maart 2018

8reacties

“Klaar, nu aan de slag!”


Nieuwkomer VKM Leo Broers neemt niet deel aan het finale verkiezingsfeestje dat de gemeente Helmond op 20 maart in de Cacaofabriek geeft. Wij vinden dat het genoeg is geweest. Wij gaan aan de slag!

Helmond heeft, om de kiezer te motiveren naar de stembus te gaan, een serie bijeenkomsten voor de inwoners georganiseerd. Voor het totale project ‘Opkomstbevordering Gemeenteraadsverkiezingen’ is maar liefst € 40.000,– uitgetrokken. Wij hebben aan diverse bijeenkomsten deelgenomen. Helaas hebben we daar weinig Helmonders getroffen. Wel telkens dezelfde politici. Het is keer op keer een ‘ons kent ons-feestje’ geweest. Gezellig en goed georganiseerd, maar niet zoals bedoeld. (meer…)

24reacties

2 Ongevallen op de Weg door de Rijpel


Gisteravond en vanochtend waren er 2 ongevallen op de Weg door de Rijpel in de Rijpelberg. Bij de eerste aanrijding bleek bij 1 van de partijen drank in het spel. Vanochtend reed een personenauto na een glijpartij tegen de voordeur van een woning.

In de reacties hieronder staat een update.

8reacties

Gertjan Dicker is koninklijk onderscheiden


Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om kaakchirurg Gertjan Dicker te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In het Speelhuis ontving hij deze Koninklijke Onderscheiding vanmiddag uit handen van burgemeester Elly Blanksma ter gelegenheid van zijn afscheid bij het Elkerliek Ziekenhuis waar hij ruim 30 jaar werkte.
Dr. G.J.F.M. Dicker (1953) was in 1985 de oprichter van de afdeling Kaakchirurgie van het Elkerliek dat toen nog het St. Lambertus Ziekenhuis heette. Hij heeft deze afdeling in de loop der jaren opgebouwd en uitgebreid tot wat deze nu is. In het filmpje onderaan vertelt hij over zijn werkzaamheden op het ziekenhuis.
De heer Dicker wordt geprezen vanwege zijn grote betekenis voor de maatschappelijke positie van het Elkerliek in de regio maar ook ver daarbuiten. Hij zorgde ervoor dat het ziekenhuis opleidingsplaats is geworden in samenwerking met het Maastrichts Universitair Medisch Centrum. Met veel energie begeleidde hij de stages van de co-assistenten. Vanwege zijn deskundigheid was hij lid van de vertrouwenscommissie van het Elkerliek en arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg (dat bindende uitspraken doet in conflicten tussen medisch specialisten en ziekenhuizen). Daarnaast heeft hij verschillende landelijke bestuursfuncties, onder andere bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten en Kaakchirurgie (NVMKA).
Ook op maatschappelijk gebied heeft hij in Helmond de nodige verdiensten. Zo was hij als lid van de Lionsclub jarenlang belast met de organisatie van het wintercircus. Dat paste perfect bij zijn hobby als goochelaar. Ook is hij de initiator van en nog altijd actief in de Stichting beter lezen en schrijven. Verder is hij al vele jaren commissaris, ceremoniemeester en ondersteuner van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia.
Al deze verdiensten waren voor Zijne Majesteit de Koning aanleiding om Gertjan Dicker te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Politieonderzoek naar diefstal van fusten bier


De politie onderzoekt een aantal opvallende diefstallen van fusten bier en koolzuurflessen. In een korte periode werd er 3 keer toegeslagen bij verschillende opslagplaatsen van emballage.
Op 10 maart sloegen daders toe bij een opslagplaats in Asten – Heusden. 3 Verdachten konden worden aangehouden. Een dag eerder was dezelfde locatie het doelwit en werden 40 fusten weggenomen. In februari werd op dezelfde wijze toegeslagen op een locatie in Helmond waarbij er voor tienduizenden euro’s aan fusten en koolzuurflessen werd weggenomen. De politie vermoedt dat de aangehouden verdachten onderdeel uit maken van een grotere groep. Mogelijk heeft deze groep vaker toegeslagen, ook buiten de regio Oost-Brabant.
Uit onderzoek is gebleken dat de daders langere tijd bezig zijn met deze diefstallen waardoor de kans om gepakt te worden groter wordt. Heb jij emballage opgeslagen buiten op je terrein? De politie waarschuwt je dan om alert te zijn en vraagt bij verdachte situaties direct contact met hen op te nemen.

