juni 2013

15reacties

‘Oud-wethouder Yeyden moet opstappen’


De PvdA-fractie in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord wil dat hun 2 PvdA-bestuurders Seyit Yeyden (oud-wethouder in Helmond) en René Kronenberg opstappen. Dit laat de fractie weten naar aanleiding van het vrijdag verschenen kritische rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) en de gesprekken sindsdien. Yeyden en Kronenberg zitten respectievelijk als voorzitter en deelgemeentewethouder in het vierkoppige dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken van de deelgemeente.
Uit ‘t BING-rapport (pdf) van 206 bladzijden blijkt dat politici in die deelgemeente in de fout zijn gegaan. Voorzitter Seyit Yeyden van de deelgemeente heeft volgens de onderzoekers (zoals het AD het vrijdagavond samenvatte) oneigenlijke druk uitgeoefend op de manager van een bouwbedrijf dat een project in de deelgemeente wilde uitvoeren. Een PvdA-deelraadslid (die zich volgens de BING-onderzoekers schuldig maakte aan ‘cliëntelisme en machtsbederf’) zal zich uit de PvdA-fractie terugtrekken en heeft zijn partijlidmaatschap inmiddels opgezegd.
De Rotterdamse PvdA-fractie is volgens hun fractievoorzitter heel erg geschrokken van het rapport. In het BING-rapport staat dat in een aantal gevallen sprake is geweest van oneigenlijke politieke druk en integriteitsschendingen, hoewel de besluitvorming over het algemeen naar behoren verloopt. “De PvdA-fractie heeft zwaar laten wegen dat het publiek bestuur gevrijwaard moet zijn van enige schijn van belangenverstrengeling of andere vormen van integriteitsschendingen”, zo verklaren zij. “Om die reden heeft de fractie de PvdA-bestuurders dringend verzocht om na het debat hun functie neer te leggen.” De fractie omarmt alle aanbevelingen uit het rapport.
Seyit Yeyden zat 12 jaar in de Helmondse politiek, 8 jaar in de gemeenteraad (waarvan 4 jaar fractievoorzitter) en 4 jaar wethouder Sociaal Economische Zaken en Centrumontwikkeling. Ruim een maand nadat hij in 2010 weer verkozen was als gemeenteraadslid, verkaste hij naar Rotterdam. Daar werd hij voorzitter van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord.

Lees de updates in de reacties hieronder.

8reacties

De gevolgen van de Ruit voor Helmond


Ruud van Heugten is oud (CDA) wethouder van Helmond en nog steeds woonachtig in onze mooie stad. Momenteel is hij als gedeputeerde van mobiliteit en financiën verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de provinciale wegen. Aangezien ik namens de PvdA in Provinciale Staten woordvoerder ben over wegen en het openbaar vervoer hebben we veel met elkaar van doen. Helmonders onder elkaar dus. Dit betekent echter niet dat we het altijd met elkaar eens zijn. Als het gaat om het busvervoer en het spoor hebben we vaak dezelfde mening, maar op het gebied van wegen lijkt het wel dat we het vaker niet eens zijn dan dat we het wel eens zijn.

Het grootste wegenproject waar de provincie momenteel mee bezig is, is de Ruit om Eindhoven. De Ruit bestaat uit twee componenten, de verbreding van de N279 tussen Veghel en de A67 bij Asten en de aanleg van een nieuwe weg langs het Wilhelminakanaal tussen knooppunt Ekkersrijt en de N279 bij Aarle-Rixtel. Voor Helmond heeft de Ruit verregaande consequenties. De wijken Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg zijn direct langs de weg gelegen, waardoor kan worden gesteld dat de Ruit voor 1/3 van de Helmonders grote invloed op hun leefomgeving zal hebben. Door de verbreding van de weg zullen er bijna 4x zoveel voertuigen gebruik gaan maken van de weg als nu het geval is, met als gevolg dat de luchtkwaliteit vermindert en de geluidsoverlast toeneemt. De N279 zal namelijk een alternatief gaan vormen voor de A2 & A67 en de kortste en snelste route naar Venlo en Duitsland worden. De gemeente Helmond (coalitie van VVD, CDA, SDOH/D66, HB) staat tot op heden achter de Ruit met als argument dat de bereikbaarheid van Helmond wordt verbeterd. De vraag is of de verkeersproblemen niet anders kunnen worden opgelost en de enorme leefbaarheidsproblemen de gekozen oplossing rechtvaardigen. (meer…)

Dag Troubadour,


Bijna is het zo ver en gaat er opnieuw een monument verdwijnen. Dit keer is Oud-West aan de beurt, waar tal aan oudbouw reeds verdwenen is en nieuwe historie in de maak is. De oude Tharcisiusschool, beter bekend als de Troubadour is de laatste 60 jaar door duizenden leerlingen bezocht. Allereerst door alleen jongens. Als meisje van 4 heb ik een blauwe maandag ook op de Troubadour gezeten. Het tijdperk van jongens en meisjes samen op één school was al even aan gebroken. Oftewel ik wist niet beter. Ik woonde niet in Oud-West, maar omdat in de wijk waar wij woonden er nog geen kleuterschool was, moesten we samen met leeftijdsgenootjes een periode lang elke ochtend ons verzamelen op het Alette Jacobsplein. Jawel, want daar kwam een echte bus ons ophalen voor een ‘wereldreis’ naar ’t Haagje. De spanning kon aardig oplopen, want stel dat je de bus zou missen. Hoe kwam je dan op school? Ook het gebouw is me altijd bij gebleven. Er zat een verdieping op, er was een trap. Hoe anders was het niet dan de latere Woelwijkschool waar ik naartoe ging. Geen verdieping, geen trap. Of de Antoniusschool..ook geen verdieping, geen trap. Beide scholen zijn de Troubadour al voor gegaan en bestaan niet meer. Stammen nog uit de tijd van inderdaad de jongens- en meisjesscholen, dat scholen nog namen van heiligen droegen, onderwijzers heilig waren, de tijd van dat er in Helmond nog gesproken werd over van welke kant van het kanaal je kwam. Er was blijkbaar een goede kant en een slechte kant. Verkering hebben met iemand van de andere kant van het kanaal was lang geleden geen goed plan. Als meisje van 4 was ik daar helemaal niet mee bezig. Het kanaal lag een stuk dichter bij, want als je ergens met de bus naartoe moest dan lag het wel erg ver weg. Goede herinneringen heb ik aan die kleuterjaren. Zou dat dan betekenen dat de Troubadour aan de goede kant van het kanaal lag?

Agnes

11reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?Tussenstand:
4 punten: Ad
2 punten: Stank én Mark

1 punt:en Blommetjes én Thom én Eefje én Els én AleBlie én Noud én Karel
1 punt:en én Hans Gruijters én Piet én JE Mulder én pim verkoelen én renate
1 punt:en én Niels Jacobs én Erik én Sjef én Hein én piet én Buurman
1 punt:en én Arjen én Rik

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
28reacties

Soap stadion Helmond Sport gaat door


Zojuist besloot de gemeenteraad dat het huidige plan voor een nieuw stadion op Berkendonk niet haalbaar is. Zie het raadsvoorstel (pdf) waarover vanavond werd gestemd. De geplande grote Jumbo-supermarkt bleek het struikelblok.
Wethouder Frans Stienen gaat nu kijken of er een aantal initiatieven zijn te combineren zodat Helmond Sport toch nog op Berkendonk terecht kan komen.
Al lange tijd is het stadion van Helmond Sport onderwerp van discussie. Sinds mei 2009 wordt er in de Helmondse politiek gesproken over een nieuw stadion voor Helmond Sport op Berkendonk. Hoewel toegezegd, gaf de Helmondse politiek vanavond nog geen duidelijkheid. De soap krijgt dus een vervolg.

26reacties

Rieter: college lijmen of gedogen?


