2012

1reactie

Janssen: Samen zijn gemeenten sterker !


De bestuurlijke organisatie van onze Brainportregio staat weer volop in de belangstelling. Het verdwijnen van SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) is een aanleiding. Minstens zo belangrijk is het regeerakkoord dat gemeenten wil opschalen tot minimaal 100.000 inwoners.

De discussie komt in een negatief daglicht omdat burgemeesters kissebissen over de positie van hun eigen gemeente. Jammer, want daarmee ontkrachten zij de kans op een nieuwe start in de regio, en wat een kans! Veel bestuurders uit onze regio vinden het de hoogste tijd om de kluwen aan samenwerkingsverbanden te ontwarren en een duidelijk beeld te scheppen.

De focus op lokale overheden als gemeenten doet geen recht aan de realiteit. De kwaliteit van leven, wonen en werken wordt niet lokaal maar regionaal bepaald. Voorbeeld: wonen in Helmond-Brandevoort, werken in het MMC in Veldhoven en winkelen in Mierlo.
De bedrijven op de High Tech Campus in Eindhoven, ASML in Veldhoven , Philips in Best, de Helmondse Automotive Campus willen allen hetzelfde: goed opgeleide werknemers, kwalitatieve bedrijventerreinen, doelmatige infrastructuur, goede samenwerking en dat haar burgers wonen in een prettige omgeving . Samen zijn gemeenten sterker, ook de grotere als Eindhoven en Helmond. Dat geldt voor de gemeente als dienstverlener aan de burger en het bedrijfsleven en als lobbyist. Eén stem naar Den Haag en Brussel versterkt onze boodschap.

De bestuursstructuur is dienend aan het karakter en aan de ambities van onze regio. Brainport is een succes dankzij de effectieve samenwerking (elkaar successen gunnen), het netwerk van het aan elkaar knopen van kracht en expertise en de drang tot innovatie van de regio en zijn economie. Precies bouwend op die kracht moeten we bestuurlijk een paar knopen durven door te hakken.
Een voorbeeld hoe het zou kunnen: In de Drechtsteden worden regionale onderwerpen behandeld door het regionaal dagelijks bestuur van vertegenwoordigers (burgemeesters/wethouders) uit de gemeenten, gecontroleerd door een regionale raad van volksvertegenwoordigers (raadsleden). Van verdubbeling is geen sprake, besluitvorming is lokaal waar het kan en regionaal waar het moet.
Zuidoost-Brabant is binnen en buiten de landsgrenzen in meerdere opzichten een voorbeeld. D66 is daar trots op en wil die voorbeeldfunctie versterken. Daarvoor hebben we de bestuursstructuur nodig zoals geschetst.

D66 Helmond hoopt dat ook in de stadsvisie 2030 dit gedachtegoed een plek zal krijgen en verder uitgebouwd zal worden. Zei onze nieuwe burgemeester immers niet op dinsdag 27 november 2012 op een bijeenkomst met burgers uit onze stad dat we ‘samen meer kunnen’. Voor D66 houdt dat niet op bij de gemeentegrens.

Maarten Janssen
Raadslid

3reacties

De TextielBaron: Multiculti-euro’s


“Lieverd, waarom moet jij zo nodig altijd luis-in-de-pels spelen?” Het is een vraag die ik laatst, en niet voor het eerst, te horen kreeg van mijn lieftallige echtgenote. Oók niet voor het eerst was de verbaasde reactie die zonder spoortje van twijfel uit mijn mond rolde. “Ja kom op, ze vrágen er toch om?!?”.
Na het lezen over de Hé Heistraatcampagne, die een van de oudste straten van Helmond weer een beter imago moet geven, was ik licht aangedaan. Beetje boos zelfs. Niet vanwege de campagne hoor, want dat vind ik een prima idee. Nu er qua bebouwing weer licht aan de horizon gloort, lijkt de Heistraat weer wat meer allure te krijgen. “De Heistraat moet weer de Heistraat worden”, vertrouwde een oudere Heistraatbewoner mij een tijdje terug toe. Een mooie en terechte opmerking, dunkt mij.
Nee, waar ik problemen mee heb, is de financiering van de campagne. Volgens het Helmonds… sorry, Eindhovens Dagblad is de campagne namelijk “mede betaald door de gemeente en de woningcorporaties Woonpartners en Volksbelang”. En dáár heb ik dus wél moeite mee. In deze moeilijke tijden, waar geen geld is – of in ieder geval lijkt te zijn – voor poespas, wordt vrolijk een bedrag bijeengebracht voor een overwegend allochtoon feestje. Volgens de krant ging de opening van de campagne namelijk “gepaard met Noord-Afrikaanse klanken en multiculturele lekkernijen”.
Laat ik over één ding heel duidelijk zijn. Ik heb níets tegen Noord-Afrikaanse klanken en al helemaal niet tegen multiculturele lekkernijen. Integendeel. Ik heb enkel moeite met de subsidie erop. Laten we wel zijn: gemeenschapsgeld en geld van huurders kan in deze tijden wel beter besteed worden, niet? En dan bedoel ik niet het salaris van bestuurders of het dichten van Vestia-gaten. Of het subsidiëren van campagnes die wat mij betreft door winkeliers zelf gefinancierd moeten worden. Laat feestvierders lekker hun eigen feest betalen! Dat geldt immers voor andere feestvierders (zoals deze columnist) ook.
Ik weet ook wel dat gemeenten en corporaties de taak hebben iets te doen aan leefbaarheid. Maar volgens mij is die leefbaarheid wat anders dan het cofinancieren van Noord-Afrikaanse klanken en multiculturele lekkernijen.

De TextielBaron

38reacties

Voorspel Helmond Sport – MVVWat wordt de uitslag?

Een belangrijke wedstrijd, immers onze nummer 1 tegen de huidige nummer 1 in de Jupiler League. Bij deze vraag gelden de volgende aanvullende regels:

  • tot vrijdag 30 november 20.00 uur mag je 2 antwoorden geven
  • notatie van de uitslag zoals in: 7-1
  • iedereen die de uitslag goed voorspelde, krijgt 1 punt, gaf je echter 2 keer de goede uitslag, krijg je toch ‘maar’ 1 punt

Tussenstand:
8 punten: Erik
4 punten: Mark
1 punt:en Arjen én Thom én Michiel van Geel én RoelAdriaans én ad én Marc
1 punt:en én Ad én Sjef

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
49reacties

Geen Helmond Winterstad dit jaar


In de laatste weken van 2012 en de eerste weken van 2013 had de Stichting Helmond Winterstad wederom een grootst schaatsspektakel in de Helmondse Kasteeltuin willen organiseren. Door tegenvallende sponsorinkomsten, gestegen energieprijzen en toenemende kosten van beveiliging gaat het evenement niet door.
Gisterenavond besloot het bestuur van de Stichting Winterstad het evenement dit keer niet door te laten gaan. Voorzitter mevrouw Trix Houthooft licht toe: “Dit is een moeilijk besluit. De redenen zijn evident: de inkomsten vallen dusdanig tegen dat het financieel niet haalbaar is om het evenement door te laten gaan. Toch zeg je dan nog niet makkelijk ‘we doen het niet’. Er is door enorm veel vrijwilligers nu al veel energie, passie en tijd in dit evenement gestoken. Deze mensen wil je niet teleurstellen.”
De gemeente Helmond is ook op de hoogte gebracht van het besluit. Wethouder Jan van den Heuvel reageert: “Het Winterstad-evenement is 1 van de jongere parels in de evenementenkalender van onze stad. Een evenement waar veel scholen gebruik van maken. En een evenement waar cultuur en sport elkaar ontmoeten. Ik wens de stichting, namens het college, veel succes het komende jaar. Ik vertrouw erop dat zij in 2013 op een innovatieve manier Winterstad weer weten neer te zetten.”
In december 2013 is er weer een Helmond Winterstad. Voorzitter Houthooft: “Dit uitstel is geen afstel. Alles ligt namelijk klaar, er zijn draaiboeken gemaakt, de tekeningen liggen klaar. In 2013 maken we een frisse start. Voor deze winter hopen we dat het goed gaat vriezen zodat schaatsliefhebbers op natuurijs de schaatsen kunnen onderbinden. Gaat het niet hard genoeg vriezen om op vennen en meren te schaatsen? Dan ben ik ervan overtuigd dat de jeugd, die afgelopen 2 winters heeft leren schaatsen. de komende wintermaanden, bij boer Kuijpers kunnen genieten van ijs en het bijbehorende winterplezier.”

7reacties

Elly Blanksma ontmoet 300 Helmonders


Vanavond is er een besloten informele samenkomst in de Lambertuskerk om kennis te maken met burgemeester Elly Blanksma. In de eerste periode van haar burgemeesterschap wil ze vooral de stad en haar inwoners beter leren kennen. “Dat doe ik door u te ontmoeten, naar u te luisteren en uw vragen te beantwoorden. Graag ontmoet ik u!”
Zo’n 300 Helmonders uit het Helmondse verenigings- en bedrijfsleven zullen haar daar vanavond treffen. Fotograaf Sylvia Verschaeren gaat er ook naar toe om foto’s te maken.
Naast een hapje en een drankje zal het Storioni Trio optreden en draagt onze stadsdichter Wim Daniëls een wel heel mooi gedicht voor:

Mevrouw de burgemeester

Het heeft lang geduurd
erg lang, zelfs eeuwenlang
voordat een vrouw in Helmond
burgemeester werd.

Eerst waren er steeds de heren van Helmond
en die naam zegt het al: heren
hoewel ze zeker niet allemaal echte heren waren
er zaten ook boeven tussen.

De eerste echte burgemeester van Helmond
was Carel Frederik Wesselman
van 1810 tot 1814, die
– omdat het de Franse tijd was –
nog ‘maire’ werd genoemd
waarin je ‘moeder’ zou kunnen herkennen: mère
maar het was dus een man
die dezelfde voornamen droeg
als zijn vader en daarom ook wel
Frederik de Tweede werd genoemd
alsof hij een keizer was. (meer…)

Vrijspraak voor poging moord dochter


Een 28-jarige vrouw uit Helmond is zojuist vrijgesproken van de poging haar toen 8 maanden oude dochter van het leven te beroven. De vrouw liep op 20 april 2010 met de kinderwagen op het station van Helmond tussen twee sporenbanen en stond op enig moment tussen de rails terwijl er een trein naderde.
Volgens de rechtbank is er geen wettig en overtuigend bewijs dat de vrouw haar dochter om het leven wilde brengen. De rechtbank stelt dat er sprake is van een bizar feitencomplex en acht het zeer aannemelijk dat getuigen, en dan met name de machinist van de aankomende trein en een vrouw op perron 1, dachten dat het ging om een poging tot zelfmoord waarbij het kind in de kinderwagen zou worden meegenomen.
De vrouw heeft volgens de rechtbank echter van meet af aan consistent verklaard dat zij niet de bedoeling had zichzelf of haar kind van het leven te beroven, maar dat ze diep in gedachten verzonken per ongeluk tussen de spoorbanen belandde. Toen ze haar vergissing bemerkte, heeft de vrouw als eerste geprobeerd haar dochter in veiligheid te brengen door de reiswieg op het perron te zetten.
Direct na het voorval verklaarde de vrouw tegenover de machinist en de conducteur dat ze absoluut geen zelfmoord had willen plegen. Voor de verbalisanten of de medewerkers van de crisisdienst die haar hebben onderzocht was er geen aanleiding haar aan te houden of om onmiddellijk maatregelen te treffen om een nieuwe zelfmoordpoging te voorkomen. Uit politie- en getuigenverklaringen blijkt ook dat de vrouw, toen zij eenmaal op het perron was, niet in paniek, verward of merkbaar onder invloed van drank was. Ze werd een maand na het voorval aangehouden door de politie.
De rechtbank betreurt dat het openbaar ministerie de zaak niet eerder en voortvarender heeft aangebracht op de zitting. De gevolgen van de vervolging van de verdachte zijn zeer ingrijpend, niet alleen voor haarzelf, maar ook voor haar beide minderjarige kinderen.

4reacties

Rieter: Heldere Stadsvisie 2030


Helder Helmond is trots op de culturele eigenheid van Helmond en de Helmonders. Wél baart de onderlinge communicatie ons grote zorgen. Als we de taal niet spreken kunnen we elkaar niet verstaan of begrijpen. In 2030 is Helmond nog steeds Helmond! En mèt ’n Hellemonder die het hart op de tong heeft!

Automotive en food bieden toekomstperspectief voor Helmond. Samen met de techniek die we als Helmond in onze genen hebben zitten (textiel en metaal) moet Helmond een dependance van de TUe krijgen: een ‘ambachts’-universiteit. Daarmee binden we jongeren aan Helmond: dé kracht van de toekomst!. In 2030 is er sprake van een ‘Hellemond valley’ (vergelijkbaar met Silicon Valley in Californië). En gaat alle digitale communicatie via glasvezel.

Plan Akkers en de Traverse zijn voorbeelden van duurzame projecten. Vanaf nu moeten alle bouwplannen inclusief duurzaamheid zijn: maak constant gebruik van zonne-en wind-energie. In 2030 rijden in automotive-city Helmond álle auto’s electrisch. En verder houden we energie over die we kunnen exporteren!

Oók de kinderen van nú die b.v. in Dierdonk en Brandevoort wonen zouden in Helmond moeten willen blijven. Helder Helmond heeft grote zorgen voor wat de multiculturele samenleving wordt genoemd. In 2030 is Helmond wél een echte samenleving waar we mét en vóór elkaar wonen, leven, werken en recreëren. We zijn ondanks de toenemende vergrijzing een relatief jonge stad doordat we de jongeren van nu aan ons hebben weten te binden.

Helder Helmond maakt zich zorgen over het feit dat de Helmonder zich relatief onveilig voelt in Helmond. Een betere handhaving, liefst zónder camera’s, zou in 2030 Helmond het predikaat: ‘schoonste én veiligste stad van Nederland” moeten opleveren.

Automobiliteit moet niet leidend zijn. Helder Helmond is trots op onze geweldige gratis fietsenstallingen. Zorgen baren ons dan ook de huidige staat van vele fietspaden. In 2030 moet Helmond al járen dé fietsstad van Nederland zijn! Vwb de ruimte zijn we trots op al veel van onze nieuwe maar ook geherstructureerde wijken waar groene delen geen luxe zijn maar ‘gewoon’. In 2030 moet dat gelden voor héél Helmond en zijn we de fijnste stad van Nederland om in te wonen.

De overheid staat volgens Helder Helmond nog véél te ver af van haar bewoners. Geen woorden maar daden! Dat voetbaldevies is ook het motto voor ons. Het gemeentebestuur máár ook hogere overheden zouden veel meer voor, door en mét mensen moeten werken. In 2030 zal Helmond daardoor de stad zijn bij verkiezingen met het hóógste opkomstpercentage van Nederland!

Ons Speelhuis was misschien wel het meest onderscheidende gebouw maar helaas níét ons aller trots! Daar móét een vergelijkbaar gebouw voor terugkomen. We zijn trots op ons wekelijks terugkerende evenement de weekmarkt, de kasteeltuinconcerten en ons kasteel (o.a. van Sinterklaas). In 2030 is Helmond dé sint-stad van Nederland én Vlaanderen! Hebben we onze eigen ‘Eiffeltoren’ én is Helmond Sport landskampioen.

Tot slot wil Helder Helmond nadrukkelijk aandacht vragen voor de zorg. Weliswaar heeft Helder Helmond de wens dat we een relatief jonge stad zullen zijn máár de groep oudere inwoners zal ook héél groot zijn. Die verdienen een goede zorg! Daarbij dient de zorg (weliswaar betaalbaar) leidend te zijn en niet het budget. Zowel maatwerk als goede collectieve diensten zijn daarvoor een waarborg in 2030.

Michael Rieter
Fractievoorzitter

Naw en Vruuger CCXXXII


Naw het kanaal op een grauwe dag eerder dit jaar. Rechts achter de houten schotten 1 van de lege plekken in het centrum waar Xperience World komt.
Vruuger (2000) stond op die plek het kantoor van Obragas. De Havenbrug was toen voor auto’s nog maar in 1 richting geopend. Benieuwd naar het beeld van 1973 en 2007? Bekijk dan Naw en Vruuger IX.

12reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?Tussenstand:
7 punten: Erik
4 punten: Mark
1 punt:en Arjen én Thom én Michiel van Geel én RoelAdriaans én ad én Marc
1 punt:en én Ad én Sjef

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
34reacties

Oud of nieuw logo Helmond Sport?Deze week stond er op de website van Helmond Sport een verzoek om een enquête in te vullen over het Imago van Helmond Sport. Met een snel tempo vul ik de, over het algemeen niet bijster interessante, vragenlijst in. Tot ik bij vraag 20 kwam.

Dat het woord combinatie fout geschreven is, valt me op dat moment, niet op omdat mijn gedachten naar heel iets anders gaan. Ik krijg ineens een flashback. Het was op zaterdag 1 oktober 2011. Die dag ben ik onderweg naar een voetbalwedstrijd van een neefje. Ze moesten voetballen, uit tegen vv Bruheze. Omdat ik honger had en het nog even duurde voordat de wedstrijd zou beginnen besloot ik eerst een broodje te gaan halen in het winkelcentrum van Brouwhuis. Het viel me op dat ik niet de enige ben met honger deze morgen. Ik dacht nog, “zouden ze die broodjes weggeven vandaag?” Maar al gauw krijg ik door dat er meer aan de hand moest zijn. Een hoop politie zag ik en er was veel kabaal en geschreeuw, het zag er allemaal erg chaotisch uit. Ik wilde aan een voorbijganger vragen wat er allemaal aan de hand was. Maar plotseling trok er een agent aan mijn arm. Geschrokken keek ik hem aan. “U bent aangehouden voor het dragen van racistische symbolen” schreeuwde hij. Tegelijkertijd greep hij op mijn borst waar een piepklein speldje zat met het oude logo van Helmond Sport erop. Hij trok het speldje, waar ik zo trots op was, zomaar van mijn jas. Op dat moment viel bij mijn het kwartje…
Die dag was de demonstratie van de gekken van de Volks-Unie in Brouwhuis. Die agent dacht dus, zoals meer mensen helaas denken, dat het logo oude van Helmond Sport een hakenkruis was. Op het politiebureau had ik gelukkig snel mijn onschuld bewezen omdat de diensdoende agent ook een Helmond Sport supporter was. ‘Da logo he Rien van Loon nog in een avond aan de keuketoffel in elkaar geflanst’ wist hij met trots vertellen. Helmonders worden wel vaker niet goed begrepen. Natuurlijk heb ik voor het oude logo gestemd. Eventueel maken ze het iets moderner, dan is iedereen tevreden. Ik heb het speldje overigens niet meer terug gekregen.

5reacties

De bodemverontreiniging in Rijpelberg


De gemeente liet vandaag het volgende weten over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van de bodemverontreiniging in het Sallandhof, Gooisehof en het Kennemerland in Rijpelberg. Voor het voorafgaande, zie het artikel uit 2010.
Sanering Sallandhof
Verschillende bewoners maakten bezwaar tegen de goedkeuring van het saneringsplan voor het Sallandhof. Zij vinden dat de gemeente verder moet saneren dan de voorgestelde functiegerichte, sobere en doelmatige wijze.
Een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie heeft de bezwaarmakers gehoord. Op advies van die commissie besloot de gemeente bij haar besluit te blijven. Daar kan bij de Raad van State tegen in beroep worden gaan. Wordt er geen beroep aangetekend, dan zal de sanering van het Sallandhof naar verwachting begin 2013 starten. Wordt er wel beroep aangetekend, dan wordt eerst de beroepsprocedure afgewacht.
Bodemonderzoek Gooisehof en Kennemerland
Op enkele percelen van Gooisehof en Kennemerland vindt op dit moment aanvullend bodemonderzoek plaats om de omvang van de verontreiniging scherper in beeld te krijgen. De rapportage hiervan wordt binnen enkele weken verwacht. Dit onderzoek heeft geen invloed op de planning en uitvoering van de sanering aan het Sallandhof. Na afronding van het bodemonderzoek wordt een saneringsplan opgesteld.
Glasvezel
In de wijken Brouwhuis en Rijpelberg wordt momenteel een glasvezelnetwerk aangelegd. Met de initiatiefnemer (Breedband Helmond) is afgesproken dat dit  jaar ook in dit deel van Rijpelberg het glasvezelnetwerk wordt gerealiseerd.
Overleg met de bewoners
De communicatie met de bewoners verloopt via nieuwsbrieven, klankbordgroep, internet en de openbare bestuursrechtelijke procedures.
Daarnaast bewandelen enkele bewoners een meer individueel traject, bijvoorbeeld via rechtstreeks contact met commissie- en raadsleden en de wethouder Milieu. Sommige bewoners willen de restverontreiniging niet accepteren vanwege de risico’s die zij daarmee denken te lopen. Hiernaast zijn ze van mening dat de gemeente Helmond aansprakelijk is voor de verontreiniging. Dit vanwege haar betrokkenheid bij het uitgeven van bouwpercelen. Uit een uitgebreid onderzoek naar de herkomst van de verontreiniging is echter niet eenduidig gebleken wat de bodemverontreiniging veroorzaakte.
Sanering van extra tuinen
De gemeente wil veel meer tuinen laten saneren dan strikt noodzakelijk. Uit  berekeningen volgt dat bij het huidige gebruik sprake is van risico’s bij gehaltes in tuinen hoger dan de risicowaarde van 6,7 mg PCB-7 per kilogram droge stof (mg/kgds). Uitgangspunt hierbij is wel dat men geen voedingsgewassen uit eigen tuin nuttigt. Dit kan formeel worden opgelegd via een gebruiksbeperking.
De gemeente vindt echter dat consumptie uit eigen tuin in deze situatie wél mogelijk moet zijn en besloot om geen gebruiksbeperking op te leggen. Gevolg is dat er meer tuinen gesaneerd zullen worden. In dit geval betreft dat alle tuinen waar PCB-7 is aangetroffen in een concentratie boven de interventiewaarde (circa 0,2 mg/kgds). Daarom worden dubbel zoveel tuinen gesaneerd, een fors hogere inspanning dan noodzakelijk is op basis van de Wet bodembescherming.

Van de Brug: Ondernemersfonds


Op donderdag 15 november jl. hebben wij de commissie MO&E het voorstel tot invoering van een ondernemersfonds besproken.
Het ondernemersfonds heeft tot doel om door middel van een zogenaamde opgelegde reclameheffing gezamenlijke activiteiten en projecten van en door ondernemers te kunnen financieren. Tot dusver gebeurt dit al in het gebied van de winkelboulevard aan de Engelseweg en in het winkelcentrum van Helmond.
De gemeente gaat deze reclameheffing van de ondernemers incasseren door een geringe verhoging van de OZB door te berekenen aan deze ondernemers. Ook de gemeente Helmond zelf gaat een bijdrage aan het fonds leveren omdat ook zij panden heeft die voor deze reclameheffing in aanmerking komen. De verhoging van de OZB komt echter voor 100% weer ten goede aan deze ondernemers.

In het verleden gebeurde het nog wel eens dat er bijvoorbeeld door de ondernemers van bijvoorbeeld een wijkwinkelcentrum het idee geopperd werd om met Sinterklaas, kerst, carnaval, en Pasen het winkelgebied te verfraaien. Alleen waren er dan altijd nog ondernemers die hier financieel niet aan bij wilden dragen, maar uiteindelijk wel de vruchten plukten van het verfraaide winkelcentrum. Het zogenaamde “Freeriding”.
Door de invoering van een ondernemersfonds, gaan dit soort praktijken tot het verleden behoren. Iedere ondernemer draagt bij en iedere ondernemer heeft hier dan ook weer dezelfde voordelen van.
Het ondernemersfonds gaat in principe voor 3 jaar aan de slag. Na deze periode wordt het project geëvalueerd en wordt bezien of het project verlengd, gewijzigd of beëindigd wordt.
De stichting Ondernemersfonds Helmond gaat de gelden verdelen over de verschillende gebieden in de stad.
Het draagvlak van de ondernemers voor dit project is groot. In mei van dit jaar heeft het ondernemersfonds een voorlichting gegeven van de plannen en na een haalbaarheidsonderzoek zijn de plannen concreet gemaakt en aan de commissie MO&E voorgelegd.
In de commissievergadering bleek dat het draagvlak voor dit voorstel groot was onder de politieke partijen, alleen de PvdA had helaas nog haar bedenkingen, ondanks de uitgebreide uitleg door de wethouder en een vertegenwoordiger van het ondernemersfonds.

Iedere initiatief om het ondernemersklimaat te verbeteren, kunnen wij als VVD van harte ondersteunen. Het ondernemersfonds behoort hier ook toe. Een nog beter ondernemersklimaat kan immers bijdragen tot nog meer werkgelegenheid en dus minder werkloosheid voor onze inwoners.
De kans is heel groot dat het voorstel ongewijzigd zal worden aangenomen in de komende raadsvergadering van 4 december 2012.

Ik wens de Stichting Ondernemersfonds Helmond alvast veel succes toe met haar toekomstige taak!

Serge van de Brug
Raadslid

18reacties

Wat is zijn achternaam?


Het gaat dus alleen om zijn achternaam, zijn voornaam en de eventuele tussenvoegsels tellen niet mee. Stel dus dat hij Piet van der Pijl heet, dan is Pijl het correcte antwoord. Het eerst woord dat in je reactie een hoofdletter heeft, beoordelen wij we als jouw antwoord.


Tussenstand:
6 punten: Erik
4 punten: Mark
1 punt:en Arjen én Thom én Michiel van Geel én RoelAdriaans én ad én Marc
1 punt:en én Ad én Sjef

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
6reacties

Nieuwe vechtsportschool mag wat kosten


Sinds kort zit Combat Sports Academy (CSA) in het voormalige hoofdpostkantoor aan de Watermolenwal. De gemeente betaalt flink mee aan het nieuwe onderkomen van deze vechtsportschool. De gemeente liet het pand voor bijna 100.000 euro voor hem opknappen en de huur bedraagt slechts 20.000 euro per jaar (waar 50.000 euro de marktconforme prijs zou zijn). Omroep Brabant TV tekende dat gisteren op. Omdat er een 5-jarig huurcontract werd getekend, speelt de gemeente dus ‘mooi’ quitte. Immers 5 jaar huur is gelijk aan de opknapkosten.
“We stoppen geen geld in kickboksen” aldus wethouder Peter Tielemans. “De ondernemer betaalt een marktconforme huur.” Volgens de wethouder doet eigenaar Marco van den Broek veel goeds voor de stad. “Het feit dat een Jan van Brabant college leerlingen hier naar toe stuurt, is toch een bewijs dat hier niets, maar dan ook niets mis mee is.” daarmee reagerend op recente incidenten van criminelen bij vechtsportgala’s
Tot maart 2009 zat in het pand aan de Watermolenwal de Postbank en TNT. Omdat de grond nodig was voor de uitbreidingsplannen van het Helmondse centrum kocht de gemeente het pand en de grond destijds voor 2,1 miljoen euro. Nu, na 3,5 jaar leegstand, zit Combat Sports Academy in het pand.
Dat bedrijf heette tot 1 september Calmaro Gym en zat voorheen aan Torenstraat tegenover de AH XL. In de nieuwe gym van CSA bevind zich op de begane grond een trainingsvloer, een boksring en een echte kooi. Marco van den Broek is een succesvolle kickbokstrainer in de sport Mixed Martial Arts (MMA). Hij begeleidt onder andere de Amerikaanse UFC vechter Amir Sadollah, de uiteindelijke winnaar van het 7e The Ultimate Fighter. Een grote professionele sport in Amerika, de vechters verdienen al snel enkele tonnen per partij.

9reacties

Gelukkig gisteren geen brand bij de Vlisco


“BRAND INDUSTRIE DE WIEL HEL : 3251 3282 3243 3242 OVD” Dat bericht van de hulpdiensten kwam gisteravond om 22.15 uur.
De Vlisco dus en gezien de onmiddellijke inzet van 4 brandweerwagens én de Officier van Dienst niet zomaar een melding. Dat was onze eerste reactie. Gelukkig bleek het loos alarm.
Sommige Helmonders die erop afkwamen, verbaasden zich over de hoeveelheid brandweermaterieel die was uitgerukt. Overdreven of toch wel begrijpelijk? Na het lezen van het onderstaande, denken wij het laatste.

Vlisco Helmond B.V. (Vlisco)
Bij de Vlisco worden meer dan 10.000 kilogram verpakte gevaarlijke stoffen opgeslagen en valt daarmee onder de werkingssfeer van het Bevi. De risico’s voor de omgeving – de externe veiligheidsrisico’s – van de Vlisco worden bepaald door het vrijkomen van toxische verbrandingsproducten ingeval van een brand in een opslagvoorziening.
Toxisch scenario
Uit de ‘Kwantitatieve risicoanalyse – Ontwikkeling cacaofabriek Helmond’ is niet op te maken hoe ver het invloedsgebied reikt. Volgens de provinciale risicokaart is het maatgevend scenario toxisch en reikt het invloedsgebied tot 1.069 meter. Dit wil zeggen dat op 1.069 meter nog 1% van de bevolking die zich buitenshuis bevinden komt te overlijden. Het aantal gewonden is een veelvoud van het aantal doden. De gewonden zijn voor de hulpdiensten, met name de GHOR, het meest relevant en hebben een grote impact op de inzetmogelijkheden.

Deze quote komt uit het Preadvies inzake ‘Suytkade-Cacaofabriek (pdf) van de Veiligheidsregio Brabant–Zuidoost op 29 juni. Bevi betekent Besluit externe veiligheid inrichtingen en GHOR staat voor Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio.
We realiseren ons dat de meest extreme situatie beschreven wordt, maar toch…
Een plattegrond met in rood die 1.069 meter rondom het Vlisco-bedrijfsterrein:


Naw en Vruuger CCXXXI


Naw zie je de huur- en koopwoningen in de Wezelstraat in de Vossenberg.
Vruuger
(eind jaren 20) stonden daar de pas gebouwde huurwoningen van woningbouwvereniging De Hoop.
Het huis in het midden én helemaal aan het einde van de straat (zowel Naw als Vruuger) ligt op hoek van de Wezelstraat en de Bakelsdijk. Daar woonde jarenlang Theo van Dijk, reclasseringsambtenaar én secretaris bij De Hoop.

3reacties

Van der Zanden: hulpdienstgekwalificeerd?


Onze partij bestaat dit jaar 40 jaar. Ook de Helmondse afdeling van de SP, een van de oudste bestaat 40 jaar. Op een bescheiden manier wordt zo links en rechts aandacht geschonken aan dit jubileum.

In ons “tweede huis” aan de Molenstraat 95 houden we wekelijks op woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur een inloopspreekuur. Iedereen, lid of geen lid, kan dan binnenlopen met een vraag of een probleem. In een aantal gevallen kunnen we concreet iets betekenen, in andere gevallen ontbreekt het ons aan voldoende kennis maar gaan we ermee aan de slag. Immers, we zijn vrijwilligers en geen specialisten en de verscheidenheid van de vragen is erg groot. (Overigens is het spreekuur van onze partij niet uniek. Er zijn meer politieke partijen die iets gelijksoortigs organiseren en recentelijk hebben we ook kunnen lezen dat ook de Helmondse PvdA een ombudsteam is gestart.)
Een aantal jaren heb ik het SP-spreekuur gedaan. Nu val ik zo nu en dan even in wanneer mijn assistentie wordt gevraagd.

Afgelopen maand werd ik weer eens gevraagd aanwezig te zijn bij een gesprek.
Terwijl ik samen met een andere SP’er met iemand in gesprek zat , viel plotsklaps, bijna letterlijk, een jongeman met de deur in huis. Uit zijn wat moeilijk verstaanbare woorden maakte ik op dat hij informeerde naar het NS station. Terwijl ik luisterde naar zijn enigszins verwarde en onsamenhangende zinnen en opmerkingen, nam ik hem eens goed op en gaf hem een stoel met de woorden “….ga er eens even bij zitten en neem een kop koffie”.
Als snel werd me duidelijk dat hem simpelweg de weg naar het centraal station uitleggen niet voldoende zou zijn. Hij had de dag ervoor te horen gekregen dat hij ontslagen was en zag zijn toekomst donker in want ook zijn financiële situatie en de relatie met z’n vriendin lieten te wensen over. Het was allemaal even te veel. Zo veel te veel dat hij een hele cocktail van medicatie, drank en drugs had genomen! Een combinatie waarvan we weten dat niemand die echt kan bekomen.
Na een tijdje met elkaar gepraat te hebben zijn we samen opgelopen naar het station en heb ik hem op de trein gezet. Ik heb contact opgenomen met zijn ouders om door te geven welke trein hij had genomen en de volgende dag heb ik een goed gesprek gevoerd met zijn vader.

Hoewel de jongeman simpelweg iemand leek te zijn die de weg vroeg, bleek tijdens het gesprek dat er meer speelde. Door te luisteren naar zijn verhaal, niet meteen te oordelen en door betrokkenheid te tonen voelde hij zich na dit gesprek een stuk beter. Maar zeg eens eerlijk, is dit zo bijzonder? Betrokkenheid kunnen we toch allemaal tonen zonder dat we gekwalificeerd hulpverlener zijn?

Nathalie van der Zanden
Raadslid

58reacties

Waar was hij?


In welke gemeente was hij vanmiddag om 14.00 uur?


Tussenstand:
6 punten: Erik
4 punten: Mark
1 punt:en Arjen én Thom én Michiel van Geel én RoelAdriaans én ad én Marc
1 punt:en én Ad

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.