mei 2013

16reacties

Wat is de handelsnaam?


Kopte een landelijke krant over 5 kolommen dit jaar over een bedrijf in Helmond.
Wat is de handelsnaam van dat bedrijf bij de Kamer van Koophandel?
Neem daar letterlijk de juiste handelsnaam over.


Tussenstand:
4 punten: Ad
2 punten: Stank

1 punt:en Blommetjes én Thom én Eefje én Els én AleBlie én Noud én Karel
1 punt:en én Hans Gruijters én Piet én JE Mulder én pim verkoelen én renate
1 punt:en én Niels Jacobs én Erik én Sjef én Hein én piet én Buurman

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
68reacties

Q&A Xperience World


Ruud Verhoeven van GroenLinks stelde zojuist schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over Xperience World en de ontwikkelingen van het centrumgebied.
Vandaag hieronder zijn vragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die in zijn geheel in de reacties.

Enkele weken geleden verscheen een artikel in ED aangaande inzaaien van gras op het terrein van De Bleek en mogelijk ook op het terrein waar voorheen Obragas stond. Dit pleidooi bevreemdt GroenLinks. Volgens ons staan er namelijk grootschalige projecten op stapel op de betreffende terreinen. Op 20 mei kwam daar nog een interview overheen met dhr. Geul, uitbater van de Gamehal in wording. Deze geeft aan dat zijn succesnummer pas eind 2014 kan starten. Dat bevreemdt GroenLinks nog veel meer, met name omdat het college in de quickscan bij de voorjaarsnota (pagina 41) noteert, dat “in 2013 (met Xperience World) kan worden gestart”.
Voorjaar 2012 liet wethouder Tielemans de raad weten dat het Obragasgebouw met voorrang gesloopt moest worden: wij moesten namelijk aan de investeerder als gemeente tonen hoe voortvarend wij in Helmond te werk gaan, om deze te overtuigen op deze locatie zijn plannen te laten landen. De raad stemde in. Wij hadden dus verwacht dat de investeerder vervolgens gezwind aan het werk zou gaan om het project Xperience World uit de grond te stampen. Niet dat GroenLinks daarop zit te wachten. Zoals u weet hebben wij ons faliekant gekeerd tegen de komst van Xperience World op deze locatie! De raad heeft echter democratisch anders beslist. Nu vinden wij dan ook dat het beloofde traject moet worden uitgevoerd. Op de website van Xperience World vinden wij nog altijd uitsluitend een promotiefilmpje uit 2012, waarop staat dat de Gamehal in 2013 operationeel zal zijn. Dat zien wij met het oog op het volstrekte gebrek aan enige ontwikkeling op het betreffende terrein niet meer gebeuren. De exploitant zelf bevestigt dus inmiddels dat 2013 niet haalbaar is en zelfs 2014 maar ternauwernood.
Daarnaast zijn er, wat GroenLinks betreft, al even zinloze plannen tot grootschalige uitbreiding van ons winkelcentrum in dit gebied. Daarvoor is Foruminvest/van Wijnen in beeld. Ook hiervan vragen wij wat de status is van dit project:
Foruminvest wilde van start na het vinden van twee grote marktpartijen (genoemd werden steeds Mediamarkt en V&D). Terwijl een groot deel van ons centrum inmiddels tot een troosteloze vlakte met puin en onkruid is verworden vragen wij ons af of genoemde marktpartijen, of andere vergelijkbare marktpartijen inmiddels gevonden zijn. Wij vrezen dat dit niet het geval is.

Dit leidt voor GroenLinks tot de volgende vragen: (meer…)

3reacties

Naw en Vruuger CCXXXVII


Naw zie je links het Boscotondo-complex en rechts de Vlisco. Deze maand bracht de BBC de Vlisco 2 keer prominent in beeld, bij BBC Ners en Breakfast.
Vruuger (1930) stond links de fabriek van Begemann en rechts zat de firma P.F. van Vlissingen en Co er al. Daartussen lag ook toen al het kanaal, maar toen nog met de (in 1940 opgeblazen) Trambrug.
Eind 19de en begin 20ste eeuw pendelde daar de stoomtram van en naar Den Bosch. In Helmond liep het tracé vanaf de Kanaaldijk (via de Waardstraat en Binderseind) naar de Markt. Vervolgens door de Kerkstraat, het Beugelsplein en de Weg op den Heuvel naar het treinstation. Daar was de aansluiting op de tram naar Eindhoven. Via het Vlisco-terrein stoomde die over de Trambrug, de Trambrugweg en de Mierloseweg naar Mierlo-Hout en van daaruit naar Eindhoven.

