augustus 2011

5reacties

Wateroverlast in Helmond


Grote wateroverlast in Helmond door zwaar noodweer.
De Henri Dunant-tunnel (ook wel de badkuip genoemd) is tijdelijk afgesloten ivm wateroverlast, vele straten staan blank, in de Rijpelberg komt het water door het toilet naar boven, winkels in de stad hebben veel last van wateroverlast en zelfs het kanaal dreigt over te lopen en gaat al over de vlonders heen.
Onderstaande foto’s gemaakt door Dick (2 maal), Mark Nelissen, BIBI, Vico Hoozemans (2 maal), Michen, Linda Dams (2 maal), Dee Warman, Wim van den Broek en Dave Zijlstra.

(meer…)

4reacties

Technische werkzaamheden


Dadelijk, rond 2 uur ‘s nachts, krijgt deze weblog (samen met nog 390.000 weblogs) andere onderliggende software. Als gevolg daarvan zal De weblog van Helmond er tijdelijk wat anders uitzien dan je gewend bent.
De onderwerpen (logs) en reacties zullen er gewoon staan en daarop kan zoals altijd gereageerd worden. Maar het uiterlijk is anders en (als het meest zichtbare) de inhoud van kolommen aan de linker- en rechterkant zal tijdelijk ontbreken.
Achter de schermen zijn wij druk in de weer om alles in orde te maken. Dat kost natuurlijk tijd. In die tijd plaatsen we minder nieuwe logs en Nieuw Helmonds nieuws.
Ons excuus voor dit tijdelijk ongemak. Hoe lang dit alles gaat duren weten wij op dit moment niet. Als er iets te melden is over deze technische werkzaamheden doen we dat in de reacties hieronder.

6reacties

Van der Made: Raar beroep


Gemeenteraadslid, het is maar een raar beroep. Een opleiding tot volksvertegenwoordiger bestaat niet en er zijn geen formele functie-eisen. Je hebt geen baas en zelfs geen verplichtingen. Je moet er helemaal zelf iets van maken.
Hoe onderhoud je contact met inwoners en organisaties in de stad? Hoe bereid je jezelf voor op vergaderingen? En ga je vervolgens het debat principieel of pragmatisch in?
Daarnaast is er nog de media. Weinig Helmonders volgen de politiek rechtstreeks, dus het beeld van de politiek en de politici wordt vooral gevormd via de media. Als de media een onjuist of onvolledig beeld schetsen, kun je dat als politicus negeren of je kunt proberen om er invloed op uit te oefenen.

Over twee weken ben ik geen raadslid meer. Vijfenhalf jaar heb ik dit rare beroep invulling mogen geven. Ik heb het met veel plezier gedaan, veel geleerd en leuke mensen leren kennen. Het is echter moeilijk te meten wat de invloed van GroenLinks in de Helmondse politiek is geweest in deze periode.
De concrete oogst is mager, zeker in de grote dossiers. De ontwikkelingen rond Berkendonk, de uitbreiding van het BZOB, de centrumuitbreiding, de verdubbeling van de N279: het gaat allemaal door. En ondertussen wordt er veel te fors bezuinigd op zorg en welzijn, veiligheid, onderwijs en werk, cultuur. Inhoudelijke successen behalen is erg lastig als je mening op veel onderwerpen afwijkt van die van de meerderheid. Althans voor mij.
Tegelijkertijd weet ik niet hoe bepaalde zaken zouden zijn gelopen als er minder krachtig voor alternatieven gepleit zou zijn. Die gedachte is weliswaar een troost, maar uiteindelijk niet voldoende voor een resultaatgericht mens.
Ik ga veel missen aan de politiek. Mijn besluit van een half jaar geleden heeft dan in eerste instantie ook echt verdriet gebracht bij mezelf.
Inmiddels vind ik het goed zo. Ik ben bijzonder benieuwd hoe ik over een aantal jaren terugkijk op mijn politieke werk, en of ik er dan in geslaagd ben om op een meer effectieve manier mijn bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Rudi van der Made
Fractievoorzitter

8reacties

Jazz in Catstown deels weer begonnen


Vanwege de verwachte zeer slechte weersomstandigheden werd Jazz in Catstown vanmiddag kort voor 2 uur stilgelegd. Dit gebeurde op last van de gemeente.
In eerste instantie werd het festival stilgelegd tot 4 uur. Om 16.25 uur maakte de organisatie bekend dat Jazz in Catstown weer door kon gaan. Het programma werd, weliswaar aangepast, weer hervat. De optredens in de kasteeltuin blijven afgelast. De rest is waar mogelijk weer opgestart. Reden voor deze beslissing is dat het weeralarm door het KNMI was afgeblazen.
Vanwege het stilleggen gingen veel bezoekers echter vroegtijdig naar huis of kwamen niet meer naar het centrum. Vervelend voor hen, maar vervelender voor de organisatie en de deelnemende horeca. Al helemaal voor de horeca die in de kasteeltuin stond: Frendz, Muziekcafé, Food For Fun en Lokaal42.
De gebeurtenissen tijdens het noodweer van Pukkelpop staan natuurlijk een ieder bij. Feit is dat op een enkele druppel regen er achteraf niets aan de hand bleek. Dat roept de vraag op: reageerde de gemeente met het stilleggen van het evenement kordaat of overdreven?

6reacties

60-er jaren popfestival stopt na 25 jaar


“Net te horen gekregen dat 60-er jarenpop er na 25 jaar mee ophoudt. Daar zullen veel Helmonders stevig van balen….” Dat was de inhoud van de tweet van Textvast, het bureau van journalist Koen Chatrou en Romy van der Sande die niets aan duidelijkheid overliet. Daarmee zou dan vorig jaar december het laatste Zestiger Jarenpop-festival zijn geweest.
Het jaarlijkse 60-er-jaren festival werd de afgelopen 25 jaar in vele zalen gehouden, van Zaal Traverse, ‘t Speelhuis, de City Sporthal, Bavaria House tot  de laatste 3 jaar in West Ende.
Hein Gruijters, de voorzitter van Stichting Zestiger Jaren Pop, wilde nog niet reageren op het nieuws. Er komt nog een persbericht zo liet hij ons weten. Wel liet hij alvast horen dat het allemaal mede te maken had met de verhoging van het btw van 6 naar 19% in de cultuursector. Daaraan voegde hij toe dat de stichting gewoon blijft bestaan. Deze stichting is onder meer ook betrokken bij het jaarlijkse 0492-poppodium waarbij bands met jongere bandleden een kans krijgen zich op het podium te presenteren.

In de reacties hieronder staat een update.

20reacties

Janssen: Helmond, kun je er trots op zijn?


In de vakantieperiode heb je als lid van de gemeenteraad behoorlijk wat avonden vrij, er zijn immers geen vergaderingen en veel minder andere verplichtingen. Deze vrije tijd gebruik ik dan onder meer om me per fiets door onze stad te begeven. Op die manier leer je de stad heel aardig kennen en kom ook wel op plekken waar je met de auto ongezien langsrijdt.

Helmond heeft dan een heleboel mooie plekken, zoals de fraaie natuur in Helmond Noord tegen Binderen aan, het mooie fietspad tussen Dierdonk en Rijpelberg en de herinrichting van de Binnenstad Oost om maar een paar voorbeelden te noemen.

Maar helaas heeft de stad ook een aantal slechte plekken. Je mag gerust spreken van rotte kiezen die het aanzien van de stad en de woonsfeer niet ten goede komen. Zeer onlangs trok het buurtpreventieteam van de Apostelwijk al aan de bel over een paar verkrotte panden in hun wijk. En wat de denk van ‘de puist’ in de pastoorswijk in Mierlo-Hout. Al jarenlang staan daar een viertal panden leeg, nu inmiddels dichtgespijkerd maar in principe een doelwit voor vandalen. Gelukkig is het oude garagepand aan de Europalaan, na lang leegstaan te hebben tegen de vlakte gegaan. Leegstand leidt helaas vaak tot verloedering en verpaupering en daardoor tot een negatief beeld van een omgeving of een wijk.

Wie mag wie hier nu op aanspreken ?

