april 2015

5reacties

Grondwater van het Havenpark is vervuild


Vanuit het oogpunt van de bodemhygiëne is het Havenpark geschikt voor het huidige gebruik als tijdelijk park. Echter, tijdens de bodemsanering is in het diepere grondwater verontreiniging met oplosmiddelen ontdekt, zo laat de gemeente weten. De ernst en omvang van die verontreiniging zal nader in kaart worden gebracht.
Het bestemmingsplan van dit terrein staat ook andere vormen van (gevoeliger) gebruik toe dan het huidige tijdelijke park. Daarom moeten alle wijzigingen in het gebruik van de bodem vooraf schriftelijk worden gemeld bij het college van burgemeester en wethouders. Naar aanleiding daarvan wordt bepaald of er dan aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
In juni 2013 werd begonnen met de sanering van het veelbesproken voormalige Obragasterrein. Die sanering zou ongeveer een half jaar duren. In de tussentijd kreeg het terrein de tijdelijke bestemming stadspark en in april 2014 werd de  inrichting ervan bekend.

6reacties

Man bedreigt voetballende jeugd met mes


Een man bedreigde vanmiddag voetballende jeugd met een mes. Dat gebeurde op het Stephanusplein in ‘t Haagje. De politie heeft de man aangehouden en stelde daarna de crisisdienst van het GGZ in kennis.
Een typisch voorbeeld van het feit dat de Helmondse politie steeds vaker moet uitrukken in verband met  verwarde mensen, zoals we begin deze maand meldden.

1reactie

Mailende Helmonder krijgt 10 maanden cel


​De rechtbank in Den Bosch heeft vandaag een 30-jarige man uit Helmond veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk voor belaging, bedreiging en drugsbezit.
De man viel tussen eind juli en eind december vorig jaar een vrouw lastig door haar een groot aantal e-mails te sturen. Een deel van die e-mails bevatte voor de vrouw belastende inhoud. Ook belde hij de vrouw, stuurde haar foto’s toe en zocht haar op in haar school. Op 7 november 2014 bedreigde de man familie van de vrouw en anderen met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, waarvan de slachtoffers niet wisten dat het mogelijk geen echt wapen was. Daarbij haalde de man de trekker over. Ook werden in zijn woning ruim 20 MDMA-pillen gevonden.
De rechtbank spreekt de verdachte vrij van bedreiging van de vrouw via een e-mail, omdat niet valt uit te sluiten dat een ander dan de verdachte de e-mail heeft gestuurd. Volgens de man maken anderen gebruik van zijn e-mailadres. Ook vanwege de inhoud van de e-mail oordeelt de rechtbank dat deze door een ander kan zijn geschreven. De man wordt ook vrijgesproken van een andere bedreiging. Hij zou iemand telefonisch hebben bedreigd. Het slachtoffer verklaarde de stem van de verdachte te herkennen, maar die verklaring alleen is onvoldoende om tot een veroordeling te komen.
Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank er onder meer rekening mee dat de verdachte lange tijd ernstig inbreuk maakte op de persoonlijke levenssfeer van de vrouw en de slachtoffers van de bedreiging.
In het voordeel van de verdachte weegt de rechtbank mee dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank stelt een aantal bijzondere voorwaarden op. Zo acht de rechtbank het van zeer groot belang dat de man zich laat behandelen voor zijn verslavings- en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast mag de verdachte geen contact opnemen of in de buurt komen van de woning van de vrouw.
De man moet de slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal 2.410 euro.

Bijna 1000 mensen hebben Gepast winkelen


Precies een maand geleden werd in Helmond Gepast winkelen geïntroduceerd. Met dit systeem kunnen bezoekers van het centrum voordeliger parkeren, door parkeertegoed te sparen bij 40 Gepast-ondernemers.
Leden van Gepast Parkeren kunnen hun parkeerpas activeren voor Gepast winkelen. Bijna 1000 mensen deden dat inmiddels. Hun parkeerpas is nu ook hun spaarpas. Daarmee kunnen zij parkeertegoed sparen en meedoen met spaaracties bij de 40 aangesloten winkels en horecazaken in het centrum. Gepast Parkeren-leden die hun pas nog niet activeerden, kunnen dit doen via www.vipzo.nl/aanmelden.
Op woensdag 22 april won Gepast winkelen de derde prijs bij de vakbeurs Parkeervak 2015. Gepast winkelen kreeg de prijs voor de innovatie, exploitatie en meerwaarde van deze dienst. De prijs werd uitgereikt door Vexpan, het platform voor Parkeren Nederland.
Niet alleen voor automobilisten is Gepast winkelen interessant, ook voor fietsers. Zij hebben geen profijt van hun parkeertegoed want de Helmondse fietsenstallingen zijn gratis. Maar ze kunnen wel parkeertegoed sparen voor als ze een volgende keer met de auto komen.
Wie nooit met de auto naar Helmond-Centrum gaat, kan ook Gepast winkelen en meedoen met spaaracties voor korting of cadeaus bij de aangesloten winkels en horecazaken. Zij kunnen een pasje van Gepast Parkeren aanvragen via www.parkerenhelmond.nl (dit kost eenmalig 1 euro) en activeren voor Gepast winkelen.

2reacties

Auto zwaar beschadigd bij botsing (2 foto’s)


Vanochtend rond 7.30 uur vond er een aanrijding plaats op de Heeklaan ter hoogte van de wijk Houtsdonk.
Een personenauto en een bestelwagen met aanhanger kwamen met elkaar in botsing. Vermoedelijk had de bestuurder van de personenauto niet in de gaten dat het verkeer voor hem stilstond. Op dit punt is een tijdelijke toerit naar het bedrijventerrein gerealiseerd. Dit leverde al vaker gevaarlijke situaties en ongevallen op. Er raakte niemand gewond. De aanhanger én de personenauto zijn zwaar beschadigd.
Onderstaande foto’s werden gemaakt door Vico Hoozemans.

3reacties

Vrijwilligerspenning voor Riet Zoetelief


Riet Zoetelief-van den Heuvel kreeg vanmiddag de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond. Zij ontving deze gemeentelijke onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor het vrijwillig patiëntenvervoer van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. “Terecht, een verdiende vrijwilligerspenning!” aldus wethouder Margreet de Leeuw die de penning uitreikte. Een woordvoerder van het Elkerliek beaamde dat “Ja we zijn erg blij met onze bevlogen vrijwilligers!”
De afdeling Vrijwillig Patiëntenvervoer van het Elkerliek bestaat ruim 30 jaar. Precies vandaag was mevrouw Zoetelief-van den Heuvel 25 jaar actief als vrijwilligster op deze afdeling. Wekelijks zet zij zich 2 middagen in voor het vrijwillig Patiëntenvervoer.
Onderstaande foto werd gemaakt door Pressvisuals.

7reacties

Helmond kans op City Marketing Trofee


De nominaties van de zesde editie van de Nationale Citymarketing Trofee (NCT) zijn bekend. In de categorie tot 100.000 inwoners zijn Helmond, Veenendaal, Den Helder, Kampen en Rhenen de genomineerde gemeenten.
Deze trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan “de beste citymarketing gemeente van Nederland” van het afgelopen jaar. Deze prestigieuze prijs wordt op maandag 8 juni in Zaandam uitgereikt tijdens het Nationaal Congres Citymarketing. Er zijn 2 categorieën: gemeenten tot 100.000 inwoners en gemeenten met 100.000 en meer inwoners. In die tweede categorie zijn de 5 grootste steden van Nederland (Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Den Haag en Amsterdam) genomineerd.
Bestuurders met toerisme of stadspromotie in de portefeuille, citymarketeers, de NCT-jury en een groep experts leverden de nominaties. Zij ontvingen afgelopen weken een digitale vragenlijst waarin gevraagd werd welke gemeente zij het meest toonaangevend vinden als het om citymarketing gaat. Ook werd geïnformeerd naar de belangrijkste doelen van citymarketing en de gemeenten die de doelen het beste weten te bereiken. Met behulp van een vooraf vastgesteld wegingssysteem is bepaald welke gemeenten de meeste punten kregen. Eigen nominaties werden niet meegenomen in het uiteindelijke resultaat.
Het onderzoek voor het Nationaal Citymarketing Congres is uitgevoerd door Necker van Naem. Dat is een onderzoeks- en adviesbureau voor overheid, politiek & bestuur en non-profit-organisaties. Eerder dit jaar deed dit bureau het onderzoek naar De Beste Lokale Bestuurder van Nederland, waaraan 6.000 politici, bestuurders en ambtenaren deelnamen.
Binnenkort beoordeelt de vakjury de nominaties en wijst uiteindelijk aan wie wint. De genomineerden leveren hiervoor gedetailleerde documentatie en motivering aan bij de jury. Ook moeten zij zich presenteren tijdens een jurybijeenkomst. Bij de uiteindelijke beoordeling zullen vakinhoudelijke elementen als beleidsmatige aanpak, organisatie, mediaprofilering, monitoring en aantoonbare effecten van citymarketing worden meegewogen. Ook wordt gevraagd naar een kosten-batenanalyse en de ontwikkelingen ten opzichte van vorig jaar. Tenslotte wordt er gekeken naar vernieuwing en bijdrage aan het vakgebied.
De jury staat onder leiding van Erik Braun (universitair docent en onderzoeker op het gebied van stedelijke economie en management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam). De jury bestaat verder uit Eric de Kluis (hoofdredacteur Binnenlands Bestuur), Angelique Lombarts (Aloaconsultancy), Thom Ummels (onafhankelijk citymarketing expert) en Hans Oostendorp (Necker van Naem).
Een wrang detail of juist een mooie bekroning voor Peter Paul van Meerwijk is dat hij precies deze maand na 15 jaar stopte als directeur bij Helmond Marketing.

4601 Parkeerboetes in Helmond in 2014


Zoals elke gemeente, handhaaft ook onze gemeente diverse landelijke en plaatselijke wet- en regelgeving. Te denken valt aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), parkeerverordening en drank- en horecaverordening, maar ook aan landelijke regelgeving zoals Bouwbesluit en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). B&W daarover:

Handhaving is geen doel op zich. We doen het om de stad veiliger te maken en de overlast in de openbare ruimte te bestrijden. Preventief waar het kan, repressief waar het moet. Bewoners en ondernemers in de stad verwachten van de gemeente dat die tijdig, adequaat en professioneel optreedt tegen overtredingen en misstanden.

Een overzicht van wat Helmond op dat gebied doet en met welk effect, komt elk jaar in een jaarverslag. In het Jaarverslag handhaving 2014 (pdf) kun je dat voor dit jaar allemaal lezen, hieronder een beknopte overzicht:

 • Er waren 4601 parkeerboetes en 2018 Mulder-beschikkingen voor kleine verkeersovertredingen. Over meerdere jaren gezien is er sprake van een dalende lijn in de som van die 2.
 • Minder overtredingen van horecaregels omdat er steeds meer zelfcontrole in de horeca plaatsvindt.
 • Er zijn in de horeca meer overtredingen geconstateerd van de sluitingstijden en bij speelautomaten.
 • Het wijkgerichte toezicht op hondenoverlast heeft geleid tot 147 waarschuwingen en 61 strafbeschikkingen.
 • Er waren minder uren nodig voor extreme structurele jeugdoverlast, deze uren zijn ingezet voor wijktoezicht en het toezicht op vuurwerk voor de jaarwisseling.
 • Het wijkgerichte toezicht in de City heeft effect, er zijn de helft minder onjuist gestalde (brom)-fietsen (107 in totaal), maar er zijn 34% meer  beschikkingen opgelegd voor rijden door de voetgangerszone (150).
 • Het aantal handhavingszaken over bestaande bouw in strijd met de bouwregelgeving (101) was veel groter dan vorig jaar (43). Vooral het aantal zaken vanuit het Woonoverlastteam (54) is sterk toegenomen.
 • Bij het toezicht op brandveiligheidsvoorschriften was in bijna 50% van de ruim 200 controles een hercontrole noodzakelijk.
4reacties

Blanke schennispleger gezocht


Vanochtend rond 07.45 uur was er een schennispleger op de hoek van de Margrietlaan en de Azalealaan in Helmond Oost.
Het was een blanke man met donkere ogen. Hij droeg een zwarte pet, een bruine jas met bontkraag, zwarte trainingsbroek met een oranje streep op de broekspijp en donkere Nike schoenen.
Als je dit signalement herkent, bel dan de politie op 0900 – 8844.

22reacties

De visboer in de Ameidestraat is failliet


Vishandel Vitaminen Zee BV in de Ameidestraat is afgelopen dinsdag door de rechtbank failliet verklaard. Op de winkelruiten hangen 3 A4-tjes met de mededeling “Gesloten i.v.m Overname Binnenkort weer geopend!!!” Mr. Martijn Kemps is als curator aangesteld.
Hoewel officieel handelend onder Schaap’s Vishandel, is die viswinkel bij Helmonders beter bekend als De Visscher. Niet zo raar, zo heet die zaak namelijk al sinds 1983. Toen Fons de Visscher 4 jaar geleden zijn viswinkel verkocht, bleef die naam tot de dag van vandaag op de gevel staan. (meer…)

Klarenbeek: Met de billen bloot…


Sinds januari van dit kalenderjaar zijn niet slechts de namen van de diverse Helmondse commissies aangepast, maar is er tevens inhoudelijk gesleuteld aan de diverse pakketten. Zo zijn sport en cultuur toegevoegd aan de commissie Omgeving (voorheen: Ruimtelijk Fysiek) en dat zullen we weten ook…!

Naast ruimtelijk fysieke zaken worden we binnen Omgeving voortaan geconfronteerd met belangrijke dossiers waar vele inwoners van onze stad direct of indirect mee te maken hebben. Denk daarbij aan de Cacaofabriek, het Speelhuis, de toekomst van zwembad De Wissen en de gang van zaken rondom de bibliotheek. Daarnaast spelen er op dit moment een tweetal andere kwesties die bij de diverse betrokken partijen voor de nodige beroering zorgen nl. de uitbreidingen van hockeyclub Helmond en tennisvereniging Carolus. (meer…)

4reacties

Lucy is jaloers op Maastricht


Helmond levert de eerste partij-onafhankelijke burgemeester. Een mooie krantenkop die zowel een joekel van een contradictie in zich heeft, alsook pijnlijk blootlegt waar het in vele steden, Helmond voorop, aan mankeert. Aan een onafhankelijk bestuur.

Een Burgemeester wordt geacht boven alle partijen te staan in de uitvoering van zijn of haar ambt. Dat dit statement een puur theoretische aangelegenheid is, is voor een ieder buiten de raadszaal zo helder als wat. Zo lang je lid moet zijn van een politieke partij om in aanmerking te komen voor deze functie, is het een – laten we het politiek correct zeggen – weeffoutje in het systeem. Temeer daar een Burgemeester voor die volgende mooie functie, in dat iets grotere dorp of die stad met een net iets beter salaris, nog steeds met diezelfde beperking te maken heeft: het lidmaatschap van diezelfde politieke partij. En welke partij schuift nu een kandidaat naar voren die zich wel erg onafhankelijk ten opzichte van de eigen gelederen heeft opgesteld … juist. Geen enkele. (meer…)

2reacties

Helmond levert burgemeester Maastricht


Annemarie Penn wordt de nieuwe burgemeester van Maastricht. Daarmee krijgt die stad, net als Helmond, haar eerste vrouwelijke burgemeester. Wat niet iedereen weet is dat Annemarie op 31 juli 1953 in Helmond is geboren en toen hier, naar eigen zeggen, ongeveer 3 uur heeft gewoond. Uit haar cv bij het openbaar ministerie blijkt dat ze in de jaren 70 de Wetswinkel Deurne oprichtte.
Mr. Annemarie Penn-Te Strake werd donderdagavond door de gemeenteraad van Maastricht voorgedragen en wordt naar verwachting in juli geïnstalleerd. Zij volgt dan Onno Hoes op die vanwege een PowNews-reportage gaat aftreden.
Omdat niet iedereen Annemarie Penn uit haar Helmondse tijd zal kennen, een impressie van haar leven na Helmond:

14reacties

Speelhuis krijgt grote facelift, 9 impressies


Theater Speelhuis in de OLV-kerk krijgt een grote facelift die in 2018 voltooid moet zijn. Dat wordt betaald van de verzekeringspenningen waarop de gemeente nog recht heeft vanwege het afbranden van het oude Speelhuis eind 2011.
Hieronder zie je in 7 afbeeldingen hoe het gaat worden. Architectenbureau Van Dongen-Koschuch maakte dat ontwerp en won daarmee van 4 andere bureaus.
Daaronder een impressie hoe het ook had kúnnen worden als de gemeente dat ontwerp van LX ARCHITECTEN had gekozen. En tenslotte zie je een foto van de OLV-kerk vanuit de lucht voordat ‘t Speelhuis daar haar intrek nam.

(meer…)

5reacties

Q&A: onze uitgeprocedeerde asielzoekers


Antoinette Maas (GroenLinks) en Lonneke Maráczi (SP) stelden vandaag schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het PvdA-VVD akkoord over uitgeprocedeerde asielzoekers en de eventuele consequenties daarvan voor Helmond.
Hieronder de 3 vragen (Questions) van deze gemeenteraadsleden, voorafgegaan door hun inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

PvdA en VVD hebben een akkoord gesloten over de noodopvang van illegalen cq uitgeprocedeerde asielzoekers. Het akkoord houdt in dat uitgeprocedeerde asielzoekers een bed-, bad- en broodopvang krijgen, op voorwaarde dat ze meewerken aan hun terugkeer. Zijn ze na een beperkt aantal weken nog niet weg, dan worden ze overgebracht naar het uitzetcentrum in Ter Apel of alsnog op straat gezet. Alleen de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven mogen nog opvang bieden.
Er is veel kritiek op het akkoord. Zo wordt terugkeer binnen een beperkt aantal weken niet realistisch geacht. Daarna belanden deze mensen alsnog op straat met alle gevolgen van dien voor hen zelf en voor de samenleving.
In Helmond worden uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen door de stichting Vluchteling als Naaste.