Over de huidige Helmondse bestuurscrisis is al veel geschreven en gereageerd, ook op deze website. Maar toch wil ik daar namens Helder Helmond ook mijn zegje over doen. Ik was afgelopen woensdag samen met de andere partijen in de oppositie ontzettend boos dat de partij (SDOH/D66/HB) die op 2 juni uit het college met CDA en VVD was gestapt, aangegeven had NIET te willen lijmen, weer terug gevraagd werd in een nieuw college! En waarbij dan het CDA werd ingewisseld voor de PvdA! Die boosheid die menigeen die avond, waaronder nadrukkelijk ook ik, niet onder stoelen of banken stak, was uitgesproken hard; met name naar de VVD toe. Wie schetst onze verbazing dat wij vrijdag vernamen dat de VVD de formatie met onmiddellijke ingang wilde stoppen, en wat ook toen is gebeurd. Ik vind dat heel moedig van de VVD en respecteer dan ook deze stap. Want wat de informateur afgelopen woensdag uit zijn hoge hoed toverde was volgens mij – op zijn zachtst gezegd! – niet goed voor de stad. Alleen al vanwege de hoge extra-kosten die dat met zich mee zou brengen dat er een drie-tal nieuwe wethouders zouden bijkomen. Er is sprake van een slordige één miljoen Euro! Of je een emmer leeggooit! Dat valt volgens Helder Helmond niet te verkopen aan de stad in tijden waar we volop moeten bezuinigen. Als Helder Helmond hadden wij de informateur vorige week dan ook geadviseerd om de breuk te lijmen en dus met name SDOH/D66/HB te bewegen om hun bestuurlijke verantwoordelijkheid weer op te nemen, en deze tot maart 2014 weer te gaan dragen. Zo niet, om de twee overige partijen, CDA en VVD, als kern van het tijdelijke college te beschouwen, eventueel als minderheid of gedoogd door een aantal partijen. Ook Helder Helmond wilde zich daarbij beraden over haar eventuele verantwoordelijkheid. Naar nu blijkt had de VVD de informatie-bijeenkomst van afgelopen woensdag anders ingeschat, en net als Helder Helmond verwacht dat er een tweede ronde zou komen. Ik ben dan ook nogmaals blij met het verzoek van de VVD om de zaak opnieuw te bespreken. En dat gebeurt in een extra-fractievoorzittersoverleg. Inderdaad helaas eventjes achter gesloten deuren maar wat mij betreft gaat die deur erna meteen, en blijvend open! En dat alles in het belang van de stad en haar inwoners. Wordt vervolgd.

Michael Rieter
Fractievoorzitter

8reacties

Gewapende overval woning


Vanochtend rond 09.30 uur was er een gewapende overval op een woning aan de James Ensorlaan in Helmond-Noord. De politie liet weten dat er geen gewonden zijn gevallen.
De 2 daders zijn op een brommer gevlucht en hebben naar alle waarschijnlijkheid een pistool bij zich. Beide daders zijn blank en tussen de 25 jen 30 jaar oud. 1 Van die 2 had donker haar en was ongeschoren. Hij droeg een grijze sweater, een zwart vest en een donkere.broek.
Politie zoekt getuigen. Iets verdachts gezien? Tips 0800 – 0011.
Hieronder de eerste foto die werd gemaakt door Harrie Grijseels.

Zodra we meer info en/of foto’s hebben, komt dat hieronder in de reacties.

2reacties

Ugur Ozdemir: Helmond Leeft!


Ik zeg “Helmond Leeft!” En dat is zo. Het is maar hoe je er naar kijkt en zelfs hoe je er naar wilt kijken.
Ik las laatst in het Brabants Dagblad een interview met een Helmondse juriste, Rianne Letschert.
Voor haar werk bracht ze vaak een bezoek aan Rwanda. Ze zag daar duidelijke verschillen met Nederland. Een belangrijk contrast is dat we in Nederland het glas al snel half leeg zien, terwijl ze in Rwanda een glas dat bijna op is nog als een half vol glas zien. Mensen leven in hoop.

Zo kijk ik ook naar Helmond. Het glas is een “vol half vol glas”. Helmond Leeft!, volop. Wij hebben een prachtig Artimond, Jazz in Catstown en zo nog wat mooie evenementen achter de rug.
Vorige week hield de Heistraat zijn derde braderie. Kleurrijk en cultuurrijk. Van het begin tot het einde van de Heistraat. De royale mix van kleuren, geuren en culturen is zeker ook een rijkdom van Helmond.
Het leuke is dat er met de zomerperiode voor de boeg, nog heel wat gaan volgen. Denk maar eens aan de kasteeltuinconcerten.

Ook Culturele Hoofdstad 2018 speelt een grote rol in en rondom Helmond.
Dat is een gigantische kans. Ik herhaal: een GIGANTISCHE kans voor Helmond.
Ik hoor her en der dat het Helmond 10 miljoen gaat kosten. In ben van mening, dat het feit dat Helmond mee doet, mee mag doen en mee kan doen, op zich al een flinke winst is. Dit is in mijn ogen een ‘boost’ die Helmond anders zelfs niet in tientallen jaren zou kunnen realiseren.
Ik ben blij dat Helmond deze kans heeft gepakt.

Maar er gebeurt meer in Helmond. Robert van den Broek, een Helmondse regisseur, heeft ‘Alles over niets’ in Helmond opgenomen. Het is een pracht van een film, op nationaal en internationaal niveau. Met een première in Helmond, maar ook een première in Amsterdam Tuschinski in een volle zaal met bekende Nederlanders en met Helmonders en Helmondse locaties prominent op de aftiteling.

Helmond Leeft! Ook in deze moeilijke tijden bruist Helmond volop.
Ik geloof in Helmond.
Ik geloof in Helmonders.
Ik geloof in kansen.
Ik geloof in onze bestuurders.
Ik geloof in onze burgemeester.
Ik geloof in de Heistraat.
Ik geloof in de Oranje buurt.
Ik geloof in Culturele Hoofdstad 2018 Eindhoven.
Ik geloof in mooie morgens.
Ik geloof zonder enige twijfel dat Helmond volop leeft.

Ugur Ozdemir

18reacties

Stamgast J.E. Mulder is overleden


We ontvingen het droeve bericht dat onze stamgast J.E. Mulder woensdag op 71-jarige leeftijd is overleden.
Hoewel we hem nooit in real life konden ontmoeten, leerden wij J.E. Mulder kennen als een mooie, zéér sociaal bewogen Helmonder. Sinds hij terugkeerde uit Amsterdam, woonde hij op vele plekken in onze stad: Van Hornestraat, Residentie De Oranjerie, Ameidewal, Scharstraat en sinds april in Woonzorgcentrum Rivierenhof.
Jan Mulder was op de weblog een stamgast van het eerste uur. Minimaal 1 keer per dag (vaak midden in de nacht) zat hij op de weblog, zo liet hij eens weten. Ruim duizend keer reageerde hij op de weblog, voor het eerst op 17 juni 2005 en zijn laatste reactie op 3 juni dit jaar. Een kritisch volger van de weblog, vaste deelnemer aan de kenniskwis (gewonnen prijsjes hoefde hij nooit, “geef die maar aan een ander”), soms een schrijver en soms onze souffleur. Zo was het ooit zijn idee om “voorspelvragen” over Helmond Sport in de kwis te stellen. En leken we dat een keer over te slaan bij een belangrijke reeks wedstrijden, stuurde hij steevast een mailtje dat het toch echt weer tijd was voor zo’n vraag.

Maandagochtend wordt Jan gecremeerd in Crematorium Berkendonk.
Familie, vrienden en bekenden sterkte gewenst.
Er is een Helmonder heengegaan.

64reacties

Onderzoek naar 10 jaar declaraties B&W


Een forensisch accountant gaat de declaraties van huidige en oud-collegeleden in Helmond van de afgelopen 10 jaar controleren. Het betreft persoonlijke uitgaven zoals taxikosten, lunches, diners, reis- en verblijfkosten. Een onderzoekscommissie uit de gemeenteraad heeft dat bepaald. Dat liet het ANP zojuist weten.
De onderzoekscommissie bestaat uit leden van alle raadsfracties behalve (op eigen verzoek) de VVD. Dat onderzoek moet (na hoor en wederhoor) op 30 september afgerond zijn. Zie het schrijven (pdf) van SP’er De Vries, de voorzitter van deze onderzoekscommissie.
Aanleiding zijn natuurlijk de omstreden taxi-declaraties van inmiddels oud-wethouder Peter Tielemans.

Updates staan in de reacties hieronder en (sinds 11 november) bij een nieuw log hierover getiteld ‘Ex-wethouder Tielemans eist excuses‘.

13reacties

Graffiti in stadion van Helmond Sport


Aan het begin van de avond werd in het stadion van Helmond Sport bovenstaande graffiti onthuld. Een project van Hellmond Fanatics (van wie we de foto kregen), Supportersvereniging Helmond Sport en Helmond Sport zelf natuurlijk.
Deze graffiti siert nu vak O van de Noord-tribune (achter de goal).

26reacties

Een historische vraag (+ extra prijs)


Hoeveel kubieke meter grond is begin jaren 60 verzet voor de aanleg van de Industriehaven?

Schrijf je antwoord in cijfers. Per etmaal mag je 1 antwoord geven. Hij of zij die vóór vrijdag 21 juni 06.59 uur het juiste antwoord het dichtst benadert, verdient het punt. Zijn dat meerdere personen, dan is de eerste de gelukkige. Er komen bij deze vraag geen hints.

Een extra prijs bij deze vraag:

Behalve dat punt in de tussenstand, win je óók het hiernaast afgebeelde boek dat zaterdagmiddag gepresenteerd wordt.


