april 2019

42reacties

Komt de 2e coffeeshop op het Havenplein?


De Steenweg, Havenplein, Kasteellaan, Markt of Koninginnewal zou een goede plek zijn voor de tweede coffeeshop. Dat horecaconcentratiegebied heeft de voorkeur van de gemeenteraad. Wijkwinkelcentra zoals het Combicentrum aan de Mierloseweg en winkelcentrum aan de Hoofdstraat vinden zij ook goede opties, net als doorgaande wegen als de Wethouder Ebbenlaan, Heeklaan en Europaweg.
Een coffeeshop op 1 van de industrieterreinen of in een gebied met overwegend winkels heeft niet de voorkeur, maar die locaties zouden wel kunnen. Een coffeeshop buiten de bebouwde kom van Helmond (het buitengebied) of midden in een woonwijk vindt de Helmondse politiek niet wenselijk. De rand van een woonwijk zou weer wel kunnen. De nieuwe coffeeshop moet op minstens 250 meter liggen van een middelbare school en van tehuizen/opvanghuizen voor 12-18 jarigen, poppodia en jongerencentra. (meer…)

13reacties

Huisuitzetting


Het is een open deur dat onze maatschappij verhardt. Hoe beschaafd we in 2019 ook willen zijn, toch kom ik op straat taferelen tegen die in de 19e eeuw thuishoren. Het is bekend dat het aantal daklozen toeneemt. Ook in Helmond, waar we deze stakkers aanvankelijk nog konden opvangen in bijvoorbeeld d’n Herd of bij Het Leger des Heils. Dat dergelijke voorzieningen tegen de grens van hun capaciteit aanlopen heb ik vorig jaar al ervaren toen ik met mijn hondje door de tuinen van Kasteel Noord liep. Op de scheidingslijn tussen de groenzone van het kasteel en het lege terrein van de Kanaaldijk Noord-Oost stond iets wat op een tentje leek. Een tijdelijk onderkomen gemaakt van plastic zeil en wat kartonnen dozen. Die rommel die erbij lag leek afkomstig van een volwassen mens. Mijn eerste reactie was verontwaardiging want hoe is dit nu in Helmond mogelijk? Dit is toch mensonwaardig! Een paar weken later was de schamele huisvesting opgeruimd. Weggehaald door de politie is mij verteld. (meer…)

19reacties

20 Koninklijke Onderscheidingen


Tijdens de traditionele jaarlijkse Lintjesregen reikte burgemeester Elly Blanksma vanochtend 20 Koninklijke Onderscheidingen uit. Want het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd deze Helmonders op deze wijze te decoreren. 
De lijst van gedecoreerden inclusief hun verdiensten begint met de jongste: Maria Smit. Daarna de 19 andere Helmonders op alfabetische volgorde. (meer…)

92reacties

Werkzaamheden Havenpark van start


De schop gaat in de grond in het Havenpark. Komende week begint aannemer Mourik Groot-Ammers met het plaatsen van hekken en de eerste graafwerkzaamheden. Het huidige grasveld van circa 2½ hectare wordt voor een bedrag van 3,7 miljoen euro omgedoopt tot een park waarin de Oude Aa een prominente plek krijgt. In het park zal het volgens centrumwethouder Erik de Vries goed toeven zijn voor inwoners en bezoekers van onze stad. Fietsers en wandelaars krijgen alle ruimte op de Kanaaldijk Noord Oost. Tussen Keyserinnedael en de Havenweg wordt de weg gesloten voor het gemotoriseerde verkeer en als boulevard bij het park betrokken. Meer informatie over het ontwerp lees en zie je hier(meer…)

Geen straf voor verbergen overleden vader


De nu 52-jarige Peter van D. uit Helmond maakte zich schuldig aan een strafbaar delict door maandenlang het lichaam van zijn overleden vader verborgen te houden. De rechtbank Oost-Brabant ziet echter aanleiding om de verdachte geen straf op te leggen.
Een vrouw uit Nuenen meldde 29 april 2018 bij de politie dat de binnenkant van het raam van haar 84-jarige buurman vol vliegen zat. De politie forceerde de voordeur en trof het stoffelijk overschot van de bewoner op zijn bed onder een deken en een stapel kleding aan. Uit onderzoek bleek dat hij op dat moment in elk geval ruim 3 weken (maar mogelijk al langer) was overleden.
De zoon van de overleden man bekende dat hij zijn vader halverwege februari had gevonden en tegen niemand had vertelde dat hij overleden was. De Helmonder zou in paniek een deken en kleding over het lichaam hebben gegooid en luchtverfrissers in de woning hebben gezet. Ook trok hij de gordijnen in de slaapkamer dicht. Verder vertelde de verdachte tegen meerdere buurtbewoners dat zijn vader bij hem verbleef. Ook belde hij de thuiszorg met datzelfde verhaal af.
De verdachte hield het lichaam van zijn vader langere tijd verborgen om zijn overlijden te verhullen. Dat is een ernstig delict, want dit kan er immers toe leiden dat de overlijdensoorzaak van de betrokkene niet meer kan worden vastgesteld. Een delict dat ook strafbaar is. Zo vond ook de officier van justitie die 1 maand voorwaardelijke celstraf eiste.
Vanwege de persoonlijkheid van de verdachte en de omstandigheden die zich na het begaan van het delict hebben voorgedaan, oordeelt de rechtbank vandaag dat strafoplegging in dit geval geen redelijk doel dient. Zo leefde de verdachte een geïsoleerd bestaan en verkeerde hij in een afhankelijke positie van zijn ouders. Zij waren 1 van de weinige stabiele factoren in zijn leven. Hij had al jaren geen uitkering meer en mocht geld opnemen van zijn vader en zijn (jaren eerder overleden) moeder. De Helmonder heeft spijt van zijn daad en schaamt zich diep. Hij kreeg in september jl. een herseninfarct en is sindsdien in beeld bij een maatschappelijke opvang. Hierdoor is zijn geïsoleerde bestaan inmiddels doorbroken, omdat hij nu meer contact heeft met medebewoners en collega’s op de dagbesteding. Ook is er sprake van stabiliteit op het gebied van huisvesting, werk en inkomen. Al met al vindt de rechtbank het niet wenselijk de huidige positieve ontwikkelingen met een straf te doorkruisen. Daarom verklaart zij de man schuldig maar legt zij geen straf op.

De volledige uitspraak van de rechtbank.

9reacties

Trio gepakt ivm gewelddadige woningoverval


In alle vroegte heeft recherche vanmorgen 3 arrestaties verricht in het onderzoek naar een gewelddadige woningoverval in Maren-Kessel (gemeente Oss). Het gaat om 2 mannen van 20 jaar en een man van 21 jaar uit Helmond.
Op zaterdagmiddag 29 december vorig jaar werd een 79-jarige man in zijn eigen huis aan de Oude Pastoriestraat overvallen door een man met een mes. Er ontstond een worsteling waarbij de man viel en een flinke hoofdwond opliep. De overvaller liet hem hulpeloos en hevig bloedend achter.
Uit het onderzoek bleek dat er mogelijk een witte Volkswagen betrokken was bij de overval, die op verschillende plekken in het dorp werd vastgelegd door bewakingscamera’s. Verder onderzoek en ook meerdere oproepen in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht leidde tot tips en belangrijke informatie: “Wij kregen het vermoeden dat er meerdere daders waren betrokken en in de loop van ons onderzoek kwamen de nu aangehouden mannen in beeld”, zo vertelt de leider van het onderzoeksteam.
Met het slachtoffer gaat het ietsje beter. Hij liep hersenletsel op en verbleef enige tijd in een verzorgingstehuis. Eerder liet de dochter van de man al weten: “Het leven van mijn vader is in 1 klap in een negatieve stroomversnelling geraakt. Hij is van een fitte oudere, een kwetsbare oude man geworden. Het is intens verdrietig dat dit komt door het toedoen van een ander.”
De verdachten worden de komende tijd uitgebreid verhoord en zitten in de cel: “De afgelopen maanden hebben wij intensief onderzoek gedaan en uit de verhoren moet blijken wat het verhaal van deze verdachten is.” Het slachtoffer is vanmorgen op de hoogte gebracht van de arrestaties. De recherche: “De man en zijn familie zijn uiteraard blij met de arrestaties, maar voor ons is overduidelijk dat de overval enorme littekens heeft achtergelaten en dat is verschrikkelijk”.