12reacties

Stagebegeleider 2½ jaar cel voor verkrachting


De rechtbank Oost-Brabant heeft een 43-jarige man uit Helmond veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. De man dwong een minderjarige jongen tot seksuele handelingen.
De verdachte werkt bij een recyclingbedrijf en was in april 2017 stagebegeleider van een destijds 17-jarige jongen. De jongen is bekend met PDD-NOS en zijn intelligentie is beneden gemiddeld. Volgens de jongen zou hij tijdens zijn stageperiode 3 keer door zijn begeleider zijn gedwongen seksuele handelingen te ondergaan en te verrichten. De stagebegeleider ontkent dit. De rechtbank stelt vast dat er geen reden is te twijfelen aan de verklaringen van de jongen. (meer…)

Man aangehouden voor doodsbedreiging


Woensdag werd om 13.00 uur een verdachte door de politie aangehouden voor een bedreiging met de dood. Dat gebeurde op de Van Galenstraat in Helmond Oost.
Daarbij reed hij op een gestolen scooter, hetgeen hem ook ook ten laste wordt gelegd. De man had nog een 40 dagen voorwaardelijke hechtenis openstaan, zo meldde wijkagent Johan Meeuwsen vanochtend.

23reacties

“Stem vooral ook ná de verkiezingen”


44,7 procent. Het opkomstpercentage in Helmond tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Alleen de gemeente Tilburg scoorde in 2014 nog slechter (44 procent). Er is Helmond daarom alles aan gelegen haar inwoners dit keer wél naar de stembus te krijgen. Daarbij wordt hoofdzakelijk ingezet op promotie voor de verkiezingen zelf, de Helmonder moet er simpelweg niet omheen kunnen. Maar is dat wel het probleem? Zijn veel inwoners inderdaad (nog) niet op de hoogte? Of heeft het lage opkomstpercentage een hele andere oorzaak? (meer…)

3reacties

Buurman roept: “Helmond till I die”


Afgelopen maandag stond de Brabantse derby tegen de Bossche bollen op het programma. Door persoonlijke omstandigheden buiten het voetbal om, voetbal is immers de belangrijkste bijzaak in het leven, was het even geleden dat ik weer eens op de Braak te vinden was. De wedstrijd stond vooral in het teken van Mario, een veel te vroeg overleden Helmond Sport supporter. De K.N.V.B. gaf jammer genoeg geen toestemming om voor aanvang van de wedstrijd 1 minuut stilte te houden voor de ras-Helmonder. De harde kern besloot daarop in de 60ste minuut van de derby een eerbetoon aan Mario en zijn familie te houden. Er werd zestig seconden lang geklapt voor de Helmond Sport-supporter. Zestig was niet het aantal pilskes dat Super Mario dronk per seizoen, maar zijn leeftijd. Hartverwarmend, waar supporters van een kleine club groot in kunnen zijn. (meer…)

2reacties

Helmond wordt Age Friendly Cultural City


Helmond is 1 van de 6 nieuwe steden die gaat deelnemen aan het programma ‘Age FriendlyCulturalCities’ van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Met dit programma moedigt dat fonds steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen. De vergrijzing is 1 van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Meedoen aan kunst en cultuur heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen.
In Helmond hebben de culturele instellingen Kunstkwartier, Speelhuis, Museum Helmond, Bibliotheek Helmond-Peel en de Cacaofabriek (verenigd onder de noemer HART, Helmonds Hart voor de Kunsten) de handen ineen geslagen met zorg- en welzijnsorganisatie de LevGroep. Gedacht wordt aan activiteiten in groepsverband voor met name kwetsbare thuiswonende ouderen. Ook is het de bedoeling om bestaand cultureel aanbod beter toegankelijk te maken voor ouderen. De komende maanden wordt dat concreet uitgewerkt.
Vanuit het Programma Sociale Stad levert de gemeente een financiële bijdrage van 50.000 euro. Vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt dit bedrag aangevuld met 40.000 euro. In deze brief (pdf) aan de gemeenteraadsleden staat meer informatie.
Wethouder Nathalie van der Zanden (Wmo): “Cultuur stelt je open voor nieuwe ervaringen. Dat heeft iedereen nodig, jong en oud. Daarom hebben we als gemeente besloten hierin te investeren. En het is ook écht een investering: cultuur kan er voor zorgen dat ouderen zich minder eenzaam voelen, meer structuur in hun leven krijgen en daardoor minder snel in het medische circuit belanden.”
Het Fonds voor Cultuurparticipatie werkt in dit programma samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal. In 2016 werd met het programma gestart. Inmiddels hebben 16 steden zich hierbij aangesloten. Deze editie doen, naast Helmond, ook Middelburg, Alkmaar, Haarlem, Amersfoort en ’s-Hertogenbosch mee.
Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: ”Het Fonds wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden hun creativiteit te ontwikkelen. Voor ouderen is dit niet altijd vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat ouderen meer mogelijkheden krijgen om zelf cultuur te maken. Het houdt hen vitaal en vergroot hun welzijn. Wij zijn verheugd dat Helmond een van de deelnemende steden is en zo het kunst en cultuuraanbod voor ouderen op peil houdt en verduurzaamt”.

3reacties

Gastles burgemeester Blanksma over geld


In het kader van de ‘Week van het Geld’ kreeg groep 8 van basisschool ’t Baken in Mierlo-Hout een gastles van burgemeester Elly Blanksma.
Met behulp van het lesprogramma van ‘Fix je Risk’ gaf Blanksma (tevens voorzitter Raad van Toezicht bij het Nibud) samen met Geert-Jan van der Veen (adviseur Nibud) vanochtend die gastles. De les gaf een toelichting op het onderwerp verzekeringen.  Daarin leerden de kinderen in die context wat de term ‘risico’ betekent en hoe je weet of een verzekering nodig is. Tevens werd er een spel gespeeld waarin de kinderen spelenderwijs de geleerde theorie konden toepassen.
De Week van het Geld (van 12 tot en met 16 maart) heeft als doel leerlingen om te leren gaan met geld. Door al op jonge leeftijd hier bewust mee bezig te zijn, wordt er een basis gelegd voor de financiële zelfredzaamheid op oudere leeftijd.

18reacties

Snelcursus “Hoe staat Helmond er voor”


Wie wil leren hoe Helmond er ècht voorstaat, kan eens, net als ik, folders gaan rondbrengen. Leerzaam! De laatste weken zijn voor mij bijzonder waardevol geweest. Of we nu als lijst 10 en nieuwkomer in het lokale verkiezingscircus voldoende stemmen halen voor het pluche in de raadszaal of niet! Ik dacht dat ik als geboren en getogen Helmondse mijn stad kende. Dat blijkt maar half zo. Nu ik met flyers letterlijk van deur tot deur ben gelopen, heb ik ook een andere kant gezien. Het heeft me verbaasd. Waarom is me dat niet eerder opgevallen? En het heeft me verontrust. Waar gaat dit naar toe? (meer…)

2reacties

Q&A over prijzen van nieuwbouwwoningen


Gaby van den Waardenburg van D66 stelde schriftelijke vragen aan B&W over de prijzen van nieuwbouwwoningen in Helmond.
Hieronder haar 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties. (meer…)

12reacties

Chahim: Gemiste kans!


Deze week verscheen weer een artikel over de beïnvloeding van de lokale politiek door criminelen. Het artikel opent met “Lokale partijen doen te weinig om infiltratie door criminelen te voorkomen”. Eerder hebben wij vanuit de PvdA het initiatief genomen, om in navolging van Breda, de tweede gemeente te zijn die extra stappen onderneemt om het criminelen moeilijker te maken.
In onze brief, die begin januari is gestuurd, vragen wij de burgemeester twee dingen:

  • De partijfinanciën worden voortaan jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.
  • Voor alle verkiesbare kandidaat raadsleden wordt door de partij een Verklaring omtrent Gedrag aangevraagd.

(meer…)

14reacties

En weer een autobrand, nu in Mierlo-Hout


Vannacht was de zoveelste autobrand in de laatste weken in Helmond. Dit keer brandde een personenauto uit op de Bruinvisstraat in Mierlo-Hout. Buurtbewoners waren wakker geworden van knallen, ontdekten vervolgens de brand en belden 112. De om 01.14 uur uitgerukte brandweer had de brand snel onder controle maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. Een tweede auto die er naast stond is door de brand beschadigd. Er vielen geen gewonden bij de brand.
Ook dit keer wordt brandstichting niet uitgesloten. De politie doet onderzoek en roept mensen die iets gezien of gehoord hebben op om 0900-8844 te bellen. 
Harrie Fotografie maakte de onderstaande 6 foto’s. (meer…)

2 Aanhoudingen voor diefstal met geweld


Vanochtend rond de klok van 07.25 uur vond er een diefstal met geweld plaats in een woning aan de Burgemeester van Houtlaan. 2 Verdachten werden aangehouden.
Bij de diefstal werd een pinpas buitgemaakt. In de omgeving zijn meteen de pinautomaten gecheckt op zoek naar het duo. Het slachtoffer kende de 2 mannen waardoor de politie hen later vanochtend kon aanhouden. Het gaat om 2 Helmonders van 28 en 30 jaar. Zij zitten vast voor verhoor.

6reacties

Brand in appartement Molenstraat (6 foto’s)


In een appartementencomplex aan de Molenstraat is brand vanmiddag uitgebroken in 1 van de appartementen. De hulpdiensten werden om 14.49 uur opgeroepen. De brand is inmiddels onder controle. Volgens de brandweer is de brand ontstaan door een televisie. Er zijn geen gewonden gevallen. In juni was er in dat appartementencomplex ook een brand.
Harrie Fotografie maakte ook deze keer de onderstaande foto’s.

6reacties

Weer auto uitgebrand in Helmond (10 foto’s)


Vannacht is er aan de Scheerdershof in de Rijpelberg een personenauto door brand verwoest. De om 02.57 uur opgeroepen brandweer was snel ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de auto verloren ging door het vuur. Een er naast geparkeerde auto liep door de brand schade op.
De oorzaak van de brand is (nog) onbekend. De politie sluit brandstichting niet uit en roept mensen die iets gezien of gehoord hebben op om 0900-8844 te bellen. Helmond wordt de laatste weken regelmatig door autobranden ‘s nachts getroffen. Of er een verband is tussen die branden is niet bekend.
Harrie Fotografie maakte de onderstaande 10 foto’s.