51reacties

Voormalige bieb krijgt nieuwe bestemming


B&W gaat de invulling van de voormalige bibliotheek aan de Markt aanbesteden. Met de nieuwe invulling moet het pand dat al 6 jaar leegstaat, verkocht kunnen worden voor minimaal 1 miljoen euro of voor 80.000 euro per jaar verhuurd worden. Dat is de wens van de gemeenteraad die dat uitsprak bij de vaststelling van de begroting 2016.
In eerste instantie had B&W bekeken of het mogelijk was om deze opdracht bij een makelaarskantoor onder te brengen. “Dat leidde niet tot het gewenste resultaat of de beoogde aanpak omdat makelaars vooral gewend zijn om vaste verkoop- of verhuurstrategieën toe te passen die tot de hoogste opbrengst leiden voor de verkoper of verhuurder. Dat is echter niet de opgave die uw raad ons heeft meegegeven” aldus B&W.
Daarom is nu besloten om de aanbesteding van dat pand met een totale oppervlakte van 1717 m² in eigen hand te houden. Daarbij is gekozen voor een vernieuwende manier van aanbesteden. Basis vormt de ‘Best Value Procurement’-procedure; die is aangepast tot een specifieke verkoop- of verhuurstrategie waarmee de meest voordelige (in kwalitatief opzicht) aanbieding wordt geselecteerd.
Bij deze procedure wordt omschreven welke doelstellingen de gemeente als verkoper/verhuurder heeft en hoe zij de biedingen beoordeelt. Een belangrijk aspect daarbij is de verhouding tussen koop-/huurprijs (25%) en kwalitatieve aspecten (75%). Met kwalitatieve aspecten wordt met name het voorstel voor een creatieve, innovatieve, functionele, duurzame invulling bedoeld.
Er wordt een ruime inschrijvingstermijn gehanteerd: de procedure werd 2 weken geleden opengesteld en uiterlijk in november moeten alle inschrijvingen ingediend zijn. Op basis van een advies van een multidisciplinair samengesteld beoordelingsteam, besluit B&W dan om al dan niet tot gunning over te gaan. De definitieve gunning is voorzien in week 3 van 2017.

In de reacties hieronder staan updates.

Q&ANieuw Helmonds nieuws
51 reacties
Reageer

Och ja een miljoen.....die zijn gek. Nee doe dan maar 6600 per maand koekoek!!!

Patrick van Hout

Ik dacht dat dat allang te huur stond.

Appartementen maken en verhuren of kamer studio's ervan maken voor de jongeren of studenten

Dimitri Thijssen

Snel burgerking van maken

Daniel Wijnen

Natuurlijk malloot, nog méér vreetschuren in Helmond?

Ze wilden toch graag een markthal?

Mc donalds in maken

McDonald's en burgerking en KFC is plek genoeg of un mediamarkt van maken

Dimitri Thijssen

Toen ze het konden verkopen 2 jaar terug aan een grote kledingzaak deden ze moeilijk. Net als toen de mediamarkt er een bod op deed. Huillies zijn het daar bij de gemeente en snappen niets maar dan ook echt niets van ondernemerschap!

Gemeente blijf bij je leest. Gezien de stand van zaken in winkelland, de ligging, het uitgeleefde pand is er toch niemand te vinden die 1 miljoen hiervoor gaat betalen of 6600 per maand. Lachwekkend en dan moet de ondernemer ook nog aan allerlei criteria voldoen. Makelaar zijn hard weggelopen en nu denken die prutsers, niet geremd door enige professionele kennis, het beter te kunnen. Als er al partijen op afkomen dan gaan ze nooit de genoemde bedragen betalen. Ergens in 2017 zijn we 1 jaar verder en dan wordt gecommuniceerd dat het niet gegund wordt en ben je terug bij af.

1 miljoen is een vrij redelijke prijs voor het pand in de staat waar het nu in verkeert. Vergeet niet dat de oude bieb een meter of 20 breed is, dat is een behoorlijke lap grond.

Met de huidige hypotheekrentes komt dat qua rentelasten neer op ergens tussen de 30.000 tot 50.000 per jaar. Daar heb je dan flink wat vierkante meters voor en nog een extra verdieping, met in de toekomst de mogelijkheid voor herbouw en uitbreiding. Alleen de begane grond is al meer dan 900 m2. Als projectontwikkelaar zou ik het wel weten,

Michiel van Geel

@Michiel als het allemaal zo redelijk is waarom koop jij het dan niet?

@barend op dinsdag 19 juli 2016 om 09:42:

Ik heb geen miljoen op de plank liggen, jij wel?

Michiel van Geel

Ter indicatie (inzake de huurprijs van 80.000 euro voor 1717 m²):

Het voormalige leescafé van de bibliotheek (tegenover de paalwoningen) staat op dit moment te huur via de Helmondse vastgoedontwikkelingsmaatschappij Property developments. Dat pand heeft een oppervlakte van zo'n 90 m² en moet een huur van (12 x 1.350 =) 16.200 euro per jaar opbrengen.

Mijn huis is weliswaar veel kleiner, 75m2 maar kost maar 500 euro per maand

Het is natuurlijk een afzichtelijk pand. En probeer zo'n enorm pand met de huidige situatie in retail-land in het niet al te florissante Helmond maar eens aan de man/vrouw te brengen. Dat gaat dus nooit lukken. Dan resteert alleen de afweging ingrijpend verbouwen of slopen en herontwikkelen. Ik stem voor de laatst genoemde optie.

@Dan op vrijdag 22 juli 2016 om 08:08:

Het is betonbouw, dus kwestie van een nieuwe facade ervoor voornamelijk. Misschien wat dragende muren vervangen door kolommen en draagbalken voor een open plan indeling (goed voor de waarde van het pand ook), maar dan heb je het wel gehad. Compleet slopen kan wel, maar dan zit je vervolgens met de kosten van nieuwbouw en schiet de prijs per vierkante meter omhoog. En daarmee wordt het pand meteen een stuk minder rendabel. Ik zou zeggen renoveren, nog een jaar of 15 laten staan en dan zoetjesaan kijken of nieuwbouw of uitbouwen de beste optie is.

Michiel van Geel

Update 1:
Op woensdagmiddag 12 en 19 oktober zijn er van 13.00 uur tot 16.00 uur kijkmiddagen in de oude bieb. Een ieder kan daar dan vrijblijvend rondkijken. Er zullen dan mensen aanwezig zijn bij wie je terecht kunt met vragen over het pand, maar ook over uw eventuele inschrijving.
Wethouder Paul Smeulders (verantwoordelijk voor het vastgoed van de gemeente): "We zoeken naar potentiële kopers of huurders die dit bijzondere pand nieuw leven inblazen en daarmee een extra impuls geven aan het Helmondse centrum. Alles is nog mogelijk, ik kan me voorstellen dat het pand bijvoorbeeld geschikt is voor creatieve ondernemers of een vershal. Ik wacht met smart op mooie initiatieven!"
Zoals je helemaal bovenaan al kon lezen, het pand kopen is mogelijk vanaf 1 miljoen euro of huren vanaf een bedrag van 80.000 euro per jaar. De inschrijving moet uiterlijk 9 december bij de gemeente Helmond zijn ingediend.
De leidraad rond de verkoop/verhuur van de oude bibliotheek (pdf)

Één miljoen ??? Die zijn gek !!

Paula Janssen

Update 2:
De oude bieb is nog steeds te koop of te huur
De inschrijvingstermijn voor de koop of huur van de oude bieb aan de Markt 43 is verlengd tot 1 juli. Eigenlijk was de sluitingstermijn 1 december 2016. Die termijn werd eerder al verlengd tot 1 februari en nu blijkt dat je bieding tot halverwege dit jaar geaccepteerd wordt.
Alle mogelijkheden zijn nog open zo meldt de gemeente. Zij is als eigenaar nog altijd op zoek naar een ondernemer die een creatieve, aantrekkelijke invulling wil geven aan dit pand dat begin jaren 80 werd gebouwd. Deze tekeningen (pdf) voor wie niet meer precies weet hoe het er ook al weer van binnen uitzag. Om het pand te kopen is nog altijd een bedrag vanaf 1 miljoen euro nodig. Minimaal 5 jaar huren is ook mogelijk, de huurprijs is tenminste 80.000 euro per jaar.

Geef er een euro voor kunnen ze een hamburger halen

Joey Maaswinkel

Goeie Joey

Update 3:
Helder Helmond wil opheldering over de verkoop van de oude bieb
Michael Rieter van Helder Helmond wil vanavond opheldering van B&W over de verkoop van de oude bieb. Daarover stelt hij hen vanavond om 19.00 uur vragen tijdens het vragenhalfuurtje voor de gemeenteraadsvergadering.
Hieronder zijn 9 vragen voorafgegaan door zijn inleiding. Dadelijk kun je (net als wij) de beantwoording live horen en zien. Na de vergadering kun je dat daar op je gemak terugkijken.

Recentelijk werden wij geïnformeerd (in ieder geval via de media) dat er een nieuwe, zogenaamde, tender is uitgeschreven voor de al jaren leegstaande voormalige bibliotheek aan de Markt te Helmond.
De bibliotheek is eigendom van de gemeente Helmond (gekocht van de bibliotheek voor € ???.). Helder Helmond vraagt al jaren of de bibliotheek niet omgevormd kan worden tot b.v. de plek voor startende ondernemers. Maar uiteraard zijn ook andere herbestemmingen welkom. Wij hebben inmiddels zelfs begrepen dat ook anderen (particulier initiatief) suggesties hebben gedaan voor een mogelijke herbestemming. Zo’n 2 jaar geleden heeft Helder Helmond zelfs een motie ingediend die er toegeleid heeft dat er een eerste zogenaamde tender is uitgeschreven. O.a. uit de media hebben wij begrepen dat vanwege het vooralsnog hebben van géén succes, er een tweede, aangepaste tender is uitgeschreven.
Dat brengt Helder Helmond tot de volgende vragen:

  1. Hoeveel reacties zijn er geweest op de eerste tender?
  2. Zo ja, waarom is men dan toch afgehaakt?
  3. Zo nee, is er onderzocht c.q. bekeken waarom er geen reacties zijn geweest?
  4. Wij hebben begrepen dat de bijlage met voorwaarden bij de eerste tender niet bepaald aantrekkelijk zouden zijn voor eventuele kopers. Klopt dat?
  5. Wat is er veranderd in de tweede aangepaste tender waarom er meer kans van slagen wordt verwacht?
  6. Kan ipv verkoop (dat is toch de tender?) er ook op een andere wijze gewerkt worden aan een mogelijke herbestemming?
  7. Bent u het met ons eens dat bijvoorbeeld het realiseren van de mogelijkheid van vestigen van startende ondernemers onder regie van de gemeente in een nog steeds lastige tijd na de crisis tot de mogelijkheden zou moeten kunnen behoren?
  8. Bent u bekend met minstens een (wellicht meerdere?) initiatief vanuit het particulier initiatief om te komen tot een serieuze herbestemming? Er schijnen zelfs gesprekken met wethouder(s?) te zijn geweest?
  9. Waarom zijn wij daar niet eerder over geïnformeerd? En zou nu, nu de eerste tender geen succes is, dit initiatief weer eens goed tegen het licht kunnen worden gehouden?

De voormalige bibliotheek is toch een vrij groot pand en daardoor zeker niet voor iedereen geschikt en logischerwijs niet goedkoop. Daarvoor krijg je een pand dat alles behalve uitblinkt in schoonheid in een centrum dat ook alles behalve aantrekkelijk is. Het lijkt me dan niet heel verrassend dat invulling lastig zal worden. Behalve (indirect) dik gesubsidieerde activiteiten zie ik daar dus niets gebeuren.

Update 4:
Oude bieb nog steeds niet verkocht of verhuurd, nu wellicht woningen
Er is geen geschikte partner gevonden die het pand voor minimaal 1 miljoen euro wilde kopen of voor 80.000 euro per jaar wilde huren (zie de eerder updates). Daarom gaat de gemeente op zoek naar een geschikte koper, zo laat B&W weten.
Eind 2016 is er een tender gestart voor een nieuwe, creatieve invulling van het pand van de oude bibliotheek op de Markt. Die eerste tender leverde geen ingediende plannen op. Het bleek voor ondernemers onhaalbaar de financiering rond te krijgen. Nadat de voorwaarden voor de tender in het voorjaar van 2017 werden aangepast, diende 1 partij een plan in dat niet binnen de voorwaarden van de gemeente paste.
Hoe nu verder? B&W: "In beginsel blijft afstoten van het gebouw ten behoeve van herontwikkeling of sloop en nieuwbouw het uitgangspunt. Transformatie naar woningen eventueel gecombineerd met (beperkte) commerciële ruimte ligt qua invulling het meest voor de hand. De gemeente zal hiertoe in ieder geval zelf enkele partijen benaderen waarmee goede ervaringen zijn opgedaan in andere projecten. Voor de zomer van 2018 zal een meer gedetailleerd plan van aanpak voor de verkoop gereed zijn. Op dat moment zullen wij u opnieuw informeren. Tot de daadwerkelijke start van de herontwikkeling kan het gebouw eventueel tijdelijk in gebruik worden gegeven. Dit komt de levendigheid op de Markt en in de rest van het centrum ten goede."

