16reacties

Filmhuis en Lakei naar de Cacaofabriek


De kogel is door de kerk. Per 1 januari 2014 zullen zowel het Filmhuis, poppodium Lakei als de kunstenaars van de Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek hun nieuwe huisvesting hebben in de Cacaofabriek. Dat pand aan de Engelseweg zal dan volledig verbouwd zijn en een oppervlakte van zo’n 3000 vierkante meter hebben.
Dat liet cultuurwethouder Jan van den Heuvel  de 3 betrokken partijen vanmiddag weten. De bij de persconferentie aanwezige directeuren van Lakei en het Filmhuis, Wim Strijbosch  en Wim Markus, waren zichtbaar opgelucht. Na ruim een jaar overleg hierover tussen het Filmhuis en Lakei, waarbij zij plannen maakten tot ze soms een ons wogen, is het nu dus zover. De bedoeling is dat daar de al veel genoemde culturele hotspot gevormd gaat worden. Het Filmhuis krijgt daar tenminste 2 zalen waardoor zij betere films kan draaien en meer publiek kan trekken. Er komt 1 gezamenlijke horeca-exploitatie en ook ruimte voor creatieve industrie.
De totale kosten zullen 14 miljoen euro bedragen. De provincie Noord-Brabant zal daarvan 3,5 miljoen betalen en het rijk subsidieert 5 miljoen euro. Het Filmhuis en de Lakei zullen volledig samengaan in 1 binnenkort op te richten stichting. De naam is nog niet bekend, hoewel Wim Markus de naam De Cacaofabriek wel een aardige naam vond.
Vanwege de verhuizing kan het zijn dat er extra tekorten ontstaan voor de nieuwe stichting. De gemeente heeft daarvoor een potje van 300.000 euro gereserveerd. Tekorten tot 2018 kunnen daarmee gedekt worden. Vanaf 2018 zal er met een sluitende begroting moeten worden gewerkt, dat wil zeggen dan krijgt de stichting evenveel subsidie als ze nu ontvangen aldus de wethouder. Wat er met de huidige locatie van Het Filmhuis en Lakei gebeurt is nog niet bekend.

Afgevoerd van de voorpagina
16 reacties
Reageer

Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren met de oude locaties. Zou de Pathe bijvoorbeeld gaan uitbreiden?

Ik gun ze het beste, maar dit is ridicuul. Zo'n bedrag om twee niet lopende stichtingen voor veel geld naar zo'n duur gebouw te brengen. Niet eens duur gezien de bezuinigingen die overal nodig zijn, maar gewoon omdat het geld weggooien is.
Weet iemand eigenlijk dat je bij het filmhuis regelmatig maar een man of vijf of zeven bij een film ziet zitten? Enkele daarvan zijn trouwens vrijwilligers die natuurlijk gratis binnen mogen. Moeten die bezoekers dan verdeeld worden over twee zalen? Haha. Vraag maar eens aan vrijwilligers van het filmhuis wat zij denken van deze plannen. Mooi plan zeggen de meeste, maar er gaat geen kip meer komen daar bij de cacao.
In de lakei kom ik nooit, maar van horen zeggen puilt het daar ook niet uit hoor.
Let op: dit wordt een debacle in 2018! Want dan blijkt het geld weggegooid te zijn en moet er geld bij "omdat er al zoveel in geïnvesteerd is".

Hallo, da's nog eens voortvarend bestuur.

Hoe kan deze beslissing nu al genomen zijn? Is de subsidiedruk van dien aard dat de schop per direct de grond in moet om deze bijdrage veilig te stellen? Mag de Raad hier ook nog iets over zeggen?

Enkele opmerkingen m.b.t. Lakei:
- Is de doorstart geslaagd? Blijkt dit o.a. uit de bezoekersaantallen en de programmering?
- Beschikt Lakei over voldoende vrijwilligers?
- Willen de jongeren van Helmond een eigen ruimte of zitten ze te wachten op een locatie welke ze moeten delen?
- Ik las hier ergens iets over het ontbreken van samenwerking tussen verschillende instanties, is deze samenwerking in een nieuwe huisvesting niet noodzakelijk?
- Nemen we het eventuele verlies op de koop toe?
- Is het niet wenselijk om eerst een zinnige invulling te vinden voor dit terrein of gaan we nog meer leegstand realiseren?
- Is het de bedoeling dat het terrein t.z.t. met de ondergrond van het voormalige gemeentearchief wordt verkocht? Zijn er kopers? Aan welke invulling wordt gedacht? 10 of 12 hoog?

Tja, en wat betreft het Filmhuis kunnen wat mij betreft deels dezelfde vragen gesteld worden. Immers, daar is recentelijk nog flink wat geld aan uitgegeven t.b.v. de exploitatie. Daarnaast ontbrak het gedurende lange tijd aan inzicht rondom bezoekersaantallen en viel er van alles te zeggen over de administratieve organisatie. Is dit in ene allemaal opgelost? Welke rol speelt Pathé?

Natuurlijk kun je als college stellen dat m.i.v. 2018 met een sluitende begroting kan worden gewerkt, maar voor dit soort culturele voorzieningen blijft het een hele opgave om niet te spreken van een bijna onmogelijke opgave. Als je niet bereidt bent dit te accepteren door te blijven subsidiëren kan er erg snel sprake zijn van een culturele kaalslag en doe je je stad en haar inwoners ernstig te kort.

Overigens vraag ik mij af wie er eigenlijk zit te wachten op de realisatie van deze culturele hotspot? De Lakei bezoeker en de Filmhuisganger of een egotrippende wethouder?

Begrijp me goed ik ben per definitie voor een prima voorziening voor jongeren in de zin van Lakei. Hetzelfde geldt voor een voorziening als het Filmhuis. Maar ik heb tot dusverre de argumenten gemist die herhuisvesting op een andere locatie daadwerkelijk onderbouwen.

Heeft de meerderheid van de raad dit inderdaad al besloten? Dacht dat het alleen om een haalbaarheidsonderzoek ging.

Daarnaast staat er in het format van de gemeente ook:"ambities Brabantstad Culturele hoofdstad". Maar ook hier is het nog maar de vraag of de gemeenteraad hierin verder wil gaan.

@Ad: dit heeft de gemeenteraad inderdaad niet besloten. Maar blijkbaar is het college niet geïnteresseerd in de mening van de gemeenteraad hierover. Het besluit dat ons wordt voorgelegd is namelijk niet of het wenselijk is dat Lakei en Filmhuis verhuizen, het besluit is uitsluitend om de financiële consequenties daarvan te regelen. En ik maar denken dat die D van D66 voor Democratie stond. Naïef van me.

Rudi van der Made

Als het nu maar niet gaat verzanden in goede voornemens.
Heel erg belangrijk is wie daar de leiding krijgt. Graag iemand met visie en veel praktijkervaring.

Hopelijk zorgt het ook voor een verjonging van het publiek. Niet dat het oudere deel weg moet blijven natuurlijk. Maar ik hoop dat het jongeren gaat trekken.

Wel vreemd dat de raad hier geen beslissing over neemt...

*springt een gat in de lucht*

Ik begreep dat er gisteren een vergadering was van de gemeenteraad hierover. Weet iemand of het goedgekeurd is?

Er is nog geen sprake van goedkeuring.

Donderdag 17 maart staat het op de agenda van De raadscommissie Middelen, Ondersteuning en Economie (MO&E)

Vergadering vindt plaats om 19.30 uur in bestuurscentrum Boscotondo.

Zeer waarschijnlijk wordt het van de vergadering van donderdag afgehaald. De wethouder heeft van de gezamenlijke commissies gisteren de opdracht gekregen om een plan met onderbouwing (en een bijbehorend concept besluit) aan de raad te doen toekomen. De tot nu toe ontvangen informatie is als onvoldoende beoordeeld om een uitspraak te doen als raad.

Rudi van der Made

Beslissing Cacaofabriek maandje uitgesteld
De beslissing over de culturele hotspot Cacaofabriek is van de gemeenteraadsvergadering van 5 april naar die van 26 april verschoven. Reden van dit uitstel is dat er in de commissievergadering van dinsdag te veel vragen van de gemeenteraadsleden onbeantwoord bleven over het concept Cacaofabriek en de bijbehorende financiën. Dat liet het college van burgemeester en wethouders vandaag weten.

De voorbeelden waarop het plan voor een culturele hotspot in de Cacaofabriek zijn geïnspireerd zijn alleszins aantrekkelijk.

http://www.drucultuurfabriek.nl/home

http://www.c-mine.be

http://verkadefabriek.nl

Fantastisch voor Helmond en inwoners dat de gemeente in zoiets moois en groots wil investeren. Wat we alleen niet moeten vergeten is dat inhoud geven aan zo'n plezierige, bruisende, stimulerende, verbindende en uitdagende creatieve plek mensenwerk is. Dan moet je als gemeente de consequenties nemen en ook daar in investeren, in de mensen dus en in hun ideeën. En het gesprek over afwegingen en keuzes niet uit de weg gaan.

Heleen Volman

De gemeenteraad ging vanavond definitief akkoord met de plannen voor de Cacaofabriek. Poppodium Lakei en het Filmhuis gaan zich daar dus vestigen.

@de weblog,
Klopt, maar zonder plan of visie én met de wetenschap dat als dit voorstel geen doorgang had gevonden het automatisch het einde had betekend voor Lakei en het Filmhuis.

Dat laatste (dat Lakei en Filmhuis op hun huidige locatie geen toekomst hadden) is mijn inziens op geen enkele manier aannemelijk gemaakt. Ondanks onze tegenstem, wens ik de Nederlandsche Cacaofabriek, Lakei en Filmhuis veel succes in het nieuwe pand, dat ongetwijfeld waanzinnig mooi gaat worden. Ik zou zeggen: bewijs ons ongelijk!

Haha, weer een typisch staaltje dat alleen in Helmond kan. Waar anders worden er zulke pruts-ideeen gelanceerd om gemeenschapsgeld mee te verkwanselen.
Het hele gebied met die Cacao-fabriek, de hijskraan en alle omliggende troep zijn gewoon te triest voor woorden en niet passend in de stad. Het zou zo snel mogelijk platgegooid moeten worden.
Maar niet in Helmond. Hier wordt een vermogen geinvesteerd om deze zooi te herstellen om vervolgens 2 nauwelijks lopende instellingen te huisvesten.
Er is nog geen spade de grond in gegaan maar de lucht van een financiel debacle is al zeer goed te ruiken.
Het is te triest voor woorden dat een aantal mensen met grootheidswaanzin en gebrek aan realiteitsgevoel zo met gemeenschapsgeld omgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: