2013

14reacties

Foto’s van Helmond in de sneeuw


Vannacht viel de eerste sneeuw van dit jaar. Hoewel de gladheidbestrijders meteen aan het werk gingen, kon dat helaas niet voorkomen dat er op de besneeuwde Europaweg een ongeluk met letsel plaatsvond.
Maar gelukkig levert de sneeuw ook veel mooie plaatjes op. Omdat er in totaal 29 foto’s van de sneeuw begin december werden ingestuurd, leek het ons een goed idee om de sneeuwfoto’s ook deze keer weer te verzamelen. Jeffrey maakte de eerste foto:

Maakte je ook een mooie foto, mail die naar post@deweblog.nl of stuur hem ons via Twitter of (als je de foto al ergens op internet zette) plaats de link in een reactie hieronder. Wij zorgen dan dat jouw foto erbij komt te staan.

46reacties

Janssen: Slimme politiek ?


De politieke agenda van het jaar 2013 zal ook Helmond ongetwijfeld weer gesprekstof gaan geven. Op de eerste plaats zullen wij ook te maken krijgen met de effecten van het beleid dat in Den Haag geformuleerd wordt. En ja we zullen ook daadwerkelijk de gevolgen gaan voelen van de economische crisis. Het zou immers te gek zijn voor woorden als we met elkaar heel hard roepen dat het ‘niet goed gaat met het land’ maar er zelf maar weinig van merken.

De grote truc voor de politici zal dan ook zijn om heldere en scherpe keuzes te maken en niet te vervallen in allerlei surrogaatoplossingen die op termijn geen echte oplossing bieden maar de problemen vooruit schuiven. Ongetwijfeld zal dat inhouden dat er minder populaire besluiten genomen dienen te worden en dat niet elke Helmonder of Helmondse vereniging zal krijgen wat ze graag wil.

Laten we eens zien wat politiek Helmond in 2013 op de agenda mag verwachten?
De commissie Samenleving krijgt o.m. een behoorlijk aantal interessante dossiers op tafel, zoals de sportnota, de cultuurnota, de gevolgen van decentralisatie van overheidsgelden bij onder meer de jeugdzorg, WMO, het nieuwe theater en zo meer.

We zullen dus slimmer om moeten gaan met de mindere middelen. Voor D66 is hierbij samen een belangrijk kernwoord. We zullen meer en meer, vanuit de eigen kracht van mensen en organisaties moeten kijken hoe we door samen te werken de schaarse middelen zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. En ja dan mogen we ons afvragen of we nog zoveel sportverenigingen in de benen moeten houden met gemeentelijke subsidie? Kunnen we geen partners vinden om ‘ons zwembadprobleem’ aan te pakken ? Moeten we dan niet scherper insteken op een goed regionaal overleg op het vlak van het aanbieden van de podiumkunsten?

Of we het nu leuk vinden of niet maar een feit is dat we in de afgelopen decennia met elkaar meer uitgegeven hebben dan we ons eigenlijk konden veroorloven. Net als in elk huishouden geldt ook voor gemeenten dat er niet meer uitgegeven kan worden dan er binnenkomt tenzij je het spaarpotje wil aanspreken. Deels heeft ook Helmond dat laatste gedaan om daarmee de schade van harde, pijnlijke keuzes te verlichten maar tevens zijn daarmee de definitieve keuzes ook vooruitgeschoven. Een alternatief kan zijn het verhogen van onze inkomsten, maar dat betekent heel simpel meer belastingen voor u, maar is dat wat u wil ?

Laat de Helmondse politiek in 2013 niet schromen om heldere maar vooral slimme keuzes te maken.
Hebt u nog suggesties? Ik hoor ze graag van u: maarten.janssen@d66helmond.nl

Maarten Janssen
Raadslid

GGG, Verkeersgedrag in Azië


Na lange tijd in Azië, meldde onze onderzoeksjournalist zich gisteren weer op kantoor. Hij was in dat werelddeel om slimme trends in hun verkeersgedrag te onderzoeken. Trends waarmee we in Helmond als “the city of smart mobility” ons voordeel kunnen doen.
Zoals altijd begon zijn verhaal met “wat ik nou toch weer meemaakte…” Na 19 van dergelijke trips in 4 jaar, kennen we die openingszin en zijn sterke verhalen ondertussen wel. Feit is dat hij vervolgens nooit met harde bewijzen kwam en zijn onderzoek dus niet tot publicatie op de weblog leidde. Jammer!
Maar gisteren had hij bewijzen, maar of iemand die gelooft…

en oordeel of dit tot publicatie op de weblog moet leiden.