2reacties

Skatepark definitief toch in de Warande


Het veel besproken skatepark voor de wijk Stiphout-Warande komt definitief toch in de Warande. Maar wel op een andere plek dan eerder de bedoeling was, namelijk nabij het dierenparkje. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Daarmee gaat de in 2011 ingediende wens van 4 vrienden in vervulling die toen nog in groep 8 van de Wilhelminaschool zaten.
Vorig jaar december ging de gemeenteraad al akkoord met de financiering en het ontwerp (pdf). Een totaal een bedrag van 105.000 euro voor 2 skatevoorzieningen: 1 voor de wijk Stiphout-Warande en 1 voor Brandevoort. Van dat bedrag wordt 22.000 euro door de Rabobank en de betreffende wijkraden (Stiphout, Centrum en Brandevoort) betaald.
In eerste instantie zou de skatevoorziening (van 15 bij 18 meter) komen op het grasveld aan de rand van de Warande (op de hoek van de President Rooseveltlaan en de Jan van Brabantlaan). Bewoners in de buurt van de Warande hadden daar echter veel bezwaren tegen. Er werd gevreesd voor overlast van hangjongeren, verminderde waarde van hun huizen en “wéér minder natuur.” Naar aanleiding van die bezwaren besloot de gemeente niet voor die locatie te kiezen.
Tijdens de daarop volgende gemeenteraadsvergadering in december beloofde wethouder Margreet de Leeuw de wijkbewoners te betrekken bij de besluitvorming om zodoende de meest geschikte plek te vinden. “Het uitgangspunt is echter dat de jongeren niet helemaal worden weggestopt in het bos, maar volgens mij komen wij daar wel uit. Maar ik kan niet garanderen dat alle omwonenden tevreden zullen zijn” aldus de wethouder. Op de vraag van GroenLinks-raadslid Ruud Verhoeven of de huidige locatie dus onverkort in beeld bleef, antwoordde de wethouder met 1 zin: “wij zullen creatief zoeken naar plekken die nog meer draagvlak hebben.”
Er werd dus gekozen voor een andere plek in de Warande.

4reacties

Ko: Participatiewet in de Peelregio


Het Sociaal Akkoord brengt veel consequenties met zich mee. De komende jaren gaan we daar lokaal veel van merken. Zo betekent het voor de Peelregio dat Helmond een prominentere rol gaat spelen in samenwerkingsverbanden in het sociale domein, werk en inkomen. We zullen wel moeten gezien de transities en bezuinigingstaakstellingen die op ons af komen.

Enerzijds bieden nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden kansen; we kunnen meer rekening houden met de omstandigheden van de lokale arbeidsmarkt. Anderzijds stellen de nieuwe ontwikkelingen onze regio voor een uitdaging: we krijgen geen extra participatiemiddelen en moeten met minder méér doen.
Zorgelijk is de bezuinigingsopgave die de Participatiewet behelst, zeker als het gaat om sociale werkvoorziening. Op dit moment zijn er nog vele financiële onzekerheden en onduidelijkheden omtrent de uitvoering, maar gemeenten moeten al met de voorgenomen hervormingen aan de slag.

Iedereen doet mee, ook als je een arbeidsbeperking hebt. Het uitgangspunt is niet meer wat iemand niet meer kan, maar wat iemand nog wél kan. Iedereen heeft recht op uitzicht en mee te doen in de samenleving. Betaald werk is hierbij van essentieel belang. Als mensen niet kunnen of mee mogen doen, leidt dit tot sociaal isolement en een slechte gezondheid. Mensen met een arbeidsbeperking krijgen op de reguliere arbeidsmarkt vaak geen kans om te laten zien wat zij waard zijn. Hier ligt dan ook een taak voor de overheid om deze mensen een handje te helpen naar zelfredzaamheid en vaste arbeid.

Afgelopen week werden raadsleden van de gemeenten die aangesloten zijn bij de gemeenschappelijke regeling Atlant Groep geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rondom de Participatiewet. Wat mij intrigeerde was de politieke vraag waar de ondergrens ligt waarbij bepaald wordt of iemand rendabel genoeg is om als werkkracht ingezet te worden. Bij welke mate van productiviteit bied je iemand arbied aan en bij welke mate een uitkering? En in hoeverre vinden wij het acceptabel dat onrendabele menskracht wordt ingezet? Deze vragen kun je zowel vanuit een kosten- als een maatschappelijk perspectief bezien.

Voor mij staat het buiten kijf dat iedereen meedoet en zich verantwoordelijk moet kunnen voelen over zijn/haar eigen leven. Als je door omstandigheden (tijdelijk) niet mee kunt doen, heb je recht op hulp hierbij. Ik hoop dat we in de Peelregio met gemeenten, werkgevers en sociale partners samen deze visie delen en ondanks de onzekerheden in de sociale werkvoorziening alle mensen met een arbeidsbeperking de kans krijgen zich te ontwikkelen op de arbeidsmarkt.

Ling Ko
Fractievoorzitter

57reacties

Helmond Sport thuis moet op … om …?


Op welke dag en tijd gaat Helmond Sport haar thuiswedstrijden volgend seizoen spelen?
Er is onrust ontstaan over bovenstaande vraag bij een deel van de aanhang van Helmond Sport. Aanleiding hiervoor was o.a. het optreden van Mario Captein, algemeen directeur van Helmond Sport, in het programma FC Onder Ons van Omroep Brabant afgelopen vrijdag. Als het allemaal doorgaat komen er volgend seizoen twee beloftenteams bij in de Jupiler League. Die teams spelen hun wedstrijden op maandag. De andere clubs mogen zelf aangeven op welke dag en welk tijdstip zij HET LIEFST hun thuiswedstrijden spelen. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat niet meer dan drie wedstrijden gelijktijdig kunnen worden gespeeld, aangezien Eredivisie Live alle wedstrijden in de Jupiler League rechtstreeks wil uitzenden en over vier zenders beschikt. Vermoedelijk wordt er elke vrijdagavond al een wedstrijd in de eredivisie gespeeld. Aangezien de zaterdagavond en bijna de hele zondag ook eredivisiewedstrijden gespeeld worden, blijft er in mijn ogen niet zoveel te kiezen voor clubs. Als ik het goed begrepen heb, moeten er wekelijks drie wedstrijden op zaterdag om 16:30 uur aanvangen. Voor veel supporters is zaterdagmiddag geen haalbare en wenselijke tijd. Denk hierbij aan jeugdspelers en leiders die op zaterdag eigen wedstrijden spelen. Na het zien van FC Onder Ons is mij niet duidelijk geworden waar de voorkeur ligt van Helmond Sport voor het spelen van de thuiswedstrijden. Ik vrees echter dat er niet zoveel rekening gehouden wordt met de wensen van de seizoenkaarthouders. Door de verdergaande commercialisering is hier helaas steeds minder oog voor. Ik ben benieuwd hoe de Helmond Sport supporters hier over denken.

Buurman

10reacties

Brand bij fotograaf weekkrant De Loop


Vanochtend om 6.29 uur rukten de brandweer en politie uit voor een woningbrand op de Houtse Parallelweg in Mierlo-Hout. Het bleek te gaan om het woon- en werkadres van fotograaf Mario Coolen (Cofoto) van weekkrant De Loop.
De gehele zolder (met de persoonlijke items die daar lagen) is echter verloren gegaan en de brand veroorzaakte een gat in het dak. Bij die brand raakte niemand gewond.
Voor weekkrant De Loop en Cofoto heeft deze brand geen gevolgen. Dat gaat allemaal gewoon door omdat de werkzaamheden daarvoor elders plaatsvinden, aldus Mario. Voor de razend populaire RailCams die op het dak van dat pand staan, is het echter voor onbepaalde tijd einde oefening.
Omdat er een rookalarm afging, werd de brand door de gezinsleden zelf ontdekt. Maar zelf blussen bleek (mede door de rookontwikkeling) geen doen. De inmiddels gewaarschuwde brandweer doofde het vuur.
De oorzaak van de brand is een te heet geworden houtkachel, lieten zowel Mario Coolen als wijkagent Jeroen Loohuis (die de onderstaande foto maakte) weten. Die kachel werd in november nog helemaal schoongemaakt en gecontroleerd.

1reactie

Wim Daniëls op Radio 2 over Helmond


Vanmiddag had Wim Daniëls op Radio 2 zijn wekelijkse column bij Spijkers met Koppen van de VARA. Dat is geen nieuws natuurlijk, dat doet hij al sinds 2000. Maar zijn column gaat niet altijd over Helmond, vandaag wel. Gestolen paarden, de nieuwe AD Misdaadmeter en hoe Wim toch nóg beter zijn best gaat doen als stadsdichter passeerden de revue.
Voor wie het al hoorde was het weer genieten en is het onderstaande dus oude koek. Daarom plaatsen wij het hier voor de andere Helmonders.

.

Of met bewegende beelden.

In zijn column ook gedeeltes uit zijn gedicht ‘Naar Helmond’. Leestip: de laatste regel van alinea/strofe 20 (want daar zijn we als weblog best wel trots op.)

19reacties

Virtueel Helmond nu ook ónder de rokjes


– PRIMEUR –
Virtueel Helmond is de 3D-wereld van onze stad op het internet. Sinds 2005 biedt de gemeente Helmond deze mooie én gratis manier om vele (toekomstige) plekken in onze stad digitaal te bezoeken. Zo kun je de Heistraat, Suytkade, het nieuwe station, de Markt en sinds deze week ook het kasteel vanaf elke plek ter wereld bekijken.
Maar onze gemeente wil meer laten zien, zo blijkt. Zelfs plekjes die veel dames liever niet tonen. Maar de liefhebber klaagt niet als hij anoniem onder hun rokjes kan kijken.

voor 2 stilstaande dames en bekijk hier de “real-life beelden”.