Nou dat noemen ze niks kijk zn prijs ook

Primark zou leuk zijn 😉

Hanny van den Broek

ik hoop 50+woningen

Annelies Kerkhof

Nou gemeente die maar Primark in Helmond laten komen

Gewoon huurwoningen van maken

Sociale huurwoningen van maken.. Vooral GEEN asielwoningen.... Veel helmonders wachten zelf al jaren op een betaalbare huurwoning.. Alles wordt al duurder doordat al die emigranten deze kant op komen en alles KRIJGEN!

Volgens mij zijn er 50+ woningen genoeg in helmond Annelies Kerkhof

Wonen in het centrum stimuleren is goed

Hennie de Gooijer

Kleine winkeltjes voor startende ondernemers.

Zet er maar een paar leuke kledingwinkels in. En ook voor kinderen. Die stad is hier ook niks meer.

Inge Martinali

zara of primarkt trekt ook heel veel mensen aan 😁

XAmandax Gubbels

V&D

Al die mensen die om een primark smeken, ben je echt te lui om die 100 meter te lopen vanuit Eindhoven CS voor je aftandse kinderuitbuitingskleding?

slopen die zooi..

Erwin van der Heijden

Shoeby winkel is er ook niet in Helmond

Inge van Harsel

Een nieuwe bieb die te groot blijkt te zijn en een oude bieb die niemand wil hebben. Ja, over deze plannen is goed nagedacht.

Misschien moeten alle vastgoedmagnaten hun prijzen eens fatsoenlijk maken zodat Helmond gaat opbloeien. Zie boek: einde van de winkels? Cor Molenaar

Ze moet er primair maken
Helmond toch maar saai stad worden en Helmondse moet buiten staden want hier vraag ze hoofdprijs voor een winkelpand en Kentucky moet ook hier maken de stad levender maken. Uitgaan is hier o com o

Angela Robben

@Hanny van den Broek op donderdag 29 maart 2018 om 12:52:

zou inderdaad een primark of zo moeten komen. Dat maakt de stad ook een stuk levendiger aan die kant.

Update 5:
2 Kansrijke plannen voor de oude bieb
Voor de zomer hebben zich diverse maatschappelijke en commerciële partijen spontaan bij de gemeente gemeld met uiteenlopende initiatieven voor de nog altijd leegstaande oude bieb op de Markt. Met enkele van deze partijen is de afgelopen 2 maanden verder gesproken. Dat overleg heeft in ieder geval 2 kansrijke plannen opgeleverd. De ene partij gaat voor het bestaande gebouw uit van een mix van flexibele kantoor- en vergaderruimte, horeca en (tijdelijke) winkelruimte voor startende ondernemers. Daarnaast worden aan de achterzijde woningen toegevoegd. De andere partij heeft plannen voor de realisatie van een (vers)warenmarkt op de begane grond, met wonen op de verdiepingen.
Beide plannen bieden zowel de mogelijkheid om zo snel mogelijk “reuring” te organiseren in het gebouw als om het gebouw te verkopen, in lijn met het gemeentelijk vastgoedbeleid. Beide initiatieven moeten echter nog verder worden uitgewerkt. Medio november zal duidelijk worden welk plan het meest kansrijk is en met wie de gemeente (mogelijk exclusief) in onderhandeling zal treden over een koopovereenkomst. Financiële- en andere randvoorwaarden die aansluiten bij de actuele (woning)markt en bij de voorgenomen invulling zijn daarbij het uitgangspunt.
In ieder geval voor het eind van dit jaar belooft B&W de volgende stand van zaken te melden.

@De weblog van Helmond op dinsdag 9 oktober 2018 om 15:15:

ben benieuwd

1. Een zwembad óf
2. Nog een extra binnenspeeltuin.

🤔🤔

Gewoon de primark binnen halen , pand is groot genoeg er voor , vrolijkt het centrum van zelf wel op en is de centrum zo vol .

Primark...goed plan

Mokkel van Dijk

Ik hoop van harte geen kantoorpanden meer in de binnenstad. Laten ze eerst het BedrijvenCentrumTraverse maar eens vol gooien! En het oude belastingkantoor bij het station. Liever woningen en een versmarkt!

@Mark

Oude belastingkantoor bij het station wordt getransformeerd naar appartementen.
Zelfde idee als wat er gedaan is met het pand tegenover het politiebureau aan de Traverse.
Verder zou ik er ook geen kantoren van maken. Gemeente wil het centrum toch levendiger en compacter, maak er dan appartementen van met begane grond voor commerciële ruimte (versmarkt, restaurant, weet ik het)