(meer…)

10reacties

Dode vrouw in Wolfstraat


Vanavond is er een dode vrouw in de Wolfstraat aangetroffen. De vrouw werd gevonden in een benedenwoning in een apartementencomplex dat op de hoek met de Heistraat ligt. De politie vermoedt een misdrijf. Er is een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid. De massaal aanwezige politie verricht onderzoek ter plekke. Buurtbewoners denken dat het om een Poolse vrouw gaat, die nog niet zo heel lang geleden daar is komen wonen.
Er is een grote oploop van mensen. In de consternatie reed een politiewagen tegen een busje aan.

                                                                                                           foto’s van Chloë Cremer
3reacties

Alles in orde bij coffeeshop Wolfstraat


Het Helmond Interventie Team (HIT) heeft gisteren een reguliere controle uitgevoerd bij Bonne Ville, de coffeeshop aan de Wolfstraat. Bij deze controle bleek dat de coffeeshop, op enkele kleine punten na, de zaken goed op orde heeft.
De coffeeshop aan de Wolfstraat betreft de eerste coffeeshop in Helmond. De controle staat dus volledig los van de tweede – inmiddels gesloten – coffeeshop aan de Noord-Koninginnewal, Carpe Diem genaamd.
Voor de exploitatie van een coffeeshop wordt door de gemeente een overlastvergunning verstrekt. In deze vergunning staan eisen waaraan de coffeeshop moet voldoen. Regelmatig vindt een controle plaats om te zien of de coffeeshop aan deze eisen voldoet. In dit geval ging het ook om zo’n reguliere controle, waarbij onder meer wordt gecontroleerd op de hoeveelheid softdrugs die in voorraad ligt, op de eventuele aanwezigheid van harddrugs en of er geen drugs wordt verkocht aan minderjarigen. Ook controleert de brandweer op de brandveiligheid.
Bij de controle bleek dat de coffeeshop vrijwel volledig aan de eisen van de overlastvergunning voldoet. Er werden slechts enkele kleine onvolkomenheden geconstateerd. Dit betrof onder meer het niet zichtbaar aanwezig zijn van de overlastvergunning in de zaak en het ontbreken van informatie over de werking van softdrugs. Patrick van de Pol, de uitbater van de coffeeshop heeft hiervoor een waarschuwing gekregen en dient deze zaken op orde te brengen.

5reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?


Vandaag (woensdag 10 augustus) maximaal 1 antwoord per deelnemer!
Vanaf morgen mag je zoveel antwoorden geven als je wilt.


Tussenstand:
3 punten: Ad
1 punt:en Jasper de Groot én Angelique
-2 punten: ad (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
6reacties

Rieter: college frustreert mensen!