 1. Hoe oordeelt het college over het afgesloten bed, bad en brood akkoord van het kabinet?
 2. Wat voor gevolgen heeft dit akkoord voor de gemeente Helmond?
 3. Blijft het RB 010 Noodopvang voor vluchtelingen in Helmond (pdf) van kracht?
2reacties

Oude logo Helmond Sport nu van supporters


Sinds vandaag is de supportersvereniging Helmond Sport (SVHS) ide officiële eigenaar van het oude Helmond Sport logo. Zij laten weten dat logo te hebben geregistreerd.
Erik van Kilsdonk, de voorzitter van de supportersvereniging, legt uit waarom zij het registreerden. “Het oude logo hoort volwaardig bij Helmond Sport en zijn supporters. De geschiedenis van onze club mogen we nooit vergeten en het oude logo is daar het perfecte voorbeeld van. Om te voorkomen dat er iemand mee aan de haal ging, vond de SVHS het slim om het logo aan de supportersvereniging en indirect dus aan Helmond Sport te binden.” (meer…)

1reactie

8 Overtredingen in 3 Helmondse panden


In navolging van eergisteren (toen er controles plaatsvonden bij 5 woningen) heeft het Helmond Interventie Team gisterenavond nogmaals een controleactie gehouden. Dit keer zijn er 3  panden gecontroleerd, 2 in Helmond West en 1 in de Binnenstad. Tijdens deze controle door de politie en de gemeente Helmond werd een verwaarloosde hond aangetroffen. De dierenpolitie doet verder onderzoek naar het welzijn van het dier.
Bij die controleactie heeft HIT de volgende 8 overtredingen geconstateerd:
• 1 keer een kleine hoeveelheid softdrugs aangetroffen, dit is in beslag genomen
• 3 keer gebruik strijdigheid met het bestemmingsplan
• 2 keer overtreding Drank- en Horecawet
• 1 keer mogelijk bouwen zonder vergunning
• 1 keer mogelijk gestolen goed aangetroffen

4reacties

Helmondse Dodenherdenking op 4 mei


Maandagavond 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats bij het herdenkingsmonument in het Hortensiapark. Het programma begint om 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom bij de Dodenherdenking. Hieronder het programma:

 • 19.30 uur: Kinderen bezoeken St. Jozefsgedachteniskapel en steken waxinelichtjes aan
 • 19.45 uur: Samenkomst bij bevrijdingsmonument: Voordracht gedichten 2 leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege – Lyra Hoeben en Bastiaan Flikweert
 • 19.50 uur: Slavisch koor brengt 2 liederen ten gehore
 • 19.55 uur: Toespraak burgemeester Elly Blanksma
 • 19.58 uur: “Last Post” door trompettist Frank van den Heuvel
  20.00 uur: 2 Minuten stilte
 • 20.02 uur: Krans- en bloemlegging door: burgemeester en locoburgemeester (namens het college van burgemeester en wethouders), vertegenwoordiging namens de gemeenteraad, vertegenwoordiging Helmondse veteranen, Stichting Veteranen Brabant Zuidoost, publiek. Tot slot worden door de aanwezige jongeren bloemen bij het monument neergelegd
 • 20.10 uur: Toelichting op het Vendelgebed door Oude Deken Ron Peters van het St. Catharinagilde
 • 20.12 uur: Wilhelmus door Slavisch koor en Vendelgebed door St. Catharinagilde
 • 20.15 uur: Lezing over Helmond in de Tweede Wereldoorlog geschreven door Gerben van der Els, voorgelezen door Kia Vereijken
 • 20.20 uur: Einde samenkomst

In verband met de dodenherdenking is de Wethouder van Wellaan afgesloten tussen de Karel Doormanlaan en de Bakelsedijk. Je wordt omgeleid via de Straakvense Bosdijk.

4reacties

Meisje op fiets geschept door auto


Een jonge fietsster is vanmiddag rond half 5 aangereden door een personenauto. Dat gebeurde op de kruising van de Rembrandtlaan met De Braak. Zij stak de straat bij een oversteekplaats over en werd aangereden.
Het meisje is met verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt de zaak. Het verkeer werd omgeleid.
Harrie Fotografie maakte de onderstaande foto’s.