In de reacties hieronder staat een update.

9reacties

‘Ook ‘suf-controleren’ bij deze vervuilers!’


Gisteren een vrije dag. Het klinkt wat luxe, na de Pinksteren, maar toch. In alle vroegte langs de Boerenbond voor wat tuinspullen. Ik was te vroeg dus had de gelegenheid de omgeving in me op te nemen. En daar werd ik treurig van. ’s Avonds en vooral in het weekend (en we hadden natuurlijk net een extra lang weekend achter de rug) verzamelt zich op de parkeerplaats van de Boerenbond/Kwikfit allerlei ‘The Fast & the Furious’-jeugd. Wijkagent Francisca weet dat, maar ‘op één plek heeft ze ze in elk geval in de gaten’. En op zich is het geen slechte plek voor ‘jeugd op vier wielen’. Hebben ze de muziek een keer hard aan of laten ze een motor een keer hard loeien, wie storen ze er daar mee?

Maar die jongeren hebben ook honger. Het zijn net mensen 😉 Dus halen ze wat te eten bij de naastliggende McDonalds. Sure, doe ik ook op z’n tijd: lekker. Maar na afloop donderen ze massaal de lege zakken en doosjes en bekers domweg uit het raam. Op de parkeerplaats.
En zo loopt er terwijl ik wacht op het open gaan van de Boerenbond een aardig McDonalds-meisje met een mega-vuilniszak al die vuilnis op te ruimen. Eenzame, stomme klus.

Het lijkt wel of we tegenwoordig echt een ‘na-ons-de-zondvloed’-mentaliteit hebben. Mijn kids en ik zijn niet zonder zonden. Maar als we iets weg te gooien hebben doen we dat gewoon waar het hoort: in de vuilnisbak.
Is dat zo moeilijk? Blijkbaar wel. Dus bij dezen geen oproep het leven te beteren, maar een verzoek aan de stadswachten cq. wijkagenten om eens een tijdje extra (en dan niet één keer), liefst onherkenbaar, daar ’s avonds te posten. Het consequent repressieve beleid dat de laatste tijd bij de basisscholen is gevoerd tegen het a-sociaal parkeren door ouders, heeft uitstekend gewerkt. Hopelijk werkt het ‘suf-controleren’ ook bij deze ‘vervuilers’. Mensen in hun portemonnee raken: het is toch jammer dat alleen dàt nog lijkt te werken?

Higgy

In de reacties staat een update.

32reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?Tussenstand:
4 punten: Ad
2 punten: Stank

1 punt:en Blommetjes én Thom én Eefje én Els én AleBlie én Noud én Karel
1 punt:en én Hans Gruijters én Piet én JE Mulder én pim verkoelen én renate
1 punt:en én Niels Jacobs én Erik én Sjef én Hein én piet

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
12reacties

Buurman: Helemaal niets in Rotterdam


Dat ze in Helmond kunnen mopperen is niets nieuws, maar in Rotterdam kunnen ze er ook wat van. Dit merkte ik zondag tijdens de return tegen Sparta. Eigen spelers kregen, vooral in de eerste helft, allerlei verwijten naar hun hoofd geslingerd. Voor mij riep iemand tegen Calabro, de spits van Sparta: “Je doe genene pleuris goed man! ”, terwijl de wedstrijd pas tien minuten bezig was. Achter me schreeuwde een vrouw wel twaalf keer tijdens de wedstrijd: “Je gaat staan waar je niet mot staan”. In de rust, tijdens het plassen, stond ik naast een man die me sterk aan Lee Touwers deed denken toen hij nog 20 jaar was: “Je ken een hoop stront paars verruvu, maar ut blijf een hoop stront.” Om maar even aan te geven hoe de gemiddelde Rotterdammer dacht over de eerste helft. Maar ook de scheidrechters (de eerste werd door een zweepslag vervangen) moesten het ontgelden op het Kasteel. De scheids was volgens de Rotterdammers dus letterlijk ‘twee keer niks’ die middag. Het is maar goed dat ik geen lid ben van ‘de Bond tegen vloeken’, anders had ik waarschijnlijk de 90 minuten niet uitgezeten. Van het sjieke Sparta was op de tribune weinig te merken, het leek wel een gemiddelde thuiswedstrijd van Helmond Sport.