50reacties

Aanleg van ’t Speelhuisplein (foto’s)


Maandagochtend werd gestart met de aanleg van het tijdelijke Speelhuisplein. De eerste contouren van dat nieuwe plein zijn inmiddels zichtbaar. Van de 6 zijdes die de omlijning van de grote zeshoek vormen, zijn er 5 gelegd. En in het midden daarvan geven de witte pijpjes in de grond aan waar de bomen komen. De plek waar 13 maanden geleden nog ’t Speelhuis stond, krijgt langzaam zijn voorlopige eindbestemming.
De gemeente verwacht dat het Speelhuisplein (conform het ontwerp) rond 1 maart klaar is. Het is nog niet bekend waar het tijdelijk plein voor gebruikt zal gaan worden. “Wij hopen en vertrouwen op creatieve en innovatieve ideeën uit de stad” laat de gemeente weten.
Vorige maand werd het terrein tot 1 meter opgehoogd (ten opzichte van de begane grond), zie deze en deze foto. Zodoende ontstaat er een verhoging in het midden met geleidelijk aflopende randen. In de periode daarvoor werden de vloeren en betonrestanten in de grond verwijderd, zie hier.
Hieronder 8 foto’s van maandag tot en met vandaag. Hebben we meer foto’s van de vorderingen, dan plaatsen we die in de reacties hieronder.

(meer…)

7reacties

Rieter: een helder 2013!


“De beste wensen en een helder 2013!” Dat wenste ik de afgelopen dagen iedereen die ik in Helmond tegenkwam. Ook proost op Henriëtte en Jolanda en Tiny en Theo want dat heb ik ze zojuist beloofd. Want een nieuw jaar is altijd weer een mooie gelegenheid om elkaar de handen te schudden en elkaar iets goeds te wensen. Klokslag 24.00 uur uur 31 december 2012 is meteen ook 00.00 uur 1 januari 2013. En al dan niet met knallende champagneflessen of ander al dan niet alcohol houdende bubbeltjes-wijn hebben velen het nieuwe jaar ingeluid. Maar ook met veel vuurwerk-geknal. Ik had het idee dat ik nog nooit zoveel fraai vuurwerk heb zien én horen afsteken. Het leverde echter voor Helmond ook een onkostenpost van bijna 50-duizend Euro op. Voor hen die geen cent te makken hebben hadden we daar ook een mooi feestje voor kunnen bouwen….. Maar wat gaat 2013 voor Helmond brengen? Overigens spreken we van ‘twintig13’en niet van ‘tweeduizend13’ maar dat terzijde. Binnenkort wordt de Stadsvisie 2030 vastgesteld. Zal ook in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming-kerk aan de Wilhelminalaan het tijdelijke Helmondse theater worden geopend. Zal aan het eind van dit jaar de culturele hotspot Cacaofabriek met o.a. poppodium Lakei en het Filmhuis worden opgeleverd. Weten we of we als Helmond samen met de andere B5-gemeenten de titel Culturele Hoofdstad 2018 zullen hebben binnengehaald!? Gaan alle Helmondse politieke partijen zich langzaamaan ook weer richten op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Maar moeten we ook de buikriem nog meer gaan aanhalen dan we al hebben moeten doen. De commissie ‘Financiën’ heeft daarom besloten om in mei niet op werkbezoek naar zustergemeente Zielona Gora (Zjellona Goera) in Polen te gaan. “Waren we maar niet zo knap en hadden we maar geld”, stelde onze raadsnestor Jan Roefs dan ook terecht in zijn nieuwjaarsrede over ons mooie Helmond. Want we zitten nog steeds in zwaar weer. De (woning)bouw wil nog niet echt uit het slop geraken. Alhoewel er af en toe gelukkig kleine succesjes zijn. Zou er verder inderdaad binnen afzienbare tijd witte rook zijn voor een nieuw stadion bij Berkendonk? Maar de bal daarvoor ligt wèl bij Helmond Sport en de hunnen. De gemeente kan daarvoor nimmer de zwarte Piet krijgen. En gaat XperienceWorld op het Obragas-terrein er wel echt komen? Komt het lek boven van het gewraakte artikel in het ED van 27 oktober van oud-burgemeester Jacobs? Of was dat simpelweg uit de school klappen van hem zelf? En zo hebt u misschien ook nog wel een goed idee of suggestie?! “De beste wensen en een helder 2013!”

