Onze Helmondse politici

17reacties

Manders: over sprookjes en fabeltjes


U heeft waarschijnlijk allemaal wel eens gelezen over Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, de biggetjes en de Boze Wolf. Maar wist u ook dat dit soort verhalen naast een ‘happy end’ een groot aantal gemeenschappelijk elementen kent. Ze gaan immers altijd over tegenstellingen, zijn fantasierijk, de getallen 3 en 7 komen vaak voor en er zijn levenslessen in verwerkt. (meer…)

24reacties

Van den Bogaard: nieuwe periode


De Gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels achter de rug en vorige week is bekend geworden dat GroenLinks, SP, D66, Lokaal Sterk, PvdA, 50Plus en Denk met elkaar verder gaan praten over een nieuw te vormen college met een programma voor de komende vier jaar. Voor D66 is dit een mooie uitkomst, waarbij er duidelijk een keuze is gemaakt voor een progressieve koers. De komende weken wordt er nog inhoudelijk onderhandeld, maar ik heb er alle vertrouwen in dat deze partijen er met elkaar uit gaan komen. De afgelopen periode hebben we deel uitgemaakt van de coalitie en ook de komende periode zetten we ons graag in de voor de stad. (meer…)

117reacties

Meulenbroek: nieuw bestuur


De verkiezingen zijn achter de rug en de uitkomst is nog niet zo makkelijk te lezen. Er zijn partijen gegroeid, gekrompen, gelijk gebleven en verdwenen. En er komen drie partijen bij. Een flinke uitdaging om met deze uitkomst een nieuw college samen te stellen. Met deze taak is informateur Frits Lintmeijer momenteel aan de slag. Hij is met instemming van alle partijen door GroenLinks gevraagd een verkenning te doen naar een kansrijke coalitie. (meer…)

14reacties

Rieter: Laat dit het kantelpunt zijn!


Gelukkig draagt Helmond niet wederom de rode lantaarn wat laagste opkomst van heel Nederland betreft. Echter trots kunnen we niet zijn met een opkomst van 39,3%. Als ik in de wandelgangen met collega’s spreek dan valt het me op dat de meesten de schuld geven aan de landelijke perikelen. Natuurlijk speelt dat een rol, maar ik denk toch echt dat we als lokale politiek ook in de spiegel moeten kijken. Laat dit het kantelpunt zijn! (meer…)

17reacties

Manders: nu bruggen bouwen


Ten eerste wil ik GroenLinks feliciteren met het feit dat ze voor de tweede maal de grootste partij werden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen (16,8%, 7 zetels). Met 16,4% en 6 zetels werd de VVD Helmond een goede tweede! En het scheelde slechts iets meer dan 100 stemmen of de VVD was vorige week zelfs de nummer één van Helmond geweest. Dit laatste mag de pret niet drukken. Met deze voor ons historisch grote uitslag zijn wij natuurlijk erg tevreden. Daarom wil ik op deze plek graag alle Helmonders bedanken die met hun stem het vertrouwen hebben uitgesproken in onze kandidaten en onze plannen voor de stad. (meer…)

25reacties

De Mare: oplopende energierekening


Betaalbaar wonen voor iedereen, is voor de PvdA bij deze verkiezingen het belangrijkste onderwerp.
En dan bedoelen we niet alleen betaalbare huren en hypotheeklasten, maar dat het totaal van alle woonlasten, inclusief de energiekosten, voor iedereen betaalbaar blijft.

In de zomer van 2020 heeft de gemeenteraad van Helmond bijna unaniem de “Visie Zonnedaken en Zonnevelden” aangenomen. De PvdA Helmond heeft toen een motie “Publieke zonnevelden” ingediend. (meer…)

30reacties

Rieter: Helmond kán veranderen. Ginne Skrik!


Volgende week zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen. En deze verkiezingen draaien om verandering. Om dúrven te veranderen. De vrijheid van individuele inwoners staat tenslotte onder druk. Levens staan stil omdat er onvoldoende starterswoningen zijn, jongeren worden jaren in hun ontwikkeling geremd en voor ouderen is het maar afwachten of ze een plekje in het verzorgingshuis krijgen. (meer…)

29reacties

Van den Bogaard: Vier jaar raad en coalitie


Afgelopen vier jaar ben ik raadslid geweest voor D66 in de gemeenteraad van Helmond. En wat is het snel gegaan. Het is wel anders gelopen dan we bij de aanloop dachten door Corona. Het leek alsof aan de handrem werd getrokken. Toch hebben we de afgelopen 4 jaar samen met de coalitiepartijen veel bereikt. (meer…)

40reacties

Vervoort: Een veilige omgeving en vrijheid


Om te beginnen wil ik alle inwoners van Oekraïne heel veel kracht en sterkte wensen in deze ongelofelijk moeilijke situatie. Deze oorlog had nooit gestart mogen worden – geen enkele oorlog uiteraard. Wie van ons in Europa had kunnen vermoeden dat er een oorlog zou gaan uitbreken? En waarom? Alles draait in deze oorlog om macht, macht en nogmaals macht. Het is te onzinnig, triest en mensonterend voor woorden! (meer…)

22reacties

Meulenbroek: snoei op scheefgroei


Ik ben 4 jaar gemeenteraadslid geweest. Leerzaam, maar niet altijd leuk. Je gaat niet in de raad om vrienden te maken. Zeker niet als je een weblog schrijft. Het commentaar is vaak op de persoon en onder de gordel. Het pluche – onderdeel uitmaken van de bestuurlijke macht – is voor sommige raadsleden misschien aantrekkelijk. Maar niet voor mij. Ik doe het, omdat ik een pragmatische idealist ben. Niet lullen, maar poetsen, zeg maar. (meer…)

46reacties

Rieter: Durf te veranderen!


