Maarten

4reacties

Vanaf maandag weer columns van politici


Maandag beginnen we weer met de columns van onze politici. Nadat duidelijk was hoe de hazen in politiek Helmond gingen lopen, zijn we de nieuwe ‘columnistenploeg’ gaan samenstellen. Met trots kondigen wij hen nu aan: Henriëtte Verouden (Helder Helmond), Antoinette Maas (GroenLinks), Berry Smits (Helmond Aktief), Gaby van den Waardenburg (D66), Lonneke Maráczi (SP) en Maarten Janssen (SDOH-Helmondse Belangen). Naar ons idee een mooie mix uit coalitie- en oppositiepartijen en van nieuw en ouder.
De nieuwe ploeg betekent ook dat we om diverse redenen afscheid hebben moeten nemen van 5 columnisten. Nathalie van der Zanden, Mirjam van der Pijl, Ling Ko, Serge van de Brug en Michael Rieter, dank voor al jullie columns die gelukkig vaak tot discussie leidden. Een speciale vermelding verdient Michael Rieter. Want hij was er onafgebroken bij sinds de weblog in 2007 begon met de columns van Helmondse politici.

14reacties

Janssen: Helmond kiest toch ook!


Als de peilingen waar worden zullen ook in Helmond vele inwoners niet naar de stembus gaan. Dat is heel jammer en ook niet goed voor de stad zeker als je weet dat de nieuwe gemeenteraad zeer belangrijke besluiten moet nemen. Besluiten op de terreinen van onder meer zorg, jeugd en werken. Besluiten die hun oorsprong hebben in het kabinetsbeleid in Den Haag maar waar de gemeenten vervolgens uitvoering aan moeten geven. Het devies daarbij is: de gemeente kan meer met minder geld volgens Den Haag. Maar dat betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die niet voor alle Helmonders even goed uit zullen pakken. Keuzes die tot felle discussies zullen leiden. Keuzes die echter onvermijdelijk zijn. Want als de gemeente zo’n 15% tot 20% minder inkomsten ontvangt voor bepaalde diensten dan moet het echt ‘met een onsje minder’. (meer…)

78reacties

Janssen: Breken we ons centrum af?


Enkele maanden geleden was ongeveer heel Helmond in rep en roer toen het Eindhovens Dagblad naar buiten bracht dat voormalig wethouder Trix Houthooft maandelijks een vergoeding van € 1000 netto per maand ontving. Deze vergoeding is haar toegezegd omdat ze dagelijks voor dag en dauw het centrum van onze stad inspecteert. Tekortkomingen, vernielingen, losliggende stoeptegels en dat soort dingen worden direct opgemerkt en direct ter hand genomen. Als de winkels opengaan is het centrum, veelal in optimale conditie, een prima zaak !
Na alle commotie heeft Trix, hetgeen heel begrijpelijk is haar inspectiewerkzaamheden gestopt. Het is immers niet niks om elke ochtend, zes dagen per week als een speurhond door de stad te lopen en de juiste mensen aan het werk te zetten om, vaak kleine problemen op te lossen. (meer…)

13reacties

Janssen: Helmonders bedankt!


Zo’n kleine 1900 inwoners van onze stad hebben in maart 2010 een hokje rood gekleurd op de kieslijst bij D66. Hierbij hebben ruim 1200 Helmonders hun stem uitgebracht op Jan van den Heuvel, onze huidige D66 wethouder. Ze hebben daarmede aangegeven te kiezen voor een beleid waarin de stem van D66 door zou gaan klinken in de stad.
Dankzij de samenwerking met de lokale partijen SDOH en Helmondse Belangen vormt D66 sedert maart 2010 de grootste fractie in de Raad en heeft ze een belangrijke stem in het College van B&W. (meer…)

37reacties

Janssen: In het putje ?


2.2 miljoen euro, 1.3 miljoen euro, 773.000 euro, 230.000 euro, 78.000 euro zo’n beetje bij elkaar dus 4.3 miljoen euro geven we dit jaar minimaal uit aan jeugd en jongeren. Het zijn namelijk respectievelijk de jaarlijkse vaste subsidies, project Talent Verplicht, aanpak jeugdwerkloosheid, Top 30 laatste kans en scholing jeugd&gezinswerkers. Ik weet dat ik niet volledig ben maar het geeft wel een beeld. Heel forse bedragen en laat ik helder zijn: investeren in onze jeugd is investeren in onze toekomst. Dus daar is op zich niets mis mee, zeker niet als er sprake is van extra geld dat we ontvangen van de rijksoverheid. (meer…)

56reacties

Janssen: De soap ‘HELMOND’Het weekend van juni 2013 mag als historisch beschouwd worden. Een drietal artikelen in het ED over vermeend onjuist gedrag met declaraties van een oud-wethouder van de stad bracht alles en iedereen in rep en roer. Op de zaterdag van het verschijnen van de artikelen riepen meerdere bestuurders en politici in de stad dat er onmiddellijk overleg moest komen en dat direct ingrijpen geboden was.

Daar waar de oud-wethouder voorstelde om op maandag een onderzoek te laten verrichten door de voorzitter van rekenkamercommissie kon en wilde politiek Helmond niet wachten. Op zondagmiddag 3 juni 2013 nam het College, minus de oud-wethouder en wethouder sport&cultuur publiekelijk afstand van de oud-wethouder. Deze zag daarna geen andere mogelijkheid dan terug te treden. (meer…)

1reactie

Janssen: Soet op Suytkade


Dat de economische crisis en de gevolgen daarvan voor het bouwen van nieuwe huizen in onze stad ook wel eens positieve effecten kan hebben is te zien op Suytkade. Waar in het verleden volop industriële bedrijvigheid plaatsvond komt de nieuwe woonwijk tot stand. Een wijk met straks als blikvangers de Cacaofabriek en het (zorg)hotel, sport- & fitnesscomplex van Fitland.
Maar niet alle bouwplannen kunnen nu uitgevoerd worden en daarom is er uitgezien naar een (tijdelijk ???) alternatief onder de naam ‘Soet op Suytkade’. Verschillende delen van de wijk worden een natuurgebied vol wilde bloemen en planten, er is een vlindertuin in wording en ook komt er een natuurlijke aansluiting op het natuurgebeid de Goor. (meer…)

3reacties

Janssen: Mooi aan Helmond …


Mooi aan Helmond is het grote aantal vrijwilligers, jong en oude dat elk op zijn of haar eigen wijze bezig is voor en met andere Helmonders, maar ook met en voor bezoekers van buitenaf. Elke dag kun je ze op veel verschillende plekken in onze stad tegenkomen. Dit is ook weer gebleken bij de Open Monumenten Dagen waarop er veel deining was in de stad. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik wat dat betreft nog wekelijks blij verbaasd en verrast word. (meer…)

40reacties

Janssen: Zo staat Helmond ervoor !


U kent ze natuurlijk wel die lijstjes en overzichten waarin men kan zien hoe iets ervoor staat. Zo verschijnt er ook jaarlijks de atlas van de 50 grootste Nederlandse gemeenten waarin deze met elkaar vergeleken worden op een groot aantal punten. Helmond, in 2012 qua inwonertal de 33ste gemeente van ons land scoort in het rijtje algemeen niet echt super. Als het gaat om woonaantrekkelijkheid staan we op plek 36 en als we kijken naar de sociaaleconomische positie van de stad komen we niet verder dan plaats 46. Een troost is wel dat we nadrukkelijk aan het stijgen zijn. We staan op de 6de plaats bij de stijgers van de woonaantrekkelijkheid waarbij we in onze provincie alleen ‘s-Hertogenbosch voor moeten laten gaan en bij de sociaaleconomische index halen we plek 16 van de stijgers en hoeven we alleen Breda voor ons te dulden in onze provincie.
Het gaat te ver om nu alle grafieken hier uitputtend te bespreken maar er zijn wel een paar opvallende zaken die ik u niet wil onthouden. Zo scoort Helmond beter dan gemiddeld op de onderdelen veiligheid, verloedering en overlast en is ook de woonsituatie als positief te beoordelen.

Maar toch komen we in totaal niet echt op een hoge plek en hoe kan dat nu ?
De overzichten laten zien dat Helmond relatief veel laag opgeleiden en weinig hoog opgeleiden heeft. Hier is dus nog duidelijk werk aan de winkel. Ook op de onderdelen creatieve bedrijfstakken, de cultuurindex en het culinaire aanbod scoort onze stad onder de maat. Hier liggen dus nog kansen !

Zorgelijk vindt D66 de score bij het onderwijs. Het aantal laagopgeleiden is te hoog en we zullen hier met kracht actie op moeten ondernemen. Een kans daartoe krijgen we bij de komende transitie van de jeugdzorg. D66 bepleit al geruime tijd dat de (schaarse) middelen met name ingezet moeten worden aan de basis omdat ze daar het meeste effect zullen geven. Dus ‘niet achteraf banden plakken’ maar proactief en preventief aan het werk gaan met name aan de basis dus: op scholen.

Ook op het gebied van cultuur komen we er slecht van af. Een 44ste plek is echt geen luxe voor een stad die toch bruist van zoveel verenigingen in allerlei soorten en maten. Dus ook hier hebben we nog werk te doen. D66 is in dit opzicht altijd helder en duidelijk: ‘cultuur is het cement van de samenleving en bevordert het wonen in de stad’.

Tot slot: we scoren een 20ste plek op de voetbalindex en ja daar halen we net de eredivisie niet mee en blijven we (in elk geval nu nog) hangen in de kop van eerste divisie maar we zitten er wel dicht tegen de eredivisieaan. Laten we nu zorgen dat we qua onderwijs en cultuur ook een stapje richting eredivisie gaan zetten. D66 Helmond wil dat graag doen en rekent daarbij op uw steun.

Maarten Janssen
Raadslid

26reacties

Janssen: Als de rook


Als de rook om je hoofd is verdwenen, schalde jaren geleden regelmatig door de ether dankzij de ietwat rauwe stem van Boudewijn de Groot. De maand juni 2013 ligt net achter ons en ook in politiek Helmond lijken de rookdampen weer wat op te trekken.

Op zaterdag 1 juni 2013 is de stad opgeschrikt door een vermeend schandaal omtrent declaraties door oud wethouder Tielemans. Wat je vaker ziet bij dit soort affaires is dat er een versnelling ontstaat die niet meer te stoppen is. Vergelijk het maar met een boomstam die van een helling rolt, het gaat sneller en sneller en er is geen houden meer aan.
Heel snel, op vrijdag 7 juni 2013 heeft D66 middels een ingezonden stuk in het Eindhovens Dagblad nadrukkelijk gemeld dat elke bestuurder integer dient te zijn, zowel naar de letter als in de geest van een regeling. Dat is en zal zo blijven. Maar ook vindt D66 dat zorgvuldigheid ook een groot goed is wat me moeten koesteren. Dus wees verstandig en handel niet overhaast.
Maar het leek wel of deze rollende boomstam niet meer te stoppen was en iedereen buitelde over iedereen. In mijn politieke carrière heb ik zelden zo vaak en zo kort op elkaar vergaderingen van de Raad, intern fractie overleg, besprekingen met derden gehad als in deze maand. Het beheerste in alle opzichten mijn agenda. En terecht want nogmaals als een bestuurder onoorbaar gedrag vertoont is er maar een oplossing: wegwezen.

Wat me verder opgevallen is bij de hele gang van zaken is de grote rol die de emoties hebben gespeeld en dan moeten we erg opletten vindt D66. Het moet toch vooral het gezonde verstand zijn dat ons leidt en stuurt bij de besluitvorming en niet het gevoel dat vaak in de onderbuik zit. Handelen op basis van emotie heeft vaak iets weg van ‘banden plakken’ en lijkt de oplossing voor de korte termijn. Want ja wat als er nu uit het onderzoek, waarvan ik de kosten toch wel op meer dan € 100.000 schat straks blijkt dat de declaraties allemaal wel binnen de spelregels hebben plaatsgevonden ? Ze zijn immers allemaal volgens de procedure in de administratie verwerkt met de benodigde handtekeningen. En ik heb nog geen andere (oud) wethouders of bestuurders met klamme handen en een zwetend hoofd door de stad zien lopen omdat hen iets vreselijks boven het hoofd hangt. Natuurlijk is het goed dat we kijken naar de regels omtrent het indienen van declaraties van onze bestuurders maar blijf wel realist en gebruik middelen die ervoor geschikt zijn. (Voor wie het niet weet oud wethouder Tielemans heeft op 2 juni 2013 aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek op zeer korte termijn en wel dit af te ronden voor 6 juni 2013, de behandeling van de voorjaarsnota.)

Eind september, begin oktober hopen we de resultaten van onderzoek te vernemen en laten we hopen dat er dan niet weer andere mistdampen boven de stad komen te hangen.
Ik wens u allen tot slot een fijne vakantie.

Maarten Janssen
Raadslid

Janssen: Krachtig bestuur voor Helmond?


Afgelopen week verschenen de vier deelrapporten van de commissie Huijbregts over de toekomst van de gemeentelijke indeling in onze provincie die er mee voor zal zorgen dat de overheid een KRACHTIG BESTUUR zal zijn en blijven. In juni 2013 verwachten we het eindrapport.

Het is goed om van tijd tot tijd stil te staan bij de meest wenselijke vorm van bestuur en de schaal waarop deze gebaseerd dient te zijn. Zeker nu we nog te maken hebben met een economisch slechte tijd en we ook te maken hebben met een grote decentralisatie van taken van het Rijk en de provincie naar de gemeenten. U mag hierbij denken aan zaken als het overhevelen van de AWBZ en de jeugdzorg per 1 januari 2015. Uiteraard komen bij deze rapporten direct de sentimenten naar boven die we ook al gezien hebben bij eerdere herindelingen. Wie herinnert zich niet de actiegroep ‘Aarle Blie’ en voor Mierlo was alles beter dan bij Helmond gevoegd te worden en hoe kijken we daar nu zo’n 15 jaren later tegenaan ?

In een bijlage van het deelrapport ‘Veerkrachtig bestuur in Zuidoost-Brabant’ wordt heel specifiek ingegaan op de positie van onze stad. Allereerst is er een korte samenvatting waarin begrippen als een stabiel stadsbestuur; financieel gezond; ambitieus maar vertaalt dit ook naar concrete acties; samenwerkingsbereid; kennis en vermogen om te verbinden de toon zetten.

Voorts komen de sterke en zwakke punten van Helmond aan bod. Onze sterke punten zijn:
1. financieel gezond; 2. ruim draagvlak voor besluitvorming; 3. economisch vitaal; 4. 2de stad van Zuidoost-Brabant; 5. centrumgemeente van de Peel; 6. mentaliteit van aanpakken & doen; 7. stedelijke uitstraling en 8. overzichtelijke schaal. Maar er zijn ook een paar zwakke punten en wel:
1. bereikbaarheid vanuit het noorden; 2. betrokkenheid van de raad bij regionaal beleid; 3. focus op de Peelgemeenten mag geen sta in de weg zijn voor samenwerking met Mierlo-Geldrop en Nuenen.
Heel mooi dat we op vele zaken sterk zijn en goed dat we geconfronteerd worden met onze zwakke punten. Want immers door ze te kennen kun je eraan werken.

(meer…)

27reacties

Janssen: De Helmondse politieke arena


Op zaterdag 6 april 2013 maakte het Eindhovens Dagblad gewag van de komst van een nieuwe politieke partij, of wellicht beter een politieke stroming ‘het platform Vrije Politiek’.
Leo Broers, van 2009 tot 2012 lid van D66 in Helmond is de initiatiefnemer hiervan. Ook gonst het rond in de stad dat er in Brandevoort plannen zijn om te komen tot een politieke partij.

We mogen dan in elk geval vaststellen dat de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 weer iets kan kiezen. Als ik zo heel snel de balans opmaak dan zullen er dus een kleine 12 partijen een poging doen de gunst van de Helmondse kiezer te verwerven. En daarmee lijkt de Helmondse politiek in vele opzichten op ons parlement in Den Haag, alleen alles in kleinere aantallen.
Helmond heeft al jarenlang een traditie als het gaat om het vormen van nieuwe, eigen partijtjes. Eigenlijk zijn deze altijd ontstaan uit onvrede van personen met bestaande partijen, waarbinnen men actief was. Het klinkt een beetje zo van ‘als ik mijn zin niet krijg, begin ik voor mezelf’. Maar zit de Helmondse kiezer daar op te wachten ?

Ik ben persoonlijk van mening van niet. Een versnippering kan en zal alleen maar leiden tot meer problemen om onze stad goed te besturen. Iets wat we juist nu, in deze moeilijke economische tijden hard nodig hebben: een Raad die de stad goed bestuurt en knopen door durft te hakken.
En die knopen zullen er ongetwijfeld nog vele aankomen mede kijkende naar de effecten van de landelijke bezuinigingen, kijkende naar de overdacht van taken, met minder geld van het Rijk naar de gemeenten, kijkende naar de discussies over maat en omvang van gemeenten.
Kort en goed: zaken die vragen om samenwerking en krachtenbundeling en niet om versnippering.
D66 Helmond heeft na de verkiezingen van maart 2010 samen met SDOH en Helmondse Belangen één fractie gevormd die als een eenheid opereert in de Helmondse politiek.
Een fractie die zich betrokken voelt bij het wel en wee van de Helmonders.
Een fractie die mede met haar twee wethouders een danig woordje meespreekt in onze stad.
Een fractie die met name daardoor een behoorlijk deel van haar verkiezingsprogramma realiseert zoals naar boven komt uit een vergelijking tussen het D66 verkiezingsprogramma en de midterm review van het College.

Natuurlijk is het een goed democratisch recht om op te komen voor je eigen belangen en ideeën maar of dit nu echt zoden aan de dijk zal zetten blijft een vraag. Wellicht is het vele malen beter te kijken naar wat ons politiek bindt en niet zozeer wat ons politiek scheidt. Constructieve samenwerking zoeken met anderen zal leiden tot een goed werkend en een helder bestuur en dat is toch wat we allen willen in en voor onze stad.

Maarten Janssen
Raadslid

15reacties

Janssen: Doen we ook wat we afspreken?


Het is ons land en dus ook in onze stad een heel normale zaak dat we over tal van onderwerpen afspraken maken met elkaar. Afspraken die we maken om onze samenleving op een nette manier in te richten. Afspraken om ervoor te zorgen dat we elkaar niet voor de voeten lopen. Afspraken om ervoor te zorgen dat de kosten daar komen te liggen waar ze thuis horen. Eenieder van u kent er voorbeelden van.

Maar toch schijnen we niet op alle dossiers heldere afspraken te maken met elkaar of tenminste de gemaakte afspraken te handhaven.
Zo word ik geregeld geconfronteerd met vragen rond parkeerproblemen. Ik heb het dan niet alleen over niet functionerende parkeermeters die, tot ongenoegen van parkeerders stevige parkeerboetes opleveren.
Neen het gaat dan met name over het stallen van fietsen op plaatsen waar dit niet is toegestaan. Ongetwijfeld kent u ze ook wel zoals voor de ingang van de voormalige meubelzaak van Dirkx aan de Zuid-Koninginnewal of aan de Havenweg, het Havenplein en wat de denken van de voorzijde van het voormalige belastingkantoor bij het station.
Plekken waar het stallen van fietsen niet is toegestaan.
Een inwoner van onze stad sprak me onlangs aan met de vraag waarom we hierbij niet handhavend optreden. Hij meldde me dat tot zijn verbazing op bepaalde plekken zelfs de waarschuwingen dat ‘men hier geen fietsen mag stallen’ zijn verdwenen en dat zulks dus een vrijbrief kan betekenen om er wel fietsen neer te zetten.
Deze medestadsgenoot vroeg me dan ook of dit nieuw beleid is ? Want ja wel roepen dat iets niet mag, vervolgens de spelregels niet volhouden en niet toezien op naleving is natuurlijk vragen om problemen.

Een terechte klacht van deze betrokken Helmonder want we maken met elkaar toch afspraken om het leven in onze stad in goede banen te leiden en het voor eenieder prettig en leefbaar te houden. Handhaving is dus een kernbegrip en mocht men het er niet mee eens zijn dan moeten we eerst andere afspraken maken en er niet met een bocht om heen lopen.
Wel moeten we er dan voor zorgen dat er voldoende ruimte is om je fiets netjes te stallen anders vraagt men natuurlijk om problemen.

In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 23 februari 2013 stond een artikel over ‘Talent Verplicht’ en zomaar een ideetje om een deel van het project in te vullen met dit concreet onderwerp. Men zou b.v. de verkeerd geplaatste fietsen netjes af kunnen voeren naar een centrale plek waar men deze weer op kan halen. Door actief te handelen blijven we ervoor zorgen dat het fijn leven en wonen blijft in Helmond.

Maarten Janssen
Raadslid

46reacties

Janssen: Slimme politiek ?


De politieke agenda van het jaar 2013 zal ook Helmond ongetwijfeld weer gesprekstof gaan geven. Op de eerste plaats zullen wij ook te maken krijgen met de effecten van het beleid dat in Den Haag geformuleerd wordt. En ja we zullen ook daadwerkelijk de gevolgen gaan voelen van de economische crisis. Het zou immers te gek zijn voor woorden als we met elkaar heel hard roepen dat het ‘niet goed gaat met het land’ maar er zelf maar weinig van merken.

De grote truc voor de politici zal dan ook zijn om heldere en scherpe keuzes te maken en niet te vervallen in allerlei surrogaatoplossingen die op termijn geen echte oplossing bieden maar de problemen vooruit schuiven. Ongetwijfeld zal dat inhouden dat er minder populaire besluiten genomen dienen te worden en dat niet elke Helmonder of Helmondse vereniging zal krijgen wat ze graag wil.

Laten we eens zien wat politiek Helmond in 2013 op de agenda mag verwachten?
De commissie Samenleving krijgt o.m. een behoorlijk aantal interessante dossiers op tafel, zoals de sportnota, de cultuurnota, de gevolgen van decentralisatie van overheidsgelden bij onder meer de jeugdzorg, WMO, het nieuwe theater en zo meer.

We zullen dus slimmer om moeten gaan met de mindere middelen. Voor D66 is hierbij samen een belangrijk kernwoord. We zullen meer en meer, vanuit de eigen kracht van mensen en organisaties moeten kijken hoe we door samen te werken de schaarse middelen zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. En ja dan mogen we ons afvragen of we nog zoveel sportverenigingen in de benen moeten houden met gemeentelijke subsidie? Kunnen we geen partners vinden om ‘ons zwembadprobleem’ aan te pakken ? Moeten we dan niet scherper insteken op een goed regionaal overleg op het vlak van het aanbieden van de podiumkunsten?

Of we het nu leuk vinden of niet maar een feit is dat we in de afgelopen decennia met elkaar meer uitgegeven hebben dan we ons eigenlijk konden veroorloven. Net als in elk huishouden geldt ook voor gemeenten dat er niet meer uitgegeven kan worden dan er binnenkomt tenzij je het spaarpotje wil aanspreken. Deels heeft ook Helmond dat laatste gedaan om daarmee de schade van harde, pijnlijke keuzes te verlichten maar tevens zijn daarmee de definitieve keuzes ook vooruitgeschoven. Een alternatief kan zijn het verhogen van onze inkomsten, maar dat betekent heel simpel meer belastingen voor u, maar is dat wat u wil ?

Laat de Helmondse politiek in 2013 niet schromen om heldere maar vooral slimme keuzes te maken.
Hebt u nog suggesties? Ik hoor ze graag van u: maarten.janssen@d66helmond.nl

Maarten Janssen
Raadslid

1reactie

Janssen: Samen zijn gemeenten sterker !


De bestuurlijke organisatie van onze Brainportregio staat weer volop in de belangstelling. Het verdwijnen van SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) is een aanleiding. Minstens zo belangrijk is het regeerakkoord dat gemeenten wil opschalen tot minimaal 100.000 inwoners.

De discussie komt in een negatief daglicht omdat burgemeesters kissebissen over de positie van hun eigen gemeente. Jammer, want daarmee ontkrachten zij de kans op een nieuwe start in de regio, en wat een kans! Veel bestuurders uit onze regio vinden het de hoogste tijd om de kluwen aan samenwerkingsverbanden te ontwarren en een duidelijk beeld te scheppen.

De focus op lokale overheden als gemeenten doet geen recht aan de realiteit. De kwaliteit van leven, wonen en werken wordt niet lokaal maar regionaal bepaald. Voorbeeld: wonen in Helmond-Brandevoort, werken in het MMC in Veldhoven en winkelen in Mierlo.
De bedrijven op de High Tech Campus in Eindhoven, ASML in Veldhoven , Philips in Best, de Helmondse Automotive Campus willen allen hetzelfde: goed opgeleide werknemers, kwalitatieve bedrijventerreinen, doelmatige infrastructuur, goede samenwerking en dat haar burgers wonen in een prettige omgeving . Samen zijn gemeenten sterker, ook de grotere als Eindhoven en Helmond. Dat geldt voor de gemeente als dienstverlener aan de burger en het bedrijfsleven en als lobbyist. Eén stem naar Den Haag en Brussel versterkt onze boodschap.

De bestuursstructuur is dienend aan het karakter en aan de ambities van onze regio. Brainport is een succes dankzij de effectieve samenwerking (elkaar successen gunnen), het netwerk van het aan elkaar knopen van kracht en expertise en de drang tot innovatie van de regio en zijn economie. Precies bouwend op die kracht moeten we bestuurlijk een paar knopen durven door te hakken.
Een voorbeeld hoe het zou kunnen: In de Drechtsteden worden regionale onderwerpen behandeld door het regionaal dagelijks bestuur van vertegenwoordigers (burgemeesters/wethouders) uit de gemeenten, gecontroleerd door een regionale raad van volksvertegenwoordigers (raadsleden). Van verdubbeling is geen sprake, besluitvorming is lokaal waar het kan en regionaal waar het moet.
Zuidoost-Brabant is binnen en buiten de landsgrenzen in meerdere opzichten een voorbeeld. D66 is daar trots op en wil die voorbeeldfunctie versterken. Daarvoor hebben we de bestuursstructuur nodig zoals geschetst.

D66 Helmond hoopt dat ook in de stadsvisie 2030 dit gedachtegoed een plek zal krijgen en verder uitgebouwd zal worden. Zei onze nieuwe burgemeester immers niet op dinsdag 27 november 2012 op een bijeenkomst met burgers uit onze stad dat we ‘samen meer kunnen’. Voor D66 houdt dat niet op bij de gemeentegrens.

Maarten Janssen
Raadslid

7reacties

Janssen: Onze draaiorgels


Met een zekere regelmaat wordt in de Raad van Helmond gesproken over onze collectie draaiorgels. Hierbij hoort ook de collectie accordeons die helaas vaak vergeten wordt te noemen.

Sedert het vertrek uit de Paterskerk aan de Molenstraat zijn deze collecties ondergebracht in de Gaviolizaal aan de Torenstraat. Maar daar leiden ze een kwijnend bestaan. Op jaarbasis komen er, naar blijkt een schamele 600 unieke bezoekers om te genieten van alle pacht en praal die de orgels ten toon spreiden. En zeg nou zelf dat is niet veel. Je vraagt je dan ook af hoe komt dit nu ? Is er iets mis met de locatie ? Heeft de Helmonder en in het verlengende ervan de rest van Nederland geen belangstelling meer voor draaiorgels ? Een goed antwoord op die vraag kan schijnbaar niet gegeven worden, anders zou het naar mijn gevoel wel anders gesteld zijn onze draaiorgels in de Gaviolizaal.

Tot midden volgend jaar houden de draaiorgels en de accordeons hun plek in de Gaviolizaal zo verklaarde wethouder Jan van den Heuvel in de raadsvergadering van 2 oktober 2012. Daarna zal deze zaal tegen de vlakte gaan in het kader van nieuwe ontwikkelingen in ons centrum.

Meerdere locaties worden thans onderzocht om deze collecties onder te brengen. Maar eenvoudig is het niet. De collecties vragen een bijzondere ruimte om tot hun recht te komen. Denk aan de luchtvochtigheid van de ruimte en natuurlijk aan de akoestiek. Verder is het duidelijk dat herhuisvesting van de orgels ook veel geld zal gaan vragen. Buiten dat blijft het natuurlijk de vraag of het herhuisvesten op een andere plaats in de stad een garantie biedt voor een financieel acceptabele exploitatie van de collecties.

Op deze vragen zal de Raad van Helmond dan wel een duidelijk en helder antwoord moeten geven. In heel simpel Nederlands gezegd: hoeveel hebben we als Helmonders over om de orgels te behouden ? En wat verstaan we dan onder behouden ?  Slaan we ze dan maar ergens op tot een later moment ? Of trekken we een ‘zak met geld’ open voor het behoud en de exploitatie van een ruimte waar de orgels en accordeons gaan plaatsen ?

Moeilijke en lastige afwegingen die de Raad zal moeten maken zeker in een tijd waarin het woord ‘minder’ belangrijker is dan ‘meer’. Of vinden we het van belang dat men kan genieten van onze draaiorgels ook al is het even buiten onze gemeentegrens zonder dat dit de stad veel geld gaat kosten ? Eerlijk gezegd ben ik er nog niet uit. U wel ?

Maarten Janssen
Raadslid

Janssen: En nu vooruit !


Het belangrijkste doel van een politieke partij is natuurlijk om haar plannen en idealen uit te voeren. Politieke partijen hebben immers programma’s waarin ze vertellen hoe ons land, onze provincie en/of onze stad eruit moet zien. Het is helder dat je meer van je plannen kunt realiseren als je groter bent dan andere partijen, want uiteindelijk beslist een meerderheid. Daarom kun je ervoor kiezen om samen te gaan werken met anderen om zo dus meer van je plannen uit te kunnen voeren.

In maart 2010 heeft D66 die keuze gemaakt. De twee fractieleden van D66 zijn gaan samenwerken met SDOH en Helmondse Belangen. Deze fractie heeft acht raadsleden, drie burgercommissieleden en zit met twee wethouders in het College van B&W. Onlangs heeft ons steunfractielid Maarten van Bree onderzocht hoeveel we van ons oorspronkelijke programma bereikt hebben. Hij heeft onze verkiezingsfolder met concrete punten uit 2010 genomen en die vergeleken met de mid-term review van het College van B&W. De uitkomst is dat bijna 60% van onze beloften van destijds zijn gehaald en uitgevoerd.
Samenwerken loont dus. (Voor zijn volledig verhaal surf even naar www.d66helmond.nl)
U mag ons afrekenen op wat we gerealiseerd hebben van hetgeen we in de verkiezingscampagne van 2010 hebben beloofd. En een simpel sommetje leert ons dat dit gemakkelijker lukt met meer raadsleden die dat programma ondersteunen en uitdragen.
D66 heeft in Helmond al laten zien dat door samen te werken er veel bereikt kan worden van hetgeen we beloofd hebben aan de kiezer en die houding spreidt D66 ook ten toon in de landelijke politiek.

Nog even terugkijkend naar mijn bijdrage van juli het volgende. In behoorlijke getale is er gereageerd op onze oproep voor ‘de lelijkste plek van Helmond’. Een actie die er wat ons betreft aan bij moet dragen dat ‘de lelijkste plek’ straks ‘een juweeltje van onze stad’ zal zijn.
Op dit moment brengen we alle plekken in kaart en in beeld en u mag erop rekenen dat we zeer binnenkort de resultaten ervan naar buiten brengen. Natuurlijk houd ik u ook via deze weblog op de hoogte.
Een goed initiatief op dit terrein komt uit de koker van Duurzaam Helmond die bezig is met het ontwikkelen van een plan voor ‘nomadische tuinen’. Plekken die tijdelijk nog niet definitief zijn ingevuld of ter ontwikkeling worden genomen kunnen een bestemming krijgen als een ‘tijdelijke’ groene plek in de wijk. Een leuk initiatief dat D66 met belangstelling volgt.

O ja, woensdag mag u ook weer gaan stemmen, maak gebruik van dat recht !

Maarten Janssen
Raadslid

14reacties

Janssen: De lelijkste plek van Helmond!


Het blijft deze zomer wel wat kwakkelen met het weer. Na een mooie start rond de kermis was het duidelijk even minder en daarna scheen de zon in alle hevigheid. Jammer genoeg maar een weekje, maar dan wel heel erg fel. Dat mooie weer lokt vele Helmonders, in elk geval mij ertoe uit om regelmatig de fiets te pakken en eens een rondje te maken door onze stad en haar ommelanden.
In luttele tijd sta je aan de rand van de stad of in één van onze elf wijken. Wijken die elk zo hun eigen karakter hebben, zoals ‘de witte huizen’ in Dierdonk, de typische bouw in Brandevoort de Veste die ook wel eens ‘Anton Pieck-achtig’ wordt genoemd en zo meer.

Maar als je zo rondfietst door Helmond kom je ook nog wel een aantal plekken tegen waarvan je als inwoner van deze stad wel eens denkt: ‘wat is dit nu voor een zootje’ en ‘hadden ze dat niet beter kunnen doen of eens kunnen opruimen’.

Neen niet dat het allemaal kommer en kwel is in onze stad want we kennen natuurlijk ook zeer vele mooie plekken om maar eens een voorbeeld te noemen. Heeft u al de nieuwe loop van de Oude AA op Suytkade gezien? Daar wordt de loop van dit voor Helmond zo belangrijke riviertje weer terug- gebracht en zal het zelfs aangesloten worden op de Zuid-Willemsvaart zodat er ook beweging in het water zal zijn. Al met al ogen daardoor de nieuwe woningen in de directe nabijheid ervan heel fraai.

Maar toch kom je op je rondje Helmond plaatsen tegen die wel een opfrisbeurt mogen hebben. Plaatsen waar aannemers en projectontwikkelaars de meest fraaie plannen mee hadden maar die als gevolg van de economische recessie op dit moment niet uitgevoerd worden. Of plaatsen waarvan men bij nader inzien toch iets anders wil gaan doen dan men oorspronkelijk gepland had. (meer…)

8reacties

Janssen: Helmond in 2030


Alle politieke partijen in onze stad houden zich bezig met hun visie op onze stad voor het jaar 2030. Iedereen heeft zo haar eigen visie hoe de stad er dan uit zou moeten zien. Ook binnen de kring van D66 Helmond zijn we hiermee aan de slag gegaan. Onze mensen van RF, Noureddine Zarroy en Martijn van Stratum zijn aan de slag gegaan. Met ons steunfractielid Maarten van Bree en andere actievelingen uit onze achterban heeft dit geleid tot een creatieve invulling van de stadsvisie.
Uitgangspunt voor D66 Helmond is hierbij geweest een vertaalslag te maken van onze landelijke richtingwijzers naar de lokale situatie. We hebben stilgestaan bij de uitgangspunten:

  • kijk verder van de stadsgrenzen;
  • vertrouw op de eigen kracht van mensen;
  • is duurzaam en groen;
  • trots op eigen identiteit en
  • beloon prestatie en deel de welvaart.