Michael Rieter
Fractievoorzitter

14reacties

€45.000 vuurwerkschade voor gemeente


Tijdens de afgelopen jaarwisseling (en in de periode daarvoor en daarna) is in Helmond door vuurwerk voor bijna 45.000 euro schade veroorzaakt aan gemeentelijke eigendommen. Het gaat hierbij onder andere om afvalbakken, depodogs en verkeersborden.
Een groot deel van dat schadebedrag is ontstaan aan een besturingssysteem van een pompgemaal dat is opgeblazen aan de Tranchweg op het industrieterrein. Daarbij is een schade ontstaan van 27.000 euro.
Er is schade ontstaan aan 40 afvalbakken, zoals aan deze op de foto. Wijkagent Jeroen Loohuis maakte die foto op 1 januari in Helmond-Noord. Ook 5 depodogs (hondenpoep-bakken) en 10 tot 20 verkeersborden moesten het ontgelden. Dat laatste is nog een schatting van de gemeente, omdat nog niet alle verkeersborden in Helmond zijn bekeken.
De burger zal deze schades gaan betalen. De gemeente zal de kosten van de vuurwerkschades namelijk doorberekenen in de gemeentelijke belastingen. Zo worden de schades aan afvalbakken doorberekend in de afvalstoffenheffing en de schades aan depodogs in de hondenbelasting.
Behalve de schades aan gemeentelijke eigendommen, zijn er ook diverse bedrijven en organisaties die te kampen hebben met vuurwerkschades. Zo zijn er 5 bushokjes vernield door vuurwerk. De kosten hiervan komen niet voor rekening van de gemeente, omdat de hokjes eigendom zijn van CBS Outdoor. Dit is het bedrijf dat de abri’s (posters) in de bushokjes aanbiedt. Ook zijn enkele van de splinternieuwe bordjes van Rondje Helmond door vuurwerk vernield.

9reacties

‘Ik wens iedereen een positief jaar toe!‘


Dit jaar begint positief op de weblog: elk tweede weekend verschijnt er een goed nieuws column. Geschreven door diverse Helmonders vanuit de gedachte dat er vaak te weinig zon is onder het nieuws.
Wethouder Yvonne van Mierlo bijt het spits af:

_______________________________________________________________________________

Trots begin ik aan de eerste Positief Nieuws column van 2013. Een initiatief van de Weblog Helmond naar aanleiding van een oproep die ik vorig jaar deed om eens een week lang alleen maar positief nieuws te melden. Want het is mijn stellige overtuiging is dat optimisme veel meer brengt dan een kort positief momentje; het brengt vertrouwen, trots en perspectief. Het vooruitzicht op een nog mooiere toekomst. En zeg nou zelf: wie wil dat nu niet?
Mijn oproep kreeg dus gehoor bij de Weblog van Helmond. En daarom wordt er nu dus een jaar lang positief nieuws verspreid want elke twee weken neemt een Helmonder het stokje over.

Welnu, deze eerste week was er al volop positief nieuws te melden in Helmond. Op 2 januari was namelijk de verkiezing van de “Helmonder van het jaar”. Drie mooie nominaties; Het EDAH Museum, Mannenkoor Lambardi en Het Kasteel van Sinterklaas.
Alle drie zeer waardige kandidaten die vol passie en plezier een ware beleving creëren voor de Helmonders en de mensen van buiten. Zij dragen daadwerkelijk bij aan de Stadsmarketing van Helmond. En zij doen dit met vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor onze stad.

Fotografie Pressvisuals

De publieksprijs gaat dit jaar naar mannenkoor Lambardi en zij trakteerden de aanwezigen op een prachtig concertje. Ook na de verkiezing, tijdens de nieuwjaarsreceptie, bleven zij enthousiast zingen. Wat een genot!
Het Kasteel van Sinterklaas is de winnaar van de verkiezing “ Helmonder van het Jaar”. Helaas was Sint alweer in Spanje maar hij had een van zijn Pieten gestuurd om samen met voorzitter Meint Veninga de prijs in ontvangst te nemen. Een geweldige opsteker voor de organisatie, het bestuur en de 400 vrijwilligers. Gefeliciteerd! Zeer verdiend! En dat allemaal op de tweede dag van dit jaar!

Ik wil je dit jaar graag uitdagen!
Probeer dit jaar met een positieve blik naar de wereld te kijken. Laten we samen kijken naar de kansen die er in het verschiet liggen. Niet teveel aandacht voor wat niet (meer) kan maar wat er wél mogelijk is. Je zult zien dat er dan opeens nieuwe wegen opengaan!

Ik wens iedereen een geweldig, gezond, gelukkig maar bovenal een positief jaar toe!

Yvonne van Mierlo

35reacties

Wat is zijn voornaam?


Een teamlid van de weblog zag op 17 december op Schiphol een bekender iemand uit Helmond. Op 1 januari in alle vroegte bij terugkomst op Schiphol zag hij die man weer op Schiphol. En geloof het of niet, een dag later op het kasteel zag hij hem ’s avond ook!

Wat is zijn voornaam?


Tussenstand:
-2 punten: Erik (als winnaar van de vorige ronde met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
13reacties

Wij roepen Erik naar voren


Vandaag is het zover: de officiële bekendmaking wie de tweede helft van 2012 van De kennisquiz over Helmond won. Een ronde waarin 11 verschillende Helmonders de 25 beschikbare punten haalden.
1 Van de 11 scoorde maar liefst 9 punten. Zoals elke ronde, won ook deze keer natuurlijk de beste. De Helmonder die deze ronde de meeste juiste antwoorden gaf en dus de meeste punten haalde mag zich met recht een kenner van Helmond noemen. Zijn naam is Erik.
Van harte gefeliciteerd met je zege Erik. De eer, de eeuwige roem én deze tegel op de Catwalk of Fame zijn voor jou:

Net als alle andere tegels, zal ook deze tegel élke pagina van De weblog van Helmond tot in lengte der dagen sieren. Helaas is die tegel nog niet gelegd op de Catwalk of Fame, dat hou je nog van ons tegoed. De stratenmaker (voor het leggen van de tegel) is weliswaar niet op vakantie (zoals Ad vroeg), maar om onduidelijke redenen gaat er met het Flash-bestand al 2 dagen iets technisch mis. Onze excuses, maar er wordt aan gewerkt.
Het woord is aan Erik:


Driemaal is scheepsrecht blijkt weer eens.
Ik ben ergens in 2010 op dit Weblog terecht gekomen via een zoekopdracht in Google waarbij de kennisquiz mijn aandacht trok en sindsdien ben ik blijven terugkomen. Het is heel mooi om je stad te herkennen aan kleine details die je normaal niet opvallen en je onbewust kunt thuisbrengen.
De eerste ronde die ik meedeed, ging ik af en toe de fout in door de onjuiste spelling of de exacte locatie van de fotograaf waardoor ik punten verspeelde.
Door schande en schade wijzer geworden ging ik vol moed de tweede ronde in, maar daar trof
ik Ad met een brede allround kennis ook met vragen over personen en logo,s wat overigens mijn zwakke punt is.
De derde ronde wilde ik er vol voor gaan en is het uiteindelijk gelukt.
Ik wens iedereen veel geluk bij de volgende ronde en ik zal zelf misschien nog eens een inzending doen want er zijn nog genoeg leuke nostalgische kiekjes van Helmond te maken.

Erik

2reacties

Van de Brug: 2012-2013


Als laatste van dit jaar mag ik nog éénmaal een bijdrage aanleveren voor de Weblog.
Lang heb ik moeten denken waar ik het over zou gaan hebben. Lange tijd zag het er naar uit dat ik voor de laatste bijdrage van dit jaar voor de eerste keer geen bijdrage zou hebben.

Aan het einde van een jaar, ga je jezelf van alles afvragen. Wat vieren we nu eigenlijk met oud en nieuw? Is dat de viering van geboorte van een nieuw jaar met volop mogelijkheden of is dat de viering van de afsluiting van een jaar wat vol stond van gebeurtenissen, waarvan je misschien zou wensen dat je enkele nooit had meegemaakt?
Voor mij persoonlijk staat de viering van oud en nieuw, dit jaar 100% in het teken van dit laatste. Het jaar 2012 zou ik zelf persoonlijk het liefste zo snel mogelijk willen vergeten.
In de politiek stond het jaar 2012 vooral in het teken van het afscheid nemen en het welkom heten.
Afscheid: oa. Sloop ’t Speelhuis, Afscheid Burgemeester Jacobs en overlijden voormalig burgemeester Geukers;
Welkom: nieuwe burgemeester Blanksma-van den Heuvel

Het jaar 2012 stond (helaas) ook in het teken van vervroegde landelijke verkiezingen.
De VVD-Helmond werd de grootste politieke partij van Helmond. De vreugde binnen onze afdeling is echter van zeer korte duur als bekend wordt waar de top van onze eigen partij ons mee probeert op te zadelen. Mede door druk van VVD-Helmond door bijdragen in het Eindhovens Dagblad, De Telegraaf, Omroep Brabant en in het TV-programma “De Wereld draait door” wordt het omstreden zorgplan alsnog van tafel gehaald. Maar de schade aan onze partij is dan al geschied. De VVD-Helmond heeft de afgelopen 3 jaar keihard gewerkt aan een beter Helmond. De resultaten zijn er! Maar natuurlijk zijn we nog lang niet waar we zijn willen en we zouden dan ook nog graag wat langer aan de klus willen werken.
Wrang is het wel weer dat juist de heren/dames die dankzij ons in het landelijke parlement terecht gekomen zijn, ervoor gezorgd hebben dat de VVD het nu zo slecht in de opiniepeilingen doet en dit sinds lange tijd. Bedankt!!!

Het nieuwe jaar 2013 zal een jaar worden van nieuwe uitdagingen. Het jaar zal onder andere in het teken staan van voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Ik heb er zin in!!

Ik wens iedereen voor het nieuwe jaar een goede gezondheid toe.

Serge van de Brug
Raadslid