juni 2011

Naw en Vruuger CCVII


  Naw zie je het gebouw van de Rabobank aan de Dorpsstraat in Stiphout. Vruuger (eind jaren 60) zat daar de Boerenleenbank. De bouwvergunning voor dat pand dateert uit 1966. Nadat in 1972 de Raiffeisen-Bank en Boerenleenbank fuseerden ontstond de Rabobank.

60reacties

Kasteeltuinconcerten 2011 (met de foto’s)


Vrijdag 8 juli start de reeks Kasteeltuinconcerten en dus weer 7 opeenvolgende zomerse vrijdagavonden in de kasteeltuin. Behalve wederom een nieuw logo, geldt ook dit jaar weer Never change a winning team. Het recept is als elk jaar: elke avond zo’n 5 duizend veelal Helmonders, van 20.30 tot 23.00 uur een band op het podium, luisteren, genieten, feesten, sommigen zelf swingen, kinderen die je vragen om je bijna lege plastic ‘glas’, oude bekenden tegenkomen en (af en toe) de keel smeren. Allemaal gratis, behalve dat laatste.

Het programma:
8 juli: Staten Island Band soul
15 juli: La Cubana  salsa (kleinere formatie van de band Axioma)
22 juli: The European ClassicRockShow rockcovers uit ’80 & ’90
29 juli: Leticia y su Rumbadama latin
5 augustus: Yevgueni  Nederlandstalig
12 augustus: Laura Vane & The Vipertones funk & soul
19 augustus: Rock D Opera pop & klassiek  extra: om 23.00 uur: Rochelle

Zoals de laatste jaren gewoon is geworden, kun je meteen na afloop de eerste foto’s in de reacties hieronder zien. Rob Sep is 1 van de fotografen, wie de tweede fotograaf wordt is (ook voor ons) nog een verassing.

1reactie

Een ontspannen burgemeester


Burgemeester Fons Jacobs was met wethouder Jan van den Heuvel een lang weekend in Polen. Zij bezochten de internationale Jeugdolympiade in Zamo waaraan Helmondse sporters deelnamen.
Wethouder Jan van den Heuvel maakte daar bovenstaande foto van een ontspannen Fons Jacobs die sinds eind vorig jaar in Helmond net zo streng bewaakt moet worden als PVV-leider Geert Wilders.

Update om 13.15 uur:
Zojuist komt Elsevier met Geen bewijs voor bedreiging burgemeester Helmond.

7reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?


Tot morgen woensdag 8 juni 12.30 uur maximaal 3 antwoorden per deelnemer!


Tussenstand: 
6 punten: ad
4 punten: Erik én Mien
1 punt:en Twan én Mohammed Chahim én Jasper de Groot én wilma
1 punt:en én RoelAdriaans én Rudi van der Made

Kijk hier voor de spelregels van 
De kennisquiz over Helmond.
15reacties

Van der Pijl: Knopen of koppen tellen?


Woensdag 8 juni is in gemeenteland een belangrijke dag. Een spannende dag ook.
Die dag wordt de gemeenten gevraagd in te stemmen met het z.g. bestuursakkoord. De column van Rudi van de Made van vorige week ging hier al over. Het kabinet wil daarbij een aantal taken overdoen aan de gemeenten. Onder het mom van: jullie zitten er dichter op en kunnen er dus betere beslissingen over nemen, worden o.a. jeugdzorg, de Wajong en de WSW bij de gemeenten op het bord gelegd.
Over de schutting gekieperd zeggen wij in de PvdA. Wat is er nl aan de hand?
Het budget dat het Rijk nu nodig heeft om die taken uit te voeren komt niet mee maar er wordt een z.g. efficiëntiekorting toegepast. Want, zo is de stelling, als jullie het op maat kunnen regelen kan het goedkoper. Of dat werkelijk zo is dat is nog maar de vraag. Maar erger is dat het niet gaat om een korting van 10% maar om veel meer, al is het goed verpakt in de maatregelen. Het kan om percentages boven de 40% gaan. Als gemeenten fors te weinig krijgen om deze wetten voor de echt zwakkeren uit onze samenleving uit te voeren betekent dat een groot deel van de mensen de bijstand ingeduwd worden, achter de geraniums komen zitten, zich niet meer maatschappelijk nuttig kunnen maken laat staan maatschappelijk kunnen meedoen.
Onaanvaardbaar vindt de PvdA. Juist Helmond is een uiterst kwetsbare gemeente op dit vlak!
Afgelopen november hebben we hiervoor al gewaarschuwd en een motie ingediend. Die zei: Het bestuursakkoord op dit punt niet aanvaarden zonder voldoende financiën voor de gemeente. Het college dacht daar op dat moment hetzelfde over en nam de motie over.
Inmiddels hebben al veel gemeenten laten weten niet akkoord gaan met het bestuursakkoord zonder een forse verbetering op deze punten. Veel gemeenteraden hebben hun vertegenwoordigers de opdracht meegeven "nee, tenzij…" of "ja, mits…" te stemmen. Het kabinet, bij monde van CDA-minister Donner, zegt dat het een alles of niets akkoord is. Het college in Helmond is nu diezelfde mening toegedaan en wil vóór stemmen.

(meer…)

1reactie

Naw en Vruuger CCVI


  Naw zie je de Kasteel-Traverse. Vruuger (1964) werd die aangelegd dwars door straten en huizen, zoals hier door de Kamstraat. Op 2 september 1966 werd ‘de luchtbrug over de Zuid-Willemsvaart’ officieel geopend. Sinds 1951 was er over gepraat en er werden ruim 7 duizend bezwaren tegen ingediend. De kerk van de Nederlands-hervormde Gemeente aan de Kerkstraat stond er toen ook al.

6reacties

Helmond is de slimste ter wereld


De regio Helmond, Eindhoven, Veldhoven is de slimste regio van de wereld. Dat heeft het Intelligent Community Forum (ICF) zojuist in al haar wijsheid besloten tijdens een lunchbijeenkomst in New York.
Brainport Eindhoven-Helmond behoorde voor het derde opeenvolgende jaar bij de prestigieuze top 7 van slimste regio's ter wereld. Driemaal is scheepsrecht.

Wethouder Yvonne van Mierlo die er in New York bij is, reageerde zojuist op Twitter erg enthousiast "Yes nummer 1! brainport slimste regio van de wereld!!"
We versloegen 6 andere slimme regio's in de wereld. Uit de Verenigde Staten Chattanooga (Tennessee), Dublin (Ohio) en Riverside (Californië), uit Canada Stratford en Windsor-Essex en uit Frankrijk Issy-les-Moulineaux. Zij werden in januari uit meer dan 300 wereldwijde aanmeldingen ook bij de laatste 7 gekozen.

In de reacties hieronder staan updates.

12reacties

'Zo'n lelijk pand niet in het centrum!'


Idee/stelling van 1 van onze jongeren was om het leegstaande pand van Obragas aan de Havenweg om te vormen tot studentencomplex. Dat pand (inclusief het terrein) werd door de gemeente aangekocht voor de uitbreiding van het winkelgebied en staat sinds maart leeg. Daarom deze stelling aan onze jongeren:
Het voormalige Obragasgebouw tegenover het Havenplein moet gebruikt gaan worden voor studentenhuisvesting.