Zeven wedstrijden moest Helmond Sport dit seizoen spelen tegen een ploeg uit Rotterdam. Vier keer in de reguliere competitie, de twee wedstrijden in de play offs en de bekerwedstrijd tegen  Xerxes/DZB konden niet worden omgezet in winst. Dus in Rotterdam moeten ze eigenlijk niet zo zeuren. Dan heb ik het ook maar niet over de handsbal van die middag, al denk ik niet dat een strafschop een echte ommekeer zou hebben gegeven. Ik heb het gevoel dat de spelers van Helmond Sport niet echt geloofden in ‘Het wonder van Rotterdam’. Er was zeker wel veel inzet, maar echte overtuiging dat het allemaal nog ging lukken was er die middag niet. Die overtuiging was er wel bij trainer Eric Meijers. Ik had de indruk dat hij pas in de blessuretijd door kreeg dat het wel heel moeilijk was om nog drie keer te scoren. Meijers houdt van statistieken en gokte op een 2-5 overwinning, net als bij de Graafschap uit, eerder dit seizoen. Zijn ploeg had tenslotte, dit seizoen, nog geen enkele keer twee wedstrijden achterelkaar verloren, dus alles was nog mogelijk volgens Eric. Helaas zeggen statistieken niet alles in het voetbal en is het seizoen voorbij voor Eric en zijn mannen. Een vierde plaats is zeker weer knap. Volgend seizoen beter en dan ‘iets’ later en op de juiste momenten pieken, zullen we maar zeggen.

Buurman

Janssen: Krachtig bestuur voor Helmond?


Afgelopen week verschenen de vier deelrapporten van de commissie Huijbregts over de toekomst van de gemeentelijke indeling in onze provincie die er mee voor zal zorgen dat de overheid een KRACHTIG BESTUUR zal zijn en blijven. In juni 2013 verwachten we het eindrapport.

Het is goed om van tijd tot tijd stil te staan bij de meest wenselijke vorm van bestuur en de schaal waarop deze gebaseerd dient te zijn. Zeker nu we nog te maken hebben met een economisch slechte tijd en we ook te maken hebben met een grote decentralisatie van taken van het Rijk en de provincie naar de gemeenten. U mag hierbij denken aan zaken als het overhevelen van de AWBZ en de jeugdzorg per 1 januari 2015. Uiteraard komen bij deze rapporten direct de sentimenten naar boven die we ook al gezien hebben bij eerdere herindelingen. Wie herinnert zich niet de actiegroep ‘Aarle Blie’ en voor Mierlo was alles beter dan bij Helmond gevoegd te worden en hoe kijken we daar nu zo’n 15 jaren later tegenaan ?

In een bijlage van het deelrapport ‘Veerkrachtig bestuur in Zuidoost-Brabant’ wordt heel specifiek ingegaan op de positie van onze stad. Allereerst is er een korte samenvatting waarin begrippen als een stabiel stadsbestuur; financieel gezond; ambitieus maar vertaalt dit ook naar concrete acties; samenwerkingsbereid; kennis en vermogen om te verbinden de toon zetten.

Voorts komen de sterke en zwakke punten van Helmond aan bod. Onze sterke punten zijn:
1. financieel gezond; 2. ruim draagvlak voor besluitvorming; 3. economisch vitaal; 4. 2de stad van Zuidoost-Brabant; 5. centrumgemeente van de Peel; 6. mentaliteit van aanpakken & doen; 7. stedelijke uitstraling en 8. overzichtelijke schaal. Maar er zijn ook een paar zwakke punten en wel:
1. bereikbaarheid vanuit het noorden; 2. betrokkenheid van de raad bij regionaal beleid; 3. focus op de Peelgemeenten mag geen sta in de weg zijn voor samenwerking met Mierlo-Geldrop en Nuenen.
Heel mooi dat we op vele zaken sterk zijn en goed dat we geconfronteerd worden met onze zwakke punten. Want immers door ze te kennen kun je eraan werken.

(meer…)

4reacties

Beste broodje bij Bella Amica


Bella Amica heeft het beste broodje döner kebab van Helmond. Het broodje van dit eethuis aan de Heistraat kwam kwalitatief het beste uit de test in het onderzoek dat de Explorers van Scouting Brouwhuis woensdagavond hielden bij 10 zaken. De foto van Bart Jenniskens hiernaast toont de beker en het certificaat dat zij hiervoor ontvingen.
Het is alweer de derde keer dat de Explorers hun jaarlijkse kebabtest hielden. Zij hebben niet alleen het kwalitatief beste broodje gezocht, er werd zelf op 14 aspecten getest (van de telefonische bestelling tot en met het opeten). Worden die alle 14 meegewogen, dan komt Aspendos uit Brouwhuis als winnaar uit de bus. Ook vorig jaar waren zij de overall winnaar. Het beste broodje kwam toen van Lodos.
Het broodje van Bella Amica was dit jaar niet alleen het beste, maar ook het zwaarste (462 gram). De prijs-gewicht verhouding was het gunstigst bij Aspendos. Het broodje van Marmaris was het warmst bij aankomst (60° Celsius). Gemiddeld moesten de Explorers 7,05 euro voor hun bestelling afrekenen. Net als vorig jaar eindigde Rhodos ook dit jaar als laatste wat betreft overall resultaat. Het lange wachten op de bestelling (55 minuten) droeg daar niet positief aan bij. Bij de 9 andere zaken bedroeg de wachttijd tussen de 14 en 30 minuten. Alle testresultaten zijn te zien in dit Excel-overzicht.
Wij vinden dergelijke testen leuk. Mocht een groep(je) Helmonders willen onderzoeken waar bijvoorbeeld de beste Helmondse pizza, Chinees of iets anders lekkers te krijgen is, mail ons dan even van te voren voor overleg.

13reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?Tussenstand:
3 punten: Ad
2 punten: Stank

1 punt:en Blommetjes én Thom én Eefje én Els én AleBlie én Noud én Karel
1 punt:en én Hans Gruijters én Piet én JE Mulder én pim verkoelen én renate
1 punt:en én Niels Jacobs én Erik én Sjef én Hein én piet

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
10reacties

BCH2018: Helmond is erbij!


Helmonders, verenigt u! Samen met Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch dingen we mee naar de nominatie Culturele Hoofdstad van Europa. Op 6 september maakt een jury de keuze: de Brabantse steden hopen op deze dag Maastricht en Leeuwarden achter zich te laten. Een overwinning is een enorme impuls voor onze stad.
Op Facebook
Na het 155 vierkante meter grote doek op de gevel van de bibliotheek, is er deze week ook een Facebook-pagina in het leven geroepen. Hiermee is de campagne ‘Helmond is erbij!’ nu echt van start gegaan. Talloze Helmondse smaakmakers en ambassadeurs gaan proberen heel Helmond warm te krijgen voor deze race: we hebben iedere Helmonder nodig om de jury te overtuigen. Op Facebook gaan we u de komende maanden op de hoogte houden van ontwikkelingen en van leuke evenementen – en daarnaast zullen onze smaakmakers zich hier één voor één aan u voorstellen. Neem zelf een kijkje op facebook.com/2018helmondiserbij en klik op ‘Vind ik leuk’!
Kunst is overal
Cultuur is van iedereen en voor iedereen. Kunst is overal. Van carnaval tot beeldende kunst, van popmuziek tot kleinkunst, van klassieke muziek, heemkunde, architectuur, mode tot fotografie. En alles ertussenin. Kunst en cultuur zijn een verrijking in het leven van mensen, dragen bij aan de band tussen hen en zorgen voor een stad die leeft. Kunst en cultuur, dat is genieten, ontroering en plezier, van onbekommerde lol en diepzinnige leermomenten. Helmond heeft veel te bieden op cultureel gebied. Dat mag iedereen weten!
Wat brengt het ons?
Als we het worden op 6 september, geeft dat een enorme impuls aan cultuur in Helmond. En daarmee aan het totale imago van onze stad. Werken aan 2018 Eindhoven׀Brabant Culturele Hoofdstad is goed voor de economie en de werkgelegenheid. Cultuur is de ruggengraat van de samenleving: een stad die cultureel actief is, wordt aantrekkelijk gevonden. Door de bewoners zelf, maar ook door bedrijven en bezoekers. Het maakt ons sterker, het zorgt ervoor dat we trots kunnen zijn op onze stad. Daarom moeten we er ons als inwoners samen voor gaan zetten! Uit een gezamenlijk belang: Helmond is erbij!
Betuig uw steun door de pagina op Facebook te ‘liken’ – door dus op die beroemde knop met ‘Vind ik leuk’ te klikken. U vindt op die pagina ook een link naar de officiële website, waar u uw naam kunt achterlaten. Hoe langer die lijst met namen in september is, hoe meer de jury straks zal beseffen dat die eretitel toekomt aan de steden in onze provincie. Laten we Europa verrassen over vijf jaar!

Namens de hele organisatie,
Perry Vermeulen
Udo Holtappels
Groep5700

7reacties

Van der Pijl: In debat; politici en leerlingen


Leidt een debat tot meningsverandering? Vaak zijn in de politiek de standpunten al ingenomen voordat iets tot stemming komt en een debat verandert daar weinig meer aan. Toch blijkt dat het kan:

  • Binnen de PvdA bleek Diederik Samsom in 4 rondes de meeste PvdA-ers ervan overtuigd te hebben dat de wet die illegaal verblijf in ons land bij wet moet verbieden dan wel niet wenselijk is maar dat zijn afspraak met de VVD hierover moet blijven bestaan.
  • Een onlangs in de Helmondse raadszaal gevoerd debat bleek een deel van de raad te overtuigen om het Speelhuisplein niet langer aan te wijzen als mogelijke locatie voor het nieuwe permanente theater. Een aanvankelijk verwacht groot aantal tegenstemmen werd daarmee een klein aantal tegenstemmen.

Binnenkort wordt er een heel bijzonder debat gevoerd in Helmond, 4 debatten om precies te zijn. Deze debatten worden gevoerd door twee teams die elk bestaan uit een mix van Helmondse politici en leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege. Alle (nu nog) elf in de raad vertegenwoordigde partijen hebben raads- of commissieleden als deelnemer afgevaardigd. De deelnemende leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege maken deel uit van het schoolteam dat al aan diverse debatwedstrijden heeft meegedaan.
Met Johan Fietelaars, leerkracht aan het Dr. Knippenbergcollege, mag ik deze debatwedstrijd voorbereiden. De debatwedstrijd beoogt, naast een leuke competitie te zijn, jongeren en politiek dichter bij elkaar te brengen.
Op dinsdag 28 mei zullen deze twee teams debatteerden in de stijl van “Op Weg Naar Het Lagerhuis”, een landelijke debatwedstijd voor middelbare scholieren. Deze wedstrijd, ooit gestart door de VARA en nu in handen van HOPE XXL (een jongerenorganisatie die een nieuwe visie op de toekomst wil opstellen namens jongeren wereldwijd) Daarvoor worden voorrondes in alle 12 provincies gespeeld. A.s. vrijdag om 20.30 op NED 3 wordt de finale op tv uitgezonden. Het gaat bij zo’n wedstrijd niet om de uitkomst van het debat maar om het debatteren zelf.
(meer…)

15reacties

‘Speler Helmond Sport omgekocht’


“Ook op 24 maart 1998 rees er twijfel over in hoeverre Nederlanders brandschoon zijn. Voor de eerste-divisiewedstrijd Helmond Sport-Haarlem kreeg Telesport de tip, dat één van de Helmondse spelers door een goksyndicaat was omgekocht. De voetballer had zware schulden en was daardoor chantabel geworden. De tipgever vertelde dat het lijdend voorwerp met een revolver tegen het hoofd te horen had gekregen dat hij moest zorgen dat de wedstrijd in een gelijkspel zou eindigen.” Dit al wat ouder verhaal haalde Jaap de Groot van De Telegraaf afgelopen zaterdag aan in zijn column over het omkopen van voetballers in Nederland.
Volgens hem was de uitslag van die wedstrijd (1-1) vooraf al bij de Telesport-redactie bekend. “De betreffende speler leek er inderdaad met de pet naar te gooien. Zo liep hij bij het doelpunt van Haarlem zelfs bij de actie vandaan. Alleen had niemand het in de gaten.” En de betreffende speler bleek inderdaad zware gokschulden te hebben, aldus de grootste krant van Nederland.
“Alleen trok onze kroongetuige zich een dag voor publicatie terug, omdat hij voor zijn leven vreesde. Hoewel de redactie over een stevig dossier beschikte, stelde onze juridische afdeling resoluut vast dat zonder de input van de kroongetuige plaatsing van het artikel een verloren rechtszaak zou opleveren. Daarom haalde deze exclusieve reportage rond Helmond Sport – Haarlem nooit de krant.”
Tot zover De Telegraaf.
Wij zijn benieuwd wie die speler is. Zelf konden wij het niet achterhalen, wellicht omdat er in de weblogredactie geen échte voetbalkenner zit.
Maar misschien weet jij meer, heb je ideeën en/of theorieën of heb jij meer feiten over die wedstrijd omdat je bijvoorbeeld 1 van de 1561 toeschouwers op de tribune was. Laat het dan hier horen. De ene reactie kan tot de andere leiden en wie weet weten we na een tijdje wie de speler is of zou kunnen zijn.

2reacties

Rieter: nieuw theater of evenementenzaal?


Ben ik echt de enige? De enige die ’t Speelhuis graag herbouwd zou zien op de oude plek? Naast de 18 paalwoningen? Niet als theater hoor! Maar als multifunctioneel ontmoetingscentrum. Het op 29 december 2011 afgebrande Helmonds meest karakteristieke gebouw was wèl de icoon van Helmond! Zelfs van de regio, van Brabant, van Nederland, van Europa; ja zelfs van de wereld! Het zou niet misstaan hebben op de WereldErfgoedlijst van de Unesco. Er was geen tweede van dit meesterwerk van 2 meester-kunstenaars: het kubussencomplex van architect Piet Blom met de als tent beschilderde zaal van kunstschilder Har Sanders. Maar sinds de raadsvergadering van 7 mei is dit doek definitief gevallen. Maar als ’t Speelhuis dan niet mag terugkomen, laat dan het huidige nieuwe plein maar blijven als fraaie ruimtelijke leegte die een monumentaal blik op de paalwoningen gunt.
Daarmee blijft wel de vraag òf, en zo ja wáár een eventueel nieuw theater wel zou moeten komen? Of wordt de tijdelijke speelkerk ons definitieve theater? Want ik vraag me af of we wel naar een zaal met meer dan ruim 400 bezoekers moeten; bijvoorbeeld 600 of zelfs 750?! Wat mij betreft zijn er een aantal mogelijkheden.
Natuurlijk is de directe omgeving van de aanstaande culturele hotspot, de cacaofabriek, een serieuze plek. Het samengaan van Lakei, Filmhuis en kunstenaarsinitiatief, aangevuld met o.a creatieve ondernemers en Omroep Helmond, zou daarmee een heel belangrijke extra-speler kunnen krijgen!
Maar uiteraard ook de door mij eerder vorig jaar genoemde plek aan het stukje oude Zuid-Willemsvaart middenin in onze stad: ‘zaal aan’t knaal’ of ‘theater aan’t water’. En wat mij betreft architectonisch verantwoord desnoods tot pal aan het kanaal of zelfs er een beetje in?!
Maar wat te denken van de dit jaar vrijkomende Citysporthal. Het college heeft inmiddels gelukkig besloten om dit gebouw minstens t/m 2018 niet te slopen. Is dit gebouw wellicht met de nog ruim 10 miljoen resterende verzekerings-penningen van ’t Speelhuis, om te bouwen tot een groots multifunctioneel evenementen-compex? En anders tijdelijk vanwege ‘2018Eindhoven, samen Brabant culturele hoofdstad’ geheel betaald uit dat potje? Jaren geleden trad hier al eens André Rieu op voor 2-duizend toeschouwers. En afgelopen jaar vierde Lambardi hier nog groots haar 60-jarig jubileum. Wat te denken van een ideale plek voor beurzen en tentoonstellingen? En er zit al een parkeergarage onder. Wat mij betreft is het CentrumPlan voor wat deze plek betreft meteen goed én definitief ingevuld! Een aanwinst voor Helmond, lijkt mij. En de kegelbanen kunnen dan ook meteen blijven.

Michael Rieter
Fractievoorzitter

29reacties

Q&A Lot van Helmondse daklozen


Naar aanleiding van de brand in een leegstaand bedrijfspand aan de Kanaaldijk en het hierbij omgekomen slachtoffer, stellen Mohammed Chahim en Abdel Tijani van de PvdA schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.
Vandaag hieronder hun vragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die in zijn geheel in de reacties.

Afgelopen vrijdag zijn we enorm geschrokken van de enorme brand in een leegstaand bedrijfspand aan de Kanaaldijk Noord-Oost en het hierbij omgekomen slachtoffer. We zijn blij dat de brandweer snel de brand onder controle had en hierbij gelukkig 2 andere slachtoffers heeft kunnen voorkomen. Vanuit de krant hebben we verder vernomen dat vandaag sectie wordt verricht op het lichaam van de overleden Helmonder om uit te sluiten of de man al langer dood in het pand lag.
We maken ons zorgen om het lot van daklozen in Helmond. Door het sluiten van de Oversteek is de capaciteit van de nachtopvang significant gedaald. We vrezen dat daklozen, door deze lage capaciteit, zelf opzoek gaan naar alternatieven en (langdurig) leegstaande panden in gebruik nemen.
De PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Waren het slachtoffer en de andere twee personen bekenden van de nachtopvang (zowel voor als na het sluiten van De Oversteek)?
  2. Weet u al meer over de doodsoorzaak van het slachtoffer?
  3. Bent u het met ons eens dat (langdurig) leegstaande panden geen veilige plek zijn voor daklozen om te overnachten?
  4. Zijn er meer panden in Helmond bekend, waar daklozen (illegaal) gebruik van maken? Zo ja, bent u bereid eigenaren van (langdurig) leegstaande panden aan te spreken op het goed afsluiten van hun panden?

We vragen ons af of het huidige capaciteit van de nachtopvang voldoende is om te voldoen aan de vraag. Dit ook in relatie met het aantal nachten dat daklozen gebruik moeten maken van de nachtopvang om in aanmerking te komen voor een daklozenuitkering. Dit kan er mede voor zorgen er extra druk komt op de lage capaciteit, waardoor mensen die echt geen andere slaapplaats hebben (bij familie of vrienden) gedwongen worden hun heil elders te vinden met alle (mogelijke) gevolgen van dien