Als een dief in de nacht weet dit college – en dan met name welzijns-wethouder de Leeuw! – wederom mensen op de kast te jagen! Na het 'bommetje' gooien met het leerlingenvervoer begin januari zónder enige vorm van overleg, doet ze het nu dikjes (en dus niet dunnetjes!) over met de wijkaccommodaties! Want ná de nodige ON-nodige onrust bij ouders die afhankelijk zijn van leerlingenvervoer, haalde ze daar de angel weer uit. Alhoewel een toegezegde info-avond nog tot eind juni, begin juli op zich heeft moeten laten wachten. Het zij zo….. Nu zijn de mensen amper of nog net niet op vakantie of er wordt doodleuk gemeld dat een aantal wijkhuizen en álle jongerencentra! hun deuren – overigens pas over anderhalf jaar; dus waar maken we ons druk over! – moeten sluiten! Even doodleuk wordt gemeld dat dit slechts voorgenomen besluit van B&W nog door de raad moet worden goedgekeurd. Aanvankelijk gepland voor 6 september maar door tussenkomst van de SP inmiddels verdaagd naar 4 oktober. Wat voor Helder Helmond misschien nog wel het meest frappantst is, is dat dat gebeurd zónder enige vorm van overleg met noch de bestuurders of beheerders noch de vrijwillige gebruikers! Dat gaat nog gebeuren…. En als belangrijkste motief hanteert dit college dat ze gaat bezuinigen op stenen en nadrukkelijk niet op mensen! Het is bijna hetzelfde als woningcorporaties besluiten om geen huizen meer te verhuren en mensen zelfs uit hun huizen gaat zetten met als argument dat men zich meer met de mensen wil bezighouden…….. Kunt u het nog volgen?
Een gezonde discussie opstarten waarbij de inzet is om efficiënter om te gaan mét en meer gebruik te maken ván onze wijkaccommodaties heeft (nog) niet plaatsgevonden. Ja, het stond als zodanig 'genoemd' in 2009 in een notitie. Het regime van dit college om in 2014 structureel 13 miljoen (opgeteld 39 miljoen) te bezuinigen is nu feitelijk het enige motief! Met 'mensen ipv stenen' als sociale verzachtende omstandigheid.
Helder Helmond zei al bij de voorjaarsnota 2011 cq vaststelling van de piketpalen voor de begroting van 2012 dat dit college wel een cursus communiceren kan gebruiken! Nou, dit ondoordacht besluit om zoveel wijkhuizen en álle jongerencentra te sluiten, toont dat wederom aan! Vooralsnog kan het er bij Helder Helmond niet in – zeker zónder enige vorm van overleg en communicatie – dat na het bommetje van januari nu deze bom wordt gelegd! Wáár is de tijd dat de raad kaderstellend randvoorwaarden kan en mag, zelfs moet!, maken voor beleid! Nu moeten we (raad) weer broddelwerk beoordelen en stelt het college waarschijnlijk doodleuk: ja maar u als raad moet het besluit nemen!b
Wat Helder Helmond betreft is de grens bereikt! Weliswaar is wederom een leuk compromis bereikt dat besluitvorming is uitgesteld en men eerst nog wil kunnen overleggen. Máár van een goed-betaald college mogen we toch eisen dat men weldoordacht met voorstellen komt!
Nog een prettige vakantie!

Michael Rieter
Fractievoorzitter

Naw en Vruuger CCX


Naw zie je de achteringang van het Elkerliek ziekenhuis. Deze week was het Elkerliek in het nieuws omdat de operatiekamers een dag (PDF) moesten sluiten. Vruuger (1977) werd aan de rechterkant de toen nieuwe polikliniek gebouwd. De kijkers stonden er omdat het hoogste punt van de bouw werd gevierd.

Bron van de foto van Vruuger:
Fotopersburo van de Meulenhof BV
10reacties

Verdachte Zeeman-overval aangehouden


De politie van Eindhoven heeft vanochtend vroeg een verdachte van de gewapende overval op het Zeeman-filiaal in Brandevoort aangehouden. Het betreft een 32-jarige man die op dat moment in zijn woning in de wijk Strijp in Eindhoven was. Deze verdachte werd op verzoek van de Helmondse politie aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij deze overval.
De overval op de Zeeman vond plaats op dinsdag 26 juli rond 13.20 uur. De dader dreigde daarbij met een mes en ging er met 10 (tien) euro vandoor. Dinsdag werd in het programma Opsporing Verzocht met dit item aandacht besteed aan deze overval. Daarbij werd toen deze foto verspreid.
De deur van zijn woning werd met "onze" sleutel geopend, zo liet Fred Stork, buurtbrigadier van de politie in Eindhoven Strijp, weten. Zie zijn foto hieronder.

Vanwege de actualiteit werd bovenstaande tekst tot 11.35 uur wat aangepast & aangevuld.

18reacties

Wat is zijn voornaam?Tussenstand:
3 punten: Ad
1 punt:en Jasper de Groot
-2 punten: ad (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
23reacties

cepezed ontwerpt de nieuwe Cacaofabriek


– PRIMEUR –
Architectenbureau cepezed uit Delft ontwerpt het nieuwe gebouw van de Nederlandsche Cacaofabriek aan de Engelseweg. Zij wonnen op 18 juli de architectenselectie aldus een doorgaans goed ingelichte bron.
Wanneer het gekozen ontwerp bekend en gepresenteerd zal worden, kon de woordvoerster van de gemeente niet zeggen. Wellicht is er eind augustus meer te melden, liet zij ons vanmiddag weten. Zoals bekend zal op 1 januari 2014 het Filmhuis, poppodium Lakei en de kunstenaars van de Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek hun intrek nemen in de nieuwe Cacaofabriek.
cepezed (zonder hoofdletter en je spreekt het uit als CPZ) werd opgericht in 1973. Van hun vele klussen noemen we het renoveren van het kantoorgebouw Westraven (langs de A2 in Utrecht) waarmee De Nederlandse Bouwprijs 2009 categorie Gebouwen werd gewonnen, het door hen ontworpen horecapaviljoen Jinso Paviljoen (op de Arena Boulevard in Amsterdam) goed voor de Nationale Staalprijs 2010 in de categorie Utiliteitsgebouwen en tenslotte het Porsche Zentrum Stuttgart dat zij ontwierpen.
Met de keuze van de architect is de volgende stap gezet richting de “culturele hotspot” Cacaofabriek. cepezed gaat hun winnende ontwerp vervolmaken tot een definitief ontwerp dat in januari 2012 gereed moet zijn. Vervolgens wordt het uit te voeren (bouw)werk beschreven (bestek en bestektekeningen) waarna de bouw wordt aanbesteed. Medio 2012 start dan de feitelijke renovatie die in december 2013 gereed is. Dat is het tijdsschema waaraan wethouder Jan van Heuvel zal vasthouden.
Goed verliezer bij de architectenselectie op 18 juli was Mei architecten en stedenbouwers uit Rotterdam. “En dat ondanks onze mooie en overheerlijke maquette van chocolade” was hun reactie. Geen grootspraak want hun maquette van de nieuwe Cacaofabriek was toepasselijk van pure chocolade gemaakt:

8reacties

Van de Brug: "Helmond groenstad"


De vakantieperiode voor politiek Helmond is weer aangebroken en loopt deze maand alweer op zijn eind. Voor mij persoonlijk betekent dat; weer even bijkomen van alle hectiek van het afgelopen halfjaar en je weer klaarmaken voor het komende halfjaar tot december. Dit ritueel herhaalt zich dan weer in december.
Voor velen onder ons is het uiteraard de ideale tijd om op vakantie te gaan. Ook ik mag me onder de gelukkigen prijzen die dit jaar weer met vakantie zijn geweest. Het leuke van op vakantie gaan, is dat je op plaatsen komt, waar je nog nooit eerder bent geweest en daar ideeën opdoet waar we wellicht ook als stad iets aan zouden kunnen hebben.
Neem nou bijvoorbeeld de staat van het groenonderhoud hier in Helmond en vergelijk dat eens met de plaats waar je op vakantie bent. In mijn beleving valt er dan enorm veel te verbeteren in onze stad.
Waar ik in Oostenrijk vrijwel overal fraai aangelegde bloemenperkjes en mooie kleurrijke rotondes tegenkom, mensen met zorg aan het werk zie in het openbaar groen, daar vind ik in Helmond juist overvloedig “Groen”.
“Groen” waar het mijns inziens niet groen hoort te zijn, zoals bijvoorbeeld op het trottoir en op de straten. Waar bijvoorbeeld de Brandevoortse Dreef in Brandevoort uit zou kunnen blinken in een mooie kleurrijke loper van bloemen, is het nu (op z’n Hellemonds) een rawazie van onkruid. Ik vraag me af wat voor invloed dit heeft op potentiële huizenkopers en bedrijven die juist willen investeren in Helmond?
Als ik dan navraag doe bij onze ambtenaren waarom onder andere dit stukje “groen” niet beter bijgehouden kan worden, dan krijg ik het schriftelijke antwoord; dat het juist mooi is dat er onkruid staat i.v.m. ecologische structuurzone. Zij wisten mij zelfs nog te vertellen dat de gemeente maar liefst 30 kilo gratis zaad heeft ontvangen om juist dit soort onkruid hier te kweken. Ben benieuwd wie dit geschonken heeft? Dit zou insecten en vlinders moeten aantrekken wat dan weer een mooi gezicht zou zijn voor de passanten van deze verkeersader.
Nou vraag ik me toch echt af wat de toegevoegde waarde hiervan is en wat de automobilisten hiervan zien, afgezien dan van die talloze insecten die zich te pletter gevlogen hebben tegen de voorruit van hun auto.

(meer…)