Uitgangspunten, verdeeld over de velden ‘wonen’; ‘werken/leren’ en ‘ontspanning’; welke volgens D66 een goede basis vormen om te kijken naar een mooie toekomst van onze stad.

In het inspiratieboekje ‘de toekomst verkend’ van het College van B&W komen een zevental thema’s aan bod die door D66 meegenomen zijn in haar uitwerking van de stadsvisie 2030.
In het oog springt de ruime aandacht voor ‘de kracht van de samenleving’. Iedereen in onze stad wordt geacht mee te doen maar wel op basis van eigen keuzes en eigen verantwoordelijkheid. De inwoners van onze stad mogen ook aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid en hun eigen kracht.
Ook het onderdeel ‘economie en arbeidsmarkt’ komt ruim aan bod. Economische groei, met veel aandacht voor duurzaamheid en goede scholing zijn van groot belang voor onze stad. Helmond zal ook in 2030 een aantrekkelijke stad zijn om te wonen en te werken.
Voor D66 is ook ‘de veranderende overheid’ een belangrijke zaak. Samenwerking met andere gemeenten zal steeds belangrijker worden en dit zal moeten gebeuren in een situatie die voor iedereen kansen en mogelijkheden biedt. De toegankelijkheid van de overheid en het bestuur blijven punten van blijvende aandacht.

D66 Helmond heeft er bewust voor gekozen om haar visie op Helmond 2030 niet uit te dragen in een veelheid aan woorden en zinnen. Ze heeft gekozen voor een zgn. matrixmodel gebaseerd op de eerder genoemde uitgangspunten en thema’s. D66 Helmond wil ook niet dat er sprake zal zijn van een ‘dichtgetimmerd verhaal’ maar dat er richting gegeven wordt. Richting die ook in de toekomst, pragmatisch en rekening houdende met de actuele situatie nader vorm gegeven kan worden.

Benieuwd naar de visie van D66 op Helmond 2030 ? Ga dan eens naar www.d66helmond.nl.

Maarten Janssen
Raadslid

5reacties

Janssen: De kunst van het samenleven


Als je door het centrum van Helmond loopt zie je mooie dingen maar ook een aantal lege plekken. Plekken die vragen om een (tijdelijke) invulling, zeker omdat we de uitvoering van het centrumplan als gevolg van de crisis in een langzamer tempo uit gaan voeren.

Een van die nieuwe lege plekken is het terrein van de voormalige OBRAGAS aan het Havenplein. In de centrumplannen een locatie voor winkelen en wonen en nu sterk in beeld als de toekomstige plaats voor Experience World. Hierover zal rond de zomer definitieve duidelijkheid moeten zijn.
Maar ja dan blijft er nog een hele lap grond over waarvoor op de korte termijn geen directe blijvende invulling zal zijn of wel toch ?

WIJ VERBINDEN MENSEN.
Zullen we eens wat creatieve ideeën los laten op deze locatie ? Wat te denken van een stadspark annex evenemententerrein in het centrum van onze stad ? Of een verbinding met het water in de vorm van een stadsstrand met ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud ? Kortom een nieuwe plek voor de Helmonders om te recreëren en te gewoon om er te zijn.

WIJ MAKEN DE STAD.
Een mooie gelegenheid om ook studenten van De Groene Campus aan Helmond een platform te bieden van wat ze in huis hebben op het gebied van onder meer outdoor & design, moderne tuinarchitectuur en outdoor & adventure.

WIJ ONTDEKKEN DE TOEKOMST.
En dan even wat verder creatief doordenken. Vanaf het nieuwe stadspark maken we een verbinding richting het kasteel middels ‘een looppad’ in het kanaal. We passeren dan niet alleen het kasteel en de monumentaal aangelichte panden van Vlisco maar we leggen ook een verbinding naar Boscotondo met het gemeentemuseum en het Kunstkwartier. Zoveel kunstzinnige activiteiten bij elkaar. Tel daarbij op het binnenkort gerenoveerde Centrum voor Industrieel Erfgoed en eind 2013 de realisatie van de culturele hotspot op Suytkade. We sluiten de cirkel nagenoeg als we ook de verbinding doortrekken langs het Annatheater naar het nieuwe station.
Heel mooi zou het zijn als we deze route op een kunstige wijze vorm kunnen geven.

Of je nu links om of rechts om deze route gaat lopen het maakt niet uit. Telkens weer kom je in contact met wat mensen maken, gemaakt hebben en wat mensen verbindt. Mooi toch !

Maarten Janssen
Raadslid