Onze Helmondse politici

19reacties

Brouwers: Regels voor verenigingen streng?


Verenigingen vervullen een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat leden van verenigingen tevredener zijn met hun sociale leven en zich meer betrokken voelen met hun directe leefomgeving. Men voelt zich minder eenzaam en komt sneller in contact met mensen uit verschillende lagen van de bevolking. Je netwerk is, kort gezegd, groter en meer divers. (meer…)

23reacties

Rieter: Nieuwe school komt uit lucht vallen


Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten van de nieuwe locatie van het Jan van Brabantcollege (JvB). Deze school krijgt nieuwbouw op het parkeerterrein van de Cacaofabriek. De totale begrootte kosten komen neer op een bedrag van 30 miljoen, 28 miljoen bouwkosten en 2 miljoen aanpassingen infrastructuur. Dat is maar liefst 11 miljoen meer dan eerder begroot. Verklaring voor deze overschrijding zijn de gestegen bouwkosten, vervuilde grond en een fietsparkeerkelder. De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat het college bij grote projecten moeilijk binnen de financiële kaders kan blijven, maar bij dit project is er begrotingstechnisch nu dus al een flinke overschrijding. (meer…)

3reacties

Manders: Helmond, Durf te Dromen!


Brood en Spelen
De Romeinen hadden de uitdrukking ‘brood en spelen’. In tegenstelling tot de kritische Romeinse context, gebruik ik het in deze column om het belang van basisbehoeften en vermaak voor de burgers te benadrukken. Dit is vooral relevant in een tijd waarin steden zoals Helmond zoeken naar manieren om hun gemeenschap te versterken en hun imago te verbeteren. (meer…)

22reacties

Vd Kant: Helmond versneld klimaatneutraal?


Een van de parels van Helmond: de kasteeltuinconcerten. Afgelopen vrijdag trakteerde Voltage op het ‘kleine’ podium de bezoekers op een heerlijke mix van rock, blues en country. Een mede-liefhebber stootte me aan en begon over het weer. “Wat is er nou lekkerder dan in de buitenlucht met elkaar te genieten?” Ik knikte instemmend, terwijl de gitarist aan een imposante solo begon. Het gesprek nam vervolgens een politieke wending. (meer…)

16reacties

Heller: De gemeenteraad met zomerreces


Na de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 11 juli, ging de gemeenteraad, zoals dat heet, ‘met reces’. Dat houdt in dat er geen vergaderingen zijn tot dinsdag 22 augustus. Een paar weken minder leeswerk en agendadruk, dus. Maar ook meer tijd voor een aantal overdenkingen. 
In die laatste vergadering diende Forum voor Democratie twee niet-politieke moties in. Deze moties gingen over het proces in de raad; immers, de raad had de wens uitgesproken om meer ‘in positie’ te komen. Ofwel, zelf beslissingen te nemen die de gehele raad ten goede komen. (meer…)

28reacties

Van den Bogaard: veilige Helmondse straten


Met een sleutelbos tussen de vingers naar huis lopen. Met een hoodie over de lange haren naar huis fietsen, je een beetje breder makend dan je bent. Net doen alsof je belt in die donkere steeg. Omwegen pakken, met de auto gaan in plaats van met de fiets, sneakers aantrekken en pumps in de tas om sneller te kunnen lopen. (meer…)

41reacties

Rieter: Expats veroveren lokale woningmarkt


Voor de mensen in mijn directe omgeving was het al langer bekend. Het lukt me al een lange poos niet om een geschikte woning te vinden. Daarom dat ik al 2 jaar in een antikraak woning verblijf. 7 augustus is de einddatum dus vanaf die dag moet ik mijn tijdelijke woning verlaten. Niemand hoeft medelijden te krijgen want ik wist dat dit zou gebeuren. Vele Helmondse jongeren zitten in hetzelfde schuitje. Ze willen graag de volgende stap zetten in hun leven, maar ze worden geremd vanwege het woningtekort. (meer…)

27reacties

Mol: Helmond zindert, niet alleen door de zon


De afgelopen weken hebben we het (weer) kunnen ervaren wat klimaatverandering voor ons betekent. En de voorspellingen blijven ongunstig. Ik kan niet goed snappen dat er mensen zijn en helaas ook in Helmond die als vaste mantra hebben om die verandering te ontkennen. Hoewel ik een scheurtje in die opvatting bespeurde bij een collega. Verderop daar iets meer over. (meer…)

52reacties

Rieter: Kappen met die excuses in Helmond!


