Vrijwilligerspenning voor Ben Vogel


De heer B.A.M. (Ben) Vogel heeft gisteren de vrijwilligerspenning van de gemeente gekregen voor zijn belangeloze inzet gedurende vele jaren voor de Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis. De onderscheiding werd uitgereikt in Wijkgebouw De Zonnesteen door wethouder Erik de Vries.
Ben Vogel is sinds 1998 actief als vrijwilliger in de Wijk Brouwhuis. In dat jaar heeft hij de werkgroep Verkeer en Milieu Brouwhuis opgericht. In 2004 is hij namens deze werkgroep lid geworden van een inspraakgroep van de gemeente met betrekking tot wegenruit om Eindhoven. In 2007 is hij gekozen tot voorzitter van de Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis (BWB). Verder is de heer Vogel lid van de Klankbordgroep NOC, waarin hij de belangen vertegenwoordigt van alle bewoners van Brouwhuis ten aanzien van de verbreding van de N279 en werd onder zijn leiding de werkgroep Stankoverlast Brouwhuis opgericht.
Tevens heeft Ben Vogel een notitie geschreven om de geledingszonde rond Brouwhuis om te vormen tot Landschap Kloostereind, een ideaal dat door iedereen in Brouwhuis wordt ondersteund. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een zelfstandige stichting De Kloostereind, waarvan de heer Vogel secretaris-penningmeester is.
De onvermoeibare vrijwillige inzet gedurende vele jaren is voor burgemeester en wethouders aanleiding geweest om aan de heer B.A.M. Vogel de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond toe te kennen.

Nieuw Helmonds nieuws
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: