11reacties

Manders: focus op de economie


De stad is in de mode. Steden worden steeds meer gezien als de motor van de economie. Een goed lopende stedelijke economie betekent niet alleen werkgelegenheid en inkomsten voor onze inwoners en hun kinderen maar is ook van betekenis voor het op peil houden van de infrastructuur, het winkelaanbod, sportfaciliteiten en onze maatschappelijke en culturele voorzieningen.

Het grote voordeel van leven in een stad is dat er juist veel van deze voorzieningen aanwezig zijn. De kwaliteit en toegankelijkheid van deze voorzieningen blijken vaak de belangrijkste achterliggende reden zijn voor de trek van mensen en bedrijven naar de steden. Willen we de aantrekkelijkheid van onze stad en de werkgelegenheid op peil houden dan moeten we dus breed blijven investeren. Daarom investeren we niet alleen in onze bedrijventerreinen maar ook in de Cacaofabriek, De Braak, meer veiligheid, de verbetering van onze (digitale) infrastructuur en de vergroening van ons centrum.

Dat centrum speelt een cruciale rol bij de versterking van onze lokale economie. De op dit moment zwaar getroffen middenstand en horeca kan in de komende jaren wel wat extra inkomsten gebruiken. De bouw van nieuwe woningen langs de Zuid-Willemsvaart zal zorgen voor een flink aantal nieuwe inwoners. Dat betekent op termijn dus meer klanten voor de horeca, de winkels en meer toeloop bij onze culturele podia. Een aantrekkelijke groeiende stadsbevolking met vakbekwaam personeel trekt weer bedrijven aan waardoor er een sneeuwbaleffect kan ontstaan.

Maar die laatste fase in het proces heeft nog aandacht nodig. Helmond heeft een enorme groeiambitie maar de ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen is schaars en vanwege de grote veranderingen sluit het aanbod van arbeid steeds minder aan op de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Dit terwijl er ondanks de crisis juist nu veel belangstelling is om te investeren. Omscholen en de “de schop in de grond” zou je zeggen ware het niet dat voor de facilitering en de uitwerking van plannen de ambtelijke capaciteit soms nog ontbreekt. Hoog tijd dus dat de grote bedrijven, het MKB, het onderwijs, het maatschappelijk veld en de gemeente samen een doe-agenda gaan opstellen. Daarom komt het college dit jaar nog met een nieuwe economische visie om de Helmondse economie maximaal de ruimte te geven. Dat is belangrijk want er komen in 2022 weer verkiezingen aan. Niet voor niets riep een bekende politicus ooit ‘It’s the economy stupid’, om daarmee aan te geven dat veel kiezers stemmen op partijen die zorgen voor een goed lopende economie, meer werkgelegenheid en een hogere welvaart.

Theo Manders
Raadslid VVD

Theo_Onze Helmondse politici
11 reacties
Reageer

Theo,

Er is niet zozeer een tekort aan bedrijventerreinen, maar meer een zeer inefficient gebruik van de bestaande terreinen. Het aantal arbeidsplaatsen per hectare bedrijventerrein is op sommige plaatsen bedroevend laag. Inbreiden is daar het devies, maar dan moet je als gemeente wel een actief beleid voeren en zicht hebben op eventuele verhuiskosten per bedrijf. Nu proberen we kansen te pakken als die zich voordoen, maar de afgelopen decennia hebben wel laten zien dat je daar niet heel veel voortgang mee boekt.

Het niet aansluiten van vraag en aanbod is misschien ook een kwestie van mikken op de verkeerde bedrijvigheid. Ik snap dat Helmond als knooppunt aantrekkelijk is voor logistieke bedrijven, maar hoeveel mensen werken daar nou echt en hoeveel beslag neemt zo'n bedrijf op de schaarse ruimte? Er kan dus wel vraag zijn, maar wat hebben we nodig?

Wat dat betreft moet de stad dus meer inzetten op bedrijven die weinig vierkante meters nodig hebben per werknemer. Dat vind je vaak bij administratief werk, de zakelijke dienstverlening of bij creatieve beroepen. Toevalligerwijs ook precies de sectoren waar Helmond ten opzichte van de landelijke cijfers zeer slecht scoort qua werkgelegenheid. Wat dat betreft kunnen we het voornemen om meer stedelijke woon-werkmilieu's te creëren alleen maar toejuichen. Maar een van de kritische succesfactoren daarbij is duidelijk voor ogen hebben welke doelgroep je in een bepaald gebied wil binden en welke faciliteiten die doelgroep nodig heeft om zich te vestigen.

Neem nou bijvoorbeeld de studenten Industrial Design van de TU/e. Voor versterking van onze slimme maakindustrie zijn deze van groot belang. Dit zijn de mensen die bestaande producten kunnen verbeteren en nieuwe producten kunnen uitvinden. Ik kan me voorstellen dat deze studenten zich graag in het nieuwe stedelijke woon-werkmilieu rond het station gaan vestigen als je met de TU/e afstemt wat zij allemaal aan faciliteiten nodig hebben.

Kortom, laten we vooral slim omgaan met onze economie en dus van "It's the economy stupid" maken "It's the smart economy".

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op maandag 8 maart 2021 om 09:24:

Dag Michiel, je hebt een goed verhaal geschreven! Complimenten! Ik sluit me graag bij jouw visie aan met de opmerking dat we vooral ook moeten kijken naar mogelijkheden (ondernemingen, bedrijven) die werkgelegenheid met zich meebrengen voor de huidige bewoners van Helmond. Meer import betekent nog meer woningschaarste en die kant moeten we zeker niet opgaan.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

@Michiel van Geel op maandag 8 maart 2021 om 09:24:

Hoi Michiel.

Inderdaad zal de gemeente Helmond juist vanwege die schaarste moeten gaan inzetten op iets anders dan b.v. de ruimtevretende logistieke bedrijvigheid. Juist daarom komt het college ook dit jaar nog met 'een nieuwe economische visie om de Helmondse economie maximaal de ruimte te geven.' Over de denkrichting is al vaker gedebatteerd (Helmond als stad van de slimme maakindustrie, Industriële revolutie 4.0) en hierin staan inderdaad ook een aantal van de zaken die jij al in je commentaar hebt genoemd.

Groeten,
Theo

Theo Manders

Jammer toch dat de VVD de ruit rond Eindhoven(En Helmond) torpedeerde om maar met linkse colleges in het zadel te blijven.
Nu ligt Helmond niet bepaald goed ontsloten en hebben we letterlijk last als er bij Eindhoven op de A2 of A67 iets misloopt.

Er is ruimte zat rondom Helmond,dus daar ligt het niet aan.
Er wordt gesuppereerd als zouden bedrijven graag komen en investeren,maar dat het ze dan niet zal lukken om personeel te vinden...vreemd voor de meest flexibele arbeidsmarkt van Europa.Vergeet niet dat er in Nederland veel mensen werken tegen oost europese salarissen van nog geen tien euro bruto per uur.

Ik kan me veel meer vinden in wat Hanneke schrijft.

@Michiel van Geel
'Inbreiden is daar het devies, maar dan moet je als gemeente wel een actief beleid voeren en zicht hebben op eventuele verhuiskosten per bedrijf.'

Je wilt nu toch niet suggereren dat we typische Helmondse bedrijven (ook logistiek) waar we heel trots op zijn, zouden moeten gaan verplaatsen?
Ik snap wel dat we bij de NIEUWE bedrijvigheid meer gaan kiezen voor slimme maakindustrie en i.v.m. de schaarste niet voor bedrijven die grote oppervlaktes nodig hebben.

Bestaande bedrijventerreinen moeten inderdaad niet vergeten mogen worden. Met alleen revitalisering van buitenruimte op bestaande terreinen zijn we er niet.
Je zou bijvoorbeeld wel kunnen denken aan het herbestemmen van oude panden (sloop) en duurzaam herbouwen.
Je zou kunnen denken aan het meer in de hoogte bouwen. Ruimten worden schaarser en de hoogte in gaan, zou dit probleem kunnen oplossen.
Enkele bedrijven zijn al mee bezig met het maken van plannen. We moeten wat ruimer en creatiever gaan denken.

Theo Manders

Dacht dat de stad weer een beetje uit de mode aan het geraken is. Druk, duur, weinig ruimte en niet altijd de ideale omgeving om je kinderen te laten opgroeien. Nu thuiswerken de norm gaat worden kiezen veel mensen er voor "buiten" te gaan wonen. Maar wellicht vooral iets van de Randstad.

De stads-economie is binnen 1 jaar totaal anders geworden. Het gaat wel weer herleven. Wanneer? In Helmond en regio Eindhoven is er een massaal aanbod van winkelruimte. Welke kandidaat-ondernemers gaan gokken met hun centjes?

@Theo Manders op maandag 8 maart 2021 om 17:50:

Wat ik zeg is dat als je echt wil herstructureren je ook ruimte vrij moet maken. Dan kans soms in overleg een verhuizing nog niet zo'n slecht plan zijn. Het ideaal is namelijk om grote aaneengesloten gebieden vrij te kunnen maken voor structurele herontwikkeling. Als je weet welke bedrijven kunnen verhuizen tegen lage kosten kun je die ook in overleg wat flexibeler plaatsen. Het is natuurlijk niet zo heel simpel, je hebt een hoop verspreid particulier eigenaarschap, maar het kan geen kwaad om een visie te hebben en door te pakken waar dat kan.

Ook qua clustering van gelijksoortige bedrijven is herstructureren soms een win-win situatie. Gelijksoortige bedrijven kunnen dan immers de samenwerking opzoeken in een soort "campus" verband. Wederom, ontwikkel daar een visie op.

Als je het bijvoorbeeld over die logistiek hebt zie je dat er nogal wat ruimte op het bedrijventerrein niet veel meer is dan een parkeerplaats voor trailers en vrachtwagens. Als je zoals je al aangaf de hoogte in zou gaan met een parkeergarage-achtige constructie voor vrachtwagens speel je al een hoop vierkante meters vrij. Zo zijn er meer slimme oplossingen te vinden.

Michiel van Geel

Tja, een column met als titel ‘focus op het klimaat’ verwacht je ook niet van dit raadslid. Ongetwijfeld het eeuwige leven.....

Frans Zanden van der

De economie maximaal aanjagen met de schop in de grond.

Dat kon nog vlak na de oorlog .

Nu is het hol geklets.

Wij staan voor vrede en zijn tegen oorlog en willen maximale welvaart voor de mensen.

Goh wat een goede partij. Wat goed doordacht.

Hoe heten die? VVD?

hahahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahaha

Het gaat bij de VVD altijd over geld, economie, geld, bedrijven, geld, geld en geld. Maar nooit over mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: