mei 2012

29reacties

Wat staat er achter het gele vlak?


Geef alle HOOFDLETTERS in de juiste volgorde.


De nieuwe-burgemeestervraag
 kun je hier nog beantwoorden.
—————————————–

Tussenstand:
4 punten: Ad én Erik
3 punten: Els
1 punt:en Jasper de Groot én Angelique én Mark én Willy van Lieshout
1 punt:en én Marc Scheepers én Klorriemorrie
0 punten: ad (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.

Hoe is het bij het NS-station Helmond?


De gemeente is het gebied rond het NS-station Helmond, samen met de NS en ProRail, aan het opknappen voor circa 32 miljoen euro. In deze Spoorzone komt een nieuwe fietsenstalling, het stationsplein krijgt een gedaantewisseling en er komt een onderdoorgang die het centrum van de stad zal verbinden met Suytkade en de Annawijk. Zo zal een volledig nieuwe stationsomgeving ontstaan.
Bouwfotografe Chantal van den Berg ging een kijkje achter de schermen nemen en maakte de eerste 10 foto’s. René Smeets bekeek het vanaf het dakterras van het  belastingkantoor en maakte de laatste 2 foto’s.

(meer…)

8reacties

Het Centrumplan kan weer verder


“Wij zijn zeer verheugd een partij te hebben gevonden, die bereid is om onder de huidige nog steeds moeilijke economische omstandigheden deze opgave op te willen pakken” liet het college van burgemeester en wethouders vandaag weten. Daarbij doelend op de bedrijven Foruminvest en Van Wijnen die als combinatie met de gemeente in zee willen met het Centrumplan.
Deze nieuwe marktpartij is nodig omdat de eerder gecontracteerde  marktpartijen AM Wonen en ING Vastgoed Ontwikkeling vorig jaar juli lieten weten geen heil meer te zien in het Centrumplan.
Als Xperience World op het Obragas-terrein doorgaat zal dat volgens het College een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de kans op succes voor het bovengenoemde Centrumplan. Als het Centrumplan volledig wordt uitgevoerd, zal het centrum van Helmond 22.500 vierkante meters winkeloppervlakte, 100 appartementen en 500 bovengrondse parkeerplaatsen extra hebben. Dat liet de gemeente vorig jaar weten. Een aantal dat toen al flink werd bijgesteld ten opzichte van het plan uit 2004. Toen waren de getallen respectievelijk 30.000, 400 en 850. De economische en financiële crises en de steeds verder toenemende aankopen via internet waren de oorzaak van die aanpassing in 2011. Al ruim 10 jaar wordt er gesproken, gepland en vergaderd over het zeer omvattende Centrumplan.
Wethouder Peter Tielemans vindt dat Helmond te weinig winkels heeft. “Verdere vertraging of uitstel kunnen en willen we ons niet permitteren” zo laat het College vandaag inzake het Centrumplan weten.

Van der Zanden: Gebruik tijd & verstand!


In de lokale politiek nemen we met de regelmaat van de klok beslissingen. Meestal laten we die beslissingen vooraf gaan door een politiek debat waarin we meningen en argumenten uitwisselen.
Dit politieke debat staat naar mijn mening onder druk omdat we, gegeven de omstandigheden van de financieel economische crisis, te snel denken aan maar één ding: bezuinigen! We nemen volgens mij dan te gehaast een beslissing zonder goed na te denken over de consequenties. De kans dat verkeerde beslissingen worden genomen neemt hierdoor toe.
Soms denk ik wel eens dat het ‘beslissen zonder goed na te denken’ door de overheid in toenemende mate wordt gekopieerd door het particulier initiatief. Snelle, botte overheidsbezuinigingen lijken het particulier initiatief uit te dagen om maar vooral te komen met creatieve oplossingen om de financiële tekorten op te vangen.

Zo hoorde ik onlangs, zij het oppervlakkig, van het initiatief ‘Stichting Vrienden van de Ameide’. Voor zover ik heb begrepen gaat de stichting zich richten op het welzijn van de bewoners van de Ameide.
Als raadslid met onder meer zorg in het takenpakket, spits ik dan altijd mijn oren. Wat is de reden van dit initiatief? In het bijzonder: heeft de politiek in dit specifieke geval te snel beslist, een gat laten vallen misschien, en is het daardoor noodzakelijk geworden financiële tekorten op te vangen via een stichting?
Ik hoop dat de oprichters van de stichting voldoende tijd nemen om goed na te denken. Dat ze niet als de politiek alleen maar denken aan het geld dat hun initiatief op moet brengen. Dat ze kritisch kijken naar andere verantwoordelijke partijen zoals de zorgaanbieder. En kijken naar de consequenties voor de andere (Savant) complexen in Helmond te weten De Eeuwsels, Rozenhof, Rivierenhof en Alphonsus.
Zodat er geen rare verschillen ontstaan tussen het ene complex, waar van alles wordt georganiseerd, terwijl in het andere complex bewoners verstoken blijven van activiteiten. Of dat er rare verschillen ontstaan als het gaat om een financiële bijdrage die van bewoners wordt gevraagd. Het vragen van een financiële bijdrage is overigens sowieso al een heikele kwestie. Niet iedereen zit er even warmpjes bij.

Met creatief nadenken over (financiële) alternatieven is niets mis. Maar zowel voor overheid als particulier geldt dat verstandig nadenken loont . Het particulier initiatief voert geen politiek debat. Het particulier initiatief hoeft zich niet te laten leiden door politieke standpunten. Voor het particulier initiatief geldt: neem de tijd en gebruik je verstand!

Nathalie van der Zanden
Raadslid

8reacties

‘n echte Artimondse, aldus Edwin


Zaterdag 26 mei schrijven we.
Het is een zonovergoten dag in een zinderend mooie lenteweek, getoefd met een nog mooiere avond. Vanavond wordt Artimond 2012 officieel geopend, en dat gebeurt op een nieuwe locatie.
Waar het voorheen heerlijk zitten was in het gras van de kasteeltuin, moet ik me nu laten vallen op de kasseien voor ons Kasteel. Daar staat het grote podium, en daar bevindt zich inmiddels toute Helmond voor de aftrap. Wij, zitten eerste rang vanavond…

Mijn oog valt op een medewerkster van Artimond die een oude dame begeleidt naar de tafel naast ons. Het tafeltje waarover de grote kastanjebomen hun schaduw niet kunnen leggen. De zon prikt net iets te fel door het loof, en de dame vraagt of ze bij ons mag komen zitten.
Geen probleem!
Ze moppert een beetje na over die “verrekte zon”. Ondertussen komt ons gesprek op gang, en stelt ze zichzelf voor. Bij ons aan tafel zit niemand minder dan ras-Helmondse Jo van Lierop.
“U bent toch…” probeer ik, en in geuren en kleuren volgen meteen de verhalen over vroeger, in smeuïg Helmonds.

Bijna 50 jaar lang heeft Jo gewerkt in de Heistraat, sjouwde ze met “kiepen” van het poeliersbedrijf.: “Zudoende kende ik iederein, alle restaurants hier…”
Al jaren ergerde ze zich aan “d’n erremoei” wanneer kinderen met de foekepot langs de deuren kwamen. Ze zingt met breekbare stem “Rommelpotterij, rommelpotterij… gif me ne cent en dan goa’k vurbei”.
“Die joong in de kaauw…”
Ze moesten iets ondernemen voor de jeugd in Helmond, en het idee voor een kunstmarkt was al snel geboren. Ze verteld met veel passie, pakt je beet, en kijkt je diep in de ogen. Altijd weer volgt er een gulle lach.
Het plezier dat ze vanavond uitstraalt werkt aanstekelijk, zoals dat ook destijds gewerkt moet hebben.
De eerste kinderkunstmarkt was een feit. “40 Kroamen, jonguh, hier onder de luchtbrug”, wijzend naar het verkeerslint dat zich naast ons verheft boven het stadshart. De Traverse werd in 1966 officieel geopend en dat gebeurde met de kunstmarkt en rondvluchten boven de stad.
Ze leeft helemaal op; “Da kostte ons destijds ginne cent, ik kende iemand die vlog” . Haar ogen glinsteren als ze vervolgt dat ze zelf geen tijd had om mee te vliegen. Ze had het graag gewild, dat is duidelijk. Nee, ze moest gasten ontvangen vanachter haar standje op de kunstmarkt.
Ze vind het wel jammer dat de organisatie haar een beetje vergeten is door de jaren heen, dat wel….

Jo van Lierop is mede oprichtster van Artimond, de kindercarnavalsoptocht, en de Keiebijterse Kiezelkeikes.

Edwin van Hoof

21reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?


Vandaag (zaterdag 26 mei) maximaal 1 antwoord per deelnemer.
Morgen (zondag 27 mei) maximaal 2 antwoorden per deelnemer.


De nieuwe-burgemeestervraag
 kun je hier nog beantwoorden.
—————————————–

Tussenstand:
4 punten: Ad
3 punten: Els én Erik
1 punt:en Jasper de Groot én Angelique én Mark én Willy van Lieshout
1 punt:en én Marc Scheepers én Klorriemorrie
0 punten: ad (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
1reactie

Helmond als ijkpunt van ’t land


De zomer is in aantocht en dat betekent onverwijld ook dat het examentijd is, tijd voor cijfers en beoordelingen. Zo ook voor de 50 grootste gemeenten van het land, die op een 40-tal punten getoetst werden in de Atlas voor Gemeenten.
Dat Helmond niet het braafste jongetje van de klas is, staat al jaren vast. Een beetje ongeïnteresseerd lopen we achteraan mee, om vooral niet teveel op te vallen. Geen zittenblijvers, maar zeker ook geen strebers.

We springen er op de puntenkaart van de Atlas voor Gemeenten uit als het gaat om woonaantrekkelijkheid. Een mooie 6e plaats op de ranglijst van de stijgers. Ook sociaal economisch gaat het wat beter. Let wel, beide indexaties geven een stijging aan, terwijl we geen middenmoot zijn!
Als bevolking groeien we gestaag, vergrijzen we minimaal en is de aanwas navenant. Qua hoeveelheid ‘gezinnen met kinderen’ halen we zelfs de top 10.
Hoogopgeleiden hebben we, evenals veel lager geschoolden. We staan onderaan, maar de tabel geeft daarbij netjes aan dat onze verdeling optimaal is. Elk niveau zit op 30+ procent, een bron om uit te putten voor de lichte ontwikkeling op werkgelegenheidsgebied.
Helmonders zijn matig tot gemiddeld creatief, het aanbod in die sector laat te wensen over. We studeren niet graag, spieken liever, sloffen slenterend door school.
Het beeld binnen de regio dat we arbeidsongeschikt zijn, blijkt waar te zijn, maar we zijn niet en masse aan ‘de steun’. Daar staat tegenover dat de armoede aan de hoge kant is.
Onze habitat is op de schop gegaan, en dat zien we terug. Vooroorlogse woningen vallen ten prooi aan de sloophamer en we zetten er dure nieuwbouw voor terug. Ondanks de hoge huizenprijzen in deze nieuwbouwprojecten zijn er voldoende goedkope woningen binnen onze stadsgrenzen waardoor alles in balans blijft en prijzen gemiddeld genomen, laag zijn. Door die verversing van onze stad verloederen we minimaal.
Wel vernielt d’n Helmonder veel en zijn we voorzien van een gezonde dosis geweld, niet schokkend ten opzichte van de rest van het land, maar toch.
Helmond is ontginningsgebied als het gaat om culinaire diversiteit, en de kwaliteit laat te wensen over.
Cultureel zijn we laagvliegers, en dat is slecht nieuws met het oog op de kandidaatstelling als culturele hoofdstad. Het aanbod podiumkunsten, theater en popconcerten is gemiddeld, mede door de vele evenementen stijgen we daarin gestaag. Als Helmonder hebben we veelal een broertje dood aan klassiek.

Al met al is Helmond geen zittenblijver en ontwikkelen we gestaag.

30reacties

Het begin van het einde van ‘t Speelhuis


Bijna is het zover dat de stalen constructie van het dak van ‘t Speelhuis wordt verwijderd. Dat moet opdat de mannen in de witte pakken het asbest veilig kunnen gaan verwijderen uit de restanten van het theater.
De weblog zal dit op de voet volgen en op foto’s vastleggen. Elke foto plaatsen we meteen in de reacties hieronder zodat Helmond alles op de voet kan volgen.

“Van overige sloopwerkzaamheden is nog geen sprake” aldus de gemeente. Maar dit is duidelijk het fysieke begin van het einde van het meest markante gebouw van Helmond. De sloop tot maaiveldhoogte staat in de tweede helft van komende maand gepland.
Hieronder de (te vergroten) foto’s van alle voorbereidingen. De eerst 4 foto’s werden vorige week gemaakt toen er 2 dagen werd gewerkt. De volgende 7 zijn van maandag. Gisteren was het blijkbaar weer geen weer om te werken, want er was niemand te bekennen.
Dat er sinds de start op maandag 14 mei haast wordt gemaakt, kan niet gezegd worden. Maar vandaag zijn er weer volop activiteiten, dus het lijkt vandaag te beginnen…

4reacties

Van der Pijl: Gemeentefinanciën


Voor me liggen de Voorjaarsnota 2012 en de Rekening 2011 van de gemeente.
Veel leesvoer dat veel denkwerk vereist… Wat staat Helmond te wachten in de komende jaren nu de financiële crisis niet alleen een hoogtepunt heeft bereikt maar ook nog eens dreigt aan te houden.
De krant staat vol over de gevolgen van het Kunduz-akkoord, ook op TV is het een regelmatig terugkerend onderwerp en zelf op twitter kom ik ‘Kunduz’ regelmatig tegen. De partijen die het akkoord sloten, in recordtempo, noemen het zelf het Lenteakkkoord. Je zou haast gaan denken dat het uitblijven van het lenteweer ermee te maken heeft gehad. Het wilde maar geen lente worden! Nu de details van het akkoord meer en meer bekend worden blijkt dat met het Lentakkoord de financiële lente ook nog erg ver weg is! De echte hervormingen die zo hard nodig zijn blijven uit of worden vooruitgeschoven. De echte hervorming in de hypotheekrente blijft uit, de huidige voorstellen maken het alleen zwaarder voor de starters op de woningmarkt. De huren gaan wel omhoog en daarmee gaat ook de huurmarkt verder op slot. De hervorming in de zorg is grotendeels vooruitgeschoven en voor een ander groot deel afgewenteld op de chronisch en langdurig zieken. Dat er voor miljoenen aan “witte jassen-criminaliteit” plaatsvindt zoals onlangs in een persbericht duidelijk werd daar hoor ik niks over…. De grootste fraudeplegers in de zorg blijken degenen die rekeningen uitschrijven; specialisten, therapeuten e.d.. Het ontslagrecht wordt versoepeld, de BTW gaat met 2% omhoog…. Zo zijn er nog tal van maatregelen die u allemaal gaat voelen maar helaas de middeninkomens en AOW-ers met pensioen het hardst en de hoogste inkomens komen er (opnieuw) het mildst vanaf.
Ondertussen blijven de grote opgaven voor de gemeenten overeind: de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en de ANWBZ komen geheel voor de gemeente. De Wet Werken naar Vermogen gaat grote gevolgen hebben voor mensen die nu via bv Atlant werken en voor allen die van een uitkering afhankelijk zijn omdat zij (tijdelijk) zonder werk zitten. Zware taken die de gemeente zo goed mogelijk voor haar inwoners wil regelen maar die ook een zware wissel trekken op de gemeentelijke kas. De gemeente-rekening 2011 laat duidelijk zien dat de vette jaren over zijn, alle randjes vet die eerder wel eens overbleven blijken te zijn opgesoupeerd. De VJN is karig, sober en laat ook al diverse weggesneden posten zien. Daar moet de bezuiniging als gevolg van het Kunduz-akkoord nog overheen! We moeten echt oppassen met zijn allen niet door de bodem te zakken.
Ik zou wel willen vertellen dat de PvdA dat allemaal oplost als zij het voor het zeggen krijgt naar dat kan ik natuurlijk niet waarmaken. Bezuinigen zal moeten!
Maar ik hoop dat we de pijn eerlijker kunnen verdelen, zowel in Helmond als in heel Nederland. Daar heeft de PvdA wel ideeën over en die zullen we ook kenbaar maken. In Helmond kunt u ons via de website en twitter.

Mirjam van der Pijl
Raadslid

35reacties

Voorspel VVV-Venlo – Helmond SportWat wordt de uitslag?

Bij deze vraag gelden de volgende aanvullende regels:

  • je mag vandaag (zaterdag) 1 antwoord geven en ook morgen (zondag) tot 14.30 uur mag je ook 1 antwoord geven
  • het betreft de uitslag zónder de eventuele verlenging en strafschoppen
  • notatie van de uitslag zoals in: 1-7
  • heb je 2 keer de goede uitslag, krijg je toch ‘maar’ 1 punt

De vraag over de nieuwe burgemeester
kan hier nog beantwoord worden.
—————————————————-

Tussenstand:
4 punten: Ad
3 punten: Els én Erik
1 punt:en Jasper de Groot én Angelique én Mark én Willy van Lieshout
1 punt:en én Marc Scheepers én Klorriemorrie
0 punten: ad (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
7reacties

Beste döner kebab komt van Aspendos


Aspendos bezorgt het beste broodje döner kebab in Helmond. Alleen afgaande op de smaak, dan moet je bij Lodos zijn. En bij Rhodos kun je maar beter geen döner kebab bestellen. Dat blijkt uit een bijna wetenschappelijke onderzoek van de Explorers van Scouting Brouwhuis.
Bij 12 zaken bestelden zij het standaard broodje kebab. Dat hele proces (vanaf hun telefonische bestelling tot en met het opeten) werd op maar liefst 14 criteria beoordeeld door 12 Explorers en 3 begeleiders. Zij beoordeelden hun bestellingen op aspecten als bezorgtijd, vriendelijkheid, prijs (inclusief bezorgkosten), temperatuur en het gewicht.
Pizzeria Grillroom Aspendos was dit jaar duidelijk de winnaar in hun test. Daarmee volgde zij Pharao op, de winnaar van hun döner kebab test in 2010. Aspendos leverde het goedkoopste broodje (4,50 euro) en scoorde de hoogste overall score. Pharao eindigde dit jaar in de middenmoot.
Enkele andere opvallende resultaten: met 577 gram is het broodje van Lodos veruit het zwaarst, zelfs 2,4 keer zo zwaar als het lichtste broodje (dat van Cyprys met 240 gram). Maar toch moest bij de Cyprus-chauffeur 50 cent meer worden afgerekend. Raar maar waar. Döner King bracht het broodje wel als snelste (in 10 minuten), maar ook als koudste (38 graden). En tenslotte bij Enfes: daar moest wat langer op worden gewacht: 65 minuten.
De volledige resultaten van de test staan in dit Excel-overzicht.
Explorers van Scouting Brouwhuis is een gemengde groep van 15 tot 18 jarigen die op woensdagavonden bij elkaar komt. Wat later op die avonden rond het kampvuur, begint menig maal de maag te knorren. Vaak wordt dan besloten om döner kebab te bestellen als hun laatste avondmaal. Maar waar??? Zij besloten daarom tot de döner kebab test om daarmee die discussie uit de weg te gaan.

64reacties

De play-offs tegen VVV-Venlo


Morgen en zondag speelt Helmond Sport dé dubbel van het jaar. Tegenstander is  VVV-Venlo, de inzet is komend seizoen spelen in de eredivisie.
Daar valt heel veel over te zeggen. Zo wist, Ton Lokhoff, de trainer van VVV, in al zijn wijsheid te melden dat het draait om de strijd. Omdat je met veel strijd ver kunt komen. Ook wil hij van Helmond winnen net zoals tegen Feyenoord.
‘Iets’ pikanter was de situatie rondom Guus Joppen en Jeffrey Altheer die volgend seizoen bij de club in Venlo spelen. De meeste Helmond Sport supporters en ook een aantal spelers vonden dat zij niet moeten worden opgesteld. Hai Berden, de voorzitter van VVV, liet al fijntjes weten dat ze nu systematisch de basis 11 van Helmond Sport zullen gaan opkopen. Helmond Sport trainer Hans de Koning besloot zojuist in al zijn wijsheid dat die 2 toekomstige VVV’ers niet mogen meedoen.
Tot zover voor nu. Zodra we meer weten, melden we dat hieronder. Ook foto’s zullen we (net als tegen FC Eindhoven) plaatsen. Weet jij meer, dan kun je dat hieronder laten zien. Heb je foto’s, mail die naar post@deweblog.nl en wij zetten ze er voor jou op.

61reacties

‘Gewoon Brandevoort….’


De sluiting van het Primera filiaal in Brandevoort is een feit.
De kantoorboekhandel annex postagentschap is ten onder gegaan aan de woekerprijzen van de wijk. Het winkelhart van een wijk die even grauw en kleurloos is, als de voorgevels van de winkels in datzelfde centrum. Volgens het beeldkwaliteitplan van Gemeente Helmond moeten de ondernemers hun winkel namelijk goed verstoppen in het matte straatbeeld.
In 2008 ondervond de zojuist geopende Zeeman dat al aan den lijve. Wethouder Stienen benadrukte in het ED dat de blauw-gele luifels van het concern niet pasten in de wijk, de winkel te prominent aanwezig was. Er valt iets voor te zeggen, toch schiet ik dit argument direct af. En Hard!
Brandevoort vierde in 2010 haar 10 jarige bestaan, maar inmiddels lijdt de wijk al onder het achterstallig onderhoud, terwijl de woekerprijzen blijven. Verf bladdert af, straatverlichting wordt niet vervangen, en het enige groen dat je in de Veste toelacht, is het groen van het overdadig tierende onkruid. Niet bepaald een beeldkwaliteitplan, als je het mij vraagt. (meer…)

69reacties

Nieuwe Ameideplein en Marktstraat


– PRIMEUR –
De eerste grote tekeningen van het vernieuwde Ameideplein en de Marktstraat zijn nu openbaar. “Nee, definitief zijn ze nog niet, maar we zijn al wel een heel eind” laat het centrummanagement in haar nieuwsbrief weten.
De bocht bij de Ameideflat moet bijvoorbeeld nog worden uitgewerkt. Ook de grote boom op het plein staat nog niet vast. Net als in andere delen van het centrum, is het de bedoeling om in de Marktstraat hangende verlichting te plaatsen. Het is echter nog de vraag of dat technisch mogelijk is. Het is namelijk een grote breedte die daar overspand moet worden en de gevels waaraan de kabels moeten worden bevestigd zijn wellicht niet sterk genoeg.

Hierboven een kleine tekening van het toekomstige Ameideplein. Daarop zie je natuurlijk veel te weinig. Daarom de grote versie (PDF) waarop alles wél goed te zien is. Tip: even vergroten en je ziet meer.
Voormalig centrummanager Peter Tielemans pleitte jaren terug al voor een facelift van dat plein. Die wordt nu mede mogelijk gemaakt dankzij een Europese subsidie. Deze kwaliteitsimpuls is onderdeel van het Centrumplan.
Ondanks de vraagtekens willen we je deze opzet van het vernieuwde Ameideplein en de Marktstraat niet onthouden. Want er is al lang genoeg over de invulling daarvan gespeculeerd. Al was het maar over het (in 2008 afgeschoten) plan voor een parkeergarage onder het plein.

In de reacties hieronder staan updates.

2reacties

Ko: Stop de strijd tussen fysiek & sociaal!


Brand in het land! We verkeren in economisch moeilijke tijden en daar komt niet snel verandering in, dus roept u maarrr: waar o waar mag de bezuinigingshakbijl in? Cultuur, onderwijs, zorg, ontwikkelingssamenwerking.. Natuurrrlijk! Of niet?! Want waarom zien we eigenlijk verhoudingsgewijs meer bezuinigingsmaatregelen in de zachte dan de harde ‘stenen’ sector? Dat vraagstuk hing al een tijdje als een donkere wolk boven mijn hoofd. Een goed glas Chablis en een lichte filosofische overpeinzing later kwam ik tot de volgende conclusie.
Absolute stilte en tromgeroffel a.u.b. Iedereen klaar? Komt ie dan hè: investeringen in de zachte sector verdienen zich niet terug zoals bij woningen, kantoor-, winkel- en bedrijfspanden het geval is. Oh.. Beetje anticlimax zegt u?
Op zich logisch, want fysieke objecten zijn tastbaar en te reduceren tot een monetaire waarde. Het sociale daarentegen is grilliger en laat zich niet op die wijze vertalen. Demografische samenstelling en behoeftepatronen zijn veranderlijk en daardoor onvoorspelbaar. Maar zijn investeringen in sociaal-maatschappelijke relaties, waarden en processen daarmee ondergeschikt en minder waardevol?

Even een intermezzo:
Nieuwe bankjes voor de ingang van een verzorgingstehuis worden niet door ouderen gebruikt ondanks dat zij daar zelf om vroegen.
Twee maanden nadat een groot grasveld opnieuw is ingezaaid, is daarop diagonaal weer een paadje getrapt.
Na jaren staat de schuilhut voor hangjeugd dan eindelijk in de wijk, maar er is geen hond die er onder gaat staan.
En ondertussen kijken ze op het stadskantoor elkaar maar raar aan: “Ze hadden er toch om gevraagd?!” (meer…)

2reacties

Naw en Vruuger CCXXI


Naw de Markt met het Carat 0492 Podium.
Vruuger (1956) was links het klooster St. Aloysius en rechts bioscoop Centraal. Toen was er nog geen Carat 0492 Podium, dat kwam pas in 2008. “Dit podium, eigentijds vormgegeven maar toch volledig passend in het vernieuwde straatbeeld” aldus ondernemersvereniging Carat.

35reacties

Play-offs 040 tegen Helmond Sport


Deze week staat in het teken van de play-offs en derby tussen Helmond Sport en 040. Dinsdag mochten de jongens van eindhoven.dichtbij.nl hun verhaaltje op de weblog schrijven, om hun clubje daarmee moed in te praten. Gisteren schreven ze, stiekem op hun eigen website, weer iets raars. Resultaat: ze verloren met 1-0.
Vandaag legt Dirk hier en bij hen even haarfijn uit hoe het nu écht zit. Zodoende weet iedereen waarom Helmond zondag als overwinnaar uit de bus komt en in de bus gaat. Want deze Helmond Sport supporter in hart en nieren heeft wél verstand van zaken. 

‘We’ spelen deze dagen een tweeluik tegen FC Eindhoven; wat mooi dat de eerder voor dood gehouden derby weer eventjes opleeft. En hoewel kraakhelder is dat Helmond Sport uiteindelijk toch echt gaat winnen, kunnen we wel opmerken dat de clubs dit seizoen behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. De verschillen waren in de competitie miniem. Maar wat moeten wij Helmonders nou van die club uit het Eindhovense vinden? FC Eindhoven, de club waar tot dit seizoen anderhalve man en een paardenkop kwam kijken. De club waar voorheen tijdens de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport toch vooral Helmonders op de tribune zaten. FC Eindhoven, de club die al jaren tevergeefs probeert te parasiteren op stadgenoot PSV. FC Eindhoven, de club die nu plotseling – na een incidenteel succesje – plots met de grote mond voorop staat. FC Eindhoven, dat drieënhalf jaar terug eigenlijk al op sterven na dood was.
Tja, wat te vinden van die club? Ach, niet zo veel. De heren en dames uit die andere stad in Zuidoost-Brabant mogen best even genieten en een grote mond hebben. Dat is helemaal niet erg. U kent immers het spreekwoord: wie het laatst lacht, lacht het best. Want die “blauwwitte storm” waarover men in Eindhoven rept, zal uiteindelijk niet meer dan een zacht zomerbriesje blijken. Zondag is het weer afgelopen met de blauwwitten en mag men zich aan de Aalsterweg opmaken voor nog een jaartje eerste divisie.
Helmond Sport speelt deze week voor de tiende keer nacompetitie sinds 1999. Los daarvan moet opgemerkt worden dat Helmond Sport eigenlijk nooit meedoet voor spek en bonen. Helmond Sport is, met welke selectie ook, vaak dichtbij een stunt geweest. Een paar keer zelfs héél dichtbij: In 2003 speelden we virtueel eredivisie toen we in de finale op 0-1 stonden in en tegen Zwolle. Twee jaar later was het Sparta dat Helmond Sport op de Braak maar ternauwernood van promoveren afhield. En om het dichterbij te halen: ook vorig jaar speelden de roodzwarten de finale, die jammerlijk verloren ging tegen Excelsior. Ik stip maar even één van de redenen aan waarom wij uiteindelijk gaan winnen: De club uit Helmond is een ervaringsdeskundige bij uitstek te noemen. Dat kunnen we van de buren niet echt zeggen. Een oud-Helmondsch spreekwoord luidt ´tienmaal is scheepsrecht´; dit jaar kan, nee gáát het gebeuren. Promotie ligt op de loer.
U bent nog niet overtuigd? Staat u mij toe u wat meer te vertellen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat sportclubs met rode shirts substantieel vaker winnen dan clubs met een ander kleur shirtje. Voor de voetballiefhebbers: bedenk eens hoeveel topclubs in Nederland en in Europa rood in hun shirt hebben. De psychologie van kleuren is niet onbelangrijk: dat werkt! Nu wil het geval dat Helmond Sport haar shirts voor de komende tweestrijd éxtra rood gemaakt heeft… Het kan dus niet fout.
Om een inmiddels lang verhaal kort te maken; het zal Helmond Sport zijn dat zondag aan het welbekende langste eind trekt. Helaas voor de blauwwitte halve man en een paardenkop zullen zij zondag teleurgesteld afdruipen. Maar niet getreurd. Ook in augustus mag FC Eindhoven tegen Helmond Sport spelen als de Helmonders zich in de seizoensvoorbereiding opmaken voor de eerste eredivisiewedstrijd sinds 1984!

Met roodzwarte groet,
Dirk

6reacties

Helmonder gearresteerd ivm zaak-Kelly


Met de aanhouding van 2 mannen denken politie en justitie de ontvoering en verkrachting van de 19-jarige Kelly uit Turnhout grotendeels opgelost te hebben. De verdachten zijn een 41-jarige Helmonder en een 30-jarige man uit Eindhoven. Het onderzoek gaat onverminderd door.
De vrouw werd zondag 1 januari rond 4.30 uur in het Belgische Turnhout in een auto getrokken. Ze werd geblinddoekt en naar een woning gebracht waar het zedenmisdrijf heeft plaatsgevonden. Daarna is de vrouw weer in de wagen meegenomen. Na een korte rit is ze ergens tussen 8.30 en 9.30 uur op de Heuvelstraat in Waalre uit de auto gezet. Het slachtoffer heeft zich daarna bij de politie gemeld, die meteen een onderzoek is begonnen.
Het onderzoek werd uitgevoerd door de Gezamenlijke Recherche in Valkenswaard en de politie in Turnhout, onder leiding van het Openbaar Ministerie in ‘s-Hertogenbosch en het Parket van de Procureur des Konings in Turnhout. Daarbij werd onder meer gebruik gemaakt van het Belgische opsporingsprogramma Telefacts Crime (1 maart) en de Nederlandse tegenhangers Bureau Brabant (5 maart) en Opsporing Verzocht (6 maart). Die televisie-uitzendingen hebben een aantal bruikbare tips opgeleverd.
Er zijn onder meer uitgebreide buurtonderzoeken gehouden in Waalre en in Turnhout, waaruit waardevolle informatie naar voren kwam. Ook tips van oplettende burgers hebben geholpen bij dit onderzoek. De rechercheurs hebben vele uren beeldmateriaal van beveiligingscamera’s bekeken, waarna onder meer enkele honderden kentekens van auto’s werden nagetrokken. Alle tips van getuigen en betrokkenen die zijn binnengekomen, zijn uitgebreid onderzocht en nagetrokken. Technisch rechercheurs van de afdeling FTO hebben uitgebreid (sporen)onderzoek gedaan, onder meer in de woning waar de verkrachting vermoedelijk heeft plaatsgevonden. De politie in Nederland en België heeft tot nu toe naar schatting 1000 uur in het onderzoek gestoken. (meer…)

14reacties

Wie ontwierp dit?


Wat is de voornaam van de ontwerp(st)er van het bovenstaande?


De vraag over de nieuwe burgemeester
kan hier nog beantwoord worden.
—————————————————-

Tussenstand:
4 punten: Ad
3 punten: Els
2 punten: Erik
1 punt:en Jasper de Groot én Angelique én Mark én Willy van Lieshout
1 punt:en én Marc Scheepers én Klorriemorrie
0 punten: ad (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.