Tussenstand:
4 punten: Ad
2 punten: Stank

1 punt:en Blommetjes én Thom én Eefje én Els én AleBlie én Noud én Karel
1 punt:en én Hans Gruijters én Piet én JE Mulder én pim verkoelen én renate
1 punt:en én Niels Jacobs én Erik én Sjef én Hein én piet én Buurman
1 punt:en én Arjen én Rik én Mark

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
24reacties

Je kan langer én veiliger gaan stappen


Sluitingstijden
Zoals Frank gisteravond al meldde bij het log  Mogelijke beperking onbeperkt drinken, mag de horeca in het centrum een jaar lang een uur later  in het weekend sluiten. Bij wijze van proef kunnen kroegen en eettentjes aan de Steenweg, Haven en Markt/Wal een vergunning krijgen om vrijdag- en zaterdagnacht een uur langer open te zijn, tot 04.00 uur dus.
In januari dienden de ondernemers met 29 horecagelegenheden in het centrum een verzoek in de sluitingstijden zelfs helemaal vrij te geven. Volgens hen zijn er op een drukke zaterdagavond in het centrum nog slechts 1500 bezoekers. Hun concurrentiepositie zou zwaar onder druk staan door de ruimere sluitingstijden in de omliggende gemeenten. Dat verzoek werd afgewezen. Er zou dan geen begrenzing meer zijn van het alcoholgebruik, de verwachte overlast voor omwonenden en ook de politie gaf een negatief advies. De ernst en het aantal incidenten zou volgens hen aanzienlijk toenemen.
Toch wilde burgemeester Elly Blanksma de horecaondernemers deels tegemoet komen en besloot daarom tot deze pilot vanaf 1 juli. Achteraf volgt een evaluatie, waarbij de toe- of afname van overlast een belangrijke factor is. De gemeenteraad beslist dan of er definitief ruimere openingstijden komen. Blijkt het tijdens de pilot al mis te lopen, kan de burgemeester de pilot voortijdig beëindigen. Gedurende de pilot-periode worden er geen incidentele ontheffingen meer verleend voor nog latere sluitingsuren.
Zie het besluit Pilot verruiming openingstijden horeca centrum Helmond (pdf). In 2007 hadden we op de weblog al een sluitingstijdendiscussie  die als inspraak voor de gemeentelijke discussienota Sluitingstijden Horeca Helmond (pdf) werd meegenomen.
Veiligheid
Uit onderzoek blijkt dat Helmond het qua uitgaan in het algemeen ruim voldoende tot goed doet. Het uitgaanspubliek (gemiddelde leeftijd 21 jaar) is redelijk tot goed tevreden. Een zeer grote meerderheid van hen voelt zich nooit onveilig op straat, deels vanwege de 31 toezichtcamera’s die er hangen. Ruim de helft van de stappers heeft al alcohol op als men op stap gaat, gemiddeld 6 à 7 glazen.
Op een aantal punten zijn er echter verbeteringen mogelijk, zo blijkt uit het rapport Veilig uitgaan in Helmond 2012 (pdf). Denk hierbij aan de veiligheid van de ondernemers en hun personeel, de verkeersveiligheid op bijvoorbeeld de kruising Veestraatbrug/Kanaaldijk N.W./Steenweg en ook het aantal vernielingen en mishandelingen door stappers moet omlaag. Daartoe wordt er een aantal concrete maatregelen genomen. Er komt een besloten website met horeca-ontzeggingen, horecapersoneel krijgt agressietraining, sneller herstel van defecte openbare verlichting en voorlichting over alcoholmatiging. Ook wordt bekeken hoe het wildplassen aan te pakken en verschillende verkeerssituatie verbeterd kunnen worden. Zie het Plan van aanpak (pdf)
Tenslotte besloot de gemeente dat de proef met weekendterras op de Steenweg wordt verlengd. In de tussentijd wordt het totale terrassenbeleid herzien.

78reacties

Bestuurscrisis: extra raadsvergaderingMorgenavond om 19.30 uur is er een extra gemeenteraadsvergadering. Onderwerp is de vorming van een nieuwe coalitie en daarmee wellicht ook de komst van 1 of meer nieuwe wethouders. Dat maakte de gemeente zojuist bekend.
Informateur Herman Klitsie zal morgenavond verslag uitbrengen van zijn bevindingen waarna er gelegenheid is tot debat. De informateur voerde in het weekend gesprekken met raadslieden en adviseurs van alle fracties. Dit alles naar aanleiding van de ontstane bestuurscrisis vanwege het opstappen van wethouder Peter Tielemans naar aanleiding van zijn omstreden declaraties van taxiritjes van en naar kroegen.

1reactie

Van de Brug: Kies techniek!


