september 2012

1reactie

Project Buiten Om (19): Compensatie


Het is even geleden dat ik berichtte over ontwikkelingen rondom het wijkontwikkelingsplan Helmond West. Dat heeft als reden dat de ontwikkelingen mij onlangs ook persoonlijk troffen. De impact die dit heeft gehad op mijn schrijven is groter geweest dan ik dacht. Het was noodzakelijk om even afstand te nemen.

In het voorjaar van 2012 had ik een gesprek met de coördinerend wethouder Helmond West over de compensatie voor garageboxhouders van woCom. De Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM had namelijk geconstateerd dat er met twee maten gemeten wordt voor wat betreft de compensatieregeling aan garageboxhuurders, die hun garages gesloopt zien als gevolg van de aanleg van de Kasteelherenlaan. Huurders van garageboxen van particulier Verbakel worden WEL gecompenseerd, huurders van garageboxen van woningbouwvereniging woCom NIET.

De gemeente Helmond verstrekt aan 80 garageboxhuurders van Verbakel, een compensatie van 750 euro per garagebox. De 18 garageboxhuurders van woCom ontvangen niets. Zij kloppen op hun kin. Navraag hierover bij projectmanager Kasteelherenlaan / Goorloopzone en bij coördinerend wethouder Helmond West, geeft geen bevredigend antwoord. Zij verwijzen mij door naar woCom.

Navraag bij de Teamleider Leefbaarheid woCom geeft ook geen bevredigend antwoord. In het Sociaal Plan dat is afgesloten met de vier woningcorporaties in Helmond en met het platform Helmondse Bewonersorganisaties staat niets vermeld met betrekking tot vergoedingen van garageboxen. Ook komen de garageboxhuurders van woCom niet in aanmerking voor een nieuwe garagebox. Die zijn simpelweg op korte termijn niet voorradig. Als ik de wethouder aanspreek op het feit dat gemeente Helmond kartrekker is in het Wijkontwikkelingsplan Helmond West en daarmee ook eindverantwoordelijk voor compensatieregelingen, belooft de wethouder navraag te doen bij woCom.

De uitkomst van het gesprek moet ik twee weken later zelf achterhalen. Helaas is er geen geld beschikbaar voor de gedupeerde garageboxhouders van woCom want er is geen compensatieregeling opgenomen in het Sociaal Plan. De Gemeente Helmond wil de compensatie ook niet voor haar rekening nemen. Zij is bang een precedent te scheppen voor toekomstige ontwikkelingsprojecten.

(meer…)

7reacties

Naw en Vruuger CCXXIX


Naw zie je de Margrietlaan. Daar vierde Bakkerij Morssink vandaag en gisteren hun 50-jarig jubileum. Ook in hun zaak in de Ameidestraat is het feest natuurlijk.
Vruuger (1962) begonnen Jan en Corry Morssink (de ouders van de huidige eigenaar) in de Margrietlaan een kleine levensmiddelenwinkel. Het banket maakten ze zelf, elders werden brood en de andere levensmiddelen ingekocht. Vruuger zaten in de straat ook een schoenmaker, slager, postkantoortje en groentenboer, Naw niet meer.

5reacties

Q&A Verspreiding van de Stadsgids


Zojuist stelde GroenLinks schriftelijke vragen aan het college van burgemeester over de verspreiding van van de Stadsgids. De aanleiding daarvoor was het antwoord op deze vraag in onze kenniskwis. Hieronder hun vragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn worden die integraal bij de reacties geplaatst.

Vorige week maandag 17 september heeft burgemeester Jacobs het eerste exemplaar van de nieuwe Stadsgids 2012-2013 gepresenteerd. Volgende week wordt de gids huis-aan-huis verspreid. Wij menen dat de Stadsgids nuttig en informatief is, maar kunnen ons indenken dat vele huishoudens daar geen gebruik van zullen maken en eerder een zoekmachine op internet raadplegen (vergelijk de landelijke discussie over de ongevraagde huis-aan-huis verspreiding van De Telefoongids). Met een oplage van 39.700 exemplaren komt er in totaal 12.307 kg papier aan te pas bij de productie (zie ook De weblog van Helmond d.d. 25 september). Ondanks dat er deels gebruik wordt gemaakt van gerecycled papier is de oplage en wijze van verspreiding ons inziens niet bepaald milieuvriendelijk.
Wij zouden dan ook het voorstel willen doen om in de toekomst een oplage te hanteren die afgestemd is op de vraag van huishoudens. Zo zouden huishoudens na berichtgeving in de Trompetter op aanvraag per e-mail of antwoordkaart de Stadsgids kunnen ontvangen. Daarnaast zou de Stadsgids, zoals vele andere omvangrijke stukken, ook digitaal via de gemeentelijke website te raadplegen moeten zijn. Hiermee kan bespaard worden op papier en wordt het milieu ontlast.

 1. Deelt het College onze mening dat de oplage en wijze van verspreiding van de Stadsgids niet milieuvriendelijk is?
 2. Is het College bereid in de toekomst de voorgestelde werkwijze te hanteren opdat Helmond zich een duurzame stad toont?
26reacties

Hoeveel kilo papier?


Volgende week wordt de nieuwe Helmondse Stadsgids huis-aan-huis bezorgd.

Hoeveel kilo (afgerond in hele kilogrammen) wegen al die nieuwe gedrukte stadsgidsen samen?

We hebben ze niet allemaal tegelijk gewogen hoor. Het aantal kilo hebben we bepaald door de hele oplage te vermenigvuldigen met het gewicht van 1 gids.
Elke deelnemer mag slechts 1 antwoord geven. Je kunt antwoorden tot woensdag 26 september om 23.59 uur. Gaf niemand dan het goede antwoord (wat ons aannemelijk lijkt), dan gaat er 1 punt naar de persoon die als eerste het aantal kilogram gaf dat het dichtst bij het juiste aantal ligt.
Een gokje wagen heeft dus zin.


Tussenstand:
5 punten: Erik
2 punten: Mark
1 punt:en Arjen én Thom én Michiel van Geel én RoelAdriaans
0 punten: Ad (met 2 minpunten gestart)


Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
7reacties

Van der Pijl: Verkiezingsuitslag


Wie een tiental jaar geleden had gezegd dat de VVD in Nederland de grootste partij zou worden zou meewarig aangekeken zijn. Wie zou hebben gezegd dat de VVD in Brabant de grootste partij zou worden zou niet goed snik worden verklaard. Wie zou hebben verklaard dat de VVD in Helmond, de voormalige industriestad met laaggeschoolde arbeiders, de grootste partij zou worden zou wellicht naar een kliniek voor psychiatrisch patiënten worden gebracht. Toch bleek het waarheid na de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Bewondering, verbazing, ongeloof en verslagenheid strijden om de hoofdgedachte in menig hoofd van niet-VVD-stemmers en leden van andere partijen.
In de turbulente (media)strijd om het premierschap, het torentje, en het worden van de grootste partij is ook de PvdA veel groter geworden dan de peilingen een paar maanden geleden deden geloven. De strijd om de grootste te worden ging duidelijk ten koste van de linker en de rechterflank van het Nederlandse politieke spectrum. SP en PVV leverden veel in ten opzichte van bestaande en in peilingen gemeten Kamerzetels. Voor Erik de Vries vind ik dat oprecht jammer.
De krantenkoppen schreeuwden dat de kiezer had gekozen voor het midden. Maar is dat zo? De traditionele middenpartij CDA verloor fors, de redelijk alternatieve middenpartij D66 won slechts licht (t.o.v. eerdere peilingen). De grote winst van VVD en PvdA laat zich gemakkelijk verklaren als de wens van veel kiezers om ofwel rechts, ofwel links aan de macht te willen. Rechts vestigde de hoop op Rutte, links vestigde de hoop op Samsom.
De formatiepoging van VVD en PvdA is een logische. Zij zijn de partijen die veel extra steun van kiezers kregen, samen hebben ze een meerderheid in de Tweede Kamer, andere combinaties van partijen tot vorming van een kabinet lijken schier onmogelijk.
Maar het is ook een zeer onlogische gezien de eerder genoemde strategische stemmen voor links danwel rechts. Ook programmatisch liggen de verschillen voor het oprapen. Anders dan voor de vorming van het paarse kabinet in 1994, toen VVD en PvdA met D66 samen al lang tevoren gesprekken hielden over wat hen bond en wat ze gezamenlijk zouden kunnen bereiken, zijn de tegenstellingen in de afgelopen verkiezingscampagne aangescherpt.
(meer…)

21reacties

Q&A WC Brouwhorst


De SP stelde zojuist schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het verdwijnen van ING en PostNL uit winkelcentrum Brouwhorst. Vandaag plaatsen wij hieronder hun vragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding. Later volgen de antwoorden (Answers) van het college. Zodra die bekend zijn worden die antwoorden in zijn geheel bij de reacties geplaatst.

De SP maakt zich al langer zorgen over het verdwijnen van voorzieningen uit de wijken. Bibliotheekfilialen zijn gesloten, banken hebben zich teruggetrokken en zelfstandige postkantoren zijn in heel Helmond niet meer te vinden. Daarvoor in de plaats zijn op sommige plaatsen agentschappen en balies teruggekomen, zoals in winkelcentrum Brouwhorst. Nu dreigen ook deze te verdwijnen. Het voorzieningenniveau voor de wijken loopt daarmee nog verder terug, wat ook een bedreiging betekent voor de lokale ondernemers. Zij zullen hiermee ook te maken krijgen met een terugloop van klandizie en leegstand van winkels kunnen we op sommige plaatsen al duidelijk merken.
Winkelcentrum Brouwhorst bedient twee wijken, Rijpelberg en Brouwhuis, met in totaal ruim 17.500 inwoners: meer dan een fors dorp als bijvoorbeeld Asten. Wat de SP-fractie betreft moeten die inwoners kunnen rekenen op een levendig winkelcentrum met voldoende voorzieningen. Zij hebben daarom de volgende vragen aan het college:

 1. Was u op de hoogte van het feit dat ING en PostNL voornemens waren hun agentschap in de zaak van Gerrit & Klazien te sluiten? Zo nee, waarom niet?
 2. Zo ja, heeft u pogingen ondernomen om deze sluiting te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
 3. Weet u of PostNL en / of ING voornemens hebben om een balie elders in het winkelcentrum onder te brengen, bijvoorbeeld bij een supermarkt, conform hun wens om te vestigen in een winkel met ruimere openingstijden?
 4. Deelt u onze zorg dat deze verschraling van het niveau van voorzieningen niet goed is voor de ontwikkeling van het winkelcentrum en negatieve gevolgen kan hebben voor de omzet en het bestaan van de lokale ondernemers? Kunt u uw antwoord toelichten?
 5. Bent u bereid om in gesprek te gaan met ING en PostNL, met als doel om de door hen geboden diensten te behouden voor het winkelcentrum en de inwoners van de wijken Rijpelberg en Brouwhuis? Zo ja, wilt u ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen? Zo nee, waarom niet?
11reacties

8 Duizend gestolen fietsen is te veel!


Jaarlijks wordt er in Helmond zo’n 1000 keer aangifte gedaan van fietsdiefstal. Naar schatting worden er zo’n 8 duizend per jaar gestolen. Om het aantal fietsdiefstallen in de stad terug te dringen, gaan de politie, stadswacht en gemeente samenwerken.
De politie gaat meer controleren, vooral op plekken waar veel fietsen gestolen worden. In uniform, maar ook door politiemensen in burger en soms met een ‘lokfiets’. Het doel hiervan is om fietsendieven op heterdaad te betrappen. Wie fietsendieven aan het werk ziet, kan dit doorbellen aan de politie (telefoonnummer 0900-8844).
De stadswacht gaat op pad met een zogenaamde fietsdiefstal reader. Daarmee kunnen zij gestolen tweewielers te herkennen en op sporen. De reader herkent het framenummer of een code (tag) in het fietsslot of frame. Mits de gedupeerde eigenaar van de fiets aangifte deed, anders weet de reader niet dat de fiets van diefstal afkomstig is. Het doel is om de gesloten fiets terug te bezorgen bij de rechtmatige eigenaar en te voorkomen dat het rijwiel wordt doorverkocht (heling).
Binnenkort start de gemeente een bewustwordingscampagne. Op 6 plekken waar veel fietsers passeren, komen waarschuwingsfietsen met informatiebord die fietsers attenderen op het risico van diefstal van hun tweewieler. Enkele ‘fietsendieven’ spreken de bezoekers van het centrum aan en wijzen hen op deze risico’s. Ook delen zij kortingsbonnen uit voor fietssloten. Tot slot zijn er graveerteams die gratis het framenummer in de fiets graveren.
De laatste jaren heeft gemeente Helmond al flink geïnvesteerd in de uitbreiding en verbetering van de fietsenstallingen in Helmond.
In Nederland werd in 2010 ruim 120 duizend keer aangifte gedaan van de diefstal van een fiets, ruim 10 duizend meer dan het jaar daarvoor. Slechts 1 op de 25 werd daarvan door de politie opgelost. Naar schatting worden er in Nederland jaarlijks bijna een miljoen van de 18 miljoen fietsen gestolen. Gegeven dat er in Helmond zo’n 1000 keer aangifte wordt gedaan, zou dat betekenen dat er jaarlijks zo’n (8 maal 1000 = ) 8 duizend fietsen gestolen worden.
Zelf kreeg de weblog eind augustus een foto binnen van 2 fietsendieven, helaas bleek de gedupeerde eigenaar/eigenaresse zich niet te melden.

In de reacties hieronder staan updates.

14reacties

Sloop stationsgebouw gestart


Sinds vandaag wordt het huidige NS-stationsgebouw officieel gesloopt. Maar de enthousiaste aannemer kon blijkbaar niet wachten: gistermiddag werd aan de voorzijde de overkapping met de karakteristieke rode balken al neergehaald. Zie de onderstaande foto’s die Henry en Huub gisteren maakten.
Als omwonenden hebben zij een VIP-plaats, maar “de boeken en glazen staan soms te dansen in de kasten” aldus 1 van de 2 fotografen. Zij gaan de sloop van NS-station Helmond vastleggen zodat de rest van Helmond het ook goed kan zien. Die foto’s komen in de reacties hieronder.
Niet elke Helmonder was content met de architectuur van het huidige NS-station. Met weemoed werd wel eens verwezen hoe het Vruuger was. Hoe het nieuwe stationsgebouw zal worden? Het ontwerp wordt in het najaar bekend. In de tussentijd is er een tijdelijk station.

Naw en Vruuger CCXXVIII


Naw de Pastoor van Leeuwstraat met rechts Wijkhuis Bredeschool De Fonkel. Je kijkt richting de St. Jozefkerk aan het Tolpostplein.
Vruuger (jaren 30) heette deze straat de Tolpoststraat. De kerk met toren stond er al. De woningen waren van woningbouwvereniging De Hoop. Rechts was de speelplaats van de Sint Jozefschool.

14reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?Tussenstand:
5 punten: Erik
2 punten: Mark
1 punt:en Arjen én Thom én Michiel van Geel én RoelAdriaans
-1 punt:en Ad (met 2 minpunten gestart)


Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
1reactie

Ko: De kracht van Helmond


De astronomische herfst staat weliswaar voor de deur, maar wat hebben we kunnen genieten van een heerlijke toegift van de weergoden het afgelopen weekend! Niemand hoefde zich te vervelen, want er was dit weekend van alles te beleven in onze stad.

Zo sloot Haw Ut Hellemonds dit weekend hun dialect10daagse “Haw Ut Hellemonds Wèèk” af met verschillende activiteiten die geheel in het teken stonden van het gesproken Helmondse dialect. Zaterdag konden bezoekers en passanten onder andere genieten van straattheater op de Mert. Zij die praatjes hadden konden terecht in het zeevercafé. ’s Avonds vond in de Gaviolizaal “Hellemond drèèijt dur” plaats, een Helmondse variant op het bekende actualiteitenprogramma “De Wereld Draait Door”. En ook zondag was er van alles te doen en werd de tiendaagse tot slot feestelijk afgesloten in de Warande.

Dit weekend vond ook Festival Impact plaats, alweer voor de zevende keer. Als een van de personen die ooit aan de wieg van dit evenement heeft gestaan, ben ik ontzettend trots op de manier waarop het festival zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld! Impact is volwassen geworden, want wat stond hier een professioneel evenement! Zaterdag kon de jeugd genieten van dancemuziek en zondag waren zowel jong als oud welkom. Er was theater, dans, kunst, muziek en vooral heel veel gezelligheid. Duizenden Helmonders waren naar de Kasteeltuin getrokken en genoten zichtbaar.

Dergelijke evenementen draaien natuurlijk niet vanzelf. Achter elk evenement zit een geweldige organisatie en vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om de stad een stuk gezelliger, leefbaarder en bruisender te maken. Hierin ligt wat mij betreft werkelijk de kracht van Helmond. Ook het bedrijfsleven en organisaties die een bijdrage doen verdienen uiteraard een vermelding. Chapeau, samen zetten jullie Helmond op de kaart!

Voor ik afsluit wil ik ook nog iets over World=U vertellen, een internationale jongerenbeweging die belangrijke mondiale issues op een positieve manier onder de aandacht brengt van mensen uit het bedrijfsleven en de politiek. Ook Helmond kent een World=U team bestaande uit een groepje enthousiaste jongeren dat binnenkort een ideeënwedstrijd lanceert om Helmond nóg leuker, bewuster en duurzamer te maken. Houd dus ogen en oren open!

Ling Ko
Fractievoorzitter

16reacties

Wat is haar voornaam?Tussenstand:
5 punten: Erik
2 punten: Mark
1 punt:en Arjen én Thom én Michiel van Geel
-1 punt:en Ad (met 2 minpunten gestart)


Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
26reacties

Meisje en jongen van 13 vermist


Omdat Kyra & Yunus na 72 uur nóg niet terecht zijn, staat dit item nu hier.
Updates zullen vanaf nu in de reacties plaatsvinden.

Woensdagmiddag 12 september:
Sinds dinsdag 11 september wordt de 13-jarige Kyra van Rijt uit Helmond vermist. Ze is van huis weggelopen. Krya zei naar school te gaan maar is daar nooit aangekomen. Thuis liet ze een briefje achter met de tekst dat ze een tijdje weg ging. Kyra werd rond 10.00 uur voor het laatst gezien.
Kyra (zie de foto’s hiernaast) is 1.60 meter, blank, heeft een stevig postuur, blauw/groene ogen, donker blond lang haar en een beugel in haarmond. Zij droeg een lange broek met grote zakken, met goudkleurige glitters, roze vest, t-shirt en lage bootsschoenen. Ze rijdt op een roze fiets, samen met de hieronder vermelde jongen.
Tevens vermist is Yunus Pandal, een 13-jarige jongen. Hij is 1.65 meter, heeft een stevig postuur, blank, grijs/blauw ogen en donker kort haar. Hij draagt een lichtblauwe spijkerbroek, zwart shirt, zwart vest met wit en rode strepen op de mouw, zwarte pet met wit embleem, zwarte bril en verplaatst zich op een zwarte omafiets.
Foto-update om 17.15 uur:
Kyra en Yunus samen op de foto:

(meer…)

2reacties

Naw en Vruuger CCXXVII


Naw zie je links de groenteboer “Bertje Manders”. In het rechter deel van dat pand aan de Dorpsstraat in Stiphout zit sinds vorig jaar een schoenenwinkel,
dé Outlet Shoes and More genaamd.
Vruuger (1990) zat Bertje er ook al, want die zat daar in 1969 in ieder geval al. Rechts zat toen de ABN, de aankomende helft van De Bank. In 1991 fuseerde de ABN en de AMRO Bank en ontstond ABN AMRO.

9reacties

De nieuwe inrichting Speelhuis-terrein


– PRIMEUR –
Het ontwerp van ‘t Speelhuis-terrein is nu wel bekend, het wordt een plein met bomen. De impressies en tekeningen:


Als je het bovenstaande in het grootst mogelijke formaat wilt zien, kijk hier (pdf). Je ziet de tijdelijke herinrichting van het terrein waar ooit ‘t hele Speelhuis stond. Die is nodig omdat dat terrein nog zeker nog enkele jaren braak zal liggen voordat duidelijk is wat er zal komen. Om die reden gaat de gemeente het terrein fatsoeneren en betrekken bij ‘de centrumbeleving’.
Het ontwerp volgt de contouren van het gebouw van ‘t Speelhuis. Het toegepaste materiaal bestaat uit vliegerstenen. In het midden op het plein komen een aantal bomen die de belijning van de theaterzaal volgen en de paalwoningen suggereren. De afdeling Ruimtelijke Ordening en Verkeer van de gemeente maakte dit ontwerp.
Over het aanvankelijk concept is overlegd met Abel Blom, de zoon van de architect van ‘t Speelhuis Piet Blom. Volgens de gemeente vond hij het een erg leuk idee. Op zijn suggestie is de bomencirkel in het ontwerp gebracht. Het idee is ook besproken met de exploitanten van lunchroom Komma (in de bieb) die er ook content mee zijn.
Op dit moment wordt het ontwerp besteksgereed gemaakt. De kosten van de herinrichting worden betaald uit de voorziening Stedelijke Vernieuwing Centrum. Het werk zal zo veel als mogelijk is, direct uitgevoerd worden nadat de sloopwerkzaamheden gereed zijn. Wanneer dat precies is, is moeilijk in te schatten. Het gebouw wordt eerst tot aan het begane grond niveau gesloopt. Vervolgens gaan verzekeringsexperts bepalen of de begane grondvloer ook total loss is en verwijderd moet worden. Met de gemeenteraad is afgesproken dat de fundering en de heipalen voorlopig blijven zitten totdat er meer duidelijkheid is over het nieuwe theater en de definitieve bestemming van het terrein.

Janssen: En nu vooruit !


Het belangrijkste doel van een politieke partij is natuurlijk om haar plannen en idealen uit te voeren. Politieke partijen hebben immers programma’s waarin ze vertellen hoe ons land, onze provincie en/of onze stad eruit moet zien. Het is helder dat je meer van je plannen kunt realiseren als je groter bent dan andere partijen, want uiteindelijk beslist een meerderheid. Daarom kun je ervoor kiezen om samen te gaan werken met anderen om zo dus meer van je plannen uit te kunnen voeren.

