september 2015

Het 21e seizoen Carat-Concerten zit erop


Dit jaar klonken vanaf zondagmiddag 3 mei de eerste noten van de 21e reeks Carat-Concerten in het stadswandelpark de Warande. Tot en met afgelopen zondag verzorgden zo’n 70 regionale muziekverenigingen wekelijks iedere zondag concerten op het Paviljoen. Op die middagen kwamen diverse stijlen voorbij, van gospel tot jazz en van pop tot blaasmuziek.
Afgelopen zondag sloten achtereenvolgens Stadskoor Grave, Philips Brass, Mannenkoor Lambardi & Musis Sacrum Bakel het seizoen af. Hoogtepunt van dit Carat-seizoen was het internationaal concert op 26 juli. Toen traden 80 musici en 60 koorleden van het Hong Kong Youth Symphonic Orchestra & Hong Kong Symphonic Choir op. De jeugdige musici uit het verre oosten lieten een combinatie van westerse klassieke en oosterse werken horen. Dat concert werd georganiseerd in samenwerking met het S & L Cultural Exchange Centre-Holland. Stichting HelMondiaal presenteerde die middag haar activiteiten. 9 Stedelijke organisaties die vallen onder de vlag van HelMondiaal, informeerden de bezoekers over hun mondiale activiteiten hier in Helmond en in de derde wereld.
Vanaf zondag 1 mei 2016 zullen weer wekelijks muzikale klanken op het Carat-Paviljoen klinken. De eerste inschrijvingen voor het volgend seizoen zijn al binnen. Muziekverenigingen kunnen zich nog tot 16 oktober aanmelden voor het  nieuwe seizoen.
Onderstaande foto’s werden gemaakt door Vincent Knoops Fotografie.

6reacties

Lees gratis nieuwe boek over onze historie


Het maandag verschenen boek ‘Verwerkt Verleden, Helmond vanaf prehistorie tot nieuwe tijd’ kun je nu hieronder gratis lezen. In dit boek hebben medewerkers van het Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond álle oudheidkundige onderzoeken in Helmond op een rijtje gezet.
De Helmondse bewoningsgeschiedenis is er chronologisch inzichtelijk gemaakt. Zo is er te lezen dat uit opgegraven resten uit de steentijd blijkt dat er op het grondgebied van de huidige gemeente Helmond toen al mensen leefden. Maar ook opgravingen onder meer bij de vroegere Abdij van Binderen, het kasteel en de Markt worden daarin beschreven en van beeldmateriaal voorzien. Maar ook wijken als Stiphout en Mierlo-Hout komen aan bod.
Het boek met 324 pagina’s is ook gewoon te koop voor 24,95 euro.

Via de knop helemaal rechts onderaan krijg je het boek in ‘n paginabrede-versie.

1reactie

Helmondse veroordeeld voor dodelijk verkeersongeval


​De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag een 27-jarige vrouw uit Helmond veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 1000 euro en een rijontzegging van 2 jaar. De vrouw veroorzaakte een dodelijk verkeersongeval, waarbij haar vriend om het leven kwam. Daarnaast is zij op een andere dag doorgereden nadat zij tegen een geparkeerde auto was aangereden.
De vrouw raakte op 19 maart 2013 in Geffen (gemeente Oss) met haar bestelbusje in de berm. Zij verloor daardoor de controle over de auto en botste tegen een boom. Hierdoor kwam haar 22-jarige vriend om het leven. Zie het nieuwsbericht met foto’s van die dag.
Volgens het Openbaar Ministerie raakte de vrouw in de berm omdat ze te hard reed en cannabis had gebruikt. Ze zou hebben gereden met een snelheid van zo’n 80 km/u, waar 60 km/u was toegestaan. De rechtbank acht dit niet bewezen. De verklaring van de verdachte over de snelheid waarmee zij zou hebben gereden is gelet op haar psychische gesteldheid niet betrouwbaar en in het dossier zitten geen andere aanknopingspunten over de gereden snelheid. Verder blijkt uit onderzoek van het NFI dat de vrouw weliswaar cannabis had gebruikt, maar de overschrijding is zo gering dat in geval van een ervaren gebruiksters zoals de verdachte, niet kan worden geconcludeerd dat de aangetroffen hoeveelheid van invloed was op haar rijgedrag.
De rechtbank oordeelt dat niet kan worden bewezen dat de vrouw roekeloos heeft gereden of aanmerkelijke schuld heeft en spreekt haar vrij van het verkeersmisdrijf. Wel veroorzaakte zij gevaar door met de auto in de berm te raken en de controle over de auto te verliezen. De rechtbank legt hiervoor een voorwaardelijke geldboete van 750 euro en een rijontzegging van 2 jaar op.
In februari 2011 reed de vrouw in Rosmalen met haar auto tegen een geparkeerde auto en reed vervolgens weg zonder haar gegevens achter te laten weg. Hiervoor krijgt ze een voorwaardelijke geldboete van 250 euro.
De rechtbank houdt er bij de oplegging van de straffen rekening mee dat de vrouw zich schuldig maakte aan een verkeersongeval waarbij een dodelijk slachtoffer te betreuren viel. Ze deed hiermee de nabestaanden van het slachtoffer een zeer groot en onherstelbaar leed aan. In het voordeel van de vrouw weegt de rechtbank mee dat zij niet eerder tot een straf is veroordeeld en dat zij blijk heeft gegeven van spijt, medeleven en oprecht verdriet. De vrouw heeft bij het ongeval haar vriend verloren en moet de rest van haar leven de last dragen dat dit door haar handelen is gebeurd. De vrouw verkeert momenteel, mede door de gevolgen van het dodelijke verkeersongeval, in een zeer slechte psychische toestand waarbij nog geen uitzicht is op verbetering. De rechtbank zal, anders dan de officier van justitie eiste, geen reclasseringscontact opleggen omdat hiervoor geen indicatie is.
Het Openbaar Ministerie eiste 2 weken geleden een ontzegging van de rijbevoegdheid voor 5 jaar, een voorwaardelijke geldboete van 1000 euro met een proeftijd van 3 jaar en reclasseringsbegeleiding.
De volledige uitspraak van de rechtbank in Den Bosch.

5reacties

Geen treinverkeer van en naar Eindhoven


Er rijden geen treinen op het traject Helmond – Eindhoven door een aanrijding met een persoon, zo liet de NS zojuist weten. Zij verwachten dat de extra reistijd meer dan 60 minuten bedraagt. De verstoring is naar verwachting rond 16.00 uur verholpen.
Om precies 12.00 uur werd deze aanrijding door de hulpdiensten gemeld waarna direct een traumahelikopter werd opgeroepen.
Zodra wij meer weten plaatsen we hieronder updates.

14reacties

15 Nieuwe straatnamen in Helmond


Helmond krijgt nieuwe straten en dus nieuwe straatnamen in Brandevoort: Amijsdonk, Bockendonk, Coolendonk, Coxdonk, Ettrodonk, Goedhartdonk, Heijdendonk, Helsperdonk, Lammersdonk, Ketsdonk, Loijerdonk, Mommersdonk, Vermulstdonk, Vliegenbergdonk en Weldonk. Daarmee zijn er bij onze kennisquiz weer 15 extra mogelijke straatnamen. 🙂
Deze straten komen in Liverdonk. Dit is een nieuw wijkdeel van Brandevoort dat ten westen ligt van De Veste (zie plattegrond). Binnenkort wordt daar gestart met de bouw van 140 woningen. Die komen dan bij het vorig jaar geopende kindcentrum Mondomijn. (meer…)

21reacties

Wie kan Jeanne helpen met deze tekst?“Kan iemand van het College of de gemeenteraad mijn overbuurman uitleggen wat hier staat?” vroeg Jeanne Schriks vanochtend. Ook minister Ronald Plasterk stelde haar vraag aan zijn 51.140 volgers op Twitter.
Jeanne las die alinea in de nieuwe publieksvriendelijke digitale begroting van Helmond. “Een meer visuele opzet dan de papieren versie, zodat de informatie toegankelijker en begrijpelijker is en de lezer bovendien meer gericht kan zoeken naar precies die informatie die hem of haar interesseert.” Dat stond donderdag in het persbericht van de gemeente over die begroting.

6reacties

Stiphoutse held wordt 11e Carat-kunstwerk


Stiphout is de elfde en laatste Helmondse wijk in de rij die een kunstwerk krijgt van de Stichting Carat. Op zondag 18 oktober wordt ‘Het vuur van Jan Baloys´, een kunstwerk van kunstenaar en Stiphoutenaar Willem van der Velden door burgemeester Elly Blanksma onthuld.

De Stichting Carat biedt dit kunstwerk aan Stiphout aan vanuit het wijkenproject ‘Carat houdt Helmond bij elkaar’, een initiatief om in in 5 jaar tijd in alle 11 Helmondse wijken in overleg met de bewoners een passend kunstwerk te plaatsen. In 2010 werd in Mierlo-Hout begonnen met ‘De Schaar’, daarna volgden onder meer de Fierljepper in Brandevoort, ‘t Bumke Rijpelberg’, het Weverslabyrint in de Binnenstad en ‘De Verbinding’ in het Centrum.
In de 23 jaar dat deze stichting (een afvaardiging van betrokken ondernemers) bestaat, realiseerde zij onder meer het Carat-paviljoen in stadspark De Warande, de Carat Cultuurprijs, de fonteinen en kerstbomen in het kanaal en enkele kunstwerken in het centrum van de stad.
In Stiphout werden 10 ideeën voor kunstwerken ingestuurd. Al die ideeën werden voor gelegd aan de wijkbewoners. Voorzitter van de wijkraad Stiphout-Warande Henk Vermeule: “Zo hebben de ideeën, uitgetekend door Renny van de Laar, in wijkblad de Lindenberg gestaan. Daarnaast zijn ze tentoongesteld in een lege etalage in het dorpshart. Het project leefde echt Stiphout.” Uiteindelijk kreeg het werk van de Stiphoutse kunstenaar Willem van der Velden de meeste stemmen.
“Ik heb ervoor gekozen om het verhaal van Jan Baloys uit te beelden,” vertelt Van der Velden. “Jan Baloys is een Stiphoutse boer uit de 14e eeuw die jarenlang aanbeden is om zijn heldhaftige daad: het redden van het heilige sacrament uit de brandende kerk van Stiphout. Na een blikseminslag midden in het dorp, stond de kerktoren in brand. Pastoor Jan Hokkaars schreeuwde het uit. Met name omdat het heilig sacrament (de kelk met hosties) nog in de kerk stond. Jan Baloys twijfelde geen moment en rende de kerk in. Hij wist het heilig sacrament uit de vlammenzee te redden. Toen hij na zijn heldhaftige daad terugkeerde naar zijn land, waren al zijn akkers omgeploegd. Na deze gebeurtenis werd de voormalige kerk een bedevaartsoord, waar vooral ‘door de duivel bezetenen’ hun toevlucht zochten.”
Van der Velden gaat verder: “Het is een verhaal dat tot de verbeelding spreekt en dat ook nog prachtig uit te beelden is. Ik heb ervoor gekozen om het cruciale moment uit deze gebeurtenis af te beelden: een rennende Jan Baloys, omgeven door een vlammenzee, met het heilig sacrament in zijn handen.”
Het wijkkunstwerk wordt op zondag 18 oktober onthuld. Om 12.30 uur is iedereen welkom bij café-zaal ‘t Aambeeld in Stiphout. Van daaruit lopen de aanwezigen naar de hoek Dorpsstraat-Stilpot. Fanfare De Vooruitgang zorgt voor muzikale omlijsting. Scouting Jan Baloys, vernoemd naar de Stiphoutse held, brengt een act met vuur. Burgemeester Elly Blanksma zal het kunstwerk onthullen. Afsluitend brengt Bert Kuijpers een toepasselijk gedicht ten gehore.
Daarmee komt een einde aan het project ‘Carat houdt Helmond bij elkaar’. “We zijn achter de schermen al bezig met een volgend project. Wat dat is, houden we nog even voor ons” aldus Jan van der Velden. “Wel kan ik zeggen dat het cultureel Helmond nóg meer op de kaart zal zetten.”
52reacties

Maráczi: Opvang: Zorg en dialoog


Zoals onlangs in het ED van 5 september te lezen was, vinden diverse burgemeesters uit onze regio dat Zuid-Oost Brabant verantwoordelijkheid moet nemen in de opvang van de stroom vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Zo stelt onze burgemeester Blanksma in het artikel dat een stad als Helmond “niet alleen toeschouwer” kan blijven. Na 5 september is de vluchtelingencrisis alleen nog maar problematischer geworden en de crisis is het gesprek van de dag. Ik zie de meest schrijnende beelden maar word tegelijkertijd ook geconfronteerd met walgelijke reacties. Er wordt overal flink gediscussieerd. Wat mij vooral opvalt in deze discussies is dat voor- en tegenstanders van opvang van vluchtelingen lijnrecht tegenover elkaar staan. Men probeert elkaar te overtuigen van het eigen gelijk zonder naar de ander te luisteren. Emoties spelen uiteraard een grote rol en mogen ook niet uitgevlakt worden, maar we moeten ook de feiten niet uit het oog verliezen. Het college van Helmond heeft zich de laatste weken beraad over mogelijke opvang. Afgelopen woensdagavond ontving de raad een Raadsinformatiebrief met de uitnodiging (pfd) tot dialoog over de vluchtelingenproblematiek en een notitie (pdf) over dit onderwerp. (meer…)

13reacties

Overleden fietser uit vijver Warande gehaald


In de vijver bij de Warande is vanavond een fietser verdronken. Het slachtoffer werd door hulpverleners van de politie, brandweer en ambulancedienst uit het water gehaald. Daarna hebben zij nog geprobeerd de persoon te reanimeren. Dat mocht niet meer baten.
De hulpdiensten werden om 21.51 uur gealarmeerd. Hoe het slachtoffer in de vijver terecht is gekomen is onbekend. Of het om een man of vrouw gaat is ons op dit moment ook nog niet bekend.
Harrie Fotografie maakte de 12 onderstaande foto’s.

(meer…)

11reacties

Nep-merkkleding op braderie Brandevoort


Vanmorgen heeft de politie ongeveer 50 stuks vermoedelijke namaak-merkkleding in beslag genomen op de braderie in Brandevoort. Aan De Pleatse troffen zij de verschillende soorten kledingstukken aan op deze door de Winkeliersvereniging Brandevoort georganiseerde braderie.
Specialisten gaan de kleding onderzoeken om te kijken of en hoeveel er namaak is. De politie weet wie de verkoper was, er werd daarom niemand aangehouden.

Vuurwapen en drugs uit woning gehaald


Gistermiddag werden een 29-jarige man en een 26-jarige vrouw in een woning in het centrum aangehouden voor wapenbezit. In het huis werden ook munitie en drugs aangetroffen.
Agenten reageerden op een melding van huiselijk geweld op het betreffende adres. Terwijl zij daar waren, bleek hen dat er mogelijk een wapen in de woning aanwezig was. Toen er bij een nadere inspectie inderdaad een automatisch vuurwapen met munitie werd gevonden, werd het tweetal overgebracht naar het politiebureau. In het huis vond de politie verder ook nog een kleine hoeveelheid cocaïne en enkele tientallen grammen ketamine. Zowel het wapen met de munitie als de drugs werden in beslag genomen. De man bleek tijdens zijn fouillering een flink geldbedrag aan bankbiljetten op zak te hebben. Ook dat geld werd ten behoeve van het vervolgonderzoek in beslag genomen. De man en de vrouw zitten vast voor verder onderzoek.

1reactie

3 Dieven van 12 en 13 jaar aangehouden


De politie heeft 3 jeugdigen in de leeftijd van 12 en 13 jaar aangehouden. Zij worden ervan verdacht gisteravond diefstal te hebben gepleegd uit een woning aan de Helmstraat in ‘t Haagje.
Het drietal zit nu vast op het politiebureau in Eindhoven waar ze vanochtend verhoord zullen worden. Dat liet wijkagent Henny Gehem weten.

3reacties

Toch geen celstraf voor de explosie Suytkade


Bijna 5 jaar geleden veroorzaakte een destijds 38-jarige man een gasexplosie in zijn appartement op Suytkade. De Helmonder zou zelfmoord willen plegen. De voorpui van zijn appartement op de benedenverdieping van het appartementencomplex De Wentelaar werd volledig weggeslagen. De pui van de rest van het complex raakte zwaar beschadigd. Plusminus 14 appartementen moesten ontruimd worden vanwege mogelijk instortingsgevaar.
Omdat hij schuldig is bevonden aan het veroorzaken van die explosie rond 02.40 uur op 29 november 2010, kreeg hij van de rechtbank in maart 2014 een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Gisteren besliste het hof in hoger beroep dat hij een voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg van een jaar met een proeftijd van 2 jaar.
Zowel de rechtbank als het hof hielden bij hun straf rekening met het feit dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was. Bij hun strafbepaling namen zij ook mee dat hij door de explosie ernstige tweede- en derdegraads brandwonden op 30 procent van zijn lichaam had opgelopen. Daarvoor werd hij destijds meteen met de traumahelikopter naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht en is hij een aantal keer geopereerd. Verder hield het hof nu rekening met zijn familiebedrijf. Omdat zijn vader ernstig ziek is, is hij verantwoordelijk voor het bedrijf.
Harrie Fotografie maakte destijds de onderstaande 8 foto’s.

8reacties

Sinterklaaskasteel zoekt nog zwarte pieten


Jawel “hij komt, hij komt, die lieve goede Sint” De Goedheiligman en zijn zwarte pieten hebben namelijk besloten om Helmond ook dit jaar de eer te gunnen: vanaf zondag 15 november tot 5 december verblijven zij weer in ons kasteel.
En natuurlijk kun je ze daar bezoeken. Er worden 25.000 bezoekers verwacht in hun pepernotenbakkerij, schatkamer met cadeautjes, Pietenschool, Pietenzolder én de werk- en slaapkamer van Sinterklaas kunnen zien. Net als alle 10 voorgaande jaren zijn alle pieten ook dit jaar weer donkerbruin.
Om er voor te zorgen dat alles in en rondom Het kasteel van Sinterklaas vlekkeloos verloopt, zijn er ook dit jaar zo’n 450 vrijwilligers nodig. Bij de kick-off voor (aspirant) vrijwilligers vorige week in Wijkhuis De Fonkel hebben zich er veel aangemeld. Maar de organisatie heeft er nog geen 450 en daarom hebben zij de inschrijfperiode tot woensdag 7 oktober verlengd.
“De werkzaamheden zijn heel divers, dus iedereen kan wel een steentje bijdragen. Alle hulp is welkom!” aldus de organisatie. Je kunt zelf aangeven welke taken je wilt verrichten en wanneer je beschikbaar bent.
Je kunt je op verschillende manieren aanmelden:

  • Tijdens de informatiebijeenkomst in wijkhuis de Westwijzer aan de Cortenbachstraat op dinsdag 29 september aanvang 19.00 uur
  • Digitaal via www.sinterklaasstadhelmond.nl
  • Bij de balie van de LEV-groep aan de Penningstraat, telefoonnummer 0492-598989.

Wil je terugkijken hoe het indrukwekkend het er vorig jaar was:

Voor wie het nog niet weet, meteen nadat het Kasteel van Sinterklaas dit jaar is geëindigd en ontmanteld, gaat het Kasteel ruim 5 maanden dicht.

Bestelbusje rijdt achterop 3 auto’s (foto’s)


Vanmiddag rond 16.45 uur vond er op de President Rooseveltlaan een ongeval plaats waarbij 4 auto’s waren betrokken. 3 Auto’s stonden stil voor het verkeerslicht, een achterop komende bestelbus reed daar achter op.
1 Van de inzittende is in een ambulance onderzocht maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Waarom de chauffeur van het busje niet tijdig stil stond is niet bekend.  De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Een bergingsbedrijf heeft 3 voertuigen weg getakeld.
Harrie Fotografie maakte onderstaande foto’s.
2reacties

Baby Jill is 90.000ste Helmonder (foto’s)


Met de geboorte van baby Jill Kuijpers telt Helmond sinds gisteren officieel 90.000 inwoners. De dochter van trotse ouders Han en Kelly Kuijpers-van Oorschot kwam gisteren ter wereld in het Elkerliek ziekenhuis. Ze weegt 2,8 kilo. Burgemeester Elly Blanksma verwelkomde Jill op de kraamafdeling van het ziekenhuis.
Jill is het eerste kindje van vader Han Kuijpers en moeder Kelly Kuijpers-van Oorschot. De kersverse ouders uit Brouwhuis reageerden verrast: “De geboorte van Jill is al heel bijzonder. En dat ze ook nog de 90.000ste inwoner is van Helmond maakt het extra speciaal.” Het gezin kreeg van de burgemeester bloemen en een cheque ter waarde van 900,00 euro, dus 1 eurocent per inwoner.
Helmond groeide sinds 2009 met zo’n 2.250 inwoners. Jaarlijks worden er zo’n 1.000 kinderen geboren. Er werden in deze periode meer kinderen geboren dan er inwoners stierven. Daarnaast komen er per jaar meer mensen wonen dan er uit de stad vertrekken. Voor de historici: 2 eerdere mijlpalen op dit gebied. Leonarda Wilhelmina van Lierop was de 25.000ste inwoonster van Helmond. Zij werd in augustus 1929 geboren. Jenny van der Galiën werd op 19 november 1987 Helmonder nummer 65.000, zie de foto.
Ook Jean-Pierre van Beers, lid van de Raad van Bestuur van het Elkerliek ziekenhuis, was er om de trotse ouders te feliciteren en deze bijzondere mijlpaal op de kraamafdeling te mogen vieren. Moeder Kelly en Jill verblijven in 1 van de 6 gezinssuites op de Kraamafdeling. Vader Han kan hier ook blijven slapen en de kraamvisite is hier uiteraard welkom. Zo voelt het toch een beetje als thuis.
Geboortezorg is een van de speerpunten van het Elkerliek. Om nog meer gezinnen het gevoel van thuis te kunnen geven, wordt eind 2015 gestart met de bouw van nog 12 gezinssuites. Dan beschikt het ziekenhuis dus over 18  gezinssuites. Het bijzondere van deze suites is dat kindjes die in een couveuse moeten verblijven dan ook bij hun moeder op de kamer liggen. Het contact tussen moeder en kind krijgt zo optimaal vorm.
Onderstaande foto’s werden gemaakt door Pressvisuals.com.

Trio met inbrekersgereedschap betrapt


Dankzij een alerte getuige werden gisteren 3 mannen in Gelderland aangehouden met inbrekersgereedschap in hun bezit. Het trio kwam uit Helmond, Son en Breugel en Sint Anthonis.
De melder zag ze op een erf in de gemeente Oude IJsselstreek (in het oosten van de provincie Gelderland). Hij vertrouwde het niet en belde daarom de politie. Het drietal werd met een boete heengezonden en hun gereedschap (onder meer een breekijzer en een betonschaar) is door de politie in beslag genomen.