september 2014

3reacties

Weer misstanden bij hercontrole woningen


Het Helmond Interventie Team (HIT) heeft vanochtend een controle gehouden bij 5 woningen. Daarvan waren er 2 woningen in de Binnenstad, 1 in het centrum, 1 op Suytkade en 1 in Helmond Noord. Er was sprake van een hercontrole die specifiek was gericht op bewoning. Er werden meerdere misstanden geconstateerd. Tegen alle overtredingen is opgetreden. De resultaat van de actie:
• 4 keer adresfraude;
• 1 keer mogelijk sociale zekerheidsfraude;
• 1 keer strijdigheid met het bestemmingsplan;
• 1 keer was het pand geopend terwijl het dicht had moeten zijn.
Doel van dit team is om ernstige leefbaarheids- en veiligheidsproblemen aan te pakken en op te lossen. Binnen HIT werken onder meer diverse afdelingen van de gemeente, Politie, Vreemdelingenpolitie, Belastingdienst, Milieudienst, Brandweer, Inspectie SZW en de Voedsel en Warenautoriteit nauw met elkaar samen. Zij voeren acties uit bij panden waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er een veelheid aan misstanden is. Denk bijvoorbeeld aan een horecapand dat voor veel overlast zorgt en waar illegalen in de keuken werken of panden waar veel mensen onder slechte omstandigheden wonen zonder dat een kamerverhuurvergunning is afgegeven. HIT pakt allerlei panden aan, van woningen tot bedrijfsgebouwen.

6reacties

Binnenstad krijgt het 9de Carat-kunstwerk


Het nieuwe Weverspark in de Binnenstad krijgt een wijkkunstwerk in de vorm van een labyrint. Dit is een co-creatie van buurtbewoner Mario Kuijpers en de Helmondse kunstenaar André van Veghel. Zondag 5 oktober om 13.00 uur wordt het Weverslabyrint in het park feestelijk onthuld in het bijzijn van leerlingen van Basisschool de Vuurvogel, wethouders Frans Stienen en Erik de Vries en Stadsharmonie Phileutonia.
De stichting Carat biedt dit kunstwerk aan de Binnenstad aan vanuit het project ‘Carat houdt Helmond bij elkaar’, een initiatief om in alle 11 Helmondse wijken in overleg met de bewoners een passend kunstwerk te plaatsen. De Binnenstad is nummer 9 in de rij. In 2010 werd in Mierlo-Hout begonnen met ‘De Schaar’, daarna volgden onder meer de Fierljepper in Brandevoort, een 17 meter lange notenbalk in Helmond Noord en ‘t Bumke Rijpelberg’.
Het idee van Mario Kuijpers om iets met een labyrint te doen, was 1 van de 9 ideeën die werden ingezonden. Uit de door Wijkbeheer en Carat vastgestelde shortlist van 4 werken, kozen de buurtbewoners eind vorig jaar Weverslabyrint. Kuijpers nam na het verlossende woord direct contact op met André van Veghel. “Mario had het idee, ik heb daar als kunstenaar handen en voeten aan gegeven.” Het labyrint staat symbool voor de levensweg waarin je allerlei obstakels overwint. Het labyrint bestaat uit exact 360 stenen, ze staan voor 360 graden, de cirkel van het leven. In het midden verrijst een vuurvogel die staat voor de wederopstanding. Zie de website van Mario Kuijpers voor het ontwikkelingsproces. Van Veghel: “We hebben ook heel duidelijk de link met de omgeving gezocht. Helmond staat bekend als textielstad, het weven leeft in de Binnenstad in het bijzonder. Het labyrint is als het ware een in elkaar geweven patroon. Ook de 3 Weversspoelen die onderdeel uitmaken van het kunstwerk, verwijzen naar dat verleden.”
Jan Terbeek van de Vereniging Wijkbeheer Binnenstad is heel tevreden met het resultaat. “Dit werk past perfect bij de Binnenstad, bij het Weverspark en bij het verleden van deze wijk. Een kleurrijk werk dat er écht uit springt. Ik vind het prachtig dat het kunstwerk een plekje krijgt in het amfitheater, waardoor praktisch gebruik en kunst in elkaar op gaan. Kinderen mogen hier gerust spelen.”

In de reacties hieronder staan updates.

7reacties

Sacha van Lierop voorzitter Volksbelang


Sacha van Lierop is benoemd tot de nieuwe voorzitter van Woningbouwvereniging Volksbelang. Hij volgt daarmee Jan Verbiest op die na bijna 30 jaar de voorzittershamer neerlegde..
Via diverse functies was Van Lierop al betrokken Volksbelang. Zo was hij penningmeester van de huurdersbelangenvereniging Volksbelang (2005-2013), lid van de bewonerscommissie Zonnekwartier en lid van klachtenadviescommissie van Volksbelang. In december vorig jaar werd hij bestuurslid bij Volksbelang.
Namens Helder Helmond is deze 47-jarige Helmonder 1 van de 37 gemeenteraadsleden. Woningbouwvereniging Volksbelang, met 102 jaar Helmonds oudste woningbouwvereniging .heeft 23 medewerkers en circa 2.700 woningen.

2reacties

Q&A Uitkoop huizen bij hoogspanningslijnen


Gaby van den Waardenburg van D66 stelde vanmiddag schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het uitkopen van huizen bij hoogspanningslijnen en het ondergronds brengen van hoogspanningsverbindingen.
Vandaag hieronder haar 6 vragen (Questions) voorafgegaan door haar volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Begin juli 2014 heeft minister Kamp de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het uitkoop- en verkabelingsprogramma. Het programma betreft een combinatie van het ondergronds brengen van verbindingen (verkabeling) en het uitkopen van huizen onder hoogspanningslijnen. Hoogspanningsverbindingen van 50, 110 en 150 kilovolt (kV) die in bevolkingskernen liggen komen in aanmerking voor verkabeling. Volgens de minister gaat het om tracés door 55 gemeenten die onder de grond kunnen worden gebracht. De uitkoopregeling heeft betrekking op woningen die direct onder hoogspanningslijnen staan van 220 of 380 kV en op woningen buiten de bebouwde kom onder hoogspanningslijnen van 50, 110 of 150 kV. Voor de uitkoopregeling stelt het ministerie van Economische Zaken 140 miljoen beschikbaar en de regeling heeft een looptijd van vijf jaar; van 2017 tot en met 2021. Daarnaast betalen de gemeenten te kosten van herbestemming van de grond. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

 1. Uit de brief van de minister blijkt dat de gemeente Helmond ook in aanmerking komt voor verkabeling. Welk tracé/welke tracés komen in Helmond voor verkabeling in aanmerking?
 2. De gemeenten zullen voor 25% van de kosten verantwoordelijk zijn. Volgens de minister heeft een aantal gemeenten gemeld van mening te zijn dat deze bijdrage niet gerechtvaardigd is; de volledige kosten zouden door de afnemers opgebracht moeten worden. Hoe staat de gemeente Helmond tegenover deze regeling?
 3. Wat zou (bij benadering) het bedrag zijn dat de gemeente Helmond bij moet dragen aan de verkabeling?
 4. Uit de bijlage bij de brief van de minister blijkt, dat in de gemeente Helmond geen woningen voor de uitkoopregeling in aanmerking komen. Waarom komen er in de gemeente Helmond geen woningen voor de uitkoopregeling in aanmerking?
 5. De minister heeft de gemeenten de mogelijkheid geboden om de lijst van woningen die (mogelijk) in aanmerking komen voor een uitkoopregeling aan te vullen. Heeft de gemeente Helmond van deze mogelijkheid gebruik gemaakt?
 6. De minister erkent in de brief dat, ondanks een zorgvuldige controle van de gegevens, het mogelijk is dat een woning aan zijn aandacht is ontsnapt. Mocht dat het geval zijn dan wordt de lijst aangevuld. Bent u voornemens nieuwe en/of aanvullende situaties te melden bij de minister?
4reacties

Janssen: Helmond vrij


Rond deze tijd wordt op vele plaatsen in onze regio stil gestaan bij het gegeven dat precies 70 jaren geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De voormalige gemeenten Mierlo-Hout en Stiphout herdenken dit gebeuren op 22 september 2014 en de stad Helmond zal op donderdag 25 september 2014 de bevrijding herdenken. In het Hortensiapark is elke inwoner van onze stad welkom voor de officiële herdenking ‘s middags om 14.30 uur en ‘s avonds zal fanfare de Vooruitgang een concert verzorgen vanaf het Caratpaviljoen in het Warandepark, aanvang 20.00 uur. Ook kunt u de komende tijd, tot 6 oktober op zaterdag en zondag in de Gaviolizaal de tentoonstelling 70 jaren Bevrijdingsmuziek gaan bezoeken. De inkom van deze tentoonstelling is inclusief een kopje koffie of thee € 3,50. Naast de muziek uit die tijd van de wereldberoemde draaiorgels kunt u ook een kijkje nemen bij een bijzondere expositie over de tijd van de Tweede Wereldoorlog en voor het luttele bedrag van € 2,00 een fraai boekwerkje over de oorlogstijd en de bevrijding bekomen. (meer…)

45reacties

Bekent Helmond kleur met Zwarte Piet?