Als er ergens kansen zijn op werk, dan is het in de techniekbranche. De arbeidsmarkt kent namelijk een groot tekort aan technisch opgeleid personeel.
Toch kiezen veel leerlingen niet voor de techniek. Deels door onbekendheid en deels door het slechte imago. Dat is jammer, techniek is juist ontzettend leuk, gevarieerd en uitdagend!

Mede dankzij de inzet van de VVD beleefden onlangs kinderen techniek op de Automotive CampusNL. Leerlingen van groep 7 en 8 volgden een twee uur durend programma, waarbij ze elk een half uur een andere workshop volgden. Bij alle workshops mochten de leerlingen vooral veel zelf doen.
De ervaringen van de kinderen en leraren waren erg positief. Zo mochten ze vrachtwagens met katrollen vooruit proberen te trekken, sleutelen aan robots, een pantservoertuig maken, botsproeven doen, bruggen bouwen en een zeepkisten-Grand-Prix houden.
Op deze dag was een delegatie van de VVD-fractie aanwezig en wij hebben aan den lijve ondervonden hoe de kinderen genoten van deze ontmoeting met de techniek

De Helmondse VVD-fractie vraagt al jaren structureel aandacht voor Techniekeducatie op (basis)scholen. Wij hebben bij de voorgaande begrotingen verschillende moties ingediend om Techniekeducatie te bevorderen.
Techniekeducatie zou naar de mening van de VVD echter een permanente plek moeten krijgen in het onderwijsprogramma.
Wij zijn er van overtuigd dat techniekeducatie op scholen een belangrijke bijdrage levert om jongeren enthousiast te maken om voor de techniekbranche te kiezen.
We hopen dat er veel van deze kinderen gaan kiezen voor techniek, want daar liggen volop kansen!

Serge van de Brug
Raadslid

29reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?Tussenstand:
4 punten: Ad
2 punten: Stank

1 punt:en Blommetjes én Thom én Eefje én Els én AleBlie én Noud én Karel
1 punt:en én Hans Gruijters én Piet én JE Mulder én pim verkoelen én renate
1 punt:en én Niels Jacobs én Erik én Sjef én Hein én piet én Buurman
1 punt:en én Arjen én Rik

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
56reacties

ChristenUnie in Helmond?


De ChristenUnie is al sinds jaar en dag aanwezig in Helmond. Daar merkte je weinig van omdat wij niet meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daar komt nu mogelijk verandering in. Dat ligt wel aan de kiezers en daarvoor aan een groeiend aantal leden. Want zonder leden kun je geen lijst indienen.
De tweede vraag is natuurlijk of zo’n nieuwe partij iets wezenlijks toevoegt aan de bestaande politieke praktijk.  Er wordt nogal eens gezegd dat er teveel partijen in de Helmondse raad zitten. En dat kan waar zijn,  maar dat is uiteindelijk aan de kiezer om te beoordelen.
Voor de ChristenUnie staan de volgende drie begrippen centraal:

  1. Dienstbaarheid
  2. Vrijheid
  3. Duurzaamheid

En dat willen wij uitdragen in de dagelijkse praktijk van politiek bedrijven. Bij dienstbaarheid moet je denken  aan een gemeenteraad die zich dienstbaar opstelt naar haar burgers. Een vangnet voor de zwakken en verantwoordelijkheid nemen waar mogelijk.
Bij vrijheid moet je uitgaan van respect voor elkaars levenswijze en elkaar daar ruimte voor geven.
En bij duurzaamheid moet je denken aan een samenleving die voor elkaar opkomt en natuurlijk ook aan milieu.
In de Helmondse situatie komen wij dan tot de volgende standpunten:

  1. Er dient een onderzoek te komen naar een structurele begeleiding van zwervers, verslaafden en daklozen waarbij uitgangspunt is dagbesteding en avond/nachtopvang. En waar mogelijk een traject naar zelfredzaamheid. Daarbij dient de inzet van vrijwilligers te worden meegenomen.
  2. De ChristenUnie is niet voor openstelling van winkels op zondag, dit vanwege het gegeven dat de boog niet altijd gespannen kan staan en de mens, en meer specifiek winkelpersoneel en de kleine zelfstandige ook een rustdag verdient. De grote winkelketens zullen steeds meer de kleintjes kapot concurreren, wij vinden dit een slechte ontwikkeling, daarom zijn wij ook tegen een grote supermarkt voor de hele regio op Berkendonk. Wij hebben echter respect voor andersdenkenden en stellen dan praktisch voor om de huidige regeling van 10 koopzondagen te handhaven.
  3. Er dient een onderzoek te komen naar het functioneren van de Groene Peelvallei, o.i. is het milieu een ondergeschoven kindje, in ieder geval in het Helmondse deel genaamd Berkendonk. Wij wijzen stadion en winkels in dit natuurgebied af. Wij zijn er voorstander van om dit gebied in beheer te brengen bij Staatsbosbeheer/Natuurmonumenten.
  4. Wij zijn verder voor sluiting van de enige koffieshop in Helmond. De criminaliteit aan de achterdeur is niet te stoppen en de overlast is groot. Daarnaast zijn softdrugs niet meer soft maar gewoon verslavend. Ons standpunt legt extra druk op de politie in de sfeer van handhaving, dat begrijpen wij; wij vinden het gedoogbeleid echter mislukt.