De meesten van onze jongeren vinden het absoluut geen goed idee. Amar zegt zelfs: "Hoewel ik vaak slechte ideeën hoor, heeft deze toch echt allen overtroffen. Studentenhuisvesting in Helmond? Over welke studenten hebben we het eigenlijk? Want een Hogeschool of Universiteit hebben we niet in Helmond, en de MBO'ers komen meestal allemaal uit Helmond. Dus voor wie wil je nu een huisvesting gaan openen?" Ook Wimme en Jelle vragen zich af of er niets beters met dat leegstaande gebouw te doen is omdat Helmond helemaal geen studentenstad is. "Er is een schrijnend tekort aan huurwoningen voor jongeren met een minimum inkomen. De wachtlijsten voor een appartement dat binnen de huurtoeslaggrens valt heeft via het huidige systeem een wachttijd van 4 á 5 jaar. Het voormalige Obragasgebouw tegenover het Havenplein moet dus niet gebruikt worden voor studentenhuisvesting maar moet voor jongeren met een minimumloon een kans bieden om, door middel van goedkope huurwoningen, voor het eerst op eigen benen te kunnen staan" aldus Jelle.
Meerdere van onze jongeren denken dat de verbouwing tot (tijdelijke) studentenwoningen teveel gaat kosten. En hoewel Jasper de Groot Helmond juist graag een studentenstad ziet worden met de daarbij behorende studentenwoningen, ziet hij het Obragasgebouw zelf liever gesloopt. "Zo'n lelijk pand hoort namelijk niet zo prominent in/tegen het centrum te staan."
Het enige echt positieve geluid komt eigenlijk van Chloë Cremer. Zij vindt het een goed idee omdat er een tekort is aan studentenhuizen. Johan heeft echter zijn twijfels. "Ik vind het idee op zich wel erg leuk bedacht en zie er ook zeker kansen in. Echter, ik heb sterk mijn vraagtekens bij de haalbaarheid en de wensbaarheid van zoveel studenten op de locatie zoals hij is bij Obragas. Ik zie het al voor me, en kan me niet veel anders voorstellen dan een grote teringbende."

Helmondse VVV blijft in dienst


De dienstverlening van de Helmondse VVV blijft voorlopig in stand. Dat laat het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de leden van de gemeenteraad weten.
Begin februari werd bekend dat het SRE stopt met de subsidie aan de Regio VVV Zuidoost-Brabant. Groot ongenoegen bij de gemeenten in Zuidoost-Brabant over het (niet) functioneren was daarvan de reden. De Regio VVV liet daarop weten als gevolg daarvan in september failliet te zullen gaan en zegde het personeel per 1 juli collectief ontslag aan. Een andere Regio-VVV (Meijerij/Noordoost-Brabant) heeft inmiddels enkele basistaken voor de rest van dit jaar overgenomen.
In Helmond blijft de VVV-dienstverlening toch ‘gewoon’ in stand omdat die wordt uitgevoerd door de Bibliotheek Helmond-Peel. De Helmondse VVV functioneert als een agentschap, waarbij de VVV-dienstverlening wordt uitgevoerd door een derde partij, de bieb. Zij ontvangt daarvoor een maandelijkse subsidie van de gemeente Helmond. In juridische zin maakt de VVV Helmond geen onderdeel uit van de Regio VVV. De bibliotheek is een zelfstandig rechtspersoon met eigen personeel dat zorgt voor de uitvoering van de VVV-dienstverlening. Ook de inventaris en het assortiment zijn eigendom van de bibliotheek.
Formeel is er voor de uitvoering van de VVV-dienstverlening in Helmond een exploitatieovereenkomst tussen bibliotheek en de Regio VVV. Mocht de Regio VVV ophouden te bestaan dan zal de Helmondse VVV-dienstverlening voorlopig (in ieder geval tot eind dit jaar) op de huidige wijze worden voortgezet, aldus het College. Althans, zo lang de bieb zelf niet failliet gaat natuurlijk.
De verantwoordelijke wethouders van de Peelgemeenten (Deurne, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Helmond) hebben al enkele keren overlegd over de acute problematiek omtrent de lokale VVV’s. Zij bezinnen zich over een structurele oplossing en een eventuele samenwerking in de toekomst.

4reacties

Storing bij digitale TV van UPC


Denk je een avondje rustig TV te gaan kijken, blijkt er een irritante storing qua beeld en geluid. Een storing die het kijken in feite onmogelijk maakt. Althans, als je digitale TV van UPC hebt. Kijkers van analoge TV van UPC en Digitenne hebben normaal beeld. Hoe laat de storing in Helmond precies onstond is ons onbekend.
UPC bevestigt deze (landelijke) storing op hun site. Van UPC was niemand beschikbaar voor commentaar.