De vernieuwing van ons bestuur heeft een prominente plek gekregen in het verkiezingsprogramma van Helder Helmond. Dit komt omdat politiek soms net een theaterstukje is. Ook in Helmond wordt veel in de achterkamertjes geregeld, waardoor de rol van de gemeenteraad, en dan met name die van de oppositie vaak voor de bühne is. Dualisme? Dat heeft bijna 4 jaar lang niet bestaan in de Helmondse gemeenteraad. (meer…)

5reacties

Meulenbroek: politieke bubbels


Wat worden de thema’s van de verkiezingen? Ik lees veel over burgerparticipatie, goed luisteren en samenwerken. Dat hebben wij de afgelopen periode zeker gedaan. Neem jeugdvriendelijke stad. De agenda hiervan is opgesteld door de Helmondse jeugd. En samenwerking? Zeker! Met 68 partners hebben we het Preventieakkoord getekend om te werken aan een langer en gezonder leven. En samenwerken? Natuurlijk! In Brouwhuis werken we samen met inwoners aan de stankoverlast en in de Rijpelberg hebben we een burgermeetnet opgezet voor de overlast van allesbranders. (meer…)

23reacties

Rieter: Geen link Den Haag, wel met ’t Haagje


Afgelopen week waren we met het buurtcafé Helder Helmond in ’t Haagje. Dit keer met een volle zaal in de Westwijzer om lokale thema’s te bespreken die spelen in Helmond-West. Daarnaast was het mogelijk om de avond digitaal te volgen. Met succes, want op deze manier hebben we dubbel zoveel mensen bereikt. Zo hebben we gesproken over thema’s als veiligheid, afvalbeleid, parkeerproblematiek alsook de nieuwe vluchtelingenopvang aan de Mierloseweg. Met onze lijsttrekker Louis van de Werff als gespreksleider zijn er verschillende discussies gevoerd en bijzondere anekdotes volgden elkaar op. Ik zal er één aanstippen. (meer…)

15reacties

Manders: opkomst en burgerparticipatie


Dat lokale verkiezingen een andere dynamiek kennen dan nationale verkiezingen is een bekend gegeven. Zo is de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Zeker in Helmond werd dat in 2018 pijnlijk zichtbaar. Onze stad haalde toen het nieuws met de laagste opkomst van Nederland. (meer…)

42reacties

Peijs: politiek is samenwerken


De kloof tussen inwoners en politiek is groter dan ooit. Hoe kan dat toch? Persoonlijk denk ik dat we als Helmondse politici vooral kritisch naar onszelf en ons eigen handelen moeten kijken. Wat kunnen wij zelf beter doen? Al dat gebakkelei onderling, raadsleden die met ruzie uit een fractie stappen en voor zichzelf verder gaan, dat helpt niet. Inwoners zitten niet te wachten op spierballentaal in een column, op grote ego’s in de raadszaal. Inwoners hebben ons raadsleden gekozen omdat ze verwachten dat wij concrete resultaten halen voor Helmond. (meer…)

41reacties

Van den Bogaard: De wijk als hart van de stad


Inwoners van Helmond voelen zich verbonden met hun wijk, hun straat, hun sportclub of vereniging. Deze verbondenheid moet worden gekoesterd, want er komt veel moois uit voort; verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving, meer omkijken naar de medemens, de sociale verbinding groeit en je hoort ergens bij. Afgelopen vier jaar is er dan ook volop ingezet om de wijken op orde te houden. Dat heeft veel goeds opgeleverd en ook komende periode wordt er weer geld geïnvesteerd. Dit alles om de sociale binding in de wijk volop te erkennen, te verstevigen en te verbeteren. De wijk is de identiteit van de stad; het kloppend hart. Maar wordt dit ook gevoeld door iedere inwoner? (meer…)

20reacties

Vervoort: Maar wát gaan we bouwen?


Het huidige college van B&W heeft aangegeven dat we tot 2040 een opgave hebben om 15.000 woningen bij te bouwen. Dat is een prima streven. Het voornemen is dat er ongeveer 10.000 woningen in het centrum bij komen: 2500 op BSD Brandevoort en de overige 2500 verdeeld over de stad. (meer…)

5reacties

Meulenbroek: wensen voor 2022


Aan mij de eer voor de eerste politieke column van 2022. En dan is terugblikken en vooruitkijken wel op zijn plaats. Terugblikkend wil ik namens GroenLinks alle mensen in Helmond met een winkel, horecazaak, in de evenementenbranche of een cultureel beroep een hart onder de riem steken. Wat is 2021 weer een zwaar jaar voor jullie geweest! En dat geldt ook voor iedereen die in het Elkerliek ziekenhuis werkt of in een Helmonds verzorgingshuis. (meer…)

29reacties

Rieter: Helmonders voorrang bij huisvesting!


In maart zijn de verkiezingen en in de aanloop ernaartoe zal het verkiezingsprogramma van Helder Helmond openbaar worden gemaakt. In deze column alvast een blik op een belangrijk speerpunt. Want net als veel andere gemeenten knapt ook Helmond uit haar jasje. Inwoners staan soms jarenlang op de wachtlijst, en met name bij jongeren hakt dat erin. Zij zijn klaar voor de volgende stap, maar vanwege het woningtekort blijven ze noodgedwongen nog jaren bij hun ouders wonen. Het is onacceptabel dat zij in hun ontwikkeling worden geremd. (meer…)