Zondag 16 november arriveert de Sint in onze stad. De vergunning voor de Intocht van Sint Nicolaas is ook dit jaar door de gemeente verleend, zoals elk jaar.
Hoewel, zoals elk jaar… Dit jaar zal “Sinterklaas samen met de Pieten in Helmond arriveren”, aldus de website van de gemeente (ss). Daar waar er sinds jaren altijd over Zwarte Pieten werd gesproken. Geen zwarte Pieten dus dit jaar? Maar er staat wel weer een foto bij van 5 Zwarte Pieten. Worden de Helmondse Pieten nu zwart of niet? Zal de Zwarte-Pieten-discussie ook in Helmond beginnen nu de intocht met rasse schreden nadert?
Sommige gemeenten besloten al dat hun Pieten zwart zullen blijven. Maar naar aanleiding van de uitspraak van de rechter, besloten Amsterdam en Tilburg dat hun Pieten in meer of mindere mate zullen veranderen. In Dordrecht speelt men zelfs met het idee om de intocht af te blazen.

2reacties

Aangehouden heler brengt gestolen elektrische fietsen terug


Een 28-jarige heler uit Helmond heeft ervoor gezorgd dat 2 gestolen elektrische fietsen terug zijn bij de rechtmatige eigenaar. Hij bespaarde zichzelf daarmee een hoge boete.
De fietsen waren vorige week samen met een dure verrekijker gestolen uit de schuur van een woning in Helmond. De eigenaar had gezien dat de verrekijker deze week te koop werd aangeboden op internet en waarschuwde de politie. Agenten hielden dinsdagmiddag de verdachte aan voor heling.
In tegenstelling tot de verrekijker werden de gestolen fietsen niet gevonden bij de Helmonder, maar op zijn telefoon zagen agenten wel foto’s van de tweewielers. Hij vertelde dat hij de foto’s had ontvangen van een vriend die de afbeeldingen had gemaakt bij een onbekende persoon. De verrekijker zou hij van de onbekende hebben gekocht. Hij wist naar eigen zeggen niet wie hij was of waar hij woonde, maar hij zou wel kunnen regelen dat de fietsen terug zouden worden gebracht bij de eigenaar.
Na overleg met het OM werd besloten dat hij een boete zou krijgen van 950 euro voor heling van de verrekijker als hij de 2 elektrische fietsen niet zou terugbezorgen. Met deze afspraak werd verdachte donderdag in vrijheid gesteld. In de avond kwam de man terug naar het bureau met de 2 gestolen fietsen. Door het OM werd vervolgens besloten dat hij alsnog kan worden vervolgd voor heling wanneer hij de komende 2 jaar weer in de fout gaat.
De verrekijker en fietsen zijn weer terug bij de rechtmatige eigenaar.

Agenten met honkbalknuppel bedreigd


De politie hield vannacht rond 3.30 uur een 41-jarige man aan bij zijn woning in Helmond. Hij wordt verdacht het plegen van huiselijk geweld. Voor en na zijn aanhouding ging hij tekeer tegen de agenten.
Eerder kregen agenten een melding dat hij in de woning in dronken toestand zijn dochter had proberen te mishandelen. Samen met haar broer was ze het huis uit gevlucht. Eenmaal bij de woning stonden alle betrokkenen buiten. De vader ging weer bij de woning naar binnen en kwam terug met een honkbalknuppel, waarmee hij agenten bedreigde. Omdat de man weigerde om de knuppel te laten vallen, gebruikte de politie pepperspray. Daarna werd hij aangehouden.
Op weg naar het bureau reageerde de man nergens meer op en leek hij niet meer te ademen. De auto werd stilgezet om te kijken of de man in orde was. Toen een agent daarop het portier opende haalde de verdachte plotseling uit met zijn been en raakte de agent vol op het bovenbeen. Ook bedreigde hij de politieman.
De verdachte zit vast voor verder onderzoek.

6reacties

B&W wil zelfde accountant als anderen


In zowel Helmond, de andere 5 gemeenten binnen de Peel 6.1 samenwerking als de Peel-organisatie zelf is een nieuwe account nodig. De contracten met hun respectievelijke huidige accountants.lopen op 1 januari en dus moeten alle 7 een nieuwe accountant contracteren voor het opstellen van de jaarrekeningen.
Het idee is nu opgevat om gezamenlijk (dus zowel de gemeenten Helmond, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren én de gemeenschappelijke regeling) hetzelfde accountantskantoor te kiezen en wel om de volgende redenen: (meer…)

2reacties

Q&A: vervuilde grond Goorlooppark Noord


Fractievoorzitter Antoinette Maas van GroenLinks stelde vandaag  schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de vervuiling bij het Goorlooppark Noord bij de Lorentzstraat.
Vandaag hieronder haar 5 vragen (Questions) voorafgegaan door haar volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Bij de aanleg van het Park Goorloop-Noord in Helmond is in de omgeving van de Lorentzstraat vervuiling aangetroffen in de grond. Er blijkt arseen in de ondergrond te zitten, daarnaast zijn op enkele plaatsen Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) aangetroffen en vond zich op delen van de bodem van de Goorlopen verontreinigd slib. De gemeente heeft het gebied afgezet met hekken, doch geeft te kennen dat er geen gevaar is voor de omwonenden. Zo blijkt uit het ED deze week.
GroenLinks streeft een schone en gezonde leefomgeving na, dit bevordert de levenskwaliteit van onze inwoners. Ook een schone bodem behoort hiertoe. Dit betekent dat de risico’s bij bodemverontreiniging en –sanering binnen verantwoorde grenzen voor mens, dier en natuur dienen te worden gehouden.
U stelt dat u geen idee heeft van de herkomst van de puinresten die de PAK veroorzaken. GroenLinks heeft daarover de volgende vragen:

 1. Waarop is het gegeven gebaseerd dat er geen gevaar voor de omwonenden dreigt?
 2. Welke maatregelen neemt u om te voorkomen dat mens en natuur gevaar lopen, ook niet op de langere termijn?
 3. Verwacht u in de toekomst nog meer verontreiniging in dat gebied te vinden?
 4. Zijn de omwonenden voorafgaand aan de werkzaamheden geïnformeerd over de uitkomst van het bodemonderzoek?
 5. Is het college op de hoogte van de stortingen van stedelijk en bedrijfsafval die in het verleden hebben plaats gevonden?
14reacties

Wat is zijn voornaam?Tussenstand:
3 punten: Erik
2 punten: skruwlelik én case
1 punt:en Stapper én Dan én Ad én mien én Mark
2 punten: Els (winnaar vorige ronde start automatisch met 2 minpunten)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
10reacties

OCGH Advies failliet, 49 mensen op straat?


Gisteren werd het faillissement uitgesproken van de Stichting Onderwijskundig Centrum Gewest Helmond (OCGH Advies). De rechtbank stelde mr. Ralf van der Pas uit Eindhoven aan als curator. Volgens de website van OCGH Advies hadden zij 49 medewerkers. Ondanks dit faillissement wordt er bij OCGH Advies op dit moment nog ‘gewoon’ doorgewerkt. Er wordt bekeken of er een doorstart kan worden gemaakt.
OCGH Advies was een dienstverlenende kennisorganisatie, die vooral scholen, schoolbesturen en gemeenten adviseerde en ondersteunde op het gebied van onderwijsvernieuwing, leerlingenzorg, organisatieontwikkeling, coaching en training. Deze onderwijsorganisatie huurde sinds 2011 het grootste deel van dit kantoorgebouw aan de Wethouder den Oudenstraat bij de Heeklaan, waarin tot dan BDO Accountants zat.
(meer…)

18reacties

Q&A over de nieuwe opzet van sportgala


Harrie van Dijk van SDOH-HB, Mohammed Chahim van de PvdA, Noureddine Zarroy van D66 en Frans Mol van Senioren 2013 stelden schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het sportgala. Dat gala wordt dit jaar (mits het financieel rondkomt) in Fitland gehouden en niet meer, zoals sinds lange tijd, in theater Speelhuis.
Vandaag hieronder hun 5 vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

In het ED van 10 september 2014 lezen wij dat u, bij monde van de wethouder Sport, van plan bent het jaarlijkse Helmondse Sportgala “over te hevelen” naar de accommodatie van Fitland bv in Suytkade. De verantwoordelijk wethouder geeft, volgens de verslaglegging in het ED, aan dat het Helmonds Sportgala en het Brabants Sportgala twee dagen na elkaar gaan plaatsvinden in december, beide evenementen georganiseerd gaan worden door het Rotterdamse sportbureau “Fast Forward” , synergie gezocht wordt met het Brabants Sportgala, waardoor bijvoorbeeld het gala maar één keer hoeft te worden aangekleed én dat de vrijwilligers weer worden betrokken bij de organisatie.
Dit voornemen roept bij ondergetekenden de volgende vragen op:

 1. Het Brabants Sportgala is vorig jaar ook in Fitland gehouden. Toen bleek weinig draagvlak bij provincie, Brabantse gemeenten en media, zoals publieke omroepen, om dit nieuwe sportevenement te ondersteunen. Heeft onze gemeente Helmond het afgelopen jaar wél bijgedragen aan dit evenement, organisatorisch en/of financieel?
 2. Met uitzondering van de jaren 2012 en 2013 (vanwege de verwoestende Speelhuisbrand eind december 2011) heeft u het Helmondse Sportgala al jarenlang, met behulp van vele vrijwilligers, steeds georganiseerd in het Speelhuis en jaarlijks tot volle tevredenheid van betrokken verenigingen, individuele sporters, aanwezig publiek en management van het Speelhuis. Welke omstandigheden brengen u er toe dit gala te verplaatsen, met andere woorden: welke inhoudelijke en financiële overwegingen heeft u om dit gala te verplaatsen?
 3. Door het Helmonds Sportgala te organiseren in een gemeentelijke accommodatie, zoals het Speelhuis, kan men – voor de gemeentelijke begroting – spreken van een “vestzak-broekzak” situatie. Uitgaven en inkomsten drukken immers op eenzelfde gemeentelijke begroting. Waarom wijkt u hiervan af, welk financieel voordeel ziet u voor onze gemeente bij overheveling van deze activiteit naar een commerciële exploitant als Fitland?
 4. Het artikel maakt gewag van een (ons niet bekend) Rotterdams Sportorganisatiebureau “Fast Forward” voor de organisatie van het Helmond Sportgala. Waarom kiest u voor dit bureau? Is dit bureau door u hiervoor geselecteerd en op welke wijze? Heeft dit bureau eerder diensten verricht voor de gemeente Helmond, zo ja, welke? Wat zijn de financiële consequenties voor het inhuren van dit bureau voor de gemeente? Welke gevolgen heeft de inschakeling van dit bureau voor de positie van de vrijwilligers in de organisatie?
 5. Sponsoring voor dit soort evenementen is van levensbelang voor een daadwerkelijke realisatie. Heeft u hierop zicht? Is hiervoor ook een rol weggelegd voor de gemeente en zo ja, op welke wijze?
4reacties

Meisje van 14 jaar vermist


Vanaf de Molenstraat wordt een 14-jarig meisje vermist. Zij is daar voor het laatst gezien om 12.00 uur. Dat liet Burgernet zojuist om 13.28 uur weten.
Het meisje is mager en heeft een lengte van 1,65 meter. Ze heeft kort donker blond haar met een zwarte lok en draagt sportschoenen
Heb je tips, bel dan nu meteen met de politie op 112.
Zodra we meer weten, laten we dat hieronder weten.

1reactie

ICT Elkerliek ziekenhuis wordt vernieuwd


Ter voorbereiding op het elektronisch patiëntendossier en een nieuwe geïntegreerde ziekenhuisinformatiesysteem is het Elkerliek ziekenhuis bezig met een ict-vernieuwingsslag. Deze behelst onder meer de inrichting van een tweede computerruimte, vervanging van de opslagsystemen en de opzet van een nieuwe virtuele desktop. Met deze vernieuwingsslag die ongeveer een jaar gaat duren, wordt een mix van zelfgebouwde applicaties en toepassingen van derden vervangen.
De afhankelijkheid van it in de primaire processen in ziekenhuizen wordt de komende jaren steeds groter en vandaar deze vernieuwingsacties zegt een woordvoerster van het ziekenhuis. Verwijzend naar de huidige mix van zelfgebouwde applicaties en toepassingen van derden laat zij weten dat  “de integratie van deze applicaties en het onderhoud ervan veroorzaakten een steeds zwaardere beheerlast. Daarom is het Elkerliek ziekenhuis van deze strategie afgestapt en op de markt gaan zoeken naar meer integratie in de informatiehuishouding.”
In juni schafte het ziekenhuis al nieuwe patiëntbewakingsapparatuur van Philips aan, die hospitaalbreed alle verschillende platformen vervangt.
Het Elkerliek ziekenhuis had op 31 december 494 erkende bedden, 2099  medewerkers en 146 medisch specialisten.

Vuilniszak bleek fietsendief te zijn


In een weiland aan de Scheepsboulevard hield de politie maandagavond rond 21.30 uur een 29-jarige man uit Helmond aan voor fietsendiefstal.
Een agent zag in zijn vrije tijd dat bij de sportschool op Suytkade een fiets werd gestolen door een man die daarna een grasveld inliep. Andere agenten zetten het veld af en startten een zoektocht naar de fiets en de verdachte. Toen de fiets werd gevonden dacht een agent vlakbij een blauwe vuilniszak te zien, maar het bleek te gaan om de verdachte, gehurkt in de bosjes.
Bij zijn aanhouding beledigde hij agenten. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. De eigenaar van de fiets is inmiddels achterhaald.

Geen huur meer voor BSO-gebruik scholen


iMet ingang van dit schooljaar hoeven kinderopvangorganisaties geen huur meer te betalen voor buitenschoolse opvang (BSO) in onderwijsruimten. Voorheen inde de gemeente (via het betreffende schoolbestuur) die kosten wel. Dit besluit kost Helmond 30.000 tot 40.000 euro per jaar, geld dat ging naar het potje onderwijshuisvesting. Wordt er bij een school echter een extra lokaal gebouwd voor BSO, dan moet er wél worden betaald omdat die kosten dan specifiek voor BSO werden gemaakt.
Aanleiding voor dit besluit van B&W is de rechtsgang tussen de gemeente Helmond en QliQ Primair Onderwijs. Sinds 2006 stelde de Dierdonkschool (behorende bij QliQ) leegstaande lokalen beschikbaar aan Up to Four, een commerciële kinderopvangorganisatie, voor buitenschoolse opvang. In tegenstelling tot QliQ vond de gemeente dat daarvoor huur moest worden betaald. Het juridisch geschil dat daarna volgde werd ook in hoger beroep door de gemeente verloren. Want daaruit bleek dat de gemeente alleen huur mag vragen als zij kan aantonen dat sprake is van inkomstenderving of hogere lasten als gevolg van verhuur aan BSO. Dat kon de gemeente niet met als gevolg dat QliQ een bedrag van 7.447 euro voor de periode van augustus 2007 tot en met  maart 2009 niet hoeft te betalen.
Voor de andere Helmondse schoolbesturen en de andere schooljaren tot en met 2013-2014 geldt deze uitspraak van de rechter niet. De gemeente hoeft aan hen niets terug te betalen. Zij hadden namelijk geen bezwaar ingediend tegen die huur waarmee de rechtmatigheid daarvan vaststaat.
Maar de gemeente heeft per 1 januari 2015 ook een meevaller. Vanaf die datum worden schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het totale onderhoud van de schoolgebouwen. Uitgaven voor onderhoud zijn er dus niet meer. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding. Op basis van de leerlingenprognoses is de verwachting dat tot 2020 geen nieuwbouw en/of uitbreiding noodzakelijk is. De noodzaak voor het innen van de huur vermindert daardoor. Ook levert het een administratieve besparing op.

3reacties

Ongeval met letsel in de Harmoniestraat


Op de Harmoniestraat ter hoogte van de Hoornstraat (in Helmond Noord) vond vanochtend een ongeval plaats tussen een auto en scooter. De hulpdiensten werden om 11.23 uur gealarmeerd. De vrouw op de scooter is met spoed met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk is gebeurd is nog niet bekend.
Harrie Grijseels maakte de onderstaande foto.

21reacties

Maráczi: Integriteit en politiek


Door alle negatieve berichten die je de laatste tijd om de oren vliegen, krijg je steeds meer het gevoel dat integriteit en politiek niet samen kunnen gaan. De NZa affaire, het KAFI-rapport, de wethouder van Veldhoven die na drie maanden opstapt en wachtgeld opstrijkt en ga zo maar door. Niet echt bevorderlijk voor het vertrouwen!
Het is dus heel begrijpelijk dat zo veel mensen alle geloof in de politiek hebben verloren. Ook ik betrap mezelf erop dat het wantrouwen de overhand begint te krijgen. (meer…)