In de reacties hieronder staat een update.

2reacties

Helmond als bakermat van de antroposofie


Sinds het spraakmakende optreden van Tommy Wieringa in hét grootste Literair Café van Nederland, Helmond dus, mag ik het begrip antroposofie wel bekend onder de lezers van de weblog veronderstellen. Wat antroposofie nu precies inhoudt kan ik u niet zeggen & schrijven, daarover is een hele bibliotheek vol geschreven. Vrij vertaald betekent antroposofie de wijsheid van het menselijk bestaan, dus dat is wel erg veelomvattend. De antroposofie als beweging en instelling is natuurlijk verbonden met de grondlegger, de Oostenrijker Rudolf Steiner (1861-1925). Ik mag u verklappen dat twee van onze drie dochters op de antroposofische middelbare school te Eindhoven, het huidige Novalis College, hebben gezeten en ze zijn daar naar mijn stellige indruk niet slechter vandaan gekomen. Maar nu de link tussen antroposofie en Helmond: die associatie ligt nu niet bepaald voor de hand. (meer…)

94reacties

Deze zomer nieuw festival op Berkendonk


Op het strand bij Berkendonk vindt deze zomer op zondag 23 juni het festival Los Zand plaats. Dit nieuwe festival wordt voor en door jongeren georganiseerd. Er komen grote namen als Jonna Fraser, Freddy Moreira, De Lievelings DJ’s van je Zusje en Johnny 500 zo liet de Stichting Helmond City Events vanmiddag weten.
“Het werd tijd voor een nieuw feestje voor de jeugd in Helmond. Een feestje voor en door jongeren en daarmee dus toegankelijk voor alle leeftijden. Op het strand bij de recreatieplas staan 2 muziekpodia, een foodarea, een chillzone en veel meer vermaak.” Er is geen relatie met het Foutdoor Festival zo liet Geert Blenckers van de stichting desgevraagd weten. Foutdoor (dat vorig jaar niet doorging na wat gedoe) is van een andere organisatie. (meer…)

8reacties

Patiëntengegevens Elkerliek gehackt


Phishing actie raakte Elkerliek ziekenhuis. Persoonsgegevens van hun patiënten zijn zodoende mogelijk op straat beland. Er zijn inmiddels extra beveiligingsmaatregelen genomen.
Dat meldde de Raad van Bestuur vanmiddag. Hieronder staat het volledige bericht: (meer…)


OPEN brief aan de gemeenteraad van Helmond

Helmond, 2 april 2019

Geacht gemeenteraadslid,

Ik richt me tot u, omdat ik geen andere optie meer heb.

U weet dat ik me ‘binnenkort’ voor de rechter zal moeten verantwoorden voor een aantal zaken die mij ten laste zijn gelegd door het Openbaar Ministerie. Ik zie dit proces met vertrouwen tegemoet en ben bereid al het nodige te doen en te verklaren, waaruit blijkt dat ik altijd zorgvuldig, verantwoord en oprecht met mijn verantwoordelijkheden ben omgegaan. Maar daarover schrijf ik u niet, deze zaak loopt nog en ik wil me niet hier en nu, maar graag voor de rechter verantwoorden.

