzorg, AWBZ-zorg en bestrijding van werkloosheid. In het bestuursakkoord wordt (onder andere) geregeld hoeveel geld de gemeenten hiervoor krijgen van het rijk. Omdat het kabinet op al deze onderdelen tegelijkertijd fors wil bezuinigen, bestaan er grote zorgen bij de gemeenten over de gevolgen van instemmen met dit akkoord.

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond heeft aan de gemeenteraad laten weten dat zij voornemens is om voor het akkoord te stemmen, tenzij het mogelijk lijkt om de financiële kaders te verbeteren. Dat is een beetje als bij het kopen van het huis zeggen: "Ik ben akkoord met de vraagprijs, tenzij u er nog iets van af wilt doen."

Ook het college vindt dat er, met name op het gebied van bestrijding van de werkloosheid, te weinig geld naar Helmond zal komen om het nieuwe beleid goed uit te voeren. VVD-wethouder van Mierlo en CDA-burgemeester Jacobs zijn echter bang dat bij verwerping van het akkoord, het kabinet haar eigen plan zal trekken, en zelfs de afspraken in het akkoord niet meer zal nakomen. Eigenlijk best vreemd, zoveel wantrouwen richting de landelijke bestuurders van je eigen partij.

Tijdens de voorbespreking van dit onderwerp in de commissie waren met name GroenLinks, SP en de samenwerkende SDOH, D66 en Helmondse Belangen kritisch. Fractievoorzitter Berry Smits van SDOH/D66/HB zei letterlijk dat zij niet kunnen instemmen met de brief van het college. Ook van een aantal andere partijen verwacht ik dat ze het belang van de inwoners van Helmond boven het landelijke aanzien van CDA en VVD zullen stellen.

Dus als er niemand gaat draaien, en alle landelijke partijen in Helmond de lijn van hun collega's in andere gemeenten volgen, zal Helmond morgen het huidige bestuursakkoord verwerpen. Spannend!

Rudi van der Made
Fractievoorzitter

15reacties

Opening ‘De Hemel van Helmond’


Gisteravond kort na 8 uur werd in De Nederlandsche Cacaofabriek de tentoonstelling ‘De Hemel van Helmond’ geopend. Een tentoonstelling van in Helmond geboren kunstenaars die wordt gehouden in het kader van de Erfgoed 10daagse.
Jef de Jager deed de officiële opening. Omdat zijn toespraak bij de aanwezigen erg goed viel, staat dat nu hier als Gefundenes Fressen. Want hoewel het erg druk was, zijn er natuurlijk ook Helmonders die er niet waren en zijn verhaal niet hoorden.

Menigeen zal net als ik gegrinnikt hebben toen bekend werd dat Helmond samen met vier Brabantse steden wil dingen naar de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Toevallig heb ik onlangs in Spanje een voorganger bezocht: Salamanca, – de naam alleen al. Met een van de oudste universiteiten ter wereld stelt Sa-la-man-ca Helmond qua erfgoed behoorlijk in de schaduw, maar ik betwijfel ook of hier een bruisend cultureel klimaat bestaat. Niet zonder symboliek ligt voor u op de vloer uitgespreid De Hemel van Helmond, mijn boek over de beroemde fabrikant Piet de Wit en Helmond.

Ik heb bijna twee jaar aan dat boek gewerkt en uitgever de Walburg Pers meende er een solide longseller mee in handen te hebben. De ervaring met vergelijkbare steden in Nederland leerde dat een eerste druk van 3000 exemplaren makkelijk kon worden weggezet. Welnu, het werden er een paar honderd. De Helmondse boekhandels vonden mijn boek zelfs dermate onbeduidend dat ze het niet eens voor een spotprijs wilden verramsjen; vandaar dat het hier letterlijk gevloerd ligt. U wordt uitgenodigd om straks allemaal een exemplaar mee naar buiten te nemen en met een boog in het kanaal te zwiepen, liefst met z’n allen tegelijk, zodat we de Helmondse aanvraag tot Culturele Hoofdstad van Europa een feestelijk tintje kunnen geven.

