februari 2013

33reacties

Q&A, Hoe zit het met het HS-stadion?


De fracties van de PvdA en de SP stellen vanavond aan B&W vragen over het nieuwe Helmond Sport stadion. Die mondelinge vragen worden gesteld tijdens het openbare “vragenuurtje” vanavond om 19.00 uur, voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering. Hieronder hun vragen voorafgegaan door hun inleiding.

Reeds vele malen is het onderwerp Helmond Sport met een eventueel stadion op Berkendonk aan de orde geweest. Daarbij is ook iedere keer gevraagd naar een einddatum waarop het college de knoop door zou hakken om hiermee wel of niet in zee te gaan met Helmond Sport.
De laatste toezegging bij monde van wethouder Stienen was dat per 1 december j.l. duidelijk verschaft zou worden. Tot op heden hebben wij (nog) niets mogen vernemen.
Wij willen u dan ook vragen ons per ommegaande een antwoord te verschaffen op de volgende vragen:
– Is de knoop doorgehakt, ofwel: is er een overeenkomst bereikt tussen Helmond Sport en de gemeente over de bouw van een nieuw voetbalstadion op Berkendonk?
– Zo ja, hoe ziet deze overeenkomst eruit en wat betekent dit voor de gemeente? Kan de raad deze plannen spoedig tegemoet zien, voorzien van een toelichting van het college?
– Zo nee, waarom niet? Waar zitten de problemen om tot overeenstemming te komen?
– Gaat het college inderdaad een punt zetten achter de discussie over een nieuw stadion, zoals toegezegd bij de laatste begrotingsbehandeling? Zo ja, wat betekent dat voor het huidige stadion op sportpark De Braak?

10reacties

Van der Zanden: Altijd integriteit!


Je hoort het vaker! Mensen voelen zich niet meer betrokken bij de politiek. Er is wantrouwen tegenover de volksvertegenwoordigers waarop zij hebben gestemd omdat deze in campagnetijd veel beloftes doen die zij later als ze aan de macht zijn niet waarmaken.

De spreekwoordelijke “kloof tussen burgers en politiek” wordt pijnlijk duidelijk als blijkt dat er sprake is van andere spelregels. Politici ontvangen namelijk geen WW maar nog steeds riante wachtgeldvergoedingen als ze hun baan verliezen. Onkostenvergoedingen voor gemeenteraadsleden in Helmond zijn maandelijks hoger dan een bijstandsuitkering voor levensonderhoud. Tot slot zijn er politici die hun functie misbruiken om er zelf beter van te worden. Die voorbeelden zijn de laatste maanden weer volop in het nieuws geweest. Denk aan Jos van R. uit Roermond, Wilma V. uit Schiedam en Ton H. uit Noord-Holland.
Dit laatste heeft alles te maken met integriteit. Een onderwerp dat in Helmond weer hoog op de agenda staat, mede omdat de nieuwe burgemeester, mevr. Blanksma – Van den Heuvel, er in haar toespraak bij haar installatie ook veel aandacht aan besteedde. Zij hekelde deze ‘Rupsjes Nooitgenoeg’ en benadrukte dat zorgvuldig met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. Terecht: politici hebben veel macht en dragen grote verantwoordelijkheid. Misbruik past hier niet bij! Integriteit moet het uitgangspunt zijn bij al het handelen van politici. Zij moeten zich daar bij alles wat ze doen bewust van zijn.

De Tweede Kamerfractie van de SP heeft al veel voorstellen gedaan voor heldere en transparante spelregels. Wij willen dat politici gewoon WW ontvangen en de wachtgeldregelingen afschaffen. Betaalde bijbanen verbieden om belangenverstrengeling te voorkomen en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stellen bij aantoonbaar verwijtbaar handelen. Voorstellen waarvoor in de Tweede Kamer helaas nog geen meerderheid te vinden is!
Ook lokaal zijn wij van mening dat er geen afwijkende spelregels mogen gelden. Daarom stelde de SP fractie eind vorig jaar voor om zo min mogelijk in beslotenheid te vergaderen. Dit gebeurde in Helmond steeds vaker en past wat ons betreft niet in een open bestuurscultuur. Het college heeft dit voorstel overgenomen, en ook ons voorstel om declaraties van de leden van het college voortaan openbaar te maken. Zo heeft iedereen inzicht in wat er gedeclareerd wordt, en waarom. Het heeft een zelfreinigende werking: kosten moeten te verklaren zijn in het belang van de stad, anders heb je wat uit te leggen!

Ik hoop dat de burgemeester zich aan haar duidelijke woorden uit haar eerste toespraak houdt en het college de voorstellen snel uitwerkt. Dan praten we niet alleen over integriteit, maar maken we er ook echt werk van. Zo kan de “kloof tussen burgers en politiek” in Helmond in ieder geval weer een beetje kleiner worden!

Nathalie van der Zanden
Raadslid

2reacties

‘Een creatieve kans in het Slimme Zuiden’


15 jaar geleden kwam GBO naar Helmond. Vanuit de High-Tech stad in het Zuiden van het land in een nieuwe omgeving……Helmond. Op dat moment geen idee dat deze locatie in 2011 en 2012 de Slimste regio ter Wereld zou worden. Helmond bevalt ons prima. De samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en de Ondernemer is in evenwicht. De goede bereikbaarheid wordt gewaardeerd door onze designers en opdrachtgevers.
Waar kun je nu in Nederland in 30 minuten in België maar ook in Duitsland zijn? Een bijzondere situatie waardoor je snel en direct in de Euregio kan samenwerken. Dat kan in Helmond. Geen enkele stad in Brabant heeft deze bijzondere logistieke structuur. Het heeft er voor gezorgd dat we in Antwerpen een designstudio hebben en op termijn zal dit ook in Duitsland plaats vinden. Echter de basis blijft in Helmond, het centrum van deze Euregio. Helmond is veelbelovend. De komende jaren gaat er veel gebeuren in onze stad.
Onze designers kijken uit naar de Cacaofabriek in 2014 en de activiteiten tijdens de culturele hoofdstad in 2018. Mede door de ontwikkeling van de Designweek in deze regio kijken we op welke wijze we ons vak in deze omgeving kunnen profileren. Wij selecteerden bij de komst naar Helmond niet bewust voor de doelgroepen Automotive of Food. Later blijkt dat Helmond naast textiel ook goed scoort met de bijzonder combinatie van moving en fresh food. Waar kom je dit profiel tegen in Europa? Als er in de zogenaamde recessie wel resultaten worden bereikt dan zijn het deze doelgroepen. Blijkt nu ook nog eens dat Design hierbij de verbindende factor is.

De afgelopen jaren heeft onze studio een portfolio opgebouwd met Multinationals en MKB. Vooral opdrachtgevers en toeleveranciers uit deze regio. Food is naast Automotive door de beide campuslocaties zichtbaar geworden. Ook de combinatie biedt veel uitdagingen, denk aan landbouw- en verpakkingsmachines. In 2007 hebben we aan een Handelsmissie deelgenomen in China. Burgemeester en Wethouders van Helmond waren erbij. Hoezo, waarom? Vroeg iedereen na afloop. Naast een fantastische sfeer tijdens het sluiten van een vriendschapsverdrag gaan de deuren daar pas open als de overheid op hoog niveau betrokken is. Dat Helmond met een omvang van nog geen 100.000 inwoners slechts een fractie is t.o.v. van een modale Chinese stad maakt niet uit. We zijn immers de Slimste ter Wereld. Kwaliteit bepaalt het profiel, niet de kwantiteit. Resultaat: GBO heeft ook een locatie in Hong Kong voor de organisatie van tooling, productie en levering. Verschillende opdrachtgevers van dit bedrijf GBO PROJECTS zijn overigens Helmondse bedrijven.
In Zuid Nederland hebben we een cultuur van open innovatie en samenwerking. Helmond heeft de mentaliteit: niet zeuren maar beginnen. Zoek de juiste partners en kom tot resultaat. Als je voorop wil lopen bij vernieuwing is dit een vereiste. Vooral nu zijn er kansen voor bedrijven die niet te lang nadenken en snel schakelen. Helmond en Helmonders grijp je kans, profiteer van onze indrukwekkende en unieke stad.

Jeroen J.T. op ten Berg,
directie GBO DESIGN

GGG: Zwijgende dakhazenDat apen het bont kunnen maken is alom bekend. Helaas geldt dit nu ook voor het gemeentebestuur in Helmond.
In alle bochten heeft zij zich gewrongen om een oplossing te vinden voor de problemen rondom het horecapand Berlaer. Daarmee heeft het zelfs de nationale pers (o.a. Volkskrant, Telegraaf, BB) op haar dak gehaald.
Een mooie mogelijkheid om PR voor Helmond te maken, zou je denken.
Maar helaas. Het is niet aan dakhazen besteed.

voor de poeslieve reacties van ons gemeentebestuur.

Buurman over transferperikelen


Uitleggen aan een kind van 9 jaar wat transferperikelen zijn is bijna even moeilijk als het uitleggen van de buitenspelval aan een vrouw of aan Erik Quekel. Mijn zoontje is 9 jaar en begrijpt niet waarom papa steeds alle transfergeruchten via diverse sociale media volgt. Als de koningin, ook precies in deze week, de transfer van Willem Alexander, op vijf netten tegelijk, bekend maakt, wordt de verwarring alleen maar groter. Als een geduldige vader probeer ik, op jeugdjournaalniveau, uit te leggen dat Willem nog slechter voetbalt dan papa en dat het hier dus om een hele andere transfer gaat. Als extra informatie vertel ik nog dat de vader van onze nieuwe koningin in het verleden nogal ‘fout’ was en dat hij daarom niet aanwezig mag zijn bij de inhuldiging van Alexander. Dat vergelijk ik dan weer, op geheel eigen wijze, met het weigeren van Ajax en Feyenoord supporters in elkaars uitvak. Voordat ik het verbaal geweld in Den Bosch van afgelopen week er bij wil betrekken, merk ik dat mijn zoontje al is afgehaakt. Opvoeden valt niet altijd mee.

Ik ben blij dat het weer februari is en dat de transferdeadline in Nederland voorbij is. Ook bij Helmond Sport circuleerden een aantal namen, al zijn de centen op. Samir Fazli mag, nu de Elfstedentocht waarschijnlijk toch niet doorgaat, van Marco van Basten ‘cultuur gaan snuiven in Helmond’. Met carnaval voor de deur, kan de Macedonische aanvaller geen betere inburgeringcursus in het Helmondse krijgen, moet Marco gedacht hebben. Een paar dagen carnaval is waarschijnlijk efficiënter dan de 15 wijkbezoeken die onze nieuwe burgemeester heeft afgelegd. Hopelijk gaat het Samir beter af dan het Quainoo, Osei, Muhamadu en Nygaard de afgelopen jaren verging in Helmond. Over de theoretische kans dat SC Heerenveen Helmond Sport nog tegen kan komen in de play-offs, zullen we het maar niet hebben. Het zal toch niet weer zo’n soap worden als tegen VVV afgelopen jaar? VVV, waar Roy Heesen, de andere huurling vandaan komt. Hoe dan ook, de play-offs lijken een must dit jaar, mede gezien de financiële situatie van de club. Benieuwd wat de 2de helft van het seizoen gaat brengen. Het kan nog alle kanten op, de eerste tien clubs zitten nu wel erg dicht bij elkaar. Güvenç en Quekel zijn gebleven, dus die play-offs lijken ook nu weer haalbaar. Het zal toch niet zo zijn dat het dit jaar blijft bij ‘het Alexanderfeestje’?

Buurman

11reacties

Sittard vreest geweld HS-supporters


In Sittard is vanmiddag onrust ontstaan in aanloop van de komst van de supporters van Helmond Sport. In die stad is vanavond de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.
Hoewel voor deze wedstrijd een verplichte buscombi geldt, lijkt niet iedereen zich daar aan te houden. Het hele NS-station was uit voorzorg voor 4 uur al gevuld met politie volgens de 1, de ander schatte hun aantal op een man of 15.
Rond half 4 werden alle zaken op de Markt in het centrum van Sittard door de politie gewaarschuwd voor supporters van Helmond Sport. Zij zouden het plan hebben opgepakt om in het centrum te willen gaan knokken. 1 Van de zaken op de Markt liet ons weten “dat zal wel meevallen.” Maar hij vroeg wel meteen om niet de naam van zijn zaak hier te noemen. Op deze webcam kun je zien dat er op dat plein met veel horeca op dit moment geen ongeregeldheden zijn.
“Als ik er achter kom welke sukkels naar Sittard zijn afgereisd om te gaan matten, geef ik persoonlijk hun gegevens door” zo liet Helmond Sport-suppoter tantePip meteen op Twitter weten.