Uiteraard is dit niet ons hele programma, wel zijn dit punten waarop wij geheel of gedeeltelijk van de huidige Helmondse politieke partijen afwijken. En valt er dan wat te kiezen!

Lodewijk den Breejen
ChristenUnie fractie Helmond  i.o.

14reacties

Bouw nieuwe NS-station gestart


De bouw van het nieuwe stationsgebouw op het Stationsplein is gestart. Het wordt een ovaal gebouw met veel glas, duurzame materialen en een groen dak met sedumbeplanting. Zie hier het ontwerp dat de weblog destijds bekend maakte. Volgens de planning is dit nieuwe stationsgebouw voor het eind van dit jaar klaar.
In het stationsgebouw komen een bloemenwinkel, Kiosk, Döner-zaak, openbaar toilet, een hal met controlepoortjes en diverse technische ruimten voor onder meer het informatiesysteem voor de busreiziger.
De firma Houta bouw uit Geldrop mag het in opdracht van gemeente Helmond gaan bouwen. Het is uniek in Nederland dat een gemeente opdrachtgever is voor de bouw van een stationsgebouw. Normaliter gebeurt dit door ProRail en de NS.
Wethouder Frans Stienen (Stedelijke ontwikkeling, Verkeer en Vervoer) daarover: “In dit geval hebben wij het voortouw genomen, omdat we het station zien als een belangrijke entree van onze stad. Het nieuwe station krijgt een transparante en uitnodigende uitstraling met diverse functies voor de reiziger. Met de verdere ontwikkelingen bij de Spoorzone, wordt station Helmond een OV-knooppunt waar trein, bus, fiets, voetganger, automobilist en taxi elkaar ontmoeten.”

Het animatiefilmpje hierboven geeft je een indruk van dit nieuwe gebouw én het gehele project Spoorzone Helmond. Dit is het gebied rondom NS-station Helmond waar het station deel van uitmaakt. Er komt ook een onderdoorgang onder het spoor en het Stationsplein krijgt een nieuwe inrichting. Eerder al is er een nieuwe fietsenstalling gebouwd en is het busstation geheel vernieuwd. Als alles volgens planning verloopt, is het project eind dit jaar klaar.
Behalve de sedumbeplanting op het dak van het stationsgebouw (en op de daken van de fietsenstalling en de beheerdersruimte) krijgt het station meerdere duurzaamheidskenmerken. De beplanting moet zorgen voor een aangename temperatuur in de ruimtes in zomer en winter en moet het regenwater opvangen. Met dat regenwater kunnen de toiletten in het stationsgebouw doorgespoeld worden. Ook kan de bloemenwinkel van dit water gebruik maken. Op het dak van het station komen ook zonnepanelen..
Wethouder Stienen over de financiering: “Ik dank het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Noord-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en Stimulus OP-Zuid voor hun bijdrages. Samen met het bedrag dat wij als gemeente Helmond hierin investeren, is het mogelijk om een station met de nodige uitstraling te realiseren, dat perfect past in de vernieuwing van de gehele Spoorzone.” Hoeveel de gemeente nu zelf moet bijdragen, kregen we niet zo snel gevonden.

Foto’s van de werkzaamheden aan de Spoorzone, staan hier, hier, hier en hier.

‘Grote zorgen verkeerseducatie kinderen’


In totaal 1235 leerlingen uit groep 7 en 8 van de Helmondse basisscholen namen dit jaar deel aan het verkeersexamen. Van hen is 96% geslaagd, vorig jaar was dat 92,5 %. Een prima resultaat zou je zeggen, toch maakt VVN-Helmond zich grote zorgen over de verkeerseducatie. Te veel kinderen blijken niet of nauwelijks te oefenen en dus te weinig verkeerservaring op te doen.
Ondanks deze mooie examenuitslag dus grote zorgen voor het bestuur van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Helmond. Voorzitter Jan van der Zanden: “Bij het begin van het praktisch verkeersexamen vragen wij altijd of kinderen geoefend hebben met ouders of leerkrachten. Ook krijgen zij de vraag of ze in de klas of thuis de instructiefilm op internet bekeken hebben. Te vaak merken wij dat leerlingen helemaal niet voorbereid zijn, noch thuis noch op school. Dat baart ons zorgen voor de toekomst, wanneer de jongeren zich een weg moeten banen door het drukke stadsverkeer”. Een verkeersdiploma is dan mooi, maar op deze manier eigenlijk toch een te wankele basis voor het verkeersgedrag in latere jaren, aldus de heer Van der Zanden. Hij vindt het onvoorstelbaar dat sommige ouders en scholen weinig tot helemaal niets doen aan de verkeersopvoeding van de kinderen. Dat kan een keer fatale gevolgen hebben, zegt de voorzitter van VVN-Helmond. Om die reden hebben zij zich voorgenomen om vanaf volgend jaar het praktisch verkeersexamen strenger te gaan jureren. “Met maar 1 doel: de verkeersveiligheid van de Helmondse jeugd”.
Gelukkig blijken er ook dit jaar weer positieve uitzonderingen. Ouders die wél veel oefenen met hun kinderen en scholen die de instructiefilm klassikaal bekijken of de leerlingen aanmoedigen om de film thuis goed te bestuderen en de routes te oefenen. Elk jaar zet VVN-Helmond daarom 1 school in het zonnetje, die haar leerlingen extra goed heeft voorbereid op het praktisch verkeersexamen. Deze verkeersschool van het jaar voor 2013 is de Vrije School Peelland aan de Helmondselaan.
Vanmiddag werden ook de verkeersbonzen gehuldigd in het Helmondse Kasteel door VVN-voorzitter Jan van der Zanden.. De verkeersbonzen waren foutloos in zowel het theoretisch examen (in april) als het praktisch examen (in mei). Deze 6 Helmondse verkeersbonzen (van  6 verschillende scholen) kregen een bijzonder diploma en een mooie medaille van VVN. Zie de foto door PresVisuals.com.

12reacties

Mogelijke beperking onbeperkt drinken


Het college van B&W overweegt om prijsacties in de horeca en bij detailhandel in Helmond tegen te gaan. Dat laat zij weten in antwoord op vragen van het CDA. Die partij stelde vragen na een actie van café Frendz aan de Steenweg. Bezoekers konden daar in maart van 22.00 en 03.00 uur voor 15 euro onbeperkt bier, wijn en fris drinken.
Het CDA heeft begrip dat horecaondernemers met acties klanten aan zich proberen te binden. Maar volgens de partij strookt die actie (voor over het algemeen jeugdige bezoekers) niet met het uitgangspunt dat alcoholgebruik onder jongeren moet worden beperkt. Frendz bagatelliseerde het probleem destijds, iedereen zou goed in de gaten gehouden worden.
Sinds de Drank- en Horecawet (DHW) is gewijzigd, heeft de gemeente de mogelijkheid om prijsacties aan te pakken. Bij de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarover in het najaar de gemeenteraad moet beslissen, zal een regeling rondom de prijsacties onderzocht worden. Op dat moment komen in ieder geval de verplichte bepalingen rondom de alcoholverstrekking bij de sportverenigingen en wijkgebouwen in de APV.

Wij betreuren het dat door stuntprijzen en happy hours de alcoholinname door de jeugd wordt verhoogd. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die zoveel drinken dat ze letterlijk even van de wereld zijn een volledig schoolniveau aan capaciteit inleveren. Was je voorheen een Vwo-leerling? Na een dergelijke alcoholinname word je een Havo-leerling?

aldus het college van burgemeester en wethouders.
Uit de politiegegevens tijdens de duur van de prijsactie is niet gebleken dat de prijsactie bij Frendz tot een toename van geweldsdelicten heeft geleid.
De 6 Peelgemeenten gaan volgende week woensdag het handhavingsbeleid voor de Drank- en Horecawet afstemmen. De landelijk voorgestelde verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar (en de controle daarop) wordt dan meegenomen. Voor het verhogen van de leeftijdsgrens voor alcoholverstrekking (naar verwachting op 1 januari 2014) zal er in het vierde kwartaal van 2013 een communicatie campagne gestart worden.