Helmond en cultuur: ik wil zeker niet beweren dat die combinatie niet bestaat. Zo tref je hier, naast het kasteel, heel wat interessante bouwwerken aan. Maar iets raars: ik ken een boek waarin bijna alle lokale bouwwerken de revue passeren, behalve de mooiste: bepaalde villa’s op d’n Hirrenbult. Dit zegt iets over het gewenste zelfbeeld. Helmond is volgens mij langer een arbeidersstad dan een fabrieksstad gebleven, met de overdreven aandacht vandien voor amateurkunst en alledaagse uitingen. Het zou winst zijn als de kandidatuur voor culturele hoofdstad hierin verandering brengt.

(meer…)

4reacties

Naw en Vruuger CCV


  Naw kijk je vanaf de Ameidewal de Noord Konninginnewal in. Deze foto is een impressie van Vruuger (1972). Toen was er links een parkeerterrein op de plek van de gesloopte fabriek van de firma Prinzen en Van Glabbeek. Links ook het huis van reclameschilder Luijben en het hogere gebouw is de fabriek van de firma Emans, later machinefabriek Helmond. Rechts vooraan Motorhuis Van Gerwen, daarachter bioscoop Alcazar.

27reacties

Voorspel Helmond Sport – Excelsior


Wat wordt de uitslag?

Bij deze vraag gelden de volgende aanvullende regels:

  • je mag vandaag (woensdag) 1 antwoord geven en morgen (donderdag) tot 19.30 uur mag je ook 1 antwoord geven
  • notatie van de uitslag zoals in: 7-1
  • voor íeder goed antwoord krijg je 1 punt
  • vrijdag maken we bekend wie er allemaal punten scoorden

Tussenstand: 
6 punten: ad
4 punten: Erik
3 punten: Mien
1 punt:en Twan én Mohammed Chahim én Jasper de Groot én wilma
1 punt:en én RoelAdriaans én Rudi van der Made

Kijk hier voor de spelregels van
De kennisquiz over Helmond.
6reacties

Gaat de bieb failliet?


In november werd besloten dat de bibliotheek per jaar 400.000 euro minder subsidie van de gemeente krijgt. Een budgetverlaging net ingang van 2012 van 20%, dus moet de bieb stevig gaan bezuinigen. Medewerkers moeten worden ontslagen en de filialen in de Bus, Brouwhuis en Mierlo-Hout gesloten.
Dat scheelt een slok op een borrel, zou je zeggen. Maar die bezuinigingen zélf blijken een bom duiten te kosten: circa een miljoen euro volgens Toon Geerts, voorzitter van de Stichting Bibliotheek Helmond-Peel. “Hierdoor dreigt de bibliotheek af te stevenen op een faillissement” volgens hem. Jac Huijsmans, wethouder cultuur van de gemeente Asten, is het met hem eens. Hij liet gisteren op Twitter weten “Bezuinigingen bibliotheek in Helmond en Deurne bedreiging voor voortbestaan bibliotheek Helmond-de Peel.” De bezuinigingen in Deurne zullen oplopen tot circa 120.000 euro per jaar in 2014.
Hoe kunnen die bezuinigingen een miljoen euro kosten? Dat zit hem in de zogenoemde frictiekosten. Want het kost geld om medewerkers (5 fte’s is de schatting) te ontslaan (zoals ontslagvergoeding) én de resterende huurlasten van de filiaalpanden moeten worden betaald of afgekocht. De huurlasten voor de Bus en Brouwhorst eindigen in 2013 respectievelijk 2014. Het huurcontract voor filiaal Mierlo-Hout loopt tot 2023. Tijdens recent overleg tussen de gemeente en het bibliotheekbestuur bood het bibliotheekbestuur aan die personele frictiekosten, voor zover ze dat kunnen betalen, zelf te betalen. Maar zij willen geen verantwoording nemen voor de uit de sluiting van de filialen voortvloeiende frictiekosten (afkoop van huurverplichtingen) en hebben aan de gemeente gevraagd deze kostenpost over te nemen.
Maar hun voorstel spoort niet met de bezuinigingstaakstelling, vindt de gemeente. Daarom maakte de gemeente begin mei een alternatief voorstel waarbij het filiaal Mierlo-Hout (met een beperktere taakstelling) voorlopig open blijft en de overige filialen eind dit jaar worden gesloten. In deze optie komen er op korte termijn geen servicepunten in de wijken als vervanging van de wegvallende biebfilialen. Dit was eerder door de gemeenteraad middels een motie bewerkstelligd. Alleen als het lukt voor tenminste 1 te sluiten filialen een nieuwe huurder te vinden kan begonnen worden met het realiseren van dergelijke maatregelen.
Het college van burgemeester en wethouders vindt dat hun voorstel niet leidt tot onoverkomelijke exploitatieproblemen in 2012.