Vorige week is tijdens Keti Koti de afschaffing van de slavernij van precies 150 jaar geleden herdacht. Een mooi moment om een zwarte bladzijde van onze geschiedenis te herdenken. Stilstaan en bewustwording bij deze periode draagt bij aan openheid en begrip voor elkaar. Tijdens deze herdenking heeft koning Willem-Alexander in een toespraak excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. (meer…)

14reacties

Van der Kant: Samen sterker: burgerberaad


Afgelopen donderdag vond een belangrijk moment plaats in onze gemeenteraad: de behandeling van de voorjaarsnota. De nota geeft inzicht in de financiële situatie van onze stad. Maar dat was niet alles. Partijen kregen ook de gelegenheid om moties in te dienen, waarmee ze aandacht vragen voor belangrijke vraagstukken. Een motie (pdf) die in het oog sprong, was die van CDA Helmond met D66, GroenLinks, VVD en Mì Hellemonders. Samen dienden we een motie in om geld te reserveren voor het uitvoeren van een pilot burgerberaad. (meer…)

12reacties

Koolen: Padel zorgt voor banengroei


Padel wint steeds meer terrein in Nederland, ook in Helmond is de sport enorm in opmars. De investeringen van Helmondse tennisverenigingen in padel zijn bewonderenswaardig. Hoewel padel in opkomst is, is er op bewegingsgebied nog een wereld te winnen in onze stad. Bijvoorbeeld op het gebied van urban sports. (meer…)

28reacties

Brouwers: Oproep aan de lezer


Afgelopen donderdag was er een bijeenkomst over de huidige stand van het sociaal domein. Het sociaal domein is alles wat te maken heeft met ondersteuning en zorg aan de inwoners. Dat is natuurlijk heel breed; denk aan zelfredzaamheid, werk, schuld, jeugdhulp en meedoen in de samenleving. Het is de taak van de gemeente om inwoners met dergelijke hulpvragen te ondersteunen. (meer…)

55reacties

Rieter: een versneld klimaatcontract?


Eindhoven en Helmond zijn geselecteerd als 1 van de 100 koplopers voor de Europese klimaatmissie. In ruil voor verschillende subsidiestromen willen beide gemeentes de al lastig te realiseren klimaatambities nog verder verhogen Wat betekent dat we de Europese doelstelling van 55% CO2 vermindering niet gaan hanteren. Nee, Helmond wilt het beste jongetje van de klas zijn en gaan voor 100% klimaatneutraal. Over 7 jaar! (meer…)

30reacties

66 Betaalbare huurwoningen in de Heistraat


Op deze plek neem ik jullie af en toe mee in mijn werk als wethouder bouwen en wonen in Helmond. We zijn hard aan het werk om voor iedereen fijne en betaalbare plek in Helmond te fixen. Daarvoor moeten we ervoor zorgen dat er flink gebouwd wordt in onze stad. Gelukkig lukt dat best aardig: je ziet een heleboel bouwkranen, niet alleen rondom het centrum, maar ook in de wijken. Vandaag neem ik jullie mee naar één van die nieuwe woningbouwlocaties: de Heistraat. Hier gaan we, samen met Woonpartners, een heleboel betaalbare huurwoningen bouwen. (meer…)

6reacties

Manders: een gratis ‘voorstelling’


Wilt u nu eens een echte vipbehandeling krijgen? Meldt u zich dan aan! Bij de entree wordt u persoonlijk door Jan Smit ontvangen. Om half zeven (één uur voor aanvang van de show) kunt u genieten van luxe broodjes en soep. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. Dit alles wordt geheel kosteloos beschikbaar gesteld. (meer…)

34reacties

Mol: 80 procent is binnen


Dinsdag 30 mei jongstleden was de eerste politieke ronde in de Boscotondo-arena over het onderwerp MobiliteitsVISIE. De avond brak een record: 12 insprekers waren op een vergadering van een commissie van de raad, in dit geval een Opiniecommissie. Zij maakten gebruik van de mogelijkheid om hun opmerkingen en vragen neer te leggen bij de leden van de commissie. Een resultaat waar we als Helmonders trots op mogen zijn als zoveel mensen de moeite nemen om een vrij uitvoerig stuk als de MobiliteitsVISIE te bestuderen en daar dan ook nog zinnige zaken over te zeggen. (meer…)

1reactie

Vd Kant: Motie (sport)clubs aangenomen!


Sinds deze raadsperiode is de gemeente Helmond een mooie traditie rijker. Inwoners kunnen zich opgeven als ‘Gast van de Raad’. Op de dag van de raadsvergadering maken gasten kennis met twee raadsleden. Bij de laatste raadsvergadering mochten Lara Tamarinof (GroenLinks) en ik de gasten ontvangen. Eén van de vragen die zij aan ons stelden: “Hoe zorg je ervoor dat jouw idee ook echt wordt uitgevoerd?” (meer…)