augustus 2016

2reacties

Rake klappen en verhalen met een luchtje


In de bibliotheek word ik omringd door mannen. Ze zijn speciaal voor mij gekomen en nu kijken ze me verwachtingsvol aan. Als kind wist ik wel wat me te doen stond als jongens zich om me heen groepeerden. Dan pakte ik hun hand. En van die hand de pink. Die is het meest gevoelig. Die pink boog ik vervolgens genadeloos naar achteren tot de jongen het uitgilde van de pijn. Met gemak kon ik twee jongens tegelijk aan. ‘Kniel,’ zei ik dan. Dat deden ze. Zo werd ik de koningin van iedere klas. Ja, je moet nu eenmaal respect afdwingen als je als meisje hazentanden en een bloempotkapsel hebt, bijna ieder jaar op een andere school belandt en je afkomst wilt verhullen.
Maar hier in de bieb hoef ik het nu niet zo nodig voor het zeggen te hebben. Ik laat de mannen liever aan het woord. Daarvoor zijn ze natuurlijk ook gekomen. Om zich bij het schrijversgilde van Helmond aan te sluiten. Maar al snel zijn ook zij terug in hun schooltijd. En ook daar speelde afkomst een rol en ging het er niet altijd zachtzinnig aan toe. (meer…)

Nieuwe directeur Stadswacht


Paul Leenders is vanaf donderdag de waarnemend directeur van de Stichting Stadswacht Helmond (SSH). Het bestuur van de stichting stelde hem aan als opvolger van FransJozef van Poppel, die recent is benoemd tot manager Transactionele Dienstverlening. Van Poppel werd vorig jaar februari benoemd tot interim-directeur bij Stadswacht als opvolger van Joop van Stiphout, die vertrok nadat SSH negatief in het nieuws kwam.
De 53-jarige Paul Leenders woont in Eindhoven en is sinds 1987 in dienst van de gemeente Helmond. De afgelopen jaren heeft hij leiding gegeven aan het team Handhaving. In de periode daarvoor hield hij zich als jurist ook al bezig met diverse thema’s binnen het handhavingsdomein.
Naast het aansturen van de stadswachtorganisatie richt de heer Leenders zich de komende periode voornamelijk op de uitwerking van de toekomstbepaling van de SSH. Leenders is in eerste instantie aangesteld als waarnemer, omdat het bestuur, afhankelijk van de verdere besluitvorming over de Stadswacht, zich op een later moment opnieuw zal buigen over de governancestructuur.

Maráczi: Adopteer een dier!


Zoals bij u intussen wellicht bekend woon ik zowat mijn hele leven aan het Hortensiapark. Opgegroeid met broedende eenden in de tuin en met de herten uit het hertenkamp. In de loop der jaren zijn er behalve eenden en herten veel andere dieren bijgekomen in het park. Het hertenkamp is dan ook een heus dierenpark geworden. Al 75 jaar mogelijk gemaakt door Stichting Jan Visser waardoor de dierenparken in Helmond een belangrijk cultuurgoed zijn geworden voor onze stad. Stichting Jan Visser is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van de dieren en de dierverblijven in de drie Helmondse dierenparken. Daarnaast zijn zij constant bezig het dierbestand gezond te houden. Dat betekent aanvullen van dieren, aantallen bewaken, voederen en medische verzorging. De stichting is hierbij volledig afhankelijk van donaties. De stichting gaat met de tijd mee, de tijd van samenwerken en verbinden.
(meer…)

9reacties

Wat is zijn voornaam?Tussenstand:
3 punten: Mark
1 punt:en Jules én case én Pinker én G.Ekkehenkie én rbrt
-2 punten: Mien (winnaar vorige ronde start automatisch met 2 minpunten)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
5reacties

Gemeenteraadsverkiezingen 1986 (3 video’s)


De verkiezingsfilmpjes van de gemeenteraadsverkiezingen van 30 jaar geleden. Na het eerste deel met de combinatie ‘PSP, CPN, Ongebonden’, volgde het CDA en de SP in deel 2. Nu het derde en laatste deel in dit drieluik.

SDH, Sociaal Democraten Helmond
Bijna 25 minuten politiek…….voor menigeen erg lang, te lang. Maar net zoals thuis voor de buis: het is een eigen keuze om er naar te kijken en te luisteren. 🙂
Zoals gezegd zijn de filmpjes gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen 1986. De lokale sociaal democraten van SDH nemen de tijd om nog eens haarfijn uit de doeken te doen hoe het volgens hun sinds 1970 is gesteld met de sociaal democratie in onze stad. (meer…)

4reacties

Q&A: Kopen investeerders sociale woningen?


Namens de PvdA-fractie wil Mirjam van der Pijl van B&W weten of Helmondse woningcorporaties ook sociale huur- en koopwoningen (proberen te) verkopen aan (buitenlandse) investeerders waardoor de huren maximaal stijgen. Hieronder haar 5 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Diverse berichten in de landelijke media (o.a. NRC Handelsblad) verhalen over buitenlandse grote investeerders die massaal sociale huur- en koopwoningen opkopen van Nederlandse woningcorporaties. Sociale koopwoningen worden daarna verhuurd.
De investeerders zien de huurpenningen van de huurders als een aantrekkelijke manier om geld te verdienen. Mede door het tekort aan huizen in Nederland is het verhuren van de woningen verzekerd is en daarmee zijn ook de inkomsten verzekerd. NRC Handelsblad onthulde dat in twee jaar tijd 15.000 huurwoningen door woningcorporaties aan buitenlandse bedrijven zijn verkocht.
De buitenlandse beleggers laten de huurprijzen maximaal stijgen, hetgeen in de vrije sector meer is dan wat bij de corporaties is toegestaan: wel tot 4% tegenover 1% bij de corporaties. Dat brengt met name de huurders die op, net boven en heel vaak hen die onder het sociaal minimum leven in grote problemen.
Huurders kunnen geen kant op, goedkope woningen zijn nagenoeg niet beschikbaar.
Het aanbod van sociale huurwoningen krimpt sterk. De Woonbond berekende dat sinds 2009 al 250.000 sociale huurwoningen zijn verdwenen. Capital Value voorspelt dat tot 2021 het aantal sociale huurwoningen in de goedkoopste categorieën (tot 574 euro per maand) met nog eens 20 procent zal dalen.
De PvdA-fractie is erg benieuwd naar de Helmondse cijfers in dezen.
Wij maken ons zorgen om de huurders. Maar ook maken wij ons zorgen om de stad want de “grip” van de woningcorporaties op wijken waar zij tot nu actief meewerken aan een verbetering van de sociale structuur dreigt te verdwijnen.
Zoals een wethouder uit onze regio (PvdA-wethouder van Beers uit Dongen) het verwoordde: “Een corporatie heeft, naast zorgen dat de stenen er goed bij staan, ook een hele grote sociale functie. Ze hebben buurtbeheerders, wijkconsulenten, sociale teams en maken echt deel uit van een buurt.”
Daar waar corporaties niet langer eigenaar zijn van de woning zal deze functie teniet gedaan worden want zij zullen daar niet langer geld in steken.
Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Kunt u ons aangeven in hoeverre in Helmond actieve woningcorporaties hun woningen aan (buitenlandse) investeerders hebben verkocht of van plan zijn te verkopen?
  2. Worden Helmondse woningen door woningcorporaties actief aangeboden aan buitenlandse investeerders, ook de nog (af) te bouwen woningen?
  3. Zo ja, wat is hiervoor de reden?
  4. Bent u het met ons eens dat dit geen goede ontwikkeling is en bent u bereid hiertegen in actie te komen?
  5. En bent u bereid met de woningcorporaties afspraken te maken over voorwaarden van verkoop van woningen? Zo, dat huren niet extravagant stijgen en woningcorporaties hun directe binding en betrokkenheid in de wijken behouden. Bijvoorbeeld een afspraak als alleen verkopen aan particulieren?

In de reactie hieronder staat een update.

3reacties

Waardenburg: Hoogspanningskabels: drama


Met de hoogspanningskabels in Brandevoort bestaan al jarenlang problemen. Daarbij verschijnen steeds nieuwe onderzoeken waarin wordt aangetoond, dat de hoogspanningskabels toch schadelijker zijn voor de gezondheid dan gedacht en dus meer rekening moet worden gehouden met bebouwing in de buurt van de masten.
Hierbij merk ik op dat D66 zich uiteraard ook zorgen maakt over de hoogspanningskabels in andere wijken. Aangezien het in de andere wijken voornamelijk gaat om bestaande woningen is het helaas niet meer mogelijk om rekening te houden met (nieuwe) landelijke richtlijnen. Dit maakt onze zorgen uiteraard niet minder groot en daarom hebben we in 2014 al aan het college van B&W de vraag gesteld, of in de gemeente Helmond geen woningen in aanmerking kwamen voor een landelijke uitkoopregeling. Helaas bleek dit niet het geval te zijn. (meer…)