Jarenlang heb ik de publieke zaak in Helmond gediend.
Als vrijwilliger in talrijke vrijwilligersorganisaties, als gemeenteraadslid en als wethouder.

U weet wellicht niet, dat uw college echter momenteel alles in het werk stelt mijn leven volledig te gronde te richten. Ik zie daarom geen andere uitweg meer dan u rechtstreeks te benaderen. Ik heb geen middelen meer om een advocaat te kunnen betalen, heb binnenkort zelfs geen middelen meer om het eigen risico van mijn ziektekostenverzekering te kunnen betalen.Uw College echter heeft aan geld geen gebrek en zet alle juridische middelen in om mijn leven en mijn toch al uitzichtloze toekomst volledig te verwoesten. Uw College, met een voorzitter die nota bene voorzitter is van het NIBUD, wil niet wachten op het oordeel van de rechter, maar brengt wel mijn invaliditeitsinkomen terug tot € 0 per 1 april 2019.

Uw College wil mij “kaltstellen” , een term die perfect mijn situatie beschrijft.

Waarom en waarover bericht ik u dan wel?

Ongetwijfeld – en ik weet hoe het procedureel werkt – is u in een besloten vergadering door het College, geheimhouding opgelegd zolang de kwestie “onder de rechter is”.

Ik bericht u over de huidige situatie van mijn invaliditeitsuitkering en mijn invaliditeitsuitkering is géén onderdeel van de strafzaak en wordt ook niet voorgelegd aan een rechter.

U bent – als gemeenteraad – formeel eindverantwoordelijk voor het toekennen van mijn invaliditeitsuitkering. U hebt mijn invaliditeitsuitkering nu per 1 april 2019 volledig stopgezet. En dankzij u heb ik dus vanaf 1 april geen enkel inkomen meer, € 0 per maand.
Niets dus. En ik ga hier aan kapot. De invaliditeitsuitkering die me nog enige zekerheid gaf heb ik destijds immers gekregen na een uitvoerig en diepgaand onderzoek naar mijn fysieke/psychische gesteldheid door een onafhankelijke keuringsarts . Ik ben daarbij voor 100% afgekeurd. Deze onafhankelijke arts bepaalde dat ik, op grond van de vigerende APPA-regeling, in aanmerking kwam voor een invaliditeitsuitkering voor in ieder geval een periode van 3 jaar, aflopend einde 2019 en daarna mogelijk, eenmalig, te verlengen
voor nog een periode van 3 jaar.

En nog steeds ben ik wekelijks onder controle als patiënt bij diverse specialisten.

Maar nu heb ik, vanaf 1 april 2019 vanwege de rigide besluiten van uw college, behalve een slechte gezondheid ook nog eens géén inkomen. Uw college schort, eenzijdig, de uitbetaling van mijn invaliditeitsuitkering op.

Dit College (lees: de burgemeester en haar gemeentesecretaris) heeft mij sinds 2013, nog nooit uitgenodigd voor een gesprek om mijn kant van de zaak te willen horen.

Ik moet blijkbaar volledig financieel en mentaal failliet.

Uw college eist bovendien, namens u, op voor mij onbegrijpelijke en willekeurige gronden, ook mijn invaliditeitsuitkering terug over de periode juli 2018 – april 2019. Uw college schrijft mij zelfs dat zij mijn invaliditeitsuitkering vervallen wil laten verklaren.
Het college doet dit, omdat zij vindt dat ik onvoldoende meewerk aan het verstrekken van inlichtingen omtrent een aantal bankrekeningen over de periode 2007-2014.

Uw College schrijft, gedateerd 19 maart 2019, ook te beschikken over “vertrouwelijke en geanonimiseerde” informatie van het Openbaar Ministerie met betrekking tot mijn strafzaak.

Uw College gaat dus op de stoel van de rechter zitten en vindt blijkbaar de “vertrouwelijke” informatie van het OM voldoende om zelfs mij mijn invaliditeitsuitkering af te nemen.

Ik – en ook mijn advocaat – heb het college onlangs nadrukkelijk aangegeven (zie bijgevoegd schrijven) dat ik – binnen mijn beperkte (financiële) mogelijkheden – bereid ben alle relevante informatie over de mij bekende en genoemde rekeningen te verstrekken. De enige beperking die ik daarbij moet opwerpen is dat de mede-eigenaren van de “en/of” rekeningen (zoals mijn moeder) zich bereid moeten verklaren dat ik deze informatie met uw college deel, vooruitlopend op de behandeling van de strafzaak jegens mij.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep stuurde het college mij een schrijven, gedateerd 6 maart 2019, waarin het college schrijft:

(begin citaat)”Als gevolg van bovengenoemde uitspraak geven wij alsnog met onmiddellijke ingang uitvoering aan ons besluit de betaling van uw uitkering te staken, voor zolang u blijft nalaten de op u rustende inlichtingenplicht na te komen..”(einde citaat)

Ik meldde het college 25 maart jl., zoals mijn advocaat overigens ook eerder deed in zijn schrijven van 19 maart 2019 aan uw College, dat ik bereid ben mee te werken aan het verstrekken van inlichtingen, zoals verwoord in de uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep van 28 februari 2019.

Hiermee geef ik dus gevolg aan de uitspraak van de CRvB en vervalt de grondslag voor opschorting van de betaling van mijn invaliditeitsuitkering. Ik verklaar immers dat ik de op mij rustende inlichtingenplicht nakom.

Het is u bekend dat de strafzaak jegens mij binnenkort zal plaatsvinden. Het is voor mij onbegrijpelijk waarom en op welke gronden uw College vooruitloopt op de behandeling van deze zaak en de uitspraak van de strafrechter niet afwacht. In mijn visie ontbreekt
hiertoe alle noodzaak. Waarom wacht u, als gemeenteraad, niet op de uitkomst van deze zaak jegens mij? Waarom schort u – als ware ik al veroordeeld – mijn recht op een invaliditeitsuitkering eenzijdig en direct op? U, c.q. het College kiest er voor mijn inkomen
per 1 april 2019 tot € 0 te reduceren. (zie bijlage)

Ik kan daardoor mijn lopende betalingsverplichtingen niet meer nakomen, zelfs het opvragen van rekeningafschriften over een lange periode is kostbaar en kan ik me niet meer veroorloven. Ik kan – door het handelen van uw College – me ook niet adequaat voorbereiden
op het aanstaande strafproces en ik word – opnieuw – gedwongen een beroep te doen op familie en kennissen om bij te dragen aan mijn levensonderhoud.

Resumerend:
ik geef gevolg aan de uitspraak van de CRvB. Ik verklaar immers hierbij dat ik, als ik daartoe wettelijk verplicht ben, de op mij rustende inlichtingenplicht na kom. Hiermee vervalt de grondslag voor opschorting van de betaling van mijn invaliditeitsuitkering.
Ik verzoek u, als gemeenteraad, dan ook de betaling van mijn invaliditeitsuitkering met onmiddellijke ingang te hervatten.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

Hoogachtend,
P.G.M. Tielemans

74reacties

Dure fusie Omroep Helmond & DitIsOnzeWijk


Zondag tijdens een feestje kreeg ik van iemand het bedrijfsplan over het samengaan van Omroep Helmond en Dit is onze wijk. Omdat ik het vroeg, stuurde hij dat aan me door omdat ik dat wel interessant vind. Ik kijk namelijk bijna wekelijks graag naar het tv-uurtje van Omroep Helmond. En op de website van Dit is onze wijk kom ik geregeld voor de evenementenagenda, die is makkelijk omdat ik sinds een paar jaar geen Facebook meer heb en wil.
Behalve dat gestuurde rapport, vertelde die man me zondagmiddag best veel nieuws over het verleden van Omroep Helmond en ook over de fusie, zoals:  (meer…)