5reacties

Janssen: De Helmonders nu aan zet !


Op maandag 16 mei 2011 is in Den Bosch het startschot gegeven voor de inhoudelijke invulling van het programma voor Brabant Culturele Hoofdstad 2018. Alle abonnees van onder meer het Eindhovens Dagblad mochten op woensdagochtend een bijlage op de deurmat aantreffen waarin nog eens helder en duidelijk aangegeven wordt wat nu de bedoeling is.
De zogenaamde 'call for ideas' is dus een open proces waarin iedereen aan kan deelnemen.

Grote en kleine groepen, verenigingen, kunstenaars en kunstenmakers, jong en oud, individuen het maakt niet uit. Iedereen wordt uitgedaagd om zijn plannen en (wilde) ideeën kenbaar te maken. Er zijn wel een paar regels of lijnen waarbinnen de plannen moeten passen. Het hoofdthema is: de kunst van het samenleven en dit valt uiteen in drie groepen en wel: + wij maken de stad; + wij verbinden mensen en + wij ontdekken de toekomst.
Thema's die de Brabanders en zeker ook de Helmonders zeer zeker aan spreken en ongetwijfeld voldoende bodem bieden voor kleine en grootste plannen. Wij Helmonders zijn toch immers actieve en sociale mensen die het graag voor en met elkaar gezellig maken en hebben. Zie immers de grote hoeveelheid (culturele' activiteiten die ook weer in deze periode van het jaar plaatsvinden. Om maar eens wat te noemen de open dag van de Uilenburcht op 15 mei, de openluchtfilms op het Lambertushof afgelopen weekend, Artimond en de jaarlijkse dagen van Phileutonia in de komende weken. Kortom Helmond bloeit en bruist van culturele energie.

Laten we dat creatief vermogen van onze inwoners nu eens gaan vertalen in mooie, uitbundige maar ook sprankelende en uitdagende plannen voor het bidbook van Brabant Culturele Hoofdstad 2018, In principe is geen enkel idee te gek als het maar past binnen het centrale thema xb4de kunst van het samenlevenxb4. Dus kort en goed ik roep de Helmonders op om diep in zichzelf te kijken en haar creativiteit te uiten. Dan zal Helmond zeer zeker een prominente plaats innemen in het bidbook en na de toekenning van de kandidatuur ook in 2018 in Brabant Culturele Hoofdstad.

Uiteraard ken ik ook de kritiekpunten op onze kandidatuur maar laten we de kans grijpen om samen met de provincie Noord Brabant en de vier andere grote steden even boven het maaiveld van alle dag, van het jagen en jakken uit te steken.
Wonen en leven in Brabant en dus ook in Helmond moet ook zo af en toe kleur krijgen en daartoe biedt dit project een uitgelegen kans.
Wonen en leven in Helmond kan hierdoor nog prettiger en aangenamer worden dan het nu al is, zeker als we eind 2013 ook xb4de Cacaoxb4 mogen openen.
Wonen en leven in Helmond zal dan ook een geweldige economische spin off kennen waardoor onze stad voorgoed af zal rekenen met haar mindere imago en nadrukkelijk op de Europese kaart zal komen.

Maarten Janssen
Raadslid

9reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?Tussenstand: 
6 punten: ad
3 punten: Mien én Erik
1 punt:en Twan én Mohammed Chahim én Jasper de Groot én wilma
1 punt:en én RoelAdriaans én Rudi van der Made

Kijk hier voor de spelregels van 
De kennisquiz over Helmond.
36reacties

Dode gevonden in woning Markiesstraat


De politie liet gisterenavond rond 22.30 uur weten dat er een stoffelijk overschot was aangetroffen in een woning aan de Markiesstraat. Zij doet onderzoek en in het belang van dat onderzoek, zoals dat zo mooi heet, wilde de politie verder nauwelijks iets kwijt.
De omgeving van de woning aan de Markiesstraat 2 op de hoek met de 1e Haagstraat werd al snel afgezet met een geblindeerd hekwerk. Er verzamelden zich daar in ‘t Haagje al snel vele buurtbewoners en kijkers. Zoals dat gaat deden daar vele onbevestigde verhalen de ronde. Zo zou een agent zich hebben laten ontvallen dat er duidelijk sprake was van een misdrijf, een ander wist te vertellen dat zij eerder die avond schoten hoorde terwijl een ander ‘weet’ dat het een steekpartij was. Meerdere personen wisten te vertellen dat het slachtoffer een jongere man met een Turkse of Marokkaanse achtergrond zou zijn.
Fotograaf Harrie Grijseels was snel ter plaatse en maakte onderstaande 7 foto’s.

(meer…)

10reacties

Naw en Vruuger CCIV


 Naw zie je de Heistraat richting het Binderseind. Vruuger (1959) stonden daar heel andere gebouwen. Van rechts naar links zat daar toen textielhandel De Vlinder van Jo de Wit-Melis, drogisterij De Gaper van Van de Reek, textielhandel Mies Daniels-Kusters, galanteriewinkel (dat is ‘n winkel voor sierlijke en weelderige snuisterijen) De Pan, stoffenhandel Bertje Verbakel en slagerij Frans van der Steen.

22reacties

Helmond Sport op weg naar de Eredivisie


Helmond Sport speelt in de Play-offs (ook wel bekend als de nacompetitie of PO’s). Met een beetje geluk staat Helmond zondag 29 mei na 4 wedstrijden feestend op het veld of in de stad in de wetenschap dat er na de zomer in de Eredivisie wordt gespeeld!
Beleef alle dagen tot en met die zondag, gezien vanuit het perspectief van de medewerkers en vrijwilligers van Internetradio Helmond Sport (IRHS), hét radiokanaal van de club. Want zo lang Helmond Sport in de strijd is, laten deze vrijwilligers je op de weblog dagelijks meegenieten. Beleef de ervaringen die zij opdoen en de spanning die de supporters voelen.

Maandag 30 mei: aanhang
Wat een feest daar in Rotterdam, wat een fantastische sfeer in het uitvak waar de vele HS-supporters zich verzameld hadden nadat een kolonne bussen zich vanuit Helmond richting Excelsior-stadion begeven had.
In tegenstelling tot de thuiswedstrijd tegen de Rotterdamse club, waar na een 0-3 tussenstand een deel van de aanhang van Helmond Sport mokkend het stadion voortijdig verliet, werd er gedurende de hele wedstrijd een ode gebracht aan de elf acteurs in het wit, de reservespelers en technnische staf van de Helmondse BVO. Niemand die het maar in zich liet opkomen om het stadion te verlaten. Het scoreverloop was zodanig dat zelfs nog het kleine sprankje hoop op promotie verder opleefde. 0-1 Was leuk, bij 0-2 ontstond de gedachte “het zal toch niet???” en de kansen op 0-3 wakkerde het vuurtje verder aan (gevaarlijk met deze droogte). Een half uur duurde de licht euforische stemming, maar na de 1-2 weer met alle beentjes op de grond. Het supportersfeest startte daarna pas echt. Luid zingend en applaudiserend zijn de Helmond Sporters de gehele tweede helft, of eigenlijk toch wel de hele wedstrijd, en na afloop toegejuicht en bedankt door de fans.
Met tranen in sommige voetbalogen is direct na afloop door de voetballers en staf op hun beurt de aanhang bedankt. Een emotioneel moment.
Deze dankbetuiging over en weer was pure reclame voor het voetbal in het algemeen, maar speciaal voor Helmond als stad en natuurlijk voor Helmond Sport als voetbalclub. Een middag die, voor alle Helmonders die daar in Rotterdam aanwezig waren, een onvergetelijke is en lang in het geheugen gegrift zal blijven staan. En een middag die weer energie geeft om er voor de toekomst weer de schouders onder te zetten.
Vanmiddag de huldiging door B&W en dan zal de komende tijd blijken waar de huidige voetballers volgend jaar ballen. Da’s natuurlijk ook weer realiteit.
Met dank aan de aanhang.

(meer…)

14reacties

Rieter: Vur welleke club bende gai


“Vur welleke club bende gai? Ik ben vur Helmond Sport!” Zondagmiddag 29 mei om kwart over vier barst stadion De Braak – sorry: het Lavans-stadion – uit haar of zijn voegen! Na bijna 30 jaar promoveert Helmond Sport weer eens naar de Eredivisie. Na 4 wedstrijden in de nacompetitie sinds donderdag 19 mei is het de Helmondse betaald voetbal organisatie (BVO) die na een zinderende wedstrijd aan het langste eind trekt. Zo’n tienduizend enthousiaste supporters én sympathisanten komen later die middag én avond samen op het kasteelplein waar de Helmondse helden uitbundig worden toegezongen: “Vur welleke club bende gai? Ik ben vur Helmond Sport!” Het bleef nog lang héél gezellig druk in het Helmondse uitgaanscentrum rondom het Havenplein.
Luchtfietserij? Droom? Illusie? Fantasie? Wens? Angstdroom? Vur welleke club bende gai?
Het zou toch écht zo maar kunnen zijn! Natuurlijk kan zondagmiddag 22 mei de zeepbel al knappen als bij de return van de eerste twee wedstrijden Helmond Sport al aan het kortste eind trekt. Maar wat als het wél gaat lukken? Vur welleke club bende gai?
IK ben vur Helmond Sport! Uiteraard niet tegen elke prijs maar als we als politiek recentelijk nog stellen dat we unaniem vóór het behoud van de BVO Helmond Sport zijn. Dan moeten we durven, willen én kunnen accepteren dat wanneer het resultaat daartoe leidt, we het komende voetbalseizoen mét een Helmondse Eredivisieclub te maken hebben!
Wat gaat dat voor Helmond betekenen? Ik heb er op dit moment nog geen enkel idee van. Ik kan én zal me natuurlijk wel van alles afvragen. Heeft Helmond Sport een draaiboek klaarliggen als het zover komt? Heeft de gemeente Helmond een draaiboek klaarliggen voor als het zover komt? En dan doel ik niet alleen op de huldiging al dan niet op platte kar, open bus, met een rijtoer, diverse biertenten of wat dies meer zij. Néé, ik bedoel dan met name hoe gaan we het komende seizoen voetballen. De club zal het in principe moeten doen met haar 2,1 miljoen Euries van haar begroting. Maar is het huidige Lavans-stadion op De Braak in amper 3 maanden in gereedheid te brengen voor de Ere-divisie? Of voldoet het er al aan. Staan er in Helmond en/of regio een of meerdere zogenaamde mecenas (mensen die ineens ontzettend veel geld geven) op die daarmee de reddende hand reiken? Of betekent e.e.a. toch dat sowieso de gemeente Helmond een bijdrage moet doen om er voor te kunnen zorgen dat Helmond Sport álle clubs, dus ook kersverse landskampioen Ajaxxx, kan ontvangen? Het zal in ieder geval meer politie-inzet vereisen; zeker bij diverse zogenaamde risico-wedstrijden. Is dat dan daarmee meteen de keerzijde van het succes van promoveren? Nee! Vur welleke club bende gai? Ik ben vur Helmond Sport!

Michael Rieter
Fractievoorzitter

20reacties

Plannen voor taalmuseum in Helmond


De weblog werd getipt over plannen voor een taalmuseum in Helmond. Omdat onze stadsdichter Wim Daniëls daarbij betrokken is en er het meeste van weet, vroegen we hem hieronder het plan te ontvouwen.

Nergens ter wereld is een echt taalmuseum. Je zou kunnen zeggen: dat zal dan wel z’n redenen hebben; misschien is taal heel moeilijk te verbeelden, want in een museum moet natuurlijk wel iets te zien zijn. Toch is dat niet het geval. En het is overigens ook niet helemaal waar dat er nergens een enkel taalmuseum te vinden is. In sommige musea hebben ze wel taalkamers, dus een taalmuseumpje in een omvattender museum.

Maar er zijn volop mogelijkheden voor een volwaardig taalmuseum. Dat vind ik niet alleen, maar dat vinden verschillende mensen. Op dit moment is er in Nederland een werkgroep geformeerd – waarvan ik voorzitter ben – die de mogelijkheden onderzoekt van een taalmuseum. In eerste instantie kan dat een virtueel taalmuseum worden: een website, waarop je van alles over taal laat zien. Daartoe is eerder al een poging ondernomen via www.taalmuseum.nl, maar die website is nooit volwaardig gevuld geweest. De huidige werkgroep taalmuseum heeft de domeinnaam van de vorige eigenaresse kunnen overnemen en probeert er op korte termijn een betere invulling aan te geven. Maar voor de langere termijn denken we ook aan een taalmuseum als gebouw, waar mensen naar binnen kunnen en zich over de taal kunnen (laten) verwonderen. Taal is namelijk wel degelijk heel goed in beeld te brengen, en ook in geluid. Vooralsnog denkt de werkgroep in domeinen, zoals: taal en brein (hoe werkt taal in onze hersenen of hoe wordt taal in gang gezet); taal en technologie (welke apparaten zijn dienstbaar aan de taal of via welke apparaten wordt taal functioneler; denk aan spraaktechnologie, waarbij je tegen de computer kunt praten); taal en schrift (onze letters zijn in oorsprong bijna allemaal tekeningen, wat natuurlijk prachtig getoond kan worden); taal en Nederlands (waarbij je ook de klankrijkdom en -verscheidenheid kunt laten horen die eigen is aan de Nederlandse dialecten); en wereldtalen.

Helmond zou om verschillende redenen een uitstekende plaats zijn voor het vestigen van een taalmuseum.

(meer…)

19reacties

Naw en Vruuger CCIIINaw Hotel-Brasserie Sint Lambert aan de Markt (en niet aan de Kerkstraat zoals wel eens wordt gedacht). Vruuger (1967) zat Lambert daar ook al, ook toen al met een terrasje. Leuk weetje voor wie het niet wist: zo’n 100 jaar geleden had Lambert telefoonnummer 1 in Helmond.

In de reacties hieronder staat een update.

17reacties

Hoe heette de straat die je inkijkt destijds?Tussenstand: 
5 punten: ad
3 punten: Mien én Erik
1 punt:en Twan én Mohammed Chahim én Jasper de Groot én wilma
1 punt:en én RoelAdriaans én Rudi van der Made

Kijk hier voor de spelregels van 
De kennisquiz over Helmond.
53reacties

Geen KFC, maar wat willen we wel?


Kentucky Fried Chicken (KFC) heeft geen concrete plannen om zich in Helmond te vestigen. Dat liet een woordvoerder van deze fastfoodketen ons desgevraagd weten.
Het gerucht dat de afgelopen weken vrij sterk de ronde deed ontstond waarschijnlijk omdat Helmond op de KFC-website werd aangeduid als Drive Thru locatie. Dit blijkt echter een wens van KFC en berust niet op een concreet geplande vestiging in onze stad. Wellicht werd de wens voor een KFC door Helmonders versterkt door de vader van de gedachte. De KFC-woordvoerder bleek in ieder geval blij verrast met het gerucht en wie goed kon luisteren hoorde hem denken….
Voorlopig dus geen derde grote internationale fastfoodketen in Helmond. Maar er zijn wel meer winkels/ketens/zaken die Helmonders wensen. De meest genoemde blijft natuurlijk de V&D. Zelfs wethouder Peter Tielemans dacht in maart even dat die nu toch echt weer terug ging komen.
Gezien de huidige leegstand in het winkelgebied in het centrum en de voorgenomen uitbreiding daarvan is er veel ruimte voor nieuwe zaken. Zowel voor grote ketens, zoals bijvoorbeeld de juist geopende kledingzaak Lady Sting op de Markt, maar ook voor leuke kleine speciale winkeltjes. Welke moeten er in Helmond nog komen? Noem hieronder je voorkeur en wie weet…

5reacties

Vetjens: Hartelijk dank voor de interesse


Trots Op Nederland heeft een bewogen jaar 2010 achter de rug. Er is veel gebeurd en er moet nog veel gedaan worden. Ook al hebben we bij de landelijke verkiezingen geen zetels gehaald, dan nog blijven we actief. Actief met het raadswerk en onze volksvertegenwoordigende rol in ons mooie Helmond en actief bij het verder opbouwen van de landelijke organisatie van Trots Op Nederland. Uiteindelijk willen wij er over 3 jaar weer zijn.

Inmiddels hebben we enige ervaring opgedaan met het raadswerk waardoor we weten wat voor inzet sommige onderwerpen vragen. Zeker in de perioden van begrotingen. Dat kost veel tijd. Het belangrijkste is echter dat wij ons maximaal willen blijven inzetten voor de burgers van Helmond. Ons verdiepen in bepaalde problemen en zorgen dat we de stem van de inwoner van Helmond zelf goed horen maar ook kunnen laten horen.

Omdat wij onze tijd maar één keer kunnen besteden, hebben wij besloten om met onze bijdrage aan de Weblog van Helmond te stoppen. Met pijn in ons hart. Maar we moeten keuzes maken. Daarom willen wij iedereen bedanken voor de interesse en het lezen van onze column. De Weblog van Helmond willen wij bedanken voor de mogelijkheid om onze denkwijzen naar buiten te brengen.

Zoals gezegd, Trots Op Nederland gaat gestaag door. Wij blijven bouwen en onze bijdrage aan Helmond leveren. U kunt ons blijven volgen op onze website.

René Vetjens
Raadslid

1reactie

Mooiste benen


Ter promotie van het fietsen zoekt de gemeente dit weekend de mooiste fietsbenen van Helmond. Gistermiddag kon je in op de Veestraat je fietsbenen laten vastleggen. Op de foto wel te verstaan.
Net als Mark Veldmate van Helmond Sport waren wij benieuwd naar al dat moois en vroegen fotograaf Robert Ernst eens te gaan kijken. Hij maakte de onderstaande foto's.

Naar welk mooi lichaamsdeel de gemeente bij een volgende verkiezing gaat zoeken, konden wij niet achterhalen.