5reacties

Kop-staart botsing in Brouwhuis


Vanmiddag kort voor half 3 was er aanrijding tussen 2 auto’s in Brouwhuis. Die kop-staart botsing vond plaats op de Rivierensingel vlakbij de Lekstraat.
Frank Smeijers maakte de onderstaande foto.

3reacties

De meisjes van De Ameide


In de Ameideflat meld ik me bij de balie. ‘De stadsschrijver is er voor de verhalenworkshop,’ zo kondig ik mezelf majesteitelijk aan.
De bewoners van het woonzorgcentrum zitten vast te popelen. Als er ergens veel geschiedenis ligt moet het hier zijn. Daarbij is het vakantie, veel familie en vrienden zijn weg. En dan is er net een inbraakgolfje geweest. De senioren kunnen waarschijnlijk wel wat afleiding gebruiken.
‘De stadsschrijver? Een workshop?’ De vrouw aan de balie weet niet waar ik het over heb.
Maar ik laat mijn enthousiasme niet zo snel beteugelen. We hebben hier vast met een invalkracht te maken. Iemand die, als enige, nog niet op de hoogte is van mijn komst. Die het huisblad van de seniorenflat niet leest, de wervende posters niet heeft zien hangen.
Ik noem de naam van de activiteitencoördinator en zeg dat ze me verwacht.
‘Die is op vakantie,’ is het korte antwoord. (meer…)

Drugswoning en een drugsmagazijn gesloten


Burgemeester Elly Blanksma heeft vandaag een woning aan de Eksterstraat voor 3 maanden gesloten en een magazijnruimte aan de Wolfstraat voor 6 maanden. In beide panden zijn hoeveelheden softdrugs aangetroffen die boven de norm voor eigen gebruik liggen. Daarnaast zijn er meerdere indicatoren aangetroffen die duiden op professionele drugshandel.
De politie heeft op dinsdag 7 juni een onderzoek ingesteld bij een woning aan de Eksterstraat in Helmond Noord. Zij trof bij het doorzoeken van de woning 215 hennepplanten aan. Vorig jaar op 22 september zijn in een magazijnruimte aan de Wolfstraat in de Binnenstad in het kader van een groot strafrechtelijk onderzoek 228 hennepplanten aangetroffen. Hennep is een plant die als softdrugs is aangewezen in lijst II van de Opiumwet (softdrugs) en valt onder de verbodsbepalingen van artikel 3 van de Opiumwet.
De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van deze rapportage heeft zij de sluiting per brief aangekondigd bij de eigenaren van het betreffende pand. Deze hebben vervolgens een zienswijze ingediend, waarna de burgemeester een besluit geeft genomen. De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het de ‘Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Helmond 2016’.
Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken.
De beleidsregel is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen.

4reacties

Stijkel: Helmonds vakantieplakboek


In ons gezin is het de laatste jaren min of meer traditie geworden om van de vakantie een mooi plakboek te maken. Mijn jongste zoon is erg creatief en buiten de gebruikelijke vakantiekiekjes komen er ook knutselwerkjes, ansichtkaarten, entreebewijzen, stickers en zelfs bestekzakjes van eetgelegenheden in ons jaarlijkse vakantieplakboek. We hebben inmiddels al een aantal mooie vakantieplakboeken gemaakt en elk jaar wordt de collectie aangevuld met weer een andere bestemming. Tot mijn zoon zei; “mama, in Helmond doen we ook zo veel leuke dingen en we maken er nooit geen plakboek van”. Zo gezegd, zo gedaan. Er moest een plakboek over Helmond komen. (meer…)

6reacties

Containerbrand bij flat Helmond Oost (foto’s)


Vannacht rond half 1 stond een afvalcontainer in brand in de Van Diemenstraat in Helmond Oost. Bewoners die thuiskwamen ontdekte de brand toen zij de rook zagen.
De container stond in het afvalhok onder de flat. Het trappenhuis en de lift die met rook gevuld werden, is door de brandweer zo goed mogelijk geventileerd. Er vielen geen gewonden.
Pim Verkoelen maakte de onderstaande foto’s.

42reacties

Q&A: Bezuinigingen op onkruidbestrijding


Helmond Aktief stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en groenbeheer. De bezuinigingen daarop moeten met minimaal 50% worden teruggedraaid. Dat laat deze coalitiepartij weten via een brief van Jan van Aert, Theo van Mullekom, Gerard van Vugt en Berry Smits.
Juli vorig jaar, voorafgaand aan die bezuinigingen, stelde Senioren 2013 ook raadsvragen over onkruidbestrijding. B&W liet toen weten dat het welig tierende onkruid zoals bij het kasteel niet het gevolg was van bezuinigingen op onkruidbestrijding maar in dat geval een fout was van de aannemer.
Hieronder de volledige brief van Helmond Aktief met daarin hun vragen (Questions). Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties hieronder. (meer…)

7reacties

Ongeval gevaarlijke stoffen industrieterrein


In een pand aan de Lagedijk op het industrieterrein heeft een ongeval plaats gevonden waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Daarbij zou letsel zijn ontstaan. Wat er precies is gebeurd, is op dit moment nog onduidelijk. Om 17.45 uur kwam de melding daarvan bij de hulpdiensten binnen. Die rukten met groot materieel uit: 3 brandweerwagens, 2 ambulances, 1 ‘gevaarlijke stoffen’-wagen en de politie zijn op dit moment aanwezig. Inmiddels zijn 2 personen ter controle in de ambulance onderzocht. Als we meer informatie hebben plaatsen we dat (zoals altijd) in een reactie hieronder. Harrie Fotografie maakte de onderstaande foto’s.

In de reacties hieronder staan de updates.

4reacties

2-Daags chocoladefestival bij Cacaofabriek


De Cacaofabriek heeft in het weekend van 10 en 11 september een nieuw evenement: Cacao aan de Kade. “Een vrolijk festival rondom duurzame chocolade met een Market, een Gallery vol choco-kunst en een Academy met proeverijen en presentaties” zo meldt het persbericht.
Op het buitenterrein van de Cacaofabriek kan de ware chocoliefhebber (gerechten van) chocolades proeven en kopen, cacao ‘chocolate high’ snuiven, chocktails drinken en masterclasses en (kook)demonstraties bijwonen. Er is live muziek, straattheater en een kinderprogramma met workshops.
Ook de kunstliefhebbers komen aan hun trekken. Zo’n 20 kunstenaars tonen hun werk met duurzame chocolade als thema en er zijn (in samenwerking met Cacaomuseum Amsterdam en Gemeentemuseum Helmond) exposities over de cacaoketen en de geschiedenis van de Cacaofabriek. Er zijn chocolade-sculpturen, portretten geschilderd in chocola van beeldend kunstenaar Laura Reiman en je kunt een chocolade 3D-printer in actie zien.
Tijdens een Chocoshow zaterdags geven kopstukken uit de chocoladewereld (zoals Tony’s Chocolonely) hun visie op eerlijke en duurzame cacaohandel.
Zondag is er een chocolade-diner dat bestaat uit streekproducten en diverse vegan gerechten.
Wetende wat er een eeuw geleden daar aan de kade van de Zuid-Willemsvaart was, is het een toepasselijk festival. Sinds 1894 produceerde De Nederlandsche Cacaofabriek daar namelijk zo’n 40 jaar cacaopoeder (HelmCacao die tot in Rusland werd verkocht) en chocola. Na een verwoestende brand in 2008, werd dit voormalige fabriekspand (zie de Naw en Vruuger) jaren later verbouwd tot de Cacaofabriek en is het sinds 2014 het huidige culturele centrum.
Wil je kans maken op een prijs, kom dat weekend dan met de fiets of trein.

1reactie

Fietsster zaterdag aangevallen en beroofd


Een vrouw op de fiets is zaterdag tussen 18.45 en 19.45 uur aangevallen en beroofd door 2 mannen. Dat gebeurde ter hoogte van de kruising van de Wethouder van Wellaan met de Karel Doormanlaan in Helmond Oost.
De politie vraagt om hen te bellen als je dat zag of rond dat tijdstip daar fietste. Dat kan via de gratis tiplijn 0800 – 6070 of hun algemene nummer 0900 – 8844 (registratienummer: 2016177264).