7reacties

Voerproductie ForFarmers weg uit Helmond


ForFarmers Nederland maakte vanochtend bekend dit jaar de voerproductie van de locatie in Helmond te verplaatsen naar hun fabrieken in Almelo, Deventer en Rees (Duitsland). In Helmond zijn momenteel 31 personen werkzaam. Hun werkzaamheden op deze locatie verdwijnen. Het beursgenoteerde veevoerbedrijf onderzoekt de mogelijkheden om de medewerkers op een andere locatie werk aan te bieden. Er is nog geen beslissing genomen over hoe de fabriek in Helmond in de toekomst eventueel kan worden ingezet voor bijvoorbeeld het bedienen van speciale segmenten.
In de productielocatie aan de Rietbeemdweg op het industrieterrein worden vooral rundvee- en paardenvoeders geproduceerd. De productie van paardenvoeders (PAVO) wordt overgenomen door de productielocatie Almelo. De productie van rundveevoeders zal worden verplaatst naar Deventer en Rees (Duitsland). Daarnaast wordt een deel van de productie als loonproductie ondergebracht bij een derde partij. Op dit moment wordt de capaciteit van de fabriek in Almelo vergroot om de paardenvoederproductie te kunnen overnemen. Ook de capaciteit van de Duitse productielocatie is uitgebreid.
De beslissing om de productie in Helmond te stoppen valt binnen een efficiencyslag waarmee 10 miljoen euro wordt bespaard. Daar waar mogelijk, wordt de productie samengebracht in bestaande fabrieken. 

In oktober meldde (pdf) de gemeente dat zij de versleten sluizen 8 en 9 in het kanaal gaan vervangen door nieuwe exemplaren. De uitvoering start in 2019 en duurt naar verwachting 1½ tot 2 jaar. De geraamde kosten bedragen zo’n 7 miljoen euro per sluis. Nauw overleg met de bedrijven die gebruikmaken van de sluizen, zoals ForFarmers aan de insteekhaven, waren daarbij belangrijk. Zou er namelijk gekozen worden voor een variant met stuwen (in plaats van sluizen), dan zouden binnenvaartschepen de bedrijven niet meer kunnen bereiken. Dan zouden deze bedrijven dus moeten verkassen…

In de reacties hieronder staat een update.

Q&ANieuw Helmonds nieuws
7 reacties
Reageer

alles gaat weg hier

Annelies van Lieshout

Wordt de gemeente hier nu serieus genomen of serieus ge..........????? Een paar weken geleden kregen wij als omwonenden nog te horen dat de onderhandelingen ten aanzien van verplaatsing mbt aanleg nieuwe sluizen met de bedrijven op niks uitgelopen was ??? Maar dat was niet de enige tegenstrijdigheid in het verhaal van de gemeente. Maar hoe is dit dan in godsnaam mogelijk??? Er worden ons dus weer 2 veel te dure sluizen door de strot geduwd.

Willeke Veeneman

Update 1:
Q&A over het nut van de vervanging van sluizen 8 en 9
Hans de Mare en Nathalie Peijs van de PvdA stelde vandaag meteen 4 schriftelijke vragen aan B&W over het nut van de peperdure vervanging van sluis 8 en 9. Want (zoals je vanochtend hierboven al kon lezen) maakte ForFarmers bekend te stoppen met de productie in Helmond.
Hieronder hun raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Vanmorgen heeft het bedrijf ForFarmers bekend gemaakt hun voerproductie van hun locatie in Helmond te gaan verplaatsen naar andere locaties.
Forfarmers is één van de twee bedrijven die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de binnenvaart via de sluizen 8 en 9. De gemeente Helmond is eigenaar van die sluizen, die oud en aan renovatie of vervanging toe zijn.
De PvdA heeft al diverse keren aangegeven dat wij de totale vervanging van die sluizen wel een erg grote inzet van gemeenschapsgelden vinden voor slechts twee bedrijven. Wij hebben daarom herhaaldelijk aangedrongen op het laten vervallen van de binnenvaartfunctie van die beide sluizen.
In RIB 088 van 12 oktober 2018 heeft u de raad laten weten, dat u op basis van een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse had geconcludeerd dat het investeren in goedkopere sluisalternatieven (uitsluitend voor recreatievaart of in de vorm van een stuw) en bijdragen aan verplaatsing van de betreffende bedrijven eigenlijk aantrekkelijker is dan de instandhouding van de binnenvaartfunctie. Uit de analyse kwam immers dat de maatschappelijke baten hoger zijn dan de maatschappelijke kosten. Echter, omdat u toen nog geen overeenstemming had bereikt met de betreffende bedrijven heeft u toen toch voor de realisatie van volledig nieuwe sluizen gekozen.
Het besluit van ForFarmers vraagt naar onze mening om een heroverweging van uw besluit. Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Bent u met ons van mening dat het wegvallen van één van de beide bedrijven, die bedrijfsmatig gebruik maken van de sluizen 8 en 9, belangrijke nieuwe informatie is die een heroverweging van het besluit tot nieuwbouw van die sluizen rechtvaardigt?
  2. Bent u met ons van mening dat als deze informatie bij het opstellen van de MKBA meegenomen had kunnen worden, de MKBA nog meer in het voordeel van de goedkopere sluisalternatieven uit zou zijn gevallen?
  3. Hoe ver zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de sluizen gevorderd?
  4. Bent u bereid die voorbereidingen per direct stil te leggen, en hernieuwd met het overgebleven bedrijf in overleg te treden over de haalbaarheid van verplaatsing van dat bedrijf (cq over de benodigde hoogte van financiële steun van de gemeente daarvoor), zodat de sluizen 8 en 9 toch aan de beroepsbinnenvaart kunnen worden onttrokken?

@De weblog van Helmond op dinsdag 18 juni 2019 om 13:59:

Nou Den Ouden nog....

Jolanda van Os

Wow dat er nu al vragen gesteld worden , echt NU al , bravo!!

Willeke Veeneman

Ik vind het niet erg. Stinkfabriek!

Els van Duijnhoven

ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Dat aandeel sloot vandaag op 7,07 euro, een cent lager dan gisteren. Welke invloed het bovenstaande nieuws (dat voor de opening van de beurs werd gepubliceerd) daarop had, is voer voor de analisten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: