juni 2012

8reacties

Helmondse Nieuwjaarsduik gered


“De Nieuwjaarsduik Helmond op 1 januari 2013 gaat door!”
Wellicht vraag je je af wat daar nieuw aan is, tenslotte gaan we daar toch vanuit.
Het nieuws is dat dit allerminst zeker was. Het oude bestuur zocht al een tijd nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. Helaas zonder het gewenste resultaat. Met als jammerlijk gevolg dat de Stichting Nieuwjaarsduik Helmond bijna was opgeheven. Voorzitter Jan Schalks achtte het namelijk niet waarschijnlijk zelf de kar voor de nieuwe duik te trekken.
In mei trof hij echter een vriendenclub die zich graag wilde gaan inspannen om deze traditie voort te zetten. Gelukkig maar, want langzaam aan begon de tijd krap te worden om de Nieuwjaarsduik 2013 te organiseren. Een ‘oude bekende’ binnen de vriendenclub is Geert Blenckers (o.a. voorheen Impact en momenteel Muziekcafé Helmond). Hij en Jan Schalks voerden de eerste gesprekken. De afgelopen weken is binnen de vriendenclub vergaderd en dat leidde tot een volledig nieuw bestuur.

de muts van oud naar nieuw

De papierwinkel is inmiddels bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd en per 1 juli is de overdracht een feit. Met trots kondigen wij nu dus al de Nieuwjaarsduik 2013 aan!
Het komende half jaar gaan we hard aan het werk om aan de vele eisen te voldoen om de duik te mogen organiseren, om voor veel vermaak te zorgen op de dag zelf en de bestaande en nieuwe sponsors enthousiast te maken.
Op 1 januari kunnen de bikkels en waaghalzen onder professionele begeleiding de duik in het koude water van Berkendonk wagen. Na een geslaagde duik zullen de deelnemers een onderscheiding ontvangen. De duikers met de meest originele uitdossing krijgen een extra prijs. Vervolgens kunnen de duikers en de andere gasten gaan genieten van een hapje, een drankje en live-muziek in de verwarmde tent. Een geslaagder begin van 2013 is bijna niet denkbaar.

Tenslotte willen we het oude bestuur onder leiding van Jan Schalks hartelijk bedanken. Voor het bestaan van de Helmondse Nieuwjaarsduik, de professionele opzet van de stichting en voor hun medewerking die de overdracht zo soepel heeft gemaakt.

Bestuur Stichting Nieuwjaarsduik Helmond
Voorzitter Marcel de Beer

oud en nieuw oefenen alvast de aanloop van de Nieuwjaarsduik 2013

22reacties

Schets van het nieuwe winkelcentrum


Hieronder zie je het eerste schetsplan van de uitbreiding van het winkelcentrum. De bedoeling is dat er over een paar jaar wordt begonnen met de bouw.
Het gemeentebestuur is razend benieuwd naar de mening van de Helmonders. Want lang niet alles van het onderstaande plan ligt al vast.

10reacties

Welke straat is dit?


Tot zaterdag 30 juni mag je maximaal 3 antwoorden geven.


De nieuwe-burgemeestervraag
kun je hier nog beantwoorden.
—————————————–

Tussenstand:
4 punten: Ad én Erik
3 punten: Els
2 punten: Mark
1 punt:en Jasper de Groot én Angelique én Willy van Lieshout
1 punt:en én Marc Scheepers én Klorriemorrie én Mien en Pierre Claassen
1 punt:en én Noud
0 punten: ad (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
12reacties

Bouwstop en sloop leegstand kantoren


De overheid, beleggers en bouwers tekenden vanochtend een convenant om iets te doen aan de leegstand van kantoren. Voor onze stad erg belangrijk, want leegstaande kantoorruimtes zijn er in overvloed. Helmond was in 2009 met 28% leegstand zelfs de koploper in Nederland, landelijk was dat 13% in 2009. In 2011 ging het landelijke cijfer omhoog naar 15%, het cijfer van Helmond konden we niet achterhalen.
In het convenant is afgesproken dat in gebieden waar veel kantoren leegstaan een bouwstop komt. Dat betekent dat de gemeente zich moet beheersen met het verkopen van grond voor kantoren. Want nieuwe kantoren veroorzaken leegstaande kantoren elders. Overtollige kantoorgebouwen kunnen gesloopt worden.  Dat zal voor een deel worden betaald uit een nieuw fonds waarin alle partijen geld storten. Tenslotte zal er worden geholpen bij het zoeken naar een andere bestemming voor de leegstaande kantoren.
Wellicht was de gemeente iets te snel met het slopen van het kantoorgebouw van Obragas en zijn we daardoor subsidie uit dat fons misgelopen. Maar er zijn natuurlijk nog voldoende leegstaande kantoorgebouwen. En vanaf vrijdag komt er weer 6000 m2 leegstaande kantoorruimte bij: het belastingkantoor bij het station.

2reacties

Geen witwasserij coffeeshop Carpe Diem


De politie heeft geen bewijs gevonden voor het witwassen door de exploitant van coffeeshop Carpe Diem aan de Noord Koninginnewal. De zaak tegen de 46-jarige John Vosmeer is daarom geseponeerd.
Het Openbaar Ministerie in Den Bosch heeft dat zojuist bekendgemaakt.
De politie arresteerde Vosmeer in mei vorig jaar nadat eerder de administratie van de coffeeshop in beslag was genomen. Hij zat toen enkele dagen vast.

36reacties

Ko: Xperience World


De ervaringen zijn tot nu toe niet al te best. Tot twee keer toe verlengde de wethouder de samenwerkingsovereenkomst omdat de financiering maar niet rond kwam. Je kunt je afvragen hoe hard een deadline nog is. Maar nu écht, belooft de initiatiefnemer ons. Met een flitsende presentatie moest de raad overtuigd worden. Zes dagen per week van 10 tot middernacht is Xperience World geopend en gratis toegankelijk. Jongens en meisjes kunnen de nieuwste games nog voordat ze op de markt verschenen zijn, uittesten. In de hal staat ook een aantal race-simulatoren. Voor bijna 1 euro per minuut waan je je een echte Formule-1 coureur. Hoe jeugd met verslavingsverschijnselen geweerd gaat worden, daar moet nog over na worden gedacht.

GroenLinks heeft altijd kritisch tegenover de plannen gestaan. De raad heeft tot op heden weinig gelegenheid gehad een inhoudelijke discussie over de amusementsvoorziening en de locatie te voeren. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota dienden wij dan ook een motie in. Wethouder gepikeerd; en die gelegenheid tot discussie volgt eind augustus in een commissievergadering. De raad zou juist blij moeten zijn dat investeerders in deze tijden bereid zijn geld te stoppen in onze stad. Maar wat als je nog niemand hebt gesproken die enthousiast is over de ideeën?

13 miljoen moet Xperience World gaan kosten, maar de investeerders hebben het geld bij elkaar en het contract met de gemeente over de aankoop van 3000m2 grond kan nog voor 1 juli getekend gaan worden. We hebben het over een toplocatie. Ik hoop van harte dat ik ongelijk krijg en het een groot succes gaat worden, maar bij een flop zijn we wel weer een groot leeg gebouw rijker en waarvan de grond in eigendom blijft van de financiers. Op zo’n mooie locatie is vast snel weer andere bedrijvigheid te vestigen! Jammer, want het zou mooi zijn geweest als wij ons nieuwe, evenzo markante theater konden eren met deze prachtige zichtlocatie. Gelukkig delen meer partijen deze mening. Zo ook het CDA. Dapper als ze is, heeft ze meermaals, zij het nog niet luid genoeg, een tegengeluid laten horen.

Eind augustus worden de gevoelens van de raad ingewonnen tijdens de zogenaamde voorhangprocedure. Uit beleefdheid, want zoals het er nu naar uitziet, kan de raad op geen enkele wijze meer de uitkomsten beïnvloeden. Of misschien toch wel? De ogen zijn gericht op die ene coalitiepartij.

Ling Ko
Fractievoorzitter

10reacties

Wat is de voornaam van de kunstenaar?


Het bovenstaande is een deel van een kunstwerk gemaakt door een kunstenaar.
Tot zondag 24 juni mag je maximaal 4 antwoorden geven.


De nieuwe-burgemeestervraag
kun je hier nog beantwoorden.
—————————————–

Tussenstand:
4 punten: Ad én Erik
3 punten: Els
2 punten: Mark
1 punt:en Jasper de Groot én Angelique én Willy van Lieshout
1 punt:en én Marc Scheepers én Klorriemorrie én Mien en Pierre Claassen
0 punten: ad (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
40reacties

Kasteeltuinconcerten gaan door dit jaar


De geplande reeks kasteeltuinconcerten gaat deze zomer toch gewoon door, dat werd zojuist bekend gemaakt. De organisatie heeft het veiligheidsplan aangepast en goede maatregelen getroffen om de veiligheid van de vele bezoekers te garanderen.
Burgemeester Fons Jacobs heeft daarom nu de vergunning voor de 7 concerten wel verleend. Bij de eerste 6 concerten wordt uitgegaan van een maximum van 7.000 bezoekers en bij het slotconcert maximaal 10.000 bezoekers. Daarop zijn de veiligheidsmaatregelen zoals in- en uitgangen en de inzet van beveiligers afgestemd. Eerder werd het veiligheidsplan 2 keer niet goed genoeg bevonden door de burgemeester.

Na het elfde, dus ook een twaalfde editie van de Kasteeltuinconcerten. Dit jaar van 6 juli tot en met 17 augustus. Zoals altijd begint de muziek op die vrijdagavonden om 20.30 uur en eindigt om 23.00 uur. De Kasteeltuinconcerten zijn gratis toegankelijk.

Het programma van dit jaar:
vrijdag 6 juli. Orquesta Salsabor (salsa)
vrijdag 13 juli. Splendid (reggae)
vrijdag 20 juli. Amariszi (balkanbeat)
vrijdag 27 juli. Sense (pop)
vrijdag 3 augustus Totolicious (Toto-covers)
vrijdag 10 augustus. een band die gipsy muziek speelt, naam nog niet bekend
vrijdag 17 augustus. Santa Rosa & Friends (covers)

7reacties

De criminaliteit in Helmond


Hoe is het gesteld met de Helmondse criminaliteit?
Wat betreft de vermogensdelicten laten de criminaliteitscijfers zien dat er vaak auto-inbraken en (brom)fietsdiefstal blijven plaatsvinden. Een forse stijging van het aantal woninginbraken in 4 jaar en het aantal aangiften van zakkenrollerij verdubbelde. Diverse scholen (zoals het ROC) huurden extra beveiliging in, omdat steeds meer leerlingen worden bestolen van geld en GSM’s.
Per jaar worden in Helmond ruim 800 geweldsincidenten geregistreerd, 2/3 is straatgeweld en 1/3 betreft huiselijk geweld. Er waren in 2010 zo’n 40 gevallen van gewelddadige straatroof of overval, dat aantal halveerde in de afgelopen 4 jaar. Het uitgaansgeweld blijft al een aantal jaren constant. Maar de horeca weigert systematisch om jongeren van Marokkaanse, Turkse en Oost-Europese komaf binnen te laten. Die hangen vervolgens met elkaar op straat, zorgen voor de overlast en raken met enige regelmaat betrokken worden bij geweldsincidenten. Zie de beschikbare criminaliteitscijfer.van onze stad afgelopen jaren.

Helmond heeft 1 criminele, 2 overlastgevende en 26 hinderlijke jeugdgroepen.
Er zijn verschillende soorten dadergroepen, we noemen:
Overlastgevende en criminele jeugd (250 tot 350 risicojongeren)
Deze groep bestaat 2 leeftijdscategorieën. De echt jonge kinderen (soms vanaf 10 jaar) die tot ’s avonds laat op straat rondhangen en de jeugd van 15 jaar tot in de 20+. Voor een belangrijk deel komen zij uit de Marokkaanse gemeenschap die zich in de wijken steeds asocialer manifesteren. Zij maken zich voornamelijk schuldig aan vermogensdelicten in een groep.
‘Doorgecriminaliseerde’ harde kern (150 tot 250 jongvolwassenen)
Zij zijn tussen de 18 en 35 jaar. Groepsgewijze criminaliteit (toevallig en ad hoc gepland) is bij hen veranderd in serieus geplande en veel doelgerichtere vormen van criminaliteit.
“Er zitten slimme gasten tussen. Ze saboteren met alle gemak mooie alarmsystemen. Cijfercombinaties hebben ze zo uitgewist. Sommigen hebben ook behoorlijk werk bij een telecom- of een verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld. Ze weten wie waardevolle spullen heeft verzekerd en weten alles van alarmsystemen” aldus een rechercheur.
Deze harde kern houdt zich bezig met woninginbraak of auto-inbraak, overvallen, bedrijfsinbraken en gedwongen prostitutie (loverboy praktijken). (meer…)

96reacties

Blanksma wordt de nieuwe burgemeester


Elly Blanksma wordt de nieuwe burgemeester van Helmond. De gemeenteraad besloot zojuist dat zij Elly Blanksma zullen voordragen als de opvolger van burgemeester Fons Jacobs. Vervolgens zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties officieel besluiten dat zij de burgemeester van Helmond wordt. Wanneer dat precies gebeurd, is nu niet aan te geven.
Voorafgaand aan deze extra openbare raadsvergadering vanavond was er een besloten deel dat om 19.00 uur begon. Daarin werd de vertrouwenscommissie aan de tand gevoeld over hun keuze. Dat besloten deel liep plusminus 40 minuten uit.

Waarom Elly Blanksma
“De gemeenteraad heeft geoordeeld dat mevrouw Blanksma-van den Heuvel een mensen-mens is, een verbinder met een open gezicht en makkelijk toegankelijk. Zij heeft een langjarige bestuurlijke ervaring in de provincie Noord Brabant en in het parlement. Voorts heeft zij een uitstekend netwerk op die plaatsen waarvoor dat van belang is voor Helmond, zij is een ambassadrice. Mevrouw Blanksma-van den Heuvel is afkomstig uit het bedrijfsleven, met een bedrijfseconomische opleiding en diverse functies in het bankwezen. Ze straalt uit dat zij trots is op Helmond en dat zij trots is burgemeester te mogen worden van Helmond. De gemeenteraad is er van overtuigd dat zij, gegeven haar achtergrond, de vaardigheden die behoren bij het ambt van burgemeester zich snel eigen zal maken. Mevrouw Blanksma is een gepassioneerde vrouw, daadkrachtig, een sterke persoonlijkheid met een open blik op communicatie” aldus de gemeente.

Wie is Elly Blanksma?
Zij werd geboren in Helmond op 24 september 1959, is gehuwd en heeft 2 kinderen en woont nu in Eindhoven. Elly Blanksma is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Daarvoor werkte zij bij de Rabobank. In de Tweede Kamer houdt zich bezig met het beleid rond levensloopregeling, administratieve lasten, midden- en kleinbedrijf en toezicht financiële markten.
Zij is de financieel specialist van het CDA en staat op nummer 4 van de CDA-kandidatenlijst voor de aankomende landelijke kamerverkiezingen.
Voor wie haar in de maximale grootte op de weblog wil zien.

In de reacties hieronder staan updates.

8reacties

Janssen: Helmond in 2030


Alle politieke partijen in onze stad houden zich bezig met hun visie op onze stad voor het jaar 2030. Iedereen heeft zo haar eigen visie hoe de stad er dan uit zou moeten zien. Ook binnen de kring van D66 Helmond zijn we hiermee aan de slag gegaan. Onze mensen van RF, Noureddine Zarroy en Martijn van Stratum zijn aan de slag gegaan. Met ons steunfractielid Maarten van Bree en andere actievelingen uit onze achterban heeft dit geleid tot een creatieve invulling van de stadsvisie.
Uitgangspunt voor D66 Helmond is hierbij geweest een vertaalslag te maken van onze landelijke richtingwijzers naar de lokale situatie. We hebben stilgestaan bij de uitgangspunten:

  • kijk verder van de stadsgrenzen;
  • vertrouw op de eigen kracht van mensen;
  • is duurzaam en groen;
  • trots op eigen identiteit en
  • beloon prestatie en deel de welvaart.

Uitgangspunten, verdeeld over de velden ‘wonen’; ‘werken/leren’ en ‘ontspanning’; welke volgens D66 een goede basis vormen om te kijken naar een mooie toekomst van onze stad.

In het inspiratieboekje ‘de toekomst verkend’ van het College van B&W komen een zevental thema’s aan bod die door D66 meegenomen zijn in haar uitwerking van de stadsvisie 2030.
In het oog springt de ruime aandacht voor ‘de kracht van de samenleving’. Iedereen in onze stad wordt geacht mee te doen maar wel op basis van eigen keuzes en eigen verantwoordelijkheid. De inwoners van onze stad mogen ook aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid en hun eigen kracht.
Ook het onderdeel ‘economie en arbeidsmarkt’ komt ruim aan bod. Economische groei, met veel aandacht voor duurzaamheid en goede scholing zijn van groot belang voor onze stad. Helmond zal ook in 2030 een aantrekkelijke stad zijn om te wonen en te werken.
Voor D66 is ook ‘de veranderende overheid’ een belangrijke zaak. Samenwerking met andere gemeenten zal steeds belangrijker worden en dit zal moeten gebeuren in een situatie die voor iedereen kansen en mogelijkheden biedt. De toegankelijkheid van de overheid en het bestuur blijven punten van blijvende aandacht.

D66 Helmond heeft er bewust voor gekozen om haar visie op Helmond 2030 niet uit te dragen in een veelheid aan woorden en zinnen. Ze heeft gekozen voor een zgn. matrixmodel gebaseerd op de eerder genoemde uitgangspunten en thema’s. D66 Helmond wil ook niet dat er sprake zal zijn van een ‘dichtgetimmerd verhaal’ maar dat er richting gegeven wordt. Richting die ook in de toekomst, pragmatisch en rekening houdende met de actuele situatie nader vorm gegeven kan worden.

Benieuwd naar de visie van D66 op Helmond 2030 ? Ga dan eens naar www.d66helmond.nl.

Maarten Janssen
Raadslid

18reacties

GGG: Draaiorgelkoorts


Al jaren staan ze ter discussie. De monumentale draaiorgels van Helmond. Deze prachtige draaiorgels die tot ons Helmondse culturele erfgoed behoren hebben nog steeds geen vaste plek gekregen. Ze zwerven als ware troubadours door het Helmondse. Binnenkort moeten ze ook weer hun huidige stek, de Gaviolizaal verlaten.
Net als de gemeente Helmond zijn ze besluiteloos op zoek naar een vast museaal heim. Het wordt tijd om voor eens en voor altijd, desnoods met grote tam tam en veel fanfare, een vaste stek voor deze prachtige orgels te organiseren en garanderen?
Naar het schijnt is de gemeente volop op zoek. Maar voorlopig wil het nog steeds niet lukken. De grote vraag wordt langzamerhand: Wie draait wie nu eigenlijk een rad voor ogen? De gemeente zijn inwoners of de inwoners de gemeente? Hoe dan ook, de financiën schieten vooralsnog tekort. Gelukkig heeft de gemeente altijd een oplossing op de achterhand. Het slaat de handen ineen met de toekomstige exploiteur van de nog te bouwen Gamehal. Samen hebben ze een ingenieus plan bedacht. Een plan dat in ieder geval geen zand meer zal strooien in de raderen van financiering.

om te zien met welk middel de financiering wordt rondgebreid.

4reacties

Naw en Vruuger CCXXIII


Naw zie je de kruising van de Steenweg, Kromme Steenweg en Christinalaan.
Vruuger (1929) was de Christinalaan er nog niet. Prinses Christina was immers nog niet geboren, maar ook omdat het café Het wapen van Helmond daar zat.

38reacties

Xperience World is definitief


– PRIMEUR –

Het is nu zeker. Xperience World komt op het Obragas-terrein tegenover het Havenplein. Gisteravond werd bekend gemaakt dat Arno Geul, de initiatiefnemer, de benodigde miljoenen nu bij elkaar heeft gekregen.
Daarmee is het in feite definitief dat deze publiekstrekker (jaarlijks een half miljoen bezoekers) er komt. Formeel moeten de handtekeningen nog worden gezet en wordt de gemeenteraad nog geraadpleegd. Maar daar worden geen moeilijkheden meer verwacht. Overleg met de raad is volgens B&W overigens niet eens nodig omdat Xperience World past in het bestemmingsplan en de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.
Naast het megacomplex Xperience World (voor games, food and fun) zou het nieuwe definitieve theater mogen komen. Er is voldoende ruimte op het voormalige Obragas-terrein, zo liet wethouder Peter Tielemans weten.

2reacties

GGG, Helmonder won die jackpot


Iedereen was op zoek naar de man die dit weekend in Holland Casino Eindhoven de grootste jackpot ooit won. De weblog zocht net zo hard mee omdat we getipt waren dat het een Helmonder was.
Geld noch moeite werden gespaard. Gelukkig mét resultaat: We got him! Gisteren vonden we hem in een warm zonnig oord.

voor een tevreden man.

4reacties

Rieter: bezorgd over kaalslag


Vooropgesteld, ik ben een optimist en ‘haw’ van ons ‘Hellemond’! Zo heb ik recentelijk nog héél positief gedroomd over hoe Helmond in de stadsvisie van Helder Helmond er in 2030 zou kunnen uitzien. Maar er zijn toch een aantal ontwikkelingen die mij zorgen baren. Eerder schreef ik al over de lege plekken die er in het centrum ontstaan zijn door de aanstaande sloop van ’t Speelhuis en het inmiddels gesloopte complex van Obragas. Maar er zijn én komen nog meer plekken bij! De hoek Heistraat-Marktstraat is al plat en binnen afzienbare tijd komt daar de omgeving Matthijs Vermeulenstraat bij. De eerste woningen zijn al dichtgeplankt en dat bevordert niet de leefbaarheid van die wijk máár is óók geen visitekaartje voor de bezoekers van ons centrum! Eind van het jaar sluit de Gaviolizaal en binnenkort verhuist de ernaast gelegen sportschool naar het oude postkantoor aan de Watermolenwal. Dan gaat ook dat complex tegen de vlakte. En wat gaat er dan bijvoorbeeld gebeuren met onze karakteristieke monumentale draaiorgels? Pogingen van Helder Helmond om deze unieke collectie in de culturele hotspot Cacaofabriek onder te brengen haalden het niet. Nu gaat zelfs het hardnekkige gerucht dat ze naar een plek buiten Helmond gaan! Máár ze blijven wél eigendom van de gemeente, zo stelde het college. Verder zullen volgend jaar, wanneer de nieuwe sporthal op Suytkade gereed is, ook de kegelbanen, na 100 jaar!, uit Helmond verdwijnen; maar dan wel definitief. Er is geen plek voor oftewel geen politieke wil. Deze eeuw werd met het overbrengen van ons archief naar Eindhoven al onze ziel verkocht. En eerder verdween een paar jaar geleden al V&D uit Helmond. En aan dat rijtje wordt binnenkort het belastingkantoor aan het Stationsplein toegevoegd. Het kantongerecht is al weg of gaat ook weg. En zo gaat ook het UWV uit Helmond vertrekken. Al met al verdwijnt er in Helmond de laatste én komende tijd wel erg veel. Ikzelf vind dat je pas moet slopen als nieuwbouw zeker is. Anders kun je beter tijdelijk herbestemmen. Maar zoals in mijn inleiding al gesteld, ik blijf een optimist. Ondanks de stagnerende bouw vanwege de aanhoudende financiële en economische crisis, zijn er echter ook lichtpuntjes. De bouw van Fitland op Suytkade is onlangs gestart. En ook op de automotive-campus aan de Europaweg zijn bouw-contracten getekend. Maar ik mag toch wel bezorgd zijn over de kaalslag?

Michael Rieter
Fractievoorzitter

Door technische problemen
staat deze column er 2 dagen later op.

DAFje dolt Duitsers bij Helmond Sport


Het Europees Kampioenschap voetbal zorgt voor een stijging in oranje EK-auto’s die op Markplaats worden aangeboden. Auto’s waarmee oranje-fans in stijl door de straten kunnen na elke Nederlandse overwinning.
Om het Nederlands Elftal een hart onder de riem te steken speelde Marktplaats de winnende goal na van Marco van Basten tegen Duitsland in 1988 met te koop aangeboden voertuigen. Een oranje Dafje uit 1955 liet hierbij een selectie van blitse Duitse nieuwkomers de hielen zien.
Plaats van handeling was gisterochtend het stadion van Helmond Sport, de scheidsrechter van dienst de Helmonder Niels van den Hoven.

Fotograaf: Roy Beusker

10reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?De nieuwe-burgemeestervraag
kun je hier nog beantwoorden.
—————————————–

Tussenstand:
4 punten: Ad én Erik
3 punten: Els
2 punten: Mark
1 punt:en Jasper de Groot én Angelique én Willy van Lieshout
1 punt:en én Marc Scheepers én Klorriemorrie én Mien
0 punten: ad (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
14reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?


Vandaag (vrijdag 8 juni) maximaal 2 antwoorden per deelnemer.


De nieuwe-burgemeestervraag
kun je hier nog beantwoorden.
—————————————–

Tussenstand:
4 punten: Ad én Erik
3 punten: Els
1 punt:en Jasper de Groot én Angelique én Mark én Willy van Lieshout
1 punt:en én Marc Scheepers én Klorriemorrie én Mien
0 punten: ad (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.