maart 2012

2reacties

Van de Brug: We zijn er weer!!


Nu de weblog weer in de lucht is, ga je weer nadenken waar je de eerstkomende keer een stukje over wilt gaan schrijven.
Onderwerpen genoeg. Er is immers weer van alles gebeurd.
Ik zou een stukje kunnen schrijven over:

  • De opvolging van onze burgemeester;
  • De langdurigheidtoeslag;
  • De vernietigende brand die het Speelhuis in de as heeft gelegd;
  • De ophef die ontstaan is over de woonplaats van een raadslid;
  • Het feit dat landelijke politiek steeds vaker in gemeenteraad wordt gevoerd, terwijl dit in Den Haag thuishoort.
  • Etc…

Ik wil het echter toch nog eens hebben over “Stadsmarketing”. In het verleden heb ik hier ook al eens een stukje over geschreven.
Op 6 maart 2012 is het raadsvoorstel “Stadsmarketingstrategie Helmond” aangenomen door de gemeenteraad van Helmond. Het is heel fijn te constateren dat naast de VVD ook de meerderheid van de gemeenteraad de toegevoegde waarde van stadsmarketing inziet en dat we hier als stad nu mee aan de slag kunnen.
Veel mensen denken dat stadsmarketing hetzelfde is als stadspromotie en dat Stadsmarketing zich dus ook met stadsevenementen bezig houdt. Dit is echter niet juist. Stadsmarketing gaat veel verder.
Stadsmarketing heeft uiteindelijk tot doel om potentiële inwoners, investeerders en bedrijven voor langere tijd naar onze stad te halen en te binden.
Vooral in het huidige slechte economische klimaat is het daarom van het allergrootste belang dat we stadsmarketing goed gaan oppakken, zodat het bovenstaande uiteindelijk bereikt kan worden.

Eigenlijk doen we als gemeente al jaren aan stadsmarketing, maar vindt dit tot op heden plaats op vele verschillende terreinen en helaas zonder al te veel coördinatie, waardoor het niet inzichtelijk is of deze vorm van marketing ook echt effectief resultaten oplevert. Het wordt dan ook echt tijd dat dit nu professioneler en met meer coördinatie plaatsvindt waarbij de behaalde resultaten ook zichtbaar gemaakt kunnen worden. Wellicht valt hier uiteindelijk nog wel een besparing op te realiseren.  (meer…)

6reacties

Gevaarlijke bospaden in de Rijpelberg


De gemeente liet maandag weten de wijkbosjes in de Rijpelberg te gaan uitdunnen. Goed voor de natuur en “een positief effect op de sociale veiligheid” schreef de gemeente in haar persbericht.

klik op foto voor de grote versie

.
Voor de veiligheid van de mensen blijkt dat uitdunnen van de bossen slecht uit te pakken. Dat constateerden Henry & Dee vanochtend. Zij wilden met hun hond Indy in de bossen tussen de Volderhof en het Drentehof gaan wandelen. Vrijwel alle bospaden waren geblokkeerd door omgezaagde bomen en afgezaagde takken die de bosbeheerders vrijdagmiddag lieten liggen.
Behalve voor overlast zorgen die bomen en takken ook voor een aantal gevaarlijke situaties. Gevaarlijk voor de wandelaars (waaronder ook de minder valide medemens), fietsers en scooters. En wat te denken als het donker is…
Bovenstaande collage is slechts een selectie van alle situaties waarvan Henry ons foto’s stuurde. Bij de gemeente was niemand bereikbaar voor een reactie.

1reactie

9 Verdachten in drugsonderzoek gepakt


Gisteravond zijn 2 verdachten aangehouden in een groot drugsonderzoek. Een 28-jarige vrouw en een 30-jarige man uit Helmond werden aangehouden omdat zij verdacht worden van de handel in drugs in Helmond en omgeving. Zij zijn in verzekering gesteld en worden  maandag voorgeleid aan de Rechter Commissaris.
Op 1 maart werd in dit onderzoek al een 22-jarige Helmonder aangehouden voor de handel in drugs en export van softdrugs. Hij zit op dit moment in bewaring, in afwachting van de verdere procesgang.
In februari en maart werden in een soortgelijk drugsonderzoek 6 verdachten aangehouden. Tijdens een undercoveractie van de Divisie Recherche werden pseudokopen van partijen harddrugs uitgevoerd, undercoveragenten kochten harddrugs van de verdachten. Op 16 februari werden een 37-jarige en een 34-jarige Helmonder en een 34-jarige en een 37-jarige Rotterdammer aangehouden. Begin maart werden opnieuw een 48-jarige en een 22-jarige verdachte uit Helmond aangehouden in dit onderzoek. De 6 worden verdacht van export van softdrugs naar België en/of Frankrijk. Deze verdachten zitten op dit moment in bewaring, in afwachting van de verdere procesgang.
Bij de onderzoeken werden ruim 5,5 kilogram cocaïne, ruim 3000 XTC-pillen, ongeveer 450.000 euro in contant geld, een imitatie vuurwapen en 6 voertuigen in beslag genomen.

21reacties

‘Nieuws, feiten en reacties’Zomaar een nieuwsfeit in de afgelopen weken op ED digitaal. Een nieuwsfeit, puur betrekking hebbend op Helmond. Dus onze aandacht waard.
Het nieuwsfeit gaat over een raadslid. Mevrouw de De Bruijn van het CDA. Over haar wordt beweerd dat zij niet meer in Helmond zou wonen. En als dat waar is, kan zij geen raadslid van Helmond zijn stelt de kieswet.
Opzienbarend is dat het hele verhaal de wereld in is gebracht door iemand van het CDA zelf, mevrouw van Van den Waardenburg, ex-secretaris van het CDA Helmond. Inmiddels heeft mevrouw van Van de Waardenburg aangifte gedaan bij de politie wegens smaad, want mevrouw de De Bruijn heeft in een krantenartikel gezegd dat ze gechanteerd zou worden.
Tot zover de feiten zoals die blijken uit krantenberichten. Een soap waard zou je zeggen.

Ik ben dan altijd benieuwd naar de reacties van de lezers Hieronder laat ik wat citaten zien,  het gaat om de inhoud, niet om de schrijver. Spel- en stijlfouten heb ik overgenomen.

  • Laat ze maar vechten zogenaamd, het gaat toch alleen maar om die duizend euro per maand en de lekkere etentjes voor die graaiers.
  • Als dat zo is,dat zij de kieswet overtreed en daardoor onterecht 1000 euro per maand incasseert ? Eigenlijk is dat toch eigenlijk gewoon ordinaire diefstal, en dan hoort daar ook aangifte van gedaan te worden ! Prima toch,zou ik zo zeggen !
  • Mevrouw de Bruijn met haar studies psychologie en Nederlands recht , zal zoiets toch niet doen ?

Nu gebeurt het vaker dat nieuws niet volledig gebracht wordt. Zo ook hier. Mevrouw Van de Waardenburg heeft in een gesprek met mevrouw De Bruijn  een opnameapparaat laten meelopen, zonder De Bruijn daarvan in kennis te stellen. Op zijn minst niet zo netjes. Anders gesteld, als bij een verhoor de politie niet vermeld dat het verhoor opgenomen wordt, is het prijsschieten voor de advocaat.

Wat het ED ook niet vermeld is, wie mevrouw De Bruijn zou opvolgen als zij aftreedt. En die kennis, die informatie staat op de kieslijst. Het is een mevrouw Van de Waardenburg, een dochter van de eerder genoemde mevrouw Van de Waardenburg. Op zijn minst opmerkelijk. Mijn vraag is simpel, en hier te beantwoorden, hoe reageert het publiek als men kennis neemt van deze feiten. Ik ben benieuwd.

Hans Gruijters

35reacties

Welke andere gemeente bedoelen we?


Bovenstaande mensen kwam bijeen vanwege iets dat in Helmond gebeurde. Maar ook vanwege gebeurtenissen in een andere gemeente.

Welke andere gemeente bedoelen we?
Vandaag (dinsdag 6 maarti) maximaal 3 antwoorden per deelnemer!
Vanaf morgen mag je zoveel antwoorden geven als je wilt.


Tussenstand:
3 punten: Ad
2 punten: Erik
1 punt:en Jasper de Groot én Angelique én Mark
-2 punten: ad (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
2reacties

vd Zanden: “We gingen naar Amerika!”


“We zijn naar Amerika geweest!” Met woorden van deze strekking beëindigde de heer Schreurs van de GGz de presentatie die tijdens de openbare bijeenkomst op 29 februari in de bibliotheek plaatsvond over veranderingen in de maatschappelijke opvang. Inwoners van Helmond waren hiervoor uitgenodigd en ook de leden van de gemeenteraad, waaronder ondergetekende.

Doel van deze bijeenkomst was samen met aanwezigen nadenken over hoe er in de toekomst 25% kan worden bezuinigd op de uitgaven voor opvang van daklozen. Een gevoelig onderwerp, zowel voor de dakloze als zijn omgeving.

Voor de daklozen en thuislozen in Helmond is nachtopvang geregeld bij De Oversteek aan de Kasteel Traverse of bij D’n Herd aan de Bindersestraat. Verslaafden kunnen voor de nacht terecht bij De Oversteek, alle anderen bij D’n Herd in het passantenverblijf. Als iemand hier een plaatsje zoekt voor de nacht, moet hij of zij zich elke dag opnieuw melden bij D’n Herd en wordt er gekeken of er een plaatsje vrij is. Het komt voor dat vanwege plaatsgebrek enkel plaats is bij De Oversteek of zelfs helemaal geen plek.

Vooral de dagelijkse toeloop naar de passantenverblijven van D’n Herd zorgt voor problemen en overlast bij omwonenden. Omdat de vraag met regelmaat groter is dan het aantal bedden en daklozen vooraf niet weten of ze plek hebben zorgt de toeloop voor een steeds weer terugkerende vorm van overlast in de woonwijk.

Hoe is het dan nog mogelijk hierop te bezuinigen zonder erger te voorkomen?

Voorbeelden en ervaringen worden gezocht in, jawel Amerika! Het land waar het sociaal opvangnet zulke grote mazen heeft dat je er direct doorheen valt. Een land waar de kans op dakloosheid als je werkloos bent geworden velen malen groter is dan in ons land. Wekelijks worden er in dit land 10.000 huizen in beslag genomen en de bewoners ervan dakloos. Hulpverlening is er niet of nauwelijks waardoor men gedwongen wordt tot een leven als “homeless” aan de zijlijn van de samenleving.

Mijn voorlopige conclusie: “ik wil geen Amerikaanse toestanden in Helmond, een degelijk vangnet voor de kwetsbaren in onze samenleving, voldoende mogelijkheden bieden voor terugkeer naar de maatschappij en voldoende bedden voor opvang en dus minimale overlast voor de buurt.

Als we dit samen kunnen invullen is sluiting van D’n Oversteek een mogelijke keuze. Nog suggesties?

Nathalie van der Zanden
Raadslid

6reacties

Naw en Vruuger CCXI


Naw (augustus 2011) stond de fotografe aan het einde van de opgeknapte Molenstraat. Je ziet de kruising met de Zuid Koninginnewal, de Ameidestraat en de Noord Koninginnewal.
Vruuger (1972) zat links het foto-atelier Prinses en het witte pand daarachter was de meubelzaak van Dirks. Aan de rechterkant zat Adams en (deels zichtbaar) de radio- en televisiewinkel Van Rijt. Veel veranderd in een relatief korte tijd.

2reacties

Steenweg 6 maanden weekendterrasje


klik op de foto om die groter te zien

De Steenweg wordt van 1 april tot 1 oktober weer vanaf de Kromme Steenweg tot de Kanaaldijk afgesloten voor verkeer. Van vrijdag 11.00 tot en met maandag 11.00 uur mogen daar dan terrasjes komen. In nauw overleg met de ondernemers diende het centrummanagement dat verzoek bij de gemeente in. Middels een vervolgproef dit jaar gaf de gemeente daar toestemming voor.
Vorig jaar werd de Steenweg op het verzoek van deze ondernemers ook al 3 maanden op proef afgesloten. Behalve op zondag elke dag in juli, augustus en september 2011, maar pas na het sluiten van de winkels. Dat bleek geen succes. Het weer zat in de eerste 2 maanden tegen en dus was er te weinig terrasjespubliek. Maar ook het dagelijks opbouwen en ‘s nachts weer opruimen van de de tafeltjes en stoelen viel de horeca zwaar. Al na korte tijd verschenen er op de Steenweg nauwelijks nog terrasjes. Toen het in september zonnig en warm werd, werd het terrasmeubilair natuurlijk weer snel te voorschijn gehaald.
De horeca-ondernemers op de Steenweg willen deze tweede kans grijpen want een derde proef zit er waarschijnlijk niet in. Zij hopen dat de weergoden hen dit jaar goed gezind zijn. Want zij denken dat er dan de mogelijkheid is een deel van het terrasjespubliek over de brug te trekken. En meer levendigheid op de Steenweg is weer prettig voor de winkeliers, want meer publiek vrijdag en zaterdag in hun straat betekent ook meer klandizie.
De gemeente zal de proef in november evalueren. Er wordt dan vooral bekeken of het nuttig was en hoe het verkeerstechnisch verliep (zoals op de maandagochtenden).

18reacties

Blom inzake ‘t Speelhuis: hoe nu verder?


Abel Blom, de zoon van architect Piet Blom, stuurde vandaag een brief aan alle leden van de gemeenteraad. Hieronder in het geheel zijn brief die hij het onderwerp “Help ’t Speelhuis uit de brand” meegaf.

Analyse:
Mijn angst dat de bruikbare restanten (de complete buitenring kubussen als onderdeel van ’t Speelhuis) snel gesloopt zullen worden en er pas dan plannen voor het vervolg gemaakt worden is gegrond gebleken.
De reden deze contour intact te willen houden is om op termijn de eenheid tussen “het gewone (wonen) en het bijzondere (theater o.i.d.)” terug te kunnen bouwen en dit – in dit stadium – als één van de opties overeind te houden.
Gisteren, na de bespreking met Herman Kieft (oorspronkelijk constructeur) en specialisten van de gemeente Helmond, blijkt dat over de vraag “welke onderdelen absoluut gesloopt zouden moeten worden” nauwelijks discussie bestaat. Wel over de vraag welke conclusies hieraan verbonden zouden moeten/kunnen worden.
Conclusie:
De conclusie van Kieft en Blom is dat, als je als gemeente het totale complex de waardering toekent die het historisch gezien verdient, het technisch zeer goed mogelijk is op basis van de restanten samen met de aanwezige woningen opnieuw een theater – voldoend aan de eisen van deze tijd – als één complex te laten herrijzen.
De gemeente Helmond vindt dit op basis van financiële aspecten geen reële optie en denkt dat sloop op korte termijn de enige optie is.
Op de terugweg van Helmond naar Amstelveen realiseerde ik mij dat “de slag om de restanten” geen doel op zich mag worden en dat de vraag “hoe nu verder” veel belangrijker is.
Vervolg:
Het oorspronkelijk plan voorzag in een ontmoetingscentrum in het hart van Helmond.
Piet Blom koppelde hieraan de voor hem onlosmakelijk functie “wonen” en smeedde uit beide delen één geheel.
Nu het “ontmoeten” verloren is gegaan en de 18 resterende woningen in een bos van niets achterblijven, is de vraag “hoe leven in het hart van Helmond terug te brengen”.
Deze vraag staat nu centraal en zal in samenwerking met betrokkenen, belanghebbenden en geïnteresseerden beantwoord moeten worden.

15reacties

Geen complimenten voor gestoorde UPC


Sinds gisteravond ligt de digitale televisie van UPC er in Helmond uit. Hoeveel Helmonders in welke wijken er last hebben konden we niet vaststellen. Er waren in ieder geval klachten in het centrum, Dierdonk en Mierlo-Hout. Heb je analoge tv van UPC dan heb je een klein beetje geluk, want je krijgt een klein beetje beeld tussen alle ruis.
Vandaag op de Nationale Complimentendag zullen er vanuit Helmond waarschijnlijk dus weinig complimenten richting UPC gaan.
Van UPC was niemand beschikbaar voor commentaar. Ook het UPC Webcare Team liet niets van zich horen op de gisteravond reeds geuite klachten.