In maart 2010 heeft D66 die keuze gemaakt. De twee fractieleden van D66 zijn gaan samenwerken met SDOH en Helmondse Belangen. Deze fractie heeft acht raadsleden, drie burgercommissieleden en zit met twee wethouders in het College van B&W. Onlangs heeft ons steunfractielid Maarten van Bree onderzocht hoeveel we van ons oorspronkelijke programma bereikt hebben. Hij heeft onze verkiezingsfolder met concrete punten uit 2010 genomen en die vergeleken met de mid-term review van het College van B&W. De uitkomst is dat bijna 60% van onze beloften van destijds zijn gehaald en uitgevoerd.
Samenwerken loont dus. (Voor zijn volledig verhaal surf even naar www.d66helmond.nl)
U mag ons afrekenen op wat we gerealiseerd hebben van hetgeen we in de verkiezingscampagne van 2010 hebben beloofd. En een simpel sommetje leert ons dat dit gemakkelijker lukt met meer raadsleden die dat programma ondersteunen en uitdragen.
D66 heeft in Helmond al laten zien dat door samen te werken er veel bereikt kan worden van hetgeen we beloofd hebben aan de kiezer en die houding spreidt D66 ook ten toon in de landelijke politiek.

Nog even terugkijkend naar mijn bijdrage van juli het volgende. In behoorlijke getale is er gereageerd op onze oproep voor ‘de lelijkste plek van Helmond’. Een actie die er wat ons betreft aan bij moet dragen dat ‘de lelijkste plek’ straks ‘een juweeltje van onze stad’ zal zijn.
Op dit moment brengen we alle plekken in kaart en in beeld en u mag erop rekenen dat we zeer binnenkort de resultaten ervan naar buiten brengen. Natuurlijk houd ik u ook via deze weblog op de hoogte.
Een goed initiatief op dit terrein komt uit de koker van Duurzaam Helmond die bezig is met het ontwikkelen van een plan voor ‘nomadische tuinen’. Plekken die tijdelijk nog niet definitief zijn ingevuld of ter ontwikkeling worden genomen kunnen een bestemming krijgen als een ‘tijdelijke’ groene plek in de wijk. Een leuk initiatief dat D66 met belangstelling volgt.

O ja, woensdag mag u ook weer gaan stemmen, maak gebruik van dat recht !

Maarten Janssen
Raadslid

35reacties

Voorspel Helmondse verkiezingsuitslagWelke partij krijgt komende woensdag in Helmond de meeste stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen én welk percentage van de stemmen krijgt die partij?
Die 2 antwoorden zet je samen in 1 reactie.
Een goed antwoord zou kunnen zijn: SGP 74%

De aanvullende regels bij deze vraag:

 • Tot woensdag 18.00 uur mag je per etmaal 1 antwoord geven.
 • Ieder goed antwoord van élke deelnemer levert 1 punt op, met een maximum van 2 punten per deelnemer.
 • Bij deze vraag zullen we niet te moeilijk doen over jouw schrijfwijze van deze landelijke partijen.
 • De percentages worden afgerond op gehele getallen.
 • De officiële uitslag van de gemeente Helmond telt.
 • Gaf niemand het goede antwoord, dan gaat er 1 punt naar de persoon die de juiste politieke partij koos én als eerste het % gaf dat het dichtst bij het juiste % ligt.

Tussenstand:
5 punten: Erik
2 punten: Mark
1 punt:en Arjen én Thom
-1 punt:en Ad (met 2 minpunten gestart)


Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
3reacties

Wéér een steekpartij vannacht


Kort voor middernacht was er weer een steekincident. Daarbij viel 1 slachtoffer dat naar het ziekenhuis is vervoerd. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en ter plekke onderzoek verricht.
Dit steekincident zou zich bij het winkelcentrum De Bus in Helmond-Noord hebben afgespeeld. Een voorbijganger meldde iets voor 0.00 uur dat aan de achterkant van de PLUS supermarkt alles door de politie was afgezet en je er daar niet door kon. Een andere voorbijganger twitterde een dik uur later dat er ‘mannen in witte pakken’ rondliepen die de zaak aan het onderzoeken waren.

Vrijdagavond vond er ook al een steekpartij plaats, in Brouwhuis. Het 55-jarige slachtoffer ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis, de 42-jarige verdachte (de buurman) werd aangehouden.

Zodra wij of jij meer info hebt, zetten wij of jij dat er hieronder bij.